PROFEZIA 43, 1 ZATIA

NI NAIZ JAUNA BUZTINLARIA, ZUEK ZARETE BUZTINA NIRE GAITASUNAK EZ DIRA SALGAI

EMANA GUR. ELISHEVA SHERRIE ELIYAHUREN BITARTEZ

2001EKO OTSAILAREN 3AN

AURKEZPENA

Mintzatua Gur. Elisheva Sherrie Eliyahuren bidez, RUACH ha KODESHEN gantzudurapean. Berba lehendabizi beste anai batentzat emana, Cris, baina Apostolu eta Profeta guztientzat da, eskola profetikoei eta beste erasoak Jainkoaren mezularien gain (adibidez, “Urre Irrika Ernaberritzea”, “Urrezko Hautsaren Ernaberritzea”, Rodney Howard-Browne, Barrearen Ernaberritzea, Profeziako Klubak, herri-harrerako txapelketak baino ez direnak, lagunartea non ministro Apostoliko-Profetikoak ni bezalaxe, sekula ez gara gonbidatuak izan, eta abar). Benetako Apostolu eta Profetak isilaraziak izaten ari dira, manipulatuak, beldurtuak, beheratuak, deskalifikatuak, adoregabetuak eta kaleratuak, dena egia esaten dutelako, haragiari ofendituz, Espirituaren partez.

SARRERA

Beraz otsoek haien poltsikoak forratu ditzakete zilarrez eta urrez, herriari esanez RUACH ha KODESHEN gaitasunak salgai daudela. Osaketa, askapena eta RUACH ha KODESHEN gaitasunak ez daude salgai! Mezu hau ez da denontzat. Aita Jainkoaren ahotsa entzuten baduzu zuzen zuri berbetan, orduan, zuretzat da. Horrela ez bada, ohartu profeziako eskolak sustatzen dutenei, haien artean, Pam Clark, Andrew Strom eta Craig Martin. Hauexek hiru baino ez dira, eta ostera, satanasen orain dela gutxiko gezurra hauxe da: ez zara profeta joaten ez bazara profezia eskola batera. JAINKOAREN gaitasunak EZ daude salgai.

Hau dela eta, eskatzen ari naiz, mesedez, ipintzeko zuen eskuak nire goiko erretratuan, eta otoitz egin RUACH ha KODESHEN hizkuntzetan, ze Ministerio hau erasopean dago honezkero hitz egitearren mezu txit berri hau. Nik ez daukat ezer irabazteko, Jainkoari obeditzea baizik. Egizu baita bitartekaritzako otoitza web orrialdeko managerraren alde, eta nirekin lan egiten duten guzti haien alde, niri laguntzen, haien maitasunarekin, otoitzak edo diru laguntza. Otoitz egizu bedeinkazioak laster askatuak izan daitezen, eta babes bereziagatik ere etsaiengandik, okultismoa erabiltzen dutenak, gure hondamenaren bila dabiltzanak, eta Ministerio honen hondamena. Mesedez, otoitz egizu bedeinkazio ekonomikoak ugarien alde, Zeruko Erreinuaren alde gehiago egin ahal izango dugu eta, eta gantzudura handiagoaren alde, Juan Bataiatzailearena bezalakoa, ardi galduak paraje guztietakoak ekartzeko, bereziki, bereizmen gaitasunaren alde.

Mesedez, egizu otoitz nire argazkian ipinita zure eskuak, lotura guztiak eta oztopoak, nire bizitzatik kenduak izan daitezen berehala, galarazten didatenak egitea jaio nintzena egiteko.

Baina ez datza ni nor naizenaz, da Ministerio honek nork irudikatzen duen eta gu prest egon behar gara harrokeria uzteko, gizakien doktrina, motibazio pertsonalak, izenona, ausardiaz oldarkor Ministerio hau eramana izango dela Jainkoaren modura, eta ez elizako erakunde letxe, ezta gizonezko edo emakumezko gisan. Bera konturatuko da, ezin dugula ezer egin, RUACH ha KODESHEN gantzudurarik gabe. Bera konturatuko da, hau Ministerio gerlaria dela, eta batzuetan, haragia iraindu dezakegu, baina asmo bat izango dugu: arimak YAHUSHUARENGANA eramatea (Jesus), zerurako bidea erakusten, infernuaz ohartzen, Santutasuna irakasten, benetako Sabbath eguna gordetzearen garrantzia, Jainkoaren Berba irmoa irakasten, YAHUVEH, YAHUSHUA eta RUACH ha KODESHEN Aintzarako!

