PROFEZIA 49

KONTUZ ARDIAK BEZALA ZARETE HILTEGIRA ERAMANAK

EMANA PROFETA SHERRIE ELIYAHURI

PROFEZIA HAU JASO NUEN SUKKOTEN LEHENENGO EGUNEAN (HASI DA 2001EKO URRIAREN 2AN GAUALDEAN)

KONTUZ! YAHUVEHK DIO ARDIAK GARELA HILTEGIRA ERAMANAK IZATEN ARI GARELA. ARTZAIN UGARI ERE ARDIAK PRESTATZEN ARI DIRA ETA BILDOTSEI SARRASKIRAKO.

* * * * * * *

2 KRONIKAK 36:16

Baina haiek Jainkoaren mezulariei iseka egin, beraien esanak gutxietsi eta barre egiten zieten profetei. Jaunak bere herriaren kontra zuen haserrea gainez egiteraino handitu zen eta ez zen salbabiderik izan.

EZ DAUKA EZ GIZONEZKOEN EZ ANDRAZKOEN IZENIK

Aspaldi ohartu nizun, Elisheva, Ministerio honi ez ipintzeko ez gizonezkoen ez andrazkoen izenik, Ministeriorik egon aurretik ere. Zure espirituan ipini nuen, honako ezer ere ez luke izango egina zure eskuz, honako ezer ere ez luke izango egina zure ahoz. YAHUVEHREN ahotik jaio zen. YAHUSHUA zuen MASHIACHREN ahotik jaio zen. RUACH ha KODESHEN ahotik, zuen IMMAYAHREN ahotik jaio zen. Zure eskuz izango balitz, aspaldidanik lur jota egongo litzateke. Aintza Shkhinyahren haizeari esker lur guztian zehar putz egiten dabilena, haize Santua suspertzekoa. Ez da zure arnasagatik, bestela behea jota egongo zinateke.

ISAIAS 42:8

NI naiz Jauna, horixe dut Izena: ez diot NIRE ospea inori utziko, ez NIRI zor zaidan gorespena idolei emango.

* * * * * * *

PROFEZIA 49

Dohakabeak NIRE Elizak ez dituztenak gizakiei eramaten otoitz egitera gerran aurka Ameriketan! Hirugarren Gerra Mundiala honek erasango ditu munduko nazio guztiak. Hau egiten ez baduzue, ez gero deitu eliza. Ez gero deitu NIRE Artzaina, Profeta, Apostolu, Maisua, zeren ez ari zara NIRE gantzuduratik entzuten, ezin baduzu entzun hau orain. Agintari espiritualak: jaukitu beharko duzue erantzule bezala NI NAIZ YAHUVEHREN aurrean, ez eramateagatik jendeari otoitz egitera identifikazio txartelen aurka, eta beste pribatutasunaren erasoak. Kontuak eskatuko dizkizuete ahotsa ez altxatzearren, zuen askatasuna eta pribatutasunaren hartzearen aurka. Dohain ematen ari zarete. Ez al da konturatzen Amerika, ordaindu behar izan zuten prezioa, haien askatasuna lortzeko, haien askatasuna gordetzeko? Ez dituzue, bada, berrartuko YAHUSHUA berriro itzuli arte, Tribulazioa pasatutakoan.

Artzainak, zuek dohakabeak! Bereziki gehiago irabazteko duzuenok zuen begietan, zeren hartzen duzue zuen zerga eza estatusa eta saltzen zarete eskaintzailerik onenera. Emagaldua zarete NIRE begietan! Zuek, elizak, sekula ez duzuenak ahotsa aurka altxatzen, ezta esaten NIRE herriari txarto zegoela batzarra deitu zenuten eguna, memoria eguna eta otoitzarena. Zuek atsekabetu zenuten NIRE RUACH ha KODESH (Espiritu Santua) sakonki, ez irakasten, ozenki ez hitz egiten oharra. Bekatua da beste edozein jainkori otoitz egitea, YAHUVEH eta YAHUSHUA (Jesus) izan ezik. Hau txarto dago eta ez zenuen horrela adierazi gobernuari. Nola gutxiesten dizute beste herrialdeko etsaiak, Amerika! Zeren hau ez litzateke gertatuko beste inongo herrialdean, Ameriketan izan ezik! Sagaratuak izan zineten, Amerika, NIRE Aintzarako, eta gero diozue, edonoren jainkoak erantzun litekeela otoitzari. Amore eman duzue arimekin. Egunen batean, erantzungo duzue honegatik, NIRE Epaiketako egoitzan.

PAT ROBERTSON

Lotsa zuen guztiengan isilik geratu zaretenengan, eta ez zenutenak ezer egin errua kentzeko hau egitearena hedabideetan! Horrela, NI, zuen Aita YAHUVEHK, ez nintzatekeen haserre Amerikarekin berriro, NIK ipini nuen Pat Robertsonen adimenean otoitz egitea artzainen alde, baina berak ez zuen esan zergatik NIK egin nuen hori. Berak badaki artzainek amore eman zutela, eta ostera, beldur izan zen haiek haserretzea NI NAIZ haserretzea baino gehiago. Oi, Ameriketako artzainak, eta mundu guztikoak! Agiraka egiten dizuet: Ez gero portatu koldarrak bezala gehiago!

EZ ESAN ARTZAIN, PROFETA, APOSTOLU, MAISU, EBANJELISTA, AGINTARI ESPIRITUALA ZARENIK, KOLDARRA BAZARA! Beheratu zaitez oholtzatik, errudunago izan aurretik, NIRE artaldea desbideratzeagatik. Utziozu NIRE herriari irakasteari amore ematera, ezen antzinako garaietan borrokatu egin zen, NI NAIZI zerbitzatzeko eskubidearengatik. YAHUSHUARI jarraitu ziotenak erailak izan ziren, baina ez zuten amore eman.

