PROFEZIA 51

TURUTA JOTZEA 144000RENA!

EZ IZAN BELDUR ENE TTIPI MAITEOK! NI NAIZEK ZUTOIHALA ALTXATZEN DU GAIZTOEN AURKA

EMANA GUR. ELISHEVA SHERRIE ELIYAHURI

2001EKO AZAROAREN 2AN

* * * * * * *

2 KRONIKAK 36:16

Baina haiek Jainkoaren mezulariei iseka egin, beraien esanak gutxietsi eta barre egiten zieten profetei. Jaunak bere herriaren kontra zuen haserrea gainez egiteraino handitu zen eta ez zen salbabiderik izan.

EZ DAUKA EZ GIZONEZKOEN EZ ANDRAZKOEN IZENIK

Aspaldi ohartu nizun, Elisheva, Ministerio honi ez ipintzeko ez gizonezkoen ez andrazkoen izenik, Ministeriorik egon aurretik ere. Zure espirituan ipini nuen, honako ezer ere ez luke izango egina zure eskuz, honako ezer ere ez luke izango egina zure ahoz. YAHUVEHREN ahotik jaio zen. YAHUSHUA zuen MASHIACHREN ahotik jaio zen. RUACH ha KODESHEN ahotik, zuen IMMAYAHREN ahotik jaio zen. Zure eskuz izango balitz, aspaldidanik lur jota egongo litzateke. Aintza Shkhinyahren haizeari esker lur guztian zehar putz egiten dabilena, haize Santua suspertzekoa. Ez da zure arnasagatik, bestela behea jota egongo zinateke.

ISAIAS 42:8

NI naiz Jauna, horixe dut Izena: ez diot NIRE ospea inori utziko, ez NIRI zor zaidan gorespena idolei emango.

* * * * * * *

HITZAURREA

Hunkitua YAHUVEH eta YAHUSHUAREN aurrean, ematen dut berba profetiko hau RUACHEN gantzudurapean. Eskatzen dut orain, zerbait ez baletor bat Eskritura Santuekin, mesedez, jakinarazi nazazue. Nik probatzen dut hitz egiten duen espiritu bakoitzak, bereziki mezu profetiko batean. Dezente e-postak bidaltzen nautenez eta beldurrez beterik daudenez, otoitz egin nuen kemenezko berba bategatik, baita niretzat ere. E-postak erantzuten nenbilen bitartean, beste aizta batek, profeta dena, kemena behar zuen. Gutxien espero nuenean, mezu profetiko hau gertatu zen. Otoitz egiten dut berba hauek bedeinkazioa izango direla zuentzat eta lagunduko diezazueten albiste izugarriak heltzen direnean gure bidean. Badakit horrela izango dela nirekin. Zerbait izugarria da YAHUVEHREN bozeramailea izatea eta otoitz egiten dut hitz bakoitza izan dadin HARK nahi zuen bezala mintzatua izan dadin.

Sentitu zaitez aske kopiatu eta bidaltzeko, besteei kementzeko garai batean, noiz izua bere maila gorenean egongo den.

SALMO 2

Zer dabiltza nazioak asaldaturik? Zergatik darabiltzate asmo hutsal horiek gogoan? YAHUVEHREN aurka eta hark aukeraturiko Gantzutuaren aurka, altxatzen dira mundu honetako erregeak, elkar hartzen dute agintedunek: Hauts dezagun haien nagusigoa, eten ditzagun haien lokarriak! Zeruko tronuan dagoenak irri egiten du, YAHUVEHK iseka haien lepotik. Haserre mintzo zaie, BERE suminaz ikara ematen die: “NIK NEUK sagaratu dut Erregea Sionen, NEURE mendi Santuan”. YAHUVEHREN erabakia iragarriko dut. Hau esan dit: NIRE Seme zara ZU. Gaur zaitut NIK sortu. Eskatu NIRI, eta nazioak emango dizkizut ondare, lur osoaren jabe egingo zaitut. Burdinazko makilaz hautsiko dituzu, buztinezko ontzia bezala puskatuko.” Jokatu, beraz, zentzu onez, erregeok; zentza zaitezke, munduko agintariok. Zerbitzatu YAHUVEH begirunez, bizi ikaraz, oi gizaki hilkorrok, BERA sumindu eta zuen nagusigoa gal ez dadin, bat-batean pizten baitzaio haserrea. Zorionekoak HARENGAN babesten direnak!

PROFEZIA 51

Etsaiak sartzen denean uholdea bezala, NIK altxatuko dut zutoihala haren aurka. Oraindik ez duzuenez ikusi, ez izan beldur NIK ahaztu dudanik honela egiteko promesa. ENE kuttunak, ez izan beldur, berriro NIK, YAHUVEHK, diot ez dezazuen beldur izan, ENE ttipi maiteak. Ez dizuet altxatu ordu honetarako eta eman dizuet ezaguera NIK, YAHUVEHK, eman dizuedana orain zuei uzteko. Zeu zara NIRE ezkutaturiko gantzuduradun bat. Orain da altxatzeko garaia eta irteteko zuen senitartekoei YAHUSHUARENGAN laguntzeko. Eman dizkizuet lursailak, ondareak, itsasontziak, uharteak, egoitzak eta baliabide ekonomikoak. MILIOIDUN SEKRETUAK DAUZKAT, BAI, BAITA MILIOI ANIZTUNAK eta ez zarete balio askorako izan NIRE Erreinuarentzat geratu zarelako munduko begietan, eta ordez, ibiltzen saiatu zarete NIRE kordel finean. Maite izan nauzue eta zerbitzatu sekretupean, zeren esan zenuten zuen barnean: Zer egin nezake YAHUVEHREN Erreinuagatik? Nola bultza nenkioke YAHUSHUAREN Ebanjelioari? Geratzen zarete, beraz, isilik eta ezkutaturik, halere, otoitz egiten duzue beste batek egin dezan zeuk sentitzen duzuna ezin duzula egin. Laster, beranduegi izango da, NIRE Apostolu eta Profetei laguntzeko. Ez duzue oraindik ulertzen prezioa hau ere, zeinen bitartez NIK hitz egiten ari naizen, ordaindu behar duten: erasoak baztertuak izan behar direnak, ez bakarrik esparru fisikoan, baizik eta esparru espiritualean? Laguntzen ari zara edo oztopoa izaten ari zara?

