PROFEZIA 71

ZIGILATUA ZEGOENA ORAIN ERREBELATUA IZATEN ARI DA

Profeta Elisabeth (Elisheva) Elijah

2003ko azaroaren 1ean


2 KRONIKAK 36:16
Baina haiek Jainkoaren mezulariei iseka egin, beraien esanak gutxietsi eta barre egiten zieten profetei. Jaunak bere herriaren kontra zuen haserrea gainez egiteraino handitu zen eta ez zen salbabiderik izan.

EZ DAUKA EZ GIZONEZKOEN EZ ANDRAZKOEN IZENIK
Aspaldi ohartu nizun, Elisabeth, Ministerio honi ez ipintzeko ez gizonezkoen ez andrazkoen izenik, Ministeriorik egon aurretik ere. Zure espirituan ipini nuen, honako ezer ere ez luke izango egina zure eskuz, honako ezer ere ez luke izango egina zure ahoz. YAHUVEHREN ahotik jaio zen. YAHUSHUA zuen MASHIACHREN ahotik jaio zen. RUACH ha KODESHEN ahotik, zuen IMMAYAHREN ahotik jaio zen. Zure eskuz izango balitz, aspaldidanik lur jota egongo litzateke. Aintza Shkhinyahren haizeari esker lur guztian zehar putz egiten dabilena, haize Santua suspertzekoa. Ez da zure arnasagatik, bestela behea jota egongo zinateke.

ISAIAS 42:8
NI naiz Jauna, horixe dut Izena: ez diot NIRE ospea inori utziko, ez NIRI zor zaidan gorespena idolei emango.

* * * * * * *

PROFEZIA 71

Bidali nion NIRE aingeru Santua Zerbitzari honi duela hilabete batzuk mezu profetiko honekin. NIRE aingeru Santuak diktatzen zuen zutunik bere ohe ondoan, eta berak idazten zuen mezu profetiko hau, non sekretu bat partekatzen dut orain arte errebelatu gabe. NIRE aingeruak esan zion orduan ez zela garaia mezu hau argitaratzeko, baizik eta aurre-ezarriko garai baterako zela. Orain da garaia errebelatzeko ezkutuan zegoena. Kontatzen ditut NIRE sekretuak NIRE Apostolu eta Profetei eta entzun nahi duten guztiei.

NI NAIZ YAHUVEH, egunetatik adinekoa, NIRE Santutasunaren galdaketa ez da aldatu. NI, YAHUVEH, pairakorra izan naiz, baina ezin dut pairakor izan luzaroan edo barkamena eskatu beharko dut Sodoma eta Gomorragatik.

HASIERA 18:20

Esan zion, beraz, YAHUVEHK Abrahami: Izugarria da Sodoma eta Gomorraren aurkako salakuntza. Larriegia da hiri horren bekatua.

Oi, belaunaldi gaiztoa eta okertua azkeneko garaikoa! Ezin dezakezue sagaratu eta NIRE bedeinkazioa eskatu satanasen haziaren gain, edo infernutik ordenaturiko apezpiku baten gain, nori NIRE ahotik okatuko diodan.

Eliza Episkopala, ohartzen dizuet orain, zuek gaiztakeria hau baimendu duzuenak, zuek iharduki ez duzuenak, lehenengo abortuaren aurka, eta orain homosexualitatearen aurka: ipini duzue zuen ohea Jezabelen alboan.

APOKALIPSIA 2:20-23

Baina badut zerbait zure aurka: bere burua profetesatzat duen Jezabel horri utzi egiten diozula bere irakatsiekin NIRE zerbitzariak engainatzen, Jainkoarekiko desleial izan eta sasijainkoei eskainiriko haragia jatera bultzatuz. Astia eman diot damu dadin, baina ez dio bere desleialkeriari uko egin nahi izan. Hara, gaixotasun larria bidaliko diot berari eta atsekabe handia berarekin desleialkerian bat egin dutenei, jokabidez aldatzen ez badira. Haren jarraitzaileak heriotzaz joko ditut, eta jakingo dute eliz elkarte guztiek NI naizela buru-bihotzak ikertzen dituena, eta zuetako bakoitzari bere egintzen arabera emango diona.

Eta ihes egiten ez baduzue Babiloniako eliza honetatik, zuen ohea egingo duzue infernuan eta suzko aintziran.

NIRE Hitzak ezin du gezurrik esan. Santuak santuago bihurtu dira, eta gaiztoak gaiztoago bihurtu dira.

Non daude NIRE Santuak ihardukitzeko bekatuzko higuintzeen aurka gertatzen ari direnak? Ez bakarrik toki hartatik kanpo, Sodoma eta Gomorra bezalakoa dena, baizik eta orain bekatuzko higuintze hori bera, eraikinaren barnean dago, santu direla aitortzen duten gizakien artean. Baimenduz bizimodu okertua, bekatuzkoa, eta beste bekatuzko higuintzeak, errietarik egin barik ezta ohartu ere parte hartzen duten horiek higuintze honetan, ongi etorria eman diozue eta gonbidatu diezue espirituei sar daitezen, Sodoma eta Gomorran bezala, zuen eliza eta tenpluetan.

Hau egin duten guzti horiei, BENETAN DIOTSUET EZ NAUZUELA EZAGUTZEN. Zuek, ukatu duzuenak, kendu dituzuenak NIRE Hamar Aginduak, baita Tora deituak. Urruti mantendu zineten eta begiratu zenuten iharduki barik harlauza bat kendu zenean Alabaman, gaitzespeneko otoitzik altxatu edo negar eta aiots egin barik edo lagundu Roy Moore Epaileari nolabait. Hauxe diotsuet: EZ NAUZUE EZTA EZAGUTU ERE! Froga hau baimendu dut, zerbitzari honi eta bere senarrari esaten nien bitartean, burutu dezaten profezia hau Ezekiel 9an. Hain gutxik protesta egin dute eta jarraitzen dute orain protesta egiten! Non daude milioiak mundu guztiaren zehar, NIRE Aginduak babesten egon beharko luketenak? Bakarrik talde ttipi bat egin du.

Zuek, NIRE Izen Santua ukatu duzuenak, NIRE Tora, eta bekatuan jarraitzen duzue bizitzen, nahiz eta beste garai batean, onartu zenuten NIRE Seme YAHUSHUAREN Odol isuria barkamenerako, txerritokian bizitzen ihardukitzen duzuenez eta satanasi zerbitzatzen, zapaldu dituzue Odol isuria eta NIRE Seme YAHUSHUAREN errukia zuen oinpean.

HEBREARRAK 10:26-29

Zeren, egia ezagutu ondoren, nahita bekatu egiten jarraitzen badugu, ez dago gehiago bekatuen barkamenerako oparirik: Jainkoaren auzi izugarria eta errebeldeak irentsiko dituen su kiskalgarria besterik ez dezakegu espero. Moisesen Legea hausten duenari heriotza zigorra ematen zaio gupidarik gabe, bi edo hiru lekukoaren aitorpenaz. Zenbatez zigor handiagoa ez ote du mereziko Jainkoaren Semea hankapean erabili, sagaratu duen ituneko Odola profanatu eta Jainkoak ongi nahiz eman dion Espiritua iraintzen duenak!

EZ DAGO BARKAMENIK GEHIAGO, jakinda txarto dagoela, eta begiratu, entzun edo parte hartu bekatuzko higuintze hauetan NIK gorroto ditudanak. Hitz egiten dut ohar hau NIREAK direla aitortzen duten horiei, ez fedegabeei ez dakitenak ezer hoberik.

EPAIKETA HASTEN DA NI, YAHUVEHREN ETXEAN.

1 PEDRO 4:17

Iritsi baita Jainkoaren auzia hasteko garaia, eta Jainkoaren familiatik bertatik hasiko da. Eta auzia gurekin hasten bada, zein izango ote da Jainkoaren berri ona sinesten ez dutenen azkena?

Ahakar egiten diet Jainko YAHUVEH Berari otoitz egin diotenak, sua eta sufrezko zaparrada eragin zuena Sodoma eta Gomorran: EZ DUZUE OTOITZ EGIN NIK, YAHUVEHK, MENDEKUA HAR NEZAN ZERUTIK SATANASEN HAZIAREN GAIN, behin eta berriro egin den moduan.

SALMO 94:1

YAHUVEH, Jainko mendekatzaile! Ager zaitez, oi Jainko mendekatzaile!

ERROMATARREI 12:19

Ene maiteok, ez egin mendekurik zeuen kontura; utzi Jainkoari zigorra ematea, Liburu Santuak hau baitio: NEURI dagokit mendekua, NEUK emango diot bakoitzari berak merezia. Hau dio YAHUVEHK.

NI, YAHUVEH, ez nago itsu ez gor. NI, YAHUVEH, Sortzaile Bera naiz eta NIRE Seme maitea da MESIAS Bera. Jainkoa Bera gara atzo, gaur eta beti. Ez gara egokitzen gizakiaren irudira, edo gizakiengandik datozen doktrinetara, ezta gizakiaren kontzeptura bekatua zer denarenaz. NI, YAHUVEH, Santu naiz eta Santutasuna galdatzen dut NIRI eta NIRE Seme YAHUSHUARI dagozkigula adierazten dutenengandik.

