PROFEZIA 36

NI NAIZ EZ DA BAKARRIK ATZOKO JAINKOA ETA GAURKOA BAIZIK ETA BIHARKOA ORDU ILUNENEAN ERE

1999KO ABUZTUAREN 10A

MINTZATUA BUZTINEZKO ONTZI APAL HONEN BITARTEZ

APOSTOLU ELISHEVA SHERRIE ELIYAHU

ESNATU NINTZEN BERBA HAUEKIN GOIZALDEKO 6RETAN

* * * * * * *

2 KRONIKAK 36:16

Baina haiek Jainkoaren mezulariei iseka egin, beraien esanak gutxietsi eta barre egiten zieten profetei. Jaunak bere herriaren kontra zuen haserrea gainez egiteraino handitu zen eta ez zen salbabiderik izan.

EZ DAUKA EZ GIZONEZKOEN EZ ANDRAZKOEN IZENIK

Aspaldi ohartu nizun, Elisheva, Ministerio honi ez ipintzeko ez gizonezkoen ez andrazkoen izenik, Ministeriorik egon aurretik ere. Zure espirituan ipini nuen, honako ezer ere ez luke izango egina zure eskuz, honako ezer ere ez luke izango egina zure ahoz. YAHUVEHREN ahotik jaio zen. YAHUSHUA zuen MASHIACHREN ahotik jaio zen. RUACH ha KODESHEN ahotik, zuen IMMAYAHREN ahotik jaio zen. Zure eskuz izango balitz, aspaldidanik lur jota egongo litzateke. Aintza Shkhinyahren haizeari esker lur guztian zehar putz egiten dabilena, haize Santua suspertzekoa. Ez da zure arnasagatik, bestela behea jota egongo zinateke.

ISAIAS 42:8

NI naiz Jauna, horixe dut Izena: ez diot NIRE ospea inori utziko, ez NIRI zor zaidan gorespena idolei emango.

* * * * * * *

PROFEZIA 36

Oi, atsekabetzen naiz eta deitoratzen dut jazarraldiaren bidea jarraitzea ihardukitzen dutenak, ezeztatzen dutenak NIRE aginpidea eta izatea, ezeztatzen santutasunean bizitzeko premia, NI NAIZ Santu den bezala. ILUNDURA! ILUNDURA! ILUNDURA! NIK ESTALIKO DUT LURRA ILUNDURAZ NIRE SUMINDURA AGERTZEKO ZUEN BEKATUAGATIK. NIRE BEGIAK ESTALIKO DITUT ZUEI DENETARIK EGITEN ZAIZUENEAN INFERNUKO ZULOETATIK, DESOBEDIENTZIA ETA JAZARRALDIAREN BIDETIK IBILTZEA IHARDUKITZEN DUTEN HORIENTZAT. Ohar hau zuzenduta dago, ez bakarrik NIRE etsaiei, baizik eta NIRE haurrei, konturatu behar baitira haien oina NIRE Santutasunaren bidetik desbideratzen bada, eta nahita desobedientzian ibiltzen hasten badira, orduan, haiek ere aurkituko dira NIRE ziurtasunezko estalduratik kanpo datozen ekaitzetik.

NIK hitz egiten dut gauza hauek orain NIRE zerbitzariaren bidez, badakiena ere azalpenak eman beharko dituela hitz egiten duenarena eta ez duenarena hitz egiten. Hitz hauek gaitzesten dituzte irakurri eta entzuten dituztenei, eta ilunpean egon direnean, NIK distira araziko dut NIRE bekatuaren konbentzimenduko argia, berriro, erakusteko NI NAIZ Jainko Ahalguztiduna dela, errukia eta maitasunezko Jainkoa dela, baina NI NAIZ bada ere boteretsua gerran NIRE arerioen aurka. Benetan, frogatzen nauten horientzat, aurkituko dute NI NAIZ luzaroan trufatua izango ez den Jainkoa dela, beraz, ohartuak zaudete egun honetan.

Datorren ilunpea irudituko du NI NAIZEN sumindura NIK estaltzen ditudanean NIRE begiak zuen larrialdiengandik, gerrak, goseteak, heriotza, hondamena, keru, txirotasuna, gaixotasuna eta zerrendak jarraitzen du. Ohartu NIRE arerioei haiek ekarri dutela lotsa hau haien nazioen gain haien gain. NIRE haurtxoak, Emaztegaia, Hautatuak eta Aukeratuak ez dute beldurrik izan behar, baina deitoratuko dute eta auhen egingo dute ere NIREKIN gauza hauek ikusiko dutenean gertatzen direnak zerbitzatzen duten Jainkoa erabakitzen dutenean ez zerbitzatu. Ikusiko dute hauek haien bekokietan berrerosketaren zigilua ez dutenengan. YAHUSHUAREN Odola haien bekatuak estaltzen.

