PROFEZIA 37

BEDEINKATU ETA OTOI EGIZU JERUSALEMGO BAKEAREN ALDE

EMANA APOSTOLU SHERRIE ELIYAHUREN BITARTEZ

1999KO URRIAREN 19AN

* * * * * * *

2 KRONIKAK 36:16

Baina haiek Jainkoaren mezulariei iseka egin, beraien esanak gutxietsi eta barre egiten zieten profetei. Jaunak bere herriaren kontra zuen haserrea gainez egiteraino handitu zen eta ez zen salbabiderik izan.

EZ DAUKA EZ GIZONEZKOEN EZ ANDRAZKOEN IZENIK

Aspaldi ohartu nizun, Elisheva, Ministerio honi ez ipintzeko ez gizonezkoen ez andrazkoen izenik, Ministeriorik egon aurretik ere. Zure espirituan ipini nuen, honako ezer ere ez luke izango egina zure eskuz, honako ezer ere ez luke izango egina zure ahoz. YAHUVEHREN ahotik jaio zen. YAHUSHUA zuen MASHIACHREN ahotik jaio zen. RUACH ha KODESHEN ahotik, zuen IMMAYAHREN ahotik jaio zen. Zure eskuz izango balitz, aspaldidanik lur jota egongo litzateke. Aintza Shkhinyahren haizeari esker lur guztian zehar putz egiten dabilena, haize Santua suspertzekoa. Ez da zure arnasagatik, bestela behea jota egongo zinateke.

ISAIAS 42:8

NI naiz Jauna, horixe dut Izena: ez diot NIRE ospea inori utziko, ez NIRI zor zaidan gorespena idolei emango.

* * * * * * *

ISAIAS 52:4-5

Bai, hau dio Jainko Jaunak: “Hasieran NIRE herria Egiptora joan zen, atzerritar gisa bertan bizitzera; gero, Asiriak zapaldu zuen arrazoirik gabe. Orain, berriz, zer ari naiz ikusten? NIRE herria, hutsaren truke, eraman dute gatibu, eta menderatzaileek ulu dagite harro, NIRE Izena egun osoan etengabe gaitzetsiz.

PROFEZIA 37

NIK bedeinkatuko ditut Jerusalem bedeinkatzen dutenei, NIK madarikatuko dut Jerusalem madarikatzen dutenak. Oi, Jerusalem! Oi, Jerusalem! ENE alaba kuttuna Jerusalem! Zu, ttipia, bekaiztua, nazio jipoitua Israel deiturikoa. NIK bidaltzen dut NIRE Zerbitzaria itxaropenezko mezua ekartzeko zuretzat. Zuk ezagutzen dituzu Legeak baina orain NIK erabiltzen diot NIRE promesa zuri ekartzeko. NIK YAHUVEHK bedeinkatu zaitut eta askatu zaitut YAHUSHUARI esker, NIRE Seme maitea. NIK bakarrik hautatu nuen gizaki guztiaren Salbatzailea jaio dadin, ministratu agerbide, mirak eta mirariekin eta eman biezazue NIRE maitasuna. Zuengatik BERA hil zen, berpiztu zen Aintzarako, zuen arimetako etsaia garaitu zuen eta berrartu zuen satanasek osturikoa.

YAHUSHUA orain NIRE eskuinaldean jartzen da, zuen ararteko bakarra gisa, YAHUSHUA. ENE Seme bihotzekoaren Odol Santua Jerusalemgo lurrean zipriztindua izan zen, mundu hau salbu izan dadin. BAKARRIK ODOL ORBANGABEA ETA SANTU HONEN ESTALDURA ONARTUZ ODOLEZKO HITZARMENA BEZALA, SALBU IZANGO ZARETE. EZ DAGO BESTE BIDERIK NIRE PRESENTZIARA. Nahiko da zuen festa, sakrifizioak, barauak, errepikakor otoitzak eta egun bereziak baztertuak NI NAIZ goresteko. NIRE SEME MAITEA YAHUSHUA ONARTZEN EZ BAZENBILTZATE, ORDUAN HITZ EGITEN DUZUEN ETA EGITEN DUZUEN GUZTIA ALFERRIK EGITEN DA. NIK eman nuen YAHUSHUAREN oparia ez bakarrik mundu honi, baizik eta lehenengo zuei eman nizuen.

Oi, nazio laztana NIK Israel deitzen dudana! HAREN Odol Santua isuria izan zen, ez bakarrik mundu honengatik, baizik eta lehenengo eta behin Israelgatik isuria izan zen. HAREN Odola, isuria izan zena, hots egiten du lurrean orain eta honela dio: “NIK egin nuen hau zuengatik, ukatuko al didazue betirako? Madarikatuko al duzue NIRE Izena betirako? Noiz ikusiko duzue NI naizela zuen opari bakarra NIRE Aitaren sumindura baretuko duena berriro?

