PROFEZIA 48

YISRAEL ZURE ETSAIAK SAIATZEN DIRA ZEURI PETXEROA BIHURTZEN

EMANA GUR. ELISHEVA SHERRIE ELIYAHURI GANTZUDURAPEAN

2001EKO MAIATZAREN 29AN

IDATZIA GAUERDIAN, AMAITUA 12 T’ERDIETAN

* * * * * * *

2 KRONIKAK 36:16

Baina haiek Jainkoaren mezulariei iseka egin, beraien esanak gutxietsi eta barre egiten zieten profetei. Jaunak bere herriaren kontra zuen haserrea gainez egiteraino handitu zen eta ez zen salbabiderik izan.

EZ DAUKA EZ GIZONEZKOEN EZ ANDRAZKOEN IZENIK

Aspaldi ohartu nizun, Elisheva, Ministerio honi ez ipintzeko ez gizonezkoen ez andrazkoen izenik, Ministeriorik egon aurretik ere. Zure espirituan ipini nuen, honako ezer ere ez luke izango egina zure eskuz, honako ezer ere ez luke izango egina zure ahoz. YAHUVEHREN ahotik jaio zen. YAHUSHUA zuen MASHIACHREN ahotik jaio zen. RUACH ha KODESHEN ahotik, zuen IMMAYAHREN ahotik jaio zen. Zure eskuz izango balitz, aspaldidanik lur jota egongo litzateke. Aintza Shkhinyahren haizeari esker lur guztian zehar putz egiten dabilena, haize Santua suspertzekoa. Ez da zure arnasagatik, bestela behea jota egongo zinateke.

ISAIAS 42:8

NI naiz Jauna, horixe dut Izena: ez diot NIRE ospea inori utziko, ez NIRI zor zaidan gorespena idolei emango.

* * * * * * *

HITZAURREA

Oharra Israelentzat eta Israel eta Judu Herria maite dituzten guzti haientzat, maitasun batekin, ez guregandik datorrena, baizik eta Elohimengandik, mesedez, egizue Eskrituretan adierazten den bezala, eta otoi egizue Jerusalemen alde. Mesedez, otoitz egin eta nirekin bat zatozte Aita Elohim YAHUVEH, HaShem Adonai, askatuko dituela HARI hots egiten diotenei, baita haiei ezagutzen ez dutenak oraindik YAHUSHUA MESIAS bezala. Mesedez, otoitz egizue zerbitzariek atzeman dakizkien Israelen lanean dabiltzanei. Zerbait oso premiazkoa da nire Espirituan. Behean dagoen Hitza etorri zitzaidan ezustean, ni web orrialdeko managerrari idazten nengoela, Profezia jariatzen hasi zen, eta ez da sua bezalakoa dena nire hezurretan, zein itxoiten nagoen une egokiari argitaratzeko. Zerbait ulertzen ez dudana dago. Norbaitek erantzuna baldin badauka, mesedez, jakinarazi iezadazue. Bada, nahiz eta Mendekosteko data, Shavot, maiatzaren 27rako izan, ez dut bakerik nabaritzen maiatzaren 27a, edo maiatzaren 28a data zuzena denik.

Zeozer gaizki dabil. Arrazoi bategatik Sabbath baten izan beharko luke. Ez domekan edo astelehenean. Ez, zeozer oso txarto dabil, eta nik ez dakit data zehatza. Norbaitek baiezta balezake hau, mesedez, jakinarazi nazazu. Oraindik, Mendekosteri edo Shavot itxoiten egongo banintz bezala da, heldu dadin eta ospatzeko. Zeren zerbait handia gertatuko dela suposatzen da eremu espiritualean, eremu fisikoan ez bada. Egonezinezko sentiera daukat, zerbait aldatu zela egutegiko datari buruz. Beste norbaitek ere nabaritzen al du? Mesedez, bidali iezadazue oharkizun bat. Ez dut adierazten jakintsua naizenik datekin. [Oharra: Jakin dugu Mendekostea Eguna, Shavot, 2001ko ekainaren 2an dela.]

Judu Herri kuttuna: ulertzeko premia duzue, ni ez nabilela zuei Kristautasunera konbertitzeko ahaleginetan, baizik eta ordez, YAHUSHUA aurkezten! Zuek, HaShem Adonai maite duzuenok, HAREN Izena YAHUSHUA ha MASHIACH da, batzuek deitzen diote bere izen grekoaz (Jesus). BERAK berrerosten gaituzte hausten dugunean HaShem Adonairen Legeak. BERAK estaltzen ditu gure bekatuak Kalbarioan isuritako Odolarekin. BERA da sakrifizioko Bildots orbangabea, Moisesen garaian bildotsaren odola ate-gainetan eta ate-alboetan ipinia izan zen bezain ziur, heriotzako aingeruak pasa dadin jaramonik egin gabe etxe haien ondotik, eta aske izan daitezen egiptoarren madarikazioetatik eta faraoi gaiztoari zuzendutako horietatik.

