PROFEZIA 61

NON DAUDE ENE GIZON SANTU GUZTIAK HAIEN ESKU SANTUAK ALTXATZEN DITUZTENAK NIREGANA, NI, YAHUVEH?

Apostolu Elisabeth (Elisheva) Elijah

2002ko irailaren 11n


2 KRONIKAK 36:16
Baina haiek Jainkoaren mezulariei iseka egin, beraien esanak gutxietsi eta barre egiten zieten profetei. Jaunak bere herriaren kontra zuen haserrea gainez egiteraino handitu zen eta ez zen salbabiderik izan.

EZ DAUKA EZ GIZONEZKOEN EZ ANDRAZKOEN IZENIK
Aspaldi ohartu nizun, Elisabeth, Ministerio honi ez ipintzeko ez gizonezkoen ez andrazkoen izenik, Ministeriorik egon aurretik ere. Zure espirituan ipini nuen, honako ezer ere ez luke izango egina zure eskuz, honako ezer ere ez luke izango egina zure ahoz. YAHUVEHREN ahotik jaio zen. YAHUSHUA zuen MASHIACHREN ahotik jaio zen. RUACH ha KODESHEN ahotik, zuen IMMAYAHREN ahotik jaio zen. Zure eskuz izango balitz, aspaldidanik lur jota egongo litzateke. Aintza Shkhinyahren haizeari esker lur guztian zehar putz egiten dabilena, haize Santua suspertzekoa. Ez da zure arnasagatik, bestela behea jota egongo zinateke.

ISAIAS 42:8
NI naiz Jauna, horixe dut Izena: ez diot NIRE ospea inori utziko, ez NIRI zor zaidan gorespena idolei emango.

* * * * * * *


HITZAURREA

Esnarik nago, esnatzen ari naiz irailaren 11an. Aitak mintzatzen ari zitzaidan ni lo nengoela. Iratzarri zidan hitz hauekin, eta orain, oraintxe bertan, erdi-erdian, nire begiak oraindik itxiak daudenean, bitartekaritza egingo dut herrialde honen alde, irailaren 11an. Hitz egingo ditut BERAK gura duena nik esatea. [Hasten da hitz egiten hizkuntzetako interpretazioan bezala]

PROFEZIA 61

Niko eta Elisabeth, erantzukizun hau ematen dizuet: adieraztea hitz hauek orain, Ministerio honek bihoa ohar hau iragartzera orain. Elisabeth lo zegoela ere, NIK hitz egin nion berari zer esan, bere haragia orain logura duenean oraindik, bere begiak oraindik itxita dauden bitartean, NIK adierazten ditut Berba hauek. 2002ko irailaren 11a da. Eta begiratzen diodan bitartean gizateriari, ikusteko zer egin duten haien denbora esleituarekin, denbora apartekoa NIK eman diodana lurrari, zer ikusten dut? Zer begiratzen dituzte NIRE begiak? NIK erantzuten ditudalako zintzoen otoitzak NIRE Izenean hots egiten didatenak, YAHUSHUA ha MASHIACHREN Izenean, ENE Semea. Haiek hots egiten didate esanez: “Emaguzu denbora gehiago arima galduak atzemateko”, eta horrela egin dut.

NAZIOAK EZ DIRA DAMUTZEN

Hauxe da NIRE begiak begiesten dutena:

Gizona gizonari gezurra esaten

Emakumea emakumeari gezurra esaten

Haurtxoak sabeletan erailak

Gizona setatia gero eta gaiztoago izaten egun bakoitzean

Ez da desberdina Noeren garaitik lurra desegin nuenean. Baina NIK askatu nituen zintzoak, esanekoak, Noe eta bere familia. Beraz, berriro diot eta ohartzen dut bakarrik askatuko ditudala zintzoak bakarrik. 2001ko irailaren 11ri buruz mundu guztian zehar hitz egiten da, baina bakarrik ezbeharra, bakarrik suntsipenarena. Hain gutxik Aintza ematen didate, NIK salbatu nituelako biziak ez zutenak merezi salbatuak izatea ere. Baina oroitu beharrean egun hau NIRI aintza emateko egin nituen mirariengatik, alderantziz, entzuten dut NIRE Izena difamatua: Nola zezakeen Jainkoak hau egitea?

