PROFEZIA 67

METEOROAREN SUNTSIPENA BEREHALA: OTOITZ EGIZUE EPAIKETARAKO ATZERAPENAREN ALDE

Apostolu Elisabeth (Elisheva) Elijah

2002ko abenduaren 19an


2 KRONIKAK 36:16
Baina haiek Jainkoaren mezulariei iseka egin, beraien esanak gutxietsi eta barre egiten zieten profetei. Jaunak bere herriaren kontra zuen haserrea gainez egiteraino handitu zen eta ez zen salbabiderik izan.

EZ DAUKA EZ GIZONEZKOEN EZ ANDRAZKOEN IZENIK
Aspaldi ohartu nizun, Elisabeth, Ministerio honi ez ipintzeko ez gizonezkoen ez andrazkoen izenik, Ministeriorik egon aurretik ere. Zure espirituan ipini nuen, honako ezer ere ez luke izango egina zure eskuz, honako ezer ere ez luke izango egina zure ahoz. YAHUVEHREN ahotik jaio zen. YAHUSHUA zuen MASHIACHREN ahotik jaio zen. RUACH ha KODESHEN ahotik, zuen IMMAYAHREN ahotik jaio zen. Zure eskuz izango balitz, aspaldidanik lur jota egongo litzateke. Aintza Shkhinyahren haizeari esker lur guztian zehar putz egiten dabilena, haize Santua suspertzekoa. Ez da zure arnasagatik, bestela behea jota egongo zinateke.

ISAIAS 42:8
NI naiz Jauna, horixe dut Izena: ez diot NIRE ospea inori utziko, ez NIRI zor zaidan gorespena idolei emango.

* * * * * * *


OHAR PROFETIKOREN AMETSAREN SARRERA

Abisu profetikoren ametsa niri emana 2002ko abenduaren 19an, esnatu ondoren arratsaldeko 7etan, bi orduko lo kuluxka batean. Norbaitek kontua badarama, hila honek eman ditu 3 profezia eta ohar amets 2. Sekula inoiz YAHUSHUAK erabili didan 27 urteetan zehar, horrenbesteko premiaz. Hasi zen abenduaren lehenengo egunean eta Hannukah denboran lehentxeago.

Lehentxeago, arratsalde honetan, nire semeak esan zidan meteorozko ametsa izan zuela Estatu batzuk jotzen. YAHUSHUA Jaunak eskatzen dit aipatzeko gure semea Ministerioaren web orrialdean, Profeta mutiko Elijah gisa. Bera ametsean dago eta azaldu behar dut zergatik. Profeta mutiko Elijahri esan zion ametsa idatz dezan, jendea ohartarazi ahal izateko, eta haiek otoitz egin dezaten Epaiketa atzeratzeko YAHUSHUAREN Izenean eta errukia hots egin, eta denbora gehiago arima galduak atzemateko Amerikan eta mundu honetan. Nire semeak ikusi du pertsekuzioa eta gorrotozko hitzak zetorrenak nire aurka beste web orrialdeetan eta berak ez du nahi horrelako traturik. Nork nahiko luke?

Horregatik, berak ez zuen idatzi eta neuk esan nuen: “ongi, YAHUVEH, ZEUK berari eman zenion oharreko ametsa, ez niri, beraz ezin dut derrigortu.” Orduan, nire senarrak eta nik lo kuluxka egin genuen, biok nekaturik geundelako eta nik izan nuen beheko ametsa. Are interesgarriagoa dena, NIK ESNATU NINTZEN AMETS BERARENGANDIK eta nire senarrari kontatu nion niri ahantzi ez dakidan. Esan nionean: Laztana, amets bat eduki dut, mesedez, ez utzi niri burutik kentzea, ados? Berak esan zuen: “Ados”. Eta itxaron zuen nik ametsa kontatu arte, baina ni lo geratu nintzen berriro kontatzen hasi orduko, baina itzuli nintzen amets berdinera utzi nuenean hain justu.

Izan ere, YAHUVEHK hitz egiten duenean behin amets batean, guk probatu behar dugu, baina birritan hitz egiten duenean, ametsetik esnatu ostean berriro ametsera sartzeko, hobe dugu esnatu eta erne egon. Badakit berriro deituko didatela profeta faltsua nire etsaiengandik eta nire izena belztua izango dela santutzat hartu dutenak beraien buruak, eta jendetzak atzipetuak dauzkatenak baina beraiek fariseuak dira eta ez profetak ere. Badakit pertsekuzioa pozaz hartu beharko nuela baina aitortzen dut ezin izan dut difamazioan, irainetan, mehatxuetan pentsatu pozaz oraindik. Min egiten dut eta mozten didazunean oraindik odola botatzen dut, beste edozeinek bezala. Ez dut sekula izan 2002ko abenduko hila bezalakorik. Abenduaren 1ean hasi zen, Hannukahren lehenengo egunean Profezia 65ekin “IHES EGIZUE BABILONIAKO ELIZETATIK”, eta abenduaren 8an, ohar profetikoaren ametsa titulu honetakoa: “Lehertzen diren izarrak eta misilak”, eta ametsaren grabaketa egiten geundela, beste profezia berri bat sortu zen, Profezia 66:”YAHUSHUA ez dator elizaren bila, BERE Emaztegaiaren bila baizik”.

Bi profezia hauen ostean jaso nituen e-posta gehiago beste edozein profeziagatik baino orain arte. E-posta guztia kementzen zidan eta otoitz egiten zituzten bedeinkazioak niretzat egia esateagatik. Jendeak postalak ere bidali ditu esateko eskerrik asko. YAHUSHUAK bazekien hitzezko erasoak etorriko zirela nire lepotik eta horrela izan zen. Lehenengo, YAHUSHUAK bidali zituen BERE tropak kementzeko eta niri profetizatu dakizkidan BERE egiak profetizatzen jarraitu behar dudala eta ez amore eman ezta deabruari utzi niri uzkurtzen. Eskerrik asko guzti haiengatik YAHUVEH eta YAHUSHUAREN ekintza honi laguntzen ari direnak, eta denbora hartu dutenak YAHUVEH eta YAHUSHUAREN zerbitzari honi kementzeko. Jaso nuen berba profetikoa ere profeta batetik, Samuel, Mexikokoa, eta telefonoz lehenengo aldiz hitz egin genuenean, berak esan zuen YAHUVEHREN gantzudurapean: “Jakingo duzu merezi duela pertsekuzioa, zeren itxaron ikusi arte ustekabe eta sariak zeruan itxaroten dizutenak.”

Galdezka ari bazara, zergatik lana atzeratu zen Ministerioaren web orrialdean, eta ohartu bazara isiltasunaz, hori da, ni, dortoka bezala, joan eta ezkutatu nuelako nire burua beste web orrialde bateko pertsekuzio gorrotagarriagatik, duinak deitzera ausartzen direnak eta ez dago ezer duinik web orrialdeko izenean, ezta Ministerio honi erasotzen duten haiengan eta guzti haiek gezurren aurka altxatzen direnak. Albiste duinak izan beharrekoan, albiste ez duinak izan beharko luke. Epaiketa etorriko da fariseuei, jainkotiar itxuraz datozenak, baino ez dago barruko jainkozaletasunik haiengan. Ametsak eta profezia biblikoak entzun beharrekoan, ardura gehiago dute emakumeari erasotzeko Zeruko mezuarekin bidalia. Oi, ongi, beraz, dortoka margotu hau berriro irteten dabil bere oskoletik eta prest berriro datozen erasorako. Behean deskribatzen da ametsa kontatuko dudana zehazki eduki nuen bezala, gauza batzuk azaldu beharra egon arren, pertsonala baita bakarrik niretzat.

AMETSA: METEOROAREN SUNTSIPENA DATOR ESTATU HAUETARA, OTOITZ EGIZUE EPAIKETAREN ATZERATZEAREN ALDE

Apostolu Elisabeth (Elisheva) Elijah

Telefonozko zenbakien zerrenda bat aurkitu nuen, norbaiten izenarekin han, ni lehen laguna deitzen niona. Bere izena Shoshanah da. Aurkitu nuen bere telefonozko zenbakia apalategi baten gainean. Hainbat urteetan zehar ez nion deitu, ikasi izan nuelako beste garai batean kristaua zela Judu Mesianikoa bihurtu zena eta besteei irakasten zien, ez bakarrik Jesus nor zen, baizik eta orain BERE Izen hebrearra erabiltzen zuen, YAHUSHUA. Jakin nuen, ametsean ere, Shoshanah ez zela gehiago nire laguna eta aizta, bihurtu zelako Judu Ortodoxoa, eta jendeari irakasten hasi zen bere web orrialde erraldoian, Juduek ez zutela onartu behar YAHUSHUA (Jesu Kristo) MESIAS bezala, bakarrik Toraren Legeak obeditu eta haiek salbu izango zirela. Nik behin errespetatzen nuen emakume bat izatetik, profeta eta gidari espirituala gisa, arimak YAHUSHUARENGANA eramaten zituena eta, nola jausi zen! Gauza bat da sinestea, Judu Ortodoxoak egiten duten moduan, ezjakintasunagatik, baina, hau egitea, eta hala ere, zure web orrialdea Judu Mesianiko bezala erregistratua edukitzea, eta gezur hauek irakastea blasfemioa hutsa da! Ez naiz gogoratu emakume honetaz urteetan zehar. Eta hemen zegoen bera, nire ametsean. (Duela gutxi galdu dugu gure telefonozko koadernoa bere izenarekin hantxe.)