Honek ez du esan nahi egiptoarrek ez daudenik YAHUSHUA onartzen, edo egiptoar guztiak infernura joango direnik, zeren YAHUSHUAK salbatzen ditu MESIAS bezala onartzen dioten guztiak eta ibilbide txarretatik bueltatzen direnak. Elohim maitatzeak, Aita YAHUVEH, HAREN Semea MESIAS bezala eta Jauna YAHUSHUARI (Jesu Kristori), eta baimentzen RUACH ha KODESHI (ESPIRITU SANTUARI) agintzea eta gidatzea YAHUVEHRI Aintza ekartzeko, gure Elohim HaShem Adonai. Ni biengana bidalia naiz, juduengana eta haiengana konturatzen ez direnak YAHUSHUA onartzen dutenean, Jauna eta MESIAS bezala, olibondoko adarrean txertatuak dira eta judua bihurtzen direla. Juduen Erregearen eta jaunen Jaunaren Odolaren marra da zerura eramaten gaituena. Elohim, Aitaren aurrean, arartekoa dago, eta ez da Maria, ezta santuak, ezta Mohammed, ezta Buda. Haietatik inor ez da MESIAS, bakarrik YAHUSHUA izan zen perfektua, bekaturik gabea, eta HAREN Bizia gugatik eman zuen, BERE Odola isuriz guri garbitzeko geure bekatuetatik. Zeren YAHUSHUA da HaShem Adonairen Semea, BERAREKIN zegoena Zeruan, denboraren hasieran.

PROFEZIA 48

NI, HaShem Adonai, eta YAHUSHUA maitasun berezia diogu Israeli, beste edozein herrialderi ez bezalakoa, zeren NIRE Seme kuttun YAHUSHUAK HAREN Odola isuri zuen lur horretan. Beste munduko tokirik inon ere ez zen isuria NIRE Semearen Odol fisikoa, bakarrik Jerusalemen. Beste planetarik ez du Salbatzailearen premiarik, lurra izan ezik, non satanas jaurtia izan zen zerutik oldartu zenean. NIRE Seme YAHUSHUA izendatua izan zen Juduen Erregea, baita gurutze baten gainean iltzaturiko hitzak. Hitz eginda eta idatzia trufaka izan zena, zen benetan NIRE Profezia, milaka urte lehenago esanda, YAHUSHUA jaio aurretik lurrean. Adam eta Evaren bekatu aurretik ere, NIK banekien zer gertatuko zen, gertatu baino lehenik. NI NAIZ da denboraren Elohim. NI NAIZ da egiaz Aita Denbora. NIRE begietan ez dago ez hasierarik, ez amaierarik.

Adam eta Evaren jausiaren ostean, gizateria Salbatzailea behar zuen, ze NIK ikusi ahal nituen guztia zuen bekatuak ziren, beti NIRE aurrean. NIK suntsitu nuen mundua uholde batekin bekatugatik. Baina ez ziren denak zendu, ze Noe eta haren familia faborea aurkitu zuten NIREKIN, beraz, erabili nien lurra birpopulatzeko. Odola isuri zen Adam eta Evaren haziko lehen erailketan: Kainek Abel hil zuen. Odolezko sakrifizioa beharrezkoa zen, garbitzeko Kainen eskuetako odola. Adam eta Evaren semea hila izan zen eta haien beste semea zen hiltzailea. Berriro satanasek atzipetu zuen Adam eta Evaren hazia, hasierako oldartze bekatugatik, noiz Adam eta Evak zuhaitzetik jan izan zuten, debekatua zeukatena handik jatea. Animalien odolezko sakrifizioak itzala baino ez ziren, etorri behar zenarena NIRE garaian. Sakrifiziorako Bildots perfektuago, orbangabea, NIK maite dudana eta maite zaituena, NIRE Seme YAHUSHUA Bera. Zein arin ahazten duzue mirari anitzak NI NAIZEK egin zituenak, Profeta honen bitartez, zuen Eskritura Santu guztietan profetizatua izan zena! Ez zen gehiengoa oihukatzen zuena: “Gurutzera!” Ondo orkestratuko plana zen sistema erlijioso eta politikoen medioz.

YAHUSHUA maite duten horiek HARENGANDIK ministratuak izan ziren. BERAK milaka elikatu zituen arrain gutxi batzuekin eta zenbait ogi biribilekin, eta BERAK jendetzak izan zituen, abestu zutenak “Hosanna Erregeari!” Haiek ez zuten oihukatu “Gurutzera!”, askori irakasten zaien bezala, eta samaldak jarraitzen zitzaion edonora, BERA joaten zen lekura. Hainbat izan ziren osatuak, askatuak, berpiztuak! Eskriturak ez dute dena kontatzen, baina ahots hauei ez zieten jaramonik egin. Mirari hauetatik milaka dokumentatuak izan ziren, eta BERAREN aurka erabiliak izan ziren, epaiketa baten isekan. Galdetu zeure buruari: YAHUSHUA ez baldin bada NIRE Semea, zein botereaz egin zituen mirari hauek? Bedeinkatuko zukeen satanasek herriari, ona egitera eramanez eta obeditzera Kreaziozko Elohim haiei? Zuen eskriba eta rabinoak ezin izan zuten aurkitu inolako salaketarik HARENGAN, Sabbath egunean mirariak egitera ausartu zela izan ezik. Ez zarete konturatzen sistema politikoak hain Errege onaren beldur izan zuen, agintean egon zitekeela? Eta sistema erlijiosoak beldur izan zuela, ezen rabinoak ez zuten horrelako botererik osatu, askatu eta berpizteko? Jeloskortasuna, beldurra, diruzaletasuna eta zikoizkeria izan ziren arrazoi nagusiak NIRE Semea gizakiarengandik salatua izateko.

