PROFEZIA 65

PRESTATU! PRESTATU! PRESTATU! PRESTATU ZAITEZTE EGUN LARRIAK ZUEN GAIN BAITAUDE!

Apostolu Elisabeth (Elisheva) Elijah

2002ko azaroaren 29an


2 KRONIKAK 36:16
Baina haiek Jainkoaren mezulariei iseka egin, beraien esanak gutxietsi eta barre egiten zieten profetei. Jaunak bere herriaren kontra zuen haserrea gainez egiteraino handitu zen eta ez zen salbabiderik izan.

EZ DAUKA EZ GIZONEZKOEN EZ ANDRAZKOEN IZENIK
Aspaldi ohartu nizun, Elisabeth, Ministerio honi ez ipintzeko ez gizonezkoen ez andrazkoen izenik, Ministeriorik egon aurretik ere. Zure espirituan ipini nuen, honako ezer ere ez luke izango egina zure eskuz, honako ezer ere ez luke izango egina zure ahoz. YAHUVEHREN ahotik jaio zen. YAHUSHUA zuen MASHIACHREN ahotik jaio zen. RUACH ha KODESHEN ahotik, zuen IMMAYAHREN ahotik jaio zen. Zure eskuz izango balitz, aspaldidanik lur jota egongo litzateke. Aintza Shkhinyahren haizeari esker lur guztian zehar putz egiten dabilena, haize Santua suspertzekoa. Ez da zure arnasagatik, bestela behea jota egongo zinateke.

ISAIAS 42:8 NI naiz Jauna, horixe dut Izena: ez diot NIRE ospea inori utziko, ez NIRI zor zaidan gorespena idolei emango.

* * * * * * *


HITZAURREA

Hau da Hanukkahko lehenengo profezia jaso dudana. Gutxien espero nuen parada batean, noiz nire senarra, Apostolu Nikomia eta nik, otoitzean geunden gure aizta YAHUSHUANEN alde, Tricia, ezkontza arazo batzuk zeharkatzen dabilena, bere senarra gabonetako zuhaitza prestatzen zebilen bitartean, berak ezin izan zuen Ministerio honen bidez ikasitako egiak eutsi, eta nola gabonak ez daukaten zer ikusirik YAHUSHUAREKIN.

Otoi egiten ari ginela ulermen guztia gainditzen duen bakearen alde berarentzat eta egiak aska dezan bere senarra. Hizkuntzetan otoitz egiten nengoela, gertatu zen mezu profetiko hau eta nire senarrak grabatu zuen. Ez genuen astirik izan ezta Menorah bat ere pizteko. Aldiz, YAHUVEHK esan zenidan RUACH ha KODESHEN Gantzuduraren Olio Freskoa eman zidala, herriarekin partekatzeko. Ez oliozko argiontzi bat pizteko lain, baizik eta partekatzeko lain RUACH ha KODESHEN gantzudura hau, Hanukkahko oparia dena munduari, dituzten guzti horientzat belarri espiritualak entzuteko eta begi espiritualak ikusteko egia askatzen diena YAHUSHUAREN Izenean. Gauza desberdina aurkitu nuen, nire medioz mezu profetikoa mintzatua zen bitartean: argi eta garbi bereizi ahal nuen biei, YAHUVEH eta YAHUSHUA, noizbehinka hitz egiten: Zorioneko Hanukkah, Apostolu Elisabeth (Elisheva) Elijah.

PROFEZIA 65

Prestatu! Prestatu! Prestatu! Prestatu zaitezte, ENE haurrak, egun larriak zuen gain baitaude! NI ez nabil prestatzen nazio hau gerran sar dadin. Haiek nahi badute gerra bat, izango dute gerra, baina izango dira NIRE armak, zeruko armak, eguraldiaren armategia, elementuen armategia. Nazioak astinduko ditut, NIRI erronka egitera ausartzen diren horiek eta harrotzen direnak haien boterean, ikusiko dute haien indarra arean ez izango dena, hutsa dela eta indargabea dela. Nazio honetako agintariek ez dute gizakiaren aurka borrokatzen, alderantziz, haiek NI, YAHUVEH, NI NAIZ Jainko Handiaren aurka borrokatzen dute.

