PROFEZIA 42

ERRENDATU, NIRE ETSAIAK, UTZI ZUEN ARMAK, ESPIRITUALAK NAHIZ HARAGIZKOAK

EMANA GUR. ELISHEVA SHERRIE ELIYAHUREN BITARTEZ

2000EKO ABENDUAREN 18AN

* * * * * * *

2 KRONIKAK 36:16

Baina haiek Jainkoaren mezulariei iseka egin, beraien esanak gutxietsi eta barre egiten zieten profetei. Jaunak bere herriaren kontra zuen haserrea gainez egiteraino handitu zen eta ez zen salbabiderik izan.

EZ DAUKA EZ GIZONEZKOEN EZ ANDRAZKOEN IZENIK

Aspaldi ohartu nizun, Elisheva, Ministerio honi ez ipintzeko ez gizonezkoen ez andrazkoen izenik, Ministeriorik egon aurretik ere. Zure espirituan ipini nuen, honako ezer ere ez luke izango egina zure eskuz, honako ezer ere ez luke izango egina zure ahoz. YAHUVEHREN ahotik jaio zen. YAHUSHUA zuen MASHIACHREN ahotik jaio zen. RUACH ha KODESHEN ahotik, zuen IMMAYAHREN ahotik jaio zen. Zure eskuz izango balitz, aspaldidanik lur jota egongo litzateke. Aintza Shkhinyahren haizeari esker lur guztian zehar putz egiten dabilena, haize Santua suspertzekoa. Ez da zure arnasagatik, bestela behea jota egongo zinateke.

ISAIAS 42:8

NI naiz Jauna, horixe dut Izena: ez diot NIRE ospea inori utziko, ez NIRI zor zaidan gorespena idolei emango.

* * * * * * *

PROFEZIA 42

Oi, errendatu zaitezte, honela dio YAHUVEHK! Oi, errendatu zaitezte, errendatu zaitezte, errendatu zaitezte! Behin berriz esaten diet NIRE etsaiei, zirkulua osatzen duten etsaiak eta inguratzen dute Ministerio Apostoliko/Profetiko gantzutu hau, NIRE Zerbitzari honi, Elisheva Sherrie Eliyahu, beste Ministerio Apostoliko/Profetikoak inguratu dituzten etsaiak, berriro, diotset Israel inguratzen duten guzti horiei, Jerusalem inguratzen duten guzti horiei, beheratu itzazue zuen armak, espiritualak nahiz haragizkoak NIEN aitzinean, Elohim Handia. NI NAIZ zerutik sua behera araziko du eta ezereztuko zaituztet eta erabat ezabatu. (Ezekiel 38:23)

MUNSTROKERIA! MUNSTROKERIA! MUNSTROKERIA! Negarrak! Auhenak! Heriotza! Eta hainbeste ehorzketa ez dela egongo lekurik ipintzeko hilerrietan. NIRE Epaiketa eskua, behin zaplaztekoa eman zizuena, orain ukabilean bihurtuko da eta birrinduko zaituztet. NI, Elohim Handia, NI NAIZ, NIRE errukian, nazio guztiei ohartarazten diet, herrialde guztiei, familia guztiei, hizkuntza guztiei: Utziozue ENE Jerusalem kuttuna bakean! Jausikoen odola blaitzen du lurra eta NIRI hots egiten dit, jausikoen odola Jerusalemen ez da alferrik izan. NIK entzuten dut dolamena eta intziri sakonak NI, YAHUVEH maite duten gizakienak. NIRE Izena entzuten dut deitzen erailak diren horiei.

Zein herrialde, zein nazioa, leialtasuna duzue, zein Estatu, zein probintzia, zein uharte, daukazue maitasuna eta leialtasuna Israelek erakusten duena, haiek borrokatzen dutenean lurraldea mantentzeko, Elohim Handia NI NAIZ YAHUVEHK eman zuena haien arbasoei orain dela denbora asko? Agintari espiritualei diotset: Gogoratzen zarete David eta Goliat? David ez zuen Goliatengandik arineketan egin, baizik eta Goliatengana korrika egin zuen, jakinez guda NIREA dela. Etsaiak orain jainko bitxiak dakartza zure lurraldera, Oi, Israel! Eta haatik, haiek ez dira batere Jainkorik. Etsaien emakumeak eta gizonak haien doktrina bitxiak dakartzate eta Israelgo herrialdea nahasteko asmoa dute lotura antzeko batean NIK ez dudana dekretatu. Israel, NIK adierazten dut zerbitzari honen bitartez: Gogoratu zeu zarela esne eta eztiaren lurra, zeu zara Abrahamek bedeinkatu zuen lurraldea, ez duzu ezen beldurrik izan behar, beldurrarena baizik.