NIRE plan ona izan zen, zuengatik baimendu nuen hori gertatzea. Edozein unetan, YAHUSHUAK deitu zitzakeen hamar legio aingeru, etortzeko eta borrokatzeko, eta ez litzake bizirik geratuko inolako gizakirik, eta inork ere ez hau irakurtzen duenik ez litzake salbu izango beren bekatuetatik. Hau irakurtzen duten guztiak kondenatuak izango lirateke ordaintzera haien bekatuen prezioa. NI, YAHUSHUA, bihurtu nintzen zuen Sakrifizioko Bildotsean, ze HaShem Adonairen plana zen, zuen lekua har nazan eskatuz, zuen bekatugatik, behar izan zutenak odolezko medeapena, Odol Santua, Orbangabearena, barkatuak izan ahal zaitezten eta zuen Kreazioko Elohim haiekin adiskidetuak eta Zeruan bizi ahal izateko GUREKIN. NI, YAHUSHUA, naiz nori buruz hitz egiten den Isaias 53 pasartean. Ez iezaiezue utzi zuen rabino fedegabeei zuei gezurrak esaten jarraitzea denbora gehiagotan. Yisraelek ez zuen ordaindu NIK ordaindu nuen prezioa. Nola izan zitekeen Yisraelek, zeini buruz hitz egiten den Isaias 53ko pasartean?

ROMANOEK GURUTZATU ZUTEN MESIAS JAUNA

NIK adierazten dut hau NIRE Apostolu Sherrie Eliyahuren bitartez: Zuek, juduek, ez zenuten gurutzatu NI, YAHUSHUA. ROMANOAK IZAN ZIREN GURUTZATU NINDUTENAK GURUTZE HARTAN. Romanoek sakrifikatu zituzten NIRE haurrak, benetan gurtzen nautenak. Romanoek koliseoa eraiki zuten NIRI iseka egiteko, NIRE haurrak torturatzen zituen bitartean, haiei burua moztu, gorputza zatitu, hiltzeko metodo desberdinak, tortura, harrika, lehoiei eman janari bezala, eta gizon, emakume eta ume hiltzen zituzten kirola bezala, plazerarengatik. KONTUZ! ERROMATAR ENPERADORETZA SAIATZEN DA BERRIRO HORI EGITEN, BAI, ZURI ERE, OI YISRAEL! KONTUZ ZUREGANA DATORRENAREKIN ARROPA ZURI LUZEAK JANTZITA, ZETROA DARAMANA, TRONUAN JARTZEN DENA, BAKEARI BURUZ HITZ EGITEN NIRE IZENEAN ETA, OSTERA, EZ DAGO BAKERIK BERARENGAN! Hark ez du Bakearen Elohimi zerbitzatzen. Bera tenplu fedegabean esertzen zen, baita kendu egin zituen bere oinetakoak, zapatila zuriak janzteko ez dauzkatenak orbangaberik haiengan, esango balitz: hau da lurra santua, eta Kreazioko Jaunari irudikatzen duena madarikatu zuen haren arima era berrian egun hartan.

Gizon honek, gurtzaileak dituena hari gurtzen, HaShem Adonairen Legea haustu zuen, urrezko zekorra Aaronek egindakoa zenaren moduan gurtua izateko. Ez izan NI beste jainkorik NIRE aurrean. Hitzak ez luke esan behar “NIRE aurrean”; esan beharko luke: “Ez zenuke beste Elohim eduki behar NI izan ezik.” NI NAIZ, nor ez duen behar beste Izenik, ze NI NAIZ NI NAIZENA eta ez dago besterik. KONTUZ AGINTARI ESPIRITUALEKIN, ENPERADORETZA ERROMATARRETIK DATOZENEKIN! YISRAEL, SALDUA IZATEN ARI ZARA ESKAINTZAILERIK ONENERA ETA ZEUK EZ ZARA EZTA KONTURATZEN ERE! Baina Yisrael, inork ezin du saldu ez zaiena eman! Zeren Yisrael HaShem Adonairi dagokio. NIK promes bat egin nion Abraham zuen arbasoari eta ez naiz gizakia gezurrak esateko.

Martirien odola kareorea bezala da, koliseoko harriak elkarrekin eusten dituena, mendekua hots egiten duena NIRE arerioen aurka. Ez izan atzipetuak, hain altu esertzen diren horiek eta jainkotzat hartzen dutenak haien buruak, zeren NI NAIZ ez da luzaroan barre egin lekiokeen Jainkoa. NIRE haurrak hiltzen dutenak koliseo horietan egongo dira infernuan. Berrantzerkituta izango da eta NIRE etsaiak hiltzen eta torturatzen duten moduetan NIRE haurrak, haiengan egingo dira, betikotasun guztiaren zehar, behin, eta berriro, eta berriro,… NIRE Seme YAHUSHUAK ez zuen mendekurik hartu, baizik eta alderantziz, otoitz egin zuen, ez bakarrik HARI gurutzatzen ari zirenen alde, jotzen, torturatzen eta degradatzen, baizik eta Yisrael guztiaren alde eta munduaren alde. Zuek uste duzue, NI, HaShem Adonai eta YAHUSHUA hitz egiten dugula, NIRE Zerbitzari, Apostolu eta Profeten bidez?