NI, YAHUVEH, gaitasun anitz nabil zure gain isuritzen. NIRE ezkutuek jainkotiar jakinduria dezente daukate, ez bakarrik mundu honenganakoari buruz, baizik eta NIK bedeinkatu zaituztet eremu espiritualean RUACH ha KODESHENA. Lan egin duzue munduarekin batera eta, halere, ezkutaturik gorde zarete. Zuetariko askok jenioak zarete. NIK ezkutatu zaituztet honako hauek bezala:

Medikuak

Abokatuak

Maisuak

Filantropoak

Bankuburuak

Asmalariak

Inbestitzaileak

Artistak

Informatikako ogibidekoak

Argiketariak

Poliziako indarretan

Mota guztietako gobernuetan

Senatariak

Legebiltzarkideak

Estatuko gizonak

Saltzaileak

Denden jabedunak

Frankizien jabedunak

Eraikitzaile enpresako jabeak

Kapitainak

Itsasontziko ugazabak

Jatetxeen arduradunak

Edozein motatako garraiobideen nagusiak

Aktoreak

Zinemako enpresaburuak

Abeslariak

Inbertitzaileak

Burtsa artekariak

Idazlariak

Sukaldari ogibidekoak

Diseinatzaileak

Kontratistak …

Ez dago ogibiderik non ez daukadan NIRE haur maiteak ezkutaturik. Hauek dira NIRE dizipuluak NIRE Seme YAHUSHUARI jarraikitzen diotenak eta YAHUVEHREN Legeak obeditu nahian dabiltzanak, eta ezkutatu NIRE hauek mundu guztian zehar daude sakabanatuak. Gizakiaren legeak neurtzeko erabiltzen duten araua hauxe da: Eskriturekin bat dator? Hauxe da dena neurtzeko araua. Egia bada, Tora eta Eskriturak baieztatuko dute.

NIK, YAHUVEHK, ezkutatu zaituztet hau bezalako garai baterako. Otoitz egizue nola erabili zuen ulerpideak, gaitasunak, jakinduria, etxeak, higiezinen jabetza, indar ekonomikoa eta gaitasun espiritualak. Edozein jakinduria ez doana NIRE Eskrituren aurka erabili behar duzue laguntzeko eta trukatzeko, garai batean, noiz ez den egongo erosteko edo saltzeko edo besteei laguntzeko beste modurik. Zuen jakinduria, agerbideak, osaketa, ezaguera eta zuei emandako heziketa onura ekarriko du besteenganako garai horretarako, eta jakingo duzue noiz erabili, eta non erabili eta nori lagundu. NIRE Apostolu eta Profetak premia dute zuek ezkutatu zakizkieten hau bezalako garai baterako, gaiztoengandik haien hondamenaren bila dabiltzanak, beraz, inork ezingo du esan ohartuak ez zinetenik epaiketa heldu aurretik.

NIK, YAHUVEHK, beti bidaltzen ditut NIRE Profetak eta Apostoluak, ez bakarrik damutasunarentzat, baizik eta datozen arriskuaz ohartzeko eta nola ihes egin etsaiaren atzaparretatik. NIRE ezkutatuak azarriak izan behar dira, partekatzen dituzuenean zuen ezagutza eta zuen agerbide ezkutuak, NIK, YAHUVEHK, egunero ematen dizkizuenak. Aurretik diotsuet: ez fio izan zuen indarrean, baizik eta fio zaitezte YAHUSHUAREN indarrean, nahiko baitzaizue edozer etorrita ere aurre egiten duzuna. Zerbait al dago zailegia YAHUVEHK lortzeko? Zuek aurre egiten dituzue, zuek uste duzuenari iraganezinezko harresiak ezin direnak eskalatu ezta inguratu. NIRE RUACH ha KODESHEN gantzudurarekin, ez duzue lur joko. NIK, YAHUVEHK, suntsitzen ditut esklabo mantentzen zizkizuten harresiak espetxetan, non baztertuak izan zareten besteengandik.

NIK, YAHUVEHK, besteekin batzen zaituztet, zeren hauek ere NIRE ezkutuak izango dira, NIK ezkutatu ditudanak NIRE hegalpeko aterpean. Itxoin ikusi arte NIK, YAHUVEHK, egingo ditudan mirariak. Ikusiko duzue, zuen ordu onenak izango dira ikusten duzuenean berriro YAHUVEH askatzen, horiek, besteek hondatzeko ahaleginetan dabiltzanak haien aurka, dena NIRE Izenagatik. NIK YAHUVEHK, HAUTATU DUT PROFETA HAU ALDARRIKATZEKO 144000EN TURUTA JOTZEA. IKASI EZAZUE MOISESEN KANTUA (IRTEERA 15 ETA APOKALIPSIA 15) HARENGAN DAGO GARAIPENA YAHUVEHREN IZENEAN. NIRE Agindu Berria Apostolu honi ENE Alaba hauxe da: ORAIN DA GARAIA YAHUVEHREN AURPEGIA BILATZEKO ETA YAHUVEHREN BORONDATEA, ETA YAHUVEHREN MARTXAKO AGINDUAK. ZABILTZATE YAHUVEHK ESATEN DUENEAN IBILTZEKO, ARINEKETAN EGIZUE YAHUVEHK ESATEN DUENEAN ARINEKETAN EGITEKO, MINTZATU YAHUVEHK ESATEN DUENEAN MINTZATZEKO, ETA EZ EGIN EZER ESATEN DIZUTENEAN GELDI GERATZEKO ETA ITXOITEKO. Axolagabe hain txikia izatea erabakia, ikasi NIRI otoitz egiten, NIK agertu dezan NIRE borondatea, ez zuen borondatea.

