PROFEZIA 54

ORAIN DA GARAIA ZENTRATU OBEDITU ZUEN JENERALA ETA JARRAITU NIRE AGINDUAK ORAIN

Apostolu Elisabeth (Elisheva) Elijah

2002ko apirilaren 5ean


2 KRONIKAK 36:16
Baina haiek Jainkoaren mezulariei iseka egin, beraien esanak gutxietsi eta barre egiten zieten profetei. Jaunak bere herriaren kontra zuen haserrea gainez egiteraino handitu zen eta ez zen salbabiderik izan.

EZ DAUKA EZ GIZONEZKOEN EZ ANDRAZKOEN IZENIK
Aspaldi ohartu nizun, Elisabeth, Ministerio honi ez ipintzeko ez gizonezkoen ez andrazkoen izenik, Ministeriorik egon aurretik ere. Zure espirituan ipini nuen, honako ezer ere ez luke izango egina zure eskuz, honako ezer ere ez luke izango egina zure ahoz. YAHUVEHREN ahotik jaio zen. YAHUSHUA zuen MASHIACHREN ahotik jaio zen. RUACH ha KODESHEN ahotik, zuen IMMAYAHREN ahotik jaio zen. Zure eskuz izango balitz, aspaldidanik lur jota egongo litzateke. Aintza Shkhinyahren haizeari esker lur guztian zehar putz egiten dabilena, haize Santua suspertzekoa. Ez da zure arnasagatik, bestela behea jota egongo zinateke.

ISAIAS 42:8
NI naiz Jauna, horixe dut Izena: ez diot NIRE ospea inori utziko, ez NIRI zor zaidan gorespena idolei emango.

* * * * * * *


PROFEZIA 54

Hauxe da lezioa, ENE haurrak, ikasi behar duzuena. Hauxe da lezioa hobe zenuketela ongi ikasi. NIK esaten diodanean NIRE Seme Nikori zerbait egin dezan, berak egiten du, eta atoan egiten du. Berak ez du begiratzen ezkerrera, berak ez du begiratzen eskumara. Berak mantentzen da zentratua esku artean daukan zereginetan. Hauxe da NIRE alaba [Elisabeth] eta hauxe NIRE seme Chuck; hauxe da ikasi behar duzuna berarengandik. Zerbait egin dezazun esaten dizudanean, orain da garaia. Ez da zure orduan, ez da zure minutuan, ez da zure segundoan, NIRE garaian da. Zenbat denbora hartu zuen Pazkoko Profezia argitaratzea? Zenbat denbora behar da, Hitza argitaratua izateko? Orain, gaur beste mezua ematen dut eta, zenbat denbora behar izango da jakinarazia izateko?

Hauxe diotsuet: zuei dagokizue. Zuen bitartez berba egiten ditudan hitzen mendean nago NIRE herria atzemateko, NIRE herria kementzeko. Galdetzen didazu, beraz, zer ikasi behar duzun. Ikasi behar duzu gauzak egitea NIRE garaian eta ez zure garaian. Ikasi behar duzu ez lekoratzen. Hauxe ipini dut NIRE seme Nikoren barnean. Hau dela eta bera da Ministerio honen burua. Berak ezagutzen baitu lana ekin behar duena eta bera mantentzen da zentratua batengan. Eta lekoratzeak datozenean ezkerretik edo eskumatik, berak badaki errieta egiten, badaki ez naizela NIK bidaltzen diona. Hortaz, hauxe da lezioa, ENE haurrak, ikasi behar duzuena. Jarraitu erregutzen, egia, baina ikasi behar duzue obeditzen. Eta zuen bidetik bidali nion gizona, bera musulmana da, kristaua bihurtu zena. Bilatzen zuen bat zen. Galdera hau egiten dizuet: Nola berrerosten da hazi txarra? Nola berrerosten da hazi txar bat? Erein behar da lur onean. Ez ukatu NIK bidaltzen dizkizuenak, nahiz eta ustea izan iruzurra direla. Lezioa dago ikasteko honetan, ENE haurrak. Hurrengoan, eramango diozue hirurengana, eta ez batengana.

