PROFEZIA 56

JAKINARAZI IEZAIEZUE

Apostolu Elisabeth (Elisheva) Elijah

2002ko ekainaren 5ean


2 KRONIKAK 36:16
Baina haiek Jainkoaren mezulariei iseka egin, beraien esanak gutxietsi eta barre egiten zieten profetei. Jaunak bere herriaren kontra zuen haserrea gainez egiteraino handitu zen eta ez zen salbabiderik izan.

EZ DAUKA EZ GIZONEZKOEN EZ ANDRAZKOEN IZENIK
Aspaldi ohartu nizun, Elisabeth, Ministerio honi ez ipintzeko ez gizonezkoen ez andrazkoen izenik, Ministeriorik egon aurretik ere. Zure espirituan ipini nuen, honako ezer ere ez luke izango egina zure eskuz, honako ezer ere ez luke izango egina zure ahoz. YAHUVEHREN ahotik jaio zen. YAHUSHUA zuen MASHIACHREN ahotik jaio zen. RUACH ha KODESHEN ahotik, zuen IMMAYAHREN ahotik jaio zen. Zure eskuz izango balitz, aspaldidanik lur jota egongo litzateke. Aintza Shkhinyahren haizeari esker lur guztian zehar putz egiten dabilena, haize Santua suspertzekoa. Ez da zure arnasagatik, bestela behea jota egongo zinateke.

ISAIAS 42:8
NI naiz Jauna, horixe dut Izena: ez diot NIRE ospea inori utziko, ez NIRI zor zaidan gorespena idolei emango.

* * * * * * *


HITZAURREA

Elisabetek entzun zituen ozenki berba hauek Jaunarengandik, BERAK hitz egin aurretik beraren bitartez ohar hauekin:

PROFEZIA 56

NIK bidaltzen ditut NIRE Profetak ohartu dezaten NIRE Epaiketari buruz. NIK bidaltzen ditut NIRE Apostolu eta Profetak abisatzeko, larritasuna etorri aurretik. Ohartzen dut orain Ameriketan dauden horiek, NIRE zerbitzari honen bitartez berriro. NIK eman nion amets bat. Orain! Premiazkoa! Bitartekaritzako otoitz gerlariak aipatutako bost Estatuetan ametsean [Kalifornia, Nevada, Texas, Arkansas, Missouri] altxatu behar dute. NIK esan nion bera erabat zaurgarri zegoen une baten, hegazkin bat behe hegan egiten zuenean, ametsean bezala, beherago deskribatua izango dena, bost Estatu hauek erabat zaurgarri daude. Altxatzen ez badira eta benetan hartu otoitz gerlari zenbaki nahikoa, ERASOA ETORRIKO DA. Ez dut esango nola, ez dut esango noiz. Oharra NIRE Profeten bitartez. Hain gutxik entzungo dute!

Gobernuko oharrak jendeak hartzen ditu, hainbeste nola egon diren, jada ez dituzte erne hartzen. Baina Missouri, Arkansas, Texas, Kalifornia eta Nevada, “NIRE herria, NIRE Izenarekin deitzen dena, ez da apaltzen, makurtzen aurpegia beherantz eta damutzen nazio honetako bekatuaz, BOST ESTATU HAUEK NABARITUKO DUTE JAINKO AHALGUZTIDUNA YAHUVEHREN ESKUTIK SUMINDURA.

Baina NIRE haurrak arketan daudenak, arka da nonahi NIK ipini zaitudana egon zaitezen gaitza hau igarotzen denean. Hauxe diotsuet: GANTZUTU ZUEN ETXEAK, GANTZUTU ZUEN ATEAK, ZEREN ANTZINEKO EGUNETAN BEZALA, IZURRIAK ETORRI ZIRENEAN BEZALA, ISRAELGO HAURRAK SEGURU ZEUDEN, BESTE JAINKOEI GURTZEN ZUTENAK EZ ZEUDEN. Heriotzako aingerua igaro zen eta ez zuen ukitu Israelgo haurrei, baina beste jainkoei gurtzen zituen horiek, sinesten ez dutenak inolako jainkoan, nabaritu zuten YAHUVEH Jainko Ahalguztidunaren sumindurazko eskua. NIK hauxe baimentzen ari naiz. NIK baimentzen dut NIRE alaba izan dadin zuei jakinarazten diezazuedan. Hain gutxik entzungo dute! Probatuak izan zarete, esan dudan bezala behin eta berriro. Zaharreko Elijahk probatu zuen Sareptako alarguna eta beste batzuei. Baalko profetak jausiko dira. Epaiketa bidaliko dut NIRE oharra arretaz hartzen ez dutenei. Ez bota errurik inolako gizakiari, Sortzailearen, Salbatzailearen eskutik baimendua izango baita. Zeren zuek ez gaituzue entzungo beste inola. Damutu zaitezte, jausi zuen belaunekoetan eta otoitz egizue epaiketa gertatu ez dakizuen egun hartan, zuen bihotzak gogortzearren, zuen belarriak gortzearren, zuen begiak itsutzearren.

Zuen elizak goraka egitera eragiten naute. Zuen gurpena NIRE belarriak gortzen dit. Hobe duzue orain NIRI hots egitea, oraindik aurki nazakezuen bitartean. Alde zuen itxurakeriekin, alde zuen eskribak eta fariseuekin, zuek, Legearen Letra ezagutzen duzuenak, baina ez daukazue barneko maitasunik, alde NIGANDIK. EZ DIZUET DEITZEN NIRE HAURRAK, DEITZEN DIZUET NIRE ETSAIAK. EZ USTE YAHUSHUAK EZ LUKEELA HORRELA HITZ EGINGO, ZEREN NIK DEITU NIEN SUGEAK ETA SUGEGORRIAK. ZUEK ZIZTATZEN DUZUE ZUEN LUPU POZOITSUA ZERBITZATZEN NAUTEN HORIEN BARNE. LEGEAREN LETRAREKIN HILTZEN SAIATZEN ZARETE, BOTATZEN DUZUE NIRE GRAZIA ETA ERRUKIA, BERAZ, EZ DUZUE IZANGO EZER NIGANDIK.

