PROFEZIA 46

OHARTU AITZIKOEI BEHIN

EMANA APOSTOLU SHERRIE ELIYAHURI 2001EKO APIRILAREN 20AN

OHARTU IZTERBEGIEI BEHIN, ETA EZ BADUTE ENTZUTEN, ESAIEZUE KONTA DITZATELA EGUNAK YAHUVEHREN SUMINDURA ERORI AURRETIK

* * * * * * *

2 KRONIKAK 36:16

Baina haiek Jainkoaren mezulariei iseka egin, beraien esanak gutxietsi eta barre egiten zieten profetei. Jaunak bere herriaren kontra zuen haserrea gainez egiteraino handitu zen eta ez zen salbabiderik izan.

EZ DAUKA EZ GIZONEZKOEN EZ ANDRAZKOEN IZENIK

Aspaldi ohartu nizun, Elisheva, Ministerio honi ez ipintzeko ez gizonezkoen ez andrazkoen izenik, Ministeriorik egon aurretik ere. Zure espirituan ipini nuen, honako ezer ere ez luke izango egina zure eskuz, honako ezer ere ez luke izango egina zure ahoz. YAHUVEHREN ahotik jaio zen. YAHUSHUA zuen MASHIACHREN ahotik jaio zen. RUACH ha KODESHEN ahotik, zuen IMMAYAHREN ahotik jaio zen. Zure eskuz izango balitz, aspaldidanik lur jota egongo litzateke. Aintza Shkhinyahren haizeari esker lur guztian zehar putz egiten dabilena, haize Santua suspertzekoa. Ez da zure arnasagatik, bestela behea jota egongo zinateke.

ISAÍAS 42:8

NI naiz Jauna, horixe dut Izena: ez diot NIRE ospea inori utziko, ez NIRI zor zaidan gorespena idolei emango.

* * * * * * *

HITZAURRE

2001ko martxoaren 18an, Apostolu Elisheva Eliyahuren ordenazio zerbitzuan, Jainkoak hitz egin zuen goian esandako Berba lekukoen aurrean, etsai guztiei datozenak Ministerio Apostoliko Judu Mesianiko honen eta Ministra honen aurka, eta benetako Apostolu eta Profeta guztien aurka.

DEUTERONOMIOA 32:41

NIRE ezpata distiratsua zorroztu eta justiziari ekitean, mendeku hartuko dudala etsaien aurka eta beren merezia emango gorroto didatenei.

ISAIAS 35:3-4

Sendotu beso ahulduak, bizkortu belaun makalduak. Esan bihotz eroriei: Eutsi gogor! Ez beldurtu! Horra zuen Jainkoa! Berbera dator zuek salbatzera eta merezia duten zigorra etsaiei ematera.

PROFEZIA 46

Oi, Barbara (baita kristau epel guztiak eta NIRE benetako Apostolu eta Profeten etsai guztiak)! Nahiz eta zuek iseka egin NIRE Apostolu eta Profetei, bidaltzen dizuet Profezia hau. Zuen erabakia da zer egiten duzuen hitzekin. JAUKITU BEHARKO DUZU HONI SEKTA DEITZEARREN, ONARI TXARRA DEITZEARREN ETA TXARRARI ONA! Zeren hau ez da gizaki baten eskuen ekintza, hau da RUACH ha KODESHEN ekintza. (Espiritu Santua)

YAHUSHUAREN errukia frogan jartzen ari zarete. Zure osasun makala luzatu dut baina orain diotsut kontuz ibiltzeko, zeren zeure osasuna gainditu du mailegatutako denborako marra. Ihardukitzen baduzu NIRE gantzutuak ukitzen eta kalte eragiten NIRE Apostolu, Profeta eta Ministerio honi eta beste Ministerio Apostoliko egiazkoak, uztako duzu ereiten duzuna. Ohartzen dizut zeure ahoa hilobia zabalik bezalakoa dela eta hilobia bete dituzu mota guztietako lohikeriaz, zeure gorrotoaren paraz, haserrea, esamesa, gezur beltz, maltzurtasun, jeloskortasuna, bekaizkeria, arrazakeria eta antikristo espiritua. KONTUZ! RUACH HA KODESHEN AURKA BLASFEMATZEN ARI ZARELAKO!

ERLIJIO ESPIRITUA

Erlijio Espiritua duzu eta ez harreman maitekorra, esanekoa, zuk zure Salbatzailea deitzen diozunekin, baina NIK ez dizut ezta alabatzat ere ezagutzen jada. Hainbeste desbideratu zara! Seme xahutzaile antzekoa zara eta mundua da zure txerritokia, nahiz eta elizara joaten zaren. Zoazen eliza formalitatea baino ez da, eta zeu eta beste batzuk darabilte sasijainkokeriatzat. Artzaina ez da Artzain Ona. NI, YAHUSHUA, naiz Artzain Ona eta Salbatzaile bakarra.

