PROFEZIA 64

HANKA EGIZUE BABILONIAKO ELIZETATIK

ERRAN NIRE HAURREI HANKA EGIN DEZATEN BABILONIAKO ELIZETATIK!

Apostolu Elisabeth (Elisheva) Elijah

2002ko urriaren 16an


2 KRONIKAK 36:16
Baina haiek Jainkoaren mezulariei iseka egin, beraien esanak gutxietsi eta barre egiten zieten profetei. Jaunak bere herriaren kontra zuen haserrea gainez egiteraino handitu zen eta ez zen salbabiderik izan.

EZ DAUKA EZ GIZONEZKOEN EZ ANDRAZKOEN IZENIK
Aspaldi ohartu nizun, Elisabeth, Ministerio honi ez ipintzeko ez gizonezkoen ez andrazkoen izenik, Ministeriorik egon aurretik ere. Zure espirituan ipini nuen, honako ezer ere ez luke izango egina zure eskuz, honako ezer ere ez luke izango egina zure ahoz. YAHUVEHREN ahotik jaio zen. YAHUSHUA zuen MASHIACHREN ahotik jaio zen. RUACH ha KODESHEN ahotik, zuen IMMAYAHREN ahotik jaio zen. Zure eskuz izango balitz, aspaldidanik lur jota egongo litzateke. Aintza Shkhinyahren haizeari esker lur guztian zehar putz egiten dabilena, haize Santua suspertzekoa. Ez da zure arnasagatik, bestela behea jota egongo zinateke.

ISAIAS 42:8 NI naiz Jauna, horixe dut Izena: ez diot NIRE ospea inori utziko, ez NIRI zor zaidan gorespena idolei emango.

* * * * * * *


HITZAURREA

Elisabeth berbetan:

Beti harritzen nau nori erabiliko duen RUACH ha KODESHEK gantzudura profetikoa pizteko nire barnean eta noiz. Gaur esana izan naiz kide batzuei deitzeko telefonoz ikusteko ea haiek premiarik zeukaten ministratuak izateko ere. Kide leiala bati deitu nion Ministerio honetan, eta obeditu nuenez, Profezia berri hau agertu zen. Ez dut barkamenik eskatuko YAHUSHUAK esaten duenarenaz nire medioz, nahiz eta jakin mezu profetiko honek askori irainduko dituen. Otoitz egiten dut zuek kontura zaitezten egin behar dudala Ezekiel 3:17-21 pasartean adierazten den bezala.

Hauxe egiten dut beldur naizelako YAHUVEH eta YAHUSHUA iraintzeaz zuei iraintzeaz baino gehiago. Hauxe egiten dut benetan maite zaitudalako eta nahi dut zurekin biltzea zeruan. Barkatu hau ohi baino luzeago izatea, baina ezin dut RUACH ha KODESH zentsuratu. Maite nauten horientzat ni eta Ministerio hau, mesedez eskatzen dizuet, zuen otoitzetan eta barauetan estali zakizkiguten. Mesedez, bidali e-posta guri jakinarazteko horrela egiten ari zaretela. Mezu profetiko hau partekatua izan behar du bereziko zuekin, artzainak. Nik ere badaramat artzain lizentzia bat eta, nik jakingo ez banitu egiak mezu honetan, nik ez nuke harrikatuko ematen duena, nik eskerrak emango nizkioke gizaki horri. Derrigorrean artzaina apala izan behar du oker zebilela onartzeko eta aldatzeko igandeko gurtza, bariku gauera edo larunbat goizera edo eguerdira.