ENE eliza, altxa zaitez berriro eta bihurtu zaitez NIRE RUACH ha KODESHEN Tenplu Bizian. Utziozu NIRE ardi eta arkumeei elikadura emateari, bakarrik egokia dena haurtxo ttipientzat. Lotsa zuengan! Kontuak eman beharko dizkizue zuek artzainak, amore ematen duzuenak, eta ez diozuenak deitzen fedegabetasunari, denaren izenarekin. AMORE EMATEN DUTENEK EZ DUTE JARAUNTSIKO ZERUKO ERREINUA. Beldur zarete zeuen diakonoaz, kongregazioaz eta gobernuaz, NI NAIZEN beldur zaretena baino gehiago. Nola natzaizueke jarraitu NIRE babesa eta bedeinkazioak erioten, amore ematen jarraitzen baduzue dakizuenarekin egia dela, Biblia Santuan bermatua eta Eskrituretan?

Birkargatzen dizuet, artzainak, eta salatzen dizuet orain. Lotsa zuengan! Hitz egin duzue, erosi zaizuen gobernuak eta kongregazioak esaten dizuena zuek esan dezazuen. Artzainak, hitz egin duzue nor den Ameriketako terroristari buruz, baina ez duzue ohartu, nor den YAHUVEHREN etsaiari buruz, eta NIRE haurren benetako etsaiari buruz: izena da satanas, eta satanas era askotan dator, erlijio desberdinetan. Satanasek zirikatzen dizue gerra batera, zeinek, berak badaki, eramango duena nazio guztiei nahastera nola edo hala. Kontuz soldaduskara deitzen duzuenean oraingoan, Hirugarren Gerra Mundiala horixe bera zehazki izango da.

Amerika, atzipetua izaten ari zara. Esna zaitez, ENE herria, eta altxa ahotsa honen aurka, kemendu zuen Presidentea aurkitzeko bide baketsuagoak gerra baino, zein gerra biologikoa eta bakteriologikoa dakar. Hau jada ez da gehiago bala sinpleekiko gerra. Izango da gerra neurri batekoa, mundua ikaratuko duela eta benetan, Hirugarren Gerra Mundiala hitzak ez dira inoiz ahaztuak izango, eta inolako nazio jarraituko du berdin izaten. Ohartuak zaudete.

Amerika, goitigale ematen didazu zeure abestiekin “Jainkoak bedeinka beza Amerika”. Zein jainkori abesten diozu hori? Entzun nuen zuen memoria eta otoitz eguna, testigu izan nintzen isiltasunarena, eta zeru guztiak entzun zuen isiltasunean, NIK entzuten nion artean nazio bati NI, YAHUVEHREN aurka altxatzen zela, bildu zinetenean otoitzetan, elizetan, tenpluetan, meskitetan, etxeetan eta kaleetan. Baina, zenbat egon ziren zuen Kreazioaren Jainkoari otoitz egiten? Zenbat egon ziren otoitz egiten YAHUSHUAREN Izenean, zuen Salbamenaren Jainkoa? Oi, zuek dohakabeak! NIK ENTZUN NION ZUEN AGINTARIARI ESATEN “SOILIK OTOI EGIZU ZEUK GURTZEN DUZUN EDOZEIN JAINKORI”.

Ikusi nituen zuen gobernuko agintariak otoi egiten jainko atzerritar baten izenean ere, gizon bat baino ez dena. Deabrua mozorro askorekin dator. A zelako ausarkeria! NIR herriko otoitzei esker errukia eskatuz Amerikan gain, ez nuela altxatu NIRE babes eskua zuenetik berriro egun hartan. Zuen gobernuko oso gutxiei esker, libratu dudala Amerika berrirok egun horretan, gaiztakeria hau altxatzen zegoela, entzun nituen zintzo sutsuen otoitzak NIRE belarriak betetzen gogorrago, erlijio guztiak baretzen saiatzen zirenenak baino.

Amerika, utziozu NI frogan ipintzeari. Dohakabea umea altxatzen duena bere ukabila Ahalguztidun Jainko Bizia YAHUVEHREN aurpegian! Ez dago besterik. NI NAIZ NI NAIZENA. Eta ez dago beste Jainkorik. Amerika, uzten ez baduzu kulunkatzen bandera gorri, zuri eta urdin hau NI NAIZEN aurpegian, eta santutasunean bizitzen hasi, Biblia goresten, Tora obeditzen, mundu honetako gaiztakeriaren aurkako arau jainkotiarra dena, baita gaiztakeriarena datorrena zuen nazioaren aurka, NI NAIZ askatuko du NIRE uztarria zuen gainetik eta baimenduko diot satanasi zuei jipoitzea, sekula ez duzuena utziko negar egiteari, eta nazio honen auhenak mundu guztiaren zehar entzungo dira. NAZIO SATANIKO BATEK JOKO DIZU ETA ZUEN GORPUTZAK ERALDATUKO DITU IRABIAKIAK ANTZEKOAK GORRIZ, ZURIZ ETA URDINEZ.

NIK baimenduko diot satanasi zauri hauek eragitea zuregan, gelditzen ez bazara zeure joera harroa eta handiustekoan. Nazio hau perfektua delako joera hau eta ez duena kalterik edo txarrik egin; zuen harrokeria hatsa da zeruan eta lotsa dezente ematen dit, infernu guztia pozten den bitartean, eta eragiten duzu satanas NIRI iseka egin dakidan, NIRI gogora arazten zenbat NIRE grazia eta bedeinkazioak jario izan diren Ameriketan. Hau egitearren, kontuz! Zeren ordainduko duzun prezioa jarraitzen baduzu, izango da Babiloniarena, eta ez zara berriro altxatuko. Benetan Babilonia jausiko da baina ez du izan behar orain. Satanas NIRE garaiarengandik aurre egiten saiatzen da eta benetako damutasunaren zain nago, Amerika.

Zuen nazioa ez luke harrotu behar koloredun oihalez eginiko bandera bataz, gehienbat zuen etsaien eskuekin egina zuen hondamenaren bila dabiltzanak, eta josia zuen etsaien eskuekin. Zeren, zuen banderak ekoizten dituen nazioak, josten dutenak, ez dakizue, ipini zituzten haien madarikazioak zuen banderan eta irudikatzen duen guztian, eta haien jainkoei otoi egiten diete Amerikako hondamenaren alde. Oi, Amerika, nola atsekabetzen naizen NIRE nazio alaba gaztearengatik! Hain maitekiro tratatua, eman al dizkizut bedeinkazio lar? Zeren, benetan, NIK bedeinkatu zaitut mundua bekaizkeria izan arte. Oi, Amerika, beste ostentzekoei baino gehiago eman dizut, eta zeu portatzen zara ume mizke hazia letxe, bakarrik gehiagoren bila dabilena, eta eskatzen didana gutxiago espero izateko zuregandik. Damutu zaitez, beranduegi izan aurretik. Itzuli NIGANA, ez egiozu promes leialtasunik bandera huts bati, zin egin zintzotasuna Kreazioko eta Salbameneko Jainkoari, YAHUVEH eta YAHUSHUA dira GURE Izenak.