NIK, YAHUVEHK, gantzutzen ari naiz NIRE hautatuei lehen egin nuen baino neurri handiagoan. IKASI ETA AGER ZAITEZTE ONETSIAK, INORK EZ LEKIZUEKEEN DESBIDERATU ESKRITUREKIN. NI, YAHUVEH, bilarazten nabil NIRE tropak harresian, satanas eta demonioak kortaratzen dizuetenak gailentzeko. Zuek dauzkazuen armak ez dira haragizkoak, espiritualak baizik. Inolako armarik ezin du egon NIK zuetariko bakoitzari eman dizuedan gantzudura berezien tamainan, zuek jakin ez arren. NIRE garaian ikusiko duzue zutoihala NIK, YAHUVEHK, altxatuko dudana, kristauei eta juduei kalte egitera saiatzen diren horien aurka. Israeldar guztiak YAHUVEHREN Izenari hel egiten diotenak, ez daukatenak beldurrik erabiltzeko NIRE Izen sagaratuak, konturatzen dira atzipetuak izan direla, hortaz, txarto irakatsi zaie. Badago gantzudura, salbamena, askapena eta osatzeko boterea YAHUVEH eta YAHUSHUAREN Izenetan.

NIK, YAHUVEHK, hauxe galdetzen dizuet: utziko dituzue eman dizkizuedan promesak? ITXAROPEN BEDEINKATUA eman dizuedana? Zergatik esango nuen NIK ez zaretela NIRE sumindurapean, baizik eta NIRE errukipean, eta zuek irakasten diezue besteei NIK, YAHUVEHK, ez dudala onartuko inolako ihesbiderik kristauentzat NIRI hots egiten didatenak YAHUSHUAREN Izenean? NIK, YAHUVEHK, arka bat daukat zuentzat. NIRE haur guztiak, NIREGAN dutenak konfiantza, entzungo dute NIRE ahotsa garbi, bakarrik sinetsi eta jarraiki galdetzen NIRI. Uste duzue, NIK, YAHUVEHK, hona arte ekarri dizuedala orain zuei huts egiteko? NIK, YAHUVEHK, ez dut Israel libratuko haren herria santuagoa delako. Benetan, haren bekatua ugari bezain da, hatsa zerura igotzen da, mundu guztiko nazioetan egiten den bezala. Ez dago nazio bat hobea denik besteak baino. NIK, YAHUVEHK, ez dut baimenduko Israel zeharo hondatua izan dadin, zeren NIK, YAHUVEHK, hitzarmena egin dut Abraham eta bere haziarekin.

NIRE haurrak, txertatuak daudenak NIRE Seme YAHUSHUAREN Odolagatik, ez izan beldur. NIK, YAHUVEHK, ohoratuko dut Odolezko Hitzarmena egin dudana zuekin ere. YAHUSHUAREN askazi espiritualaren bidez, ZUEK ERE JUDUAK ZARETE. Ukatzen dutenak YAHUSHUAREN Odolezko Hitzarmena eta diotenak juduak direlako dela, ukatzen duten horiek YAHUSHUARI, NIRE Seme bezala eta zuen MESIAS, erne egon. NIRE Oparia ukatu duzuenez NIK, YAHUVEHK, eman dizuedana Kalbarioan, orduan, sinisten duten horiek eta fedea dutenak, Tora, Sabbath eta Festak gordez gero NIK salbatuko diedala, NIK, YAHUVEHK, gogoratzen dizuet, sakrifizio bat barik bekatuagatik, bekatu egiten duzuenean, ez dago eskaintza orbangaberik eta epaituak izango zarete, ez YAHUSHUAGATIK, baizik eta Moises eta Moisesen Legeak. Oi, zuek dohakabeak hau gertatzen denean!

Ez da egongo grazia edo errukirik Moises epaitzen dizuenean Epaiketa Egunean. Holako erraz izango balitz, uste duzue NIK bidaliko nuela NIRE Seme kuttuna YAHUSHUA jasateko eta hiltzeko zuen ordez? Denak egin zuten bekatu eta ez duinak izan ziren Sortzaile perfektu batentzat. Hainbat hobeto NIRE haurrentzat, bekatariak direla badakitenak, eta halere, ahalegin guztiak egiten dituzte obeditu eta damutzeko, barkamena eskatzen YAHUSHUAREN Izenean, eta badakite YAHUSHUA dela haien Odolezko Hitzarmena, sakrifikatua izan zena ere haien bekatugatik! YAHUSHUAK epaituko ditu honela onartu ziotenak, ez Moisesen Legea, ez Moises. YAHUSHUAK EPAITUKO DU PAGANOEI UKATZEN DIOTENAK BIZITZEARI BIZIMODU SANTUAK NIRE AURREAN ETA UKATZEN DUTENAK BEKATUGATIK ODOLAREN ORDAINKETA BAKARRA, SANTUA ETA ORBANGABEA.

Ez naizela gauza askatu eta babesteko? NIK, YAHUVEHK, dauzkadan egitasmoak zuentzat onerako dira eta ez txarrerako. Konfiantza izan ezazue NIGAN eta utzi bermatzeari zuen ulermenean. NIRE haurrek aitortzen dute NIK, YAHUVEHK, bakarrik ditudala erantzunak, eta NIK, YAHUVEHK, promes egiten dizuet zuzenduko dudala zuen ibilbideak ibiltzen zaretenean NIRE zapalduren atzetik. Zure zapaldurak bakarrik ibiltzerakoan desbideratuko dizkizute, baina NIRE zapaldurak pauso irmoak dira, garaipenera daramatzatenak. Sinetsi eta jaso garaipena. Borrokatu dakizunagatik zuzena dela. Tratatzen ibili zaren gizaki batzuk daude, NIK zure bizitzatik ateratzen nabilenak, besteak ekartzeko, zuri kemena emateko eta laguntzeko ibilbide guztietan mantentzera.

Ez esan ez dagoela astirik hau egiteko edo bestea. Alderantziz, konturatu zaitezte, ez al naiz NI denbora guztien Aita? Denboraren gordelaria, NIK, YAHUVEHK, denbora BERA naiz. Nor bestela geldi lezake denbora, aurreratu, edo atzeratu? Haur maitea, eta NIRE haur guztiak YAHUSHUARI deitzen diotenak Izenagatik eta dakitenak ezin dutela ezer egin Izen sagaratua barik, altxatu zaituztet hau bezalako garai baterako. NIRE gantzutu ezkutuetako zatia zarete. Nahiz eta etsaiak karraskatuko dituen haginak zuri kalte egiteko saiatzen, eta HAIEK IDATZI DITUZTE ZUEN IZENAK, NIK ERE IDATZI DITUT HAIEN IZENAK MADARIKAZIOAREN LIBURUAN ETA GAIZTO HAUEK IGAROKO DUTE BETIKOTASUNA SUZKO AINTZIRAN, UZTATZEN ORAIN EREITEN ARI DIRENA.