Haiek diote: “Neure erara egingo dut, ez YAHUVEHREN erara”. Mundu honetan boterea eusten dutenak haien asmakizunekin, uste dute eguraldia kontrola dezaketela eta elementuak, baina NIK haiei nahastear nago, haien armak beraien aurka bueltatzen ditudan bitartean, haien makinak, haien asmatzeak, haien pozoiak besteei emateko asmoaz, haietatik beraiek edango dute, ezta euren senitartekoak ere ez dira babestuak izango, nahiz eta haiek esan egingo zieketela.

GABONAK ETA ABAR

Ihardukitzen dutenak ospatzen Tora gordetzean aitortuak ez dauden festak, ohoratu ditzaten benetako Egun Santuak, aurkituko dute nabarituko dutela NIRE sumindura era ahaltsuan, baita NIRE Semearen Izenarekin deitzen direnak. Egia hau askatu dienez, haiek Santu izan behar dute NI Santu naizen bezala. Alabaina, haiek ihardukitzen dute parte hartzen, eta partekatzen ari dira, eta aurreratzen eta festa pagano hauei erantzuten, orduan, haiek ez dute nabarituko NIRE presentzia, ez diote entzungo haiei hitz egiten NIRE Espirituari, aurkituko dute haiek ez daudela NIRE arkan, non NIK baztertu nituen NIRE haurrak.

Aiene Alaba, NIK badakit zeuk ez zenituela nahi hitz hauek esatea, behin lagun deitu zenien horiei, deituko diezue etsai, baina hauxe jakin behar duzu: NEURE erara egin duzu, eta ez zeurera. NIK erabiltzen dut Ministerio hau YAHUSHUAREN Emaztegaia prestatzeko. Lehen esan nuen, berriro diotsut: ez nator Emaztegai ez esaneko baten bila, NIRE Semea ez dator Emaztegai desobediente baten bila. NIRE haurrak zarete edo ez zarete. Argia eta ilunpea banatu behar dira. NIRE ezpata banatzailea hartzen ari naiz, eta banatzen ari naiz NIK sekula elkartu ez nuena. Baina NIK egiten dut NIRE haurren segurtasunerako, benetan YAHUVEH eta YAHUSHUARI jarraikitzea saiatzen diren horiek, NIRE RUACH ha KODESH beterik dauden horiek.

ENE haurrak, elizek irakasten dute gezurra, bakarrik santuenak NIRE Emaztegaia deituak baitira. Betekizunak daude YAHUSHUAREN Emaztegaia izateko, eta haietariko bat da, mundu honetan egon arren, ez duzue jokatu behar mundu honek bezala. Mantendu behar zarete Santu eta Orbaingabeak NIRE aurrean, NIRE Semearen Odolarekin garbituak Kalbarioan. Gantzutu zaitut, ENE Alaba, Ministerio honetatik hitz egiteko, Emaztegaia prestatzen laguntzeko Ezkontza Egunerako, laguntzeko haien argiontziak NIRE Olio Santuaz beterik edukitzeko, baita soberan gehiago edukitzeko eman ahal izateko. Erabiltzen ari natzaizu, ENE alaba, egia hitz egiten den heinean, erabiltzen ari naiz Ministerio boteretsu hau banatzeko garia lastoarengandik. Bai, erasoak handiak izan dira. Oi, baina sariak are handiagoak dira! Gogoratu, ENE haurrak, NIK esan nuela: “EZKUTATU ZAITEZTE UNE BATEZ, NIRE EKAITZA IGARO DEN BITARTEAN.” Zeren, ametsetan esan dizuedan bezala, TORNADOAK ETORRIKO DIRA SEKULA INOIZ EZ BEZALA. LURRA ASTINDUKO DA ETA DARDARATU, NIK NIRE OIN BIAK HARTU ETA OSTIKATZEN DUDAN ARTEAN.