Oi, Amerika, NIK negar egiten dut eta auhenka zugatik! NIK bidaltzen zaitut beste nazioetara NIRE Seme YAHUSHUAREN Ebanjelioarekin, eta zeure nazioa bera, lepoa ematen dit, larritasun handiko garaietan izan ezik. Zergatik kendu behar dut NIRE babesaren eskua zugandik zure arreta erakartzeko? Uste duzu NIK gozatzen dudala zuri jasaten ikusteaz munduko begien aurrean? Ez al nuen NIK esan, zerbitzari honen bitartez: “Amerika, gorde dut txarrena azkenerako, zuretzat”?

Ez al dakizu zeu zaudela zeure etorkizuneko kontrolpean? Amerikak zabaldu zituenean konportak, eta baimendu zituenean, edozein erlijio etor dadila bere kostaldera, uste duzu NIK nahi nuela jainko atzerritar guztiek onar ditzazuen, kanpotarrek ekarri zituztenak haiekin? Hain laster ahaztu zaizu zeure legatua? Eta nola jaio zinen estreinakoz? Hain arin ahaztu zaizkizu NIK egin nituen mirariak nazio honi jaiotza emateko?

Oi, Amerika, ez eman erraz zure askatasunak, NIK eman nizkizunak! Oi, Amerika, ez ahaztu erraz, ez dagoela Jainko bat baino eta da NI NAIZ, estali eta babesten zaituena! NI NAIZ Sortzaile Bera sortu zintuena NIRE asmorako. ERABILTZEN ZAITUT FROGAN IPINTZEKO MUNDU HONETAKO GAINONTZEKO NAZIO GUZTIEI. JARRAIKIKO DITUZTE ZUEN IBILBIDE BEKATARIAK? Eta NIRE alaba gaztea, Amerika, ibilbide gaiztoak baldin badituzu, eta zeure eredugatik, uxaldu duzu mundu hau fedegabetasuneko ereduarekin. Zeuk bidaltzen dituzu ebanjelistak Salbamenaren mezuarekin, eta ostera, zenbat zeure herrialdean jaten duten madarikazioaren fruitua, bekatua damugabea, deitzen Santu denari, fedegabea, biraoa NIRE begietan.

Oi, Amerika, zatoz eta baketu gaitezen gure artean! Zeuk abesten duzu “Jainkoak bedeinka beza Amerika”, baina, ez al dakizu:

Budistak diotela haien jainkoari abesten diozula Amerikan ere, abesti horretan,

Musulmanek berdin diote, haien jainkoari dela,

Eta satanistek diote haien jainkoari dela?

Aipatu ezazu zein Jainkoari zerbitzatzen diozun eta esan Izena bakarrarena zeure Sortzaile eta Salbatzailea dena, esan Izena YAHUVEH eta YAHUSHUA ha MASHIACH, batzuek deitzen diotena Jesu Kristo ere. Hauexek dira GEURE Izenak, eta haiek egon beharko lukete toki guztietan hedabide guztietan. Hain lotsaturik zaude YAHUVEHRI hots egiteko, NIRE Izena zentsuratu duzula zeure ikastetxeetatik, zeure epaitegietatik? Zergatik aurkitzen da beste edozein izen Ameriketan, baita jainko bitxiei zerbitzatzen duten horiek?

Atzerritarrak Amerikara datozenak, eta hala ere, ez dira lotsatzen aipatzeaz gizon sinpleen izenak, deabrua mozorrotua, eta hala ere, deitzen diete jainkoak. Zeu, alderantziz, NIRE Aintzarako aparte ipinia izan zinena, lotsatzen zara esateaz izen guztien gainetik dagoen Izena. Gero, ausartzen zara NIRI hots egiteko errukia eskatuz Amerikarentzat. Oi, izango ez balitz NIRE benetako haurren ararteko otoitzagatik, baimenduko nuen Amerika lurrazaletik kendua izatea jada!

NIRE haurtxo, Emaztegaia, Hautatuak eta Aukeratuei esker, Amerikan, baita beste lurraldeetan beraren alde hots egiten dutenagatik, NIRE memoriatik betiko ezabatuko nintzaizukeen honezkero. Hau da noraino haserretu nauzun, eta ostera, haserre nagoen bezala, zuretzat negar egiten dut eta eskatzen dizut damutu zaitezen, zeren ez dut nahi inor betiko galdu dadin eta joatea gizakientzat sortu ez nuen leku batera, baizik eta alderantziz, satanasentzat eta haren demonioak. Hau sortu zen aingeru jausientzako.

Amerika, bai, ipini dut NIRE babes eskua zure inguruan berriro. Nahi al duzu ikustea zer gertatzen den askatzen dudanean? Nahi al duzu ikustea zein arin erasotzen dizute zure nazioari beste batzuek, jeloskorrak NIK Amerikara eman ditudan bedeinkazioaz? EGIA JAKIN NAHI DUZU, AMERIKA? EZ DAUKAZU LAGUNIK. DENAK DIRA ETSAI MOZORROTUAK, ETA, POSIBLE IZANGO BALITZAIE, ARPILATUKO LUKETE DAUKAZUN GUZTIA. NI NAIZ DA ZURE BENETAKO LAGUN BAKARRA, ETA NI NAIZ DA ZURE SORTZAILEA ETA ZURE AITA. Zergatik lotsatzen zara NI NAIZ nor denaz eta NI NAIZ irudikatzen duenaz, eta hori da Santutasuna, eta NI NAIZ ezeztatzen duenaz, eta hori da fedegabea den guztiaz? Damutu zaitez, Amerika, beranduegi izan aurretik.