Aurkitu nuen bere telefonozko zenbakia eta esan nion nire senarrari deitu egin behar niola atoan eta ohartu meteoroen zaparrada datorrenaz. Markatu nuen bere telefono zenbakia eta beste emakume batek erantzun zuen eta esan zuen Shoshanah ez zegoela han, bera itzuliko zela baina ez zegoela eta ez zekitela bera non zegoen. Nik esan nuen: “Ni naiz Apostolu Elisabeth Sherrie Elijah, baina berak ezagutzen nau Sherrie bezala. Mesedez, apuntatu nire telefono zenbakia.” Emakumeak idatzi zuen nire telefono zenbakia (berdina da orain daukadan telefono zenbakia) eta berak ahots oso karrankaria zeukan hitz egiten zuenean. Jaten zegoela eten egin nion, zihoen berak, baina berak nirekin otoitz egitea nahi zuen.

Hasi nintzen berarekin otoitz egiten Zeruko Hizkuntzetan niri emanak izan zidatenak eta mezua sortu zen eta bera ere hizkuntzetan otoitz egiten zegoen. Nik ohartu behar nuen meteoroen suntsipena zetorrela eta kargu eman zidaten tropak biltzeko harresian, otoitz egin eta bitartekaritza jokatu denbora gehiagoren alde arima galduak atzemateko eta otoitz arartekoei eskatu otoitz dezatela YAHUVEHRI Epaiketa geroratua izan dadin.

Ohartu nion bera bizi zen Estatuari buruz, Georgia, eta beste Estatuak ziren Louisiana, Dallas, Texas, Saint Louis, Missouri, Indiana, Kalifornia eta Nueva York. Badakit meteoroen suntsipena ez dela etorriko bakarrik Estatu hauetara, baina hauek izan ziren ametsean emanak izan zidatenak. HAU NAZIOARTEKOA IZANGO DA, YAHUVEH OSO HASERRE DAGOELAKO. Baina BERE haurrak, gurtu eta obeditzen dutenak, YAHUVEH eta YAHUSHUA lehenengo ipiniz haien bizitzetan, haien etxeak libratuak izango dira.

Egongo da meteoroen zaparradak, mundu honek sekula ezagutu ez duen moduan, eta suntsipen masiboa eta samaldak hilko dira. Emakumea hasi zen altuago otoitz egiten. Orduan YAHUVEHK esan zuen: “EMATEN DIZUT ABISU PROFETIKOA BERA ZURE SEMEARI EMAN NUENA, PROFETA MUTIKO ELIJAHRI, EZ ZUENAK SERIOSKI HARTU. ORAIN, BAIEZTATZEN DUT, ZURE BITARTEZ, BADAKIDALAKO ZEUK OHARTUKO DUZULA NIRE HERRIA ETA IDATZIKO AMETS HAU. EPAIKETA JADA ATZERATUA IZAN ZEN, EZ DA GELDITUKO, BAINA GERORATUA IZAN LITEKE, NIRE HERRIAK BITARTEKARI ETA OTOITZ EGITEN BADU MODU AHALTSUAN.”

Ikuskari bat izan nuen nire ametsean eta harri eta haitz erraldoiak zerutik ziruditen jaisten zirela. Suteak hasten ziren aldi berean. Esan nion herriari ohartu behar diogula. Esan nion jaso nituela abisu profetikoak izugarrizko lurrikarenak, ekaitzak, misilak, gerra biologikoa, gerra nuklearra, xaflak eta orain, meteoroen zaparradak, sekula ikusi ez diren moduan lehenago.

Gogoratu nintzen ametsean berak esan zidala lagunduko zidala, nirekin bidaiatuko zela eta jendeari ohartu. Ni hanka bat zeharkatuta neukan oso bizkor ametsean, eserita sofa batean elkarrizketan. Nire senar maitea zutunik zegoen nire alboan, niri begira. Berak asmoa zuen berarekin hitz egiteko nik amaitu ondoren. Ez zeukan garrantzirik nik ote nekien emakumearen izena edo ez, nik ezagutu nuen Espiritu Santua berarengan. Ametsean nik amaitu nuen telefonoan berbaldia, zeren konturatu nintzen nire senarrak eta nik jan barik geundela egun osoan. Barau egiten egongo ginen, eta min gogorra izan nuen nire hankan.

AMETSAREN OSTEAN

Esnatu eta gose nintzen eta, izan ere, min gogorra neukan nire eskuineko hankan, eta nire senarrak otoitz egin zuen nire hankako min gogorragatik, eta mina joan egin zen.

Gauza pertsonal batzuk azaldu behar ditut nahiago nukeenak esan ez behar. Shoshanah ez da gehiago nire laguna egiazko bizitzan duela hainbat urte jada. Ezin diot ezta aizta deitu ere, zeren berak dio Ministerio Judu Mesianikoa dela, eta hala ere, bakarrik Tora gordetzeak salbatuko diela arimak. Badakit bera ez zegoenaren arrazoia eta haiek espero zutela bera itzultzea eta bera ez zen itzuli. Espero nuen bera itzuliko zela eta YAHUSHUARI zerbitzatu, eta irakatsi Judu eta Jentilei ez zegoela zerura beste biderik, YAHUVEHK Kalbarioan eman zigun opariaren medioz izan ezik, eta hori da YAHUVEHREN Seme Bakar-sorturikoa, YAHUSHUA, nor gure sakrifizioa bekatuagatik den. Berak ez du hori egin benetako bizian, nik dakidala. Arrazoi bakarra esan dizuedalako bere izena, da ametsean dagoelako.

Ez dakit emakumearen izena ahots karrankariaz, ezta ezer berari buruz, baina ametsean, nik ezagutu nuen YAHUVEHREN gantzudura. Bera jaten zegoen nik deitu nuenean, bera YAHUVEH Jainkoaren Hitza jaten zegoelako, eta okelaz elikatua zen. Bera Shoshanahren etxean zegoen eta badakit bera Georgian bizi dela. Ni bidalia izan nintzen ohartzeko Georgia eta Louisianako Estatuak lehenengo.

Ametsean, nire senar maitea, Apostolu Nikomia, zutunik nire alboan zegoen, entzuten. Izan ere, elkarrekin gaude egunean 24 ordu eta beti bata bestearen ondoan gaude. Talde gantzutu orekatua gara. Ez daukat bereizmenik zergatik ni bizkor nire hanka kulunkatzen nengoen, ezta zergatik etorri zitzaidan mina hanka horretan. Ez dakit zergatik baraua egiten geunden egun hartan. Nire senarrak eta nik nabaritzen dugu datozen denbora arriskutsuen premia, eta orain YAHUVEHREN bila gabiltza jakiteko nola prestatu datorren urterako. Hau mekanografiatzen nengoela, gantzudura zetorkidan eta Profezia 67 sortu zen. Berriro, ametsa eta Profezia biak batera etorri ziren.

Eskerrak eman nahi dizkizuet zuei guztioi profezia hauek serioski hartzen dituzuenok eta ohartu eta beste ministerio batzuei bidaltzen dituzuenok, baita zuen e-postaren zerrendetara. Gure beste sariak partekatuko dituzue pertsona hauek ohartuak eta askatuak izan daitezen. Urrezko katea bezala gara, bitartekari bakoitzak bestea behar du. Jendaurrean eskerrak eman nahi dizkiot Rev. Caroluri, bere e-postako zerrendetakoei ohartzearren. Erantzun diot baina dirudienez ez du jasotzen e-postak. Carolu eta nirekin lanean ari diren guzti haiek altxatu ditzagun bitartekariak otoitz gerlari gisa eta ohar dezagun, aipatzen denez Ezekiel 3:17-21. Partekatuko dituzu sari beraiek zeruan obeditzearren YAHUVEHRI eta BERE ahotsa entzuteagatik abisu profetiko hauen medioz.

Eskerrak eman nahi dizkiet Jim Bramletti idatzi zioten guztiei Profezia 66 (YAHUSHUA EZ DATOR BERE ELIZAREN BILA, BERE EMAZTEGAIAREN BILA BAIZIK) argitaratu dezan eskatuz. Zuetariko askok bonbardatu zenuten bere e-posta eta aurkitu dut zergatik YAHUVEHK sartu zuen bere izena profezia horretan. Honek ikaratu zidan, nola haurtxo bat Kristorengan idatzi zidan behekoa, eta ez dakit Profezia 66 argitaratzera heldu ote zen Bost Usoen web orrialdean. Atsekabetzen naiz, zeren Jim harrapaketaren aio dago, eta ostera, berak ez du uste berehala datorren Senargaia YAHUSHUA denik, berak ez du sinesten YAHUVEHREN Semearengan. Zer pentsatuko ote dute Bost Usoen irakurleak aurkitzen dutenean? Nori egon zen YAHUSHUA otoitz egiten, BERA bazen Aita ere? Galdezka nago nire baitan ea Jimek uste duen YAHUSHUAK bere buruarekin hitz egiten ote zegoen, bereziki BERE azkeneko hitzekin: Aita, zergatik utzi didazu?

Elisabeth eta Nikomia

JIMEN POSTA

Hau da Jimek esan zidana, nik bidali ondoren e-posta bat. Dirudienez Trinitatearen aurka dago.

