PROFEZIA 55

OHARTU JENDEARI SUNTSIPENA DATOR

Apostolu Elisabeth (Elisheva) Elijah


2 KRONIKAK 36:16
Baina haiek Jainkoaren mezulariei iseka egin, beraien esanak gutxietsi eta barre egiten zieten profetei. Jaunak bere herriaren kontra zuen haserrea gainez egiteraino handitu zen eta ez zen salbabiderik izan.

EZ DAUKA EZ GIZONEZKOEN EZ ANDRAZKOEN IZENIK
Aspaldi ohartu nizun, Elisabeth, Ministerio honi ez ipintzeko ez gizonezkoen ez andrazkoen izenik, Ministeriorik egon aurretik ere. Zure espirituan ipini nuen, honako ezer ere ez luke izango egina zure eskuz, honako ezer ere ez luke izango egina zure ahoz. YAHUVEHREN ahotik jaio zen. YAHUSHUA zuen MASHIACHREN ahotik jaio zen. RUACH ha KODESHEN ahotik, zuen IMMAYAHREN ahotik jaio zen. Zure eskuz izango balitz, aspaldidanik lur jota egongo litzateke. Aintza Shkhinyahren haizeari esker lur guztian zehar putz egiten dabilena, haize Santua suspertzekoa. Ez da zure arnasagatik, bestela behea jota egongo zinateke.

ISAIAS 42:8
NI naiz Jauna, horixe dut Izena: ez diot NIRE ospea inori utziko, ez NIRI zor zaidan gorespena idolei emango.

* * * * * * *


HITZAURREA

YAHUSHUAREN azkeneko Profezia hau lezioak dakartza Jaunari bilatzeari buruz jo eta ke, ametsa non HARK deitzen duen BEREN Apostolu eta Profetei irakurri eta interpretatzeko, baimentzen ez denean gantzuduraren Espiritua amatatzea, eta ohar irmoa BERAK deitzen dituen horiei Ministerio honi laguntzeko, ez diotenik jaramonik egiten.

PROFEZIA 55

ENE seme kuttuna [Nikomia], beti gogora arazten didazu jipoitzen dudala eta errieta egin maite ditudanei. Baina, ENE seme maitea, ez al zara konturatzen saritzen ditudala ere jo eta ke NIRE bila dabiltzanei? Zuek hirurok, jo eta ke, 24 ordu egunero, baita zuen ametsetan, etengabe bilatzen nauzue. Zenbat gehiago sarituko ditut NIRE haurrak arretaz bilatzen dutenak NEURE Hitz bakoitza?

Suntsipena dator, prestatu zaitezte, suntsipena dator. Horregatik esaten diot NIRE alabari orain: esan ezazu hizketan, ez dago soilik berba idatzitako boterean . Duela urte batzuk, NIK agindu nuen berba hauek esanak izan daitezen, eta ostera, banekien tokiko buruzagiek ez zutela obedituko. Halere, orain da garaia berba profetiko hauek mintzatuak izan daitezen. Egunero gehituko da bat berria. Haiek denak egongo dira entzuten diren tokitan, ez bakarrik irakurtzen direnetan.

Suntsipena dator. ENE seme, Chuck, aurkitu amets hori, azkena eman niona NIRE alabari. Suntsipena dator, etiketatu ezazu horrela. Ohartu jendeari. Esan haiei bidaltzen ditudala NIRE Apostolu eta Profetak jendeari ohartzeko, suntsipena etorri aurretik. Suntsipena dator baina ez NIRE haurtxoei, ez NIRE Emaztegaiari, ez NIRE hautatuei eta ez NIRE aukeratuei. NIK babestuko diet, Noe eta bere familia babestuak izan ziren bezala arkan, bakarrik sinetsi ahal badute. Esaiezue NIK babestuko diedala FEDEGABETASUNEKO UHOLDETIK, NIK babestuko diet ZAIN DAUDEN ARRISKUEN UHOLDETIK.

Esaiezue “Sar zaitezte arkan”. Aurkitu non egon behar duten, esaiezue bilatu dezatela NIRE aurpegia. Ez badakite non egon behar duten, barautu, otoitz egizue eta deitoratu eta auhendatu baina aurkitu non dagoen arka. Baldin eta jakitun diren artean non egon behar duten, baldin eta NIRE ziurtasuneko estaldurapean dauden, orduan, arkan daude, nonahi ere munduan direlarik. Baina berriro diotsuet, ENE haurrak, bildu Apostoluak eta Profetak, interpretatu dezaten, NIK eman nion ametsa Elisabeti. SUNTSIPENA DATOR!