Santutasuna galdatzen dut NIRE Seme YAHUSHUAREN Odola isurian garbituak dauden guzti haiengandik. YAHUSHUA emana izan zen Bildotsa bezala akats gabea, sakrifikatua izateko gizakiaren bekatuak garbitzeko. Eta haatik, Odol hori aldarrikatzen zuten gizaki hauek, orain bekatuzko higuintzetan daude, baita gaiztakeria prediku-lekuetan ere.

HEBREARREI 6:4-7

Izan ere, behin fedean argituak izan direnek, Jainkoaren dohaina dastatu eta Espiritu Santuarengan parte izan dutenek, Jainkoaren mezu ederra eta datorren munduaren indarra probatu dituztenek, fedeari uko egiten badiote, ezinezkoa dute berriro bihozberritzea, Jainkoaren Semea gurutziltzatzen ari baitira eta mundu guztiaren aurrean isekatzen. Lurrak ere, gainera maiz datorkion euria xurgatu eta nekazariari probetxuzko landareak ematen badizkio, Jainkoaren bedeinkazioa du berekin.

Honela erakusten dute NIREAK ez direla, ezta YAHUSHUARENAK, baizik eta satanasen hazia direla.

Gerrazaleak diren horiek daude, haiek laket dute eta harrotzen dira odol errugabea isurtzeaz, diruzalekeria, aberastasuna eta ondasunengatik. Hauexek ere satanasen hazia dira. Galdetzen dizuet: zein da petrolioaren prezioa? Zein da prezioa eta balioa bizi batena?

MATEO 6:26

Begira aireko hegaztiei: ez dute ereiten, ez uztarik biltzen, ez mandioan pilatzen; hala ere, zeruko zuen Aitak janaritzen ditu. Ez ote duzue horiek baino askoz gehiago balio zuek?

Zuek egiten dituzue gauza hauek edo baimentzen dituzue, edo isilik geratzen zarete, iharduki gabe ezta otoitzik egin barik bekatuzko higuintze hauen aurka, KOLDARRAK ZARETE ETA IZANGO DUZUE ZUEN EGOITZA INFERNUAN ETA IGERIKO DUZUE SUZKO AINTZIRAN ZUEN BENETAKO AITA SATANASEKIN, zeren aukeratu duzue satanasi jarraitzea, satanasi sinetsi diozue, satanasi obeditu eta besteei atzipetu diezue, beraz, satanasen saria ebakiko duzue.

Oi, dohakabea Amerika! Ohartu nuen zerbitzari honen bitartez ohar profetikoetan iraganean, Amerika sua hartuko zuela damutzen ez bazen. NI, YAHUVEH, su kiskalgarriaren Jainkoa naiz.

DEUTERONOMIO 4:24

Izan ere, YAHUVEH, zuen Jainkoa, Jainko jeloskorra da, su kiskalgarria.

NIRE arnasa su kartsuaz beterik dago, infernuko sua mantentzen duena. Hisi hori kitzikatua izan da denbora luzeegian.

APOKALIPSIA 18:2-24

Ahots indartsuz egin zuen oihu: Erori da erori Babilonia handia! Deabruen bizileku bihurtu da, espiritu gaizto guztien zulo, piztia kutsatu eta nazkagarri guztien zulo. Herri guztiek edan dute haren prostituzio sutsuaren ardotik; munduko erregeak prostituzioan ibili dira berarekin eta lurreko merkatariak aberastu egin dira haren neurrigabeko luxuari esker. Beste ahots bat entzun nuen zerutik esaten: IRTEN BABILONIATIK, ENE HERRI, HAREN BEKATUEKIN BAT EGIN EZ DEZAZUN, ETA BERAREN ZIGORRAK HARRAPA EZ ZAITZAN, HAREN BEKATU-PILA ZERURAINO IRITSI BAITA ETA JAINKOAK GOGOAN DITU HAREN GAIZTAKERIAK. Eman berari berak besteei emandako tratua, ordaindu berari berak egin ahalako bi, emaiozue edaten ontzian, berak besteei edanarazi halako bi. Zenbatekoak izan diren haren ospea eta luxua, emazkiozue hainbateko oinazea eta negarra, honela baitio bere baitan: “erregina bezala nago tronuan eseria, ez naiz alargun, ezta dolutan izango ere.” Horregatik egun berean etorriko zaizkio gainera merezitako zigorrak: heriotza, dolua eta gosea, eta kiskali egingo da sutan; ahaltsua baita bera epaitu duen Jainko YAHUVEH. Babiloniarekin prostituzioan eta atseginkerian ibiliak diren munduko erregeek negar eta dolu egingo dute, haren sutearen ke-mordoa ikustean. Haren oinazearen izu-ikaraz urruti geldituko dira, esanez: Ai, zu, ai hiri handia, Babilonia, hiri ahaltsua! Ordu batean burutu da zure zigorra! Lurreko merkatariek ere negar eta aiene egingo dute harengatik, ez baitizkie aurrerantzean inork erosiko beren salgaiak: urre, zilar, harribitxi, perla, liho, purpura, zeta, eskarlata, era guztietako zur usaintsu, boli eta zur baliotsuzko tresna, brontze, burdina eta marmolezko tresna; kanela, hiltze-kanela, lurringai, mirra eta intsentsu, ardo, olio, irin eta gari; abere handi eta txiki, zaldi eta gurdi, eta giza esklabo. Hainbeste irrikatzen zenuen fruitua urrundu egin zaizu; galdu dituzu zeure luxua eta ospea, sekula ez berreskuratzeko. Merkatariak, haren kontura aberastu direnak, haren oinazearen izu-ikaraz urruti geldituko dira, negarrez eta aiene bizian, esanez: Ai, zu, ai, hiri handia, liho, purpuraz eta eskarlataz jantzia! Zure aberastasunei esker aberastu ziren itsasontziak zituzten guztiak. Horra orain ordu batean erraustua! Poztu, oi zeru, horren zoriaz, eta zuek ere bai, fededun, apostolu eta profetak, hori kondenatzean, justizia egin baitizue Jainkoak. Orduan, aingeru ahaltsu batek, harri bat, errotarri handi baten antzekoa, jaso eta itsasora jaurti zuen, esanez: honelaxe jaurtiko dute Babilonia hiri handia eta betiko desagertuko da. Ez da sekula entzungo zitara-soinu edo kanturik, ez txirula edo turutarik zure baitan; ez da sekula kriseilu-argirik izango, ezta entzungo senar-emaztegaien kanturik ere zure baitan, zeren eta zure merkatariak lurreko ahaltsuenak baitziren, eta zure sorginkeriez herri guztiak engainatu baitituzu. Zikindua zaude profeta, fededun eta lurrean hilak izan diren guztien odolaz.

Zoritxarrez, zenbat eta GURE erruki gehiago, eta, zenbat eta denbora gehiago ematen dudan damutzeko, harik eta mundu honek txarkeriaz, perbertsioaz, higuintzeaz eta damugabetasunaz beterik bihurtu da.

ARARTEKOAK

Non daude Santu aitortzen diren horiek? Non daude arartekoak eta otoitz gerlariak? Zergatik NIRE antzinako Hitzak esaten dituztenak, eta berriak, ez daude ihardukitzen, errieta egiten eta ohartzen? Badaukat talde ttipi bat egiten duela baina, Oi, hain gutxik dira!

SOFONIAS 3:13

Israelen bizirik geldituek ez dute aurrerantzean bidegaberik egingo, ez gezurrik esango, ez beren ahotan engainu-hitzik izango. Eta inoren beldurrik gabe jango dute eta atseden hartuko.

AMOS 5:15

Gorrota ezazue gaizkia, maita ongia, egin zuzentasuna auzitegietan, eta Jainko YAHUVEH Ahalguztiduna Joseren azken ondorengoekin gupidatzen den.

PONTIFIKATU

Zuek biltzen zaretenok gizon zahar, gaixo, demonioz beterik eta NIRE sumindurapean dagoena, zeren eta berak NIRE Aintza osten dit eta kementzen du jendea berari gurtu eta makurtu bere aurrean, bere eskuari pot eman, hauts hutsalaz eginiko eskua eta makurtzera sasijainko bakunen aurrean. Milioiak entzun eta ahalegintzen dira obeditzearren bere burua papatzat hartu duenaren bati. Zuei katolikoak izatea aitortzen duzuenok, agintzen dizuet orain: IHES EGIZUE BABILONIAKO ELIZETATIK. NIRE Toraren aginduak argi eta garbi agintzen dute: “Ez dituzu edukiko NITAZ aparte beste jainkorik.”

IRTEERA 20:3

Ez izan NI beste jainkorik.

