PROFEZIA 62

ERREGEA DATOR

Apostolu Elisabeth (Elisheva) Elijah

2002ko irailaren 16an, Yom Kippur Egunean


2 KRONIKAK 36:16
Baina haiek Jainkoaren mezulariei iseka egin, beraien esanak gutxietsi eta barre egiten zieten profetei. Jaunak bere herriaren kontra zuen haserrea gainez egiteraino handitu zen eta ez zen salbabiderik izan.

EZ DAUKA EZ GIZONEZKOEN EZ ANDRAZKOEN IZENIK
Aspaldi ohartu nizun, Elisabeth, Ministerio honi ez ipintzeko ez gizonezkoen ez andrazkoen izenik, Ministeriorik egon aurretik ere. Zure espirituan ipini nuen, honako ezer ere ez luke izango egina zure eskuz, honako ezer ere ez luke izango egina zure ahoz. YAHUVEHREN ahotik jaio zen. YAHUSHUA zuen MASHIACHREN ahotik jaio zen. RUACH ha KODESHEN ahotik, zuen IMMAYAHREN ahotik jaio zen. Zure eskuz izango balitz, aspaldidanik lur jota egongo litzateke. Aintza Shkhinyahren haizeari esker lur guztian zehar putz egiten dabilena, haize Santua suspertzekoa. Ez da zure arnasagatik, bestela behea jota egongo zinateke.

ISAIAS 42:8
NI naiz Jauna, horixe dut Izena: ez diot NIRE ospea inori utziko, ez NIRI zor zaidan gorespena idolei emango.

* * * * * * *


HITZAURREA

Elisabeth: [Nikomia ere entzun dakioke atzekoaldean]

Hortaz, Zeruko Aita YAHUVEH, ZURE Seme YAHUSHUAREN Izenean, Yom Kippur honetan, galdetzen dizut: ba al duzu hitzaren bat? ZUGANA gatoz, ZURE ahotsa entzun bila, ohoratuko bazeniguke, mesedez, hitz batekin. Oreina hatsantzen dena bezala ura eske gara. Egarri gara gehiago ZUGANDIK entzuteko. Eskertzen dizugu, Aita. Errieta egiten dizugu eta lotu, satanas, kanpora honetatik YAHUSHUA ha MASHIACHREN Izenean, ez duzu parterik honekin ezerez, ezen gu YAHUVEH, YAHUSHUA eta RUACH ha KODESHI gatxezkie. Ez daukazu ezer gugandik galdatzeko ezer ere ez. Errenditzen gara Jainko Jauna Ahalguztiduna YAHUVEH, YAHUSHUA eta RUACH ha KODESHI eta ihardukitzen dizugu, satanas, eta zuk ihes egin behar duzu.

[Hizkuntzetan hitz egiten] Lucas 10:19 satanas, “Begira, sugeak eta eskorpioiak zapaltzeko eta etsaiaren indar guztiak menderatzeko ahalmena eman dizuet, eta ezin izango dizue ezerk kalterik egin.” Horregatik, satanas, Berba horretan gaude. Galdu zaitez, deabrua, ez duzu parterik gurekin. [Nikomia: adierazten dugu YAHUSHUA ha MASHIACHREN Izenean]. Horrela da, bakarrik hitza sortuko da, izango da YAHUVEH, YAHUSHUA eta RUACH ha KODESHENA. Inolako hitz faltsurik ezin du agertu nire haragiaren bidez, inolako hitz faltsurik ezin du agertu demonio baten bidez ager arazten nire haragiaren bidez, inolako hitz faltsurik ezin du sortu, zeren YAHUSHUAREN Izenean, nik bakarrik esaten ditut nire Aitatxo Jainko YAHUVEHK, sortu ninduena, nahi duena nik esan dezan, ohoratzen dutenak, goraipatzen dutenak YAHUVEH, YAHUSHUA eta RUACH ha KODESHEN Izena.

Hitz egin ZURE haurrei, Oi, Aitatxo, hitz begi ZURE haurrei, hitzaren bat baldin badaukazu.

PROFEZIA 62

Errazu herriari: Oihukatu lurraren alderdi batetik bestera: NIRE SEMEA DATOR!!! ERREGEEN ERREGEA ETA JAUNEN JAUNA!!! Erraiezue, ENE haurrak: Damutu zaitezte, Zeruko Erresuma hurbil dago. MAKURTU AHUZPEZ YOM KIPPUR EGUN HONETAN, MAKURTU ZAITEZTE AHUZPEZ ESPIRITUAN, AHUSPEZTU ZAITEZTE HORIZONTALKI ZUEN AURPEGIAK LURRERANTZ, ERREGEA BAITATOR.

