PROFEZIA 38

IZURRI GORRIAREN AMETSA

* * * * * * *

2 KRONIKAK 36:16

Baina haiek Jainkoaren mezulariei iseka egin, beraien esanak gutxietsi eta barre egiten zieten profetei. Jaunak bere herriaren kontra zuen haserrea gainez egiteraino handitu zen eta ez zen salbabiderik izan.

EZ DAUKA EZ GIZONEZKOEN EZ ANDRAZKOEN IZENIK

Aspaldi ohartu nizun, Elisheva, Ministerio honi ez ipintzeko ez gizonezkoen ez andrazkoen izenik, Ministeriorik egon aurretik ere. Zure espirituan ipini nuen, honako ezer ere ez luke izango egina zure eskuz, honako ezer ere ez luke izango egina zure ahoz. YAHUVEHREN ahotik jaio zen. YAHUSHUA zuen MASHIACHREN ahotik jaio zen. RUACH ha KODESHEN ahotik, zuen IMMAYAHREN ahotik jaio zen. Zure eskuz izango balitz, aspaldidanik lur jota egongo litzateke. Aintza Shkhinyahren haizeari esker lur guztian zehar putz egiten dabilena, haize Santua suspertzekoa. Ez da zure arnasagatik, bestela behea jota egongo zinateke.

ISAIAS 42:8

NI naiz Jauna, horixe dut Izena: ez diot NIRE ospea inori utziko, ez NIRI zor zaidan gorespena idolei emango.

* * * * * * *

PROFEZIA 38

Jainkoak hitz egiten du ikuskari, amets eta errebelazioen bidez, besteak beste.

Ikusi nuen zeruan gorri ilunezko lanbroa etortzen ni begira nengoela, eta hurbiltzen zen heinean eta haizeak putz egin zuenean, jenderen gain erori zen. Haien azala estalia izan zen, lanbro hautseztatu gorriaz (gorri iluna) eta jendea oso gaixorik bihurtu zen, eta polizia bat zegoen, ni jagoten eta berak zeukan hauts gorri hau bere gain eta zementuzko igerileku batera murgildu zen, ni han nengoela. Polizia hau, ni txera handia sentitzen nuen harenganako norbait zen. Ni atsekabetu nintzen ez baitzen nahikoa.

Hauts lainotsu gorri honek azala ukitzen duen unean, estaltzen du eta gaixotasun handia gertatzen da eta azala asfixiatzen hasten da. Nik begiratzen nuen nire polizia maitekorra nire zaindaria zena, ezindua laguntzeko. Gero, ikusi nuen zeruan etortzen. Arrazoiren bategatik, nik ez nuen haren beldurrik, baina urrutitik hurbiltzen ikusteko ahal nintzen. Lanbro iluna bezala hasi zen soilik urrun zeruan eta gero, hurbiltzen zen heinean, gorri kolorekoa bihurtu zen. Jendea honengandik arineketan aldentzea saiatu zen, baina ezin zuen azkarrago korrika egin. Jendea ahalegindu zen kentzeko garbituz baina beranduegi zen, behin azala ukituz gero. Horregatik satanasek nire ahotsa isilarazten saiatzen da litekeen modu guztietan. Nahiz eta isekariak trufatu, ni arduradun naiz esaten dudanarena eta ez dudanarena esaten. (Ezekiel 3:17-21)

PROFETA GARY

Hemen dago beste Profeta batek, Gary, esan zuena nik deitu nionean eta bereizmena eskatu nionean ametsari buruz. Badakit zergatik babestua nengoen, eta zergatik YAHUSHUA ha MASHIACHREN Emaztegaia ere babestua egongo den.

Elisheva,

Nire begiak itxi nituenean, ikusi nuen Jainkoaren atzamar hau egoitza eusten burbuila baten barnean, kanpoko mundutik babesturik letxe eta seguru burbuilaren barnean.

Nire adimena gero Pazkora joan zen, non Ituneko Odolak herria babestu zuen, haiek haien etxeetan geratzen baziren, haien buruak sagaratu eta Bildotsaren Odola ateburuetan ipini ondoren. Hauxe bada kasua, orduan, benetan jendetza ohartarazteko premia dugu.

Gary, testigantzan itxoingo dugu NOIZ jo Shofarren oharra.

Non zure fedea dagoen, bertan dago zeure Pazko.

2000KO EKAINAREN 8A

Mezu berria Gur. Elisheva Sherrie Eliyahurengandik.

Gaur, YAHUSHUARI eskatu nionean HAREN RUACH ha KODESH ederra eman biezat, zabaldu nuen Biblia eta, erantzunez galderari BERA benetan oso laster etorriko ote zen, agian aurten bezain laster, zabaldu zen hemen:

APOKALIPSIA 3:17-21

Daukagun lana azkar egin beharra dago YAHUSHUA ha MASHIACHREN Aintzarako. Beste ezer ez du garrantzirik izango, mundu hau bazterrean uzten dugunean, YAHUSHUAREKIN egin genuena eta YAHUSHUARENGATIK eta zenbat arima eraman genituen YAHUSHUARENGANA. Zer egin duzu YAHUSHUARENGATIK azkeneko partez?

APOKALIPSIA 3:10

Iraunkor izateko NIRE agindua gorde duzulako, NIK ere gordeko zaitut, lurreko bizilagunak probatzeko mundu osora iristear dagoen probaldikoan.

Otoitz egizu zeuk egon ez zaitezen hemen izurri gorriaren ametsa gertatzen ikusteko.

* * * * * * *