Gure alde bitartekaritza egiten bazaude, esango al zeniguke mesedez, ni hain bakarti sentitu ez nadin? Mesedez, egizu otoitz aurten ni bedeinkazioa ezagutzeko, gizonezko zuzendari espirituala edukitzearena Ministerio honetako eta etxebizitza honena. Gantzutuagoa dagoen gizon bat eta maite, babestu eta defendituko duena Ministerio hau eta ni, YAHUSHUAK egiten duen bezala. Eskerrik asko nirekin bat egiteagatik, hau baita nire bihotzeko nahia.

* * * * * * *

EZ DAUKA EZ GIZONEZKOEN EZ ANDRAZKOEN IZENIK

Aspaldi ohartu nizun, Elisheva, Ministerio honi ez ipintzeko ez gizonezkoen ez andrazkoen izenik, Ministeriorik egon aurretik ere. Zure espirituan ipini nuen, honako ezer ere ez luke izango egina zure eskuz, honako ezer ere ez luke izango egina zure ahoz. YAHUVEHREN ahotik jaio zen. YAHUSHUA zuen MASHIACHREN ahotik jaio zen. RUACH ha KODESHEN ahotik, zuen IMMAYAHREN ahotik jaio zen. Zure eskuz izango balitz, aspaldidanik lur jota egongo litzateke. Aintza Shkhinyahren haizeari esker lur guztian zehar putz egiten dabilena, haize Santua suspertzekoa. Ez da zure arnasagatik, bestela behea jota egongo zinateke.

ISAIAS 42:8

NI naiz Jauna, horixe dut Izena: ez diot NIRE ospea inori utziko, ez NIRI zor zaidan gorespena idolei emango.

“NI NAIZ” JAINKOA ELTZEGILEA, ZUEK NIRE BUZTINA ZARETE

NIRE GAITASUNAK EZ DIRA SALGAI

2 KRONIKAK 36:16

Baina haiek Jainkoaren mezulariei iseka egin, beraien esanak gutxietsi eta barre egiten zieten profetei. Jaunak bere herriaren kontra zuen haserrea gainez egiteraino handitu zen eta ez zen salbabiderik izan.

* * * * * * *

PROFECÍA 43. LEHENENGO ZATIA

NIRE maitea, entzun nazazu adi NIRE zerbitzari honen bitartez. Lehen entzun baduzu, berriro esatera noa. NIK ez diet deitzen kalifikatuei, NIK kalifikatu egiten diet deituak direnei. Zuk sustatua izaten ari zara, hala eta guztiz ere, kategoriaz beheratzen ariko banintz ari zara. Zuk NIRE ahotsa entzuten duzu, eta nolanahi ere, egiaztatzen jarraitzen duzu egia dena jakinaren gainean. Gogoratu zaitez arduradun zarela zuk dakizunaz. Ez dizkizut NIRE sekretuak kontatzen bakarrik zuk jakiteko, baizik eta NIK ematen dizudan ezagutza sekretua partekatzeko hitz egin eta banatzeko esan dizut haiekin. Ez da zure ardura haiek sinesten badute mezuak. Zure erantzukizuna mezuak ematea baino ez da. Mezua entzuten duenari dagokio sinestea.

Zuk izan behar duzu mezua gauzatzen duena eta ematen duena NIK diodana esateko, eta ez editatu edota moteldu. NI iraintzearren beldur gehiago duzu edo NIK bidaltzen dizudan haienganako? Gantzudura handiago batera eramaten ari natzaizu eta zerbitzari honi hitz hauek zuei emateko. NIK zu bultzatzen ari naiz klaseko arduraduna izan zaitezen. Nor zara zu kargu hori ez duzula merezi esateko? Nor zara zu kalifikaturik ez zaudela esateko? Ez al naiz NI eltzegilea eta ez al zara zu buztina? Ez al daukat eskubiderik zu moldekatzeko eta erabiltzeko NIK erabakitzen dudan modura? Maite zaitut eta ezagutzen dizut eta badakit zer ipini nuen zure barnean NIK zu salbatu nizunean, sortu nizunean, deitu nizunean eta aukeratu nizunean. Axola al zaizu gehiago zure aipua eta jendeak zuri buruz uste duena edo NIK guztiaren Sortzaileak zutaz uste nuena?