NIK erakutsiko diet NIRE haurrei berriro, entzuten baduzue NIRE ahotsa eta ibiltzen bazarete NIRE zapalduretan, ISEKA EGINGO DIEZUE ETSAIEI SAIATZEN DIRENAK HONDATZEN ZUEI ETA NIRE SEME GUZTIEI, SAIATZEN DIRENAK ENTZUTEN NIRE BERBA BAKOITZA, ETA OBEDITZEN NAUTENAK, EDO BEHINTZAT, AHALEGINTZEN DIRA HONELA IZAN DADIN, ETA BADAKITE, BEKATU EGITEN DUTENEAN, YAHUSHUAREN ODOLA DAUKATELA BEKATUEN BARKAMENERAKO. NIK, ZUEN AITA YAHUVEHK, NAHASTUKO DIET GAIZTOEN TEKNOLOGIAREKIN. NAHASTUKO DIET HAIEN ASMAKIZUNEKIN. Azalpen lurreko edo zientifikorik egon barik, NIRE haurrentzat ipinitako lakirioak, alderantziz, harrapatuko dituzte eta eragina izango gaiztoen gain, YAHUSHUAREN jarraitzaileen hondamenaren bila dabiltzanak. Lehen egin nuena faraoi gaiztoarekin, egingo dut berriro. Bakarrik YAHUVEHREN eskuari esker, jausiko dira betiko mundu honetako Goliat guztiak.

IGARKIZUNEN GORDETZAILE GAIZTOAK

NIK deitzen ditudanak sekretuen gordetzaile gaiztoak, saiatzen direnak sekretuak erabiltzen okultismoko, demonismoaren, lege zientifikoen, ezaguera politikoaren eta gizakiak idatzitako legeak NIRE haurrak hondatzeko eta kentzeko NIK eman dizkiedan askatasunak NIRE haurrei, NIK, YAHUVEHK, ustekabea izango dut haientzat. Nahastuko ditu gaizto hauei jakintsuak direla uste dutenak. NIRE haurrei kalte egiten saiatzen dira. NIK, YAHUVEHK, eta NIRE Seme YAHUSHUAK zin egiten dugu babestuko dugula deituak eta gantzutuak direnak ordu honetarako.

NIRE ahotsa entzuten saiatzen direnak klaruago beste edozein ahots baino, hauexek dira NIRE benetako altxorrak lurrean. YAHUVEH eta YAHUSHUARI hots egiten dieten guztiak eta fio direnak NIRE RUACH ha KODESHEGAN gidatzeko ezohiko gantzudurarekin ikusitakoaz desberdina, konturatu behar dira NIK kimatzen ari naizela eta kentzen haien bizitzetan kendu behar den guztia. Bai, zuen ahaideak ere kimatuak izan behar dira, edo kenduak YAHUVEHREN eskutik, NIK babestu behar baititut NIRE laztanak. Zuentzat ez badira laguntasuna, eta alderantziz, oztopoa badira, orduan, jakizue NIK kenduko dietela, ZEREN HAIEK TRADITUKO DIZUTE HERIOTZA ARTE, YAHUVEHK ez badu banatzen sekula ez zena ezarria bilduta egoteko bat bezala.

Otoitz egizue eta bitartekaritza egin zuen familiakideengatik, baina NIK esaten dudanean joan zaitezten, eta hala ere, ez badizuet esaten eraman zuen familiakideak zurekin, maitasunezko froga izango da YAHUVEHREN partez. Utziko duzu dena NIGATIK, Loti bezalaxe, nori ihes egiteko esan zitzaion ? Ez zuen beste erremediorik bere emaztearengandik banatzea baino. NIK gatzezko irudian bihurtu nuen. NIK irakatsi behar izan nien berari eta bere alabei era gogorrean. NIK galdatzen dut obedientzia, bereziki aingeru bat bidaltzen dudanean ohartzeko: “Irten, ihes egizue, toki hau hondatzeko zorian dago.” Loten emazteak ihes egin zuen, baina bueltatu egin zuen bere burua atzerantz begiratzeko, eta atsekabetu zen bere ondare guztiak galtzeaz, bere etxe eta adiskideak hirian. Hau lezioa da. NIK ESATEN DIZUDANEAN IHES EGITEKO, AXOLAGABE ZERTZELADAK ZEINTZUK DIREN, OBEDITU, BESTELA LOTEN EMAZTEAREN PATUA IZANGO DA ZURE PATUA BAITA NIRE HAURRENENA.

Fio izan NITAZ eta jakizue NIK dauzkadan egitasmoak zuentzat onerako direla eta ez txarrerako. Irri egiten dut entzuten dudanean ETSAIEN KONPLOTA DIOTENAK KRISTAU ETA JUDU GUZTIAK HIL EGINGO DIRELA. Ez dute oraindik ulertzen etsaiak, nahiz eta tinko saiatu NIRE herria desagertu arazteko, egin zuten bezala Erromatar Enperadoretza eta Hitler, arek eta gehiago sakrifikatzen duten, arek eta gehiago izango direla altxatuak? Santuen odola sakrifikatuak direnak bakarrik ekarriko ditu Santu gehiago Zeruko Erreinura. Sauloak Pablotan bihurtuko dira. Etsaiak oso ergelak dira. Ez dute uste zeruak berak setiatuko dituela etsai deabruzko hauek eta zeruek beraiek isuriko dutela NIRE sumindura NIRE etsaien gain, asmoa dutenak makina bat erabiltzea jainkotzat jokatzen duena? Orain ere nahasten ari naiz etsaiei zuek ezagutzen ez dituzuen eratan. Kontuz, Oi, NIRE etsaiak, zeren zuen kreazioak zuen eta zuen maitekorren aurka bueltatuko ditut! NIRE haurrak askatuak izango dira.