Nor da zuen Sortzailea? Ostera, zenbat egin dute? Zeuk NIREA zarela aitortzen duzu, eta ostera, EZ NAUZU EZTA EZAGUTZEN ERE. IHES EGITEN EZ BADUZU, INFERNUA ETA SUZKO AINTZIRA DA IKUSIKO DUZUNA. Ez gero zuen buruak engainatu. NIK badakit zeintzuk diren NIRE ardiak eta zeintzuk diren satanasen hazia, baita ahuntzak deituak.

NIRE ardiak elikatzen dira bakarrik YAHUSHUA Artzain Onak eramaten dien larre muskerretara. Satanasen ahuntzak ordez, haren hazia jango du edozer gauza, irensten du edozein doktrina faltsua edo gezurrak. Satanasek ebakitzen du bere bihurrikeria eta desobedientziazko hazia ehuntzetan, Santu den guztiari desafio egiten, NIRE Eskritura Santuak okertzen egokitzeko gizakiaren perbertsio okertuetara, ihardesten, ukatzen eta berridazten NIRE Tora eta NIRE manamenduak. Satanasen hazia, hastapeneko bekatu berdinak egiten ari da, mundua sortu aurretik ere, zuen arimak zeruan sortuak izan zirenean.

NIK, YAHUVEHK, zuen arimak sortu zituenak, banekien nork jarraituko zidan, maitatu, obeditu eta NIREGANAKO leiala izango zenak.

JEREMIAS 1:4-5

Honela mintzatu zitzaidan YAHUVEH: amaren sabelean sortu aurretik aukeratu zintudan; sabeletik irten aurretik sagaratu zintudan eta profeta izendatu, NIRE mezua herriei iragartzeko.

NIK, YAHUVEHK, banekien nork jarraituko zuten bihurrikerian eta gutiziatuko zuena NIRE autoritate eta arloa.

JOAN 17:12

Hauekin izan naizen bitartean, NEUK zaindu ditut eman dizkidazunok. Hauen ardura izan dut eta hauetako bat ere ez da galdu, galdu behar zuena baizik; horrela, Liburu Santuek diotena bete da.

Satanasek ahalegindu zen jainko izaten mundua sortu aurretik (Isaias 14:12-15). Bere haziari konbentzitu die orain jainkoaren seme ageriak direla, YAHUSHUAREN parekoak era guztietan, edozeinek ahaztu dezan, YAHUSHUAREN Izenarengatik eta BERE Odol isuriarengatik izan liteke NI, YAHUVEHRENGANAKO irispide.

ISAIAS 14:12-15

Horra zerutik eroria, goizeko izar distiratsu hori! Horra lurrera amildua, herrien menderatzaile hori! Honela zenioen zeurekiko: Zeruraino igoko naiz; izarrik garaienak baino gorago jarriko dut tronua; iparraldeko azken mugan eseriko naiz, jainkoak biltzen diren mendian; hodei guztien gainetik igoko naiz eta Goi-goikoaren antzeko izango. Baina horra: Herio Leizera jaitsi zara, zuloaren barren-barrenera!

Zenbat atzipetuak izan diren! Ahazten baitzaie NIK mentua jarri nizkiela NIK orain santuak deitzen diedan guztiei.

ERROMATARREI 11:13-36

Orain, zuei, jentiloi, mintzo natzaizue: jentilen apostolu naizenez gero, ospetsu egin nahi dut, neure zerbitzu hau, ea neure jatorrikoen jelosia pizten dudan eta haietako batzuen batzuk salbatzen ditudan. Israeldarrak baztertzetik munduari Jainkoarekin baketzea etorri baldin bazaio, zer ote datorke Jainkoak berriro haiek onartzetik? Heriotzatik bizira etortzea izango litzateke hori! Gainera, lehen opilak Jainkoari sagaratuak badira, baita oraldi osoa ere, eta sustraia sagaratua bada, baita adarrak ere. Bai, adar batzuk moztu dizkio Jainkoak Israeli, eta moztu gabekoen artean zu txertatu, basaolibondo zaren hori; horrela, haiekin batera, olibondoaren sustraitik datorren izerdian partaide gertatu zara. Baina ez harrotu adar moztuen lepotik. Eta harrotzeko tentazioa baduzu, izan gogoan ez diozula zuk eusten sustraiari, sustraiak zuri baizik. Zuk esan dezakezu: “Ni txertatzeko moztu zituen Jainkoak adarrok.” Hala da, beren sinesmen-ezagatik moztu zituen, eta zeuk zeure sinesmenagatik irauten duzu; ez izan, beraz, harro, eta ibili kontuz. Berezko adar zirenekin Jainkoak begiramenik izan ez bazuen, beharbada zurekin ere ez du izango. Hartu, bada, gogoan Jainkoaren bihotz ona eta zorroztasuna: zorroztasuna erori zirenentzat, bihotz ona zuretzat, baina haren ontasunean irauten baduzu; bestela, zu ere moztu egingo zaituzte. Israeldarrak ere, beren sinesgogorkeriari uko egiten badiote, txertatuko ditu, bai, baitu Jainkoak ahalmenik haiek berriro txertatzeko. Jatorriz zeurea zenuen basaolibondotik moztu eta zeurea ez zenuen olibondoan txertatu bazintuen, askoz errazago izango du olibondotik sortutakoak beren berezko olibondoan txertatzea. Senideok, ez zaituztet ezjakinean eduki nahi Jainkoak honetan guztian duen asmo ezkutuaz, harro ez zaitezten. Israelgo zati baten itsukeriaz, jentil-herri guztiak salbamenera heldu arte iraungo du; orduan, Israel osoa salbatuko da, Liburu Santua dioenez: Siondik etorriko da askatzailea, eta sinesgogorkeria kenduko du Jakoben ondorengoengandik. Hona haiekin egingo dudan ituna, bekatuak barkatuko dizkiedanean. Berri onari dagokionez, israeldarrak Jainkoaren etsai dira, zuen onerako; baina Jainkoak egindako aukerari dagokionez, maite-maiteak dira beren arbasoak direla eta, behin betikoak baitira Jainkoaren dohainak eta deia. Zuek, garai batean Jainkoarekin errebelde zinetenok, orain, israeldarren errebeldiari esker, errukia lortu duzue. Era berean haiek ere: orain errebelde bihurtu dira, zuei izan zaizuen errukiari esker, errukia lor dezaten. Jainkoak errebelde izaten utzi baitzien gizon-emakume guztiei, denei erruki izateko. Bai, handi eta sakonak Jainkoaren eskuzabaltasuna, jakinduria eta ezaguera! Bai aztergaitzak beraren erabakiak eta sumaezinak haren bideak! Nork ezagutu du Jaunaren pentsamendua? Nor izan da haren aholkulari? Nork eman dio hari lehenengo, gero hark itzuli behar izateko? Berarengandik dira gauza guztiak, beraren bidez eta berarentzat. Aintza berari betiere! Amen.

Zeren denak egin zuten bekatu eta NI, YAHUVEHREN Aintzatik baztertuak izan ziren, bat izan ezik, BERE Izena YAHUSHUA da.

JOAN 3:15-21

Harengan sinesten duten guztiek betiko bizia izan dezaten. Izan ere, Jainkoak hain maite izan zuen mundua, non BERE Seme bakarra eman baitzion, harengan sinesten duenik inor gal ez dadin, baizik betiko bizia izan dezan. Zeren Jainkoak ez baitzuen Semea mundura bidali mundua kondenatzeko, HAREN bitartez salbatzeko baizik. Harengan sinesten duena ez da kondenatua, sinesten ez duena, ordea, kondenatua dago jadanik, ez baitu sinetsi Jainkoaren Seme bakarrarengan. Hauxe da kondenaren arrazoia: argia mundura etorria dela eta gizakiak ilunpea maiteago izan duela argia baino, beraren jokabidea gaiztoa delako. Izan ere, gaizki jokatzen duenak, gorroto dio argiari, eta ez da hurbiltzen argitara, beraren jokabidea agerian geldi ez dadin. Egiaren arabera ari dena, ordea, argitara hurbiltzen da, beraren egintzak Jainkoaren borondatearen arabera eginak direla ager dadin.

NI, YAHUVEHRI traditu zidaten arima guztiek mundua sortu aurreneko gerran, traditu didate berriro eta tradituko didate NI, YAHUVEHRI. Horrela da, nola NIK aurretik ezarri nuen eta jakin nituen aldiz aurretik, aurkituko ziren edo ez ziren aurkituko Bildotsaren Biziaren Liburuan izenak.

APOKALIPSIA 17:8

Ikusi duzun piztia lehen bazen, baina orain ez; lur azpiko leizetik igoko da, baina hondamendirantz doa. Beren izenak Biziaren Liburuan munduaren sorreratik idatzirik ez dituzten lurreko bizilagunak harritu egingo dira piztia ikustean, lehen bazen eta orain ez den piztia berriro agertzen ikustean.

HIRU LIBURUAK

Hiru liburuak zabalduko direnean, non egongo ote da zure izena?

1. Izango ote da berrerosketaren liburuan?

2. Ezabatuen liburuan?

3. Edo madarikatuen liburuan?

IRTEERA 32:32-33

Baina otoi barka iezaiozu, bestela ken nire izena idatzia duzun Biziaren Liburutik. YAHUVEHK, ordea, erantzun zion: NIRE aurka bekatu egiten duena bakarrik kenduko dut NIRE Liburutik.

