PROFEZIA 60

EZKUTATU ZAITEZTE UNE BATEZ

Apostolu Elisabeth (Elisheva) Elijah

2002ko abuztuaren 31ean


2 KRONIKAK 36:16
Baina haiek Jainkoaren mezulariei iseka egin, beraien esanak gutxietsi eta barre egiten zieten profetei. Jaunak bere herriaren kontra zuen haserrea gainez egiteraino handitu zen eta ez zen salbabiderik izan.

EZ DAUKA EZ GIZONEZKOEN EZ ANDRAZKOEN IZENIK
Aspaldi ohartu nizun, Elisabeth, Ministerio honi ez ipintzeko ez gizonezkoen ez andrazkoen izenik, Ministeriorik egon aurretik ere. Zure espirituan ipini nuen, honako ezer ere ez luke izango egina zure eskuz, honako ezer ere ez luke izango egina zure ahoz. YAHUVEHREN ahotik jaio zen. YAHUSHUA zuen MASHIACHREN ahotik jaio zen. RUACH ha KODESHEN ahotik, zuen IMMAYAHREN ahotik jaio zen. Zure eskuz izango balitz, aspaldidanik lur jota egongo litzateke. Aintza Shkhinyahren haizeari esker lur guztian zehar putz egiten dabilena, haize Santua suspertzekoa. Ez da zure arnasagatik, bestela behea jota egongo zinateke.

ISAIAS 42:8
NI naiz Jauna, horixe dut Izena: ez diot NIRE ospea inori utziko, ez NIRI zor zaidan gorespena idolei emango.

* * * * * * *


PROFEZIA 60

Oi, zenbat bider damutu naiz gizakia sortuaz! Bai, badakit zer gertatuko den. Hori da NI orojakilea naizelako. NI nonahikoa naiz, NI orojakilea naiz. Horrek ez du errazago egiten. Ooooooi, zenbat aldiz damutu naiz gizakia sortu izanaz! Mundu honi begiratzen diot, NIRE oinetakoen taula dena, begiratzen ditut bihotzak eta arimak lurreko gizaki bakoitzarena, dakusat gaitza haien barnean, elizak betetzen dituzten horiek, tenpluak betetzen dituzten horiek ere.

Eta begiratzen ditut haien bihotzetara eta, oooooi, zenbat daude hain urruti NIGANDIK! Zenbat daukate bakarrik ezagutza YAHUSHUA ha MASHIACHRENA, baina haien bihotzak urruti daude HARENGANDIK! Zenbat dakiten guztia da gurutziltzatzearen kondaira! Eta, hain gutxik, gurutziltzatu dute haien haragia! Zenbat eman dute haien gurutzea eta jarraitu diote NIRE Seme YAHUSHUARI? Behin eta berriro bidaltzen ditut NIRE Apostolu eta Profetei ohartzeko. Oi, belaunaldi gogortua! Zuek estaltzen dituzue belarriak, zuen belarriak argizariaz beterik daude, zuen bihotzak hotzak bihurtu dira, zuek begiak estaltzen dituzue, eta gero ausartzen zarete zuen ahoa ere estaltzen inori ez ohartzeko ere.

Epaiketa heldu da. Amaitu dira zuen otoitzak eta gorespen itxurakeriak. Hain gutxik tolestu dituzte haien belaunak NIRE aurrean eta honetaz damutu dira, bekatuez, bizi zareten herrialdearen bekatuez! Munduari zuzentzen naiz, ez bakarrik Amerika, baizik lurreko toki urrutiratuenak eta lurreko toki ezkutukoenak. Bekatuak ez du gizaki bereizmenik egiten. Bekatua lurralde guztietan dago, nazio txikienetik, eskualdeak, hiriak, eta herriak. Batzuk hain ttipiak ez daukatenak ezta izenik ere, eta alabaina, bekatuak berdin dirau.

NI NAIZ entzuten duena garrasi isilak NIRE haurtxoenak, inoiz ez zutenak haien lehenengo arnasa hartzeko aukerarik. Ez da soilik hil egiten dituzuela, zuek, borrero eraileak, zuek torturatzen dituzue. ZULOAK IPINIKO DITUT, NONDIK ZUEI HONDORATU NAKIZUEN ABORTUEN KLINIKA AZPIETAN. FAILA LERROAK JADA HOR DAUDE. Begietarako ikusezinak dira, baina NIRE garaian, izango da, lurretik esku erraldoi bat altxatuko balitz, eta benetan, NIRE Zerbitzaria esan duenez, IRENTSIAK IZANGO DIRA INFERNUKO HESTEETARAINO ETA LURRAK ESTALIKO DIETE ETA GAIZKILE GUZTIAK BARNEAN EGONGO DIRA, ZUEN ERAIKINAK, BIZIMODU GAIZTOA BULTZATZEN DUTENAK, BADAKIZUENA GORROTO DUDALA. Gura duzue jakitea zer den? Orduan, leitu NIRE Eskriturak. NIK gauza bera egingo dut zuengatik.