NIRE seme Chuck, ametsa argitaratu behar duzu eta NIK emango dizuet interpretazio bat ametsarena, baina bilarazi Apostoluei, eta bilarazi Profetei, zeren bakoitzak edukiko du zati bat, soilik obeditzen badute, eta esango dizute ametsaren ager errebelazio osoa ametsarena. NIRE HAURRENTZAT: JENTILEK SUNTSIPENA DAKARTE ETA NIK BAIMENTZEN DUT. BAINA NIRI HOTS EGITEN DIDATENAK, NIRE SEME YAHUSHUAREN IZENEAN, HAIEK EGONGO DIRA NIRE ZIURTASUNAREN ARKAN, NIK BABESTUKO DITUT SUNTSIPENA ETA OINAZETIK. Letra handiekin ipini data hau eta ordua ametsarekin eta esaiezue, Noeren egunetan bezala, Loten egunetan bezala …

SUNTSIPENA DATOR!!!

Ez dakizue zein ordutan. Ez dakizue zein egunetan, Sabbath egunean izan ezik. [entzuten da telefonoa deitzen etxartean] Hobe duzue otoitzean egotea.

Suntsipenaren mezua. ETENALDIAK AMATATZEN DU GANTZUDURA. Oharra [Elizabeth lekoratzen da telefonoko deiagatik, berak jarraitzen du hizkuntzetan hitz egiten] Non zure fedea dagoen, zure ziurtasuna dago. Zuen ziurtasuna ez dago. [Entzuten da erantzungailuan uzten duten mezua] [Nikomia, deituko dizugu berriro] ZIGORRA BAIMENTZEARREN GANTZUDURA AMATATUA IZAN DADIN. HURRENGOAN, ENE HAURRAK, IKASI LEZIO BAT: DESKONEKTATU TELEFONO HORI. EZ GERO SEKULA GEHIAGO AUKERA EMAN GANTZUDURA AMATATUA IZAN DADIN. [Elisabetek jarraitzen du otoitz egiten hizkuntzetan, ahalegintzen bere arreta zentratzeko YAHUSHUAK esaten ari zaionan.]

Honek haserretzen nau Niko. Hurrengoan, izan zaitez zuhurra. Anai … ez zekien. Berak ez zuen ulertzen papera jokatzen zuela satanasen eskuetan. Barkatzen dizut, ENE haurra. Baina hau beste lezio bat da zein erraz gantzudura amatatua izan lezakeena, lekoratze hutsal batekin. Horregatik agintzen dizut, Niko, izan zaitezen baitaratua Elisabetekin, hain gutxi lekoratzearekin ahalezko den bezala. Zeren zuek biak zeharo gantzutuak mantentzen zarete eta edozein lekoratze amatatu lezake. NIK baimendu nuen hau gertatzea NIRE alaba NIREGANDIK hitzak esaten zituela, soilik zuei erakusteko zein erraz bera lekoratu daitekeen eta utzi NIRI entzuten. SUNTSIPENA DATOR!!!

Bakarrik ohartu jendeari suntsipena datorrela.

YAHUSHUAREN ohar benazkoa: Entzuten al didazue Ministerio honi laguntzeko eta jaramonik ez diozue egiten NIK esaten dudanari zuek egin dezazuen? Edozer delarik NIGATIK egingo duzuela, edozer delarik NIRETZAT promes egin duzuena egitea, ipini al dut zuen bihotzetan laguntzea Ministerio honi? Geroko utzi duzue esanez: Oi, bihar edo agian beste egun batean. Bakarrik etorri eta irakurriko dut, ez naiz ipiniko haiekin mintzatzen.” Baina hauxe diotsuet eta adierazten dut: SUNTSIPENA DATOR!!!