Ez dizut eskatzen ezer egiteko beste NIRE Apostolu eta Profetei eskatu ez nituena, eta hori da men egitea eta NIRE borondatea bilatzea, eta NIK eroango eta gidatuko zaitut eta ez dizut inoiz utziko. Eta NIK NIRE gerlariei hornidura ematen diet lehenengo borrokaldi lerroetara bidali aurretik. Ez zara gerla batera bakarrik joaten. NI nago han. Ezta esku utzik edota biluzik; jantzi Jainkoaren armadura, eta NIRE ezpata maneiatu, ez zurea. Hartu NIRE fedearen babeskia eta hoztu zure kontra azkon kiskalgarriak bideratzen direnak. Arreta izan Judasekin ardi itxuraz hurbiltzen direnekin eta hala ere, otso gosedunak dira. Otoitz egizu bereizmen gaitasuna handiagoaren alde eta ezazu sekula sinistu gaitasun hauetaz nahiko daukazunik, zeren eta inork ezin du esan beti Satanasen aurpegia beti bereizten duenik. Arreta izan deabruak zure alde ditudan planak ezagutzen dituelako eta badaki non ahul zareten eta non gogor.

NIRE benetako Apostolu eta Profetek ez dute Profeten Eskolaren beharrik. Haiek eskolaturik daude kolpe gogorren eskolan, behin eta berriro haragian lurreratuak direnean, baina gantzudura handiagoarekin altxatzen dira, eta ez haragian altxatzen direla, baizik eta NIRE RUACH ha KODESHEAN altxatzen direlarik. Eskola Profetikoak ezin du irakatsi bakarrik RUACH ha KODESHEK irakatsi ahal duena. Zein prezioa ipini daiteke honelako gaitasunaren truke aldiz NIK NIRE Apostolu eta Profetei ematen dudana? Nork ausartzen da nola profetizatu irakasten? Aiene faltsu haragikoi gezurren irakasle hauek, bakarrik poltsikoak urrez eta zilarrez hornitzearren!

Ez zaitezte atzipetuak izan otsoek epaileak gezurrak esaten dutenak eta apostolu eta profeta faltsuen alde dihardutenak ipintzen dutenean, NIRE RUACH ha KODESHENAK ez direnak, ezta benetako RUACH ha KODESHI ez diotenak entzuten. Haien buruari epaile giza dutenak NIRE benetako Apostolu eta Profetei epaitzen dituztenak, adoregabetuz eta haragian mugitzen direnei adore ematen dietenei eta ez NIRE RUACH ha KODESHEAN. Profeta Eskolak NIRE benetako Profeta eta Apostoluak uxatu eta beldurtu egiten dute.

Baina haiek trebatuak dira, nahiz hauetako NIRE Apostolu eta Profeten haien buruak aukeratutako epaileak entzuten badiete, nahiz Kreazio guztiaren Epaileari, NI NAIZ Jainko handiari. Ezazue zuen dirua honelako lelokerietan alferrik galdu. Zeren eta eskola hauek haragia trebatzen dute eta ez dute NIRE RUACH ha KODESHI ezta entzun ere egiten. Hitz latzak baina egiazkoak. Haiek bedeinkazioaz bakarrik hitz egiten dute eta ez dute ohartarazten agirakaldiaz. Bai, NIK aholkatzen dut NIRE Apostolu eta Profeten bitartez, baina baita ere erabiltzen diet agiraka egiteko eta damutzeko oharrak bidaltzeko, eta bai, NIK bedeinkazioak eroaten ditut baina baita ere NIRE madarikazioak esanak ez dutenei betetzen. NIK bidaltzen ditut NIRE Apostolu eta Profetak hitz egitera NIK Epaiketa bidali aurretik.

Hau dela eta NIRE benetako Apostolu eta Profetak logaleturik izaten ari dira lo sakon batean eta beldurturik edo izuturik haragia iraintzeaz. Horregatik zerbitzari honek bidaltzen ari naiz nire benetako Apostolu eta Profetak esnatzeko eta otsoak ardi bezala mozorrotuak azaltzeko NIRE Apostolu eta Profetei edozelan isilarazteko ahaleginetan daudenak. Sinetsarazi egiten diete NIRE Apostolu eta Profetei talde bateko partaideak ez badira, edo eskolara joaten ez badira profetizatzera, edo gramatikalki zuzen hitz egiten ez badute, orduan haiek ez dira ausartzen berba egiten eta ez dira deituak. NIK eskoladunei eta eskolagabeei deitzen diet NIRE hitzak adierazteko, hizkuntza guztietan, adinagatik arduratu gabe.

