PROFEZIA 47

AURRETIK NEURRIAK HARTUAK EGOTEA, AURRETIK ARMATUA EGOTEA DA, HAUXE BEZALAKO GARAI BATERAKO

EMANA GUR. SHERRIE ELIYAHURI 2001EKO APIRILAREN 21EAN

* * * * * * *

2 KRONIKAK 36:16

Baina haiek Jainkoaren mezulariei iseka egin, beraien esanak gutxietsi eta barre egiten zieten profetei. Jaunak bere herriaren kontra zuen haserrea gainez egiteraino handitu zen eta ez zen salbabiderik izan.

EZ DAUKA EZ GIZONEZKOEN EZ ANDRAZKOEN IZENIK

Aspaldi ohartu nizun, Elisheva, Ministerio honi ez ipintzeko ez gizonezkoen ez andrazkoen izenik, Ministeriorik egon aurretik ere. Zure espirituan ipini nuen, honako ezer ere ez luke izango egina zure eskuz, honako ezer ere ez luke izango egina zure ahoz. YAHUVEHREN ahotik jaio zen. YAHUSHUA zuen MASHIACHREN ahotik jaio zen. RUACH ha KODESHEN ahotik, zuen IMMAYAHREN ahotik jaio zen. Zure eskuz izango balitz, aspaldidanik lur jota egongo litzateke. Aintza Shkhinyahren haizeari esker lur guztian zehar putz egiten dabilena, haize Santua suspertzekoa. Ez da zure arnasagatik, bestela behea jota egongo zinateke.

ISAÍAS 42:8

NI naiz Jauna, horixe dut Izena: ez diot NIRE ospea inori utziko, ez NIRI zor zaidan gorespena idolei emango.

* * * * * * *

PROFEZIA 47

AURRETIK NEURRIAK HARTUA EGOTEA, AURRETIK ARMATUA EGOTEA DA, HAUXE BEZALAKO GARAI BATERAKO. Bai, tenperaturak infernuan igotzen ari dira. Ez zarete konturatzen, infernuko bero infernutarra NIRE haserrea dela, irakineko maila gainditu duela? Ez dago kontagailurik neurtu lezakeenik, ez NIRE Ahalguztidun Maitasuna, ezta inolako kontagailurik neurtu lezake NIRE sumindura Ahalguztiduna. Bien artetik bat ere ez, neurtu lezake, neurrigabeak baitira.

AURRETIK NEURRIAK HARTUA EGOTEA, AURRETIK ARMATUA EGOTEA DA. HAUXE BEZALAKO GARAI BATERAKO. Gizakia NIRE sumindura jasateko zorian dago, baina lurra hau izango da jasango duena, ez beste planetak. Ezen egia da, zuek bizi zaretela infernuko gaindegian eta demonioak bizi diren tokien gainetik zabiltzate, eta arimak jasaten dute betiko estira. Harritzekoa al da etengabe bekaturantz nolabait bonbardatuak izatea?

AURRETIK NEURRIAK HARTUA EGOTEA, AURRETIK ARMATUA EGOTEA DA, HAUXE BEZALAKO GARAI BATERAKO. Bakarrik RUACH ha KODESHEK (Espiritu Santua) lagundu diezazueke Santutasunean ibiltzen, eta bakarrik YAHUSHUAK emandako Bizia eta Odola Kalbarioan zuen bekatugatik garbi litzake zuen bekatuak. Bakarrik hirugarren egunean berpizturiko YAHUSHUARENGAN fedea edukitzeaz, izan dezakezue fedea sinisteko, YAHUSHUA Jainko Ahalguztiduna eta SALBATZAILEA dela, NIRE Seme bakarra, birjina batengandik sortua, Miryam (Maria) deiturikoa. Non dago zuen fedea?