NIK, YAHUSHUA, esan nuen: “Aita barka iezaiezu ez baitakite zer egiten ari diren.” NIK, YAHUSHUA, maite dut Yisrael, baita HaShem Adonai eta RUACH ha KODESH. Ez al nuen askatu NIRE Espiritua Jerusalemen zuen herritarren artean? Ez al zen izan NIRE ama zerbitzari judu birjina bat? Egin al nituen agerbideak, mirak eta mirariak herrialde atzerritar batean? Badakizue Yisrael lurra artean bidaiatu nuela, ibili nintzela, ministratu, osatu, askatu, hildakoen artetik piztu, irakatsi, bizi, lan egin, eta gurtu egin nuela zuen artean. Yisrael, zenbat denborarako egongo zara NI ezeztatzen?

Aurkitu zenidaten inoiz bekatu egiten zuen artean nenbilenean? Ez, zirikatua izan nintzen, bada, beste edozein gizon hilkor bezala, baina NIK ez nuen amore eman tentaldira. NI, YAHUSHUA, bizi nintzen bizitza judu bezala, eta gorde nituen Lege Judu guztiak eta bakoitza, ze ez nintzen etorri NIRE Aitak ezarritako Legeak indargabetzeko, nork BERE atzamarrekin idatzi zituen harlauza batean. Erre zituen bezala Legeak harlauza batean, BERAK erre zituen zuen bihotzetan, beraz, ez duzue aitzakiarik esateko ez duzuela bereizten ona eta txarraren artean. Haatik, Lege horiek ere kondenatzen dizuete, ze ez dituzue legeak betetzen. Zure alde norbait behar duzu arartekotza egin dezan, eta NI, YAHUSHUA, isuri nuen NIRE Odol Santu, Orbangabea, NIRE Bizia emanez, NIRE Izenari hotz egiten dioten guztiengatik: bekatuen barkamena badago. HaShem Adonai ez du gehiago zure bekatuak ikusten, alderantziz, BERAK NIRE Odola ikusten du, zure bekatuak estaltzen dituena eta garbitu. Ez uste horrek esan nahi duena satanas bezala bizi zintezkeela eta oraindik maitatu HaShem Adonai eta zerbitzatu, zeren hau ez da bekatu egiteko aitzakia nahita, eta Elohim Aitari atsekabetzeko. Bakarrik jakitzearren nora arte infernutik hurbil bizi zintezkeela, zeren ez dakizu garaia edo ordua lurra honetan amaituko zaizunean zure bizitza. Kontuz! Heriotza bakarrik betikotasunaren hasiera da, bai zeruan, bai infernuan.

Bakarrik nahiko izango balitz Egun Santuak gordetzea zerua lortzeko, orduan, NIK ez nuen behar izango zuen bekatuen prezioa ordaintzerik NIRE lurreko biziarekin. Nahiko izango balitz Legeak gordetzeaz bakarrik, NIK ez nuen behar izango zuen sakrifizioa. Inor ez dago bekaturik gabe lurrazalean. Denak bekatu egin zuten eta galdu dute perfekzioa, hau baita planeta non oldartze bekatua aske utzi zena, gezurren eta oldartzearen aitaren medioz, zeinen izena satanas da.

NI, YAHUSHUA, ez nintzen izango zuen MESIAS edo duin izateko zuen sakrifizioko Bildotsa NIK amore eman izango banuen bekatu egitera. Ez dute Tora eta Tanak (Testamendu Zaharra) behin eta berriro, antzinako Profeten bidez, inork ez duela maitasun handiagorik, haien biziak ematen dutenak baino nonor salbatzearren? HaShem Adonaik eskatu zidan hau egin nazan zuengatik. Berriro egingo nuke hau bakarrik bat salbu izateko premia izango balu. Orbainak daramatzat NIRE maitasunarenak zuenganako, NIRE esku eta oinetan. Beti NIRE aurrean zaudete, NIRE esku ahurretan ere zizelatuak zaudete. NI izan nintzen gurutzatua zuen lekuan, zuek guztiak bekatu egiten duzuenak, eta denak egin dute bekatu, kendu zaie Elohim zuen Sortzailearen Aintza, nori zuek HaShem Adonai deitzen diozue, beste batzuk deitzen diote YAHUVEH. BERA da bat berdinarena, Elohim Aita bakarra, Elohim Handia, izenaren premiarik ez daukana, NI NAIZ izan ezik.

Ez da ezer aldatu sistema politikoentzat, eta erlijio espiritu bera NIRI errudun salatu ninduena, berdin egingo luke gaur. Ustela da eta andeatua, juduak deitzen diren horien medioz baina ez direnak, aldiz, satanasen sinagoga dira, edo zerbitzariak satanasentzat. Haiek ipintzen dituzte zamak NIRE herrian, haiek ezeztatzen direnak eramaten, zergak haiek ezeztatzen direnak ordaintzen.