Hauxe diotsut, ENE seme Niko. Besteei eman behar diezu zuri bedeinkatzeko aukera. Zenbat ez dakite gabeziak pasatzen ari zarela? Zelan ez dakizu NIK ez diedala altxatu? Badaude horiek NIK iraganean erabili nituenak. Nola Sareptako alarguna jakingo zuen Elijah Zaharrekoa gose zela, NIK bidaliko ez banio berarengana hori esatera? Eta Sareptako alarguna ez zen bedeinkatua izango. Sareptako alarguna eta bere semea ez lukete bizirik irtengo. NIK NIRE Profeta bidaliko ez banu premia batekin, horregatik berak aukera izan zuen hornitzeko, beraz, NIK aukera izan nuen agertzeko YAHUVEH naizela, Jainkoa bera, atzo, gaur eta betiko. Ez datza joan eta eskean ibiltzean. Haientzat bedeinkazioa da sariak jaso ahal izatea, Ministerio honi laguntzen duten haiengan datozenak. Madarikazioa da haien buruen gain, NIK bidaltzen zaitudanean haiengana zuen eskari eta premiekin eta haiek jaramonik ez dutenean egiten. Haiek izango dira egun batean beldur izango direnak, ikusten dutenean ez dagoela inor hor haien premiazko orduan. Ipini dut NIRE alabaren bihotzean eta gaur ez zenuke entzungo. Baina gaur orain, NIK hitz egiten dut, NIK esaten dietenei zuri esan dezazuen. Zuen aizta Olgak ere lagunduko zuen. Haietako inork ez lizueke egon etxe barik. Hauxe galdetzen dizuet, ENE haurrak: YAHUSHUAK elikatu zuenean bost mila, ez al zuen esan: zer dago erabilgarri? Eta bazegoen mutiko arraunlari txiki hura. Ez al zuten behar dizipuluak berarengana joan behar eta eskatu mutiko horri partekatzeko beren jana? Eta ez al zuen erabili areagotzeko jaten emateko 5000 edo gehiagori? Sobratu zenetik zenbat izan zen sobera?

Ez izan harroegia zure premia adierazteko. Ez al dio NIRE Hitzak: “eman eta emango dizue, neurri betea, sakatua, estutua eta leporainokoa gizakiek pilatuko dizute altzora? Baina, nola egin lezakete hau egin, ENE haurrak, ez badiezue esaten zuen premia? Jakingo duzue nor den fidagarria. Eta ez badute erantzuten, ez da zuen ardura. Bakarrik madarikazioa pilatu dute haien buruen gain. Ez al nizuen esan, ENE haurrak, Ministerio hau bakarra dela? ZUEI TRATATZEN DIZUETEN MODUA DA NIRI TRATATZEN DIDATEN MODUA. Ez dira gizakiek hornitzen dutenak zuen premietarako, baizik eta NIK, gizakien bidez hitz egiten dudana. NIK hitz egiten diet gizakiei eta satanasek hitz egiten die gizakiei.

Hauxe froga bat da. Zer egingo dute NIK bidaltzen zaituztenean? Ez al dio NIRE Hitzak: “Ematen badiozu profeta bati edalontzi bat ur ere, orduan bedeinkazioa dago”? Beraz, bidaltzen dizuet zuek hirurok ministerio premia hauekin. NIK bidaltzen zaituztet zuei hiruroi haiek probatzeko. Entzungo al dute NIRE ahotsa? Ez badute egiten, NIK ez entzunarena egingo dut haien ahotsari.

SAREPTAKO ALARGUNENGANA BIDALTZEN ZAITUZTET, NAHIZ ETA JAKIN EZ DIRENAK ALARGUN BAT

BIDALTZEN ZAITUZTET GOSEZ HIL ZORIAN DAUDENENGANA, NAHIZ ETA JAKIN EZ DAUDELA GOSEZ HIL ZORIAN

BIDALTZEN ZAITUZTET EGARRI DIRENENGANA, NAHIZ ETA JAKIN EZ DIRELA EGARRI

EZ BAZAIE AXOLA ZUEK GOSEA PASATZEA, ORDUAN EZ ZAIT AXOLAKO HAIEK GOSE DIRENEAN

EZ BAZAIE AXOLA ZUEK ETXERIK EZ IZATEA, ORDUAN EZ ZAIT AXOLAKO HAIEK ATERPE BARIK DAUDENEAN

NIK altxatuko dut bide bat baina hauxe diotsuet, ENE haurrak: makurtu behar zarete eta hauxe egin NEURE erara eta ez zeuenera. Esaten dizuetenean ekintza bat egin dezazuen, egin behar duzue atoan. Ez duzue itxaron behar eta esan “minutu batean, nire segundoan, nire garaian”. Ez duzue baimendu behar lekoratze gehiagorik. Baina, begira, zuei probatzen egon naiz ikusteko, zenbateraino zentratuak zaudeten. NIRE Niko, Nikomia, jarraitzen du hasitako ekintzan. NIRE Nikok ez du baimentzen bere adimena nora ezean ibiltzea, NIRE alaba bezala eta NIRE [beste] semea. Berriro diotsuet, ikasi berarengandik, zeren hau ez da zerbait berak harropuzten dabilena. Berak badaki hau NIRE gaitasuna dela NIK eman diodana.