Eta edozer gauza NIGATIK egin dutena, edozer gauza egin dutena NIRE Semearen Izenean, edozelan izanda ere lagundu duten modua Berri Onak hedatuak izan dezaten, hauexei izango dira NIK entzungo dietela haien oihua. Egin dituzten sakrifizioak, NIK apuntatuko dut egun horretan. Kontuan hartuko dut nortzuk estali zituzten haien belarriak, kontuan hartuko dut nortzuk estali zituzten begiak. Kontuan hartuko dut ikusi zaituztenean gabeziak pasatzen, eta NIK ipini nuenean haien bihotzetan, eskuak batu eta leialak izan daitezen NIRE hazi ona hedatzen dutenei uztaren larrean, eta haiek mugitu burua eta ukatzen diote laguntzeari, esanez: “Oi, ez, BERAK ez dit esaten niri. Ohartzen diet orain. NIK kontuan hartuko dut. Zeren NIK bidaltzen diot Zaharreko Elijah bezala. NIK bidaltzen diot Sareptako alargunengana, nahiz eta haiek ez jakin. NIK kontuan hartuko dut suntsipena datorren egunean.

Eskaintzen zituen janaria NIRE Profetei? Eskaini zieten ura? Eskaini zieten kemenezko hitza? Eskaini zieten aterpea? NIK eskatzen diet Zaharreko Profetei behin eta berriro, lehen esandako hitzean, eta NIK beti bidali nien NIRE mezuarekin, eta beti haien erabakia zen, gizakiek entzungo ote bazuten edo erantzungo bazuten izu begirunezkoarekin edo kaleratuko ote zituzten profetak. Ezer ez da aldatu.

Beraz, esaiezu, ENE alaba, esaiezu NIRE ordez, esan ez dezaten ez zirela ohartuak izan.

SUNTSIPENA DATOR!!!!

Prest zaudete? Galdeiezue zer egin duten NIGATIK.

Profeziaren amaiera.

AMETSA: YAHUSHUA GU GARA ZURE EMAZTEGAIA, ITXAROTEN ZAITUGU

Premiazkoa. Amets arestiko. Bakarrik otoitzak galarazi lezakete gertatzea. Jeff eta Chuck-en interpretazioak orrialdearen behean. Mesedez lagundu iezadazue Shofarra oharrekoa jotzen. Zuen artzainek ez badute nahi entzuterik, orduan zeu zara arduradun jakinarazteko edozelan. A zer nolako premia daukadan nire Espirituan. Amets Bizia izan nuen 2001ko azaroaren 19an. Arrazoi bakarra hau partekatzeko zuekin da ez eragiteko beldurra, baizik eta zuen otoitzak eskatzeko amets hau gertatu ez dadin. YAHUVEHK hitz egiten du gurekin ikuskapenekin, ametsak eta errebelazioen bidez, baita profetikoki ere. Bakarrik zintzoen otoitz sutsuak geldituko dute amets hau amesgaizto bihurtzetik. Mesedez partekatu besteekin, eta eskatu zure elizari makurtzeko eta damutu eta errukia eskatzeko Amerikaren gain beste behin. Elizak eta artzainak uko egiten badiote, orduan, hasi otoitz taldeak eta bitartekari otoitzak egin.

Hau premiazkoa da. Ni Ameriketan bizi naiz. Nolatan ez zait axolako? Amerika al da hau ikusten ari naizena? Nazioa birritan astindua izango da, gutxien espero denean. Guk babes militarra indartsua daukagu baina bakarrik YAHUVEHK geldi lezake edo galarazi deabruak nahi duena egitea, eta bakarrik zintzoen otoitz sutsuak galaraziko dute edo gelditu hau. Ardura hartu behar dugu. Zenbat salbu ezak ezagutzen dituzu?

AMETSAREN HAURTXO GOSEZ HIL BEHARREAN

Ni zutunik nengoen zeru urdin ederrari begira, dena baketsu zegoen. Altxatu nuen artean nire ikusmena, ikusi nituen 4 zirkulu zeruan, Jainko YAHUVEHREN atzamarrarekin marraztuak letxe astiro. Laugarren zirkulua marratua zegoenean, entzun nuen zarata orroka altua. Etxean sartu nintzen. IZUGARRIZKO haizea etorri zen suntsitzen eta hiltzen. Haize bolada bezala zen, bonba nuklearraren eraginaz. Begiratu nuen ikaratuta heriotza eta hondamena. Nire etxe barruan, ikusi nuen andre bat besoetan haurtxo ttipia zeukala. Begiratu nion eta haurtxoa hilda zegoela ematen zuen eta oso azpielikatua. Esan nuen: Zergatik ez duzu elikatzen haurtxoa? Berak begiratu zidan hoztasunez eta esan zuen: “Haurtxoa barautzen dagoelako.”