Zenbat bider jada, ez bakarrik Ameriketan, baizik eta Israelen, NIK askatu ditut nazio hauek bakarrik igarotako hilean? Bai, bada, ez bakarrik hori, baina diotsuet mundua suntsitua izango zukeen, nazio batek gerrako olgeta hilkorrak jokatzen dituenean beste nazio baten aurka, eta zertarako? Mendekua, diruzalekeria, boterea, botere eta mendekotasun gehiagoren gosea. NIK, YAHUVEHK, bakarrik goragotzen dut eta erabili. NIRE herriak NIRE Seme YAHUSHUAREN Izenean hots egiten duenean, eta errukiagatik hots egiten duenean bizi diren nazioaren alde, baita bertan bizi ez direnen alde, nola gortu ninteke NIRE belarriak, nahita ere? Hauxe irakurtzen ari zarete orain, NIK luzatu dudalako denbora arrazoi bategatik: otoitz bitartekarikoen kariaz irten direnak mundu honi estaltzen NIRE Seme YAHUSHUAREN Izenean. Zuen ziurtasunezko kutxa oraingoz zintzoen otoitz sutsuak dira.

NI NAIZ YAHUVEH eta ez dago NI bezalakorik. Altxatzen dudan zutoihala gaiztoen aurka ARMAK ERABILTZEN DITUZTENAK NIRE HAURREN BURMUINAK MANIPULATZEKO, aurkituko dute, ez bakarrik haien armak gaizki ibiliko direla, baizik eta alderantziz, NIK bueltatuko dut asmakizun guztia, makina guztia, gaixotasun guztia, arma biologiko eta bakteriologiko guztiak haien aurka. Haien familiakideak ere lotsatuak egongo dira haietaz eta maltzurren gorputzak beraiek ukatuko diote betetzeari haien bizitzako urteak. Hauxe da NIRE mendekua, saiatzen diren horien aurka YAHUVEHREN sinesmena dutenak eta YAHUSHUAREN jarraitzaileak suntsitzen. Maite zaituztet. Bai, YAHUVEH gorrotatzen duten horiek ere, NIK bakarrik sortu nizuen, eta YAHUVEHREN eskua bakarrik zerutik bidalia, izango da suntsituko dituena bai zuen gorputzak, bai zuen arimak, suzko aintzirara jaurtiz, damutzen ez bazarete otoitzean, barkamena eskatuz YAHUSHUAREN Izenean.

UTZI AMERIKA BAKEAN. UTZI ISRAEL BAKEAN. Laga NIRE haurrei gurtu eta zerbitzatzeko askatasuna, egiaz eta botere gantzutuan. NIK ipini nuen Amerika aparte, libreen nazioa izan dadin eta bedeinkatu nuen gerra barik haren kostaldera letorkeenik urteetan zehar. Amerika, ez eman arinki hori zeinekin NIK bedeinkatu zaituzten, bakarrik beldurragatik. Altxa ahotsa eta uko egizu gehiengo isilduna izateari. Entzun daitezen zuen ahotsak. Gogoratu bata galtzen duenean haren erlijio askatasuna, eta okerreko gizakiak zentsuratuak, orduan, denak daude arriskuan haien erlijio askatasuna galtzeko. Horrenbestez, denak daude arriskuan galtzeko euren erlijio askatasuna. NIRE haurrak badakite hau ez datzela erlijio batean kentzen dena. YAHUVEH eta YAHUSHUARENGANAKO harremanetan datza, eraldatzen dena erlijio mota batean, jainkotasun modu batean, baina ez daukana barneko urrikalmendurik.

Kontuz YAHUVEH eta YAHUSHUAREN etsaiak! Zuen hondamen masiboko armak zuen gain itzuliko dira. Zentzu batean bidaliko dizkizue eta zeruko aingeruak bueltatuko dituzte beste norabide baterantz. NIK babestuko ditut NIRE haurrak, lehoi emeak babesten dituen bezala bere lehoikumeak. Kontuz YAHUVEH eta YAHUSHUAREN etsaiak! Zeren, begiratu, NIK entzuten diet NIRE haurrei hots egiten izu eta harriduraz, zeren irakatsi diedan bakerako borrokatzaileak izaten eta ez gerra-egileak, eta honek harridura eragiten die, gizakiaren gizagabetasunaren gaiztakeria mailagatik, gizon, emakume, mutil eta neskenganakoa. NIK entzuten ditut NIRE haurren beldurrezko oihuak, zeren haiek konturatzen dira, naturalean ezin dutela haien burua babestu. Orain ikusten duzue zergatik deitzen diet NIRE ardi eta bildotsak. Zein ardi edo bildots bere burua babestu lezake? Ba al ditu ardiak edo bildotsak atzapar zorrotzak, edo hagin zorrotzak, beste animaliei eman dizkiedan bezala? Ez. Ardia bere Artzain Onaren esku dago bakarrik gidatua izateko bazkaleku orlegi eta ur freskotara. NIRE benetako ardiak eta bildotsak ez daukate Mana edo Ur Biziaren urritasunik. NIRE benetako ardiak konfiantza dute NI, YAHUVEH eta YAHUSHUARENGAN Artzain Ona bezala. NIRE Izena YAHUVEH da. NIRE ardiak etorriko dira bakarrik NI NAIZ eta NIRE Seme kuttuna YAHUSHUAREN ahotsera, eta bakarrik entzungo dute GURE oraindik ahots patxadatsua RUACH ha KODESHEN (Espiritu Santuen) bidez.

NI NAIZ Artzain On hori. NIK babestuko ditut NIRE ardi eta bildotsak mundu honetako otsoengandik. Egia da, NIRE ardietako batzuk hilak dira otsoengandik, eta batzuek pertsekuzioa jasango dute, baina hau beti egon da. Haien sariak ez dira ikusten hemen lurrean, zeruan baizik, betikotasunerako. NIK barre egiten dut entzuten dudanean nola etsaiek uste duten, NI, YAHUVEH, itsu nagoela, edo gor eta mutu, eta ez dudala errepikatuko entzun dudana NIRE Apostolu eta Profetei. NIK ohartzen diet NIRE haurrei hitz eginez haien espirituetara. Motzegia al da NIRE besoa zuei askatzeko, ENE haurrak? Sinisten duzue NI naizela zuen Sortzailea, YAHUVEH, dena sortu zuena zeruan eta lurrean? Ez al da YAHUVEHK zuen begiak eta belarriak sortu zituena? Uste duzue orain bista txarra daukadala edo belarri gorrak zuen otoitzak eta intziriak ez entzuteko, eta ikusi eta entzuteko etsaiek egiten dutena? Uste duzue, ENE haurrak, ez dudala altxatuko eta dagoeneko altxatu dudala zutoihala gaiztoen aurka? Haiek daukate haien urrutiko kontroleko ikuskera, baina NIK dauzkat NIRE aingeruak, guardia egiten 24 ordu egunero, behatzen eta argibideak ematen gaiztoek egiten ari diren guztiarena.