AURRETIK NEURRIAK HARTUA EGOTEA, AURRETIK ARMATUA EGOTEA DA, HAUXE BEZALAKO GARAI BATERAKO. SUMENDIAK INFERNUKO SARRERAK DIRA baina infernuko arimak ezin dute ihes egin eta inork ezin du bizi infernua ikusteko bere itxura fisikoan. Beste batzuei eman diet infernuko tankera, agertzen den moduan gizon aberatsa eta Lazaroren artean, eta ez, ez da sinbolismoa ezta parabola. Hasieran infernua ez zen sortua gizakiarentzat, alderantziz, satanas eta haren aingeru jausientzat, baina aukera eman diot gizakiari, non nahi duen igarotzea betikotasuna. Zer egingo duzu zeuk erabaki honekin?

AURRETEIK NEURRIAK HARTUA EGOTEA, AURRETIK ARMATUA EGOTEA DA, HAUXE BEZALAKO GARAI BATERAKO. INFERNUARI BURUZ OHARTZEN DUTENEI ISEKA EGITEN DIETENEI, SUZKO AINTZIRA ZAIN DUTE. Sinesten duten horientzat NIK sortu nuela zeru bat hain ederra hitzak ezin dezaketela deskribatu eta dakitenak zerurako ate bakarra, NIK gizakiari Kalbarioan eman nuen opariaren bitartez dela: YAHUSHUA da NIRE bihotzeko Semearen Izena, YAHUSHUA da ate bakarra, ez dago beste aterik zerura. Ez dago beste biderik NIRE graziazko tronura. Ez, ez da Buda, ezta Mohammed, zeren hauexek hil zireneko gizon sinpleak baino ez ziren eta ez ziren berpiztu berriro. Hauexek gizonak baino ez ziren, ezin zutenak izan Jainkoaren Bildots bakarra, perfektua, orbangabea, bekatugatik ordainketa egiteko. YAHUSHUA da sakrifizio perfektu bakarra eta hori da BERA YAHUVEHREN Semea delako eta NIRE sorturiko Seme bakarra.

AURRETIK NEURRIAK HARTUA EGOTEA, AURRETIK ARMATUA EGOTEA DA, HAUXE BEZALAKO GARAI BATERAKO. NIK eman nuen NIRE Semea, NIRE Seme maitea, gizakiaren sakrifizioa izan dadin lurrean, ezen lurrarena zen NIK sentitzen nuela samintasuna. Ezen lurrera izan zen NIK jaurti nuela luzifer zerutik. NIRE errukia eta maitasunari esker, jakinda noraino luzifer haserre zegoen eta dagoena, NIK egin behar nuen bidea NIRE haurrentzat lurrean, berriro haien Sortzailearekin adiskidetuak izan daitezen. Luziferrek atsekabe handiak eragiten ditu eta pertsekuzio handia, zeren zehazki infernuaren gainean bizi zarete, NIK luziferrentzat sortu nuela, orain satanas deiturikoa, eta haren demonioentzat. GAIZTAKERIAGATIK HERTSIAK ZAUDETE LURRAZPITIK IGOTZEN DENA, BAITA PRINTZIPE, POTESTATE ETA AIREAN ZERUKO ESPARRUKO GOBERNATZAILEEKIN, ELKARTZEN DIRENAK OLDAR GUDATALDE BEZALA PLANETA HONI MOTA GUZTIETAKO BEKATUEKIN. Eta bekatua da, NIRE natura, izaera eta borondatearenganako alderantzizkoa den dena. Denak egin zuten bekatu eta kendu zitzaien Jaunaren Aintza.