Oi, Amerika, hain gazte eta hain txoroa! Uste duzue harritzen nautela otoitzak beste jainko bitxiei zuzendutakoak, gizaki sinpleak eta deabrua mozorrotua direnak? Zuen otoitz eta memoria eguna gutxi egin zuen NI ohoratzeko. NIK askatu nuen zuen herria, bakarrik zintzoen otoitz sutsuei esker, asko lortzen dutenak. Ba al dakizu satanasek baimena eskatu zidala zeuri zapaltzeko egun hartan? NIK ezeztatu nuen, zintzoen otoi sutsuak asko lortzen baitutelako.

Kontuz, Amerika! Zeren HURRENGO HIRUGARREN GERRA MUNDIALA IZANGO DA AZKENAREN HASIERA ZURETZAT ETA BESTE NAZIO ASKOTARAKO, ZEINTZUK JAUSIKO DIREN ZU JAUSTEN ZARENEAN, DOMINOKO PIEZAK HILERAN BEZALA, KARTEN GAZTELUA BEZALA. Kontuz eta hausnartu asko honetaz. Zeren, nola bedeinka nakizuke gerra bat irabazi dezazun, nazio honek ez duenean gehiago Santutasuna irudikatzen? Zuen agintariek jende guztiarentzat atseginak izateko axola dira gehiago, Salbamenaren Jainkoari atsegin izan eta begirune edukitzeaz baino. NIRE Semearen Izena YAHUSHUA da, eta nahiz HARI deitu BERE Izen sagaratuaz, nahiz Amerikan ohi Jesus deitua, BERA MESIAS berdina da betikotasunerako eta ez dago besterik. YAHUSHUA da Bide bakarra NI NAIZENGANA etortzeko. Ez dago beste Jainkorik, TRINITATE SANTUA izan ezik, hirurak bat baitira.

MESIAS FALTSUA

Kontuz mesias faltsuarekin zeure artean altxatzen dena! Kontuz! Biblian dagoen guztia, satanasek faltsifikatzeko ahaleginetan dabil. Kontuz! Zeren NIRE haurtxo, Emaztegaia, Hautatuak eta Aukeratuak atzipetuak izango dira, posible izango balitz. Zeren satanasek argizko aingeru letxe dator, eta plantak egiten ditu zeuen onerako dela, zuei babesteko, eta ostera, kontuz! Zeren norbaitengana bueltatzen zaretenean babes bila, YAHUVEH eta NIRE Seme YAHUSHUARENGANA bueltatu aurretik, etsipen eta engainuaren segadan jausi zarete. Kontuz diodanean, YAHUSHUAK askatzen duena, benetan aske dela. Eta gero, mundu honetako botereak datoz eta bereganatzen dituzte zure adierazpen, bidaiatzeko askatasuna, baita nola zure hazia ereiten den zuregandik urruti. Kontuz, zeren gaiztoek ANOETAN BANATUKO DUTE JATEN DUZUENA, EDATEN DUZUENA, ALDEAN DARAMATZAZUEN ARROPAK ETA ZEIN EGUNEAN GURTU BEHAR DUZUEN.

Egunero gurtu behar nazazue, baina Sabbath benetakoa bat baino ez dago, eta hori da YAHUSHUAK eman zizuen eguna eredua ipini zuenean, eta bihurtu zenean Sabbathko Jauna. Gurtu eta goretsi YAHUVEH eta YAHUSHUA egunero, baina bereziki Sabbath hebrear benetako atsedenean, ezen NIK atsedena hartu nuen, NI mundua sortu nuen ostean. Nor zara zu, gizaki hutsa, sinesteko ez duzula behar atsedenik?

JARRAIKI EZAZUE TORA, OHORATU BENETAKO SABBATH EGUNA ETA GORDE EZAZUE SANTU NIRE AURREAN. HARZAZUE ATSEDENA EGUN HARTAN. SAIATU ZAITEZTE NIRI ENTZUTEN EGUN HONETAN. GALDETU IEZADAZU ZER NAHI DUDAN ZUK EGIN DEZAZUN EGUN HORRETAN. ALDENDU MUNDUARENGANDIK ETA OHORATU ZURE KREAZIOAREN ETA ZURE SALBAMENAREN JAINKOA. Ostuko dio gizakiak Jainkoari? Bai, baita benetako Sabbath egunak zuentzat gordeak, eta NI NAIZENTZAT, zeren, hauxe izango da oraingoan eta betikorako atseden eguna.

Begiratu munduak ospatzen duen eguna eta mozkortzen denean, bekatua ugaria denean, eta jakizue hau deabruaren iruzurra dela NI NAIZ haserretzeko, askok ez baitute ulertzen, zein egun den benetako Sabbath. Irakurri zuen Eskriturak. Ez al du NIRE Hitzak esaten: “Sei egun lan egingo duzu eta zeure eginbehar guztiak burutuko, baina zazpigarren eguna atsedena da”? Hau ez da legalkeria, hau bedeinkazioa da zuentzat eta NI NAIZENTZAT gordeta. YAHUSHUA itzuliko da BERE Emaztegaiaren bila benetako Sabbath egunean. Baina ez dakizue zein Sabbath egunean itzuliko den, beraz, egon zaitezte prest. Ez nakizuen aurkitu edaten, bestan, eta lan egiten, munduak lan egiten duen bezala edo negar baten egongo zarete, bost birjina zentzugabeak bezala, ez zeukatenak oliorik haien argiontzietan. Izeki zuen argiontziak orain eta gorde itzazue izekita,ikusi arte, HAREN Aintza guztian YAHUSHUA etortzen BERE Emaztegaiaren bila, BERE Senargaiaren zain dagoena.

SANSONEN ZUTABEAK

Kontuz, ezen Merkataritza Mundialeko Zentroko Dorreak antzekoak dira, Sansonek astindu zituen zutabeenak. Amerika, honetan da ipintzen duzuna zeure fedea, zeure konfiantza, zeure itxaropena. Hauexek izan ziren hizkuntza eta nazio askoren artean osatuak, eta eraikitzen duzu zeure dorre altua, eta ahal izan bazinen, Babelgo dorrearen altuerak lortuko zituen. Babelgo dorrea suntsitu zen bezala mundu guztiaren aurrean, NIK baimendu nituen dorre hauek suntsituak izan daitezen. Orain, lurra blai eginda dago jausien odolaz, dorreen azpian dautzanak, harrokeriaren bekatuaren memoria bezala, dorre hauetan.

