PROFEZIA 57

KONTUZ TROIAKO ZALDIAREKIN

Profeta Elisabeth (Elisheva) Elijah

2002ko ekainaren 30n


2 KRONIKAK 36:16
Baina haiek Jainkoaren mezulariei iseka egin, beraien esanak gutxietsi eta barre egiten zieten profetei. Jaunak bere herriaren kontra zuen haserrea gainez egiteraino handitu zen eta ez zen salbabiderik izan.

EZ DAUKA EZ GIZONEZKOEN EZ ANDRAZKOEN IZENIK
Aspaldi ohartu nizun, Elisabeth, Ministerio honi ez ipintzeko ez gizonezkoen ez andrazkoen izenik, Ministeriorik egon aurretik ere. Zure espirituan ipini nuen, honako ezer ere ez luke izango egina zure eskuz, honako ezer ere ez luke izango egina zure ahoz. YAHUVEHREN ahotik jaio zen. YAHUSHUA zuen MASHIACHREN ahotik jaio zen. RUACH ha KODESHEN ahotik, zuen IMMAYAHREN ahotik jaio zen. Zure eskuz izango balitz, aspaldidanik lur jota egongo litzateke. Aintza Shkhinyahren haizeari esker lur guztian zehar putz egiten dabilena, haize Santua suspertzekoa. Ez da zure arnasagatik, bestela behea jota egongo zinateke.

ISAIAS 42:8
NI naiz Jauna, horixe dut Izena: ez diot NIRE ospea inori utziko, ez NIRI zor zaidan gorespena idolei emango.

* * * * * * *


HITZAURREA

Emanda Apostolu Elisabeth (Elisheva) Elijahri, hots egiten Jonas antzeko ahotsarekin, Ninive bezalako nazio bati. Ninive damutu zen denboraldi baterako, egingo ote da Amerika? Gure herri ederra, edertasunarekin bedeinkatua, eta beste garai batean santutasuna eta askatasunaren alde borrokatu zuena, jarraituko al du beheratzen irtenbide gabeko errepidetik eta bukatuko da Ninive eta Sodoma eta Gomorra bezala? Ni ez naiz Apostolu eta Profeta bakarra bidalia ohar honekin Ameriketara, baina gakoa da: nork entzuten du? Zer egingo duzu mezu profetiko honekin? YAHUVEHK beti bidaltzen ditu Apostolu eta Profetak damutasunaren alarma jotzeko, itzuli daitezen santutasunera, zuen Sorreraren eta Salbamenaren Jainkoarengana. YAHUVEHREN errukia eta maitasunari esker, BERAK ohartzen du, BERE Epaiketa bidali aurretik.

PROFEZIA 57

ENE haurrak, zuek eskatzen didazue Ameriketako errukia eduki dezadan, baina NIK, YAHUVEHK, galdetzen dut: Noiz izango dute NIRE haurrak NIREGANAKO errukia? Lehen esan nuen jada: Kontuz Troiako zaldiarekin! Amerika, zeu zara Troiako zaldi hura! Israelera bedeinkazioa bezala zatoz, esku laguntzailea bezala zatoz Israelentzat, baina lepoan sastakaia daramazu odolaz blaitua, israeldar agintarien lepoan sastatzeko.

Amerika, zeu zara Troiaren zaldiaren antzekoa, baina prezio bat ordainduko duzu horregatik, damutzen ez bazara. Edozeinek Israeli traditzen dionak, prestatu da, NI, YAHUVEH, Israelen Sortzailea, baita Amerikaren Sortzailea, eta NI, YAHUVEH, Unibertsoaren Sortzailearen etsaia izateko. Edozein agintari harrotzen dena, eta bere burua jainkotzat hartzen duena, eta dioena: “Nik suntsituko dut Israel”, astintzen du bere ukabila NI, YAHUVEH, Sortzailearen aurpegian. Amerika, benetan ordainduko duzu. Amerika, dagoeneko hasi zara erretzen, NIRE haserreaz erretzen zara, NIRE areriotasunarekin erretzen zara. Zeuk hots egiten duzu errukia Amerikaren gain, ostera, Jainkoaren Izena ere ezabatzea nahi duzu umeen oroimenetik.