Orduan, nik haurtxoa berarengandik hartu ahal izan aurretik, berak ireki zuen leihoa eta jaurti zuen bigarrengo pisutik. Arineketan joan nintzen kanpora radiazioan eta haize suntsitzailearen artean, eta hartu nuen haurtxoa nire besoetan, eta hasi zen arnaska berriro. Ni han nengoela, gizon bat hurbildu zitzaidan. Haren aurpegia erreta zegoen oso larriki radiazioaz, eta gorri zegoen hirugarren graduko erredurekin. Berak ez zuen hitzik esan, bakarrik nire albotik igaro zen oinez. Itzuli nintzen etxera zeharo babestua radiazioatik, eta banekien ezerez zidan kalterik eragingo, haurtxoarekin, eta eman nion esnea botila batetik.

Hainbat denbora pasatu ondoren, haize suntsitzaileak gelditu ziren. Dena patxadaz zegoela zirudien. Nik orduan zeruari begiratu nion berriro, eta ikusi nuen hasten zela lehenengo zirkulua. Nik oihuka hasi nintzen: Damutu zaitezte eta itzuli zuen bihotzak YAHUSHUARENGANA, zeren berriro etorri da epaiketa! Hain gutxik entzun zuten! Ikusi nituen beste 3 zirkuluak denak erronkan, 4 guztira, eta gero orroaren soinua, ezin dudana azaldu. Gero, haize suntsitzailea berriro etorri zen, beste leherketa nuklearra eztanda egiten bezala. Bereizi nuen emakume erlijioa dela, eta haurtxoa kongregazioak direla. Ezarritako erlijioa herriari gosea jasanarazten dabil, derrigortzen barau egitera, ezaguera espirituala eta egia profetikoak eta errebelazioen bila. Ohituta nago jendea elikatzen hil behar dagoena euren elizetan. Artzainak herria sakrifikatzen ari dira, haiek elikatzeko helburuaz aberastasunekin, kontrolarekin, ustez haiek ardien jabe direla, ahazten Artzain Ona bat baino ez dagoela.

Mesedez, ohartu denoi. YAHUVEHK hitz egin zidan ametsean eta ohartu zidan zergatik altxatuko zuela babes hesia berriro. Paganoak ere gurtzen dute jainko paganoren bat, eta nor gurtzen du Amerikak?

BEHIAREN AMETSA

Azaroan izan nuen antzeko ametsa.

Errepide batetik nenbilen eta esnez beteriko behi bat jarraitzen zidan noranahi, ni joaten nintzen toki guztietara. Ez zen nire behia. Baserritarrak egotzi zidan bere behia ostea. Esan nion nik ezin nuela saihestu behiak niri jarraitzea; behiaren erabakia zela. Ikusi nituen 3 karratu erronkan YAHUVEHREN atzamarrekin marrazkiak zeruan. Entzun nuen soinua zarata orroka bezala. Ezin dut azaldu. Gero, ikusi nuen mendietan nengoela eta haitz izugarriak zetozela nireganantz. Arineketan joan nintzen ozeanora, non nire etxea zegoen ametsean. Sartu nintzen etxean. Gero ikusi nituen 3 karratuak berriro zeruan marratuak. Begiratu nuen ikaratuta eta saiatu nintzen pentsatzen, zein ote zen hiltzeko modu gutxien mingarria zena, pentsatu nuen, bada, ozeanoak urpetuko zuela etxea eta denak itoko zirela ni gelditzen banintzen, beraz, joatea erabaki nuen mendietara berriro. Entzun nuen zarata orroka eta gero, hirugarren karratua marratua izan ostean, ikusi nuen mugitu ahal izan aurretik, su artifizialak zeruan, lehenengo, mota aspergarri zerbait koloredunak, gero, su artifizialak kolore bizikoak. Su artifizialak ederrak ziren. Nik ez nuen arineketan egin, bakarrik su artifizialak begiratzen nituen.