AURRETIK NEURRIAK HARTUA EGOTEA, AURRETIK ARMATUA EGOTEA DA, HAUXE BEZALAKO GARAI BATERAKO. Testigu hodei batekin inguraturik zaudete, begiratzen zer egiten duzuen NIRE Seme YAHUSHUAREKIN. Planeta guztien artean, bakarrik planeta bat, lurra deitzen dena, Salbatzaile baten premia du, zeren Seme sorturiko bat baino ez daukat, eta BERE Izena YAHUSHUA da. Planeta bat bakarrik dago bekatariekin. BEKATUA DATOR INFERNUKO GAINDEGIAN BIZI ZARETELAKO ETA DENEK EGIN DUTE BEKATU ETA NIRE AINTZA GALDU DUTE. NI naiz Jainkoa, Perfekzioa, Ahalguztiduna. Esatea bekataria ez zarela, esan nahi du gezurtia zarela, zeren inor lurrean ez da perfektua, bat izan ezik, eta hori zen NIRE Seme YAHUSHUA ibili zenean lur gainean.

AURRETIK NEURRIAK HARTUA EGOTEA, AURRETIK ARMATUA EGOTEA DA, HAUXE BEZALAKO GARAI BATERAKO. NIRE sumindura oso piztua dago eta isuriko da neurri handiagoan ekaitzetan, zirimoletan eta tornadoetan. Eta NI NAIZEK TALKA JOTZEN DUENEAN NIRE UKABILAREKIN LURREAN, APURTUKO DA ETA ZABALIK GERATUKO DA NEURRI HANDIAGOAN. ETA NIRE SUMINDURA PIZTEN DEN ARABERA, HORRELA EGINGO DUTE SUMENDIAK ETA BERDIN EGINGO DU INFERNUAK. NIRE haurrak, maite nautenak, zerbitzatzen didatenak eta lehenengo jartzen nautenak haien bizitzetan, badakite nola baketu Aitaren haserrea, ze ez da haiekin NI haserre nagoela. Haiek ez dute beldurrik izan behar, haiek ez daukate hitzordua NIRE sumindurarako, NIRE maitasunerako soilik. Haiek ez daude izendatuak NIRE madarikazioetarako, NIRE bedeinkazioetarako soilik.

AURRETIK NEURRIAK HARTUA EGOTEA, AURRETIK ARMATUA EGOTEA DA, HAUXE BEZALAKO GARAI BATERAKO. NIK ohartu nuen zer gertatuko zen NIRE Hitzean, gizakia Jainko izatera jokatuko zuenean, zeren hori da egin lezaketen guztia, olgeta egin. Haiek ez dute ulertzen. Horregatik, ordainduko dute, Jainkoa bihurtzen saiatzen baitira, sortzaile bat. Kreazioaren Jainko honek erakutsiko die, zeren NIK kenduko dut haiei emandako talentua eta haien aurka bihurtuko dut.

AURRETIK NEURRIAK HARTUA EGOTEA, AURRETIK ARMATUA EGOTEA DA, HAUXE BEZALAKO GARAI BATERAKO. Aurretik neurriak hartuak egon zaitezte, gizakia klonatua izaten denean. Haiek jaiotzen dira arimarik gabe, eta edozein sorkari arimarik gabea, gauza arriskutsua da. Gizateria egina baitago, arima bat edukitzeko. NIK arnastu nuen bizi arnasa Adamengan, baina gizateriak klonak sortzen dituenean, benetan diotsuet: ez da bizi arnasarik egongo haiengan. Alderantziz, ZITALAREN ARNASA IZANGO DA, SATANAS IZANGO DA AITA ETA GAIZTAKERIA IZANGO DA SARIA JAINKOA IZATERAKO OLGETAK EGITEAGATIK. KLON HAUEK EZ DUTE EDUKIKO NIRE KREAZIOA BEZALAKO BIZITZA ESPERANTZA, EZTA ZERBITZATZEKO GRINA EZTA NI NAIZ JAINKOARI GURTZEKOA. KLON HAUEK EZ DUTE KONTZIENTZIARIK EDUKIKO, ZE NI NAIZ GIZATERIAREN KONTZIENTZIA, ONDO DAGOENA ETA TXARTO. KLON HAUEK BUELTATUKO DIRA HAIEN SORTZAILEEN AURKA ETA GIZATERIAREN AURKA, BAIMENTZEN DUENA HONELAKO SORKARI ANKERRAK.