Ivan anaia,

Eskerrik asko baina edozeinek argitara lezake Bost Usoko web orrialdean. Uste dut hau argitaratua izan beharko lukeela eman zion pertsona hori.

Bide batez, YAHUVEH ez da Aita eta YAHUSHUA Semea. YAHUVEH da Jainkoaren Izena Itun Zaharrean, zein haragiz osatu aurretiko Semea zen. YAHUVEH, YAHUSHUA zen, esan zuena: Abraham izan aurretik, ni naiz. Bat bera dira eta berdina. Ikertu dut hau sakonki.

Jim

NIRE SEMEAREN AMETSA

Nire semearen ametsa laburra zen. Gertatu zen 2002ko abenduaren 19an.

Nire semeak orain esaten dit duela urte batzuk izan zuela ametsa, Estatuen izenik gabe. Nik izan nuen amets bera segituan gutxitan gertatzen dena, esnatu, hitz egin eta berriro loak hartu, amets berdinera bueltatzeko berriro. Mesedez ohartu zure ahaide eta lagun hurkoei onar dezaten YAHUSHUA MESIAS bezala gaur. Esaiezue Santu bizi daitezela, YAHUVEHK agintzen digun bezala gu bizi gaitezen. Ohartu damu dezaten eta aldendu bekatuetatik, beranduegi izan aurretik. Jakinarazi maitatu eta beldur izateko YAHUVEHRI, ipintzen YAHUVEH eta YAHUSHUA lehenengo haien bizitzetan.

Ikusi nuen gure igerileku zaharra etxe batean behin han bizi ginena. (Hau Indianan zen eta igerilekuak jarioa zeukan, hortaz, desmuntatu genuen orain dela hiruzpalau urte) Gero ikusi nituen meteoro handiak bazter guztietan jotzen zutenak. Ikusi nituen meteoroak suntsitzen Nueva York, Saint Louis, Missouri, Dallas, Texas eta Kalifornia.

Ametsaren Amaiera

(Arrazoia zergatik YAHUVEHK erakutsi zidan nire semeari igerilekua duela hiruzpalau urte desmuntatua izan zena da, Meteoroen Epaiketa geroratua izan delako denbora hori, zintzoen otoitzei esker, asko lortzen dutenak.)

PROFEZIA 67

NIK, YAHUVEHK, gerra adieraziko dut zerutik suntsipen masiboko meteoro erraldoiekin. NIK, YAHUVEHK, askatuko ditut meteoro hauek zaparradetan sekula ikusi ez duzuen moduan. Apokalipsia liburuan adierazi bezala, inolako gerrako armarik gelditu ahal izango du. NIK, YAHUVEHK, gerra adierazten dut lurraren gainean haren bekatu-zalekeriagatik. Ikaragarrizko suntsipena dator. Bakarrik otoitz Santuak atzeratuko dute. Epaiketa ezin da gelditu, baina geroratu liteke. Zuek iraizten dituzuen arten zuen misilak lurretik, NIK iraitziko ditut NIRE misilak zerutik. Nork borroka lezake YAHUVEHREN aurka eta irabazi?

Paganoak zeinen aurka amorratzen zaudeten ere beste nazioetan oinperatzen dira zerbitzatzen duten jainkoaren lege eta arauetara. Amerika, nor da zure jainkoa zerbitzatzen duzuna eta harengan fio zarena? Amerika: zer behar da zeuk damutu zaitezen YAHUVEHREN aurka egin duzun saldukeria eta adulterioagatik? Nork baztertu zintuen, zure nazioa, eta bedeinkatu laguna bezalakoa zinelako Israelentzat eta babestu egin zenuelako? Amerika: ESKU BAT ALTXATZEN DUZUN EGUNEAN ISRAELEN AURKA, NIK ALTXATUKO DUDAN NIRE BEDEINKAZIO ETA BABESAREN ESKUA EGUNA DA AMERIKETATIK.

Zeuk deitzen dizkiezu beste nazioei gerrazaleak, baina, zer zara zeu, Amerika? Ez duzu uste NIK entzuten ditudala errugabeen oharrak, trenkatuak eta hilak izan direnak herritik ez zetozen gerretan? NIK ez dut bakarrik zentzarazten eta larderiatzen Amerika, baizik eta NIRE borondatean egon ez diren gerretan parte hartu duten nazio guztiak. Mundu honi galdetzen diot: ez duzue uste entzuten ditudala haurtxoen garrasiak, amaren sabelean torturatuak direnak, zeren ama horrek, bere norberekeriagatik, pentsatzen du bakarrik bere bizian eta ez jaio ez denarenean? Uste duzue NIK bizi bat bestea baino gehiago baloratzen dudala? Zuen legeak ez dute jada errugabea babesten, baizik eta gaiztoa babesten dute.

Zuen gizakiak eginiko legeak orain saiatzen dira zuen askatasunak Jainkoak emandakoak kentzen, NIK Amerikari eman nizkionak, zuek deitzen duzuen Barne Segurtasunaren truk. Ez dago segurtasunik jendea kriminalak bezala tratatua izango denean, espetxeratua kargurik gabe, errudun aurkitua eta hilarazia epaiketarik gabe edo haien parekoren epaimahairik ere ez. Mundu honetako toki batzuk badaude hau egiten eta Amerika, zeuk inarrosten dituzu burua eta atzamarrak, eta orain idazten dituzu legeak gauza bera egiteko? Zein da pribatutasunaren prezioa? Zein da gurtzeko askatasunaren prezioa? Egiozu galdera hau Israeli, ezen berak prezio handia ordaintzen du, baita kristauak mundu guztiaren zehar.

Noiz hasiko zaio mundu honi axolatzen besteak sekretuan egiten dutena politikan? Orain, YAHUVEHREN etsaiak dira hitz egiten dutenak Amerikako askatasunak babesteko (ACLU) eta haiek Ebanjelioaren etsaiak direnez, zeuk ez diezue kargu hartzen saiatzen direnean zuei axola zaizuen lortzea kentzen ari zaizkizuen askatasuna eta pribatutasuna. Gogoratu ohartu nizuenean batengandik kentzen denean adierazpen-askatasuna, denetatik kentzen dela. NIK hitz egin nuen hau beste profezia baten zerbitzari honi emandako batean.

ELKAR EZAGUTU GANTZUDURAGATIK

NIK, YAHUVEHK, diotsuet, EZ ZARETELA ELKAR EZAGUTUKO GEHIAGO IZENAGATIK, BAIZIK ETA RUACH HA KODESHEN GANTZUDURAGATIK, NIRE Espiritu Santua. Agintzen dizuet elkartu zaitezten arrotzak deitzen zenieten haiekin eta orain biltzen zaituztet elkar lagundu dezazuen, zeren bata besteari ezagutuko duzue, ez lurreko izenagatik, baizik eta NIRE gantzuduragatik. Bidaiatuko duzue NIRE gantzutuekin, eta baten premiak izango dira denen premiak, eta partekatuko duzue daukazuena, NIK, YAHUVEHK, bedeinkatzen dizueten bitartean.

Meteorozko suntsipena hurbiltzear dago, NIK, YAHUVEHK, esan bezala NIRE alaba Elisabethen semeari, deitzen dena Profeta mutiko Elijah. Bera ez zen egon prest abisua emateko, beraz, NIRE alabaren medioz adierazten dut berriro. Ohartu jendeari, bakarrik bitartekari otoitz ahaltsuak atzeratuko du Amerika eta mundu honen epaiketa. Gerra zerutik: meteoro erraldoiak askatuko dira eta inolako gerrako armamenturik ezingo ditu gelditu. Bakarrik otoitz gerlariak geroratuko dute NIRE Epaiketa errukia eskatzen dutenean herrialde honen gain, ez duena merezi errukirik. NIK profetizatu nuen ekaitzak eta lurrikarak etorriko zirela eta horrela izan zen. Zer egin behar dut, jendea konturatu aurretik NIK ohartzen nabilela Apostolu eta Profetei, jendeari esan dezaten, damutu daitezen, NIK Epaiketa bidali baino lehen?

NIRE zerutik bidaliko tropei ez zaie axolako batzuen eta besteen izenagatik, zeren ezagutuko dute RUACH ha KODESH NIRE haurren barne. Ez dute ezagutuko izena, ez dute iragana ere ezagutuko, baina ezagutuko dute elkar NIRE RUACH ha KODESHEN gantzuduragatik. NIRE Izenean bilduko zarete eta ibiliko zarete Santutasunean eta Egian, NIRE manamenduen arabera, eta ibiliko zarete elkarren alboan, elkarrekin bidaiatzen asmo batekin, eta jendeari ohartzeko da NIRE epaiketa berehala jausiko dela. 2003 urtean NIRE gantzutu ezkutuak irtengo dira haien anonimotasunetik eta elkartuko dira NIRE alabarekin hau hitz egiten duena, eta elkarrekin otoitz egingo dute NIRE Epaiketaren atzerapenaren alde eta, damutzen badira zenbaki nahiko, NIK mantenduko dut NIRE eskua epaiketatik kanpo berriro.