NIRE hitzak entzuten dituen edozeinek eta onartuz, NIK nahi dudana entzungo du. Hitz batzuek esangura bikoitza dituzte, gutxienez. Biblia bezala, irakurri eta hausnartu hori buruz egiterakoan behin baino gehiagotan, zerbait entzungo duzu NIRE RUACH ha KODESHEN partez lehenago ikusi edo entzun ez duzuna. Nazkatuta nago NIRE mezu profetikoak editatzeaz antza zuzena izan ditzaten haragizko heziketaren arabera. Nork esan lezake zer den gramatika zuzena? Hizkuntza bakarra hitz egiten al dute Apostolu eta Profeta guztiak? Denak al dira adin, arraza eta genero berdinekoak? Denak al dira nazio bererakoak? EZ!!! Jaioberrien ahotik ere hitz egiten dut. NI NAIZ kutxa batean ipintzeari utz ezazue. NIK egingo dudana eta NI NAIZ egingo ez duena esaten ahaleginak egiteari utz ezazue. Gizakiak gutxien espero duena hori egiten dut. Ez dago gizonik edo andrazkorik NI NAIZEN adimena egiazki ezagutzea lortzeko gai denik.

NIRE haurrei non ibili esaten dietenean, zuek ibili. Esaten dizuetenean non korrika egin, zuek egizue korrika. Esaten dizuetenean zer esan, zuek esazue. Isilik geratzeko esaten dizuetenean, zuek egon isilik. Geldi egoteko esaten dizuetenean, ez mugitu ere. Ez dakizuenean zer egin, ez egin ezer bakea lortu arte NI NAIZEK hitz egin duela. Etsaiak zuen iragana gogora arazten dizuenean, deabruari gogora arazi ezazue haren etorkizuna. Infernuratze espirituak oldartzen badizue, orduan gogoratu hau: NIK ez zaituztet kondenatzen, beraz, nor zara zu zure burua kondenatzeko edo norbait zu kondenatzea uzteko? Zuen bekatuak ekialde mendebaldetik urruti dagoen bezala daude. Imajinatu arrantza egiteko hutsunea eta konturatu zaitezte zuek eta deabruak soilik arrantzan joan zaitezketela iraganeko arrainak aspaldi Kalbarioan isuriko NIRE odoletan NIK garbitu nituenak. Han bertan oharra ipini behar duzue eta ez zaitezte berriro arrantzan horra joan eta ez utzi inori hara arrantzan joaterik. NIK ordaindu dut ordainketa.

Ez egizue utzi deabruari ez dagoen iragana gogora arazterik. Iragana joan zen eta berria bihurtu da. Utzi iezadazue hau galdetzen: garbitzen al duzue berriro arropa garbiak? Orduan, utzi gogora arazten NIRE Seme YAHUSHUA, garbitutakoa. Zuek gaituak zaudete NIK deitutako eta gantzututako postu berrirako. Honi buruz zalantzatzen baduzue, orduan zerbitzatzen ari zareten Jainkoak hutsegiteak egiten duela eta zuek NI NAIZ baino gehiago dakizuela esaten ari zarete. Hori al da esaten ari zaretena? Buztinak esango al du eltzegile honi nola moldatu eta nola erabili buztinezko ontzi hau? NIK gantzutu zaituztet denboraldi honetarako. Denbora zuek uste baino laburragoa da partekatzeko NIK partekatzeko eman dizuedana. Orain ate guztiak irekitzen ari dira eta bedeinkazioak behatu baino ez dago zuentzat gorde nituenak eta onartu ematen dizuenak.