Yisrael eta NIRE haurrak munduaren zehar, kontuz! Orain bada, etsaiek bilatzen dute eta etsaiek erabiliko dituzte YAHUVEH egiaz gurtzen duten horiei, petxero bezala eta salatuko dizuete munstrokeriagatik zuek ez dituzuenak egin. Errua botako dizute erailketagatik, eginak zuei segada ipintzeko ahaleginetan dabiltzan haiengatik. Zuen etsai handienak zuen itxura daukate, zuek bezala hitz egiten dute, eta, aldiz, zeharo saldu dira, Judasek saldu ninduen bezala, 30 zilarrezko txanpongatik. Gogoratu Judas ere Judua zela, zuen antza zeukana. Satanas aurkitu nahian dabil zein ote den zuen prezioa, osoan saltzeko zuek zerbitzatzen diozuen Elohim. Zein da zuen prezioa? Arima baten prezioa konta ahal ezina da, Zeruko Erreinua den bezala.

Etsaiak dauzkazue zuen aurka borrokatzen dutenak, eta ostera, ez zarete ezta konturatzen ere. Zuen aurka datorren gerra ere taktika politikoa da, zuen arreta desbideratzeko benetako etsaiengandik, zuei hondatzen saiatzen direnak, eta zuen fedea Elohim zerbitzatzen diozun HARENGAN. Etsai honek du asmoa bizi zareten herrialdea suntsitzeko, nahiz eta haiek herrialde berean bizi diren, nazio berdinetan. Infernua izango da haien hurrengo egoitza.

Goseteak, ez NIGANDIK eraginak, idorteak, ez NIGANDIK eraginak, haiek guztiak gizakiak sortuak gizakiak akabatzeko, Elohim izatera olgetan egiteko. Animaliak gaixorik, ez zirenak Jainkoak eginak, baizik eta gizakiak sortu zituen, ez zituen sortu Elohim, dena Judas bezalako arrazoi berberagatik, diruzalekeriagatik. Jendea hiltzen dago mundu guztiaren zehar eta ANIMALIA OSASUNTSUAK ZUZITUAK IZATEN ARI DIRA eta inork ez du galdetzen bere buruari zergatik? Asmoa da etsaiak kontrolatu ahal izan daitezen zuen janarien horniketa eta haren kostua. Gosetia sekula ezagutu ez den gosetia lurralde haietan egongo da, eta idortea urte hau amaitu baino lehen. Entzungo dituzue izugarrikeriak egiten direla, eta esango dute erruduna Elohim dela! Ostera, Elohim ez du ezer egin NIRE haur maiteak madarikatzeko, bakarrik bedeinkatzeko.

Satanas eta haren kideak gezurrak esaten dizkizute eta sinistu arazi HaShem gor dagoela zuen otoitzak eta deialdi oinazetuei. Baina hori gezurra da, ze zuen Aita Elohim zuekin negar egiten du, eta defendituko dizue eta mendekua hartuko du etsaiengandik eta askatuko ditu guzti haiek ausartzen direnak sinesten BERA Elohim antzinako garaietan askatu zuena BERBERA dela. Kontuz! Orain baita garaia aurretik esandakoa, noiz ona txartzat hartua izango den, eta txarra ontzat hartuko dena. Zenbatek hartuko dute talde eta dekretatuko dute Santutasuna bermatuko dutela? Eskriturak adierazten dute zer den Santutasuna. Ez gero inork ipini parametro horiek!

Atsekabetzen naiz, Yisraeli gertatuko zaionagatik, damutu aurretik ezeztatzeaz MESIAS bata eta bakarra. NI, bada, naiz YAHUSHUA, ez dago beste MESIASIK NIK ordaindu nuen prezioa ordaindu duenik. Badago beste mesias faltsua. Kontuz! Ze bera da galdukeriaren semea, eta laster etorriko da zuei atzipetzera eta esklabotzan zuei ipintzera, faraoi gaiztoa edo Herodesena baino handiagoa. Hitler ere ezingo da konparatu antikristo gaiztoa etorri behar denarekin eta profeta faltsuarekin. Bera zugana dator, Yisrael, atzipetzeko lehenengo. NI, YAHUSHUA, Belenen jaio nintzen eta torturatua izan nintzen besteen bekatugatik. Ez zidan inork hil. NIK, nahita, eman nuen NIRE Bizia zuengatik eta hil nintzen bekatu egiten duten guztiengatik, eta hilen artetik berpiztu nintzen, ez atzerritar lurralde baten, baizik eta, beste behin, Jerusalemen, NIRE Sabbath egunean.

NI igo nintzen zerura Jerusalemetik eta NI itzuliko naiz berriro Jerusalemera. NIK, YAHUSHUAK, ez ditut ipiniko NIRE oinak beste inolako menditan ez den Olibondoko Mendian. NIK, YAHUSHUAK, gobernatuko dut, eta erreinatuko dut Jerusalemetik, gaiztoei azpiratzen Yisrael lurrean. Yisrael! Oi, Yisrael! Ez duzu, bada, ulertzen a zer nolako maitasuna HaShem Adonai eta NIK, YAHUSHUA, daukagun zuenganako? Altxatzen ari gara Apostolu eta Profetak mundu guztian zehar ere zuei gogora arazteko zenbat maite zaituztegun. Zenbat denboran zehar frogan ipiniko duzu GURE jasankortasuna? Zenbat odol isuri behar du zeuk Santutasunera bueltatu aurretik eta ilunpeko printzea utzi diezaiozun? GUK dena dakigu eta jada badakigu zenbat beharrezkoa izango den eta horrela gertatu behar da. Zeren GUK ezagutzen dugu zenbat izango den premiazkoa, zeuk bueltatu aurretik eta utzi aro berriko gurpen mota, bakarrik zuen ezpainekin, hitzak errezitatzen zure ahoarekin eta ez zeure bihotzarekin, edo Espirituarekin.