Orain uler ditzakezue NIRE Eskritura Santuak diotenak: zuek denok, salbamenaren egileak izan zaitezte izu eta ikaraz.

FILIPOARREI 2:12

Nire esana beti egin duzuenez gero, ene maiteok, egizue orain ere, hor ez nagoelarik; ez hor nagoenean bezala bakarrik, askoz gehiago baizik. Saia zaitezte zeuen salbamena begirune santuz burutzen.

BERRARAGIPENAREN GEZURRA

Berraragipena gezur guztien aitaren gezurra baino ez da. Ez zara hiltzen eta gero lurrera itzultzen beste bizietan, prest egon arte zerurako. Eskritura Sagaratuak diotenez, ezarria dago gizakiarentzat behin hiltzea eta gero epaiketa.

HEBREOS 9:27

Eta gizon-emakumeek behin bakarrik hil behar dutela eta gero auzia izango dela erabakita dagoen bezala.

Arima bakoitzak egin zuen jada hautaketa hori munduaren sorreraren aurretik, osatua izan baino lehenago, zure atxikimendua ote zen NI, YAHUVEHRI edo satanasi, gezur guztien aita.

Lehenengo gezurra satanasek esan zuena zen NI, YAHUVEH, bezalakoa bihurtuko zela, eta NIRE autoritatea izango zuela. Aingeru guztien herena sinetsi zuten gezur hau, arima samaldarekin batera, hautatu zutenak alderdi bat, zeren arima bakoitzari NIK aukeramena eman diot.

APOKALIPSIA 12:4-9

Bere isatsez zeruko izarren herena herrestan hartu eta lurrera jaurti zuen. Herensugea, haurra izateko zegoen emakumearen aitzinean gelditu zen, jaio bezain laster semea irensteko. Emakumeak semea izan zuen, herri guztiak burdinazko makilaz gobernatuko zituena. Semea hartu eta Jainkoaren tronuraino eraman zuten. Emakumeak, berriz, basamortura egin zuen ihes; han bazter bat prestatua zion Jainkoak, mila berrehun eta hirurogei egunez bertan bizi zedin. Ondoren, gudua izan zen zeruan; Mikel eta beronen aingeruak herensugearen aurka. Herensugea eta beronen gogor borrokatu ziren, baina ezin izan zuten garaitu, eta aurrerantzean zeruan ez zen tokirik izan haientzat. Bota egin zuten, beraz, herensuge handia, antzinako sugea, deabru eta satanas deritzana, mundu guztia engainatzen duena, lurrera bota zuten bere aingeruekin batera.

NIK satanas epaitu nuenean, zeinen izena luzifer zen, baita epaitu eta kondenatu eta eman nituen epaitzak, ez bakarrik luziferri, baizik eta beronen aingeru jausi guztiei, eta NI, YAHUVEH eta YAHUSHUARI traditu ziguten arima guztiei. NI, YAHUVEHRI leialak ziren arimak munduaren sorreraren aurretik, baita NI, YAHUVEHRI traditu zuten arimak ere, mundura bidali nituen Adam eta Evaren haziaren medioz, satanas ere egotzia izan zen. Berriro satanas saiatu zen NIRE kreazioak NIRE aurka bueltatzen, biak gizakia eta piztia. Berriro NIRE haurrek desobeditu zuten eta matxinatu egin ziren haien Aita maitekorraren aurka. Satanasen motibazio zen NI, YAHUVEH, kitzikatzea hainbesterainoko sumindura arte, desegingo nuen arte NIK, YAHUVEHK, eta NIRE Seme YAHUSHUAK hain maitekor sortu genituena.

Berriz, Adam eta Evaren jausiaren ostean, NIRE Seme maite YAHUSHUA eskaini zen Berrerosle bezala, jaiotzera gizakia bezala NI, YAHUVEHK sorturikoa bezala, naturaz gaindiko eran. YAHUSHUAK bihurtu zen Adam bigarrena bezalakoa, haragi eta odolaz, baina, Adamek bekatua ekarri zuen mundura, ordea, NIRE ODOLA SANTUA YAHUSHUARENGAN garbitu zituen bekatuak eta bekatu egiteko nahia NIRE Oparia onartu zuten guztiengan NIK, YAHUVEHK, eman nuena Kalbarioan.

Bakarrik munduaren sorreraren aurretik leialak ziren arimak, izan ziren NI, YAHUVEH eta YAHUSHUARI leialak, orduan, onartuko dute, maitatu, obeditu borrokatuko dute fedegabetasunaren aurka eta borrokatuko dute satanas eta higuintze guzti hauek orain. Mundua sortu aurretik kreatutako arimak luziferi jarraitu ziotenak matxinadan NI, YAHUVEH eta YAHUSHUAREN aurka eta NIRE aingeru santuen armada, aukeratzeko parada izan zuten lehen, mundua sortu aurretik, baina jaio zirenean lurrean, arima haien hautaketa jada egina zegoen. Luziferi jarraitu zioten arimek ez daukate beste aukerarik hemen berriro lurrean satanasi jarraitzea baino, eta ebaki satanasek erein zuena. Hau da gizakiaren auzia.

Salbamena dagoeneko aurretik erabakia zegoen.

EFESOARREI 1:3-4

Goretsia izan bedi Jainkoa, YAHUSHUA, gure Jaunaren Aita, zeruan, Kristoren bitartez, Espirituaren ondasun oroz bedeinkatu gaituena! Kristorengan aukeratu gintuen mundua mundu izan baino lehen, haren aurrean santu eta akats gabe izan gaitezen maitasunez.

Dohakabeak jarraikiko dute dohakabeak betikotasunerako. Jeremias 6:27-30 argi eta garbi dio zepa edo berun bezala direla, pisu hila.

JEREMIAS 6:27-30

YAHUVEHK esan zidan: NEURE herriaren aztertzaile izendatzen zaitut; azter ezazu zein den haren jokabidea. Errebeldeak dira guztiak, izen onaren kentzaile; kalitate txarreko brontze eta burdin dira. Suari indartsu haize emanez metalari zaborra kentzen zaio. Baina alferrik da haiek garbitzen aritzea: egite txarrak ez zaizkie joaten. “Zilar mespretxagarri” deituko dituzte, mespretxatu egin baititut NIK, YAHUVEHK.

NIRI gurtu eta zerbitzatu ez zidaten arimak, NI, YAHUVEHRI, mundua sortu aurretik, ez dute izango gogorik NI, YAHUVEHRI zerbitzatzeko lurrean.

Faraoi gaiztoari eman zitzaion parada behin eta berriro, eta hala ere, ezin zen damutu eta gaiztakeriatik bueltatu, NIK, YAHUVEHK, gogortu egin nuelako bere bihotza, bere arimak traditu zidanean, munduaren sorrera baino lehenago.

IRTEERA 7:13

Hala ere, faraoiak bere teman jarraitu zuen eta entzungor egin zien, YAHUVEHK esan bezala.

Orain uler dezakezue zergatik Jakob maite eta Esau gorroto nuen, harekin batera Goliat, Akab, Jezabel, Judas, Ananias eta Safira, bakarrik adibide batzuk ematearren nortzuk jaio ziren suntsipenerako.

ERROMATARREI 9:13

Beste pasarte batek dioen bezala: Jakob izan nuen maite, eta ez Esau.

MALAKIAS 1:2-3

“Maite zaituztet”, dio YAHUVEHK. Baina zuek galdetzen duzue: Zertan agertzen diguzu, bada, zeure maitasuna? Eta YAHUVEHK erantzuten: Ez ote zen Esau Jakoben anaia? Hala ere, Jakob izan nuen maite, eta ez Esau. Horregatik Esauren ondorengo Edomdarren mendialdea lur soil bihurtuko dut, eta haren sailak basamortuko txakalei utziko dizkiet.

EGINAK 5:1-10

Ananias izeneko gizon batek eta beronen emazte Safirak soro bat saldu zuten. Hartutako dirutik zerbait beretzat gorde zuen Ananiasek, bere emaztearekin ados, eta gainerakoa, apostoluen esku jarri. Pedrok esan zion: Ananias, zergatik utzi diozu satanasi zure gogoaz nagusitzen Espiritu Santuari gezurra esateko, soroaren ordainetik zati bat zeuretzat gordez? Saldu aurretik zeurea zenuen, eta saldu ondoren ez ote zinen hartutakoaren jabe? Nolatan sartu zaizu buruan horrelakorik egitea? Gizakiei ez, Jainkoari Berari esan diozu gezurra. Hitz hauek entzutean, Ananias lurrera erori zen eta hil. Jakin zuten guztiak beldur-ikaraz gelditu ziren. Berehala, gazte batzuek jaiki eta, gorpua jantzi ondoren, lur ematera eraman zuten. Handik hiru ordu ingurura, Ananiasen emaztea etorri zen, ezer ez zekiela. Pedrok galdetu zion: Esadazu, honenbestean saldu al zenuten soroa? Bai, horrenbestean, erantzun zuen hark. Pedrok esan zion: Zergatik hartu duzue elkar Jaunaren Espiritua tentatzeko? Hara, atean dira dagoeneko zure senarrari lur eman diotenak; zu eramango zaituzte orain. Pedroren oinetara bat-batean erori eta hil egin zen. Sartu ziren gazteak eta, hilda aurkiturik, senarraren ondoan lur ematera eraman zuten.