Iseka egin dezan munduak, trufatu daitezen fariseuak, ez da geldituko, ERREGEA BADATOR ETA. HURA ez dator uste dutenentzat ez direla bekatariak, zintzotzat hartzen dutenak haien burua, ez daukatenak zertan damutu ere. BERE haurren bila dator, Emaztegaiaren bila obeditzea nahi duena. Gerlarien bila dator BERE Izen Santuaren guda egiten dutenak. Denei kendu zaiela Jainkoaren Aintza apalki aitortzen dutenen bila dator.

Egon zaitezte prest, bakarrik, ENE haurrak. Ez du axola ezagutzen baduzue eguna eta ordua. Zein emaztegai ez daki noiz bere senargaia hurbiltzen zaion? Zein emaztegai ez da aurretik prestatzen? NIRE benetako Emaztegaia direnak entzuten dute NIRE ahotsa, prestatzen dira, irrikatzen dute eta Santutasuna bilatzen dute, fariseuaren legamia gorrotatu ordea.

Ezkutatu zaitezte, ENE haurrak, une batez, zeren zeru guztiak ohar egiten du eta gudak ohar egiten du satanas eta bere demonioen aurka. Borrokatzen da Erregea datorrelako. Lurrak dardaratzen ari da eta astintzen beldurrez lurreko hainbat tokitan. Uholdeak ikusten dituzue; hauexek dira NIRE malkoak. Gogoratu uholdeak etorri zirenean Noeren garaian, gogoratu nola iseka egin zioten eta jarraiki zuten iseka egiten euriak etorri zirenek denbora arte. Baina NIK esan nien NIRE haurrei, Noe eta bere familiari, sar daitezen arkan eta atea buxa dezaten, eta uholdeak heldu zirenean, fedegabeek makilatu zuten ate hori. Orduan nahi zuten sartzea, orduan sinistu zuten NI NAIZ nor den, baina beranduegi zen haientzat eta uholdeak irentsi egin zien.

Horrela gertatuko da berriro. NIRE Semearen justizian mantentzen direnak, haien etxeak gantzutu dutenak, NIRE Hitzean aterpe bilatzen dutenak, ahalegintzen direnak NIRI obeditzen, maite nautenak, zerbitzatzen didatenak eta lehenengo ipintzen nautenak, dakiten horiek lur honetako altxorrak ez direla izango haien zeruko etxera eraman ahal izango dituztenak. Mundu honetan, konturatzen dira, lapurrak sar litezke, zerrena eta herdoila lorrintzen dute. Uste duzuena altxorra dela lurrean, ezin duzu zurekin eraman lur hau uzten duzunean.

Aldiz, ENE benetako haurrak, ordea, ENE Emaztegai benetakoa, eraikitzen dituzte haien zeruko altxorrak, non zerrena eta herdoila ezin duten lorrindu. Lapurrek ezin dituzte ostu zuen altxorrak zeruan. Askok gabeziak igarotzen dituzte, baina NIREGATIK egiten dituzte, luxuei nardatzen arimak salbatuak izan ahal daitezen. Hauexek dira NIRE kuttunak, hauexek dira NIRE benetako altxorrak lurrean, NIRE Semearen Izenean hots egiten dutenak, YAHUSHUAREN Izenean, hainbeste bider egunean jada konta ezin ahal dituztenak ere. Hauexek dira NIRE haurrak, hauexen bila dator Erregea.

YAHUSHUA bidean dago. ERREGEA DATOR! BERA da zure medeapena bekatugatik. BERA da Bildots Perfektua, sakrifikatua izan zena, orbain gabe, zimur gabe, inolako akatsik ez zen BERARENGAN aurkitua. BERAK ordaindu zuen mundu honengatik. BERA bahitua izan zen mundu honengatik, sinetsi ahal duten guztiengatik eta Odola Kalbarioan isuritakoa jaso dezaketen horiengatik. BERAK ordaindu zuen ordainketa zure bekatuengatik. BERA DA ZURE APAIZ GORENA. Ukatzen dioten Judu horientzat, musulmanak ukatzen diotenentzat: haiek aitortzen dute Abraham, Isaak eta Jakob, baina ez dute nahi BERARI onartzea MESIAS bezala, YAHUSHUA Izena badakar.