GIZA ARRAZA BERRIAREN SORRERA

NIRE predikatzaileak NIRE Berba predikatzen dutenak erraten dute NIK eskubiderik izango ez banu bezala Epaiketa ekartzeko lur honetara. NI NAIZ Sortzailea. Ahazten zaizue sorturikoak zaretela, eta beraz, egun honetan atsekabetzen naiz hau entzuten dudanean behin eta berriro. Ahazten zaizue nor den Kreazio guztiaren Epailea? Noiztik dira sorturikoak epaitzen dutenak Sortzaileari? NIK begiratzen diot berba “ezkontzari”. Ikusten dut zer irudikatzen duen zuentzat. NIK sortu nituen Adam eta Eva. Orduan, zergatik ezkontzen ari dira genero berdinekoak? NIK esan nuen guztia higuintzea da, zergatik burgoitzen da lur hau? Harro egongo balira bezala, lur honetako bekatuak hartzen dituzte eta jaurtitzen didate NIRE aurpegian eta orain, ausartzen dira esaten: “SORTZAILEAK GARA, SORTUKO DUGU GIZA ARRAZA BERRIA.”

Non daude ENE gizon Santu guztiak, haien esku Santuak altxatzen dituztenak NIREGANA? Zergatik ez dira buru espiritualak familiarenak? Zergatik emakumeak gobernatzen dituzte ezkontzak? Zergatik gizonak daude koldartuak bazterretan? Berriro, Deborak altxatu behar ditut mundu guztiaren zehar egin ditzaten ekintzak gizonezkoak egin beharko lituzketenak. Emakumeak dira ezagutzen dutenak NIRE Hitza, ez denak, baina kasu askotan, emakumeak dira diotenak: “Hauxe da benetako Sabbath eguna, ohoratuko dugu”. Emakumeak dira umeak hartzen dituztenak eta hezi espiritualki, eta gero galdezka ari zarete, zergatik etxe banatua jausten den. Galdezka ari zarete zergatik igotzen da gazte-delitugintza, galdezka ari zarete zergatik zuen ikastetxeak eraile gogortuenak beldur izango liratekeen tokiak diren, galdezka ari zarete zergatik umeak gobernatzen dituzte gurasoak. NIRE ahotsak entzuten ez duzuelako da. NIRE ahotsa ez zaude prest entzuteko.

GORDE EGIN BEHAR DIRA FESTAK ETA EGUN SOLEMNEAK

NIRE Liburu Ona aipatzen da bakarrik beste liburu bat bezala. Legeak zaharkitutzat hartuak dira. NIK begiratzen dut gaur: zer egiten dute NIRE haurrek gaur lehen ez zeukaten ezaguerarekin? Arduradun baitzarete dakizuenarena. Jakingo ez bazenute Festa Santu hauek Egun Santuak zirela NIRETZAT, orduan ez zinateke izango arduradun. Baina NIK erakusten dizuet orain Egun Santu Solemneak, nola Festa Santuen Egunak nahiko on ziren NIRE Seme YAHUSHUARENTZAT eta gorde egin zituen. Zenbat gehiago gorde beharko zenituzkete zeuek?

NIRE Seme YAHUSHUA Sabbathen Jauna da, Sabbathen Jauna. Dakizuenean egun zuzena ere, zuetariko zenbat oraindik betetzen dituzue elizak domeketan? Zuek, predikatzaileak, azalpenak eman beharko dituzue. Behin eta berriro esan dut: “Ohoratzen duzue gizakiaren Sabbath eta baztertzen duzue NIRE benetako Sabbath”. Nahiko ona da Sortzailearentzat, baina sorturikoek uste dute bide hobea dutela.