Pilaketa salaketak entzuten duzuenean eta sekula razionamendurik izan ez zuten gobernuak razionamendu egiten hasten direnean, ura ere gizakiaren bezuza izango balitz bezala banantzen denean, orduan, jakizue hasiera dela NIK goian profetizatu dudanena. Gerra leku guztietan dagoenean eta zuen nazioa zelatan dagoenean, jakizue NIK ohartu dudala IHES egin behar zenutela. Eta obeditzen zatzaizkiete, orduan, nahiz eta maitatu eta atsekabetzen naizen haiengatik, jasango dute behar ez ziratekeen moduetan. IZAN EZAZUE BELDUR BAT ETA BELDUR HORIXE DA NIRE AHOTSA EZ ENTZUTEA.

Xerkatu Abraham, Isaak eta Jakoben Jainkoa, Israelgo Jainkoa, NI oraindik aurkitua naitekeen artean. Hitz egiten dut, ez ozenki zuen espirituetara, baizik eta apalki NIGANA haien belarriak makurtzeko gogoa dutenei eta ahalegintzen direnei. Entzungo nauzue mintzatzen. Merezigarria iruditzen zaizu NIGANA hurbiltzea NIK zuri jarraibideak xuxurlatzen nizkizunean? Merezi du NIRE RUACH ha KODESHEK barau egin dezazun dioenean, BARAUTU BEHAR DUZULA NIRI ARGIAGO ENTZUN AHAL IZATEKO?

Oi, ENE ttipiak, nola irrikan nagoen NIRE besoetan zuei kulunkatzeko! Ostera, saihesten duzue NIK zuei ukitzea ere! Zeren NIRE ukitze Santua da, eta NIK ukitzea da bekatuaren konbentzimendua zuri ematea! Beraz, ukitu behar dizut nahiago nukeen ez egiteko moduan, aitak bere semea jipoitzen duen bezalakoa, zure arreta izango dut nola edo hala. Baina NIGAN konfiantza duten horiek, NIRE ukitzeko irrikaz daudenak, NIK emango dizuet aterpea eta babestuko zaituztet. NIRE besoetan kulunkatuko dizuet eta zainduko dizuet ama batek bezala ume zauridunari. Benetan diotsuet, ENE kuttunak, datozen egunak ez direla izango zerbait beldur izateko, baldin eta zuen fedea mantentzen baduzue, gurtzen, maitatzen, zerbitzatzen duzuen Jainkoan eta borrokatzen baduzue obeditzeko. Ez dizuet utziko ezta abandonatuko. Ez izan gizakiaren beldur, alderantziz, izan ezazue beldur zerbitzatzen duzun Jainkoarena. NIRE AHOTSA ENTZUTEN EZ BAZAUDE, GALDUKO DITUZU ZURE JARRAIBIDEAK.

Loti bezala sarrera ezeztatu zitzaion bezala aingeru baten bidez, ohartzen ziona ez sartzeko, horrela ere, NIK ESATEN DUDANEAN, IHES EGIZUE EDOZEIN HERRIALDETIK ZAUDENEAN, ORDUAN OBEDITU. NIK BIDALIKO DIZKIZUET AINGERUAK GIZONEZKO ETA EMAKUMEZKO ITXURAZKOAK, ETA NIRE BERBAK HITZ EGINGO DITUZTE, BAINA EZ ZAITEZTE IZAN ATZIPETUAK: NI NAIZEN BERBAREKIN BAT EZ BALETOR, RUACH HA KODESH EZ BADA AURKITZEN HAIENGAN, ORDUAN EZ EGIZUE INORI ENTZUN, NI GURTZEN, ZERBITZATZEN, MAITATZEN, LEHENENGO IPINTZEN BIDE GUZTIETAN EZ DABILENARI. Zeren etsaiak bidaliko ditu santu dirudienak eta santu berba egiten dutenak eta haatik, entzuzue adi esaten dituzten hitzak. Kemena ematen al dizkizute fedean jarraitzeko, santutasunean bizitzeko, NIRE Zaharreko Legeei men egiteko? Inoiz ez dute bere azturatik pasatu, ze NIRE Legeak, NIRE Torak ez du adinik. Beste ebanjelioren bat predikatzen dute, zerura beste bide bat dagoela dioena, eta NIRE Seme YAHUSHUAREN Odolaren premiarik ez duzula hara heltzeko? Gizakiaren legeak jarraitu behar dituzula esaten badizute, NIK ez diet bidali zuri gidatu edo norabideratzeko inola ere ez.

Zer daukate erkidetasunean argia eta ilunpea? Zer daukate erkidetasunean NIRE Seme YAHUSHUA eta satanas? Gaitzak ezin du onerantz bideratu. Agintari politikoak ustelak dira eta zuzen bereizi behar duzue ona eta txarren artean. Zuen agintari politikoek mundu guztiaren zehar saldu naute. Satanasek izan zen eskaintzailerik onena, baina NIK erakutsiko diet zer uste dudan, ze olgeta ez da oraindik amaitu. NIK menderatzen dut eta gobernatzen, nahiz eta NIRE gobernatzeari ez dioten jaramonik egin nahi. NI gurtzen nauela dioen nazio batek ere eta agintaritzak ez daki nor den NI NAIZ eta ez du nahi NIRI zerbitzatu ezta obeditu nahi.