Haserre nago, bada, eta NIK suminduraz beterik nago, zeren, ez nuen NIK esan: “Ez izan NI beste jainkorik”? Lehen, ezjakintasunean egin zenuena ez ditut gordetzen zuen aurka, baina NIRE Elizak egiten duena jakinduriaz, horrek benetan sutan jartzen nau. TSUNAMI UHINAK ETORRIKO DIRA. NIRE eskua izango da itsasoan eragiten dituena. Behin eta berriro ematen ditut ohar hauek. Zer suposatzen ditu zuen belaunentzat NIREGANA makur zaitezten? NIK ez dut jasango fede itxurakeriarik. Eliza epelekoei: zuen otoitzak higuintzea dira NIRETZAT. Ohartu eta ohartu egin dut zer egiten dudanaz epelekin: listua bota eta NIRE ahotik okaztatuko ditut. Behazuna bezala zarete NIRE samatik gorantz igotzen dena. Okak ematen dizkidazue eta NI naiz YAHUVEH, eta satanasek iseka egiten dit esanez: “Begira, zure eliza epelak gezurrak predikatzen dituztenak, eta YAHUSHUAREN Izenean egiten dituzte, eta ez dira damutzen, ezta ibilbide pagano hau ibiltzeari ez diote uzten.”

Baina ENE haur kuttunak, NIRE RUACH ha KODESH beteriko horiek, NI ez nago zuekin haserre. NIK besarkatzen zaituztet, NIK musuka estaltzen dizuet, eta jausten zaretenean, NI hor nago zuei altxatzeko eta eskuilatu eta kulunkatuko dizuet NIRE besoetan. Zuek, egia bilatzen duzuenok, egia osoa, eta ez duzuenok gezurrak hartuko, zeuenak dira, ENE haurrak, zeinen argiontziak NIK beteko ditudanak gaineratu arte. Zuek zarete NIRE Aintza Shekinah distiratzen duen haien medioz, zeren zuen gorputzak argiak dira, argiontziak NIK betetzen ditudanak gainezka egin arte, NIRE RUACH ha KODESHEKIN, eta emateko gehiago daukazue zuek besteei ministratzen diezuelako YAHUSHUAREN Izenean. Badakizue Olio hau ezin daitekeela erosi, baina, bai, badatorrela prezio batekin, eta hori da Santuak izan zaitezten NI Santu naizen bezala. Gorde zuen adimenak Santu, gorde zuen gorputzak Santu NIRE aurrean, eta egin litekeen modu bakarra da YAHUSHUA ha MASHIACHREN isuritako Odolaren bitartez Kalbarioan.

POZOIAK

NIK eman nion NIRE alabari ametsa egun honetan, non bera pozoitua zen, eta janariak jaten duzuen bakoitzean, ez zarete konturatzen zer irentsi duzuen. Hormonak irensten dituzuenak, kiratsa, beraz, galdetu nazazue nola garbitu eta NIK erakutsiko dizuet, ENE haurrak, zeren gorputza RUACH ha KODESHEN tenplua baita eta araztua izan behar du. Aurkituko duzue, errazago NIRI entzun ahal izango zaretela. GERRA BAT DAGO ZUEN GORPUTZEN BARRUAN. Ez da bakarrik espirituala, fisikoa da, zeren NIK, ez dut bakarrik zuen espiritua garbitzen, NIK ez dut bakarrik zuen odola garbitzen, baizik eta NIK zuen odolaren toxinak garbituko ditut, zuen gorputzarenak eta zuen erraiak.

Datorrenerako, ENE haurrak, haragizko eta odolezko gorputz hilkor honetan zaudeten artean, prest egon behar zarete, indartuak izan behar zarete, sendatuak izan behar zarete, zeren gaixotasunak etorri dira zuen gain, zeuek zeini buruz ez dakizuenak. AIREA POZOITUTA DAGO eta ez dakizue. JANARIA POZOITUTA DAGO eta ez dakizue. Bedeinkazioa eskatu duzuenez jaten duzuen elikaduren eta edaten duzuen edarien gain, NI fidela naiz zuei erakusteko zer egin behar duzuen. Batzuetan NIRE haurren babesa ez da NIRE esku naturaz gaindikoei esker, baizik eta eremu fisikoan lagundu egin behar duzu. Hortaz, garbitu zuen gorputzak, ENE haurrak, garbitzen dituzuen bezala zuen espiritua eta arima. Prestatu zuen gorputzak, ENE haurrak! Oraindik gerra neurtezina baitago datorrena.