Orduan, epaituak izango dira Moisesen Legearen arabera eta hobe dute ez dezaten haustu ezta agindu bat ere ez. Zenbati kostatzen zaie 10 obeditu? Saiatu 613. Zergatik uste duzue eman nizuela Apaiz Goren bat, hunkitua izango dena zuen gaixotasun eta ahuleziez? NIRE nahia baita inor galdu ez dadin. Baina Moisesgandik epaitua izatean ihardukitzen duten haientzat, orduan Moisesek epaituko die, eta DOHAKABEAK MOISESGANDIK EPAITUAK DIRENAK, EZ BAITAGO ERRUKIRIK BERARENGAN!

Beraz, hamar egun begirunezko hauetan, poztu zaitezte ezagutzen duten guztiengatik YAHUSHUA Jauna bezala, poztu zaitezte BERA dela zuen MESIAS, zuen Askatzailea, zuen Sendatzailea, hura zeinen bitartez NIK bedeinkatzen dizuet, NIRI hots egiten didazuenean BERE Izenean, zeren NI, YAHUVEH, aintzatua naiz NIRE Seme YAHUSHUAREN bidez eta YAHUSHUA aintzatua da BERE Aita YAHUVEHREN bidez. Eta NIK atsegin dut NIRE haurrak babestea eta etsaia nahastea modu desberdin askotan.

TXERTO HILKORRA

Esan nion Zerbitzari honi egun honetan ohartu dakizuen berrogei eguneko egonaldi berehalakoari buruz, zeren gizakiak ekoizten ditu gaixotasunak NIGANDIK ez direnak sortuak. Gero, gizakiak sortzen du txertoa deiturikoa. BAINA, KONTUZ, ENE HAURRAK, HERIOTZA DA ZIZTATUKO DUTENA ZUENGAN. EZ FIO IZAN GIZAKIAREN INOKULAZIOETAN, FIO IZAN ZAITEZ SALMO 91AN, SINETSI NIRE SEMEAREN IZENEAN ETA HOTS EGIDAZUE ETA INDARTU ZAITEZTE SALMO 91AN, NIK MANTENDUKO DITUDALA IZURRIAK ZUEN BIZITOKITIK URRUTI. Eta ohoratzen didazuenean benetako Sabbath egunean, ahal duzuen guztia egiten duzuenean obeditzeko, lehenengo jartzen nauzuenean zuen maitasun eta bizitzan, eta, senarra bezala, dagokion tokia hartzen duena emaztearenganako, babesa egongo da zuen egoitzetara helduko dena, zeren NIRE Semearen Odola zuengatik Kalbarioan isuria da, estali eta babestuko dizuena, NIRE Izenarekin deituak diren horiei, barruko jainkozaletasuna daukaten horiek.

BERROGEI EGUNEKO EGONALDITIK KANPORATUAK

Honi buruz beste parada baten hitz egingo dut, orain ez baita garaia. Ohartzen dizuet orain, ENE haurrak: OTOITZ EGIZUE SARTUAK IZAN EZ ZAITEZTEN BERROGEI EGUNEKO EGONALDIAREN ZENBAKIAN. Zeren jendetzak artaldean ganadu bezala eramanak izango dira areto eta estadioetara. Eta gaiztoak esango dute, gizakiaren babesari uko egiten diozuenez, orduan kutsatuak zaudete, arriskua zarete. Eta ganadua bezala eramana dena, jendez gainezka egongo da, ia zutunik egoteko lekurik ere ez da egongo.

POZOIA ZAINETAN

KONTUZ, ENE HAURRAK, ZUEN ZAINETAN ZIZTATUTAKO POZOIAZ. KONTUZ, ENE HAURRAK, ARNAS HARTZEN DUZUEN HAIZEAREKIN, KONTUZ, ENE HAURRAK, EDATEN DUZUEN URAREKIN. Benetan, NIRE errukia izango ez balitz, bizia ezabatua izango litzateke lurrazaletik. KONTUZ, ENE HAURRAK, ZUENGAN ZIZTATUA DUZUENAZ. Gogoratu non dagoen zuen fedea eta zuen konfiantza. Zaindu ondo dagoena. BABESTU ZUEN ASKATASUNAK ORAIN. Predikatzaileak, utzi eroskeriak jasotzeari, isilduak izan baitzarete denbora larregi. Azalpenak eskatuko dizkizuet ez ohartzeagatik NIRE ardiei. Eta altxatzen ez baduzue zuen ahotsa zerbitzari honek egiten duen bezala, IZANGO DA ARDIAK BEZALA HILTEGIRA ERAMANAK DIRENAK.

