PROFEZIA 70

ZER EGINGO DU YAHUVEHK LARRITASUNA JOTZEN DUENEAN ZURE ATEAN

Apostolu Elisabeth (Elisheva) Elijah

2003ko urtarrilaren 12an


2 KRONIKAK 36:16
Baina haiek Jainkoaren mezulariei iseka egin, beraien esanak gutxietsi eta barre egiten zieten profetei. Jaunak bere herriaren kontra zuen haserrea gainez egiteraino handitu zen eta ez zen salbabiderik izan.

EZ DAUKA EZ GIZONEZKOEN EZ ANDRAZKOEN IZENIK
Aspaldi ohartu nizun, Elisabeth, Ministerio honi ez ipintzeko ez gizonezkoen ez andrazkoen izenik, Ministeriorik egon aurretik ere. Zure espirituan ipini nuen, honako ezer ere ez luke izango egina zure eskuz, honako ezer ere ez luke izango egina zure ahoz. YAHUVEHREN ahotik jaio zen. YAHUSHUA zuen MASHIACHREN ahotik jaio zen. RUACH ha KODESHEN ahotik, zuen IMMAYAHREN ahotik jaio zen. Zure eskuz izango balitz, aspaldidanik lur jota egongo litzateke. Aintza Shkhinyahren haizeari esker lur guztian zehar putz egiten dabilena, haize Santua suspertzekoa. Ez da zure arnasagatik, bestela behea jota egongo zinateke.

ISAIAS 42:8
NI naiz Jauna, horixe dut Izena: ez diot NIRE ospea inori utziko, ez NIRI zor zaidan gorespena idolei emango.

* * * * * * *

HITZAURREA

Kongregazio maitea:

Eskerrik asko nire bihotzaren eta arimaren sakonetik idatzi duten horiengatik eta bidali hamarrekoak, eskaintzak eta amodiozko bezuzak eman ministerioaren premia berri honentzat. Eskerrik asko Carol B. Ez dakizu zenbat zure eskaintza, Shabbat batean heldu zena, postaz, izan zen erantzuna forru polarra batentzat minutu batzuk lehenago ipini izan nuena, zeuk erein zenuen zenbaki horrengatik zeuk bidali zenuena mirarien autobusentzat. Gaur, otoitz sutsu batean zehar gertatzen ari denaz gure hirugarren eguneko barauan, hasi zena urtarrilaren 11an, nire senar maitea eta ni otoitzean geunden eta galdezka Aita YAHUVEHRI zergatik pertsona gehiago ez diren altxatu guri laguntzeko mirari ekonomiko honekin. Batzuek irten dira baina beste askok ez, gure e-postaren sinatzaileak barne injesus, batzuk ez dute ezta idatzi ere. YAHUVEHK profetizatzen du fruta eta barazkien barauaren bigarren egunean.

PROFEZIA 70

NIK, YAHUVEHK, idazten egon naiz nork bedeinkatzen duen Ministerio honi eta diruko hazia ereiten eta nork traba egiten dagoen begiratzearren soilik ikusteko ea benetan eta noiz NIK egingo dudan diruzko miraria autobusentzat mirariena. NIK, YAHUVEHK, hauxe diotsuet: erabili dut hau azterketa bezala jendeari dakienak NIK, YAHUVEHK, hitz egiten dudala zure bitartez, NIRE ontzi gantzutua bezala. Ministerio hau egon da hor kontsolatzeko eta kementzeko, eta ohartzeko umeei NIREAK direnak diotenak eta orain, Ministerio hau kemena eta bedeinkazioak behar dituenean, NIK idazten ari naiz nork bedeinkatzen dizun eta nork ez. Hain gutxik elkartu dira zuekin otoitz eta barau gantzutu honetan, haien kariaz denean ere hau egiten duzuela, baita nazioengatik zirrikitu aurrean egotea, eta NIRE errukia atzeratu dezan NIRE sumindura! Ikusi dut begira dauden horiek eta ez dute laguntzen Ministerio honi diruz edo ez dute eskaini otoitz bat ere zuen alde.