EZ IZAN KONFIANTZARIK MUNDU HONETAKO GOBERNUETAN ZUEK BABESTU DAKIZKIZUEN! Zeren ez duzue inolako babesik aurkituko han. Fio izan zaitezte sortu zintuen Jainkoarengan, ezagutzen duena molekula bakoitza, atomo bakoitza, zelula bakoitza, zuen ADN bakoitza eta zuetariko bakoitza originala da, baina NIK ezagutzen ditut zuetariko bakoitza zuen izenekin Jainkoak emanak. NIRI otoi egidazue eta NIK emango dizuet jakinduria, NIK ekarriko ditut beste batzuk zuen bidera, zeren NIK altxatu ditut NIRE ezkutuak zuei jakinduria eman diezazueten denboraldi honetan, RUACH ha KODESHEN Tenplu hau zaindu dezaten. Erabilzue NIK eman dizuedan guztia YAHUVEH eta YAHUSHUAREN Aintzarako, oraindik erabilgarri daukazuen bitartean. Satanasen asmoa da zuei erabat larrutzea da, baina ez arduratu, ENE haurrak, NI izango naiz zuen estaldura. Haiek onar ditzakete zuen politikoek eta zuen agintariek nahi dituzten lege-proiektu guztiak. NIK, YAHUVEHK, baimentzen dudana soilik da gertatuko dena.

Ez kezkatu, ENE haurrak, NIK ez dizuet sekula utziko ezta abandonatuko:

baldin eta zuen belarria NIRE belarrira makurtua egon,

baldin eta entzuten duzuenean NIK hitz egiten dudanean,

baldin eta zuen otoitzak ez direnean higuintza NIRETZAT,

baldin eta irrikan zaudenean Santu izateko NI Santu naizen bezala

baldin eta Tora gordetzen duzuenean eta ez mespretxatu

Zeren hau ez da liburu bi, hau liburu bat da. Gizakiak banatu zuen. Batak indartzen du bestea, zeren Zaharreko Liburua eta Berriko Liburua benetan bat dira. NI, YAHUVEH, eta NIRE Seme YAHUSHUA bezala, NI NIRE Semean nago, eta NIRE Semea NIREGAN, berdin Zaharreko Liburuan eta Berriko Liburuan. Ikasi eta ager zaitez gainditua, aztertu eta erakutsi NIK ematen dizudan ezaguera. Liburua behin eta berriro itzulia izan da. Bila nazazue jakiteko zein itzulpen ikasi, grekoz baino hizkuntza bat baino gehiagotan. IKASI HEBREARRA, IKASI ARAMEARRA, ENTZUN NIRE BERBAK BENETAN DIOENA, EZ JARRAITU GIZAKIAREN IBILBIDE PAGANOAK, ibilbide fedegabeak, idoloen aurrean beheratzen direnak, eta Xadrak, Mexak eta Abed-Nego bezalaxe, NIK babestuko dizuet suzko labean, heltzen denean.

HITZ-ATZE

Argitzen ugariei, iraintzen besteei, YAHUSHUA ha MASHIACHREN Izenean, Apostolu Elisabeth (Elisheva) Elijah

Berba profetiko hau etorri zen ustekabean, otoitzean beste aizta bati altxatzen genuenean, bere ezkontza banatuta zegoena eta berak hanka egin berri zegoen, eta, Tricia laztana, altxatzen dizugu otoitzean. Zeuk YAHUVEH eta YAHUSHUAREN ibilbideak jarraitzea nahi zenuenez, gantzudura hau etorri zen nire gain eta orduantxe etorri zen Profezia hau.