AURRETIK NEURRIAK HARTUA EGOTEA, AURRETIK ARMATUA EGOTEA DA, HAUXE BEZALAKO GARAI BATERAKO. Zientzialariek badakite klonaren bizi esperantza laburra dela, BAINA SAIATZEN DIRA BIZIBERRITZEN HIL ONDOREN (DEABRUAK FALTSIFIKATUKO DU HILDAKOEN PIZTUERA) UNE BATEAN, BEGIEN ITXI-IREKI BATEAN, AZKENEKO TURUTA-HOTSAREKIN BATERA. IZAN ERE, TURUTAK JOKO DU, ETA HILDAKOAK USTELEZIN PIZTUKO DIRA ETA GU ERALDATUAK IZANGO GARA, 1 KORINTOTARREI 15:52. Hau diotsuegu, Jaunaren irakatsian oinarrituz: guk, Jauna etortzean, bizirik gertatuko garenok, ez diegu hil direnei aurrea hartuko. Zeren, goiaingeruaren ahotsez eta Jainkoaren turuta-hotsez seinalea emanik, Jauna bera jaitsiko baita zerutik, eta aurrena Kristorekin bat eginik hildakoak piztuko dira, gero gu, artean bizirik izango garenok, haiekin batean, eramango gaituzte hodeietan, airean Jaunarekin topo egitera. Eta horrela beti Jaunarekin egongo gara. 1 Tesalonikarrei 4:15-18. Saiatzen dira klon hauek erabiltzen gorputzaren ordezko denda letxe. Munstrokeria, testigu hodeiak begiratu eta buruak astintzen duen artean sinistu ezinik. Haur errugabeak, amaren sabelean oraindik, eta jada, erauziak eta erailik haien jaiotzaren denbora aurretik, egokitasun arazo bategatik, baita gorputz atalengatik. Beste behin, NIRE Seme YAHUSHUAK ordaindu zuen prezioa izango ez balitz, NIK damutuko nintzateke inoiz gizateria sortu izana.

AURRETIK NEURRIAK HARTUA EGOTEA, AURRETIK ARMATUA EGOTEA DA, HAUXE BEZALAKO GARAI BATERAKO. Kontuz! Garaia baitator, noiz kanposantuen ondoan biziz gero, ikusiko duzue etsaiari hildako gaizkileei berpizten, espiritu gabe egongo dira, infernuan egongo dena jasaten, baina gorpua indarberritua izango da eta demonioengatik erabilia leize-zulo hondogabetik etorritakoak, gauza bat egiteko, eta hori da HILTZEA, eta espirituak irteteko, arimagabekoengandik, eta sartzeko gorputzetan eta arimetan, okertzeko are gehiago NIRE gizateriaren kreazioa. Baita maskotak ere arriskuan egongo dira garai hartan.

AURRETIK NEURRIAK HARTUA EGOTEA, AURRETIK ARMATUA EGOTEA DA, HAUXE BEZALAKO GARAI BATERAKO. Baina NIRE haurrak orain ohartuak direnak, jakingo dute hots egiten YAHUSHUA ha MASHIACHREN Izenari eta HAREN Izenean egurra bildu eta HAIEI JO SAMAN, ZEREN HILDAKOEN INDARBERRITZEA AHULTASUN BAT DAUKA. Ez da, bada, hildako arimagabeei indarberritzen diena, leitze-zulo hondogabeko demonioengatik bizi izanak. Samak burua finkatzen du, baina NIRE Semeak ordaindu zuen prezioa egurrezko gurutze hartan eta egurra hori irudikatzen du satanas garaitu zuen gurutzea egun hartan.