Noiz ikusiko duzue NIK baimendu nuela zuek hau egin nintzazuen eta ez duzuela errurik zuen gain bota beharrik? Oi, egun hura NIRI oihu egingo didazuena zuen bihotzekoa eta NIRE Izen Santua gurtuko duzuena! Ohartzen dizuet honako hau: AXURIEN EDO ANIMALIEN SAKRIFIZIOAK EZ DUTE BARETUKO NIRE AITAREN SUMINDURA EDO NIREA, OSTONTZEAN BAKARRIK NI ONARTZEAK YAHUVEHREN SEME MAITEA. NIK eman nuen NIRE bizia gurata Jerusalemgo lurrean zuek salbu izan zaitezten. BAKARRIK AITORTZEAGATIK NI, YAHUSHUA, ESERTZEN NAIZELA YAHUVEHREN ESKUINEAN ERREGEEN ERREGEA ETA JAUNEN JAUNA BEZALA, SALBU IZANGO ZARETE.

Bakarrik oihu eginez NIRE Izena YAHUSHUA ha MASHIACH datorren Tribulazioaren bitartean, salbu izango zarete. Bakarrik NI maitatzen, obeditzen eta bilatzen, deituak izan zaitezkete NIRE Emaztegaia, NIK harrapatzen zaituztenean NIRE alboan egon zaitezten. NI naiz mundu honen Salbatzaile bakarra, Berrerosle bakarra, ez dago besterik. Beraz, ez diot bakarrik Jerusalemi hitz egiten, baizik eta mundu honi: prestatu zaitezte datorrenerako. EZ DUZUE BIZIRIK IRAUNGO EZ BADUZUE YAHUSHUAREN IZENARI HEL EGITEN, NIRE AITA YAHUVEH MAITATZEA BAKARRIK EZ DA NAHIKOA. HARK sakrifikatu ninduen, ez bakarrik NIRE herri juduarengatik, baizik eta ahaideria eta hizkuntza guztiko herrialdegatik. HARK eman zuen HAREN Seme bakarra nazio honi, estaldura izan dezazuen zuen bekatuengatik. Denak bekatu dute eta YAHUVEHREN Aintzarengandik utzaraziak izan ziren.

NI eta NIRE Aita bakarrik gara Santuak eta Perfektuak. Adam eta Evaren jausiaren ondorioz, gizaki bat ere ez dago Salbatzailerik behar ez duenik, eta NIRE sakrifizioaren Odola. Jerusalem oso bedeinkatua da, ze lur honetan izan zen, non Odol bakarra orbangabea, Santua, Osasungarria, berpizgarria, askatzailea, YAHUSHUAREN Odola isuria izan zen Jerusalemgo lurzoru honetan. Zergatik uste duzue satanasek hainbesteko gorrotoa duela nazio hau? Zergatik uste duzue nazio honek borrokatzen dabilela bizirik irteteko jaio zenetik? Zergatik uste duzue gerraz suntsitua dagoela eta lurrazaleko herrialde guztiak menderatu nahian dabiltzala?

Zergatik uste duzue NIRE Aitak bedeinkatu duela, beste inolako naziorik bedeinkatu ez duen eratan? NIRE Odola isuria izan zen eta orain ekoiztuko du altxor ezkutuak kalkulaezinak mundu honetan. Gaizkileak ausikiko dute eta haien haginak karraskatu, ondasunen menderatzea lortzeko saiatzen diren artean. Argudiatuko dute haien artean, nork ipiniko duen Israel belauniko eta guda egingo dute elkarren artean aberastasunak eta harrapakinak lortzearren. Baina NIRE Aitak hitz egiten du eta arerioei dio: ez duzue jarraituko zatitzen eta konkistatzen nazio eta herri bat NIK aurretik deitu eta ordenatu dudana NIREA gisa.