GAZTEAK, ZAHARRAK ETA ADINEKOAK

1. LEHENENGO ETA BEHIN OSO GAZTEAK DIRENAK
2. GERO, ZAHARRAK
3. ETA GERO HELDUAK JAUSIKO DIRA.

Baina ez NIRE haurretariko edozeinek YAHUSHUAREN Izenean hots egiten dutenak, bakarrik NIRE ahotsa entzun eta obeditzen badute eta sinistu NIK babestuko dietela eta santutasunean NIRETZAT bizi direnak, NI Santu naizen bezala, eta ihes egiten badute gaiztakeriaren itxuratik ere, NIK babestuko ditut. Emango diet jakinduria. Ezkutatuko ditut. NIRE aingeruak egingo dute haien inguruan kanpaldia eta haien alde borrokatuko dute.

Zuek, bada, berrerosiak izan zarete, zuen bekatuengatik medeapen egin da. Hauxe da ospatu behar duzuena Yom Kippur egunean eta YAHUSHUA da BERE Izena. Eta beraz, ez zaitezte egon gehiago lotsaturik esateko Erregea dator! Baina berriro errepikatu behar dut, BERA ez dator Emaztegai ez esaneko baten bila. BERA ez dator haur ez esanekoen bila.

Beraz, damutu zaitezte orain, ENE haurrak, beranduegi izan aurretik. Zeren GAITZA HANDIA DATOR. IZUGARRIZKO TSUNAMI BATEAN DAGO, fedegabetasuneko itsasikara. Baina begira gorantz, ENE haurrak, zeren NIK altxatuko dut zutoihala horren aurka bakarrik sinetsi ahal baduzu eta jaso NIRE Semearen maitasuna, barkamena eta errukia. Damutu zaitezte, hauxe izan beharko luke zuen deia denei bazter guztietan zabaleran eta luzeran, zeren: ERREGE YAHUSHUA DATOR!

Elisabeth:

Honela da mintzatua, honela da idatzia, 2002ko irailaren 16an, Yom Kippur egunean. Hasi zen goizaldeko 5:18an 5:46 arte, otoitz denboraldi pribatuan nire senarrarekin, kideen otoitz premiak jasotzen genituen bitartean. Barkamena eskatzen dut entzun zenuten eztulagatik. Guda satanikoa egiazkoa da. Deabruak ez zuen nahi mezu hau irteterik, esku batzuk nire sama estutzen arituko balira zen, hasi nintzenean esaten: “Erregea dator!” Ez dugu borrokatzen haragia eta odolaren aurka, baizik eta ilunpeko gobernatzaileak daude, eta satanas eta haren demonioak ez dute nahi profetak hitz egin dezan.

Baina, nolanahi ere, apalki, ematen dizuet berba hau Yom Kippur egunean. Irrikan nago zuei zeruan ikusteko.

YAHUSHUAREN maitasunean, zuen Aizta, Apostolu Elisabeth (Elisheva) Elijah.

HITZ-ATZE

YAHUSHUAK profetizatu zuen bezala azkeneko egunei buruz: “Eta munduari gainera datorkionaren ikaraz eta larriz, lur jota geldituko da jendea, ortzia dardarka ariko baita.” Lukas 21:26

Prest al zaude espiritualki? Zeure familia al dago? Hauxe da Ministerio honen arrazoia, ohartu mezu profetikoekin, eta kemendu eta arima galduak YAHUSHUARENGANA eraman, MESIAS bakarra. Onartu baduzu YAHUSHUA zeure Salbatzaile pertsonala bezala, baina nahiko epel egon bazara zeure maitasun, obedientzia eta ibilbide espiritualean BERAREKIN, barkamena eskatu behar diozu atoan, eta RUACH ha KODESHEN (Espiritu Santuaren) betetasun berria. Premia duzu, ez bakarrik damutasunarena, baizik eta zuen bekatuengatik aldentzea, eta eskatu YAHUSHUARI zure bekatuak garbi ditzan BERE Odolarekin Kalbarioan isuria. BERAK, segituan barkatuko zaitu eta beteko RUACH ha KODESHEN pozarekin.