Lurrean hartu zuten erabakia hartuta zegoen dagoeneko zeruan, lehenengo borrokatu zenean ongia eta txarraren aurkako gerra. Arima bakoitzaren erabakia hau lurrean jaiotzen dena, jaioa dago lurreko haurtxo bakoitzean. Infernuaren gainetik zabiltzate eta, hala ere infernua sortua izan zen satanas eta beronen aingeruentzat, matxinatu zutenak NI, YAHUVEHREN aurka. NIK, YAHUVEHK, Sortzailea, ezagutzen nituen zuen arimak, banekien batuko ote zinen beraiekin infernuan, eta bizitokia egingo ote zenuten suzko aintziran satanas, profeta faltsua eta antimesiasekin, eta satanasen hazi guztiarekin, jarraitu zuenak satanasi munduaren sorreraren aurretik.

MATEO 25:41

Gero, ezkerrekoei esango die: Alde NIREGANDIK urruti, madarikatuok, deabruarentzat eta haren lagunentzat prestatua dagoen betiko sutara.

2 PEDRO 2:2-10

Jende askok jarraituko die beren jokabide biziotsuan, eta, horiek direla eta, gaitzetsia izango da kristau-bidea. Diru-goseak eraginda, irabazia lortu nahiko dute hitz maltzurrez, baina aspaldidanik dago erabakita haien kontrako epaia, eta zain dute hondamena. Jainkoak ez zien barkatu bekatu egin zuten aingeruei, eta, infernuko barrunbe ilunetara jaurtiz, han utzi zituen auzirako gordeta. Antzinako munduari ere ez zion barkatu, baizik eta uholdea bidali eta jende gaizto hura suntsitu egin zuen, nahiz eta Noe, bere bizitzan zintzotasuna erakutsi zuena, hondamenditik libratu beste zazpi lagunekin. Sodoma eta Gomorra hiriak ere kondenatu egin zituen eta erraustu, gerora izango ziren gaiztoen eskarmenturako. Baina Lot zintzoa onik atera zuen, jende gaizto haren biziera biziotsuak saminez betetzen zuelako. Gizon zintzo hau gaizkile haien artean bizi zen, eta egunero, ikusi eta entzun egin behar izan zituen itsuskeriek atsekabez betetzen zioten bere bihotz zintzoa. Izan ere, badaki YAHUVEHK, gizon zintzoak probalditik ateratzen eta gaiztoak auzi-egunean zigortzeko gordetzen, batez ere, haragizko grina zikinen atzetik dabiltzanak eta YAHUVEHREN Agintea gutxiesten dutenak. Sasimaisuok, harroputz eta ausart dira: inolako beldurrik gabe, maldizioak botatzen dituzte zerutar izakien aurka.

APOKALIPSIA 19:20

Baina piztia harrapatua izan zen eta honekin batera sasiprofeta, piztiaren aurrean mirarizko seinaleak eginez, piztiaren marka hartu eta haren irudia gurtu zutenak liluratu zituena; biok, piztia eta sasiprofeta, sufrez sutan dagoen aintzirara jaurti zituzten bizirik.

APOKALIPSIA 21:8

Koldarrek, ordea, sinesgabeek, gaiztoek, hiltzaileek, lizunek, aztiek, sasijainkozaleek eta gezurti guztiek suz eta sufrez garretan dagoen aintzira, hau da, bigarren heriotza, izango dute ondare.

Arima bat ere ez, mundua osatu aurretik sortu zirenetakoak, zeinen izena jada idatzita dagoen zeruan, galduko da, YAHUSHUAK adierazi bezala Eskritura Santuetan. Edonor ez duena onartzen YAHUSHUA Jainko/MESIAS bezala, bakar-sorturiko Semea YAHUVEHRENA, Aita Jainkoa denaren Sortzailea, egin zuen erabaki hori mundua sortu aurretik, eta haien adimenak eta bihotzak ezin litezke aldatu.

Axolagabe zein erlijio profesatzen den, bakarrik NIRE Seme YAHUSHUA eta NI, YAHUVEH traditu ez ziguten arimak mundua osatu aurretik, salbatuak izan daitezke infernu eta suzko aintziratik. Beste guztiak dira dohakabeak eta partekatuko dute azkena bera edo jada infernuan daude.

Orain da salbamenerako garaia. Hau irakurtzen duzuen heinean, gantzudura bat dago beste inolako ez bezalakoa NIK, YAHUVEHK, eman dudana bakoitzari orain arte. Irakurri hau ozenki eta ezkatak jausiko zaizkizu zeure begietatik, espiritualki zeure belarri gorrak zabalduko dira. Ezingo duzu fede itxura eduki barneko urrikalmendurik gabe, besteei engainatuz. NI, YAHUVEHRI entzuten badidazu, eta sinesten baduzu mezu profetiko hau, lurrean jaio aurretik hartu zenuen erabakia agerikoa izango da denon aurrean. Hau da denontzako abisua, onak eta txarrak.

EZABATUEN LIBURUAN

Gerran zeuden arimak mundua izan baino lehen, hasi zirenak Santutasunaren alde borrokatzen luziferren aurka eta beronen aingeruen herena, eta gero, baimendu zuten luziferren gezurrak sar daitezen beraien arimetan, haiek ere traditu zuten NI, YAHUVEH.

APOKALIPSIA 13:8

Eta lurreko bizilagun guztiek gurtuko dute, lepo eginiko Bildotsaren Biziaren Liburuan beren izenak munduaren hasieratik idatzirik dituztenak izan ezik.

Haiek orain ordaintzen dute prezioa, ezabatuen liburuan baitaude idatzirik, traidoreak lehenengo zeruan eta orain lurrean. Gizaki hauek hasten dira NI, YAHUVEH, eta YAHUSHUARI segika, Biblian sinesten, obeditzen NIRE manamenduak, NIRE Tora eta gero, albo batera uzten Santu den guztia. Arima hauek osatuak izan ziren eta giza gorputz baten ipiniak eta ezarriak daude satanasen saria uztako infernuan eta suzko aintziran. Edozeini hau irakurtzen duena orain, entzuten duena hau: NI, YAHUVEH, agintzen diot partekatzeko hau ezagutzen dituzun gizaki guztiekin, lasaitzeko, pertsona bat ere ez zeinen izena Bildotsaren Biziaren Liburuan idatzia dagoena, gurtuko du piztia edo onartuko piztiaren marka.

APOKALIPSIA 13:15-17

Piztiaren irudiari bizi-arnasa emateko ahalmena ere eman zitzaion, irudiak hitz egin zezan eta bera adoratzen ez zutenak hil zitzan. Guztiei, txiki nahiz handi, aberats nahiz behartsu, libre nahiz esklabo, eskuineko eskuan nahiz bekokian marka bat eramanarazi zien, eta marka hori, hau da, piztiaren izena, edo izenaren zenbakia, zeramanak bakarrik eros edo sal zezakeen zerbait.

NIK, YAHUVEHK, ez dut galduko pertsona bat ere ez, satanas eta bere erreinuarentzat. Ez da bat ere leiala zena NI, YAHUVEH, eta NIRE Seme YAHUSHUARI, gerra handi hartan, munduaren sorrera aurretik, joango da infernura eta suzko aintzirara. NIK, YAHUVEHK, bidali nuen bezala NIRE Seme YAHUSHUA, NIRE haur maiteak salbatzera bekatutik Adam eta Eva sortu zutenak, NIK, YAHUVEHK, berriro bidaltzen dut ENE Seme maite YAHUSHUA, NIRE haur Santu eta leialak salbatzera.

Begira ezazue gorantz. Nahiz eta munduak isekatu eta trufatu, benetan zuen berrerospena hurbiltzen zaizue.

LUKAS 21:28

Hau guztia gertatzen hastean, izan bihotz eta altxatu burua gorantz, laster baituzue zeuen askapena.

Laztanak, mundu hau ez da zuen etxea. Bakarrik bidaiariak egonaldi laburrerako zarete. Zuen egoitzak, altxorrak, eta sariak itxaroten dizute zeruan. Ez pilatu altxorrak lurrean, ezin dituzuenak eraman, baizik eta pilatu itzazue zeruan. Zuen garautegiak beterik egon daitezen zeruan.

MATEO 6:19-20

Ez pilatu mundu honetan zeuen aberastasunak, sitsak eta herdoilak jaten baitituzte hemen, eta lapurrak etortzen harrapatzera. Pilatu zeruan zeuen aberastasunak, han ez baititu ez sitsak ez herdoilak jaten, ezta lapurrak harrapatzera joaten ere.