IRUZKIN

Mesedez, bidali nazazu zure ametsen bereizmena. Badakit behia herria dela, beste artzainen irakaskuntzaren esneaz beterik, baina gehiago nahi dute. Bakarrik zintzoen otoitz sutsuak atzemango dute asko. NIRE herria apalik makurtzen bada aurpegiak behean eta apaltzen bada, NIK entzungo ditut haien otoitzak eta osatuko dut haien lurra. Mesedez, benetan hartu amets hauek. YAHUVEHK ozenki berba egin zidan orain dela hiru urte eta 2003 izango da laugarren urtea. BERAK esan zuen: LAU SASOITAN JAKINGO DUZU. Ongi bereizten badugu, lau sasoiak urteak dira. Ba al dugu hainbeste denbora? Edo azkena arinago etorriko ote da? Zeren gehiegi nahi dute Amerika suntsitzea eta ahalmena dute, eta bakarrik YAHUVEH eta YAHUSHUAK geldi lezakete. BERAK erabiliko ditu gure otoitzak. Nork lagunduko gaitu bitartekaritza egiten? Denbora gehiago behar dugu mundu hau atzemateko Zeruko Erreinurako.

Ona da babestua naizela. Zeuk ere egongo zara, YAHUVEHREN hegalpean bazaude, Salmo 91 dioenez, Jainko Gorenenaren leku ezkutuan. Ba al dago zerbait lar zaila Jainkoarentzat? Hiru ume hebrearrak labe gorian 7 bider areagotuan jaurtiak izan ziren eta ez zen ezer erre, eskuak eta oinak lotzeko kordelak izan ezik. Jainko YAHUVEHK oinazetik gorde ahal gaitu denboraldi horretan ere.

Mesedez, esan besteei YAHUSHUAREN grazia salbatzaileari buruz salbu izan daitezen. Ez izan beldur gizakiarena, bakarrik haragia hondatu lezakeena, baizik eta ekin zeure Salbamenari izuaz eta dardaraz YAHUVEHREKIN, zure haragia hil lezakeena eta bota zure espiritua Suzko Aintzirara. Maite zaitudalako, ohartzen dizut. Ezekiel 3:17-21. Odola ez dago nire eskuetan. Mesedez, gogoratu benetako Sabbath eguna eta gorde egizu Santu. Sabbath gordetzea ez du esan nahi legalkeria. Gorde zaitez legalkeriatik eta esklabotzatik, hau bedeinkazioa da eta atsedena YAHUVEHREN haurrentzat. Moisesen garaian bezala, babesaren bedeinkazioak egongo dira benetako Sabbath gordetzen duten gizakientzat YAHUVEH eta YAHUSHUAREN maitasunagatik. Jarraibide hauek eman zizkigun Adam eta Evarekin, eta Bibliak dio Sabbath betierekoa dela eta ez duela sekula aldatuko. Katolizismoak aldatu zuen Sabbath benetakoa. Gurtu egunero, baina hurbildu zaitez bereziki Sabbath benetakoan. YAHUSHUA etorri zen Moisesen Legea betetzeko, ez desegiteko. Arineketan joan nintzen etxea nire segurtasunezko ARKA da. Ziurtatu Arkan zaudela hau gertatzen denean, Salmo 91ko aterpean. Gogoratu: hots egin YAHUVEH eta YAHUSHUAREN Izena. Ahalmena dago Izen Sagaratuetan.

Maitasuna eta bedeinkazioak YAHUVEH eta YAHUSHUAREN Izen goienekoetan. Apostolu Elisabeth (Elisheva) Elijah.

JEFFEN INTERPRETAZIOA

Sherrie maitea:

Otoitz egiten nabil ametsagatik. Uste dut argi dagoela Jaunak erakusten dizula emagaldua, eta bera ez dago prest bere haurrari Jaunaren okela elikatzeko. Hortaz, Jaunak epaiketa erabaki du beraren gain. Hiru bider Jauna mintzo zen berarekin. Epaiketak etortzen hasi dira eta emagalduarekin hasten da. Bera da emagaldu handia idazten denari buruz, piztiaren gainean apa egina. Jainkoak berba egin dio hainbeste bider eta garaia da berarengandik irteteko, ENE herria, eta ez izateko sopikun bere bekatuena. ZERGATIK JARRAITZEN DUZU PUTETXETARA JOATEN? Utzi esne espirituala hartzeari ez dizuna gurendu araziko.

Eta orain Jaunak bidali du argaltasuna haien arimetara eta oraindik jarraitzen duzu berarengandik irten gabe, ENE herria. Eta zergatik? Eduki ahal izateko lagun nabariak eta etxe zainduak eta auto bikainak eta gurtzeko toki ederrak? Zergatik eduki beharko zenuke gauza guzti hauek eta ostera, ahazten nauzu egunetik egunera. Jaunak maite zintuen, salbatu, elikatu, eta ZEU EMAGALDUARENGANA ETA EMATXARRENGANA? Eta nola liteke berak zu elikatzea, oi, ergela, ahazten nauzuna egunak joan eta egunak etorri? ZERGATIK BILATU DUZU EMAGALDUA ETA BERE ARRANDIZKO OHATZEA, JAUNAREN ORDEZ?