Inork ez du hitz egiten dorre horietan zegoen bekatuaz, mundu osoak gurtzen zituen bekatuak, diruzalekeria, lapurreta, odolezko diruaren bekatuak, era desberdin askotan, bekatua aipa nitzakeenak baino modu gehiagotan. MUNDU OSOAK EDAN ZUEN BABELEKO EDALONTZI HORRETATIK, NIK askatu nuenean NIRE uztarria zuenganako egun hartan. Etsaiak sartu zen eta eraso. Munduak begiratzen zuen harrituta ikusten zuenean, zuen dorre mundutarrak sugarretan erretzen eta suntsitzen lurrera. ERRUKIA IZATEN ARI NAIZ ZUEN DIRU SISTEMARENA arrazoi bategatik. Ez uste denik Amerika oso boteretsua delako, hainbeste inork ezin duela depresiorik ekarri berriro, zeren zintzoen otoitz sutsuei esker, NIRE Semearen Izenean, da ez dudala baimendu ekonomiak ere suntsitu dadin eta lurrera arte jausi. Oraindik ez! Otoitzak igotzen jarraikitzen diren artean eta fedea NI NAIZEN gobernu honen edo beste edozein gobernuan baino gehiago.

Amerika, pentsatu ondo eta zintzoki, beste gerra baten nahasi aurretik. Zein nazioaren aurka borrokatuko duzu? Ez daukazu naziorik zeinen aurka borrokatzeko. Oso txikia zara nazio handiekin konparatuz. Txikiena bezala zara, zaharrena garaitu nahian. Arrazoi bakarra iraganean irabazi dituzulako gerrak, da nazio honek, gehienbat NI NAIZENGANA eta NIRE Seme YAHUSHUARENGANA bueltatu zelako, eta bazekien GU barik ondoan, gerra guztiak galduko zenituztela. BAITA ZURE INIZIALAK NI NAIZENGANDIK EMANAK IZAN ZENITUEN: U.S. GU, YAHUVEH ETA YAHUSHUA DA ESTATU BATUAK ETA “A” IRUDIKATZEN DU “AHALGUZTIDUNA” (USA). NAZIO HONEK IRUDIKATU BEHARKO ZUKEEN AHALGUZTIDUNAREN ESTATU BATUAK. Zeren zuk, beste garai baten, NI NAIZ Jainko Bizi Ahalguztidunari eta YAHUSHUARI zerbitzatu zenigun. NI NAIZEN grazia, maitasuna, errukia eta jakinduriari esker, NIK eman nizkizuela zuen agintari politikoak eta espiritualak.

Nork entzungo du orain? Zein espiritu hitz egiten du zuen agintariei? OTOITZ EGIZUE EUREN ALDE. Zuen Etxe Zuria lohitua izan da, eta sekula garbitua honetatik:

Igartze espirituak

Adulterio

Erailketa

Suizidioa

Prostituzio

Haragikeria

Diruzalekeria

Jeloskortasuna

Antikristo espirituak

Abortua

Homosexualitatea

Harrokeria

Jainkogabetasuna

Maitasun eza

Gorrotoa

Saldukeria

Gezurra

Engainari espirituak

Satanismoa

Erotasun

Traidorekeria

Nekromantzia, behar al dut jarraikitzea?

Zein espiritu dago zuen Etxe Zurian orain, non zuen agintariek hartzen dituzten erabakiak? Non dago YAHUSHUAREN Odola erabili behar dena zuen gobernu etxeak garbitzeko? Non dago damutasuna, NIK eskatu nuena bezala Washington DC hirian, zuen agintariena, lege makurrak onartzeaz? HERRIA, ARRAKALAN IPINI ZAITEZTE ZUEN AGINTARI POLITIKOENGATIK MUNDU GUZTIAN ZEHAR.

Amerika, ez gero joan gerrara NI NAIZ zure alboan barik. Ez baimendu zeure politikoek ustea, gerra hau nahi duzuela etsai ikusezina baten aurka. Borrokatu zenezake 60 nazio edo gehiagoren aurka, zuk deituriko terroristak erauzteko? Nola uste izan zenezake irabaztea? Oi, Amerika, larderiatsu beteriko mundu bateri aurre egiten ari zara, asko nahi duela laguna bezala jardutea baina nagusiki tradituko zaitu, aukera etortzen bazaio. GUTXIEN ESPERO DUZUNEAN ERASOKO DUTE. Zuk eskaintzen duzu zure eskua diruz beterik, eta eroskeria, eta gorrotatzen dizute horregatik. Ohartua zaude. Hain hurbil zaude NIRE bihotzetik, ezen, zure etsaiek egarri eta gose direnean ere, zuk elikatu eta ura ematea nahi diezu. Ez al zara konturatzen, zure etsaia gogortzen duzula batzuetan, ahuldu beharrean?

Txingar goriak pilatzen dituzue, zuen arbasoen Jainkoa ez dutenen onartzen buruetan gain. GORROTATZEN DIZUTE MAITASUNA ETA ERRUKIA ERAKUSTEN DIEZUENEAN, ETA BEGIRATZEN DIZUTE AHULA IZANGO BAZINA BEZALA, GOGORREN ORDEZ. Amerika, zuen etsaien aurkako gerra ondoren, zu zoaz eta haien lurraldea berreraikitzen duzu, baina ezin duzu, eragindako malkoak lehortu, bizkorregia zarelako zure ustez indarrezko besoak tolesteko, zure muskuluak, eta ostera, zure muskuluak ez daudenean gogortuak YAHUVEHREN Hitz Santuagatik, aurkituko zara ahalegin gehiago behar duzula, ohi zena baino.

Kontuz borreroaren eskuarekin! Ez fio izan zure etsaiengan! Kontuz borreroei zeure lepoa emateaz! Orain nazio eta borrero bat baino gehiago daude, erne egon behar zarenetatik. NIK ohartu nion zerbitzari honi, zeinen bitartez hitz egiten nagoen: “KONTUZ PAKISTANEKIN”. Eta aldiz, hain gutxik altxatzen dute haien ahotsa eta ohartu nazio honetako agintariei! Amerika, zeuk irri egiten duzu eta IRRIA ITZULTZEN DIZUTEN NAZIOAK, MISILAK GORDETZEN DITUZTE HAIEN ATZEAN.