Galdetu iezaiezue zeuen buruari: Zenbat denbora, zuek sinetsi aurretik zuen arbasoak, haien artean Abraham, Isaak, Jakob, Moises, Noe, Daniel, Jose, Josue eta Elias, denak aipatu behar ditut? Ezagutzen duzue Tora eta Tanak, orduan, zergatik bakarrik errezitatzen duzue eta ez duzue fedez sinisten, zure Kreazioko Elohim lehen Yisrael askatu zizun bezala, NI NAIZ ahal du eta egingo duela berriro? Oi, Yisrael! Zeu izan zinen eta bazara ume ez esanekoa, bihurrikeriaz beterik, gauzak egiten zeure erara eta ez NI NAIZEN erara. Ezagutzen duzue Tora eta Tanak, zenbat denbora sinetsi aurretik irakatsi eta errezitatzen duzuna? Zenbat denbora belauniko jausi arte eta HaShem Adonairi eskatu arte tartean sartzeko zuen gerretan? Noiz aitortuko duzu etsaiak handiegiak direla zuretzat, eta HaShem Adonairen aurrean beheratu, honela NIK hartuko dut mendeku zuregatik? Utziozu zu zeuk mendekua hartzeari. Itzuli otoitz egiteari Elohimengana zure arbasotakoa. Itzuli NI goresteari Salmoetan, gudan sartu aurretik.

NIK bidaltzen dut NIRE Apostolua Zerbitzaria zuengana berriro zuei eskatzeko, NIGANA bueltatu zaitezten, antzinako ibilbideetan, eta ez dezazuen ahaztu zeuen fedea, gehien behar duzuen garaian. Utzi harriak botatzeari NIK bidaltzen ditudan mezularien gain. Utzi haiek atxilotzeari, hiltzeari eta kanporatzeari. Alderantziz, jaso giltzarria ezeztatu zenuten tenplutik eta eraiki zuen etxea haitzaren gainean. Hauxe da zeuen itxaropen bakarra, hauxe da zuen Salbamena bakarra. Ez gutxietsi NIRE Zerbitzari hau, ze bera emakume bat baino ez da. Gogoratu zaitezte Debora nola NI ordenatu nuen izan dadin Epailaria eta Profeta Yisrael guztiarena. Ez nuen hautatu haren senarra, nahiz eta bera atean esertzen zen eta gizon santua zen. Zeren gizakiak ausartu ziren esaten HaShem Adonaik zer egingo zukeen eta zer ez zukeen egingo, nori erabiliko eta nori ezetz erabili. NIK nahastu nituen, jakintsuak zirela uste zuten haiek, eta egin nuen behin eta egingo dut berriro. YO, HaShem Adonai, eman nizuen NIRE Seme YAHUSHUA, zeruko oparia bezala. Egun batean, erantzungo duzue NIRE aurrean zer egin zenuten HAREKIN. Onartu zenioten edo ezeztatu? Joan eta berriro gurutzatu zenioten? Onartu zenuten NIK eman nizuen oparia Kalbarioan?

Nola gura dut gelditzea gertatuko dena! Ze odola jarioko du kaleetan zehar, eta dagoeneko hasi da! Izua izango da oinazea neurrira arte noiz, lo egiten duzuenean, nahi izango duzue lo egin begi batekin zabalik. Erabiliak izango zarete petxeroak bezala, sakrifizio gisan, zuen politikoek estaltzen duten bitartean etsaiek zer egiten duten ezen haiek badakite. Haiek ez dute nahi aitortzea etsaiak iragazi direla kargu politikoetan ere, zuek fio izan diezaiezuen haiei.

Ez izan konfiantzarik inorekin HaShem Adonairekin izan ezik, zuen Kreazioko Elohim eta YAHUSHUA, zuen Salbazioko Elohim. Fio zaitezte HaShem Adonaiaz errukia eskatzen didazuenean eta NIRE aurpegia bilatzen duzunean. YAHUSHUA nor den buruzko egiaz, NIK leialtasunez bidaliko zaituztet froga NIRE Zerbitzariak adierazten duenarena NIRE Izenean. Ez fio izan rabino guztietan egia esango dizuetelakoan, zeren askok ez dute gehiago NIRE egia hitz egiten, baizik antikristok hitz egingo duen egia. Rabino eta maisu gaiztoak, politikoek, hitz egiten dute profeta faltsuak hitz egingo duena. Rabino faltsuak diote haiek judua direla, eta ostera, hasatanen sinagogara dagozkio. Kontuz! Ohartuak izan zarete. Haiek esaten dizuete bizitzeko sakrifizio handia suposatzen duten moduetan, eta ostera, rabino faltsuek zamak ipintzen dituzte zuen gain haiek ez daramatzatenak, bakarrik zamak pilatzen dituzte eta izuak NIRE herriaren gain.