Lurrikararen faila lerroak jada hor daude, baina ez uste, hau gertatzen denean eskualde bati gaizkileren batek ihes egingo dutenik, zeren haiek beheratuko dira, eta izango naiz NI, NI NAIZ Jainko Handia zapalduko diedana lurra azpira haiei sartu arte. Baina zintzoek NIRE Izenean aurkezten direnak, ez direnak lotsatzen YAHUVEH eta YAHUSHUAREN Izenez, ohoratzen dutenak ENE Sabbath egunak eta Santu gordetzen dituztenak, dakitenak NI maitatzea, NIRI obeditzea dela, NIRE Eskriturak maite dutenak eta gordetzen dutenak Hitza bihotzean, beraiek dira eraiki dutenak beraien etxea haitz irmoan eta ez dira hondoratuko sakonki harea artean. Zeren astintzen nabil mundu hau NIRE amorruan, eta hurrengo egunetan ikusiko dituzue lurrikarak sekula egundo bezalakoak, ezen astinduko dira tamaina handiagoan, aita batek bezala bere jasankortasuna galdu duena eta bere semea astintzen du. Horrela da astinduko dudan bezala lurra hau eta esango dut: ESNATU! ESNATU! ESNATU!

Zenbat denbora? Zenbat denbora? Zenbat denbora ipini behar duzue frogan Sortzailearen jasankortasuna? Zenbat denbora ipini behar duzue frogan Berreroslearen jasankortasuna? Zapalduko dut NIRE oina gogor lurrean eta astindu izan litekeen guztia, astindua izango da; erauzia izan litekeen guztia, erauzita izango da. Astinduko ditut zuen politikoak, eta berdin zait zein nazioan zauden, ez duzue jasoko inolako gobernuren laguntza. NIRE haurrek jakingo dute, ez dagoela hornitzaile bat baino, haitzetik ura erion arazi zuen bat-bera da, ipini zuena mana lurrean, bat-bera da dioena: “NIK hornituko ditut zure premia guztiak, NIRE aberastasunen arabera aintzan” (Filipoarrei 4:19). NIK ez daukat eskasiarik aintzan. NIRE suminduran arnasa bota nuen, ez bakarrik Estatu Batuen gain, baizik eta munduko toki batzuetan NIRE arnas beroa. Tenperaturak igo egin ziren NIRE sumindura igotzen zen heinean. Idorteak heldu ziren NIRE Ur Bizia ukatua izaten zen heinean.

Norbaitek entzun al zuen? Norbait iritsi zen galdetzera zergatik? NI bazter batean mantentzen naiz eta begiratzen ditut gizatasun gabezia gizakiarena gizakienganako. Jakizue hau, ENE haurrak: ez duzue igaroko behar Tribulazio Handia NIGAN konfiantza izan dezakezuenak. Baina honek ez du esan nahi ez duzuelako dastatuko gizakiaren tribulazioa, gizatasun gabezia gizakiarena gizakiarenganako, botere irrikazko gizakiarena eta diruzale eta gaiztoa barne-muinetaraino, lurrazaletik justizia ezabatu nahi duena, lurrazaletik NIRE Seme YAHUSHUAREN Izena ezabatu nahi duena.

Denboraren hasieratik gerra bat egon da eta da satanas gerra egiten duena Santu den guztiaren aurka. Bere ordua heltzear dago. Baina ordura arte, haragi guztia probatua izango da. Zeu jada probatua izan zara. Zuetariko zenbat egon zarete suzko labe batean modu askotan, eta testigu hodeiaren aurrean gorde zenituen zuen maitasuna eta fedea? Gaiztoa gaiztoago bihurtzen den heinean, eta EMAKUMEEK SORTZEN DITUZTE DEMONIOEKIN ETA ARIMAGABEAK AGERTZEN DIRA GAIZTOTASUNAZ BETERIK, ezin duzue ezta hasi ere konprenitzen, zeren haiek ez dute kontzientziarik izango, ezta ongi eta txarto ideiak ere, ez maitasunik ezerengatik edo inorengatik. Honi zuek deitzen diozue klon, baina ez da klona, zeren klona izango luke bikoiztua NIGANDIK eta zuek ezin duzue bikoiztu, zeren zuek ez zarete Sortzaile bat. Satanas da imitatzailea klon hauen bidez.