Telefonoan nengoela YAHUSHUAREN aizta batekin, Carol deitzen dena, gertatu zen mezu profetiko hau ustekabean. YAHUVEHK berriro deitzen ari da BERE herriari, Babiloniako Eliza Antolaketaren ezarritakoarengandik kanpo. YAHUSHUA ez da etorriko harik eta BERE haurrak eta BERE Emaztegaia obeditzen hasi arte. Irten orain, Oi YAHUSHUAREN gerlari boteretsuak! Epaiketa hasten da Jainko Jauna YAHUVEHREN Etxean. ELIZA KATOLIKOAK BABILONIAKO ELIZA ANTOLAKETAREN EZARRITAKO ZATI BAT DIRA. Eliza Katolikoa Konstantinorekin batera izan zen gizakiak egindako Sabbath eguna sortu zuena, hau da, domeka. Garrantzirik ez daukala uste baduzu, orduan esadazu hori profezia berriena entzundakoan.

ERRAIEZUE NIRE HAURREI HANKA EGIN DEZATEN BABILONIAKO ELIZETATIK!

PROFEZIA 64

HASIERAKO OTOITZA

(Elisabeth otoitzean) Hots egiten dut YAHUSHUAREN Odola aire-uhin hauetatik. Badakit Caroli deitu behar niola, Aita, orain dakidalako, Aita, nire barnean gantzudura profetikoa piztu nahi zenuela eta. Oi, Aita Jainko YAHUVEH! YAHUSHUA ha MASHIACHREN Izenean! Eskertzen dizugu eta goresten orain, elkarrekin oraintxe bertan batzen garenean, YAHUSHUAREN Izenean. (Hasi zen zeruko hizkuntzetan hitz egiten, denbora guztian honek irauten zuen zehar, berehala).

Errieta egin eta lotu egiten dizugu, satanas, oraintxe bertan, alde gugandik, YAHUSHUA ha MASHIACHREN Izenean. Errieta egin eta lotu egiten dut edozein espiritu gezurti eta iruzurti, urrutiratu nigandik, oraintxe bertan, YAHUSHUAREN Izenean. Soilik YAHUVEH eta YAHUSHUAREN Berbak esango ditut. Nire ezpainak eta ahoa estalirik daude YAHUSHUA ha MASHIACHREN Izenean. Nire mina bera lotzen dut, haragizko berba bat esateaz, YAHUSHUA ha MASHIACHREN Izenean. Carol, benetan diotsut, gantzudura nire gain hain gogorra da oraintxe bertan, ia ezin baitut ingelesez berba egin. Zer da, Aitatxo, esan nahi duzuna? Zer da?

PROFEZIA

ESAIEZU NIRE HAURREI IHES EGIN DEZATEN BABILONIAKO ELIZETATIK!

Esaiezu, ENE Alaba, esaiezu. ELIZA GEHIENAK BABILONIA DIRA. NIRE ardi eta bildots txikiak dauzkate gosez hiltzen. Artzainak dira gaiztoak soilik Babiloniako eliza hauetan, NIRE Hitzak adierazten dutenak, eta ostera, ez dago ahalmenik haiengan. Ez dago esnerik, ez dago okelarik, elikatzen diren bakarrak artzain gaiztoak dira, mundu honetako irabazketa materialarekin, eraikitzeko haien jada eraikitako eraikinen gainean, zenbakiak haien artean konparatzeko, harrotzen zaren bitartean: nik honenbeste dauzkat nire kongregazioan, baina, hain gutxi NIRE Espirituaz beterik daude! Oi, NIRE bihotza auhen egiten du, ENE haurrak!

ESAIEZUE NIRE HAURREI IHES EGIN DEZATEN BABILONIAKO ELIZETATIK!