Jarkiera gerrakoak kaltetuko dizu gertatu ez ziren eratan lehen. Modu bakarra hau ez gertatzeko da, zintzoen otoi sutsuak jarraikitzea NIRE RUACH ha KODESHI (Espiritu SantuarI) deika, Amerika estali dezan eta Santutasunaren alde ezartzea, eta ausardiaz fedegabetasunari errieta egin eta ez dezala beste izenari hots egin YAHUVEH eta YAHUSHUA izan ezik. ESTALI ZUEN PRESIDENTE BUSH OTOITZEAN, ETA DOHAKABEAK ZUEK HURRENGO PRESIDENTEA DATORRENEAN! DOHAKABEAK ZUEK HURRENGO PAPA DATORRENEAN! ZEREN, HURRENGO PAPA HORI EZ DA IZANGO BAKEZALEA ETA SATANASENGANDIK KONTROLATUA EGONGO DA.

ENPERADORETZA ERROMANOA

Gogoratu zaitezte Enperadoretza erromatarraz eta zer egin zuenaz. Hitz batzuek YAHUVEHENGAN jakintsuei: OTOITZ EGIZUE DATORREN GARAIEN ALDE ZUEN GAIN HAIN BIZKOR ETORRIKO DIRENAK, ORAIN BAITA GARAIA NIREKIN ADISKIDETZEKO. Hauxe hitz egiten dut mundu osorako Amerikarentzat: eredu izan zaitezkete, Israel litekeen bezala. BAKARRIK NIRE BI HAURRAK ENTZUNGO BALUTE, MUNDUAK EZ LITZATEKE EDAN BEHAR NIRE SUMINDURAKO EDALONTZITIK. Aiene, baina aurretik esanda egon da eta jada ezarrita dago, haatik, ez aurreratu NIRE denbora! Oraindik badago denbora, aitortzen duten guztiak NI NAIZ ezagutzea, ez badira gehiago isilik geratzen. Gerra Mundial hau geroratua izan liteke denboraldi bat. Ez da egongo besterik. Honen ostean, GERRA BAT EGONGO DA ZERUA BERAREN AURKA. OTOITZ EGIZUE EGON ZAITEZTEN ZERUKO ALDERDIAN ETA EZ ANTIMESIASKOAN.

Orain bukatzerako, NIRE haurtxoei kontsolatzea nahi dut, NIGANA datozenak malkoekin eta beldurrez gertatuko denaz. Jakinduriazko hitz hauek baztertuak balira, NI NAIZ ez zizuen eman izu espiritua, baizik eta boterea, maitasuna eta adimen zentzudunezkoa. Esker nazazue aurretik zeuen gorputz aintzadunagatik, gorputzak eutsi ezingo dutenak barroteak, gorputzak ezin direnak hil, gorputzak oraindik egingo dutenak santuek egin zutenak NIRE Seme YAHUSHUA berpiztu zenean hilobitik. Jerusalemen santuak ere berpiztu ziren haien espirituak batu zirenean haien gorputzekin, eta haiek berpiztu ziren lehenengo gorputz berpiztuetan, testifikatzeko YAHUSHUA bizi, gobernatu eta erreinatzen duela, BERA MESIAS dela. Berriro diot, lehen zen bezala, hala izango da berriro ere.

Lehenengo YAHUSHUA etorri zen, gero santuak berpiztu ziren eta testifikatu egin zuten Jerusalemen. Irakurri NIRE Hitza, lehen zen bezala, hala izango da berriro. Hau da, MESIASENEKO hilak itzuliko dira mundu honi testifikatzeko YAHUSHUA MESIAS dela, bizirik dauden horiekin batera eta NIRE Emaztegaia deituak direnak. Begiratzen, itxoiten, haatik, zuen Zeruko Aitarengandik prestaturiko ekimena egiten, harrapatuak izango dira YAHUSHUAREKIN biltzeko airean. Ez dira gehiago izango haragi eta odolezko gorputzak, baizik eta Gorputz Aintzadunak, gehiago egingo dutenak NI NAIZENTZAT, buztinezko gorputz hilkorretan baino.

Sinesten baduzue NIRE Hitz Santua, orduan jakingo duzue hau ez dela lehenengo aldiz NI NAIZEK hau egin duela. Gogoratu zaitezte Antzinako Elias, eta gogoratu Henok. Zergatik uste duzue NIK hau egin dezakedala bakarrik birritan? NI NAIZ ez al da gauza hau egiteko berriro eta sinistu fedean ahal duten horientzat egingo dudala? Israelgo haurrak Egiptoko haurren ondoan zeudenean, eta haatik, izurriek ez zitzaien hurbildu haiei, ilunpea ere ez zetorkien haien gain. Sakrifizioko Bildotsaren odola ate-alboetan eta ate-gainetan zegoen, orain zuek daukazue beste sakrifizioko Bildotsa: Bildots Santu Bakarra, orbain eta akasgabe. YAHUSHUARENGAN ez zen aurkitua inolako bekaturik. Beraz, horiek guztiak garbitu dute haien tenplu biziak Kalbarioan isuritako BERE Odolarekin bekatuen barkamenerako, damutu zirenak eta aldendu zirenak bekatutik, maitatzen eta bilatzen YAHUVEH eta YAHUSHUA lehenengo haien bizietan, NIRE RUACH ha KODESH beterik.

Faraoi gaiztoaren garaietan bezala, faraoi gaiztoaren espiritua itzultzen denean, horrela datoz ere mirariak, Moises eta Israelgo haurrak bezala. Sinestu ahal baduzu, orduan ikusiko dituzu kontatu ez diren mirariak. NIK oraindik IZANGO DITUT MARTIRIAK, ZEREN AURRETIK EZARRIA DAGO, ETA HAIEK BADAKITE HAIEN ESPIRITUAN ETA PREST DAUDE, BAINA NIRE SEMEAK NI NAIZEN IPINTZEN DUTENAK HAIEN FEDEA ETA NIRE AHOTSA OBEDITZEN, JAKINGO DUTE ZER EGIN, ETA NORA JOAN, ETA ALDENDUKO DIRA ETSAIAREN ESKUTIK BEHIN ETA BERRIRO. DENEK EZ DUTE EDUKIKO GORPUTZ AINTZADUNAK, DENEK EZ BAITUTE SINESTEN.