Ez duzue arrakastarik izango lapurretan NIK deitzen dudan herriarengandik, aurretik ordenatua NIREA gisa. Haiek prezioa ordaintzen dute judu izena eramateagatik eta NIK babestuko dut herrialde hau, Israel deiturikoa, inork amestu ez duen eratan litekeenik. BABESTUKO DUT EDOZEIN JERUSALEM MAITE DUENA. Nahiz eta NIRE Seme YAHUSHUA ezeztatu duten, orain badator garaia, noiz YAHUSHUAREN Izena gur egina berriro izango den. Orain, hauxe da arrazoia zergatik gaiztoak onartu nahian dabil LEGEAK DEBEKATUKO DITUENAK IZENA AIPATZEA, ESPETXE, TORTURA ETA HERIOTZA ZIGORPEAN. Satanasek orain nazio honen gobernua eta mundu guztiaren zeharreko nazioen mandoa du. GOBERNUEI MEN EGIN BEHAR DIEZUE BAKARRIK HAIEK YAHUVEH ETA YAHUSHUARI MEN EGITEN DIETEN HEINEAN, ZEREN GOBERNUA YAHUSHUAREN SORBALDAN DAGO. Bakarrik BERAK ordaindu zuen prezioa. NIRE herriak haiek zerbitzatzen duten Jainkoari obeditu behar diote, eta ez gizakiari. OTOITZ EGIZUE GOBERNU USTELAK MENDERATUAK IZAN DAITEZEN ETA SANTUAK ALTXATU BERRARTZEKO LAPURTUA IZAN ZENA.

Israelgo lurra zatitua izan da NIRE jantziak bezala, zotz eginak eta eskaintzailerik oneni emanak. Baina NIK, YAHUSHUA, itzuliko diot Israeli ostu zitzaiona ETA HAREN ETSAIAK IHES EGINGO DUTE ZAZPI NORABIDE DESBERDINETAN. Oi, zu, eskua altxatzen duzuna NIRE begietako niniari! Nazio honetan YAHUSHUAREN Izena gutxiesten den arren orain, NIK itzularaziko diet lehenengo maitasunera, eta orduan, haiek konturatuko dira haien oinazearen bidez, haiek eta YAHUSHUA, NIRE bihotzekoak direla, eta NIRE bihotzekoa NIREA dela.

ISRAELI URA FALTAKO ZAIO, ZEREN UR BIZIA FALTA ZAIE, HORRETAZ NIK BESTE BATZUK BIDALIKO DITUT, EKAR DEZATEN UR BIZIA HURA, DENAK EDAN DEZATEN. Haien egarria asebetea izango da, ez bakarrik zentzu espiritualean, baizik eta fisikoan. NIRE SEME YAHUSHUA EZEZTATZEN DUTEN GUZTIEI, HAIEN MIHIAK DESESEKIKO DIRA, GIZAKI IDORREGIA GISA BASAMORTUAN. YAHUSHUA egarri zen bezala, berdin idortuko dira HAREN oparia Kalbarioan ezeztatzen dutenak. Zenbat irtengo dira emakumea putzuan gisa? Zenbat egongo dira prest Israelgo nazioari NIRE Ur Bizia eskaintzeko? Haiek egarria baitute eta ez dakite zeren egarria duten. Lur Santua deitzen omen diete, ostera, bakarrik enparau bat baino ez da Santua NIRE aurrean.

NIK bidaliko dut zerbitzari hau, zeinen bitartez NIK profetizatzen dudan orain, NIRE Ur Biziaren ontziarekin. Bera gantzutua egongo da beste batzuekin haren aurrean doazenak, munduak oraino ikusi ez duen moduetan, berak gosetiei elikatzen die eta Ur Bizia eskaintzen du, justiziaren egarria dutenei. Izango al zara berari laguntzen dioten haietako bat? Izango al zara berari traba egiten dioten haietako bat? Hau irakurtzen duen bakoitzak gogoratu behar du, nazio ttipi hau, Israel deitua, izango ez balitz, non jaioko ote zen zuen Salbatzailea? Non ministratuko, hil eta berpiztuko ote zen? Zuen kariaz izan zen eta zuen kariaz bakarrik Israelek ordaintzen duela prezio hau. Zeren satanasek gorroto du Jerusalem eta Israel, beste inolako gorrotoaz bezala. BERAK DAKAR BERE ANTIKRISTOA, GOBERNATU ETA ERREINATU DEZAN JERUSALEMEN.

Kontuz! Bada, onartzen ez duten guztiek benetako Jainko Bizi bakarra, jausiko dira datorren erreinu gaiztoaren boterepean. NIRE Seme YAHUSHUA bilatzen dutenak, EDUKIKO DUTE JANARIA EZKUTUA ETA URA EZKUTUA PREMIAN DAUDENEAN. NIRE HAURREK AURKITUKO DUTE ALTXORRA EZKUTUA, MANA EZKUTUA ZERUKOA, PREMIAN DAUDENEAN. Ez espero mundu ustel honek zuei zaintzerik, ostontzean, begira iezaiozue Abraham, Isaak eta Jakoben Jainkoari, eta gogoratu nola BETI IZAN DUT MOISES BAT NIRE HERRIAREN AURRETIK DOANA, HAIEI GIDATZEKO ESKLABOTZATIK KANPO. Lehen izan zen bezala, NIK egingo dut berriro. Ezin konparatuzko mirariak, zuek YAHUVEH eta YAHUSHUARENAK zaretenak ikusiko dituzue.