AURRETIK NEURRIAK HARTUA EGOTEA, AURRETIK ARMATUA EGOTEA DA, HAUXE BEZALAKO GARAI BATERAKO. Lehen ez nuena errebelatu. Ez da edozein motatako egurra, baizik eta GANTZUTUA IZAN DEN EGURRA GANTZUDURAREN OLIOAZ, OTOITZAZ ETA FEDEAZ, YAHUSHUAK ARRAKASTA IZAN ZUEN BEZALA GURUTZEAN, ETA HIL ARREN, HIRUGARREN EGUNEAN BERPIZTU ZEN, HORRELA ERE ZURE FEDEA GOGOR EGONGO DA, JAKITEKO EGUR OLIOTSU HORREK IRUDIKATZEN DUELA, NIK EMAN NIZUEN GARAIPENA KALBARIOAN, DEABRUA ETA DEMONIOEN GAIN. Jotzen diezuenean sorkari demoniozko hauei hilobitik irteten direnak, gizatiar itxurazkoak, IKUSIKO DIEZUE JAUSTEN BIRRINDUZ, JOTZEN DIEZUENEAN NIRE SEME YAHUSHUAREN IZENEAN. Nola espero zenezakete haiek hiltzea arma fisikoekin, hau gerra espirituala denean? Arma haragizkoak bakarrik ugaldu egingo dituzte demoniozko espirituak. Zuen soldadutzaren armak ez dira haragizkoak, baizik eta espiritualak, eta egurrak irudikatzen du espirituala dena.

AURRETIK NEURRIAK HARTUA EGOTEA, AURRETIK ARMATUA EGOTEA DA, HAUXE BEZALAKO GARAI BATERAKO. Otoi egizue NIRE sumindurarako izendatuak izan ez zaitezten egun honetan, otoi egizue seguru egon zaitezten NIRE barnean egun honetan. Ez dira konturatzen satanasek orain iseka egiten dio usteari bakarrik izu pelikula zela, egiaz, deabruak egingo duena da, ze bera dator gezurrak esateko, lapurtzeko, hiltzeko eta hondatzeko eta denak lurrean dira satanasen xede. Satanasi hots egiten diotenak ere ez dira konturatzen, nahiz eta satanasek partekatuko duen bere botere pixka bat haiekin, berak bakarrik baimenduko du erabiltzea besteekin, haiek euren buruekin ere, manipulatzeko, beldurtzeko, beldurrarazteko, hiltzeko eta hondatzeko.

AURRETIK NEURRIAK HARTUA EGOTEA, AURRETIK ARMATUA EGOTEA DA, HAUXE BEZALAKO GARAI BATERAKO. Satanasek gorroto ditu hari gurtzen diotenak ere. Berak ez du gizakien bereizmenik egiten, zeren gizateria guztia NIRE irudiaren arabera egina izan zen, eta NIRE Seme YAHUSHUA gizon baten itxuran jaio zen, eta haren berpiztean agerraldia egin zuen, satanasi iseka eginez eta bera egiten saiatu den guztiari. YAHUSHUAK eman zuen bere boterea HAREN haurrei, BERE Izenari hots egiten diotenak, eta gurtzen, maitatzen eta zerbitzatzen diotenak YAHUSHUARI. Satanasek gorroto ditu NIRE haurrak, zeren haiek botere bera ere badutelako, deabruaren ekintzak hondatzeko. YAHUSHUARI iseka egiten diotenak ere, oraindino eginak dira gizateriaren itxuran eta deabruak badaki hau, eta egun batean zigortuko die NIRE kreazioa direlako. Ezin da deabruarenganako atsegin izan. Ez du axola nori buruz den, berak ez ditu begikorik eta infernura eramango ditu berak ahal duen guztiak. Satanasek ezagutzen du bere etorkizuna, baina nahi du, hori izan dadila gizateriaren etorkizuna ere.