Garaia dator, Oi, hain bizkor!, noiz zeutzan horiek eta bestalde batera begiratu zutenak ezer egin barik, ikusiko dute, NI, YAHUVEH, natza eta begiratu eta ez dudala ezer egiten larritasuna etortzen denean jotzen haien ateetara. Ministerio honi laguntzen dioten horiek eta lagundu diote larritasuna datorrenean zure atera, NIK izango ditut NIRE aingeruak, gorde eta babestu dakizkien eta zuei estali NIRE gopoilarekin, non gaitzak ez zaituzten ukituko. Askotan esan dizuet erabiltzen dudala Ministerio hau barometro bezala, neurtzeko zein ondo jendeak entzuten duen NIRE RUACH ha KODESHI, NIRE Espiritu Santua.

Hau irakurtzen duten batzuek aberatsak dira, ez daukate ezeren premiarik, baina NIK diotsuet dohakabeak zaretela eta biluzik zaudetela NI, YAHUVEH, eta YAHUSHUAREN begien aurrean. Hau irakurtzen duten batzuek diote: “nik nire altxorrak hemen lurrean dauzkat, ondasunak, ondarea, eta bankuko kontuak.” Baina benetan diotsuet porroketan zaudetela zeruan. Batzuk eraikitzen dute haien kreditua hemen lurrean, baina NIK diotsuet ez daukazuela krediturik datozen garai txarrerako eta NIRE belarriek ez dute entzungo NIRI deitzen didazuenik, alferrik izango da.

NIK gantzutu dut zerbitzari hau batzarra deitzeko barautu eta otoitz egiteko gantzudura eta babes handiagoren alde garai txarretarako, ez daudenak urruti. NIRE ahotsa entzuten duten horiek Ministerio honetan, obeditzen dabiltza eta gose dira barau honetan, baina horiek jakinaren gainean, jan eta asebetetzen direnak orain, NIK deitu dudanean Barau Santua, izango dira gose, aldiz gose direnak orain, NIK, YAHUVEHK, elikatuko diet, premiazko garaiak heltzen direnean. Ezkutatzen dutenak haien diru-zorroa, paper-zorroa edo txekeak orain, zekenak dira haiek ikus dezaketenarekin haien begiekin, aurkituko dute, premiazko garaiak heltzen direnean, NIK ere itzuliko dizut eman duzuna.

ENE Alaba, berriro gogorarazten dizut, NIK erabiltzen dizudala Jeremias 6:27-30ko azterketa bezala. Badakit ez dela erraza baina NIRE nahia beteko da. NIK bedeinkatuko dizut eta esanekoak izan diren guzti horiek eta sakrifikatu direnak eta ez zutenak bakarrik begiratu, baizik eta elkartu ziren Barau eta Otoitz Gantzutu honetara, eta erein zuten hazi Santua Ministerio honen premian. Laguntzen ez duten horiek Ministerio eta Ministra honi, NIRE Ministerio eta Ministroen aurka daude. Behin eta berriro entzun duzue: “Uzta handia da, eta beharginek gutxi.” Eta ostera, ez zarete aurrera irteten, ohartuak izan zaitezte. NI begira nago nork bakarrik begiratzen duen. Izan zaitezte Hitzaren egileak, ez entzuleak edo irakurleak horrena soilik.

Barautu dutenak eta haien madarikazioak bota dituztenak Ministerio eta Ministra honen aurka, zuek bota dituzuenak gabeziaren madarikazioak Ministerio honen aurka, jakizue hau, zuen madarikazioak bakarrik jatorrira bueltatu dira berriro. Saiatzen zarete madarikatzen NIK bedeinkatu dudana. Borrokatzen ari zarete Kreazio guztiaren Jainkoaren aurka eta ez naiz dibertitzen.

Mesedez, ez harrikatu mezularia. Ni YAHUVEHREN esaneko naiz. Honela dago idatzia 2003ko urtarrilaren 12an.

Apostolu Elisabeth (Elisheva) Elijah, gaueko 11:30.