EZ NAZAZUE ZEDARRITU, EZ IZAN NITAZ ZALANTZARIK, bakarrik sinistu NIRE Seme YAHUSHUA ha MASHIACHREN Izenean eta hots egidazue NIRI, eta mirariak eta bedeinkazioak ez ditut eutsiko zuengandik. Oi, fedean sinistuko bazenute! “Jentilak” deiturikoentzat agerkundea daukat: fededuna bazara, maite baduzu eta onartu zenuen YAHUSHUA Jauna eta Salbatzaile bezala, txertatua izan zara eta NIRE SEME YAHUSHUA BEZAIN JUDUA ZARA. EZ DAGO GEHIAGO JUDUA ETA JENTILA. FESTAK EZ DIRA GEHIAGO DEITZEN FESTA JUDUAK ETA EGUN SANTUAK ETA LARUNBATAK ZUENTZAT ERE BADIRA.

Agerkundea daukat odol garbiko juduentzat, entzuidazue: Ezeztatzen duzue YAHUSHUA uste duzuelako BERA jentilentzat dela, baina YAHUSHUA zerbitzari judu batengandik jaio zen eta YAHUSHUA JUDUA DA. Oi, Israel, NIRE Izena NI NAIZ da! NIK bedeinkatu zaitut, ez gero gehiago madarikatu, ezen NI NAIZ ez da BERAREN erdia, GU bat gara. MADARIKATZEN DUTENAK, EZEZTATZEN ETA UKO EGITEN NIRE SEME MAITE YAHUSHUARI, MADARIKATZEN DUTE, EZEZTATZEN ETA UKO EGITEN NI NAIZ JAINKO HANDIARI. HONETARAKO EZ DAGO BEKATUEN BARKAMENIK, ZUEN HILOBIA AITZURTU DUZUE, INFERNUAN BIZIKO ZARETE.

NIRE RUACH ha KODESH ezeztatzen dutenak, ezeztatzen dute Aita, Semea adina, ezen ez dago salbu izateko modurik, NIRE RUACH ha KODESH ekartzen bazaitu ezaguera maitekor baieztatura izan ezik, YAHUSHUA bakarrik salbatzen duela, eta ez dagoela beste biderik zerurantz, ez dagoela beste izen Santuagorik. NI nator NIRE Emaztegaiaren bila NIRE albora harrapatua izateko. Baina irrikatu behar nauzue, ez beldurragatik, baizik eta maitasun sakonagatik. Izua da fedearen aurkakoa. Izuak ez nau ohorerik ematen. Zuen fedea, NIK, YAHUSHUAK, zainduko ditudala NIREAK direnak, hauxe da ohoratzen nauena. NIRE Emaztegaia beldurrean egon denez eta ez du fedean eta maitasunean hots egin, ez naiz oraindik etorri. NI nator NIRE Emaztegaiaren bila, bihotz garbiarekin, leialtasunez eta asmoekin, ez berekoi harrokeriarik edo fede gabeziaz NIK hornituko ote dudanarena. Hau dela eta, alde batetik, NIRE Emaztegaia ez delako oraindik NIRE alboan.

Bila nazazue, ikasi NIGANDIK, irrika nazazue, obeditu NIRI, are gehiago egun bakoitzean. Jar zaitezte NIRE Aitaren hegaleko aterpe azpian, txitatxoa bezala eta ikusiko nauzue. Konturatu zaitezte ezin dela ezer gertatu NIRE Aitak ordenatu ez duena. BERAK hornituko du ihesbidea EGUN GAIZTO HARTAN, DENA GALDUA DELA DIRUDIENEAN, BEGIRA EZAZUE GORANTZ, ZUEN BERREROSPENA HURBILTZEN ZAIZUE. BEGIRATU ETA IKUS NAUZUE ZERU EKIALDEAN ETORTZEN. ERNE EGON ZUEN BELARRIEKIN ETA EZ IZAN BELDURRIK. ENTZUNGO DUZUE SHOFARREN ADARRA BERREROSIENENA, ZUEN BEGIEKIN IKUSIKO DUZUE NIRE AINTZA, BAKARRIK BALDIN ETA SINISTU AHAL BAZENITU.

Hitz egina, idatzia, YAHUVEH eta YAHUSHUAREN zerbitzari honen bidez, RUACH ha KODESHEN gantzudurapean, goizeko zazpietan, 1999ko urriaren 19an. Gur. Sherrie Eliyahu.

* * * * * * *