Gizakiak egindako Sabbath daukatenak. A zelako talde leial txikia dagoen NIRE elizetan! NIRE elizak direla diote, eta NIRI ez dagozkit. NIRE herriari esan diot: NIRE benetako gerlari ahaltsuak alde egin dezaten! Ez al da gauza NIRE RUACH ha KODESH (ESPIRITU SANTUA) haiei betetzeko haiek haien etxeetan eserita dauden artean? Benetan diotsuet, gaiztoa okerrago bihurtu da, baina NIRE gantzudura ahaltsuagoa bihurtu da ZINTZOETAN. Zeren demonioak askatu dira eta, norantz doaz lehenengo? Haiek betetzen dituzte elizetako eseri-lekuak, eta aldare atzean eta prediku-leku atzean daude. Hor daude harrokeriaz burgoituak. Milioiak dauzkadala diote NIRI jarraitzen nautenak. Haiengan harrotzen dira telebistan, baina benetan diotsuet, NIRE ESPIRITUA ez dago haiengan.

LASTERKA EGIZUE, haurrak, LASTERKA EGIZUE, LASTERKA EGIZUE, LASTERKA EGIZUE! Zeren NIRE Epaiketa YAHUVEHREN Etxean hasten da. Behin NIREAK zireneko elizak, orain instrukzioak ematen dizkiet NIRE haurrei IHES EGIN DEZATEN. Oi, ttipiak eliza hauetara doazenak NIRE Hitzaren esne zurrutada baten bila, ez dira konturatzen aldarean atzean, honelako hainbeste elizetan, gizon bat edo emakume bat dagoela, satanasen espirituaz beterik. Gazteen artzainak, gurtze agintariak, Oi, hainbeste daude satanasen espirituaz beterik!

Oi, atsekabetzen naiz eta negar egiten dut, behin NIRI jarraitzen hasi zirenengatik eta gurtzen zutenak YAHUSHUA ha MASHIACH, Jesu Kristori hots egiten zietenak, bide honetatik hasi zirenak, baina larritasuna datorrenean eta froga datorrenean eta gehiago behar dutenak NIRE gantzudurarena, itzultzen dira eliza antolatutara, non NIRE gantzudura ezin dena aurkitu, zeren uztarriak eta loturak apurtzen dituena da eta gatibuei askatzen dituena. Baina bueltatzen dira eliza antolatuta baterantz, bueltatzen dira, ordea, erlijio batera, bilatzen naute toki hilkorretan, hilerria bezalaxe. HORI DA NIK DEITZEN DIZKIEDANA APAIZGAITEGIEI: HILERRIAK DIRA. Baina NIRE Gerlari ahaldunenak ez dira aurkitzen han eta NIK bidaltzen ditut NIRE gerlari boteretsuenak bildots ttipiengana NIGANA bideratu dakizkidan.

Beraz, ENE haurrak, jakinarazi iezaiezue. Irten eta zoazte ENE arkume ttipiengana eta ohartu NIRE ardiak, zeren artzain gaiztoak NIRE sumindurapean daude, uko egiten diotenak egia predikatzeari eta desbideratzen dituztenak ENE ardi eta bildotsak, uzkurtzen direnak ohartzeari NI, YAHUSHUA, zuen MESIAS, ez bakarrik maitasunezko Jainko bat naizela baizik eta sumindurazko Jainkoa. NI Bildotsa baino ez nintzen lehen, orain itzultzen naiz Judaren leinuko lehoi bezala. Diru-kanbiatzaileei zigorradak eman nituen bezala, eta haien mahaiak irauli nituen bezala, horrela egingo dut berriro. Baina elizak ez dira iraungo, artzainak ez dira bizirik utziko, zeren jeloskor nago NIRE ardi eta bildotsengatik.

Beiratezko katedralak suntsitu baino lehen, zilarrez eta urrez eraikiak izan diren horiek, NIK, YAHUSHUAK, eragingo dut ardiak eta bildotsak haietatik irten daitezen, NIREAK direnak, NIRE RUACH ha KODESH beterik daudenak. Gantzutuko ditut gerlari boteretsuak gisan eta suntsituko dituzte infernuko ateak YAHUSHUAREN Izenean. Sendaketak egingo dituzte YAHUSHUAREN Izenean.