Horrenbestez, emagaldua bilatu duzunez eta ez didazu NI bilatu, ez duzu obeditu NIRE ahotsa berarengandik irteteko, NIK ez dut entzungo, epaiak bidaltzen ditudanean haren aurka. Ez zenuke izan behar sopikun gauza hauetan. Baina zeuk esan zenuen zeure barnean: beste aukerarik ba al dago? Ez al da ematxarraren jarrera joan naitekeen modu bakarra? Ez al daude eraikinak bazter guztietan eta nik ezin dut okelarik lortu han? Baina zeuk erran zenuen zeure barnean: eta zer? Behintzat errepide ondoan geratzeko lekua daukat, elikatu eta bazkatu nintzakete eta osasuna eta oparoa izan ditzaket ere.

Eta emagalduak erakarri zitzaizun, eta urrumakatu eta gelditu arazi eta zeuk jan zenuen ogia toki finetan eta aurkitu zenuen pixka bat bake eta kontsolamendua. Baina NIK esan nuen: Gizaki hauek ez didate entzungo. Deialdi gogorragoa bidali behar dut, bestela berak emagaldua larregi gozatu eta berak urrumakatu lezake NIRE herria lo egitera. Baina suntsipena etorri zenean, NIK esan nuen: Begiratu orain eta ikusi. Damutuko ote da bera? Ikusiko du jendeak NIRE premia dutela? Damutuko dira beraientzat bizitzeaz eta etxe horietaz NIRE Izenean eraikiak? Oi! Entzungo al dute orain, dakusatenean NIRE Izenean eraikitako etxeak ezin dutela inor salbatu, ezin dutela babestu? Babestuko al zaitu argamasa eta adreiluzko etxea, ENE laztana? Lagunduko dizute jendeak, NIRE Izena saltzen dizuten apaizak eta NIRE gonbidatzaileak, NIK epaiketa ordenatzen dudanean beraren gain? Etorriko al da bera zure ehorzketara? Prestatuko al du berak zure etzalekua zeuregatik? Abestuko al du berak zure hileta elizkizunean? Diotsut ezetz!

Eta orain ezin dut gehiago jasan. Hemen daude egunak ezagutu dezazun zeuretzat hil zena benetakoa dela. Damutzen bazara eta zeure bekatuetatik itzultzen bazara, eta NIRE aurrean makurtu eta jarraitzen banauzu, salbu izango zara. Baina NIK NEUK epaituko dut emagaldu handia eta MADARIKATUAK DIRA BERARENGAN AURKITZEN DIRENAK egun horretan. Sherrie, ez dago nigandik ezkutaturik Jaunak egingo duena. Emagalduarengandik kanpo hainbeste urte egon naiz. Sherrie: Erlijio faltsuaren sistema da emagaldu handia, kale bazterretan eta lurreko eraikin nagusietan Jesus saltzen duena. Jesus saltzen dute dolarren truk eta elikatzen dute jarraitzaileei esneaz, eta esnea bihurtu da are arinago, diruzalekeria areagotzen den heinean. Nahiz eta artzainak ere, haietariko askok badute okela hitzaren elikagai garrantzitsuenak beraiengan eta haien bihotzetan, ez dituzte partekatzen arrazoi honegatik: beldur dira herria iraintzeko eta jarraitzaileak askatzeko eta dirua eraikinak eta egitarauak egiteko laguntzeko askatua izatea, eta abar.

Ongi, hori bekatu handia da eta hatsa handia Jainkoaren sudurrean. Nola liteke salbuespena izatea, benetako Apostolu eta Profetak lanean ibiltzea haiek mantentzeko, jarraitzaile gutxiekin, ordez, eliza apostataren behargin faltsuak betetzea haien poltsikoak haurren aberastasunarekin? Eta ez zen horrela Jesusen lehenengo agerraldian? Erosten eta saltzen usoak tenpluan egoten ziren. Orain saltzen dute kasetak, liburuak, irudiak, huskeriak, kafea, janaria eta mota guztietako gauzak, eta hori hamarrena eta eskaintzak hartu ondoren. Ez al du Jaunak horrelako eliza epaituko? Baimendu lezake Jaunak gaiztakeria hau jarraikitzea? EZ ETA MILA BIDER EZETZ! Orain Jaunaren haserrea piztua dago faltsuaren aurka eta ahotik listua gisa botako du.