Bakarrik NIK ordaindu dut prezioa Kalbarioan. NIK erabiliko ditut berba hauek beste batzuei ohartzeko, zuen gorrotoa zerbitzari apostoliko honenganakoa eragin du NIRE haserrea, zeren bera eta Ministerio hau hondatuko duzuela diozue. Zuek eta zer nolako satanasen armada? Ezin duzue suntsitu NIK Jainko Ahalguztiduna eraiki dudana. Kontuz Ministerio Apostoliko honen arerio guztiak eta beste benetako Ministerio Apostolikoak, ezen NIK ezartzen dut, ministerio hau bedeinkazioa bezala munduarentzat eta ez madarikazioa izateko. Eta haatik, zuek tratatzen duzuen moduan Ministra hau eta Ministerioa izango da NIK ministratuko zaituzten modua zuenganako. Ohartuak zaudete eta NIK beti bidaltzen ditut NIRE Apostolu eta Profetak ohartarazteko NIRE Epaiketak bidali aurretik.

NIK aholkatzen dut, kemendu, baita errieta egin eta ohartu damutu daitezen. Bakarrik haiek zeinen bihotzak ez diren faraoi gaiztoa bezalako hotzak izango dituzte belarriak entzuteko. Jendeak zuri begiratzen dizutenean, uste duzu benetan YAHUSHUA ikusten dutela? Atsekabetzen nauzu, ze elizara joateak ez dizu zerura gidatuko, ezta zure hamarrenaren kopurua. NI ez nago harriturik zeure aulkia berotzeaz, zure moda erakusketak edo zeure lagunarteak.

NI NAIZ Jainko Ahalguztiduna eta errukitsua izan naiz orain arte, baina frogan ipintzen zabiltzate NIRE jasankortasuna, zerbitzari apostoliko honen aurka hitz egiten duzuenean, eta Sandrari behar zaion errespetuari faltatzen diozunean, nor jainkotiar emakume boteretsua den eta NIRE Profeta. Zuek dakusazue umea berarengan eta uko egiten diozue hemeretzi urteko emakumea ikusteari. NI atsekabetzen naiz, entzuten dudan bitartean zuek diozuen hitzak, hezurreko barne-muinetaraino ebakitzen dutenak. NI naiz negar egiten entzuten diodana, berak maite izatea eta aintzat hartua nahi duen artean, eta ostera, zuek uste duzue bera salgai dagoela. Zein da prezioren etiketa jartzen duzuena berarengan? Ezen bere prezioa kalkula ezin ahala da NIRE begietan eta NIRE alabaren begietan.

NIK altxatu nuen zerbitzari honi, Sherrie, eta nahiz eta bere azalaren kolorea desberdina den zeurearengandik, biak partekatzen dute NIRE RUACH ha KODESH, maitatzeko eta bestei bedeinkatzeko grinarekin eta zerura eramateko. Ez da denominazioari buruzkoa baizik eta harremana pertsonala YAHUSHUAREKIN. Zer nolako harremana duzue NIREKIN? Zer nolako fedea duzue?

Biblia sinisten duzuela diozue eta, ostera, ezetz erakusten duzue, NIRE alabaren aurka hitz egiten dituzuen berbekin orain, eta zuek zuen alaba deitzen diozuena eta NIRE beste Ministro zuek iraintzen duzuenak, Kontuz! Ez zabiltzate gizaki bat iraintzen, edo gizakiak. Ministerio (Ministra) Apostoliko Judu Mesianiko gantzutua hau ukitzen duzuenean edo beste ministerio apostoliko gantzutuak, Sandraren beste eliza barne, iraintzen ari zarete HARI NORI Ministerio guztiak dagozkien eta HORI da Jainko Handia YAHUVEH eta RUACH ha KODESH.

EZ KRITIKATU ULERTZEN EZ DUZUENA. Hobe duzue ahoa estali eta apalak izatea. Sandrari eman diot ama espirituala, ezen zuek ez zenbiltzan hari maitatzen, elikatzen, irakasten, kementzen Jaunaren bideetan. NIK Jainko Ahalguztiduna YAHUVEHK OHARTZEN DIZUET EPELAK ZARETELA eta ezagutzen ditut zuen bihotzak eta egitasmoak elizara joaten zaretenean, eta arrazoi batengatik da: harrokeriaz beterik zaudetelako, eta denak pentsatzea nahi duzuelako santuagoak zaretela, benetan zaretena baino gehiago.

FARISEAR ESPIRITUA

Zuek espiritu fariseukoak zarete. NIK ezagutzen dut zuen bihotza eta gaiztoa da eta NIK entzuten dut zuen madarikazioa eta aldarria NIRE aurka, eta benetan gantzutuak diren haien aurka. Epaitzen duzue besteak haien diru-zorroen neurriagatik, eta ez diezue epaitzen NIRE RUACH ha KODESHEN fruituagatik. Ohartuak izan zaitezte: NIRE Alaba zuengana bidalia izan da Profezia honekin, zuek hari gorrotatu arren, eta besteengana, eta arduradun izango zarete dakizuenarena.