Inoiz ez baduzu onartu YAHUSHUA Salbatzaile bezala, baina Biblia Santuaren eta mezu profetiko hauen bidez, heldu zara konturatzera BERE errealitateaz eta BERE berehalako etorreraz, eta gura duzu onartzea BERE opari dohaina betiko biziarena zeruan, errazu Salbamen otoitz behean dagoena, eta adierazi zure bihotz guztiarekin … eta YAHUSHUA fidela da zuri barkatzeko, zuk aitortu, damutu eta aldentzen zaren bitartean zuen bekatuengandik, YAHUSHUAREN Izenean. Eta eskatu iezaiozu etor dadin zure bihotzera, eta bizi BERE (YAHUSHUARENA) bizia zuregan, zeuri erabiliz YAHUVEH eta YAHUSHUAREN aintzarako.

SALBAMENAREN OTOITZA

YAHUSHUA maitea: Onartzen zaitut orain, nire Jauna eta Salbatzaile bezala, zeu zara nik maite dudan Jainkoa. Sinisten dut zeuk ordaindu zenuela nire bekatuen prezioa Kalbarioan. Hil egin zinen eta berpiztu hilen artetik hirugarren egunean. Eskatzen dizut etor zaitezen nire bihotzera, barka iezazkidazu nire bekatuak, garbi nazazun gaiztakeria guztiengandik. Sentitzen dut bekatu egitea, eta aldentzen naiz bekatu horiengandik. Eskerrik asko ni betetzeagatik zure RUACH ha KODESHEKIN, eta zuri zerbitzatzeko nahia emateagatik nire bizitzako egun guztiak, eta zure bizia nigan bizi dezazun, YAHUSHUA, aintzatua izan zaitezen. Eskerrik asko nahia ematen didazulako zure Biblia irakurtzeko eta jakinduria ulertzeko. Eskerrik asko maite nauzulako eta nire bizia salbatu duzulako, nire fedea hazi eragiten duzu, egun batean ni zurekin egoteko zeruan. Bete nazazu zure Espiritu Santuarekin orain, eta aska nazazu gaiztoarengandik YAHUSHUAREN Izenean, otoi egiten dut. Lagundu nazazu, YAHUSHUA, gogoratzen denak bekatu egin dutela eta YAHUVEHREN Aintzatik aldenduak daudela, eta ZEU etorri zinen gu, bekatariok, salbatzera, horregatik deitzen zara gure Salbatzailea. Amen.

Irakurri otoitz hau eta gero irakurri berriro, oraingoan ez adimeneko ezagueraz, baizik eta ezaguera bihotzekoaz. Sinetsi fedez eta gogoratu YAHUSHUA, ez dela bakarrik Jainkoa, baizik eta BERA zure lagun mina dela. BERA asko arduratzen da zugatik. BERAK asko maite zaitu, zeu zaren moduan. BERAK gorroto ditu bekatua, baina BERAK maite zaitu, zuri, bekatariari.

YAHUSHUAK ordaindu zuen zure bekatuen prezioa, orain ez duzu errudun sentitu behar edo kondenatua gehiago. Aitortu zuen bekatuak YAHUSHUARI. Aipatu zeintzuk diren, gero erraiozu sentitzen duzula, eskatu iezaiozu barkamena zure iraganeko eta gaur egungo bekatu guztiak. Bekatu bat da edozer gauza YAHUVEH Santu baten gogoko ez den egin zenuena edo egiten ari zarena. Inor ez da perfektu, gogoratu hau.

Irakurri Testamendu Berria eta zoaz ezagutzen nor den YAHUSHUA. Juan 3:16. Bibliak dio aitortu behar diozula Jauna eta Salbatzaile bezala, BERAK zu aitortzeko aukera izan dezan Aitaren aurrean. Ez lotsatu YAHUSHUAZ. BERA ez dago zutaz lotsatuta. Erraiozu norbaiti onartu duzula Kalbarioko eta Nazareteko YAHUSHUA, egun honetan. Zeruko aingeru guztiak pozten dira. Utziguzu zurekin pozten. Artzainaren premia baduzu, bat baino gehiago daukagu. Ongi etorri YAHUSHUAREN familiara, irrikan gaude zurekin topo egiteko zeruan, ez bada lurrean.