Artzain On bat baino ez dago, eta edozein artzain sinetsarazten diena beraiek direla artzain on bakarrak, hauxe diot artzain gaizto honi jendeari kontrolatzen saiatzen dena, esaten jokatzeko NIRE modura eta ez zuen modura: artzain gaiztoak hilko ditut. Hondatuko ditut artisautzako egindako etxeak, diruzalekeriaz pilatu dituzten zilar eta urrez eginak, garai ankerrak datozenean zuen gain eta munduaren gain. Haiek egiten duten guztia da beraien burua saiatu babesten, ez daukate asmorik inorentzat hornitzeko beraientzat izan ezik. Baina NIRE benetako artzainak, bildotsak eta ardiak babesteko gantzudura eman dieten haiexek, gantzudura daukatenak NIGANA haiek gidatzeko, haiek badute gogoa elikadura eta jantzia hornitzeko NIRE bildots eta ardi ttipiei.

Maitatzeko gantzudura daukate eta YAHUSHUAREN maitasuna jario dadin baimentzeko haien medioz. Maitatzen dute nahiko infernuari buruz ohartzeko. Maitatzen dute nahiko ohartzeko orekazko Jainkoa naizela. Jakiten den bezala NIRE RUACH ha KODESH ote dagoen artzain batean, haiek ez dira harropuzten, ez dute eraikitzen milaka milioi dolarreko elizak. Zuek bereiziko duzue NIRE RUACH ha KODESH bizi ote den edo ez.

Baina zenbatetan elizak deiturikoetan, Oi, zenbatetan tenpluak deiturikoetan ez da baimentzen NIRE RUACH ha KODESHERI sartzerik. Ez dago ESPIRITUZKO mugimendurik. Kaleratzen da ostikadaka edozein Apostolu edo Profeta egiazkoa. NIRE RUACH ha KODESH hoztu egiten da. NIRE Profetak ere baimena izan behar dute profetizatzeko.

Ai ene zuek, artzain gaiztoak! Ai ene zuek, artzain gaiztoak! Zuek irakasten diozue NIRE herriari gezurra. Ez diezue irakasten benetako Sabbath ere. Esaten diezue edozein eguna balio duela. Baina NIK galdetzen dizuet: nahiko ona zena Sortzailearentzat, ez al da nahiko ona zuentzat?

Beraz, KORRIKA ZOAZTE, ardi ttipiak eta KORRIKA ZOAZTE bildots ttipiak. NIRE gantzudura eta NIRE RUACH ha KODESH beterik daudenak, KORRIKA EGIZUE BABILONIAKO ELIZETATIK horrela ez daitezen suntsitu zuen gainean. KORRIKA IHES EGIN MAUSOLEOEN IZOZKAILUETATIK. Horrela NIK bete ahal izango zaitut NIRE RUACH ha KODESHEN suarekin, zeren Babiloniako elizak diote erlijio bat berdina da beste batekin, diote Jainkoa soilik maitasuna dela. Erlijio mundiala bat da hurrengo pausoa antikristorantz.

Ai, egia da eliza gutxi dauzkadala! Ai, baina hain gutxik daude beterik NIRE RUACH ha KODESHEKIN, hain gutxik daude NIRE maitasunaz beterik, hain gutxik predikatzen dute egia, ez edozein domekazko elizak egingo du! Mintzo naiz orain gizakiei haienetan: zoazte zuen artzainengana eta esaiezue egia. Gogorarazi iezaiezue eman nizkizuen Hamar Aginduak. Gogorarazi Sabbath ezarria izan zela sorreratik NIK sortu nuenetik mundu hau. Orduan, artzain hori arduradun izango da kongregazioari egia irakasten ote dionaz.