Entzuzue non egongo den zuen hurreneko egoitza jarraitzen baduzue zuen bide epel gaiztoetatik (Begiratu ezazue “Un citoyen de l’enfer”). Okatuko dizuet NIRE ahotik eta infernua izango da zuen hurrengo egoitza. Damutu zaitezte, ENE etsaiak, ez duzue ezagutzen zerbitzari Apostolikoa ukitzen duzuena ezta LIKIDOZKO SU SANTUAREN GANTZUDURA berarengan dagoena eta Ministerio honetan. Baina jakingo duzue zuloak ebakiko dudanean zuen poltsikoetan, eta txarto joan lezakeen guztia, txarto doanean. Etxetresna elektrikoak behar ez dutenak ordezkatzeko premiarik ez dutenak, behartuak izango zarete haiek ordezkatzera. Zuen autoak konponketa garestiak behar izango dituzte.

Ez daukazue gehiago mesedea ezta NABARMENKERIA ESPIRITUA bestei atzipetu duena eta zuei dakusate zaretenagatik. Eta ispiluan begiratuko diozu zeure buruari eta gorrotoko duzu ikusten duzun isla eta zahartua ikusten duzu zure burua zeure begien aurrean. Medikuarengana joan eta desatseginezko txostena hartzen duzun arabera, gogoratu eta madarikatu bera madarikatzen saiatu zinen eguna eta Ministerio hau hondatzen eta hau bezalako beste batzuk. Zeure detektibe pribatuak dauzkazula diozu? Badakizu NEUK dakidana egia, eta ostera, jarraitzen duzu gezurrak esaten NIRE Alabari buruz, eta hari iraintzen diozu eta Ministerio honi, ez diozunean batere ezagutzen. Utziozu bestei barrurantz herrestatzeari zeure zigorra partekatu dezaten.

NIRE Apostoluak bakarrik NIRE borondatea betetzen du, eta maite zakizkio NIRE alaba Sandrari eta beste batzuei, NIK eman diodan maitasunarekin eta irakasten dizkie NIRE ibilbide santuak Biblian. Berak ez dio inolako minik egiten Sandrari edo haiei. Baina zeuk deitzen diozu zeure buruari ama zarela, eta ostera, ez zara batere amarik. Hitza ama merezitako haurra erditzea baino gehiago dakar. Ezen zeuk iseka egin zenion NIRE Zerbitzari Apostolikoari, berak froga garaiak zeharkatzen zituenean, orain ezagutuko duzu estura bera zeharkatu zuena, eta negar egingo duzu berak isuritako malkoak, ze NIRE Alabarengandik kendu dut zama, baina orain zeuk eramango duzu zama erabatekoa. Banatzen duen ezpata ere, zeure familiaren gain etorriko da eta zeure senarra bere ere, nardaz eta desohoreaz begiratuko dizu. DAMUTU ZAITEZ!

MANEIATZE ESPIRITUAK

Zeure gain dakartzazu gauza hauek, Deuteronomioa 28:19 dioen bezala NIRE Hitza desobeditzen dutenei. Madarikatua izango zara sartzen zarenean eta madarikatua irteten zarenean. Bedeinkazioak ez dira gehiago hor egongo. Erabili dituzu maneiatze, larderia, eta izu espirituak nahi duzuna lortzeko. Zeure ezkontidea ere, nahiz eta saiatu eta iharduki, ezagutuko du zeure benetako hondameneko bihotza. Uste duzu zeure modua, modu bakarra dela, baina itzuli NIGANA, oraindik astirik dagoen artean eta hitz egin dezagun: DAMUTU ZAITEZ ETA BUELTATU ZEURE IBILBIDE TXARRENGANDIK!

Zeure etsaitzat hartu duzun emakumea NIRE mezularia baino ez da, NIRE Hitzak adierazteko. NIK alda ditzaket madarikazio guzti hauek bedeinkazioetan, NIRE Hitza sinisteaz bakarrik, entzuten egon zarena urte askotan zehar, eta ez duzu sinisten NI NAIZ Jainko berdina dela atzo, gaur eta bihar. Utziozu NIRE gantzutuei ukitzeari eta kalte egiteari NIRE Profetei. Zeure osasuna ukitu dut zeure arreta erakartzeko. Zer gehiago egin behar dut? NIK zigortzen baititut maite ditudan haiek. Zenbat zigor gehiago ezarri behar dizkizut aitortu dezazun NIRE Bidea, ez zure bidea, Bide Bakarra dela, Zeruko Erreinuan sartzeko?

Ikasi NIRE Apostolu eta Profetengandik, ze haiengan dago NIRE gantzudura. Utziozu Sandrari umetzat hartzeari. Bera arrano gisakoa da, hegan egiten ikasten dabilena, eta laster, bera oso altu altxatzen ibiliko da, beste arranokumeekin eta ordenatua izango da. Jainkotiar emakume boteretsua eusteari utziozu, edo arduraduntzat hartuko zaitut azalpenak emateko.

2001ko apirilaren 20an, iraintzen batzuei, argitzen beste batzuei, YAHUSHUAREN Zerbitzari hau, Apostolu Elisheva Sherrie Eliyahu

* * * * * * *