LEGE HAUSLEAK

Zuek, armamentua ekoizten duzuen nazioak, hobetzen tirokatu ahal izateko besteen misilei, galdetu zeuen buruari hau: nola babestu zaitezke zeruko gerra baten aurka, NIK egozten dudanean lurraren gainera, Amerika barne, meteoroak haustuko dituenak zuen etxeak, enpresak, ondasuna eta nahiko hitz egingo dizuetenak zuen ergelkeriaz? NIK, YAHUVEHK, erakutsiko dizuet neurrigabeko gerra bat, damutzen ez bazarete, bueltatzen ez bazarete zuen bide txarretatik, santutasunean bizitzen ez bazarete, eta santuak izan, eta NIRE Izenari hots egiten ez badiozue, NIRE Seme YAHUSHUARE Izenean. Onar ditzakezue zuek nahi duzuen beste lege makurrak, baina NIK, YAHUVEHK, naiz bakarra ematen dituena legeak eta ondorio larriak daude legegileak deitzen diren horientzat eta benetan direnak da lege hausleak. NIK, YAHUVEHK, ez ditut atsegin, eta zuei ere ez dizue atsegin izango, NI, YAHUVEH, eta NIRE Seme YAHUSHUA zuekin akabatu egin ondoren.

NIK, YAHUVEHK, bidaltzen ditudan mezuei iseka egitera ausartzen diren horientzat, hauxe bezalaxe: altxatu zure eskuak eta babestu zaitez Betiko Sortzailearen aurka, Egunez Adinekoa deitua, zeren ez daukat ez hasiera ez amaiera, NI NAIZ Alef eta Tav. Zuek, kristauok deitzen zaretenok, eta alabaina, ez dituzue jarraitzen NIRE Seme YAHUSHUAREN jokabideak gordetzeko denbora santuak ere…

Zeuk, kristaua deitzen zarena, harropuzten eta esaten duzuna: “ni ez naiz Judu”, eta hala ere, NIK esan nuen: “mentatua zaude YAHUSHUA jarraitzen duzunean eta onartu MESIAS bezala, YAHUVEH eta YAHUSHUA lehenengo ipintzen zure bizitzetan, NIRE Legeak obeditzearren ahalegintzen, jakinda arartekoa duzuela, Salbatzailea, NIRE Seme YAHUSHUARENGAN bekatu egiten duzuenean, baina ez nahita RUACH ha KODESHI atsekabetzen eta bekatu egiten, zuen arimak beraiek arriskuan jartzen.” Hain gutxik gogoratzen dira aurrera eraman behar duzuela zuen Salbamena izuaz eta dardaraz!

ANTISEMITISMOA

Kristau deitzen zareteneko gehienak antisemitak zarete. Saihesten dituzue ibilbide Juduak, Tora, Tanaj eta bakarrik Itun Berria adieraztea nahi duzue. Bakarrik biltzea nahi duzue gizakiarengandik datorren atseden egun batean [domeka], ez benetako Shabbat egunetan [zapatua]. Zenbat kristau bakarrik nahi dute festa paganoak ospatzea gizonarengandik datozenak, eta saihesten dituzte benetako Egun Santu Hebrearrak? Zuetariko zenbat erabiltzen duzue bakarrik, zeuek deitzen duzuena eliza NI lasaitzeko edo modazko erakustaldiaren antzera edo esamesaren jaialdiaren antzera? Zuek, kristauok, ez zarete konturatzen Pentekostes ez dagoela zuen eliz gehienetan, zeren atsekabetu duzue NIRE Espiritu Santua eta kaleratu duzue RUACH ha KODESH.

Irakurtzen duzue 12 dizipuluei buruz eta aipatzen dituzue Eskritura Juduak eta aitortzen duzue Biblia zuen promesak bezala. Alabaina, ebakitzen duzue hebrear den guztia eta harropuzten zarete Judu ez izateaz. AUSARTZEN ZARETE HARRO EGOTEAZ NOLA NIK, YAHUVEHK, MOZTEN DUDAN MAHATSONDO NATURALA ZUEI MENTATZEKO, JENTILAK, BARRUAN, MAHATSONDO NATURALA JELOSKOR BIHUR DADIN, eta ostera, zuek ukatzen duzue mahatsondo naturala eta ukatzen dituzue NIK, YAHUVEHK, erakutsi nien gauzak. Zuek, kristauok deitzen zaretenok, baimendu zenioten Romari ustez alda dezala NIK sagaratu nuen egun bakarra, bedeinkatu eta santifikatu, eta diozue edozein egun balio duela hari deitzeko atseden eguna [Sabbath]. NIK ez nuen hautatu edozein egun, NIK atseden hartu nuen zazpigarren egunean [barikutik eguzkia sartzen denetik, zapatura eguzkia sartu arte].

Zergatik ez duzue ikasten eta gaindituak agertu? Ezagutzen duzue egia, eta hala eta guztiz ere, ez diezue kargu egin zuen artzainei aldatzeko adiskidetasun eguna berriro benetako Shabbat egunera. Esango bazenieten zuen artzainei: Zuek diguzue Biblia egia dela, eta ostera, zuek ez duzue jarraitzen egia, eta ni ez noa parte hartzen adiskidetasun batean egian ez dabilena. Alderantziz, xuxurlatzen duzue egia eta ez duzue jarraitzen. Inolako artzainik oraindik iharduki du alaba honekin, zeinen bitartez NIK adierazten dudan mezu hau, eta eskerrak eman edo kemendu errieta haiei egitearren YAHUSHUAREN Izenean. NIRE haurrek eraman dituzte errietazko mezuak artzainei eta izan dira ukatuak, edo buruan ahur kolpetxoa eman eta esaten diete: “Eskerrik asko, baina berdin jarraituko dugu.” Eta NIRE haurrek desobeditzen dute eta oraindik esertzen dira eliza hauetan egia adierazteari uko egiten diotenak eta YAHUVEHREN moduan gauzak egiteari, eta ez gizon edo emakume baten moduan.

Zergatik elizak ez daude Santutasuna eta Damutasunari buruz hitz egiten? Zergatik ez dute ohartzen “estua da zerurako bidea eta zabala infernurako bidea”? Galdetu zure barnean: agian oparotasunezko mezuak dakartza arimak zerura? Galdetu zure barnean: zergatik mundu honetako ministerio nabarmenak ukatzen dira besteei iraindu liezaieketen edozein mezu predikatzera? NI, YAHUVEH, EGIA NAIZ, eta NIRE Seme YAHUSHUAK Egia predikatu zuenean fariseuei iraindu zitzaien. NIRE dizipuluak egia predikatzen dutenean, fariseuei iraintzen die, fede itxura dutenak eta inolako barruko urrikalmendurik. Galdetu zure barnean: zergatik artzainak ez daude kementzen gizakiei otoitz egin dezaten lege makurren aurka, ez daitezela indarrean sartu ahal izan? Galdetu zure barnean: zergatik hainbeste artzain gidatzen ari dira ardiei otsoen gordelekuen barrurantz?

ERROMATAR ENPERADORETZA

Kristauok: beste behin ere emanak izango zarete erromatar enperadoretzara. Zuek, kristauok deitzen zaretenok, NIK epaituko dizuet, Konstantinoren legeak jarrai dituzuelako, eta ez YAHUVEH eta YAHUSHUARENAK.

Kristauok: besta paganoak ospatu dituzue, ez YAHUVEHREN Egun Santuak.

Kristauok: NIK epaituko dizuet esateagatik zerbitzatzen diozuela Erregeen Erregeari eta Jaunen Jaunari, eta gorespeneko kantuak YAHUSHUARI abestu, eta ostera, ezagutzarekin eta aurrepentsuaz, eragoten diozue bere izen grekoaz deitzeari: Jesus. Ez duzue hau ezjakintasunean egiten gehiago. YAHUSHUAK esan zuen: “NIRE Izenean botako dituzue demonioak.” Hau da YAHUSHUAREN Izena, zeren NIRE Izena YAHUVEH da, YAH barnean sartua dago izen horretan. Ba al dago YAHUVEHREN Izena Jesusen ortografian? Zein da NIRE Izena? Ezaguna naiz izen askoaz, baina, zer dio zuen Eskriturak? Utziozue bakarrik grekoa ikasteari eta has zaitezte hebrear eta aramear itzulpenak ikasten.

Izena

Salmo 124:8

Gure laguntasuna Jaunaren Izenean dago, zeru eta lurraren Sortzailea.

Zuek, kristauok deitzen zaretenok, NIK, YAHUVEHK, hauxe inputatzen dizuet: zuek, YAHUVEH eta YAHUSHUA maitasuna dela predikatzen duzuenok, alabaina, ez duzue erakusten, ezta bizitzen. Juduen Erregeari zerbitzatzen diozue, eta haatik, saihesten duzue NIRE herri Judua, iseka egiten diozue, haien izen ona kendu eta baimentzen diezue besteei hau egitea. Zuek sekretuan jarraitzen duzue Ministerio honen egiak, ordea, ez duzue ezer egiten diruz laguntzeko. Ez duzue ezer egiten Ministerio hau babesteko eta ezagutzen duzue zuen Zeruko Aitaren ahotsa berbetan, eta hala ere, isilik geratzen zarete, zerbitzari apostoliko profetiko hau iseka egina eta txarto berba eginda denean, dena NIK erabiltzen dudalako Ministerio hau irakasteko YAHUSHUAREN Judutasuna, zeuek Jesu Kristo deitzen diozuena. erlijio bakarra zarete ebakitzen duena, kolpekatu, eta hiltzen saiatzen dena edo hiltzen dituena zuen erlijioko horiei. Ez duzue hau aurkituko beste inolako erlijioan.

Hau da NIK dekretatzen dudan Epaiketa eta adierazten dut NIRE Apostolu Elisabeth (Elisheva) Elijahren bitartez. Ez zaitezte berarekin haserretu, bera mezularia baino ez da eta.