ARTALDEAN IRAGAZIAK

Batzuek erabiltzen ari dira NIRE Seme YAHUSHUAREN Izena ere, NIRE haurrak atzipetu nahian, iragazten NIRE ardi eta bildotsen artaldeetan, ustez oharkabe pasatzen direla, eta ostera, NIK ikusten ditut haien bihotzak. NIK badakit zertara bidaliak izan diren egiteko. NIK ezagutzen dut otsoa, bat ikusten dudanean. Ikusten dut satanas etortzen lehoi orroka bezala, nori irenstekoen bila.

NIRE haurrak atzipetuak izan litezke denboraldi baterako, baina bakarrik NIK baimentzen dudanean. Oi, dohakabea otso hori ardiaren mozorroa jartzen duena, NIRE haurrak barrandatu eta segadan harrapatzeko! Zein da zuen arimaren prezioa? Zeren horixe da kostatuko zaizuena. Zuen arima jaurtia izango da suzko aintzirara. Damutu zaitezte gaur, beranduegi izan aurretik. Aldendu egin duzuen gaitzetik, eta azaldu gaitza delakogatik. Lagundu NIRE haurrei. Bihurtu zaitez NIRE ezkutatukoren bat babestuko duena eta ez diena kalterik egingo NIRE haurtxo, Emaztegaia, Hautatuak eta Aukeratuei. Damutu zaitezte laidoztatu dituzuen haien guztien aurrean. Oraindik badago astia otsoak bihurtu zitezen arkumetan. Hau baliteke bakarrik NIRE Seme YAHUSHUAREN Odolezko Hitzarmenaren bidez. Lasterka egizu, otso, agudo, zeren NIK, YAHUVEHK, ikusten zaitut. Bakarrik zeuk ikusezintzat hartu duzu zeure burua eta mozorrotzen zara.

Behatu dut lastoa eta garia elkarrekin hazten, eta orain garaia heldu da mundu honetara, noiz NIRE aingeruak berehala erauziko dute lastoa eta erreko dute, erretzen egongo den tokian betierean, lehenengo infernuan eta gero suzko aintziran. NIRE begiak beti erne daude, jeloskor maite dudalako eta babestu NIRE ardi eta bildotsak. KONTUZ ZUEK, UZTARRI DESOREKATUAN ZAUDETENAK, ZEREN ZUEN EZKONTIDEAK OTSOAK MOZORROTUAK DIRA. YAHUVEHK ordenatua ez dagoen ezkontzak, ez du iraungo datozen egun txar hauetan, egun txarrak txarrentzat. Zeren, beste behin, gaiztotasuna ikusi dut elizetan eta ministerioetan, non ikusi dudan, planta satanikoak hazten ziren bitartean boterez, jendaurreko harreran eta irakasten demonioen doktrinak. Ezkutuki, otsoak sartu ziren itxurakeriaz eta plantak egiten dituzten jarrera izan zuten, artzain, apostolu, profeta eta maisu bezala, eta bai, ebanjelariak ere. Jendea atzipetu dezakezue, baina kontuz, ezin duzue YAHUVEH atzipetu. NIRE Seme YAHUSHUAREN Izena erabiltzen duzue eta ministerioak izendatzen dituzue zeurearen atzean zuek zeuek aintza hartzeko, baina gorde duzue sekretu gaizto bat.

IRAGAZIEN SEKRETUA

Sekretua da ez dituzuela eman zuen bekatuak, bihotzak, biziak eta arimak YAHUSHUARI. Horren ordez, erabiltzen dituzue botere ezkutuak, eta erabiltzen duzue NIRE Semearen Izena NIRE herria manipulatzeko, zuen dorreak eraikitzeko, eta egoitzak, elizak deitzen dituzuenak. NIK begiratzen ditut milioi anitzeko dolarreko jauregiak, ZUEK ELIZAK DEITZEN DITUZUENAK ETA NIK MAUSOLEOAK DEITZEN DITUT. NIRE RUACH ha KODESH ez dago haietan. NIRE benetako Apostolu eta Profetak ohartzen dizuetenak, irainduak dira, tratu txarrak hartuak eta kaleratuak. Nahiko gurtzapeneko itxurakeriaz. NIK bakarrik entzuten ditut NIGANA datozenak bihotz garbiekin, urrundu zaitezte NIGANDIK zuen itxurakeriazko gorespenarekin. Abeslari tonutik kanpo jarrienak bihotzak daukatenak prest NIRE borondatea egiteko, eta bizi direnak haien biziak santutasunean, ipintzen YAHUSHUA den guztia, haien nahiak eta apetak eta premiak baino lehenago. Hauxe da laudoriozko musika mota gorena NIRE belarrientzat, ez zuen goraipameneko dantzari koreografikoak. Benetako dantza RUACH ha KODESHEAN ez da irakasten, ez du koreografiko lanik inorengandik, RUACH ha KODESH izan ezik. Ez da egiten bakarrik dantzatu nahi duzuelako YAHUVEH eta YAHUSHUAREN aurrean, zuen oinak gantzutuak hori egiteko da, inork ezin du hori irakatsi. NI joan egiten naiz ikusten dudanean mundutarkeria tenpluetan eta elizetan.