Titulatu hau, Elisabeth: Jakinarazi iezaiezue! Zuei iseka egiten dizuetenak esanez: Oi, epaiketari buruz egunero ohartzen ibili zara! Jakinarazi iezaiezue. Noeren garaian bezala, hain gutxik arreta izan zuten uholdea etorri zen arte! Sodoma eta Gomorra garaian bezala, inork ez zuen jaramonik egin beranduegi izan arte. Jakinarazi iezaiezue. Amerika, uste duzu hain altu hegan zabiltzala, baina ez duzu ulertzen, egitasmo bakar bategatik babestu zaitut, Amerika, eta hori da NIRE Izenean hots egiten didatenak eta otoitz egiten: “Askatu Amerika, eman iezaiozu denbora gehiago Amerikari”. Baina, non dago damutasuna, Amerika? Non dago lotsaz aurpegia estaltzea? Zeren lazgarrikeriak jarraitzen dute eta NIRE Semearen Izena madarikatzen da.

Jakinarazi iezaiezue, ENE alaba! Ez harritu gutxik entzungo dutelako, ez harritu askok iseka egingo dutelako. Haiek ikusten dute benetako ministroak zuenak bezala, zuek bezala eta beste ministroak eta ikusten dute ministerioak gabeziak pasatzen. Haiek elikatzen dute haien aurpegiak, ez zaie axola NIREAK direnak. Orain heltzen da garaia eta gosea egongo da haien urdailetan, ez da egongo sabairik haien buruen gain. Agian ez gaur, baina izango da gutxien espero dutenean. NIK ez entzunarena egingo dut haien garrasiei. NIRE SABBATH EGUNA MESPREZATZEN DUTENEI JAKINARAZI IEZAIEZU, ENE ALABA.

Ministerio hau erabili dut jendearen metala probatzeko. Herria, huts egin duzue. NIK deitzen ditut gurtzen nauten horiek, leialtasunez zerbitzatzen didatenak, hainbeste otoitz egiten dutenak ezin dutela kontatu egunean zenbat ordu, gizakien metala frogatzeko. Gizakiak eskasian aurkitu dira, gizakiak urrikalmendurik gabe aurkitu dira. Beraz, jakinarazi iezaiezu, ENE alaba. Iseka eta barre egingo dute. Haiek diote zeuk profetizatu zenuena ez dela oraindik bete. AHAZTEN ZAIE EZ DIRELA GERTATU APOKALIPSIAREN OHAR PROFETIKOAK, EZ IKUSI DUZUN NEURRI ARTE.

Errukia dudanean, botatzen didate errukia bueltan NIRE aurpegian. Errukia dudanean, profetak otoitz egiten dutelako: “Mesedez, ez ezazu hori egin”, zeren errukia dudanean eta herria altxatzen denean eta otoitz egin, orduan NIRE Apostolu eta Profetak faltsutzat hartuak dira, NIK ez nuelako askatu Epaiketa egun horretan. Jakinarazi iezaiezu, ENE alaba. Ez harritu hain gutxik entzungo dutelako. Jakinarazi iezaiezu, ENE alaba, odola egon ez den zure eskuetan. Esaiezu behean aipaturiko ametsa, baina haiek ez dute ulertzen, haien belarriak gor daudelako. Satanasek argizariaz betetzen die. Haien begiak zirriborrotsuak daude. Satanasek estaltzen ditu haien begiak. Haien ahoak bakarrik hitz egin lezakete gezur beltzak eta suntsipena NIREAK bezala estimatzen ditudan horiei. Baina NIREAK direnak zigilatuak daude, NIREAK direnak babestuak daude. Baina jakinarazi iezaiezu, ENE alaba, esan ahal ez dezaten NIK ez niela jakinarazi, NIK ez nuela Apostolu eta Profeta bat bidali haiei jakinarazteko damutu eta otoitz egin dezan.

Zergatik Amerikak uste du hobea dela beste lurraldeko edozein herrialde baino? Hauxe esango dizuet, bitartekariak otoitzean. Sutsu otoitz egiten dutenak hobe dute zurekin biltzea bost Estatu hauetatik [Kalifornia, Nevada, Texas, Arkansas, Missouri], zeren munduko beste lekutatik altxatuak izango diren horiek, zuek ezagutzen duzue zuen deia. Otoitzaren Bitartekariarena da. Aurkeztu zaitezte orain! Bildu zaitezte Apostolu honekin beranduegi izan aurretik. Zeren Amerika, beste urtebetetzea ospatzeko prestatzen egon zara eta, NIRE errukia eta maitasunagatik, NIK urrikalmendua erakutsi zaitut eta orain bidaltzen dut berriro Apostolu bat haiei jakinarazteko. Otoitz egizue berriro, NIRE epaiketa Amerikaren gain geroratua izan dadin.

Honela mintzatua da, honela idatzia, RUACH ha KODESHEN gantzudurapean, emanda Apostolu Elisabeth (Elisheva) Elijahri.

Profezia emana Apostolu Elisabeth (Elisheva) Elijahri 2002ko, ekainaren 5ean.