PROFEZIA 53

NIK EMAN DIZUET GARAIPENA

Apostolu Elisabeth (Elisheva) Elijah

2002ko martxoaren 28an


2 KRONIKAK 36:16
Baina haiek Jainkoaren mezulariei iseka egin, beraien esanak gutxietsi eta barre egiten zieten profetei. Jaunak bere herriaren kontra zuen haserrea gainez egiteraino handitu zen eta ez zen salbabiderik izan.

EZ DAUKA EZ GIZONEZKOEN EZ ANDRAZKOEN IZENIK
Aspaldi ohartu nizun, Elisabeth, Ministerio honi ez ipintzeko ez gizonezkoen ez andrazkoen izenik, Ministeriorik egon aurretik ere. Zure espirituan ipini nuen, honako ezer ere ez luke izango egina zure eskuz, honako ezer ere ez luke izango egina zure ahoz. YAHUVEHREN ahotik jaio zen. YAHUSHUA zuen MASHIACHREN ahotik jaio zen. RUACH ha KODESHEN ahotik, zuen IMMAYAHREN ahotik jaio zen. Zure eskuz izango balitz, aspaldidanik lur jota egongo litzateke. Aintza Shkhinyahren haizeari esker lur guztian zehar putz egiten dabilena, haize Santua suspertzekoa. Ez da zure arnasagatik, bestela behea jota egongo zinateke.

ISAIAS 42:8
NI naiz Jauna, horixe dut Izena: ez diot NIRE ospea inori utziko, ez NIRI zor zaidan gorespena idolei emango.

* * * * * * *
PAZKOAKO PROFEZIA

PROFEZIA 53

Egiazki, ENE haurrak, Itsas Gorria buruz-buru jarria duzue. Egiazki, ENE haurrak, faraoi gaiztoa eta tropak zuen atzean daude, baina ENE haurrak, Moises eta Israelgo haurrentzat ihesbidea egin nuen bezala, horrela ere berriro egingo dut. ENE haurrak, datozen egunetan, ikusiko dituzue gauzak datozela mundu honen gain burua astindu araziko eragingo dizuetenak eta galdetuko duzue eta esango duzue: Non ote dago gure YAHUVEH eta YAHUSHUA gaur?

Baina gorde ezazue zuen fedea eta eduki zuen begiak NIREGAN eta ikusiko duzue Itsas Gorria banatzen dela berriro eta ziurtasunean zeharkatuko duzue eta etsaiak suntsituak izango dira. Esesten zaituzten guztiak, zuen atzetik doazen guztiak, suntsituak izango dira. Zeren NI NAIZ YAHUVEH eta ez naiz aldatzen. NI NAIZ YAHUVEH, eta berdina naiz atzo, gaur eta betiereko. Eta NIRE Seme YAHUSHUAREN Odolaren bidez, zatozte konfiantzaz tronura eta esadazue konfiantzaz behar duzuena.

Egun honetan, Nikomiari eman diodala garaipena diotsuet. Egun honetan diotsuet, nahiz eta Elisabeth hilik egon behar zukeela, ziurtatzen dizuet egun honetan, ezer etsaiak egiteko asmoa zuela, baimenduko nuela NI egin dezala. Diotsuet: Garaipena eman dizuet, nahiz eta NIRE Semeak orduak borrokatu behar izan zuen, NIRE Espirituaren Ezpatarekin BERE eskuan, bera Elisabethen lepoan eskua zeukanean, ate hori zabaldu zenean berriro.

Berriro, ENE haurrak, dakusazue garaipena. Ez zen garaipena erraza izan. NIK sekula ez dizuet zin egin garaipena erraza izango zenik. Esaten dizuedanean garaipena izango zela, GOGORATU INORK EZ ZAIZUELA INOIZ ESAN ERRAZA IZANGO ZENIK. Egia da, NIRE uztarria erraza da eta NIRE zama arina, baina ENE haurrak, PREZIOA ORDAINDU BEHARRA DAGO GANTZUDURAGATIK jarri dudana zuen bizitzetan.