Jendetzak deitzen dira kristau eta jainkozaletasunezko itxura dute, eta aldiz, fariseu jentilak dira. Zuek, egia ezagutzen duzuenok, eta ukatzen duzue Egia, kristauak deitzen zarete eta, NIRE HERRI JUDUA ETA LEGEAK ETA BENETAKO EGUN SANTUAK ETA FESTAK UKATU DUZUENEZ ETA JUDAS BAT BEZALAKOAK IZAN ZARETE YAHUSHUARENGANAKO BERRIRO.

Zeren ausartzen zarete pentsatzeaz herri Judua baino hobeak zaretela eta harropuzten zarete nola mentatuak izan zareten eta haiek ebakiak izan ziren denboraldi baterako, eta puzten zarete nola Juduak hain tentelak izateaz YAHUSHUA ez ikusiaz, zuek Jesus deitzen diozuena. MESIAS bezala. Haien alde otoitz egin beharrekoan, haiei maitatzen, konturatzen NI, YAHUVEH, dela, itsutu zituenak haien begiak behin-behinean. MADARIKAZIOPEAN ZAUDETE PUZTEN AUSARTZEAZ NOLA MAHATSONDO NATURALA EBAKI NUEN ETA ZUEI BARNEAN MENTATU YAHUSHUAREN ODOLARENGATIK. Zer dio NIRE Hitzak? HARROPUZTEN ZARETENEAN ETA ISEKA EGITEN MAHATSONDO NATURALARI, HERRI JUDUA SINESGABEA, EZ DUZU EDUKI ORAINDIK ERREBELAZIOA, YAHUSHUA MESIAS DENA, grekoz Jesus deitua. Ez al du NIRE Hitzak esaten: “NIK ez banion mahatsondo naturalari libratu, zergatik uste duzue NIK libratuko dizuetela zuei, puzten zaretenok hobeak izateaz, mahatsondo naturala baino? Zuek, Konstantinori jarraitzeari ekin diozuenok, entzudazue:

Lehenengo saiakera, halabeharrez arrakastatsua, hasatan berak burutu zuen, suge baten itxuran Edengo Lorategian (Hasiera 3:1-22). Satanasek Eva engainatu zuen, eta Evak eragin zuen Adam bekatu egin dezan, usterakoan ez dela ezer lortzen YAHUVEHREN Legeak gordetzeaz, baita Tora deituak, haien barne Hamar Aginduak. Beste adibide bat da Kainen kasua, nori esan zitzaion YAHUVEHREN irakatsiei obeditzeak dakartzala Salbamena eta Bedeinkazioak, baina uste zuen hobe zekitela eta, ondorioz, madarikatua izan zen bere anai Abel hil zuenean.

KORE

Eta gero daukagu Kore, saiatu zena Moisesen autoritatea ahultzea eta aurkitu zuen azken tragikoa, lurra zabaldu zenean eta irentsi Kore eta bere jarraitzaileei, bizirik, infernuko zulo barrura arte eta lurra itxi zen haien gainetik (Zenbakiak 16:1-35). Moisesek ohartzen digu profeta faltsu bati buruz, saiatuko zena herriari aginduak irakasten, ez YAHUVEHRENAK, eta besteei eragin zitzaien Moises gutxiestera eta bere gantzudura. (Deuteronomioa 18:20-22)

AI ZUEK, GUZTI HORIEK EZ DAUKATENAK BELARRI ESPIRITUALAK ENTZUTEKO ETA BEGI ESPIRITUALAK IKUSTEKO, ELIZA KRISTAUAK ETA TENPLUAK, GAUR EGUN, KORES BETERIK BAITAUDE ETA AZKENA BERA JASANGO DUTE (Zenbakiak 16:1-35). Moisesen garaian bezala, horrela profetizatzen dut berriro NIRE Alaba Elisabethen medioz, oharra zuei, kristauak deitzen zaretenok, baina ez daukazue Kristo zuen barnean: iseka egizue, izen ona kendu eta ez egiozu jaramonik egin orain, eta uztako duzue erein duzuena.

AI, DOHAKABEAK HORIEK UKATU DIRENAK EDO UTZI MINISTERIO HONI DIRUZ LAGUNTZEARI, DIOZUELAKO EZ ZARETELA JUDU, EZTA MINISTERIO JUDU MESIANIKO BATI LAGUNTZERIK GURA ERE! Oi, baina NIK altxatuko ditut beste batzuk zuen ordez. Haiek izango dira jasoko dituztenak bedeinkazioak eta sariak, zuen izenak izango zituenak haien gain (Deuteronomioa 28:1-14). Orain, aldiz, YAHUVEHREN madarikazioak izango dira zuen lagina (Deuteronomioa 28:15-68).

Aurrera, isekatu, zuek, elizak, profeta faltsuak eta espiritu gaiztoarekin horiek Koreren antzerakoak eta Koreren jarraitzaile horiek! (Zenbakiak 16:1-35) Ez zarete iseka egiten hau gertatzen denean. Zuek, guztiok, agintari espiritualak, daramatzazuenak NIRE haurrak NIRE Legeak ez jarraitzera NIK Moisesi eman nituenak. IKUSIKO DITUZUE ENPERADORETZAK, HAIEK JAINKOEN ETXEAK DEITZEN DIETENAK, GAINBEHERATU LURRERAINO, ETA INFERNUAK IRENTSIKO DIZUE, KORE ANTZEKO ESPIRITUZKO HORIEKIN BATERA BERRIRO. Kristauak direla aitortzen duten guzti horiek, baina agintari espiritualak bezala gauza bera egiten dutenak, zuek ere Kore bezalako espiritua daukazue, eta azkena bera jasango duzue ukatzen badiozue ontzat hartzeari ohar bera ematen ari natzaizuena NIRE zerbitzari alaba honen bitartez. Ez isekarik egin Errukia eta Grazia hitzei, zeren hitz hauek prezio handiarekin datoz, NIRE Seme YAHUSHUAREN Bizia eta Odolaren prezioan, NIK, YAHUVEHK, izan nuena sakrifizio bezala Kalbarioan, zuek arartekoa izan dezazuen, NI, YAHUVEHREN aurrean, Kreazio guztiaren Jainkoa.

PABLO ETA SABBATH

Danielek hitz egin zuen “Piztia” bati buruz YAHUVEHREN Santuei nekatuko litzaiekeena eta aldatuko YAHUVEHREN Legeak (Daniel 7:25). Pablok ez zuen indargabetu Sabbath, nola zitzaiokeen? Bera al da Sabbath sortu zuena? Ez. “NI NAIZ” sortu zuen Sabbath zuen atsedenerako, NIREGAN atseden hartzen NIK zuei berriztatu ahal izateko. Pabloren hitzak ez ziren ondo itzuliak, zeren berak ez zukeen sekula zuei irakatsiko Tora desobeditzea. Beren berbak okertuak izan dira, gizakiaren irudiari egokitzeko, ez NI, YAHUVEHRI. Pablok herri Juduari berba egiten zion esanez: “Ez bekizue inork epaitu Egun Santu batzuk gordetzearren, edo Egun Santuak gordetzearren.” Ez zuen sekula esan ez zituela gordetzen eta besteei gauza bera egitera bultzatu. Pablok gorde zituen NIRE Lege Juduak. Pablok irakatsi zuen grazia eta errukia dagoela YAHUSHUAREN bitartez, baina berak irakatsi zuen YAHUVEHRENGANAKO obedientzia ere.

Ez duzue ikusten Daniel Liburua deskodetua izaten ari dela zuen begien aurrean? Lehenago misterioa eta ezkutua zuentzat zena, orain zabalik dago, bakarrik behar duzuena da NI bilatzea jakinduriagatik, eta orain, errebelazio berriak heltzen dira NIRE gantzutuen bidez, haien artean ontzi hau NIK profetizatzen nagoen haren medioz. Entzun eta bildu, ohartu elkarrekin, elkarrenganako premia baituzue era berrian, hurrengo 2003 urtean. Horregatik eman dut amets hau NIRE zerbitzariari, zuei ohartzeko has zaitezten elkartzen.

Etsaiek ez dute erasotzen bakarrik, otsoak aldretan bidaiatzen du eta horrela egin behar dute YAHUVEHREN ardiak eta bildotsak. KRISTAUOK: UTZI BEHAR DIOZUE JUDUAK, EGUN SANTUAK, FESTA NAGUSI SANTUAK ETA ITUN ZAHARRA DEITZEN DUZUENA SAIHESTEARI. NI NAIZ ITUN ZAHARRA, BERRIA BEZAINBESTE, UTZI BANATZEN SAIATZEARI, SEKULA EZ ZENA ADOSTUTA BANATURIK EGON DADIN, ZEREN ETXEA BANATURIK EZ DU IRAUNGO. Kristauok: Atzeman ezazue Judu Herria eta besarkatu Israel maitasunarekin, haiek itsutuak baitaude orain denbora labur baterako, baina Israel salbu izango da, NIRE Seme YAHUSHUAK zabalduko duenean berriro itsuen begiak. NIK, YAHUVEHK, dekretatzen dut, Israelgo begi itsuak eta belarri gorrak, berriro, begiratuko dutela NIRE Seme YAHUSHUA ha MASHIACH. Irakurri eta ager zaitez gainditua. Zuen Zeruko Aita YAHUVEHREN Hitzak ezagutzen dituzten horiek, ikasi Toran agertzen diren hurreneko berbak, NIK irakatsi dizkiodanak NIRE Alabari, zuei gogorarazteko.