JANARIA KLONATUA

Uste duzue jaten duzuenean okela klonatuak, zuen gorputzak elikatzen ari zaretela, baina, nola liteke hori ez bazegoen bizitzarik okela horretan? Madarikazioa jaten duzue zuen gorputzetarako. NIK profetizatu nuen Zerbitzari honen bitartez egongo zela UREN RAZIONAMENDUA eta orain ikusten duzue gertatzen dela, lehenago inoiz ez den anoatu izaneko tokietan. Tenperaturak lazki igotzen ari dira, lehenago inoiz ez den egon horrelako igoera bat-batekoak. Lurra dardara dago, lehenago inoiz dardaratu ez zuen tokietan.

Haserre nago, baina ez NIRE ahotsa entzun dezaketen horiekin. Haserre nago, ukatzen direnekin entzutera. Zeren infernua ez zen sortu inolako gizakiarentzat, ezta suzko aintzira ere ez zen sortua gizakiarentzat. NIK bidali nuen Berreroslea: NIRE Semea Bera, asko maite zaituztelako. Berrerosi nuen lehenengo Adamek egin zuena, eta alabaina, zuetariko zenbat zaude zeharo infernurantz bideratuak? Zuetariko zenbat zaudete beldur zuen familia tartekoei testifikatzearren? Zuetariko zenbat bizi zarete uztarri desorekatuzko etxebizitzetan, ezkontide batekin gorroto duena NIRE Izena ere? Ezkontide batekin gorroto duena Santu den guztia? Eta alabaina, diote: “Nik egiten dut hau YAHUVEH eta YAHUSHUAREN Izenagatik.”

Ez didazue ohoratzen. Hain zuzen ere, desohoratzen didazue. Zeren Jakob maite nuen eta Esau gorrotatu. Ooooooi, nola gura dut hau oihukatzea!!! Ez al nuke gorrotatu behar gorrotatzen eta mespretxatzen duten horiek Santu den guztia? Ez al nuke gorrotatu behar NIRE RUACH ha KODESH blasfematzen duten horiek? Zein adiskidetasun dauka YAHUSHUA buhaderrekin, Beelzebubtarrekin ? Zein adiskidetasuna egon liteke argia eta iluntasunaren artean? Halere, zuek ihardukitzen duzue ezkontza horietan jarraitzea, ez direnak ezkontzak NIRE begietan. Mespretxatzen dudan hitzarmena da, zeren NIK ez nien inoiz elkartu, eta alabaina, zuek uste duzue mesedea egin didazuela, eta egin duzuen guztia da NIRE arima atsekabetzea. Umeak etxe paganoetan hazten diren heinean, eta esan dizuet etxea banaturik ezin duela iraun, eta ezkontideak oihukatzen dit: Aska nazazu! Entzun izango balute denbora guztian, konturatuko balira aspaldi banandu nituela!

Beraz, orain, ENE haurrak, prestatu zaitezte. Gogoratzen dizuet GUARDIANAK ZARETELA ZUEN SENITARTEENA! Zuetariko haiek lagundu duzuenak ikusi duzuenean zuen neba edo aizta premia pasatzen, gogoratu zaitezte anotazioak egin ditudala eta nonor altxatuko dela zuek premian zaudetenean. Zuetariko haiek begiak itxi zenituenak eta belarriak, anai edo arreba baten premiari, gogoratu zaitezte hau, zuen garrasiak egun batean, eta otoitzak mespretxatuko ditudala. Probatuak izan zarete eta NIK badakit nortzuk gainditu dituzten frogak. Oooooi baina nola atsekabetzen naiz zuetariko horiengatik NIRI zegozkidanak diozuenak eta NIK probatu nuenean zuen maitasuna eta errukia, eta erabili dut ministerio hau behin eta berriro, beste batzuk bezala, hori egiteko, eta alabaina, gabeak aurkituak izan zarete, diruzaleak eta berekoiak, lanpeturik bakarrik zuen premietan. Eta orain aurkituko duzue zer gertatzen den otoitz egiten duzuenean eta zeruak ez duenean nahi entzuterik zuek erregutzen duzuenean.

Prestatu zaitezte, ENE haurrak, baina ez izan beldur. Makurtu zuen belarria, ENE haurrak, NIK diodan Berba bakoitzari. Bereizi hitz egiten duten espiritu guztiak, zeren profeta faltsu ugari altxatu ziren eta ziurtatzen dizute aberastasuneko berba hutsalak, etorriko direnak nazio batengana, herri edo Estatu mespretxatzen duena eta kaleratzen dituena eskoletatik, gobernutik, legegintzatik, NIK Santutzat adierazi dudan guztia. Ikusiko duzue nazio hau, herrialde hau, hiriak, Estatuak, eskualdeak, edonon lurrazalean dauden tokietan, NIRE Epaiketa aurrean jaukitzen, eta NIRE dekretuei azpiratzen. Mendekua NIREA da, NIK ordainduko dut.