AURRETIK NEURRIAK HARTUA EGOTEA, AURRETIK ARMATUA EGOTEA DA, HAUXE BEZALAKO GARAI BATERAKO. Horregatik bidali nuen NIRE Seme sorturiko bakarra, zuen erreskatea izan dadin, ze egia da prezio bat galdatzen dudala bekatuarengatik. Odolezko sakrifizioa bakarra NIRE sumindura baketu nintzakeena, Santua eta Orbangabea izan behar zuen, eta YAHUSHUA, NIRE Semea, eskaini zen borondatez, zuen odolezko ordainketa izateko. Zer egiten duzue Odolezko ordainketa horrekin, eta NIRE Semearekin eta Hitzarekin haragia bihurtua? Ikasi eta ager zaitezte onetsiak jarraitu ahal izateko datozen egunetan, ezkutatu ezazue zuen bihotzean, non inolako gizonik ezingo duen lapurtu. Egizue hau orain, zuei kendua izan aurretik.

AURRETIK NEURRIAK HARTUA EGOTEA, AURRETIK ARMATUA EGOTEA DA, HAUXE BEZALAKO GARAI BATERAKO. Eskatu NIRE bedeinkazioak jaten eta edaten duzuen denaren gain. Ezerez dago jada kutsadurarik gabe, baina YAHUSHUAREN Izenean esandako bedeinkazioak dira egingo dutenak, lohikeriazko dena garbi, eta aldatuko dutenak madarikazioa bedeinkazioan.

AURRETIK NEURRIAK HARTUA EGOTEA, AURRETIK ARMATUA EGOTEA DA, HAUXE BEZALAKO GARAI BATERAKO. Uste dutenentzat infernua ez dela egiazkoa LASTER DASTATUKO DUTE INFERNUKO SU INFERNUTARRAK, EZ DIRENAK KONPARAGARRIAK EDOZEIN LURREKO SUAZ. Esanezina da haren neurrigabetasunean, zerua den bezain esanezina haren edertasunean. Uste dutenentzat Tribulazioan ibiliko direla, eta NIK ez dudala egingo biderik haiei askatzeko, HAIEN FEDEA NON DAGOEN, BERTAN EGONGO DA HAIEN TRIBULAZIOA. Zuen ibilbide guztietan gogoratu hau: ezinezkoa da YAHUVEHRI atsegin izatea fede barik.

AURRETIK NEURRIAK HARTUA EGOTEA, AURRETIK ARMATUA EGOTEA DA, HAUXE BEZALAKO GARAI BATERAKO. Gorde zaitezte gobernuarengandik dioena: “Egizue gauzak nire erara eta ez YAHUVEH Ahalguztidunaren Bibliako eran.” GORDE ZAITEZTE DIOTENENGANDIK BIBLIA MODATIK PASATUTA DAGOELA, edozein denominazioa diren arren hori esaten dutenak. YAHUVEHREN Berba ezin du gezurrik esan eta nahiko froga eman ditut lurra honetara NIK esaten dudana betetzen dela edo bete zela.

AURRETIK NEURRIAK HARTUA EGOTEA, AURRETIK ARMATUA EGOTEA DA, HAUXE BEZALAKO GARAI BATERAKO. Aurretik neurriak hartua egotea taxutua egotea da. Edozein apostolu edo profeta edo agintari espirituala dioena NI NAIZ ez dela berdina atzo, gaur eta beti, eta diotsuena Biblian ez dezazun sinistu, liburu antigoalekoa dela ipuinez beterikoa, interes handikoak izan arren, ez direla erabilgarriak gaurko garaietan, edozein agintari espirituala dioena satanas ez dela egiazko etsaia edo bakarrik norberaren imajinaziozko sormena.