ENE haurrak, ziur egon zaitezte NIREAK direnak NIRE arkan daudela. NIRE ahotsa entzuten dutenak, eta auhendatu eta errukia hots egiten dutenak, beldurra baitaukazue NIK zuei jipoituko ote dizuen, gainontzekoak ukatzen direnean obeditzera, ez daukazue zertan beldurrik izan behar. Poltsikoak dauzkat mundu honen zehar eta zuek seguru zaudete NEURE poltsikoetan, zeren NIRE sumindura ez dago zuzenduta NIRE haurrei. Jotzen dudanean, NIK, YAHUVEHK, badakit nori jo. NIRE eskuak babesten ditu NIK babesten ditudanak. Inork ezin zaitu kendu NEURE eskutik. Inork ezin du ukitu zure buruko ile bat, NEUK baimentzen ez badut, eta NEUK baimentzen badut, orduan NIRE haurrak bihurtuko dira Esteban antzekoak, Pablo gehiago altxatzen dutenak, eta handia izango da zuen saria zeruan (Eginak 6-7).

Haserre nago, ENE haurrak, zeren zuek errukia erregutzen duzue Ameriketaren gain, baina Ameriketako agintaria jainkoa bezala harropuztua jartzen da; bera ez da jainko bat. NIRE herriaren erreguak Israelen entzuten ditut, bai, NIRE Seme YAHUSHUA onartzen ez dutenenak, baina haiek NIR hots egiten didate, ENE haurrak, haiek ohoratzen dituzte NIRE Sabbath egunak, haiek gordetzen dituzte NIRE festa juduak, eta obeditzen dute NIRE Tora. Israelek NIRE YAHUSHUAREN Odola darama, eta Jerusalemek YAHUSHUAREN Odola darama, nahiz eta haiek ez onartu. Kontuz Amerika! Troiako zaldia zara! NIK, YAHUVEHK gogora arazten dizuet zer gertatzen zaion Troiako zaldiari. NIK, YAHUVEHK, zapart egingo dut Troiako zaldi hura, eta hiltzen dudanean, ez da sekula berriro altxatuko. NIK, YAHUVEHK, eta YAHUSHUAK moztuko dugu zaldiaren burua. NIK, YAHUVEHK, eta YAHUSHUAK, moztuko ditugu zaldiaren adarrak. Zeuk, Amerika, ezin izango duzu gehiago mugituko eta merkatariak urrinetik negar egingo dute, ikusten dutenean Amerika erretzen urrinetik. (Apokalipsia 18)

Oi, Amerika, NIK negar egiten dut zugatik, prestatzen ari zaren bitartean beste urtebetetzea ospatzeko! Ahazten zaizu NIK, YAHUVEHK, sagaratu zintuena izan nintzela NIRETZAT eta YAHUSHUAREN Aintzarako. Soilik ume ttipia, eta ostera, zeuk astintzen dituzu ukabilak NIRE aurpegian, ukatzen duzu sortu zintuena. Ohar hau ez da NIRE haurrentzat, gurtzen nautenak egian eta maitasunean eta saiatzen direnak NIRI obeditzen. Ohar hau da NIRE etsaiak bezala ezarri direnentzat. Kontuz Amerika! Troiako zaldia bezalakoa zara. Israel zeure adiskidea izan da, orain tratatzen duzu etsai mespretxagarria bezala. Zuen agintariak doaz eskua ematera esku batekin eta sastakaia odolaz blai Israelen lepoan sastatzeko beste eskuarekin. Zeuk difamatzen duzu Israel. Ez duzu egiaz albisteak ematen. NIRE Herri Hebrearra Israelen terroristatzat hartua izan dezan areagotzen duzu. Zeuk zapaltzen dituzu bere lepoak et bere ekonomia.