Benetako Apostolu eta Profetei ez zaie irakasten izaten, mundu honetako maisu hutsal bategatik. Eskola profetikoak ere burlakeria dira. Nola irakatsi zenezake sekula ikasi ez duzuna gizaki bategatik? Bakarrik RUACH ha KODESHEK hitz egiten du eta NIRE Apostolu eta Profetarengandik dario. Eskola horietan daudenak, hobe lukete damutzea eta konturatu daitezela gizakiak ezin duela osatu profeta bat, edo apostolu bat, edo ebanjelariaren ofizioa ere. RUACH ha KODESHEN gantzudura da eramaten dituena gizakiak. Ez da ezer ikasitakoa edo irakatsia. Artzain ona izateko, eredua de Artzain Ona. Artzainak eta Ebanjelariak: utzi saiatzeari eraikitzen zuen jauregiak hemen lurrean, utzi pilatzeari zuen aberastasunak lurrean. NIRE herriari diotsue ez prestatzeko larrialdietarako, ostera, zuetariko zenbat pilatzen ari zarete guztiaren onena? Zuetariko zenbat, artzain oparoak, ezkutaleku sekretua daukazue, eta zuen egitasmoak egin dituzue, axolagabe zuen kongregazioak? Zergatik uste duzue nahi dudana zuei emandako dirua hamarretakoetan, beirazko katedralak eraikitzeko? Edo Ameriketako eliza handiena eraikitzeko, edo munduarena? Ez litzateke dirua hobe erabilia NIRE herriari laguntzeko larrialdietarako prestatzeko? Jabe zarete zuen diamantezko meatzeenak, eta ostera, mespretxatzen dituzue benetako harribitxiak: NIRE haur maiteak.

Mundu honetan atzipetuak dauzkazue, oi, makurrak, baina zuen egunak kontatuak daude mundu honetan. Zer egingo duzue orduan? Enpresa legezkoa NIRE herria ustez babesten duena haiei bidalitako diruarekin zaintzeko NIRE haurrak deitzen direnei, orain artaldeak triskilatzen dituzue. Alderantziz, laguntzen diezue NIRE haurren bizitza pribatua bortxatzen saiatzen direnei. Saldu egin zarete eskaintzailerik onenari, eta haren izena satanas da. NIK ez dut NIRE herria erosten, ezta bere laztanak, leialtasuna edo konfiantza. NIK ez dut errekardaritzen gaiztoekin. Bakarrik ohartuko diet: Damutu zaitezte YAHUSHUAREN Izenean.

Zuek, artzain, ebanjelaria, apostolu, profeta eta maisu faltsuak, okadak ematen dizkiozue NI, YAHUVEHRI. Utzi idokitzeari NIRE artaldeak. Haurrak, ikusten duzuenean ministro bat, milioien jabe dena, harropuzten bere aberastasunaz zuen aurpegian, zergatik bakarrik gehiago ematen diozue, NIRI gehiago haserretzen? Ikusten duzuenean artzain bat harropuzten bere erloju Rolex edo bere Mercedes Benz edo Rolls Royce edo beste luxuzko autoak, edo bere jauregiaz harrotzen, ez duzue ikusten otsoa sartu dela maltzurki zuen artean? Ez itzazue bakarrik bere predikuak entzun, baizik eta epaitu bere fruitua. Konturatu zaitezte benetan NIRE ministroa izango balitz, eman egingo lukeela hartuko lukeena baino gehiago. Eliza daukazu zu zoazena, lanik gabeko jendea dituena, erakundeetako diru sarreran esku dagoena edo gabeziak igarotzen? ORDUAN, NOLA IPINI DEZAKEZUE DIRU HORI ESKAINTZAN ARTZAIN OPAROA ELIKATZEKO, ETA MUNDUTARTASUN ETA DIRUZALEKERIA ESPIRITUA ELIKATZEKO? EZ DUZUE USTE HAIEI SALATUKO DIEDALA ETA BAITA ZUEI? Artzain aberatsak, premia dutenak haien elizetan, haiek oparotasunean bizi diren artean, haiek euren buruak elikatzen dute, eta gosez hiltzen uzten dute NIRE ardiak. Artzain gaizto hauek, kentzen dietenak NIRE artaldeei, daukaten guztiarekin jabetzen eta gainera iseka egiten euren biluztasunaz. Askatasunaz hartzen duten artzainak, eman egin beharko lukete askatasunaz, eta ostera, ikusiko dituzue apostoluak eta profetak saltzen NIK dohain eman niena, RUACH ha KODESHEN gantzuduraren bidez.

Ministro batek atsekabetzen nau asko. Lehen YAHUSHUAREN maitasunezko sinboloa zen, eta orain oilartzen da diamanteekin eta traje garestienak daramatza joskileak egindakoak, zeren gizonezko jantzien denda baten jabe da. Ostera, zer itzultzen die ez dutenei joskileak eginiko trajerik? Utzi esaten NIRE herriari YAHUVEHK esan zizuela eraiki dezazuen 10 milioi edo 7 milioi dolarreko eraikin hau. Handiago ez du esan nahi beti hobe. Nork zaintzen ditu ardiak eta bildotsak, ehunka milakakoak dituzuenean zuen kongregazioetan? Nola uste duzue ezagutzea zuen kongregazioak hainbesteko zenbakiekin? Ez al da artzainaren zeregina NIRE ardiak ezagutzea? Gehienak ezin dute lortu zuei telefonoz deitzea, ezta eskutitza ere.

NIRE ardi eta bildots gehienak elizetan, non haiek txirotuak izaten ari dira bakarrik ikusteko eraikin ederrak, artzaina, gizona nahiz emakumea, urruti eta helezina jendetzetatik mantentzen da. Nor uste dute direla? Ez al zuen NIRE Seme YAHUSHUAK astia hartu baita jendetzak elikatzeko eta herriari ukitzeko, osatzen, askatzen, otoitz egiten eta bedeinkatzen?

DESOHOREA ZUENTZAT HAINBESTEKO ZENBAKI HANDIKO ARDI ETA BILDOTS AURREAN, EZ DAKIZUE ZUEI ELIKATZEN DIZUETEN GIZAKIEN IZENAK! Gizaki hauek ezin dute zuen arreta erakarri, ezta hitzordu baterako ere. Kongregazioko aberatsak jasotzen dute zuen arreta agudo eta behar duten guztia, baita haien etxera bisita bat ere ez da zailegia artzain edo ebanjelarientzat, antola dezakete haien egitarauan. Itxurazaleak! LOTSA ELIKATZEN DUTEN GUZTIEI MINISTERIO ETA ARTZAIN HAUEI!