Jaten duzuenean Pazkoa ospakizun honetan, ez marmarikatu ezta arranguratu zeren, aldiz, egiten duzue bihotz eskertiarekin eta gogoratu zer gertatu zenaz Israelgo haurrekin. Gogoratu zaitezte Israelgo haurraz berrogei urteetan zehar nora ezean ibili zirenak. EZ ZATEKEEN HORRELA IZANGO MARMARIKATUKO IZAN EZ BALUTE, ARRANGURATU IZAN EZ BALUTE ETA PURRUST EGINGO EZ BALUTE. Baina NIK bueltaka eta bueltaka ibili daitezen eragin nien, batzuek esango lukeen bezala, zirkuluetan. Ibili arazi nien bueltak eta bueltak eta frogatu egin nien behin eta berriz.

EZ ARRANGURATU, EZ MARMARIKATU

Ziurtatzen dizuet, ENE haurrak, egiazki hauxe diotsuet: EZ MARMARIKATU, EZ ARRANGURATU, EZ EGIN PURRUST, EDOZER IZAN ARREN NIK BAIMENTZEN DUDANA ZUEI GERTATZEA. ALDERANTZIZ, ALTXATU ZUEN BEGIAK NIGANA. ALDERANTZIZ, EMAN YAHUVEHRI ETA YAHUSHUARI AINTZA. Eta jakizue NEU bakarrik naizela askatzailea. Eta jakizue NIRE Seme YAHUSHUA isuritako Odolaren bidez bakarrik izango duzuela garaipena. YAHUSHUAREN Izen Sagaratuaren bidez bakarrik zuek izango duzue garaipena. Zin egin dizuet hau bakarrik obeditzen baduzue. Makurtzen baduzue zuen belarria NIK esaten dudan guztiari, diotsuet, ENE haurrak, hauxe: garaipena izango duzue. GOGORATU GARAIPEN BATEKIN PREZIOA DATORRELA. GOGORATU EZ DAGOELA GUDARIRIK GUDAN SARTZEN DENA, EZ DENA SENTITZEN NEKATUTA. EZ DAGO SOLDADURIK NOIZBAIT EZ DUENA NAHI KORRIKA EGITERIK.

Baina izan gogoan, ENE haurrak, gogoratu hauxe: NIK promes egin dizuet garaipena, baldin eta zuek obeditzen baduzue, makurtzen baduzue zuen belarria NIK esaten dudan berba bakoitzari, santutasunean mantentzen bazarete eta bizi bazarete eredu bezala, denak ikus zezaten. Hauxe diotsuet, ENE haurrak, zuek eta Ministerio hau ikusiko duzue erabateko garaipena. Ikusiko duzue zuen etsaiak hiltzen bakarrik NIRE eskutik. Ikusiko duzue zuen etsaiak makurtu eta belaunikatu eta aitortzen YAHUSHUA Jauna eta Salbatzaile bezala. Eta izango da bakarrik NIK dekretatu dudalako garaipena NIRE Seme YAHUSHUAREN Izenean. Eta jakingo duzue edozer prezioa merezi izango duela, zeren aintza NIRI ekartzeko lehentasuna eman dizuet, zuen oinazeen bidez. Antzinako Profetak bezala, jendeak ikusten zaituztenean irauten, jakingo dute bakarrik NIRE eskugatik dela, babestu eta gidatzen zaituztena zuen ibilbide guztietan.

ENE haurrak, gozatu Pazkoa festa hau NIK hornitu dudana zuentzat egun honetan. Chuck, ENE haurra, eskerrik asko NIRI obeditzeagatik, eskerrik asko entzuteagatik. Zeren Pazkoaren Profezia honen bedeinkazioa besteengana zuzenduta zegoen, eta ez bakarrik zuretzat. Esaiezue, huts egin bazuten Pesaj Seder egiten, modu apalean ere, aitortzen banaute, NI YAHUVEH BERA naizela, Israelgo haurrei egiptoarrengandik, eta madarikazio eta izurritatik zetozenak. Esaiezue, bakarrik NIRE haurrak modu apalean egin balute eta NIRI aitortzen, edozein eguna dela egutegian, HAIEN PAZKOA NON DAGOEN, IZANGO DA HAIEN FEDEA NON DAGOEN ETA HAIEN FEDEA NON DAGOEN, HAIEN PAZKOA EGONGO DA.