ESPEZIE ANIMALIEN KONTSERBAZIOA

Hortaz, irailaren 11 hau begiratzen dut lurraren gain eta, izango ez bazen zintzoen otoitzei esker, asko lortzen dutenak, suntsipena etorriko zatekeen lurrera egun honetan. Alderantziz, esleitzen dizuet denbora gehiago, nahiz eta entzuten ditudan NIRE benetako haurrei esaten: “Oi, zatoz YAHUSHUA, zatoz bizkor, gaur”. Lur hau infernurantz makurtuta dago. Lurrak dardaratzen ari da ere eta izuaz astinduz, lurrak baitaki Kreazio guztiaren Epaileak lur hau epaituko duela eta laster agertuko dela. Zuen urak kutsatuak daude gizakiak eginiko bekatuagatik. Ezerezten dituzue animalien espeziak soilik hiltzea gura duzuelako, edo haien bizileku ezabatzea nahi duzuelako zuen egitasmo burtzoroentzat. BAINA NIK GORDE DITUT ESPEZIA BAKOITZA ZERUAN, ESPEZIAK LUR HONEK EZ DITUENA JADA IKUSTEN, ETA NIRE HAURRAK, ZIUR EGON ZAITEZTE, ESPEZIE HAUEK SALBATUAK DAUDELA ZERUAN ZUENTZAT.

ROSH HASHANAHREN FESTARI ARRETA IZAN

Maite zaituztet, ENE haur kuttunak, orain beldurturik ez dauden horiek NIK esaten dudan guztia egiteko, NIRE Egun Santuek errespetatzen dituzten horiek, hots egin eta irrikan dauden horiek YAHUSHUA etor dadin, negar egiten dituzte bost birjina jakintsuak bezala, olioa dute haien argiontzietan itxaroten dauden bitartean, eta olio apartekoa daukate gainera, ez baitakite zein ordutan edo zein egunean. Badakite BERAK [YAHUSHUA] etorriko dela Sabbath batean, baina, zen Sabbathen? Zerbitzari honi esan diot: IZANGO DA ROSH HASHANAH BATEAN eta etortze bat izango da, baina, zein Rosh Hashanah egunean?

LAN EGIZUE ETA MANTENDU ZUEN ARGIONTZIAK IRAZEKIAK

NIRE Hitzak dio gauerdian etorriko dela baina, gauerdiko zein ordutan? Beraz, NIRE laztanak saiatzen direnean kalkulatzen zein ordutan etorriko den NIRE Semea, ENE kuttunak, hau astakeria da. Alderantziz, lan egizue NIRETZAT eta gogoa hartu, MANTENDU ZUEN ARGIONTZIAK IRAZEKIAK, AHALEGINDU ZAITEZTE LURRA UZTEN DUZUENEAN ALTXOR BAKARRA EKARTZEN, ZEREN INORK EZ DU JAKINGO. Lapurra bezala agertzen da gauean, horrela egingo du zure bizitzaren maitasuna. Baina, aurkituko al zaitu orban eta zimurrik gabe?

KRISTORI JARRAITZEA ETXE BARRUAN

Zeren emazteak, zuek irudikatzen duzue Emaztegaia; senarrak, zuek irudikatzen duzue Senargaia. Honela jakingo duzue, atsegin bazintzaizkidate:

Senar jainkotiarrak daukaten emazteak, YAHUSHUAREN Izenari hots egiten diotenak, eta NIRI eta NIRE Hitzari obeditzeko ahal duten guztia egiten dutenak, hauxe galdetzen dizuet:

Egiten al zaudete ahal duzuen guztia gizon jainkotiar hori obeditzeko?

Galdetzen dut hau senarrei Senargaia irudikatzen dutenei:

Ahal duzuen guztia egiten duzue maitatu eta babesteko berari, burua izateko eta ez buztana?

Bere errespetua merezi duzue, berak nahi izateko zuei obeditzea, YAHUSHUAREN Emaztegaiak obeditzen egon beharko lukeen bezala?

Otoitz egiten duzu zure familiarekin?

Belaunikatzen zara zure emaztearekin?

Hartzen duzu bere eskua otoitz egiten duzunean?