Batzuek NI frogatzea nahi dute eta geratzen dira haien senitartekoekin salbu ez direnak. Fedea eduki behar da premiazko mirarigatik, haiei ohartzeko ez dezaten ipini piztiaren marka. Beste batzuk badakite Gorputz Aintzadunak izango dutela. Horregatik dago tamainako zatiketa. Biek arrazoia dute. NIK dagoeneko ipini dut zure Espirituan, NIREA baldin bazara:

Martiria izango ote zaren,

Hila MESIASEN izango ote zaren, eta hilko bazara lehenengo, eta berpiztu, edo,

Harrapatua izango ote zaren NIREKIN biltzeko airean, oraindik bizirik zauden artean.

Amaitu eztabaida burugabe hauek. Ez al duzue ikusten horregatik dela NIK hitz egin nuela ozenki zerbitzari honi, Sherrie Eliyahu, eta esan nuen: “LEHENENGO HARRAPAKETA BAT, GERO BESTE BAT NIK MAITE DITUDANENTZAT”? Biak maite ditut. MESIASEN hildakoak berpizten direnak, eta zuek bizirik geratzen zaretenok harrapatuak izateko, airean NIREKIN biltzeko. Ez al duzue ikusten oraindik? Horregatik berba egin nuen ozenki berari eta esan nuen: EZ ERRAZUE ZARETELA AURRE-TRIBULAZIO, ERDI-TRIBULAZIO EDO TRIBULAZIO-ONDOKOAK ZEREN GAUZA HAUETATIK EZEINEZ DA ZUZENA.

Ez al duzue ikusten denak arrazoia daukazuelako dela? Sinesten dutenak YAHUSHUA berriro itzultzen dela Tribulazio-ondoan ere, ezen, ez al dator, bada, gobernatzera eta erreinatzera lurrean zeruan egiten duen bezala? A zelako haserrealdia eragin didazuen zatiketa burugabe hau dela eta! Bukatu al zenezakete orain eztabaida honekin? Nahiko da gorroto eta herrekin NIRE haur beraienak eztabaida honen ondorioz satanasek zirikatzen duena zuengan. Lan egizue elkarrekin, ez banatuta! Utziozue apostolu eta profetak ezeztatzeari. YAHUSHUAREN gorputzaren begi eta belarrien premia duzue. Artzainak: laga pentsatzeari artaldeak ez duela inor behar, zuek izan ezik. Artaldea ez dagokizue, baizik eta Artzain On Bakarrari dagokio. Nahiko da!

Zer esango diezue atzeratuak geratzen diren horiei, dena ez zenutelako baimendu NIRE Profetak eta Apostoluek ohartu dezaten Ardi eta arkumeei, eta ardi beltzak zuri bihurtu ziratekeenak, baina lar lanpeturik zeundeten urrez betetzen zuen poltsikoak, axolatzeko noiz ardiak edo arkumeak galtzen diren, baldin eta ardiak eta arkumeak ez dizute deitzen damutasunera. Ardiak eta Bildotsak jana bera jaten dute egun baten eta hurrengoan ere. Beldur zarete beste norbaitek elikatu diezaien, beldurraz kongregazioak, zein NIK deitzen diot NIRE ardiak eta bildotsak, nahiago zukeen janari freskoa zerutik. Ardo berria freskoa eta iharduki artzainak aske uzteko ardo zaharra, zahagia apurtu ez dadin.

ARTZAINAK: ERRUDUN ZARETE ARIMA BAKOITZARENA GALTZEN DENA ZUEN KONGREGAZIOAN ETA ZERUAK GALTZEN DUENA, ARDURA GEHIAGO ZENEUKATELAKO ZUENGATIK ETA ERAIKITZEN ZUEN ENPERADORETZA ESPIRITUALAK, ETA ZUEN IZEN ONAK, NIRE ESKRITURAK OKERTZEN, ZUEN IRUDIRA EGOKITZEKO, ZUEN ABERASTASUNA AZALTZEKO. Eta NIRE haurrek estutasunak jasaten dute, zuek harrokeriaz burgoitzen zaren bitartean, egia ez esatearren beldurrez Ardiei eta Bildotsei iraintzeko. Txiroa zara zeruan. Jantzi zeure trajea neurrira eginda eta bizi zaitez zure egoitzetan hemen lurrean, zeren egiaz, hori da izango duzun guztia, lurrean edukiko duzuna izango da, porroketan zaude zeruan, axolagabe zein ondo predikatu eta irakasten duzun. NIRE gaitasunak ez nituen kendu munduko bidetik zindoaztenean, beraz, askori atzipetu diezue, baina ez NIRE haur guztiei, zeren NIK eman dut bereizmeneko gaitasuna eta ezagutzen dizuete gobernatzen duen espirituaz zuengan: MAMON ETA DIRUZALEKERIA ESPIRITUA. Ez zara emagaldua baino NIRE begietan.

Zuen beirazko tenplua birrinduko da, hor geratzen zaren bitartean, zeure bonbazia eta handikerian. NIRE Aintza ez dago zuregan. Artzain zuri deitzen ahalegintzen direnak, egun batean nabarituko dute beirazko tenplua birrintzen lurreraino, NIK astintzen dudan bitartean, eta barruan dauden guztiak hilko dira. Hain gutxik, hau gertatzen denean, zerua ikustera helduko dira! Agian ez nizuen ohartu agintari espiritualak bilatzeari buruz, ez direnak bakarrik zuen belarri azkuradunak lasaitzeko bidea? Ohartuak zaudete. DORREAK GIZAKIAK ERAIKIAK NI NAIZI ISEKA EGITEN DIOTENAK JAUSIKO DIRA. Bai, haien buruak dorretzat dauzkaten horiek ere, eta NIRE Izenarekin deitzen diotenak haien buruak ere, eta ostera, jada ez naute ezagutzen ere. JAUSIKO ZARETE AGINTARI ESPIRITUAL HAUEK JAUSTEN DIRENEAN, ARDIAK ETA BILDOTSAK SAKABANATUKO DIRA, OSO GUTXIK AURKITUKO DIOTE ARTZAIN ONARI BERRIRO.