Gogoratu antzinako Eliasek ez zela benetan eskasian zegoena zeren eta hark alarguna bedeinkatu zuen hark bera bedeinkatu zuena baino gehiago. Eliasek ez zen inoiz gabezian egon, zeren eta, nola bera bezain gantzutua zerbaiten premian egon liteke? Nola zerbait onik falta izatea posible liteke gantzutuak zaudetenean? eta gaitasunak orain arte konturatu zaretenak? Arakatu eta adi irakurri Eskritura Santua NIRE Elias Berrikoari emateko esan diodana zuei emateko. Zuek hari bedeinkatu diozuen bezala, orain esan diote pasatzeko bedeinkazio hauek. Ezin ahal duzue zuen artean bereizi? Zuek biok uste baino antzekoak zarete. Aukeratu zaituztet NIRE asmoak erakusteko eta ez daude halabeharrezko elkarraldirik. Zuen bideak ez dira beti NIRE bideak baina NIRE bideak beti zuen onerako dira eta ez dut gauza onik zuetako inorengandik atxikiko. Biak NIRE aurrean zaudete eta biak saiatu zarete Maisu Eltzegileari esaten nola moldekatu eta erabili eta biek esan duzue ez zaretela duinak eginkizun honetarako.

Baina NIK bioi diotsuet: noski ez zaretela duinak zuengan soilik! NIK ez ditut aukeratzen norberaren duintasunaz burgoitzen direnak edo norberaren ausardiaz edo norberaren edertasunaz, ezta norberaren burua gehiegi estimatzen dutenak, ezta uste dutenak NIRI mesedea egiten ari direnak honela erabiliak direlako. Dakitenak ezin dutela ezer egin edota ezer baliozkorik esan NIRE RUACH ha KODESHEN gantzuduraren menpe izan ezik ontziak aukeratzen ditut. Ez zaitut aukeratzen zuk erabaki duzulako zure burua bultzatzera eta besteak baino hobeagoa estimatzen zarelako. NIK aukeratzen dizut badakizulako hoberena ez zarela, eta zure aberastasuna edota gabezia ez didate hunkitzen, ezta dauzkazunak edo ez dauzkazunak. Hunkitzen nauen bakarra zu jakitea da Jainkoarekin dena dela posible, eta NIK hautatzen ditut NIRE Apostolu eta Profetak aukera gutxien dituzten haien artean hautatuak izateko munduaren begietan. Gutxien litekeen artean hautatzen ditut nahasteko jakintsuak bezala estimatzen direnak.

Arakatu eta hausnartu hurrengo aipamenetan eta jakingo duzue ezaguera hitz honek zurekin zer ikusia duen. NIRE ardiak Artzain Ona bakarraren ahotsa NEU NAIZELA badakite, zeren eta zein semek ez du ezagutzen bere aitaren ahotsa? NIRE ahotsa ez baduzue entzuten, orduan mezu hau ez da zuentzako baina kopia ezazue beste bateri emateko, ordua heltzen denean, kontuak eskatuak izango zarete eta. Hau hitz pertsonala da, nahiz eta jatorriz beste gizaki batera eman izana, ez dago adierazita gizon, emakume, haur batentzako soilik.

OHARRA

Jeremias 1:4-12 Profeta deitua da.

Honela mintzatu zitzaidan Jauna: “Amaren sabelean sortu aurretik aukeratu zintudan; sabeletik irten aurretik sagaratu zintudan eta profeta izendatu, nire mezua herriei iragartzeko”. Nik erantzun nion: “Ai, Jainko Jauna! Gazteegia naiz, eta ez dezaket hitz egin”. Baina Jaunak esan zidan: “Ez esan gazteegia zarenik. NIK nora bidali, hara joango zara; NIK zer agindu, hura esango duzu. Ez izan jendearen beldur, zeurekin izango bainauzu zu libratzeko. Hala diot NIK, Jaunak”. Orduan, eskuaz ezpainak ukitu eta esan zidan: “NEURE hitzak jartzen dizkizut ezpainetan; agintea ematen dizut gaur erreinu eta nazio guztien gain, erauzi eta iraultzeko, hondatu eta eraisteko, eraiki eta landatzeko”. Jaunak galdetu zidan: Zer ikusten duzu, Jeremias? Nik erantzun: Almendrondo adarra ikusten dut erneta. Eta Jaunak niri: Ongi ikusi duzu; bada, halaxe nago ni ere erne neure hitza betetzeko.

Isaias 64:8

Orain, bada, Jauna, ZEU zara gure Aita, gu buztina, eta ZUK egin gintuena, beraz, ZURE eskuak egindakoak gara gu denok.

Jeremias 18:3-4

Jaitsi nintzen, beraz, eltzegileagana eta lanean aurkitu nuen. Buztinez egiten ziharduen ontzia eskuetan hondatzen bazitzaion, beste bat egiten zuen, ondoen iruditzen zitzaion eran.