YAHUSHUAK itzuliko da Sabbathen. Egongo al zara zeu 5 birjina jakintsuen artean edo 5 birjina tuntunen artean? NI ez nator Emaztegai ez esaneko baten bila. Betekizunak daude NIRE Emaztegaia bihurtzeko. Oi, nola atsekabetzen naizen! Oi, nola negar egiten dudan beraiengatik NIREAK direla uste dutenak, eta ostera, RUACH ha KODESH, ESPIRITU SANTUA, ez dago barnean. Begiratzen dut Babiloniako eliza hauetan eta ez dut ikusten hezur sikuak baino.

Begiratzen diot tronuan jartzen den bati, zetroa darama eta koroa darama, argitaratzen ditu bere ordenantzak, milioiek gurtzen dute mundu guztian zehar, eta ostera, NIRE RUACH ha KODESH ez dago barruan, horren ordez, antimesiasen espiritua bizi da. Antzina sakrifikatu egiten ziren bezala bera goresten ez zutenak, horrela izango da bera satanasekin hitzarmena egiten duenean, non hitzarmena egingo duen Israel hartzeko. Ez dago Kristorik berarengan, daraman makoa baita ere esaten du. Oi, nola negar egiten dudan eta nola auhentzen naizen jendetzengatik makurtzen direnak eta gurtu haren oinpean.

HAUXE DA BABILONIAKO ERLIJIOA: BENETAKO SABBATH MESPRETXATZEN DUENA. Ezen Sabbath hau gizakiarengandik eginda, NIRE benetako haurrak mespretxatuko dute. Zoazte zuen artzainengana eta jakinarazi iezaiezue, ETA HAIEK ENTZUTERIK NAHI EZ BADUTE, ORDUAN IHES EGIZUE. Zeren agerian utziko duzu RUACH ha KODESHEK benetan zure medioz hitz egin duela. IHES EGIZUE, haurrak, BABILONIAKO ELIZETATIK zeren haien suntsipena dator. Beirazteko katedralak kiratsa dira NIRE sudurrarentzat. Artzain hauek ezeztatzen dute egia hitz egitea, homosexualitatea higuintza dela NIRETZAT, abortua erailketa dela, sexu-harremanak ezkontzarik gabe fornikazioa direla.

NIRE benetako haurrak NIREGANAKO atsegin izatea nahi dute. Izan Santu, NI Santu naizen bezala. Gorde itzazue NIRE Hitzak zuen bihotzean. MEMORIZATU SALMO 91 eta gogorarazi iezadazue NIRE Hitza. Zeren benetan itzultzear nago eta NIRE Emaztegaia eramatera nator. Baina, leiala zara? Fidela zara? Ez dut eramango fidela ez den Emaztea. Ez dut eramango leiala ez den Emaztea. Ez dut eramango emaztea ez nauena ipintzen lehenengo, nahiz eta horrek bere bizia eskatzen badu. Ez kezkatu gizakiak egin lezakeenagatik zuen haragira. Arduratu zaitezte zuen arimaren suntsipenaz, infernura eta suzko aintzirara joateaz, zeren hara doaz sinesgabeak. Hobe da zeuen izena inoiz Bizi Liburuan idatzirik ez egotea, ezabatua izatea baino emazte desleiala izatearen ondorioz.

Gaiztoak okerragoak bihurtu dira, baina fidelak fidelagoak bihurtu dira. Jakinduria gehiago daukate artzain gaiztoak baino, bekatuzko elizetan esertzen direnak. Beraz, OSPA EGIZUE, ene haurrak, OSPA EGIZUE BABILONIAKO ELIZETATIK. Ukatuak izan direnak, kaleratuak izan direnak, baztertuak izan direnak, egia esan dutenak eta baita profetizatu ere, eta daukaten guztia da artzainen gorrotoa eta iseka, hauexek dira NIRE benetako Gerlari boteretsuak. NIK estaltzen ditut NIRE besoak haien inguruan. Hauexek dira RUACH ha KODESHEN sua distiraz erretzen dena haiengan.