“Nik, Amerika, itzuliko dut Israel, bereziki Jerusalem” NI, YAHUVEHN etsaiei. Palestinarrak ezarri dira YAHUVEH eta YAHUSHUAREN etsaiak bezala. Palestinarrak hil dituzte NIRE ume hebrearrak. Palestinarrak osten saiatzen dira NIRE begiko ninia. Beraz, Amerika, haiei laguntzearren, NIRE suminduran hoben egin duzu, eta Amerika, zeure izena ere, NIK, YAHUVEH eta YAHUSHUA, orain mespretxatzen dugu.

Errukia izan dut oraindaino, NIRE benetako haurren erreguengatik hots egiten dutenak. Baina NIRE benetako haurrak hauxe jakin behar dute: Zenbat eta gehiago eusten diodan NIRE sumindurari, harik eta haserrekorrago NI, YAHUVEH eta YAHUSHUA bihurtzen garen, eta Amerikak ordaindu beharko du honegatik.

Hortaz, hau da mezua ENE haur kuttunentzat: GANTZUTU ZUEN ETXEAK beste behin, HOTS EGIN ERRUKIA ZUEN ETXEAREN GAIN, eta NIK, YAHUVEHK, entzungo dizuet, ENE haurrak, beste behin. Damutu zaitezte, ENE haurrak, zuen etxearengatik, zeren ezin duzue damutu Ameriketako bekatuengatik. Zeren bekatuen hatsa zerura heltzen da eta zeru guztiak estaltzen du sudurra, ezen inolako naziorik egin du Amerikak egin duena, eta ostera, inolako naziorik izan zen hain bedeinkatua, Amerika bedeinkatua izan den bezala. Kendu nahi duzu “Nazio bat Jainkoaren azpian”, orduan izango duzu “Nazio bat NIRE oinazpian”. NIK, YAHUVEHK, zapalduko zaitut, zeren zeuk desegin duzu zure errukia, zuk bertan behera utzi duzu NIRE faborea. Zeuk gura duzu zirrimarratzea “Jainkoan dugu konfiantza” zure dibisatik, orduan, daukazun guztia da “(Ameriketan) dugu konfiantza”.

Erakutsiko dizuet zer gertatzen zaion nazio bati Jainko YAHUVEH eta YAHUSHUAREN babespean ez dagoena. Ez da atsegina izango ikustea. Aurkituko duzu, Amerika, zein erkin zareten zeure indar eta boterean. Zirrimarratzea nahi duzu “Jainkoarengan dugu Konfiantza”, orduan, Amerika, geratzen zaizun guztia da “Guregan dugu konfiantza”. Hortxe bertan, bada, adierazi duzu NIK, YAHUVEHK, sagaratu zizun Jainkoak zirrimarratu berri dut NIRE errukia, zirrimarratu berri duzu NIRE babesa, zeure eskuan zaude, beraz, Amerika, munduak ikus beza zer gertatzen den bakarrik zuregan duzunean konfiantza.

KANADA

Kanada: NIK, YAHUVEHK eta YAHUSHUAK ohar hau ematen dizugu: Ez jarraitu zeure aiztaren pausoak. Zeuk Ipar Amerika deitu izana eragiten duzu, orain NIK mespretxatzen dudan izena daramazu. Damutzen ez bazara eta bueltatzen Amerikako bekatuetatik, Amerikaren patua izango da zeurea. Partekatuko duzu auhena, partekatuko duzu NIRE sumindura, jarraitzen ez baduzu YAHUVEH eta YAHUSHUAREN pausoen atzetik. Zatoz eta baztertu zaitez orain, Kanada. Eta Kanadako kristauak: hasi zaitezte otoitz egiten Kanadaren alde, zeren zuen agintari politikoek saldu dituzte zuen probintziak eskaintzailerik onenari. Estatu Batuetan, badaude Estatuak, Amerikatik irteten saiatu direnak, sentitu duten lotsagatik. NIK, YAHUVEHK, aldentzen saiatzen diren haiei aintzat hartuko diet, eta NIK, YAHUVEHK, egun hartan albo batera utziko diet eta haien gain ez da jausiko sumindura osoa egun hartan.