MALAQUÍAS 3:8-12

Eta nik erantzun: “Ostuko ote diezaioke gizakiak Jainkoari, zuek NIRI egiten didazuen bezala? Zertan osten dizugu?, galdetzen duzue oraindik. Hamarrenak eta dohainak ematerakoan osten didazue. Madarikaziopean eroriak zaudete, beraz, den-denok osten didazue eta. Hona zer diotsuedan NIK, YAHUVEHK, Ahalguztiduna: ekarri osorik zeuen hamarrenak, tenpluko altxortegira, NIRE etxean zer jana egon dadin. Proba nazazue horretan, eta ikusiko duzue nola zeruko atexkak irekitzen dizkizuedan eta bedeinkazioa ugari isurtzen. Matxinsaltoari ez diot utziko zuen soroetan uzta hondatzen, ezta mahastiak agorrarazten ere. Hain diot NIK, YAHUVEH, Ahalguztidunak. Orduan, nazio guztiek zorionak emango dizkizuete, lurralde zoragarria izango baita zuena. Hala diot NIK, YAHUVEHK, Ahalguztidunak.

Beraz, haurrak, pixkanaka ikusten duzue mundu hau NI, YAHUVEHRENGANDIK akabatua, Jainko batek, nor su kiskalgarria den.

HEBREARREI 12:29

Su kiskalgarria baita gure Jainkoa.

Jakizue hau: Ur Bizia da, YAHUSHUAREN Izena eta Odola babestuko dizkizuetenak NIRE sumindurazko sutetik.

JOAN 4:10

YAHUSHUAK erantzun zion: Jainkoak ematen duena ezagutuko eta edatekoa nork eskatzen dizun jakingo bazenu, zeuk eskatuko zenioke berari, eta HARK Ur Bizia emango lizuke.

Jakizue hau, haurrak: bakarrik YAHUSHUAREN Izena eta Odola ezkutatzen dizute eta bakarrik YAHUSHUARI gurtzen eta zerbitzatzen bazaude eta ahalegintzen obeditzea. NI naiz YAHUVEH eta ez naiz isekatua izango.

Kalifornia, Phoenix, Arizona, Montana, Kanada, eta mundu guztiaren zehar nabaritu duzue NIRE suminduraren berotasuna nola edo hala. Zergatik ez duzue ipintzen zuen Sortzaile eta Salbatzailea lehenengo zuen bizitza eta maitasunean? Zergatik maite dituzue zuen etxeak Sortzaileari baino gehiago etxe horiek eman zizuena, lurrak, aberastasuna eta ondasunak? Ez al zarete konturatzen nola, ez bakarrik suteak etorri ziren, baizik eta zenbat bizi NIK gorde nituen NIRE errukia eta maitasunari esker? Hau lagina baino ez da gertatuko denarena Tribulazio Handiaren aurretik. Zuzendu zuen lehentasunak orain, beranduegi izan baino lehen.

DEUTERONOMIO 9:3

Gaur jakingo duzue YAHUVEH zeuen Jainkoa aurretik igaroko zaizuela Jordan zeharkatzean, su kiskalgarria bezala: berak suntsitu eta makurraraziko ditu herri horiek zuen aurrean, eta zuek beren lurraldetik, bota eta deuseztatu egingo dituzue berehala, YAHUVEHK hitzeman bezala.

Orain, mundu hau eta herrialdeak nabaritzen dute erditze minak. Lurrak erditzen du minaz, lurra dar-dar eta ikaratzen den bitartean NIRE aurrean NI, YAHUVEH, jaio dadin Tribulazio Handia, ez duena edukiko parakorik beste inolako izugarrikeriaz sekula inoiz ikusi denaz oraindaino.

MATEO 24:21

Zeren munduaren hasieratik orain arte izan ez den eta izango ez den bezalako larrialdi handia izango baita orduan.

MARKOS 13:8

Izan ere, nazioa nazioaren kontra, eta erreinua erreinuaren kontra altxatuko dira; han eta hemen lurrikarak eta goseteak izango dira. Hori guztia erdiminen hasiera da.

Ez dut abandonatuko ezta arima bat ere, munduaren sorreraren aurretik, NI, YAHUVEH, babestu zidana orduan. NIRE sumindura handia da NIRE etsaien aurka. Lehen izan zen bezala, horrela izango da berriro.

AUZIA TOLERANTEEN AURKA

Zuek isilik zaudetenok elizetan, zuek eseri lekuen berotzaileak zaretenok, eta ohiz joaten zaretenok elizako bilguneetara, zuek salmoak eta himnoak NI, YAHUVEH eta YAHUSHUARENGANAKO abesten dituzuenok, eta Eskritura Santuak aipatzen dituzuenok, eta halaber, ez dituzue galdatzen zuen agintari espiritualei ihardukitzea edo aurre egin dezaten bekatuzko higuintze hauen aurka, ikusten dituzue euren buruak apezpikutzat, artzaintzat, agintari espiritualtzat, aginteri politikotzat eta kristau musikaritzat dauzkatenak, arimak galdu daitezen eragiten, ezerez egitearren protestatzeko, ezta gau osorako bitartekaritza otoitzak antolatu ere.

Abortua erailketa da! Homosexualitatea higuintzea da! Zeu, NIREA zarena diozuna, santu aitortzen zara eta, ostera, ez diezue besteei jakinarazten. ARDURADUNTZAT HARTZEN ZAITUT, baita zure agintari espiritualak ere. Isilik egon zara denbora luzeegian.

Zuek, agintari espiritualak deitzen zaretenok, baina NIRE begietan, ez zarete agintariak inola ere ez, saldu egin baitzineten eskaintzaile onenari emagaldu arrunt bezala, hartzen dituzuenean saldukerien dirua zergatik aske eta baimentzen diozue gobernuari zuei bozatzea. Bihurtu zineten traidorea eta koldarra. Behar al dut zuei gogoraraztea non bukatzen diren koldarrak eta traidoreak? Kontuz, kongregazioak! Artzainaren edo agintari espiritualaren espiritua da eliza eta tenpluko espiritua. Zuei, belarri espiritualekin entzuteko eta begi espiritualekin ikusteko, eman zaizue bereizmen gaitasuna. NIK, YAHUVEHK, orain ematen dizuet ozenki hitz egiteko agindua orain, beranduegi izan aurretik, eta zuen adierazpen-askatasuna erabat kendua izan aurretik.

Zergatik NIRE herri santua ez dabil kontzentrazioak egiten, boikotak, edo ihardukitzen ozenki, noiz musika lesbianak areagotzen duten homosexualitate espiritua zuzen mundu honetako gazterian? Aho zabaleko musu batekin Britney Spears eta Madonnaren artean, isekari deitua musua, nabaritu zena eta entzun mundu guztiaren zehar! Ez duzue ezagutzen satanasen hazia? Hau al da zuen haurrak bihurtu daitezen nahi duzuena? Beste musu bat egon zen nabaritu zena aspaldi eta entzun izan zena mundu honen guztiaren zehar, eta izan zen, Judasek YAHUSHUARI musua eman zionean masailean. Beraz, satanasek erabiltzen du musua berriro isekatzeko, eta, non dago herri santua altu oihukatzeko eta protestatzeko?

LEBITARRENA 18:22

Ez zara gizonezkoekin emakumezkoekin bezala etzango: higuingarritasuna litzateke.

Non dago herri Santua, NIK, YAHUVEHK, bedeinkatu dudana ugari mundu honetako ondasun eta aberastasunekin? Nork lagunduko die gutxiei talde ttipiarenak zerbitzari hau bezala, turuta joarazten duena? Nor bilduko da harresi honetan? Gogoratu, arduradun zarela egiten duzunarenaz NIK, YAHUVEHK, eman dizkizudan bedeinkazio, gaitasun eta dohainekin.

Satanasek ematen du oparotasuna bere zerbitzariei beraren hazia direnak jendetzak atzipetzeko. Non daude NIRE Santuak NIK ugari bedeinkatu ditudanak? Zergatik ez zaudete altxatzen hau bezalako garai baterako? Zergatik ez dituzue zuen eskuak batu Ministerio honekin eta beste Ministerioak NIK, YAHUVEHK, erabiltzen ditudanak NIRE bozeramaileak bezala? Ez duzue oraindik ulertzen NIK, YAHUVEHK, bedeinkatu nizuela zuen lana, aberastasuna, zuen ondasun eta lurrak, etxeekin erabilia izan dadin, ez bakarrik zuen beharretarako, baizik eta Zeruko Erreinuaren Aintzarako, hitz egiteko, borrokatzeko, errieta egiteko eta ohartzeko fedegabea den guztia.