Utzi goibeltzeari, ENE haurrak, ostikadaka kaleratuak izan zaretenak Babiloniako elizetatik, zeren satanasengandik ukatuak izan zarete, ez YAHUSHUA, zuen MESIASENGANDIK ukatuak. Ezeztatuak izan zarete antimesiasen espirituarengandik. Beraz, poztu zaitezte, ENE haurrak, zeren hau ez zatekeen gertatuko NIRE RUACH ha KODESH benetan zuen barruan egongo izan ez balitz.

Zuek zarete NIRE ahotsa entzun dezakezuenak. Zuek zarete NIRE pauso bakoitza gura duzuenok, zuek Santu izatea nahi duzuenak NIRETZAT. Zuek zarete NIK erabiliko ditudanak eta ekintza handiagoak egingo dituzue, zuek denok elkartzen zaretenean, NIK deitu ditudan guzti haiek Babiloniako elizetatik kanpo. Zeren apostasia handia jada gertatu da eliza antolatu gehienetan, saldu dira emagalduak bezala eskaintzailerik onenari. Hortaz, ez atsekabetu, ENE haurrak, esaten dizuedanean ihes egin dezazuen Babiloniako elizetatik. Alderantziz, poztu zaitezte, ENE haurrak, zeren ez duzue premiarik eraiki batean egoteko NIRE oin inguruan esertzeko. Benetan diotsuet, ENE haurrak, orduan izango da NIRE haragia jaten egongo zaretenean.

Gogora iezaiezue zuen artzainei Tora eta gogorarazi iezaiezue Sabbath ezarria izan zela kreaziotik Hasieran aipatzen den bezala. Oroitu zuen artzainei Sabbath etengabea eta betiko izango dela; hauxe NIRE Eskritura Sagaratuetan dago. NIK ez dut aldatuko Sabbath eguna gizakiagatik, nahiz eta sortua izan gizateria guztiarentzat atseden eguna izateko.

Hau egun sagaratua baztertua harreman estuagoa dakarrena NIREKIN, berriztatzea dakarrena, Santu izan behar duen eguna eta beste egunetatik zuk zerbitzatzen nauzunetik eta gurtzen nauzunetik baztertua. NIK ipintzen dut NIRE babes zigilua NIRE haurtxo, Emaztegai, Hautatuak eta Aukeratuetan, hau egiten dutenak haien Sortzaile YAHUVEHREN eta haien Salbatzaile bakarra YAHUSHUAREN oroimenean.

Artzainak, orain erantzule zarete dakizuenarena. Damutu zaitezte eta utzi NIRE ardiak desbideratzeari. Barkatzen dizuet ez zenekitenagatik, baina orain ezin duzue argudiatu NIRE aurrean ez zenekitela esanez. Gogoraraziko dizuet, artzainak, NIRE bildots eta ardi ttipiak bidali nizuen eguna, zuei jakinarazteko egia irakats dezazuen NIRE haurrak prest egon daitezen haien Ezkontza egunean.

Oi, ENE haurtxoak, Emaztegaia, Hautatuak eta Aukeratuak! Hain atzipetuak izan zarete otsoengandik ardi gisan aurkezten zaizkizuenak! Ezkutuki sartu dira zuen arditegietan. Irensten dituzte NIRE bildotsak, zeren bildotsek ezin dute ezagutu otsoak ardiz mozorrotuak. Artzain, ebanjelari eta askapen ministro ospetsuenetariko askok, eta kristau askok ezagutuko lituzkete haien izenak, izan ere, beste bati goresten diote, Jesusen izenari hots egiten, eta ostera, izan ere, gradu 33ko masoiak dira sekretuki.