AZPIJOKOAK

Oi, Amerika, ezagutzen ditut zuen azpijokoak eta zuen jukutriak! Zuen agintari politikoak Arafat ordezkatzen saiatzen dira. Arafat da gaitz bitatik txikiena. ETORRIKO DEN GIDARI PALESTINARRA ERAGINGO DU ARAFAT AGERTARAZTEA BIXAR GURIA BEZALAKOA. Traidorea izango da, Judas bat izango da, izango da Judas bat bezalaxe, tradituko du haren herria bera. Denboraren arabera Arafat kendua izango da. Baina, oi, Arafat desagerrarazi egitea txalotzen dutenak, zeren gaitza handiagoa dator. Pozten direnak, dolu egingo dute; irri egiten dutenak, iseka eginak izango dira. A zer nolako prezioa ordaindu beharko duten Amerikako agintari politikoak, Israel saltzen saiatzen diren bitartean eskaintzailerik onenari, dena haien egitasmogatik, hain diruzalekeriagatik.

DAMUTU ZAITEZTE AMERIKANOAK DEITUAK IZATEAZ

Gaitza handiagoa dator, egundo amestu edo imajinatu zenezakeena baino handiagoa. Oi, Amerika, zeren jokatu duzu satanasen eskuartean sartzeraino, jokatzen duzu anti-Mesiasen azpijokoetara zuzen, jokatzen duzu zehazki letra txikiaren arabera, ezarria izan dena datorren anti-Mesiasen partez. Zeuri, Amerika, ipintzen zaitut honen ardura orain. Zu zara Troiako zaldia eta honegatik zuk ordainduko duzu. Amerika, gozatu zeure oparotasuna, gozatu zure luxuak, gozatu zure diruzalekeria, gozatu zure izen ona eta gozatu zure aberastasuna, zeren gutxi iraungo dizue. NIRE benetako haur maiteak Amerikan bizi direnak, DAMUTU BEHAR ZAITEZTE AMERIKANOAK DEITUAK IZATEAZ. Ez dezan aurkitu zuen eskuetan Amerikako odola!

Honela da mintzatua, honela da idatzia, RUACH ha KODESHEN (Espiritu Santuaren) gantzuduran, emanda YAHUVEH eta YAHUSHUAREN Zerbitzari Profetiko Apostoliko honi, 2002ko ekainaren 30ean, goizeko 11:00.

AZKENEKO IRUZKIN

Berba Profetiko hau eman zidan telefonozko elkarrizketa baten neba leial batekin eta Ministerio honen kolaboratzailea, Brian deiturikoa. Otoitzean geunden, RUACH ha KODESHEK gelditu egin zidan ingelesez otoitz egiteaz, eta nire ustekabe handirako, Berba hau etorri zen. Mesedez, kristau amerikarrak: damutu zaitezte eta otoitz egizue herrialde honen alde, beste garai batean askeen herria zena, lar berant izan baino lehen. Mesedez, otoitz egizue Jerusalemgo bakearen alde eta maitatu gure senitarteko juduak, zeren guk denok zerbitzatzen diogu Juduen Erregeari, gure Mesias eta Jainkoa, zeinen Izena YAHUSHUA da.

Mesedez, otoitz egizue eta eskatu gure agintariei ez dezaten bueltatu Israelen aurka. Badakigu gure fede kristaua YAHUVEH eta YAHUSHUARENGAN eta Eskritura Biblikoak egiazkoak direla, zeren Israel ez da sekula suntsitua izango. Israelek beti iraungo du. Kontuz Amerika eta beste nazio guztiak, zeren ez zaizue eman promesa hau Eskritura Santuetan! Israel desagertua izango balitz, orduan, guk sinesten duguna gezurra izango litzateke. Biblia da Berba haragia egina izan zena, YAHUSHUAREN bitartez. Eta YAHUSHUAK hauetariko egun batean ipiniko ditu BERE oin biak Olibondoko Mendian, eta erreinatuko du Jerusalemetik. Irrikaz itxoiten dugu datorren egun hura esanez: “Hator, YAHUSHUA, berehala etor zaitezen da gure otoitza!” (Ap 22:6-7, 12-13, 17, 20).

Mesedez, irakurri. Gure YAHUSHUA ha MASHIACH itzultzen da. Prest egongo al zara?