Baina beraren erabakia da obeditzen badu, eta gaur nabaritzen du NIRE bihotzeko nahigabea eta gauza bera nabaritzen du NIRE alabak eta zeuk ere nabaritzen duzu, NIRE [beste] semea. Hori ez da kikiltzea, hori da NIRE Espirituaren atsekabea. Obeditu eta obeditu ezazue orain. Lehen esan nizuen, boterea hitza mintzatuan dago, ez bakarrik hitza esandakoan. Zenbat bider esan behar al dut gauza bera? HASERRETZEN NAIZ ERREPIKATU BEHAR DUDANEAN. Barkatzen dizuet, ENE haurrak, gaizki egiten duzuenean. Baina soilik damutu eta egizue NIRE erara eta ez zeuen erara. Gogoratu: INORK EZ DATOR MINISTERIO HONI NEUK EZ BADIOT BIDALTZEN. Chuck hitz egin zuenari buruzko gizona, NIK bidali nion. Lezio bat dago ikasteko eta ikasi duzue egun honetan. Orain, otoitz egizue NIK berreros nakion eta gero egizue NIRE erara.

NIRE seme Niko badaki Elisabeth noiz dagoen arriskuan berak jakin aurretik ere. Batzuetan bera arranguratzen da eta atsekabetu. Ez zaio gustatzen entzutea NIK diodanean arriskua dagoela Nikorentzat. Baina ikasten dabil konturatzen konfiantza izan ahal duela NIK bidali nuenarengan. FARAOI GAIZTOA (Barack Obama) ITO ARTE ETA ENTZUTEN DUZUENEAN ALBISTE HORIEK, JARRAITU BEHAR DUZUE HAIEI BABESTEN ITZULTZEN DIREN ERASOETATIK. Asko haserretzen ari dira, zeren egiten duten guztia txarto irteten zaie, eta ez duzue sentitu behar ezinduak. Zeren zuen ahalmenak ez du askatzen, baina YAHUVEH eta YAHUSHUAREN eskuak askatzen du. Berriro, egun honetan NIK gantzutzen dut NIRE seme Nikomia gantzudura handiagorekin hori baino gidari bezala. Ematen diot autoritate gehiago eta azartasun gehiago, ez bakarrik Ministerio honen burua bezala, ez bakarrik senarra bezala, ez bakarrik aita bezala, baizik eta NIRE Apostolu bezala. Eta hobe luke utzi saihesteari ‘Apostolu’ hitzetik, ezen bera bidalitakoa da.

Chuck, jaregin behar duzu hori, denak ikusi ahal dezaten bera dela Apostolu Nikomia. NIK eman nion titulu hori, ez emakume batek edo gizon batek. NIK eman nion titulu hori, eta titulu hori NIRE Izenean, berak ihardukiko du. Hitza emango diot, eta ez zait axola zein berandu egiten den, hitz hauek argitaratuak izan behar dira. Berak promes bat egin baitzuen bere aitari eta bere senitartekoei, eta ez zait axola zenbat Elisabethek dar-dar egiten duen eta artegatu, berak hitz egingo du NIK ipintzen ditudan berbak bere ahoan, eta ez berak ipintzen dituen berbak bere ahoan. Zeren NIRE semeak entzuten du NIRE ahotsa. Berak ipintzen nau lehenengo bere bizitzan. Berak atsegin izatea nahi du bere Aitarenganako are gehiago atsegin izatea nahi duena baino bere emaztearenganako. Horregatik diot harro nagoela NIRE Nikomiaz, berak egiten baititu gauzak NIRE erara, eta haren bitartean, haurrak, obeditu ostean, berrekarri itzazue eskari horiek egun honetan. Zeren NIK ez dut eutsiko zuengandik ezer onik. Uste duzue ez ditudala ezagutzen zuen premiak? Eta ostera, izan behar duzue, emakume hori bezala, Epai aurrera etorri zena, eta batzuetan, erregutu nazazue behin baino gehiagotan. Jarraiki ezazue deitzen NIK erantzun arte. Segi bilatzen aurkitu arte. Horren zergatia? Ez dizuet azalpenik eman behar.