NIK, YAHUVEHK, ez dizut ematen aberastasuna, lurra eta ondasunak zuk pilatu ditzazun zure altxorrak lurrean, non suteak, uholdeak, lurrikarak, zirimolak, tornadoak, sumendiak eta lapurrak segundotan dena eraman zezakeen. Agiraka egiten dizuet orain, erabil ezazue zuen diru-sarrerak eta ondasunak NI, YAHUVEH, eta YAHUSHUARI emateko gorespena, ohorea eta aintza. Eraiki zuen altxorrak, ez lurrean, baizik eta zeruan, zeren ohartzen dizuet: ez al zarete konturatzen zenbat orain irakurtzen dutenetakoak orain, zerura joaten bazarete, aurkituko duzuela zeruan, izango dela porroketan egongo bazina bezala? Zuen biltegiak eta zuen diru-kutxak hutsik daude.

Milioiak ematen duzuen horientzat karitate egintzetan zuen izenean, zuen ohorerako eta zergak ez ordaintzeko, ez zaizue inolako saririk espero zeruan, ez baduzue hau egiten YAHUSHUAREN Izenean, ez baduzue hau egiten YAHUSHUAREN Seme bezala. Zuen egintza onak jarraituko dizuete zeruraino, bakarrik onartu ondoren YAHUSHUA MESIAS bezala eta ahalegindu obeditu eta maitatzeko lehenengo zuen bizitzan, eta bakarrik egiten duzuenean hau YAHUSHUAREN Aintzarako, Zeruko Erreinuarengatik, mantenduko da.

Paganoak diren horiei eta YAHUSHUA ukatzen dutenak MESIAS bezala, ukatzen direnak NIRE Hamar Aginduak betetzen, edozein egintza ona egiten duzuena, zenbat milioi ematen dituzuen, ez dizuete etxerik erosiko zeruan. Berriro diot: egintza onak ez dira gogoratuak izango, eta infernuan biziko zarete pagano txiroekin.

Hitz egiten duen zerbitzari honi eman diot promes hau eta bere sarien zantzua. Orain promes bera ematen dizuet zuei, kideak zaretenak Ministerio honetan, lanean Ministerio honekin, sakrifikatzen dituzuenean zuen hamarrenak eta eskaintzak, eta haiekin hau da oroimena non zaudeten metatzen zuen altxorrak. Zuek denok elkarrekin egongo zarete eta partekatuko dituzue sari berdinak zeruan.

NIRE zerbitzari profetikoari, Apostolu Elisabeth Elijah, erakutsi nion sari handiena ikuskari batean, izango da bildu eta besarkatzea arima guztiak mundu guztiaren zehar bedeinkatuak izan direnak Ministerio honen bitartez eta entzun dutenak sekretuko egiak NIK, YAHUVEHK, errebelatu ditudanak.

Ez zinen harritu zergatik hainbeste bider besteei testifikatu duzun YAHUSHUAREN Odol Salbatzaileari buruz eta jakin zenuen YAHUSHUAREN gantzudurapean eta autoritatean hitz egiten zenuela, eta ostera, izan zinen ukatua, iraindua eta trufatua? Orain ulertzen duzu, lehen ez zinen ulertuko moduan. Ikusten duzue gizon bat munduaren aurrean ordenatua izango dena (2003ko azaroaren 2an) harropuzten homosexuala izateaz eta harro horretaz. Ikusten duzue ipintzen dena agintari espirituala gisa elizako prediku-lekuan, baina NIK, YAHUVEHK, hauxe diotsuet: edozeinek higuintze hau baimentzen duena, edonor isilik geratzen dena, edo denominazio honen izenarekin haien buruak deitzen dena ere, zuen izena ez da aurkitua izango Bildotsaren Biziaren Liburuan. Aspaldidanik erabakita zegoen. (Lebitarrena 18:22)

NIK, YAHUVEHK, lehenengo sortu nituen Adam eta Eva, gizon eta emakume gisan, eta hau ezkontzaren iseka da, eta NIK, YAHUVEHK, ez naiz iseka egina izango. Zuek, denok, gizakiak, artzainak, agintari espiritual eta politikoak isilik geratzen zaretenok eta NIRE Legeak aldatzen dituzuenok, YAHUVEHREN sumindura nabarituko duzue, lehen ezagutu ez dituzuen moduan. Ez atzipetu: sexu bereko ezkontza NIK ez dut dekretatu. Zenbat denbora jarraituko duzu NI, YAHUVEH trufatzen, Amerika? Ai, Ai, Ai, zu, Amerika! Egin duzu eta egingo duzu beste inolako naziorik lurrazalean egin ez duenik oraindik. Ez al nuen NIK, YAHUVEHK, profetizatu zerbitzari honen bitartez, Elisabeth: Amerika, NIK, YAHUVEHK, gordetzen dut txarrena azkenerako zuretzat, Kalifornia? Ez duzu nabaritzen NIRE suminduraren berotasuna, NIK, YAHUVEHK, NIRE arnasekin suak buhatzen nituenean eta zure gain sugarrak putz egin? Phoenix, Arizona: ez al nuen NIK abisatu NIRE Profeten bidez sua hartuko zenuela? Hala ere, hain gutxik damutu ziren!

Zuen agintari politikoak onartzen dituzte legeak NI, YAHUVEHRI desafio egiten diotenak berriro. Hau idazten den artean ere, hizketan ari dira noiz zirriborratu Jainkoa berba zuen dibisatik, promes eginarazi eta berridatzi konstituzioa, bistatik kentzen diren artean NIRE Hamar Aginduak. Hau egin duzuen guzti horiek edo ez duzuenok iharduki edo ez duzuenok otoitz eta negar egin honen aurka, jakizue hau: probatuak izan zarete Ezekiel 9:1ean bezala. YAHUVEHK idatzi zituen Hamar Aginduak harlauza batean, orain zuen bihotzak gogortuak daude harria bezala. Zuek errebeldeak zineten, mundua sortu aurretik eta ez zarete aldatu. NEGAR EGITEN EZ DUTEN GUZTI HORIEK ETA PROTESTA EGIN ABORTUAREN AURKA, ERREBELDEA ZARA ERE ETA EZ ZARA ALDATU. Eta bakarrik alda ahal duzu, ona eta gaiztoaren aurkako gerran egin zenuen erabakiaren arabera, mundua sortu aurretik.

Homosexualitatea areagotzen duten guzti horiek, harropuzten dira, arrandiatzen, parte hartzen edo besteei irakasten hau beste bizimodu aldizkakoa baino ez dela, besteei irakasten dietenak haiek horrela jaio zirela, hau da satanasen gezurra, eta zeuk ukatzen zara damutzera, errebeldea zara eta ez zara aldatu. Uztako duzu erein duzuna, mundua sortu aurretik.

ERROMATARREI 1:24-32

Horregatik, Jainkoak beren grina txarren menpe utzi ditu eta zikinkerietan erori dira, beren buruak desohoratzeraino. Egiazko Jainkoaren ordez, gezurrezkoa ezarri dute eta, Egilearen ordez, egindakoak gurtu eta zerbitzatu. Bedeinkatua Bera beti! Amen. Jainkoak beraz, grina lotsagarrietara eman ditu: emakumezkoek berezko sexu-harremanak utzi eta naturaren kontrakoetara jo dute. Gizonezkoak ere, berez dagokien emakumeekiko harremanak utzirik, elkarren irrikaz suturik dabiltza: gizonezkoek gizonezkoekin itsuskeriak egiten dituzte eta, horrela, beren jokabide okerraz merezitako zigorra berengan hartzen. Jainkoaren egiazko ezagutza baztertu dutelako, Jainkoak beren pentsaera okerraren menpe utzi ditu, behar ez dena egin dezaten. Zuzengabekeriaz, txarkeriaz, diru-gosez eta gaiztakeriaz josiak daude; bekaizkeriaz, giza-hilketaz, haserrez, azpikeriaz eta asmo gaiztoz beterik; izen onaren kentzaile, gaizki-esale, Jainkoaren etsai, iraintzaile, harro handiputz, gaizkirako trebe eta gurasoekin bihurri dira; zentzurik eta leialtasunik gabeak, bihotzik eta errukirik gabeak. Badakite, bai, zein den Jainkoaren epaia: horrelakorik egiten duenak heriotza zigorra merezi duela, alegia. Baina, hala ere, horrelakoak beraiek egitea ez ezik, ontzat ematen dute besteek egitea ere.

NI NAIZ YAHUVEH, KREAZIOAREN SORTZAILEA. Zuek, errebeldeak, Judas bezalakoak zaretenok, zuek, errebeldeak, gurtzen duzue kreazioa eta gurtzen duzue izaki kreatuak. Zuek, errebeldeak, ukatzen zarete NI, YAHUVEH eta YAHUSHUARI obeditzen, lurra sortu aurretik, eta orain, ukatzen zarete YAHUVEH eta YAHUSHUARI obeditzen gaur egun.

NIK, YAHUVEHK, oharra daukat agintari politiko eta espiritual guztiei ukatzen direnak aurka adierazten eta ezezko botoa ematen dakizuenarena NIRE Eskritura Santuak kondenatzen dutena, haien artean, higuintzak eta bekatua. Satanasekin amore eman duzue. Traditu zintzaizkioten NI, YAHUVEHRI, mundua sortu aurretik, eta traditu zintzaizkioten NI, YAHUVEHRI, orain. Egokitu zaitezte orain zuen oparotasunean eta ondareetan, zeren egiaz, hori da konfort bakarra izango duzuena betikotasun guztiaren zehar. Zuen hurrengo ohea egongo da infernuan eta gero Suzko Aintziran, non harrak izango diren zuen izarak, eta beldarrak zuen burusiak.