DEUTERONOMIOA 30:17

Baina zuen bihotza okerbideratzen bada eta, jainko arrotzen aurrean ahuspeztu eta haiek gurtzeko tentazioari amore emanez, ez entzunarena egiten baduzue.

DEUTERONOMIOA 30:18

Gaur iragartzen dizuet erabat galduko zaretela: ez zarete luzaro biziko Jordanez beste aldean jabetzan hartzera zoazten lurraldean.

DEUTERONOMIOA 30:19

Zeru-lurrak hartzen ditut lekuko gaur zuen kontra: bizia eta heriotza jartzen dizkizuet aukeran, bedeinkazioa eta madarikazioa. Aukeratu bizia, bizi zaitezten, bai zeuek, bai zuen ondorengoak.

MATEO 5:17-19

Ez uste izan Moisesen Legea edo profeten esanak huts bihurtzera etorria naizenik; ez naiz huts bihurtzera etorri, beren betera eramatera baizik. Zeren eta benetan diotsuet: zeru-lurrek dirauten bitartean, legearen hitz batek edo zeinurik txikienak ere ez du baliorik galduko, dena bete arte. Beraz, agindurik txikienetako bat hausten edota hausten irakasten duena, txikien bezala hartuko du Jainkoak bere erreinuan; betetzen edo betetzen irakasten duena, ordea, handitzat hartuko du Jainkoak bere erreinuan.

Mesedez, jarraitu irakurtzen kristau deitzen bazara eta Jesu Kristorengan sinesten duzuela esaten baduzu. Harriturik egongo zara zure erantzunekin. Desberdintasuna dago sinetsi eta jarraitu eta obeditu artean.

1. Sinisten al diote YAHUSHUARI, grekoz Jesus izenekoa, kristauak BERA dioenean:”Bizitzan sartzea nahi baduzu, gorde itzazu aginduak.” (Mateo 19:17) ______

2. Gordetzen al dituzte Aginduak kristauek? Ez dago zalantzarik YAHUSHUAK Moisesen Legeari buruz hitz egiten ari zela, ez baitaude beste agindurik. ________

3. YAHUSHUAK EZ ZUEN ESAN SAR LITEKEENIK ZERUKO ERREINUAN BERARENGAN SINESTEARREN SOILIK. Bibliak dio satanasek ere sinisten duela BERA Jainko YAHUVEHREN Semea dela. Maitasuna behar da eta YAHUVEH eta YAHUSHUA lehenengo ipintzea zuen bizitza, maitasuna, ezkontza eta ministerioan, batenbat izanez gero. YAHUSHUAK ere esan zuen: Zergatik deitzen didazu Jauna eta ez didazu obeditzen? _________ Hamar Aginduak gorde behar dira, benetako Sabbath haien barnean. Honek dakar gehiago parte ez izatea elizetan, non agintari espiritualak egia ezagutzen duten, eta ostera, ukatzen dira YAHUVEHREN laugarren agindua obeditzeari.

Adiskide batek Ministerio honi ematen zion hamarrena eta uste zuen profeziak YAHUVEH eta YAHUSHUARENAK zirela. Bere senarra eta familia oztopatzen zioten obeditzen, benetako Sabbath gordetzeko pertsekuzioarengatik. Inguruan ez zegoenez inolako Tenplu Mesianikorik, berriro hasi da domeketan elizara joaten, eta beste gizaki bateri deitzen dio Artzain, non nik lehen ohorea izaten nuen bere Artzain deitua izatera. Berak aitortzen du egia Shabbati buruz eta Artzainari eman zizkion profeziak, baina EZ ZION SEKULA ARDURADUN ADIERAZI egia erakutsi zionean Profezietan. Neska hura Espiritu Santuari atsekabetzen dabil, berak oraindik eliza honetara datorrelako, non artzainak esan zion, Testamendu Berrian, ez da gehiago beharrezkoa laugarren agindua obeditzea, hamarrenetik bakarrik bederatzi daudela indarrean.

ATZERATZEN DIRENAK HONDAMENERAKO

Beste batzuek Ministerio honen kideak eta lagunak zirenak gauza bera egiten ari dira. Batzuentzat errazago da gizakiaren gauzak egiteko modura egokitzea, terrenta baita. Tristura izan dut Nik lagun eta konfiantzazko kideak deitzen nituenak galtzea, lagundu zigutenak iraganean, eta gizaki hauek ugari bedeinkatuak izan ziren, gureganako bedeinkazioa izan zirelako. Haien otoitz guztiak erantzunak izan ziren, eta nik galdetu nien: Zer behar duzue orain YAHUVEHRENGANDIK? Haiek erantzun zuten: “Ezerez, gure zor guztiak ordainduta daude, zerutik jausitako diru ustekabe batetik.” Gizaki honek zihoen bazekitela bedeinkazio guzti hauek Ministerio hau bedeinkatzearren zetozela eta etsaiengandik babestearren. Sentitzen dut esan beharra, handik gutxira, gizaki hauek haien hamarrena bidaltzen zuten beste Judu batzuei Errusian laguntzeko.

Nik otoitz egin nuen eta Aita YAHUVEHK esan zidan deabruak engainatu zuela familia hau, zeren eta YAHUVEHK bidaliak ziren guretzat bedeinkazioa izateko, familia Judu Mesianikoa eta Ministerio bat Ameriketan, eta haiek gu babestu egin behar zigutela etsaiengandik ere. Egiaz familia honek Shabbat arazoaz borrokatzen dabil, Bataiatzaileak baitira. Familia hau lagunak eta familiatzat hartu dugu, beraz min egiten du gatza bezala, zauri zabalik odoletan ipintzen denaren antzera, baina oraindik maite dugu haiek egin zuten guztiarengatik garai hartan. Egun batean, berehala, nik idatzi dudan guztia gantzudurapean gertatuko da, eta jendeak oroituko da nola erantzun zuten, entzun zituen berbei, baita haiek ea egin zuten zerbait kementzeko eta mezulari hau bedeinkatzeko edo iseka egin zioten, saihestu edo mespretxatu ote zidaten niri eta Ministerio honi.

Gizaki batzuek ukatzen dira YAHUVEH bilatu eta obeditzea eta galduko dituzte sariak. YAHUVEHRI obeditzen dioten horiei eta Hamar Agindu guztiak, haiek jasoko dituzte haien sari bidezkoak. Bai, bekatu egiten dugunean, badugu espiazioa bekatuarengatik eta BERE Izena da YAHUSHUA, baina ez dugu bekatu egin behar nahita, zeren ez daukagu gehiago ezjakintasunaren aitzakia YAHUSHUA Salbatzaile bezala onartu ondoren. Kristau batzuek okertzen dituzte Eskriturak diotenak: “Denak egin dute bekatu eta YAHUVEHREN Aintzarengandik baztertuak daude.” Ateratzen dute: “denak egiten dugu bekatu eta ez axolatu, ez dago zigorrik bekatuarengatik, zeren YAHUSHUAREN Odolak guztiz garbitzen dizue.” Pablok esan zuen: Kontuz horrela pentsatzeaz. Uste badugu ezinezkoa dela Hamar Aginduak ez haustea, orduan, erabaki beharko genuke Moises gezurretan zegoela esan zuenean: “Gaur nik ematen dizuedan agindua ez da zuen indarrez gaindikoa, ezta eskuraezina ere. Ez dago han zeruan, zuek honela esan behar izateko: nor joango zaigu zerura, agindua ekarri eta guri jakinarazteko, bete ahal izan dezagun? Zeren esku-eskura baituzue Jaunaren hitza, zeuen ahoan eta bihotzean, bete dezazuen.” (Deuteronomioa 30:11-14)

YAHUVEHK dio: “berriro, NIK gaiztoari esaten diodanean: ziur hilko zarela; bera bueltatzen bada bere bekatuarengandik (damutu) eta egiten badu legezkoa eta zuzena dena (obedientzia), ziur biziko dela, ez da hilko. Bere bekatuetatik, berak egin zituenak, bat ere ez da beraren aurka gogoratuko. Berak egin du legearen arabera dena eta zuzena. Ziur biziko dela.” Ezekiel 33:14-16 (Ezekiel YAHUVEHREN Profeta zen. Bera ez zen predikatzaile jentil kristau, bera Judua zen).

Iraintzen batzuei, argitzen beste batzuei, YAHUSHUA ha MASHIACHREN maitasunean. Apostolu Elisabeth (Elisheva) Elijah, 2002ko abenduaren 19an.

ALFERRIK IZAN AL ZEN GURE NAZIOARTEKO OTOITZ EGUNA 2003KO MARTXOAREN 3KOA? YAHUVEHK ERAKUTSI ZIDANA GERRA ESPIRITUAL GOGOR BATEN ERDIAN

YAHUVEH eta YAHUSHUAREN bihotzekoa,

Gaur egon da izugarrizko gerra espirituala ni itzartu nintzen unetik, satanasek erakutsi zidanean BOOMIE bat. Bai, imajina dezakezu zer den. Nire hitza da zerbaitentzat nahiago nukeena ez letreiatzea. Zerbait aireko oxigeno guztia zeramana eta jendeak hiltzen, haien artean maskotak eta animaliak. Nabaritu nuen izu espiritu erraldoia nire aurka zetorrela, lehenago sekula sentitu ez dudan bezala. Atoan, YAHUVEHK esan zidan ahakar egin diezaiokedan, lotu eta bota izu espiritua eta agintzeko joan dadin YAHUSHUAK bidaltzen dion tokira torturatua eta tormentatua izatera YAHUVEH eta YAHUSHUAREN Goi-goiko aingeruengatik epaiketaren unera arte espiritu gaizto horrena.