Oraindik deika dago benetako Emaztegaiari irten dadin eliza emagaldu faltsuarengandik. Horrek esan nahi du, zeu denominazioa batean bazaude, irten kanpora. LUTERANOAK, IRTEN KANPORA. METODISTAK, IRTEN KANPORA. PRESBITERIANOAK, IRTEN KANPORA. Irten kanpora goresten den guztiarengandik Jaunaren eta benetako elizaren gain. Zeren haren bekatuak heldu dira zerua bezain altu, eta Jaunak gogoratu ditu haren bekatuak. Eta Jaunak epaituko du izugarrian emagaldu hau, esertzen dena erregina bezala, ustez inoiz ez duelakoan ikusiko tristura. Nola ausartzen da bere burua gorestea hainbesteraino? Nor uste du dela, listua bota eta bere burua erregina adierazten duela eta egundo ez dela izango alarguna? Irten berarengandik, ENE herria. KATOLIKOA AL ZARA? IRTEN! IRTEN! IRTEN! Bai, turuta jotzen ari da, entzun dezakezu? Egunak igaro dira jada. EZIN DAITEKE EMAGALDUA ALDATU. EMAGALDUAK BERAK ALDATUKO ZAITU.

Inork ezin du ematxarra aldatu. Hori posible balitz, Jaunak dagoeneko aldatuko zukeen. Baina orain egokitzen da haur azpielikatuen aberastasunarekin, eta berak ez du elikatuko NIRE Berbaren aberastasuna eta errebelazioarekin, baizik eta JUDASEN BEKATUAK EGIN DITU, SALDU NINDUENA 30 ZILARREZKO TXANPONGATIK. Belarriak dauzkana, entzun beza Espirituak dioena elizetara. Gaur da eguna entzuteko. Ez gogortu zure bihotza zirikatze egunean bezala, Israelgo haurrek basamortuan bizia galdu zutenean, ezen zeruko benetako ogiaz ez ziren asebeteak. IRTEN!!! IRTEN!!! IRTEN!!! Honela dio Jaunak.

CHUCKEN INTERPRETAZIOA

Nire interpretazioak ametsarenak nahiko sinplistak izateko joera dute. Espero dut besteak bereiziko dutela esanahi sakonagoa, batenbat egoten bada. Suntsipena bat-batean etorriko da, ustekabean, denoi harrapatzen (egileei izan ezik) ezustean. Lau zirkuluak web orrialde honetan argitaratua den honekin zer ikusia dute: Sherrie Elijah esnatu zen Aita YAHUVEHREKIN hitz egiten 1999ko urriaren 16an, goizeko zazpiak ingurutan, ordu zentrala: LAU SASOITAN JAKINGO DUZU, OSATZEKO GAITASUNA, TRONPETA SOINUA. Lau zirkuluak lau sasoi hauei buruzkoak dira [udaberria, uda, udazkena, negua?] Elisabeti erakutsi zion laugarren sasoiaren azkena eta zer gertatuko zena denbora hartan. Berriro ikusten, bigarren aldiz, baieztatzen du hau profezia segurua dela YAHUVEHRENA eta gertatuko dela, baita egongo direla suntsipen uhin bi. Tronpetaren soinua (Shofar) deituko dio YAHUSHUAREN Emaztegaia etxera segurtasunera, suntsipena etorri aurretik, Bildotsaren Eztei Afarira.

Ekaitz hau aurreratzen denean lasterka gure nazioaren zehar, eliza zorigaiztokoak jarraituko dute kongregazioak txirotzen, gose espiritualaz hil zorian jartzen dituzten bitartean. Emakumea eliza hori da, kongregazio gosebera leihotik behera jaurtitzen bigarrengo pisutik. Elisabeth irudikatzen du egia irakasten duten horiek, eta bazkatzen dutenak haiengana doazenak laguntzaren eske, haurtxo gosedunak elikatzen dutenak. Bera eta haurtxoa zeharo babestuak egon ziren radiazioatik etxean, haien leialtasuna eta obedientziagatik YAHUSHUAREN deialdira.