Otso gaizto hauek gurtzen dute eta zerbitzatu satanasi, ardiak eta bildotsak prestatzen sakrifizio gisa, Eskritura Santuak irakurtzen dituzten bitartean, eta okertzen dituzte, haien jainkoen irudira egokitzeko eta maneiatzeko Eskritura Santuak, aitzakiak ipintzen haien bekatuengatik. Kontuz! ENE ardi eta bildots ttipiak: KORRIKA EGIZUE ARTZAIN ETA EBANJELARI BABILONIKO HAUENGANDIK! Haiek ez daukate NIRE ESPIRITU SANTUA barruan! Gaizto hauek odolezko hitzarmena egin dute, zeren gradu 33ko masoi guztiak odolezko hitzarmena egin dute satanasekin, berari leialtasuna zin egiten, baita NI NAIZ Izena erabiltzen ausartuz ere, baina haiek ukatzen dituzte YAHUVEH eta YAHUSHUA izenak, ostera, ez dira beldur Jesus edo Kristo Izenekin.

Laztanak, honek ez du esan nahi, Jesu Kristo Izena erabiltzen duten guztiak, NIRE Izen Santua YAHUSHUA erabili ordez, otsoak direnik edo 33 graduko masoiak. Samaldak mundu guztiaren zehar deitzen didate Jesu Kristo Jauna. Ez izan beldur, ziur egon zaitez NIK badakidala nortzuk diren NIRE haurrak. Gogoratzen dizut NIRE Eskritura Santuak jakinarazten dutela haiek etorriko direla eta esango dutela: “Jauna, Jauna, ez al dugu profetizatu zure izenean eta zure izenean demonioak bota, eta zure izenean hainbeste ekintza harrigarriak egin? Eta NIK esango diet: Ez zaituztet inoiz ezagutu, alde NIREGANDIK gaizkileok!” (Mateo 7:22-23)

Otso gaizto hauek atzipetu dituzte jendetzak baina, kontuz! Zuek, artzain gaiztoak, telebistan irteten zarenok mundu guztiaren zehar ikus litezkeenak eta irratietan entzun, kontuz! Zeren NIRI ezin didazue atzipetu. NIK ezagutzen ditut zuen egintzak, NIRE Izenean adierazten duzuenak egitea, eta alabaina, agerraldi hauek egiten dituzue satanasen botere ezkutupean. Uztako duzue erein duzuena eta hori da infernua eta Suzko Aintzira. NIRE Epaiketa jausten denean, izango da ukabil erraldoia joko balu bezala, edo irentsi egingo balitu bezala zuen tenpluak gizakiak egindakoak, lautuak geratu arte. Beirazko eraikinak birrinduta suntsituko dira.

Aro Berriko artzainak, zuek ez zarete ez hotz ez bero eta NIK errebesatuko dizuet NIRE ahotik. (Apokalipsia 3:16) Erne! Ezagutzen ditut zuen egintzak, zuek bakarrik zeruari buruz hitz egitea nahi duzue eta ez duzue jakinarazten eta ez duzue ezta sinisten ere ondorio larriak daudela bekatuarengatik, hau da, infernua eta Suzko Aintzira. Zuek, artzain gaiztoak, jendea galtzen duzuenok, infernuko eta suzko aintzirari buruzko irakatsiaren beldur zarete, zeren badakizue izango dela zuen hurrengo bizitokia. Ez atzipetu zuen buruak. Beste behin diot Babiloniako elizei: NIK, YAHUSHUAK, epaituko zaituztenez, eta zuen egintzak, eta zuen dirua eta zuen ospeak ez dizuete salbatuko datorren Epaiketa Egunean. (Apokalipsia 2)

Zuek, satanas zerbitzatzen diozuenak eta deitzen zarenak gradu 33ko masoiak, Illuminati deitzen zarenok, ez dago Illuminatirik zuengan. Kreazioaren Jainkoak sortu zituen infernua eta suzko aintzira beste asmo baterako, eta da aingeru jausiak eta satanasentzat, baina zuek zarete ihardukitzen duzuenak bihurrikerian eta desobedientziaren eta bihurrikeriaren eta antikristoren jainkoari zerbitzatzen, eta madarikazioan igaroko duzue betikotasuna ukatu zenutelako NIRE Salbamena. Aztertu fruituak, ENE haurrak.