ENE Haurtxoak, Emaztegai, Hautatuak eta Aukeratuak, bihoaz eta ezkutatu zuen etxeetan. Bihoaz eta bota kisketa zuen ateetan. Zeren garai dator, ENE haurrak, ezkutatu egin behar zarena une batez. Jada gantzutu duzue zuen etxeak. Eutsi eta sinetsi Salmo 91ean babestuak zaudetela NIRE hegalpean, gaiztoek jarraitzen duten heinean haien gizatasun ezan gizakienganako, legeak onartzen dituzten heinean zailago egingo dietenak NIRE haurrei eustea. Ezkutatu zaitezte, ENE haurrak, NIRE hegalpeko aterpean. Zuen otoitzak dira, ENE haurrak, NIRE belarriak entzungo dituztenak. NIRE eskua da, ENE haurrak, kenduko dizkizuena zuen malkoak. Baina denboraldi bat izango da, ENE haurrak, ozta-ozta denboraldi bat beranduxeago.

Ezagutzen ditut izenak negar egiten duten guztienak eta auhen egiten dutenak erregutzen duten bitartean. Hator, YAHUSHUA, hator. Baina ez ezazue egin beldurragatik, ENE haurrak, egizue maitasunagatik, zeren NIK banantzen nabil eta oraindik banatzen ari naiz ardiak ahuntzetatik mundu guztiaren zehar. Eta ahuntzak joango dira betiko suraino, eta NIRE ardiei NIK jarraituko dut zaintzen. Bai, ENE haurrak, eutsi gogor YAHUSHUAREN gainjantziaren ertzari eta ez iezaiozue askatu, suzko labeetan zauden artean. Gogoratu NI zuekin nago beti, lurreko azkeneraino ere. Gogoratu zaitezte, ENE haurrak, zuetariko haiek hilko direnak ere NIRE Semearen Izenagatik, haiek bakarrik gorputza hil dezakete, haiek ezin dute arima hil. Eta zuek egongo zarete NIREKIN zeruan, zuen betikotasunerako etxea. Eta ENTZUTEN DUZUENEAN “HIRUGARREN GERRA MUNDIALA” HITZAK, IKUSIKO DUZUE GAIZTOTASUN NEURRI HANDIENA.

Otoitz egizue Israelgatik, ez utzi Israel, zeren NIK asko maite dut Israel. NIK bidali nion NIRE Seme YAHUSHUA bertara. BERE Odola isuria izan zen lurraren gainean. Ez zapuztu Israel, zeren NIK jarraitzaile fidelak ditut bertan.

Ezkutatu zaitezte, ENE haurrak, bai, ezkutatu zaitezte NI NAIZ Jainko Handiaren suminduratik ere, zeren nahiz eta NI ez nagoen haserre zuekin, entzungo didazue oihukatzen, entzungo didazue gogor zapaltzen, entzungo didazue astintzen, lurra bera izuan eta dar-dar egongo denean. Ikusiko duzue NIRE malkoen uholdea eta jada hasi zarete, zeren uholdeak etorri zirenean, hori NIRE malkoak ziren.

Oooooi, zenbat bider damutu zait gizona egitea eta, bai, emakumea!!! Zeren ahazten zaizue NIK azkena ezagutzen dudala hasieratik, eta dena izango da berrerosia, dena berrezarria. Berriro Adamen garaian bezala izango da dena, eta galdu zen guztia, NIK berrerosiko dut. Dena amaitu zen gurutzean, baina ez uste ez duzuela borrokatu behar guda bat, baina ez egizue egin zuen izenean, egizue YAHUSHUAREN Izenean, guda Jaunarena baita. ENE haurrak, gogoratu hau: guda batzuek galdu zenitzakete, benetan zauriak dauzkazue, baina NIRE Izenean eta NIRE Seme YAHUSHUAREN Izenean, zuen MESIAS, azkeneko gerra irabaziko duzue.

Honela mintzatua zen, honela idatzia da, RUACH ha KODESHEN gantzudurapean, YAHUVEH eta YAHUSHUAREN Gorespen, Ohore eta Aintzarako. Kopiatzen ditut hitzak, entzun nituen bezala interpretatuak, zeruko hizkuntza horretan mintzatzen nengoela.

Apostolu Elisabeth (Elisheva) Elijah, 2002ko abuztuaren 31an, arratsaldeko zortzietan.