Zuek, musikari mundutarrak, satanasek eman dizue pertsonei engainatzeko ahalmena, musika deitzen zaionaz. NIK, YAHUVEHK, bedeinkatu nituen NIK sortu nituen arima batzuk ahots ederraz eta musikarako trebetasunekin. Gaitasun hori eman nuenean, NIRE asmoa zen, bedeinkazioa izan dadila NI, YAHUVEHRENGANAKO. Gero, zuek traditu zenioten NI, YAHUVEHRI, mundua sortu aurretik, eta orain, gehiengoak erabiltzen ditu gaitasun hauek satanas aintzatzeko, arimei loarazteko logura espiritual batera, demoniozko espirituak barnean landatuz, eta jendeari galdu arazteko ahots hipnotizatzaile eta erritmo satanikoaz.

Zuetariko batzuek musikoak deitzen zaretenok, ez zarete ezta konturatzen ere, satanasek egiten duenaz eta nola satanasek erabili dizuen. Damutzen ez bazarete, dantzatuko duzue satanasen oinetakoen soinuaren arabera, eta beraren alboan torturatuak izango zarete suzko aintziran, zein, Oi, hain sakona den! Oinazea ezin duzue ezta hasi ere konprenitzen.

Aktore eta musikari gehiengoarentzako oharra: saldu zenuten zuen arima satanasen ospe eta aberastasunaren promesaren truk, eta sinatu zenuten hitzarmena satanasekin eta ituna egin zenuten. Orain zuen bizimodu bekatariak, munduari harro erakusten diozue zuen gorputza, harrotu eta jendeari esaten diozue eta homosexualitatea ez duzue jada ezkutatzen eta tapatzen. Isekatu orain eta ordaindu gero, zeren nabarituko duzue NI, YAHUVEHREN sumindura handia oso laster.

Jakizue hau, gizateria osoa: jakizue NI, YAHUVEH, eta NIRE Seme maitea YAHUSHUA, GURE Tronuen aurrean, DENAK tolestuko dira eta belaunikatuko. Arima guztiak izan ziren sortuak eta probatuak aldi berean. Bakarrik leialak ziren arimak eta borrokatu zutenak luziferren aurka, mundua sortu aurretik, orain daramate berrerospenaren zigilua. Hauxe da Egia. NIK erabiltzen dut NIRE Alaba eta zerbitzaria jakinarazteko satanasek tapatu eta ezkutatzen saiatu dena. Belarri espiritualekin entzuteko eta begi espiritualekin ikusteko guzti horiek, entzungo dute NI, YAHUVEHREN, ahotsa, zuek baitzarete NIRE ardiak. Ez zarete gehiago itsutuak egongo egiara. Arima guztiak, beste garai batean errebeldeak izan ziren bezala, horrela izango dira berriro, eta jarraituko dute espiritualki gor eta itsu, eta iraungo dute satanasen ibilbidetik, satanasen gezurrak irensterakoan.

NIRE haur horietakoei otoitz eta negar egin zenutenak, eta galdetu dutenak zergatik NIK, YAHUVEHK, baimendu nituen higuintze hauek, berriro gogoratzen dizuet epaiketa hasten dela NI, YAHUVEHREN etxean. IKASI EZEKIEL 9. Zein zara zeu? Ona eta Txarraren arteko gerra jarraitzen du orain lurrean, zeruan egin zen bezala, mundua sortu aurretik. Sorturiko arima bakoitza probatua izan zen.

Soilik zeu leiala izan bazinen luziferren gerran, onartuko duzu YAHUSHUA orain lurrean MESIAS/JAINKO bezala. Lehenengo gerra izan zen eremu espiritualean, zeruan, orain, aurre egiten diezu satanas eta bere zerbitzariei hemen lurrean, YAHUVEH eta YAHUSHUAREN arma espiritualak erabiliz, NIK, YAHUSHUAK, eman dizkizudanak YAHUSHUAREN Izenean, YAHUSHUAREN Odolaren bitartez.

NIK, YAHUVEHK, bidali nituen NIRE Santuak, borroka dezaten infernuaren gainean, borrokatzeko satanasen aurka eta fedegabea den guztiaren aurka, lekuko izan daitezen YAHUVEH eta YAHUSHUAREN Aintzarako, eta NIRE haurrak probatzeko, konkistatzaileak baino gehiago direla YAHUSHUA ha MASHIACHREN bitartez, NIRE bakar-sorturiko Semearen Izenaz eta Odolaz. Askok diote axola zaiela, baina, hain gutxik erakusten dute axola zaiela! NIK esan nion hau NIRE zerbitzariari, bera eta bere senarra otoitzean zeudenean eta galdezka zergatik jende gehienak esaten dutenak Ministerio hau eta NI, YAHUVEHK, hitz egiten ditudan Profeziak eta irakatsiak bedeinkazioak direla, eta alabaina, ez dute ezer egiten laguntzeko zama astuna altxatzen laguntzeko edo nolabait bedeinkazioa izateko.

Berriro hau hitz egiten dut beraren medioz: EKINTZA IPINI BEHAR DUZU ZURE HITZEN ATZEAN. Ez duzu esan behar bakarrik axola zaizula, baizik eta erakutsi axola zaizula. Ahakar egizu eta ohartu higuintze horiek egiten dituzten horiei, eta maitatu eta lagundu ekintzak ipintzen dituzten horiei NIRE Hitz Santuen atzean. Fedea ekintza barik hila dago. AI, KREAZIOA EZ DUENA GURTZEN DENAREN SORTZAILEA! Bakarrik Buztinlaria dauka autoritatea suntsitzeko BERE buztinezko ontziak. Ontzi batzuk eginak izan ziren NIRI ohorea ekartzeko; batzuek bakarrik izan ziren duinak suntsipenerako. Begiratu zuen ingurura, eguzkia ere lehertzen da NIRE haserre biziaz, sekula inoiz ez bezala.

NIK bidali nuen NIRE aingeru Santua zerbitzari honi duela hilabete batzuk, mezu profetiko honekin. NIRE aingeru Santuak berari diktatzen zioten artean zutunik bere ohe ondoan, berak idatzi zuen mezu profetiko hau, non NIK partekatzen dudan sekretu bat oraindaino esan bakoa. NIRE Aingeruak esan zion oraindik ez zela garaia argitaratzeko, erabakitako garai baterako zela. Orain da ezkutuan zegoena argitaratzeko garaia. NIK diotset NIRE sekretuak NIRE Apostolu eta Profetei eta entzun gura duten guztiei.

NIK, YAHUVEHK, zigilatu nuen, berak ezin baitzuen berak idatzitakoa leitu, zati bat izan ezik, hara: “NIRE armada handiena ez dago lurrean idatzia, baizik eta zeruan idatzita dago.”

APOKALIPSIA 4:8

Lau izakiok seina hego zituzten, begiz beteak kanpotik eta barrutik. Gau eta egun honela ari dira etengabe: Santu, Santu, Santua Jauna, Jainko Ahalguztiduna, zena, dena eta etortzekoa.

APOKALIPSIA 11:17

Esanez: Eskerrak zuri, Jauna, Jainko Ahalguztiduna, zarena eta zinena, zeure indar handia hartu eta errege izaten hasi zarelako.

APOKALIPSIA 15:3

Eta Jainkoaren zerbitzari Moisesen eta Bildotsaren Kantua abesten zuten: Bai, handi eta harrigarriak zuk eginak, oi Jauna, Jainko Ahalguztiduna! Bai zuzen eta leiala zure jokabidea, oi, herrien Errege!

APOKALIPSIA 16:7

Orduan, aldaretik esaten entzun nuen: Bai, Jauna, Jainko Ahalguztiduna, zure epaiak egiazkoak eta zuzenak dira!

Zerbitzari hau orain bidalia da eta askatua orain, Ezekiel 9ko zigiluan bezala, hitz honekin zigilatzeko markatuak dauden horiei babes zigiluaz eta liho fineko jantzia daramana nabaritzen da NIRE Semearen justiziaz. Erabakitako eguna da apezpiku gisa infernuko homosexual baten ordenazioaren bezpera, Eliza Apezpikuan. NIK hitz egiten ditut sekretu hauek eta ohartzen dut berriro: IRTEN BABILONIAKO ELIZETATIK, IHES EGIZUE BABILONIAKO ELIZETATIK.

Honela da mintzatua, honela da idatzia, 2003ko azaroaren 1ean, 11:15tik arratsaldeko 2:45raino. Emana YAHUVEH eta YAHUSHUAREN zerbitzari, alabari, Sabbath (larunbata) egun batean, baraualdi batean, ni esnatu nintzen otoitzean, eta Berba hau sortu zen ustekabean.

Apostolu Elisabeth (Elisheva) Elijah