Ez dizuet eskatzen eman dezazuen Judaismoa. Ez dizuet eskatzen Kristautasunera bihurtu zaitezten. Kristautasunak behar du juduek irakats diezaieten ez zaiona jaramonik egiten eliza gehienetan: YAHUSHUAREN Judaismoa. Itzuli zaitezte zuen arbasoen Elohimengana berriro, eta aitortu egizue YAHUSHUA NIRE Semea dela, eta NIRE oparia NIK eman nizuena Kalbarioan, munduko bekatuen barkamenerako, NIRE Odol Santuaren sakrifizioa onartzen duten haientzat, eta ibilbide gaiztoak uzten dituztenak eta YAHUSHUA onartzen dutenak, Juduen Erregetzat, eta jaunen Jauntzat, eta erregeen Erregetzat. Onartu zakizkiote YAHUSHUARI, YAHUVEH, HaShem Adonai deiturikoa ere, Elohimen Seme bakar sorturiko bezala.

NIRE Seme YAHUSHUA judua da eta ez zuen eraman kristauaren etiketa. Maite zakizkiote YAHUSHUA, NI maite nauzuen bezala, aitortu HARI zuen MESIAS bezala, ez familiaren errespetua galtzearen axola izan, ordez axola zaitezte zuen Kreazioko Elohimek zuek arbuiatzeaz. Zerua daukazue irabazteko eta infernua ekiditeko, zuen erabakia da. Yisrael! Oi, Yisrael! Sagarra zara NIRE begietan, baina oraintxe bertan kotxoak daude barnean. Bereizi kotxoak eta azaldu. Kontuz! Petxerotzat hartuko dizute eta mundu guztiak botako dizu errua orain arte baimendu duzunaren hondamenaz. Etsaiak zeure hondamenaren bila irrikan dabil, haiek suntsituko dute badakitena berreraiki dezaketena. Ezen gizakiaren eskuek eraiki zuten ganga hori, eta etsaiek badakite gizakien eskuak ahal direla eta izan ere, eraikiko dute tenplu hori berriro. Baina gizakiaren eskuekin eraiki ezin litekeen tenplua zuen barnean dago. NI, HaShem Adonai, altxatuko naiz eta babestuko dut Yisrael, dirudienean nazio guztiak zure aurka daudela. Aitortzen duzuenean zeure laguntza bakarrik zerutik datorrela eta ez beste inolako lekutik, HaShem Adonairen Izena hots egiten duzunean YAHUSHUAREN Izenean, NI etorriko naiz eta askatuko zaitut.

Baina ohartzen dizuet orain. Konplota dagoela zu petxerotzat hartua izan zaitezen. NIRE herria, bakea soilik nahi duena, ez du sekula bakerik ezagutu, jada gezurrak esan dira eta belztu dute, eta badaude haiek asmoa dutenak mundua NIRE nazio ttipiaren aurka bueltatu dadin, NIK Jerusalem deitzen diodana. Egarri zaretenean, justiziaren egarri izango zarete, ezen uko egin zenioten Ur Bizi bakarrari. Onartu ezazue NIRE Ur Bizia orain eta ez duzue sekula gehiago egarririk izango. NIRE Izena YAHUSHUA da. NI Ur Bizia naiz dariona. NIRE albotik etorri zen NIRE Odolarekin nahasturik, erromatarrek NIRE alboa zulatu zutenean. NIRE Odolean dago osaketa, askapena, berpizte boterea, salbamena eta RUACH ha KODESHEN gantzudura.

NI NAIZEK Yisrael bedeinkatu ditu altxor ezkutuekin: Urrea eta zilarra, olioa, frutak eta barazki gozoenak, basamortuan loratzen diren arrosak, ezagutzen ez dituzuen harribitxiak. NIK bedeinkatu dut Yisrael ezagutza eta asmakizunekin, Elohimen inspirazioarengandik soilik datozenak. Zuen lurra martirien odola dauka hots eginez. Gose zaretenean, konturatu zaitezte zeure gorputz hilkorra dela, Santutasunaren gose. Zeren deitua zaren arren Lurra Santua, baimendu duzue zuen lurra lohitua izan dadin mundu honetako bekatuekin. Damutu zaitezte higuintzak egin direnagatik HaShem Adonairen Izenaren presentzian, Legeak eman zituenak Moisesi eta Yisrael guztiari, eta honela, munduari.

NI ez naiz aldatu. NI NAIZ berdina gaur, atzo eta beti. Zabiltzate zuen arbasoen oinetakoetan, fedean entzuzue altxatzen naizen horiei eta hitz egiten nabilen haien medioz. Oraindik hitz egiten dut NIRE Apostolu eta Profeten bidez, epaiketa etorri baino lehenago. NIK hitz egiten dut ametsetan, jakinarazteetan, ikuskarietan eta profezietan baina, zenbat Yisraelen edo munduan entzuten ari dira? Belarri gordun haientzat, edo orain ez da garaia zuen belarriak zabalduak izan daitezen, ze parada dago eta ezarritako astia, bestela ZEU ZARA FARAOI GAIZTOA ANTZEKOA ETA ZEURE BELARRIAK ZABALIAK DAUDE ETA GERO ITXIAK BERRIRO, ETA AMAITUKO DUTE 7 BIDER GORRAGO ETA BIHOTZ HOTZITUAREKIN, DAMUTZEN EZ BAZARA. ZURE PATUA IZANGO DA FARAOIARENA. Baina NIRE haurrei, NIK zabalduko diet Itsas Gorria berriro eta korrika egizue mendietarantz eta NIK ezkutatuko zaituztet NIRE hegalpeko aterpean.