Iraganean egiten zen antzean, guda bakoitzaren aurretik ekar itzazue musikariak, gorespen, gurpen eta otoitzen kantuak. Ez duzue sinisten Toraren Berbetan? Israel, zeu zara munduak ulertzen ez duen nazioa, hain ondamu izana eta jipoitua, hain gorrotatua zerik gabe. Zeu bakea nahi baituzu, eta ostera, ez duzu inoiz bakerik ezagutu. Zuk ematen dituzu lurrak eta etxeak NIK ez dizkizunak esan emateko, bakea edukitzeko soilik. Ez al dakizu, harik eta gehiago eman, orduan gehiago galdatuko dutela? Ez al dakizu, ezin duzula nahikotu dirugose espiritua? Begira nazazu NIRI, Oi Israel, berriro, Elohim Handia NI NAIZ YAHUVEH zure askatzailea delako.

HANNUKAH

Hannukahren ospakuntza dator, ospakizun gordetzen duten guzti horientzat. Iguriki itzazue mirariak berriro, ezen NI NAIZ Argia, zuen bidea ilunpetan argituko duena. Estali zuen agintariei otoitzean, haiek satanasengandik ikertuak izaten ari dira arretatsu harea garauen antzera. Zuek tradituak izan zineten konfiantza zenuten agintarien partez, txikienetik handieneraino, metal zitalarengatik, zeinek ez duen haien arima erosiko. Barautu eta egizue otoitz, NIRE borondate perfektua egin dezan, NI eragotzia bainago suminduraz erailketa, gezurrak, amarruengatik gertatzen direnak.

Denei agintzen diet otoitz egin dezaten Jerusalemgo bakearen alde. Orain txarto dagoela iruditzen bazaizue, sarraskia hasi baino ez du egin, baina ez izan beldur, ze zuen Aita Elohim YAHUVEHK dakusa eta dantzu. NIRE azkeneko agindua hauxe da: Bedeinkatu zuri bedeinkatzen dizuetenei, Oi, Israel! Ez aldendu inorengandik Israel maite duena, Jerusalem edo NIRE hautatuak! NIK bedeinkatuko ditut zuri bedeinkatzen dizuten guztiei, Oi, Israel! NIK Elohim Handia, NI NAIZ, madarikatuko dut zuri madarikatzen dizuten guztiei, Oi, Israel!

Oharra NIRE arerioei: Gogoratu Balaamgo astoa. Ez zaitezte izan Balaam bat. (Zenbakiak 22-24). NI bat hobeagoa egiten ari naiz. Hitz egiten dut Apostolu honen bidez eta ohartzen dizut, inposatzen duzun hondamena zure gain jausiko dela zazpi bider areagoturik. Israeli eta NIRE herri juduarentzat ematen dituzun bedeinkazioak zure gain jausiko dira zazpi bider areagoturik. Bedeinkazioak edo madarikazioak, zin edo zart zeuk egiten duzu. Deuteronomio 28a ez du gezurrik esaten. Honela mintzatua da, honela idatzia da, 2000ko azaroaren 18an, arratsaldeko 2:53an, eta ziur aski NIRE garaian gertatuko dela.

Ofenditzen askori, argitzen beste batzuei. Emana NIRE alaba, Gerlaria, Emaztegaiari, Elisheva Sherrie Eliyahu

OHAR PERTSONALA

Ohar pertsonala Gur. Apostolu Elisheva Elijaren partez

Profezia hau kemendu bazaitu edo bedeinkatu, mesedez, bidali e-posta edo idatz nazazu behean erakusten den helbidera, eta mesedez, aurkeztu nire izena otoitzean. Edozein kemenezko berba edo diru laguntza ongi etorria izango litzateke. (Eliyahu nire ezkongabeko izena da eta ez naiz lotsatzen Judu odolaz niregan)

* * * * * * *