Nire senarrak eta nik egin genuen esan ziguten bezala eta baita jarraitu genuen barau egiten ohar berrira arte. Hori zen gaueko bederatzietan. Ez genuen jan edo edan ezer. Gerra espirituala bortitza zen, esanak izan ginelako otoitz egitea herriaren aurkako arma nagusiaren aurka, otoitzean zegoena 2003ko martxoaren 3an mundu guztiaren zehar, eta hori da izu espiritua. YAHUVEHK eskatu zidan otoitz egin dezagun jendeak bakea eduki dezan, ulermen guztia gainditzen duena, eta lotu izu espiritua, haien aurka datorrena, eta otoitz egin dezagun haiek entzun dezaten YAHUVEHRI haiei esaten fedean otoitz egiteko ez beldurrean. Beldurrean otoitz egiten dugunean, saila da fedea izatea.

Ikusi nuen nola izu espirituak mundu guztiaren inguruan tormentatzen zuten baita Iraken zeuden jendea, elkarren artean batzen saiatzen ziren izugarrizko espiritu batean. Adarrak ere bazituen. YAHUVEHK erabili zituen otoitzak gutariko horienak fedean otoitz egin genuenak, ez beldurrean, saihesteko izu espiritu hori handitzea. Gero, izu espiritu hori saihesteko bihur dadin espiritu erraldoi masiboa mundu hau osorik estaltzen duena.

Ikusi nuen YAHUVEHREN esku erraldoia eusten egun hartan gertatu behar zena beste denboraldi baterako. Goretsiak izan daitezen YAHUVEH eta YAHUSHUA!

Barautu genuen arrazoi askorengatik, eta bata zen gure kideen alde Ministerio honetan, babesagatik, eta gantzudura eta bedeinkazio handiagoen alde, baita YAHUVEH eta YAHUSHUARENGAN gure haurride guztien alde. Barautu genuen gure haurrideen premiarengatik, asebeteak izan daitezen.

Barau egin genuen arima galduengatik mundu guztiaren zehar YAHUVEH ez dutenak ezagutzen edo gure Salbatzailearen maitasuna eta errukia, YAHUSHUA (grekoz Jesu Kristo deitua). Denbora gehiago igaro genuen arima hauek atzemateko. Otoitz egin genuen Ministerio honen administraziorako, bidaiatu ahal izateko eta arima hauek atzeman errazago eta YAHUSHUARENGANA eraman.

Gaur gauza anitz entzun ditut eremu espiritualean. Bata da izua nabaritu ahal izan nintzen herria erasotzen zegoena, gure gobernuak deitzen duena gure etsaiak.

Uko egiten diot herriei gorrotatzeari, bakarrik nazio batzuek, haien artean Frantzia, edo Kanada edo Errusia, eta abar, ez datozelako bat gure Amerikako arazoak konpontzeko moduaz. YAHUVEHK debekatzen digu noizbait esatea norbaiti ez diogula barkatzen. Antza gure presidenteak esan zuen hau Frantziari, eta agintari honi ipini zion ezizena “harra” (Jacques Chirac Presidentea), eta orain boikota egingo diogu haren urari. Hau penagarria! Badakit herri frantsesa ez dela arduradun bere gobernuak egiten duenagatik, ez gehiago gu baino, herria, arduradun garen gure gobernuak egite duenarena.

kurduak eta herria Iraken eta herria beste nazioetan izuturik daude eta ez daukate Espiritu Santua haiek kontsolatzeko. Nola ninteke errukia ez izatea haiengatik? Gizakiaren ankerkeria gizakiarenganako. Gerra armak ekoiztuak hain deabruki bakarrik satanasek gidatua izan liteke pertsona horrek asmatzea. NIK galdetu nion YAHUVEHRI ea Suzko Aintzira nahiko tortura izan zitekeen teknologia goreneko armen asmalari eta erabiltzaileentzat.

Otoitzean biltzen garenean, beti bildu beharko genuke fedean, gure Kreazioaren Jainkoak geldituko duela satanasek, diktadore diru eta botere-zaleei egitera eramaten diena.

YAHUVEHK esan zidan gobernua herriarentzat sortua izan zela, ez herria gobernuarentzat. Norbaitek gogoraraziko balio gure gobernuari egia hau, nonbait galdu zela dirudi. YAHUVEHK esan zidan herria bizi dena nazioetan gure herriak etsaiak deitzen dietenak, ez dira gu baino arduradun gehiago eta ezin dute gelditu haien gobernuak edo agintariak gerrazko ekintzetatik, gu, gure gobernua eta agintaria kontrola dezakeguna baino gehiago. Gobernuren bat entzuten al du nazio horretako biztanleei jada? Ez dut uste.

Herriak mundu guztiaren zehar, nazio guztietan, gaur 2003ko martxoaren 3an, nabaritu du izu espirituaren erasoa, eta gu, fedean otoitz egin genuenak YAHUSHUAREN Izenean, YAHUSHUAREN Odolaren bitartez, baraua eta Zeruko Hizkuntza Santuekin, aurre egin diogu horren aurka.

Ez dut uste gaiztoek irabazi zutenik gaur. Bakea nabaritu dezaket eremu espiritualean, eta badakit gerra YAHUVEH eta YAHUSHUARENA dela, eta egin behar dugun guztia da sinetsi eta fedea eduki, YAHUVEHK eta YAHUSHUAK agindu eta gidatuko dituztela gure pauso bakoitzak eta arriskua datorrenean gure atera deika, ez gara egongo etxean.

EGUZKI AUTOBUSA

Mesedez, jarrai ezazue otoitz egiten diruagatik Shkhinah Aintza Eguzki Autobusaren Sistemaren alde. Oraindik gutxi xamar dugu. Baina badakigu YAHUVEHK ez gaituela ekarri hona arte orain huts egiteko. Gaur Espiritu Santuak hitz egin zuen kideen bihotzetara, gu barau eta otoitz egiten genuenean ere. Eta e-postak bidali zituzten guri jakinarazteko diru gehiago bidean zihoala. Goretsia izan dadila YAHUVEH eta YAHUSHUA hauengatik bedeinkaziotzat hartu dutenak mirari honen zati izatea! Bedeinkatuak izango zarete YAHUSHUAREN Izenean!

Hotza lar egiten du gu bizi garen tokian eta Shkhinahk behar du eguzki hori indarra emateko. Gaur ez zuen nahi martxan jartzea berriro. Ezin dugu eraman bidaia luzeetara oraindik, eguzki sistema ezarrita egon arte. Mesedez, jarraitu ezazue otoitzean garaipena lor dezagun honetan, gaiztoak saiatzen dira galarazten diru-sarrerak, baina, handiagoa da BERA, YAHUSHUA, niregan dagoena, munduan dagoena baino.

Maitasun eta bedeinkazio ugari YAHUSHUAREN Izenean,

Apostolu Elisabeth (Elisheva) Elijah

TERRIREN METEOROEN AMETSA

Norena: Terri

Data: Astelehena, 2003ko martxoaren 3a

Gaia: Ametsa

Elisabeth maitea,

Bakarrik nahi dut kontatzea pasa den gauean izan nuen ametsa.

Nire ametsean, ni zutunik nengoen nire etxe-ondoko jolastokian zeruari begira. Ikusi nuen argizko pilota ttipia jausten, eta lurrera hurbiltzen zen heinean, hazi zen eta bihurtu zen suzko bola handi bat. Une hartan, jakin nuen meteoro bat zela lurrera jausten eta konturatu nintzen YAHUVEHREN Epaiketa gure gain zegoela. Ezin nuen sinetsi gertatzen ari zela. Meteoroak kolpekatu zuen hainbeste milako distantzian ni nengoen lekutik. Alabaina, txinpartak egon ziren, nire jolastokira heldu zirenak, eta nire familiak eta nik hasi ginen oinekin amatatzen oinkadaka. Nire alboko etxeak sua hartu zuen, eta gogoratzen naiz oihukatzea: “norbaitek deitu dezala 911”, sua amatatzen saiatzen nengoela. Gero esnatu nintzen.

Ez nago ziur honek zerbait esan nahi duen baina pentsatu nuen zuri jakinarazi beharko nizula.

Maitekor, Terri

ELISABETHEN ERANTZUNA

Terri aizta maitea,

Bai, ohar baten ametsa da, baina nabarmena da bakarrik txinpartak zeudela, zu bizi zaren tokian, eta nahiko txiki amatatu ahal izateko. Goretsia izan dadila YAHUVEH eta YAHUSHUA! Bakarrik zintzoen otoitzak erregutzen errukia YAHUSHUAREN Izenean, eta YAHUSHUAREN Odolari hots egiten, gertakaria geroratu lezake. Berriro ere, a zelako eragingarria! Ze gure aizta eta bere familia babestuak izan ziren.