Bedeinkatzen dituzu zure seme-alabak?

Gordetzen al dituzu NIRE Egun Santuak?

Ohoratzen nauzu benetako Sabbath egunean? Edo jostatzen ari zara soilik eta nahi duzun guztia egiten?

Urrikalmenduaren eredua zara?

TRATU TXARRAK EMATEN DITUZTEN SENARREI

Hauexek dira egiten dizkizudan galderak egun honetan.

Babesten duzu santutasuna eta zuzentasuna edo internet nabigatzen ari zara porno bila?

Uste duzu zure bekatua ezkutatua dagoela sekretuan, prediku-lekuen atzean ipintzen diren haiengandik ere?

Errespetu duin zara “senarra” hitza zuri esleitzeko? Zeren babesten duzu datorren Emaztegaia.

NIRE Semeak gobernatzen du maitasuna eta errukiarekin. Uste duzu gobernatuko duzula zure etxea indar erruki gabearekin soilik? Damutu zaitezte gaur, haien buruak senarrak deitzen diotenak, zeren zuetariko askok ez zarete errespetu duinak zuen emazteena.

Baina senar horientzat irudikatzen dutenak berehala datorren Senargaia, errespetu horien duin zarete eta galdatu behar duzue zuen familiak errespetatu dezan deritzozuen guztia. Eta maiteko dizute, eta ohoratuko dizute, eta gogoz obedituko dizute, YAHUSHUAREN Emaztegaiak bezala obeditzeko prest dagoen bezala.

BERRIRO EPAIKETA GOIAN-BEHEAN IZANGO DA

Irailaren 11 honetan, zuen Sortzailea salatu ordez, edo entzun zuen Sortzailea salatzen dutenei, BEHERATU ZUEN BURUAK LOTSAZ, zeren NIK hautsaz sortu nuen sorkaria, bakarrik lohitasun-koxkorra esku batean, eta NIK putz egin nuen barrura eta gizakia sortu nuen, ez dauka inolako eskubiderik ezta tokirik Jauna Ahalguztiduna YAHUVEH, Sortzailea, epaitzeko. EPAIKETA GOIAN BEHEAN ETORRIKO DA BERRIRO. Epaiketa jada hasi da. Lehendabizi, Jaunaren Etxean hasi zen, YAHUSHUAREN Izenarekin deitzen diren horien gain, eta NIK ez badiot askatzen NIRE Etxea bera, zenbat gehiago epaituko dut paganoei, haien bekatuen hatsagatik!

Beraz, NIK hauxe hitz egin dut Zerbitzari honi, eta berak obeditu nau eta orain berba hauek ematen dizkizue 2002ko irailaren 11an, honela da mintzatua, honela izango da idatzia. Zuetariko zenbat baimenduko didazue zuen jantziak orbaingabe utzi diezazkizuedan eta zuriak, NIK NIRE Semea bidali baino lehen? Zein emaztegai aurkeztuko litzateke bere andregai soinekoarekin orban eta narrioz beterik? Egitzazue galdera hauek NIRE Semeari erregutzen diozuenean betor berori: prest aurkituak izango zarete? Zure andregai soinekoa orbaingabea eta garbi? Ba al dago nahiko olio zure argiontzian HARI [YAHUSHUA] jarraitzeko itxaroten? Edo izango al zara 5 birjina tuntunak bezala negar eta auhen egiten dutenak, olio barik geratu zirenak haien argiontzietan, nekatu zirenak itxaroten? Egon zaitezte prest orain, ENE haurrak, zeren gauerdia aurreratuta dago.

Honela mintzatua dago, honela idatzia dago, RUACH ha KODESHEN gantzudurapean, 2002ko irailaren 11, hasia goizeko 11:45an eta amaitua 12:13ko eguerdian.

Ematen dut hau, niri eman zidan bezala eta nik apalki aurkezten dizuet, eta bakarrik otoitz egiten dut, belarriekin horiek entzungo dutela.

Apostolu Elisabeth (Elisheva) Elijah.