Horrela mintzatua, horrela idatzia, 2001ko urriaren 1a 12:10 a.m. Hedatzen dut hau eta barkamena eskatzen dut YAHUVEHRI ez banuen idatzi, idatzi behar nuen guztia. Ahal bezain ondo egin dut, hitz egiten duen espiritua frogatzeko. Mesedez, jakinarazi iezadazue entzun baduzue gure Aita Zerukoaren ahotsa. Kemena ere behar dut, zeren mezu profetiko hauek zirikatzen dituzte etsaiak, YAHUVEH eta YAHUSHUAREN zerbitzari honi isiltzen saiatzen direnak. Haatik, ahalegintzen naiz YAHUVEH eta YAHUSHUARENGANAKO atsegin izatea, jendeari ezin badut gustukoa izan ere. Apostolu Elisheva Sherrie Eliyahu. P.S. Mesedez, ez harrikatu mezularia.

TONY BLAIR

Identifikazio txartel honek Piztiaren Markaren aurretik dator. Nire ametsean esnatu nintzen YAHUVEHREN ezagutza honekin, zer da identifikazio txartela? Besteengandik baztertzen zaituen marka da. Nora doa informazioa? Ordenagailu batera, Belgikan, “PIZTIA” deiturikoa. Kontuz aurrekoarekin Apokalipsia liburuan dagoenarena, Piztiaren Marka deiturikoa. Otoi egizue YAHUSHUAREN Izenari hots egiten dioten guztiak, ez daitezen egon hemen hau gertatzen denean. Zeren ezingo da erosi ez saldu ezer marka hau barik. Tony Blair gogor lan egiten ari da Ingalaterran hau derrigortzeko. Herria, altxatu zure ahotsa orain edo isildu betiereko.

E-POSTAK

Nagusiena ikusten dudana Jainko Ahalguztidunaren Berba berri honetan hauxe da: artzainak, ebanjelariak, maisuak, profetak, apostoluak uzten ez badute belarrietan kili-kili egiteari eta hasten ez badira jendeari egia esaten, nazio honek suntsituko da. Zeu zara bihotz ausarta, egia babesten duena. Eutsi gogor eta otoitz egizu besteak jarraiki dezaten zeure ausardiazko eredua. Eliza elkarturik benetako damutasunean, eta Jainkoari hots egiten barkatzeko haien amore ematea munduarekin, haragiarekin, deabruarekin, suntsituko gara.

Honek eliza kolektiboari dagokio, benetako Jainkoa ezagutzea aitortzen duena eta HAREN Berba Santua. Nik ipini nuen TBN eta ikusi nituen Paul eta Jan Crouch. Berak eusten zuen Koran bere eskuetan, esaten Amerikako milioi kristauei, zein baketsu diren musulmanak, eta Mohammed gizon jatorra izan zela. Hau izan zen aste bi inguru lehenago, Dorre Bikoitzak eraso egin izan baino. Hau etsenplua da, a zer nolako jakintasun ezan dauden blaituak gaurko artzain eta predikatzaileak.

Ikusten dut zehazki blai eginak daudela irakatsi faltsu eta amore ematearekin. Ikusi nuen egun hau zetorrela orain dela hamabi urte eta saiatu nintzen besteei esaten: inork ez zuen entzun. Orain, zeuk munduari interneten bidez esaten ari zara. Hobe lukete erne egon eta entzutea, eta gero ekimena jarraitu, ostentzean suntsituko gara!!! Amore emateak, oi amore emateak ipini du nire eliza lohikeria triste honetan, dio Jainko Jaunak. ALDENDU AMORE EMATE HONETATIK BESTELA IZAN ZAITEZ ATZEMANA GAURKO MUNDU GAIZTO HONEN ZABORRERIAN, ETA UXALDUA IZAN ZAITEZ HAREN LOHIKERIAZ, DIO JAINKO JAUNAK.

Eskerrik asko, Sherrie, zeure jarraibide irmogatik JAINKOAREN egiaren alde. Sentitzen naiz zuzenduta iradokitzera ipini dezazun mezu hau profezia berriaren ondoan, zure web-orrian. Ohoratuko ditu Jainko Ahalguztidunak eman zizkizun Berba boteretsuak, NI NAIZ Handia. Eskaintzen dugu gure gorespena eta eskerra, eta ohore eta Aintza zuzena ematen diogu Aita Jainko, Espiritu Santu eta YAHUSHUA, Jainkoa gure Salbatzailea. Besteei ere ohartaraziko die, eliza arloan gertatzen denari buruz, baina erabilzu zeure diskrezioa. Maitasuna, Linda.

OLGA

Aizta Sherrie: Azkenean irakurri dut mezu 49 eta nabaritu nuen Espiritu Santua berba bakoitzean. Berba gantzutu bedeinkatu bakoitzak eragiten zuen oihartzuna “Egia” nire ariman eta goresten dut Jainko Ahalguztiduna guri jakinaraztegatik BERE bihotza. Otoitz egiten dut ere, mezu hau irakurtzen duen edonork jaramon egingo duela, eta nik, egiaz, egingo dut nire zatia kopiatzen eta hedatzen mezu hau lagun eta senitarteei. Konturatzen naiz nire akatsak, baina benetan atsekabetzen naiz jendeak ahaztu den moduan Jainkoaz, “amore emate” izenean eta alboratu dute erabiltzea Izen Bakarra, zeinen bitartez salbu izan gaitezkeen: YAHUSHUA!

Profezia hau benetan esnatzeko deia da Amerika eta munduarentzat, eta bereziki bat nator denak saltoka zeundeneko zatian, Ameriketako bandera kulunkatzen eta esanez: Jainkoak bedeinka beza Amerika! Nola bedeinka gintzake Jainkoak egiaz gure bekatu, bihurrikeria eta harrotasunean? Hain zuzen, damutasuna eta apaltasuna da benetan premiazkoa dena eta otoitz egiten dut arima guztiak itzul daitezen Jainko Bizia eta Egiazkoarengana, YAHUVEH! Eskerrik asko, aizta, tresna izateagatik, zeinen bidez, Profezia aukerako eta oso zuzena, etorri den, guri ohartzeko, beranduegi izan aurretik. Jainkoak bedeinka zaizula beti! Olga.

Mesedez, kopiatu eta bidali e-postaz Profezia hau ezagutzen duzuen guztiei!

* * * * * * *