APOSTOLU NIKOMIAREN LEHENENGO AMETSA

Eskola bat zegoen mendi tontorrean eta ni klasean nengoen jende talde batekin. Maisua gizon adinekoa ile zuriduna zen. (Elisabethek bereizten du hau YAHUVEH dela). Klasean eserita geundela maisuari entzuten, ikusi genuen meteoro bat hegan zeruan baina ez zuen lurra jo. (Bereizten dugu Epaiketa atzeratua dela, meteoroa YAHUVEHREN sumindura lurraren aurka baita.) Gero, meteoroa hegan ikustetik gutxira, ikusi genuen beste meteoroa, zuzen lurrerantz zetorrela, eta jo zuen lurra leherketa handiarekin (YAHUVEHREN sumindurak jotzen du lurra). Denok irten ginen arineketan klasetik begiratzeko non jo zuen meteoroa, zeren eskola ondoan jo zuela zirudien. Ibiltzen hasi ginen, eta zati baten ibili ondoren, nik bueltatu nintzen eta ikusi nituen bi bide bueltan mendira zihoazenak. (Bereizten dugu bi bideak esan nahi dutela harrapaketa bi: bata emaztegaiarentzat, eta bata apopiloentzat, bueltan daramatenak YAHUVEHRENGANA. Bi bide hauek irudikatzen dute baita ere Santutasuna eta Obedientzia).

Atzera begira nengoenean, gorantz mendirantz, entzun nuen gizonaren ahots bat esaten: “Hau da lehenengo meteoroa kolpekatzen duena lurra gaur, beste bi egongo dira gehiago lurra kolpekatzera datozenak gaur ere.” (YAHUVEHK hitz egin zuen). Jarraitu ginen ibiltzen baina ez genuen sekula aurkitu inolako meteoroa jo zuenaren suntsipenik. (Bereizi genuen, nahiz eta eskola ondoan jo zuela zirudien, ez zegoen suntsipenik han. YAHUVEHRENGANDIK babestuak izan ginen. Eskolak irudikatzen du, RUACH ha KODESHEN gantzudurapean ikasten ari diren horiek.)

APOSTOLU NIKOMIAREN BIGARREN AMETSA

Ni pasieran nenbilen basotik jende talde ttipi batekin. (Nire emazte maiteak bereizten du hau 144.000 direla, hau da, YAHUSHUAREN Emaztegaia) eta dena sano anabasazkoa zen. Gogoratzen naiz gorantz begiratu nuela eta ikusi nuen hegazkin militarrezko eskuadroi bat hegaz V formazioan (V garaipenekoa), hegaz hain justu gureganantz eta hegan egin zuten hain justu gure buru gainetatik, eta gero, gure atzetik (Elisabethek entzun zuen nola Moisesen garaian bezala, heriotzaren aingerua pasatu zen YAHUVEH gurtu eta obeditzen zeuden artetik) eta beste militarrezko autoak eta soldadu anitz eta zirudien soldaduak itsumustuan eta izuan zeudela. (Soldaduak dira kalifikatuak ez direnak YAHUSHUAREN Emaztegaia deituak izateko, baina haien arimak oraindik salbu izango dira. Soldaduak izango dira apopilo bidezkoak YAHUSHUA (Jesu Kristo) Bildotsaren Eztei Afarian. Batzuek bigarren harrapaketaldian harrapatuak izango dira eta batzuek martiriak izango dira Tribulazio Handian. Zenbakia Tribulazio Handian martiriak izango direnak aurretik erabakita dago, Apokalipsia liburuan aipatzen den bezala. Apopilo hauek izango dira YAHUSHUAREN Emaztegaiak babestuko dituena, eta haatik, apopiloak laborrian egongo dira, eta YAHUSHUAREN Emaztegaiaren zeregina izango da apopiloak babestea, YAHUSHUAREN itzulera arte berriro bigarren harrapaketaldian.)

(Elisabethek entzun zuen duela hainbat urte, Ministerio honen webgunean aipatua bezala, YAHUVEHREN ahots entzungarriak hitz egin ziola: “LEHENENGO HARRAPAKETALDI BAT, GERO BESTE BAT, NIK MAITE DITUDAN HORIENTZAT.” Lehenengo harrapaketaldia da Emaztegaia, harrapatuak direnak hodeietan eta jasotzen dute gorputz aintzaduna, eta gero lurrean erabiliak dira apopiloei babesteko eta ohartzeko ez dezatela ipini piztiaren marka.)

(Bigarren harrapaketaldia apopiloak dira, hodeietan harrapatuak izango direnak, Emaztegaia eta Senargaia, YAHUSHUAREKIN egoteko, zerura eramanak direnean Bildotsaren Eztei Afarira.)

Ibilkatzen geundela, iritsi ginen toldo handi batera, eta jendea toldoaren azpian zegoen, soldaduei tiroka. (Elisabethek bereizten du, tirokatzen ari direla arma espiritualak, Emaztegaiaren eta Senargai YAHUSHUAREN (Jesu Kristoren) apopiloen aurka. Hurbildu ginen ibilka toldora (nik ez neukan beldurrik gorputz aintzaduna neukalako haien armak ezin zituztena zauritu; ez arma fisikoak ez arma espiritualak ez dute YAHUSHUAREN Emaztegaia zaurituko. LONAK IRUDIKATZEN DU ESTALDURA FALTSUA, PIZTIAREN MARKA DENA, ANTIKRISTOREN SISTEMA) eta nik tiratu nuen lona jendartetik apartatuz. (Elisabethek bereizten du RUACHEN gantzuduratik honek esan nahi duela YAHUSHUAREN Emaztegaiak, beldurrik gabe, agerian utziko dituela antikristoren haurrei eta ohartuko dituela apopiloak ez dezaten jarri piztiaren marka. Lona hau estaldura faltsua da, lurreko jende arrunt gehienak hartuko dutena Tribulazio Handiaren garaietan, madarikatzen haien betiko arimak infernura eta suzko aintzirara. LONAK IRUDIKATZEN DU ESTALDURA FALTSUA, SATANASEN ZERBITZARIAK ERABILTZEN DUTENA, ez dena batere estaldura, zeren gu, YAHUVEH eta YAHUSHUARI maitatu eta zerbitzatzen dugunok eta gantzudura daukagunok bereizteko, ikusi ahal genezake argi eta garbi, estaldura faltsu, sataniko, mirrin hori.) Eta jende arrunta zegoen soldaduei tiroka eta nik hartu nuen errifle bat, gizon baten eskuetatik eta tiro egin nion. (Elisabethek bereizten du nik erabili nuen erriflea gizonengan, satanasen armak direla benetan, bihurtuko direnak boomerang bezala haien aurka. Hauek dira jende arrunta ametsean: haiek dira satanas eta antikristoren zerbitzariak.)

Ametsaren azkena.

APOSTOLU NIKOMIAREN OHARRA

Ohar berezi hau gehitua izan behar du. Nik lau egun itxaron nituen amets hau argitaratu baino lehen, ez nuelako uste nahiko garrantzitsua zenik. Amets militarra etorri zidan meteoroaren ametsaren ostean, bakarrik ordu batzuk geroago, eta sei eguneko baraualdian. Otoitzean, Elisabethek entzun zuen, ezin genuela bidaian irten errepidetik hau argitaratu arte. Etorri ziren errebelazio berriak Emaztegaiari eta YAHUSHUAREN apopiloei buruz amets honi esker. Orain ulertzen dugu YAHUVEHREN hitz entzungarrien esanahia, berak jaso zituenak bi harrapaketaldiei buruz. Ongietorriak dira beste apostolu eta profeten e-postak haien bereizmenarekin, bat etortzen badira berak entzun duenarekin, edo errebelazio berria baldin badaukazu, mesedez, jakinarazi iezaguzu.

Apostolu Nikomia

WAYMANEN AMETSA

Hau da Waymanen ametsa, Ministerio honen bidez salbu izan zena, eta gure semea Jaunarengan deitzen diogu. Berak izan zuen amets profetiko hau jakin barik honek baieztatzen zuela, nire senar kuttuna Apostolu Nikomiak izan zuen ametsa aurretiko egunean.

Ametsaren data: 2003ko urtarrilaren 14a.

Ni zutunik nengoen kanpoan gorantz begira. Nire familiakide batzuekin nengoen lekorean. Gorantz begira eta izarra ikusten dut. Arrazoi baten bategatik, ametsean, nik uste nuen izarrak zerbait zioela nire senitarte bati buruz. Hau lehenengo izarra zen.

Hauxe bigarren izarra zen. Ez nago ziur bestea bera ote zen. Jakin aurretik, begiratu nuen hegan zihoan izar bat. Gero, begiratu nuen nola izarrak lurrerantz mugimendua egiten zuen. Izarrak amaitzen du bere hegaldia gure buruen gainean, nik ikusi ahal nuen lekuan. Izarra hasi zenean mugitzen nire buruaren gainean, izarra jausi egiten zen. Gero, izarra benetan hurbil ikusi nuen. Izua oso benetakoa zen. Ni izuturik nengoen. Ametsean nik nabaritu ahal nuen beldurra. Ikara zeharo egiazkoa zen. Izarra zuria zen eta bost puntu zituen. Izarra itzela zirudien.

Izarra beherantz dator arkuko mugimendu batean. Izarra jausten jarraitu zuenean, ohartu nintzen lurra jotzear zegoela, kaleko bestaldera zihoan eta. Nik esan nuen zerbait “boom” bezala, lurra joko zuela pentsatu bainuen.

Baina ez dut uste izarrak lurra kolpekatu zuenik.

Orduan, iratzartu nintzen. Wayman.