AURRETIK NEURRIAK HARTUA EGOTEA, AURRETIK ARMATUA EGOTEA DA. HAUXE BEZALAKO GARAI BATERAKO. GAIZKILEAK DIOTE AGINDUAK ANTIGOALAK DAUDELA eta ez dute nabaritzen inolako arrangurarik NIRE Sabbath egunari jaramonik ez diotenean egiten, Hasieran ezarria gizakiaren sorkundetik, ez dute beldurrik NIRE Aginduak gordetzen ez direnean. Alderantziz, agintari espiritual gaizto hauexek berridazten dituzte NIRE Aginduak eta letraldatzen dute Berba Santua haien bizimoduen arabera. Agintari espiritual gaizto hauek Jainko izatera jokatzen dute eta ihardukitzen aintza jasotzeaz eta YAHUVEHREN adeitasuna, gordeta NI NAIZ eta NIRE Seme YAHUSHUA eta NIRE RUACH ha KODESHENTZAT.

AURRETIK NEURRIAK HARTUA EGOTEA, AURRETIK ARMATUA EGOTEA DA, HAUXE BEZALAKO GARAI BATERAKO. Agintari espiritual gaizto hauek jendaurrean agiraka eginak izan behar dute, baztertuak izan behar dute eta haiengandik arineketan alde egin behar da. Edozein agintari espirituala hau dioena, bidaltzen ditu gezurrak zuzenki infernuko leitze-zulotik. GAIZTOEK DIOTE YAHUSHUA EZ DELA PERFEKTUA ETA EDOZEIN ERLIJIO ETA EDOZEIN JAINKORI ZERBITZATZEA EZER BAINO HOBE DELA. GAIZTOEK DIOTE EDOZEIN DOKTRINA ONARGARRIA DELA KREAZIOAREN ELOHIMENTZAT EDO JUDUAK ZUZEN ZERURA DOAZELA, NAHIZ ETA YAHUSHUA GORROTATU ETA UKO EGIN HARI ONARTZEARI MESIAS ETA ELOHIM AHALGUZTIDUNA BEZALA. Edo gezurrak musulmanak, budistak edo beste edozein erlijio beste izen bat hots egin eta zerbitzatzen duenak salbu izango direla. Kontuz irakasten dizueten guztiekin irakurtzea eta ikastea Biblia ez dela garrantzitsua, beste liburu batzuk baliotsuagoak direla! Nola ezagutuko duzue YAHUVEH, sortu zintuena eta askatzen zaituztena, ez baduzue irakurtzen NIRE Liburua eta hausnartu NIRE Promesetan?

AURRETIK NEURRIAK HARTUA EGOTEA, AURRETIK ARMATUA EGOTEA DA, HAUXE BEZALAKO GARAI BATERAKO. NI NAIZ hitz egiten du orain eta ohartzen dizu, edozein agintari espirituala irakasten dizuna bekatu egiten, gaiztoenganakoa da, zure hondamena eta zure arimaren bila dabiltzanak. Beste behin, aurretik neurriak hartua egotea, aurretik armatua egotea da, hauxe bezalako garai baterako.

Iraintzen batzuei, argitzen besteei, YAHUSHUA ha MASHIACHREN Izenean: Apostolu Elisheva Sherrie Eliyahu, gaueko 9tan (cst) 2001ko apirilaren 21ean.

EGIAZTAPENA OKELA KUTSATURIKO AMETSARI BURUZ

2001ko apirilaren 23ko ametsa.

Ni eta Apostolu Elisheva joan ginen janari azkarreko jatetxe batera, “Popeyeren oilaskoa”, zehatzago izateko. Hara joan ginen eta erosi genituen 2 zati oilaskoen afarienak. Jaso nituenean gure aginduak, han, Popeyeren kaxan, adierazten zen: “LANDUAK OSAGAI ARTIFIZIALEKIN: EFEKTU SEKUNDARIOAK SOR LITZAKE”. Begiratu nion kaxa gorri, zuri eta zuriari Popeyerena, eta harriturik geunden, oilaskoa ere, denak gaixotu daitezen eragiten duela. Interpretazioa Elishevari eman zitzaion, oilaskoa kutsatua zegoela, eta Popeyeren kaxa baieztatzen zuen hau Amerika zela, guri hau egiten, kolore gorri-zuri-urdineko konspirazioa.

* * * * * * *