Oharra: Ongi, otoi egiten dut erabilia izan naizela zuretzat bedeinkazioa izateko, eta, esango al zenidake berba hau testigantza izan ote den zuretzat nolabait? Ni bakarrik mezularia naiz, beraz, mesedez, ez harrikatu mezulari honi! Baina, izan ere, harrikatzen banauzu, gogoratu bakarrik nigandik kanpora punpatuko duela eta Aita Jainko YAHUVEH eta YAHUSHUA eta RUACH ha KODESHEN gainera, BERA baita mezu hau hitz egiten duena. Nik ez daukat ezer irabaztekorik hau egiterakoan, jakitea baizik ni obeditzen nagoela nire Aita Jainkoari. Ohoretzat hartuko nuke zu bezalako norbaitekin otoitz egitea, Jainkoak BERAK onespena ematen dizu berba honen bidez, entzuten baduzu Aita Jainkoa zeuri berbetan batean.

Azken aldi honetan, nabaritu dut nola, RUACH ha KODESHEK Berba bat hitz egiten duenean, dirudi pertsona bat baino gehiagorentzat dela, nahiz eta hasieran, pertsona bati zuzenduta egon, zeu zarena, Cris. Mesedez, esadazu hau argitaratu behar dudala gainontzeko apostolu eta profetei. Mesedez, berrirakurri hau behin baino gehiagotan. Nik badakit hau egingo dudala ere. Haragi dezente dago hemen eta, mesedez, jakinarazi iezadazu zeuri testigantza ematen ote dizun. Zuetariko horiei satanasengandik atzipetuak izan zaretenok eta isilarazi zenieten benetako Apostolu eta Profetei, eta bai, emakumeak ere badira Apostoluak. RUACH ha KODESHEK ez du sexu bereizmenik egiten, bakarrik ontziak prest daudenak ausardiaz RUACH ha KODESHENA, eta ez ahots beldurti haragizko batekin, jendea iraintzeko beldurretan, haiei argitzeko haien arimengatik baino.

Itxoin nuen argitaratzeko hitz hau, hasieran zuzendutakoa ez du jaso e-posta zeinekin nik bidali niona. Agian herritik kanpo bidaiatzen ote dago. Mesedez, otoitz egizue gizon honek jaso dezan mezu hau eta erantzun dakidan, maitasunezko espirituan eta samindu ez dadin, san Valentin eguna baino lehen. Cris, zeu zara gantzudura hau piztu zuena nigan, bakarrik zeuretzat otoitz eginez zuretzat egunero. Diozu bazarela gauza baino gehiago nire bitartekaritza izateko, eta zeu zara Jainkoak erabili zuen gizona, kemenezko mezu profetikoak niri ekartzeko hainbat alditan, nik gehien behar nituenean. Antza, honela erabiliak diren Apostolu eta Profetei, OSO GUTXIK HARTZEN DUTE DENBORA GURETZAT BERBA BAT BILATZEKO.

Cris, zuk hau irakurtzen duzunean, gogoratu berba lehenengo zuretzat hitz egina zela. Baina, barka iezadazu, ezin dut eutsi berba profetiko ezagutzako hau luzaroago: HAUTATUAK ATZIPETUAK IZATEN ARI DIRA. Oharra nire bitartekaritzei: Cris da berak erabili dituen izen bat bere mezuetan, ez dut bereizten haren benetako izena denik, baina ez dut nahi jakinaraztea haren, honek iraindu lekiokeen kasuan. Ohar pertsonal hau atxikitzen dut erakusteko, lehengo eta behin, ezagutza berba honekin hari lortzeko ahaleginak egin nituela. Otoitz egizu, BALDIN ETA AGIAN nahasirik egon zitekeen eskola profetiko batean, Jainkoak aurretik ohartzen diguna bezalakoa, berak entzun dakion Aita Jainkoari ohartzen ihes egiteko azkar, edo altxatu dadin ausardiaz eta hitz egin eskola profetikoen aurka, zeinen egitasmoa da, benetako apostolu eta profetei isilaraztea, eta haien poltsikoak bete urrez eta zilarrez.

Maitasuna handiz zuen aizta YAHUSHUARENGAN: Gur. Elisheva Sherrie Eliyahu

* * * * * * *