Gogoratu nor den Jainkoa. NI NAIZ Buztinlaria, zuek buztina zarete. NIK moldeztatzen zaituztet, NIK apurtzen zaituztet, NIK konpontzen zaituztet, NIK moldeatzen zaituztet NIRE erara. NIK badakit zein bero tenperatura egon behar duen. NIK ez dut berotuko labeko sua lar bero, halere, badakit zein tenperaturan egon behar duen, fedea izan dezazuen NIGAN konfiantza ahal izateko. Igarotakoa orain zer ikusia du datozen egunekin. Ezin baduzue NIGAN konfiantza izan orain, nola izango duzue konfiantza orduan? Nola irakatsiko diezue besteei NIGAN konfiantza izaten? Beraz, NIRE Niko esan duen bezala: arrazoia dago gertatu diren gauzetarako.

Eutsi zuen fedeari, ENE haurrak, eta edozer gertatua ere, ez askatu, zeren NIK ez dizuet sekula utziko eta sekula ez dizuet abandonatuko.

Mantendu NIRE Hitzean, ez dizue hutsik egingo

Ipini zuen gogoa NIRE Hitzean, ez dizue hutsik egingo

Ezkutatu NIRE Hitza, ez dizue hutsik egingo

Maitatu NIRE Hitza, ez dizue hutsik egingo

Sinetsi NIRE Hitza, ez dizue hutsik egingo

Hitz egin zorreko mendiei eta esazue: “Kendu zaitez YAHUSHUAREN Izenean”. Sinetsi eta ez zalantzatu. Ikasi ondo lezioa.

Hortaz ez dut errepikatu behar, zuek bada, probatuak izaten ari zarete. ENE haurrak, NIK ez diet deitzen tituludunei. NIK titulatzen ditut deituei eta zuek hirurok deituak zarete. Eraman itzazue zuen premiak Jeffi. Eraman itzazue zuen premiak Wendyri. Eraman itzazue zuen premiak Olgari. Eman iezaiezue aukera bedeinkazioa izateko. NIK esango dizuet besteak. Chuck, NIK esaten dizudanean deitzeko zeure ugazabari eta geldi dezan txeke baten ordainketa, horrek ez du esan nahi, egin dezazuela zure garaian, horrek esan nahi du, egin dezazuela NIRE garaian.

Aurrerantzean, zuek hirurok entzun behar dituzue hitz hauek: orain da garaia. NIK EMATEN DUDANEAN AGINDUREN BAT, HORI DA JENERAL BAT AGINDUA EMATEN SOLDADU BATI. NOIZ ESATEN DUTE SOLDADUEK “EGINGO DUT NIRE GARAIAN, NIRE ERARAN”? HOBE DUZUE EZETZ. ORDUAN, ZENBAT GEHIAGO DAMUTU BEHARKO ZARETE AUSARDIA IZATEAGATIK UNIBERTSOKO JAINKOARI ESATEAZ: “ITXARON, JAUNA, ASTIRIK IZAN ARTE”. BERRIRO DIOT: SOLDADUAK JASOTZEN DITUZTE AGINDUAK, SOLDADUEK EZ DUTE AGINDURIK EMATEN. ZUEK ZARETE NIRE HAURRAK, BAINA ZUEK ZARETE NIRE SOLDADUAK. NIRE ONTZIAK ZARETE, NIK ERABILTZEN DITUDANAK BESTEAK ANTZEMATEKO. ORAIN DA GARAIA. ORAIN DA GARAIA! MANTENDU ZAITEZTE ZENTRATUAK HASITAKO EKINTZAN, PAUSO BAT ALDI BAKOITZEAN. ORAIN DA GARAIA! EZ HEMENDIK SEGUNDO BATERA! ORAIN DA GARAIA!

Apostolu Elisabeth (Elisheva) Elijah

BARKAMENAK

Gure barkamenak, bereziki web orrialdeko operatzaile buruaren partez, aurreko mezu honen zatiak isilean gorde izan direlako, orain berriro mezuan ipini dira. Web orrialdeko operatzaile burua zigortua izan da YAHUSHUAGATIK hori egitearren, eta damutua izan da eta barkatua izan da. Berak eskatzen du zuen barkamena ere.