Galdetu zure barnean: mega-elizetako artzain ospetsuenetako bat emango luke hitz bat, NIK erabiltzen dudan Apostolu hau bezalakoa, eman dezan? Ez, ez lukete egingo. Galdetu zure barnean: Ongi etorria izango litzateke NIRE Apostolu hau zure elizan NIRE Epaiketako hitz gogorrak eta damutasun aginduak emateko? ERANTZUNA EZEZKOA BADA, ETA ZUK BERMATZEN DIEZU ZURE HAMARREN ETA ESKAINTZEKIN, ORDUAN BEKATUAN ZAUDE. Bai, honek harritzen al zaitu? Laguntzen duzunean norbait bekatuan jarraitzea, orduan gaizkidea zara bekatu horrena. Damutu zaitez, gaur!

Ez lagundu ministerio bati, norbait ospetsuaren izenarekin aipatzen delako soilik mundu honetan edo eliza famatuena daukana edo ezagunena. Zer dio NIRE Hitzak, gizon guztiak onartzen bazaituzte eta mundu honetako gauzak maite badituzte? Horrek egiten zaitu NIREA? Mundu guztiak maite du eta onartzen dio YAHUSHUARI? EZ! Beraz, YAHUVEHREN Izenean hitz egiten duzuenean, Apostolu honek ari den bezala, ez da jendaurreko atseginaldi txapelketa. NIRE benetako Apostolu eta Profetak galduko dute munduko begien aurrean, premiak jasan behar izaten dituzte askotan, satanas gezurrak esaten ditu jendeari, NIK altxatu dudala, zama ekonomiak, emozionalak eta fisikoak arintzeko. NIRE haurrak beraiek zentsuratzen dute NIRE ahotsa, haiei esaten lagundu, maitatu eta mantendu ausarta eta azarri gutxiak NIK dauzkadanak, NIRI zerbitzatzen eta NIRE herriari zerbitzatzen.

Zeu al zara YAHUVEHREN ahotsa entzuten duten horietakoa, hitz egiten duena eta maiteko duena eta prest egongo dena lagundu eta mantentzeko NIRE benetako Apostolu eta Profetei, haiei etxeak zabaltzen, eta laguntzen zamak arintzen NIRE herria heltzeko zeruko mezuekin? NIRE benetako Apostolu eta Profetak ordaintzen dute prezioa gantzuduragatik eta ohituta daude tristurara, jasaitera, ukaziora eta pertsekuziora. Kontatzen duzu sekula dakarren ordainketa hau bezalako mezua ematea? Zergatik egingo zenuke hori baldin eta zeuk ez zaren ordaindu behar duen ordainketa zuzena? NIK badakit nor ari den hau irakurtzen eta entzuten, eta egunen batean galdetuko dizuet zer egin zenuten ministra honen zamak arintzeko. Kemendu egin zenuten baino ez bada? Altxatu zenuten bere izena otoitzean? Konturatzen zarete hain artzain gutxik prest egongo direnak ministratzeko gonbidatzera haien elizetan, mezu profetiko hau eman ostean? Baina NIK, YAHUVEHK, ez dut hitz egiten hau zerbitzari honi, baizik eta hauxe daukat zuen aurka, artzainak deiturikoak, ez zaretenak artzainak inola ere ez. Hobe zenukete bertan behera uztea, YAHUVEHREN sumindurari aurre egin baino, NIRE ardi eta bildotsei kaltetzearren.

LOTSA ZUENGAN, ARTZAINAK: EZ ZARETE ARTZAINA NIRE HAURREK EZIN BADUTE KONTSEILURIK HARTU, LEHENAGO ELIZAKO KIDEA IZAN EZIK ETA ZUEN HAMARREKOEN FROGAK PASATU. FROGA BAT DA: KIDE BAT ONETSIA DA BAKARRIK HAMARRENA EMATEN BADU DOLARREN ZENBAKI ZEHATZ BAT ETA ELIZARA JOATEN BADA SARRITAN. Utzi txirotzeari NIRE artaldeak. Gogoratu zaitezte artzain batek zer babestu behar duen. Gogoratu zaitezte ez zaretela Artzain Ona. NIK ordenatu bazaituztet artzainak izan zaitezten, orduan bedeinkazioa izan behar zarete NIRE ardientzat. Hor egon behar zarete alde fisikoa bezala, NIRE hitzekin haiei kementzeko. Maitatu eta otoitz egizue haien alde eta haien askapenerako eta otoitz egizue haien arimagatik, NIRE Tora eta Nire Aginduak obeditzen irakatsiz, zu eredu bezala.

Ez baduzu NIRE gantzudura, orduan ez zara apostolua, profeta, ebanjelaria, maisu edo artzain. NI ez nago txunditurik titulatu zareten abadetegiarekin, izan ere, EGOKIAGO IZANGO LITZATEKE HILERRIA DEITZEA. Hitzak hil egiten du eta RUACH ha KODESHEK bizia ematen du. Daukazun ezagutza zeurea bada eta horren ezagueran konfiantza baduzu ministratzeko, orduan, ez zaude ministratzen guztiz RUACH ha KODESHEN gaitasunpean.

Aldendu NIGANDIK zuek, plantak egiten dituzuenak, zuek ezkutuki sartu zaretenak NIRE ardi artean, irakatsi diezue, txirotu diezue, eta ostera, ez zarete ezta NIREAK ere. Ez zarete ardi eta bildotsen zatirik. Otsoa zara irentsi nahian. Bidaliak izan zarete lehoi orroka harengatik, ez dena NIRE Seme YAHUSHUA. YAHUSHUA Juda leinuko Lehoia da.

Iraintzen batzuei, argitzen beste batzuei, YAHUVEH eta YAHUSHUAREN maitasuna, obedientzia eta aintzarako, 2001ko azaroaren 2an, gaueko ordu txikiko 1:50an. Zerbitzari Profetikoa YAHUVEH eta YAHUSHUARENA. Apostolu Elisheva Sherrie Eliyahu.

Hiztegi Mundiala Enkartak definitzen du turutaren deialdia, deia bezala ekintzara, premiazko deia edo bultzagarria jendeari zerbait egin dezan. [Turutaren Erabileratik gerra seinaletzat]

* * * * * * *