Dei iezaiozue NIRE Izenari YAHUSHUAREN Izenean, eta NIK erantzungo dizuet eta askatu. Ez atsekabetu NIRE RUACH ha KODESH, zeren NI NAIZ ez du beti auzitan jardungo ezta etengabe haserre egongo gizakiarekin. YAHUSHUA ezeztatzen duzuenean, zuetariko bat ezeztatzen duzue, HAREN Aita ezeztatzen duzue, HaShem Adonai deitzen diozuena. YAHUSHUA jaio zen zerbitzari judu, santu eta birjina batengandik, eta berak eta Josek esan zutena egia zen Ez atzipetu haiengandik Elohim egitera saiatzen direnak. Bera deitu zion YAHUSHUARI Jauna ere. Harekiko begirune izan ezazue eta maitatu berak ordaindu zuen prezioagatik ama bezala. Berak behar izan zuen Salbatzaile bat ere, ze inor ez da perfektu, ezta YAHUSHUAREN ama ezta Jose, BERE lurreko aita.

YAHUSHUAK esan zuen: “NI ez nintzen etorri NIRE Aitaren Legea desegiteko, baizik eta betetzeko”. Ohoratu ezazue Sabbath eguna eta gorde Santu, Elohimen atzamarrekin idatzia izan zen. Ikasi behar duzue eta gaindituak aurkeztu zaitezte, baina, kontuz bertsio desberdinekin egiarenak! Batzuk egiazkoak dira eta beste batzuk bertsio okertuak YAHUSHUAREN Judaismoa kentzeko eta NIRE Aginduak ere aldatu zituzten, gizakiaren hitzekin egokitzeko, eta ez NIRE Profeta eta Dizipuluek esandako hitzekin. Tora eta Tanak-ekin bat ez datorren guztia, bilatu nazazue eta egiazta ezazue gizakiak ez ote duen aldatu hasierako hitzak, zeren agintari deabrutuak ahalegindu dira Eskritura Santuak okertzen. Badago itzulpen zuzena: bila nazazue eta galdetu NIRI eta NIK erakutsiko dizuet itzulpen zuzenena hasieran idatzitakoarekin. (Biblia Aramea y Hebraica)

NIRE Seme YAHUSHUA bidalia izan zen lehenengo juduengana, gero jentilengana. Zuek ezeztatu zenutenez NIRE Seme kuttuna eta jaurti zenutenez HAREN Odol Salbatzailea BERE aurpegira bueltan, NIK bidali nion jentilengana. Orain bidaltzen diot bueltan zuengana berriro, Oi, Yisrael! Zenbat damutuko dira eta onartuko dute YAHUVEHREN Oparia Kalbarioan? Zenbat ez ote dute gogortuko haien bihotzak eta prest egongo zarete zuen izen onak, erlijioak emateko? Eta bai, zuen familietako maitasuna ere, betetzen duzuen artean lehenengo Aginduak dioena: “Maiteko duzu Jauna, zure Elohim, zure bihotz osoarekin.” Eta, zuetariko zenbatek ipiniko duzue zure Kreazio eta Salbameneko Elohim lehenengo zuen bizitzetan, nahiz eta horrek zuen bizitza ematea dakarren norbaiten alde, premiazkoa izango balitz? Zenbatek izango dute Josueren fedea? Jendetzak lortuko dute Sodoma eta Gomorraren patua. NI ez naiz trufatua izango. Bekatua zena lehen, bekatua da gaurko.

Bakarrik zuek aldatzen dituzuelako zuen iritziak bekatuzkoa denari buruz, ez du esan nahi NI NAIZ aldatu denik. Bakarrik zuen agintari espiritualak ziurtatzen dizuete bekatugatik ez dago ordaindu beharreko preziorik, haiek gezurra esaten dute eta esaten dizuete ez dagoela infernurik. NIK ez nuen laga zigor barik NIRE aingeru ederrena, luzifer. Haren bihurrikeriagatik, luzifer, jausitako aingeru guztiak bezala, uztatzen ari dira erein dutena. NI NAIZ ez du gizakien arteko bereizmenik egiten. Zigor handia dago bekatugatik, eta bakarrik NIRE Seme YAHUSHUAREN Odolaren ordaina bekatuen barkamenerako, garbituko ditu bekatuak NIK gehiago zuen bekaturik ez ikusi arte.

Begiratzen diodanean norbaiti YAHUSHUA onartzen duena Jauna eta MESIASTZAT, gogoratzen naiz NIRE Semeak ordaindu zuen prezioaz, zuei infernutik kanpo mantentzearren, badagoena. Ostontzean irakasten dutenek aurkituko dute ordaintzen duten prezioa besteak galdu araztearren, baita beraiek ere.

Oi itsua beste itsu bati infernurantz gidatzen diona!

Oi gorra besteei irakasten diena gor izaten NIRE epaiketa oharrei hitz egiten ditudanak NIRE Apostolu eta Profeten bidez!

Oi agintari politikoak eta espiritualak, biziak sakrifikatzen dituztenak haiek bizi ahal izateko arrandiaz eta aberastasunaz, eta errege eta erregina gisa gobernatzeko.

Oi lur honetako Judas haiek! Aurkituko duzue zuen patua, Judas bezala aurkitu zuen berarena!

Honela hitz egina zen, honela idatzia zen, RUACH ha KODESHEN gantzudurapean: Apostolu Elisheva Eliyahu.

* * * * * * *