Artzainen bat ez badago NIRE Berba Santuarekin bat, orduan KORRIKA ZOAZTE ARTZAIN HORRENGANDIK. Eliza ez da eraikina, eliza eta tenplua NIRE herria da, NIRE Izenean elkartzen dena. Ez izan atzipetuak ospea nahiz aberastasuna, nahiz eliza, tenplu edo kongregazioaren neurriarengatik. Ez izan atzipetuak agerraldi faltsuengatik, batzuek mirariak deitzen dietenak, eta ostera, benetan diotsuet sorginkeria eta alkimia direla. NIK diotsuet okultismoa dela betetzen duena zuen hainbeste elizak, eta bai, irrati uhin kristauak. Zenbat denbora, ENE haurrak, itxaron behar dut, etorri eta NIRE Emaztegaia eramateko? Esango dizuet noiz arte: NIRE Emaztegaia utzi arte ez esanekoa izaten eta hasi arte obeditzen haiek dakitena egia dela, eta hasi gaiztakeriarengandik hanka egiten, eliza gehienetan nagusia dena. NIRE ahotsa entzuten baduzue profezia honetan eta ORAIN IHES EGITEN BADUZU Babiloniako elizetatik, orduan ez zara eserita eliza faltsuetan, antikristoa etortzen denean eliza hauetara, eta gurtua denean eta bertan bizi denean

HITZ-ATZE

Honela da mintzatua, honela da idatzia, RUACH ha KODESHEN gantzudurapean. Mesedez, ez harrikatu mezulari hau. Aldiz, mesedez, estali niri eta nire senarra eta Ministerio honi otoitzean babeserako. Mezu profetiko hau da bakarrik YAHUSHUAREN haurrentzat, deitua baita ere Jauna Jesu Kristo. Mezu profetiko hau da entzun ahal duten horientzat haien belarri espiritualekin, eta bereizi haien begi espiritualekin, mintzatua izan den egia profezia honetan. Gainontzeko guztiak, ez arduratu: mezu hau ez zen zuentzat, eta zuek faraoi gaiztoa bezalakoak zarete, eta jarraikiko duzue gor espiritualki mezu profetiko honen hitzei.

Ikuskaria ikusi nuen berba hau ematen zidan bitartean. Ikusi nituen elizetan pilaka hezur siku hilak, eskeletoak elkarreratu barik, pilatuta batak besteen gainean; bizia etorri zen hezur hilei eta bihurtu ziren eskeleto osoak saltoka eta korrika, haragia zetorren bitartean haien hezurretara, egia zetorren heinean haien gain eta haiek jakin zuten egia profezia honetan askatzen zietela.

Apalki ematen dizuet hau zuei YAHUSHUAREN Izenean. YAHUSHUAREN Zerbitzaria, Alaba, Gerlaria eta Emaztegaia.

Hator, YAHUSHUA! Zatoz agudo, izen guztien gaineko Izenean, YAHUSHUA ha MASHIACH!

(YAHUSHUA MESIAS)

Apostolu Elisabeth (Elisheva) Elijah 12:20 pm 2002ko urriaren 16an.

Mesedez, partekatu hau besteekin, egiak aska dakiekeen ere, YAHUSHUAREN Izenean, otoitz egiten dut.

Honela da mintzatua, honela da idatzia, eta elkarrekin egiten dugu otoitz, Aita Jainko YAHUVEH, duinak aurkituak izan gaitezen, ZURE sumindura eta Tribulazio Handitik datorrena, hanka egiteko, YAHUSHUA ha MASCHIAREN Izenean (Lukas 21:36), bateratuak izateko Eliza bakarrean bizirik harrapatua izango dena, YAHUSHUAREKIN biltzeko airean, idatzia dagoen bezala, Filadelfiako eliza deitzen dena (Ap. 3:7-12). Amen.