Hark asmoa du NIRE lurra moztea tarta ebakitzailea izango balitz bezala, baina NIK edukiko dut azkeneko hitza. NIK hitz egiten dut idortean, NIK hitz egiten dut haize zakarretan nazioetan zehar putz egingo dutenak. NIK hitz egiten dut lurrikaretan eraikin handienak suntsituko dituztenak eta NIK hitz egiten dut uholdeetan, NIRE malkoak uharrak dira NIRE haur bihurrientzat. NIK hitz egiten dut eta lurrak dardaratzen du NIRE suminduraz. NIK hitz egiten dut eta laba dario NIRE suminduraz. EZJAIOAK SAKRIFIKATU NAHI DITUZTEN NAZIOEK GORPUTZADARRAK SALTZEN ESKAINTZAILERIK ONENARI, KONTUZ!

Berehalako egun batean erantzun beharko duzue Kreazioaren Jainkoaren aurrean. Zuek saltzen dituzue zuen pilulak eta ematen zuen talentu kirurgikoak NIK biziak salbatzeko eman nizkizunak eta, alderantziz, bizi errugabeak kentzen dituzue. Zuek, medikuek, ordainduko duzue ezagutzako gaitasunak NIK zuei emandakoak erabiltzeagatik bizi errugabeak erailtzeko. Maitatuak ez ziren haurtxoen arimak haien Sortzailearengana itzultzen dira eta bueltan NIRE besoetara baina zuek zarete ordainduko duzuenak egiten ari zaretenagatik. HORRELAKO GAUZAK EGITEN DITUEN NAZIOEKIN NIK ESTALIKO DITUT BELARRIAK SAKRIFIKATUAK IZANGO DIREN GARAIAN. Baina berriro, NIRE sumindurak ez du ukituko NIRI dagozkidanak, deitoratzen dutenak izugarrikeriak egiten direnak, axolagabe ongi ote dagoen zein txarto.

Zuek, artzainak, erantzun beharko duzue berehala. Artzain gaiztoak, hain santu diruditenak, eta ostera, homosexualitatea edo abortuaren aurka aurpegia emateko ez dira ausartzen, orain balazta kendurik abian doazen artean. Eroskeriak hartu duzuenak galtzeko beldur handiagoa duzue. NIRE HERRIA OHARTZEN DUT ARDURADUN ZARETELA HAZIA EREITEAZ MINISTERIO BATEAN, BELDUR GEHIAGO DUENA, GOBERNUKO EROSKERIAK GALTZEKO HAIEN AHOAK IXTEKO, MORALTASUNIK EZA ETA GAIZTAKERIA HERRIALDEA BETETZEN DUENA IKUSTEN DUTEN ARTEAN. Eliza guztiak altxatu beharko zuketen, NIREAK deituak izatera ausartzen diren guztiak, ohartzen homosexualitateari buruz, Bibliak dioela HIGUINGARRIKERIA dela NI NAIZEN aurrean. Ohartu nizuen NIRE Berban espiritu honek kutsagarria izango zela eta maneiatua izan behar da. Baina, altxatu zenuten ahotsa zenekuskitenean legeak onartuak, NIK higuintze deitzen ditudan gauzak babesten?

Artzain guztiek, agintari espiritualek, agintari politikoek ez zutenak hori egin, orain deitzen dizuet HIGUINTZE NI NAIZEN aurrean. Kendu zuen santutasunezko kanpoaldeko itxura eta kendu zuen gurpenezko kanpoaldeko itxura, eta NIK diot: ALDENDU NIGANDIK! EZ DIZUET ENTZUNGO LARRITASUN EGUNEAN. Jauki beharko duzue NIRE aurrean, NIK NIRE benetako Emaztegaia etxera eraman ondoren NIREKIN egoteko. Eta zuek, agintari espiritualak, zuen kongregazioetan jartzen zaretenak eta aurrez-aurre azaltzen saiatzen zaretenak zergatik eliza oraindik hor dagoen datorren Tribulazioa jasateko. Prezioaz erosiak izan zaretelako da, prezio txikia zuen arimak kostatuko zaizuena, orain hasten ez bazarete zuen ahotsak altxatzen. Damutu zaitezte orain, astirik dagoen artean oraino, une labur bat. Oi, zuek uste duzuenak NIRE Semearen etorria urruti dagoela, bazenekusate zein hurbil dagoen, zuen arnasa baino, haize hotza botatzen duzuenean. Zenbat agintari espiritualak dabiltza honetaz ohartzen? Zenbat aitortuko dute antzinako profeten bidez hitz egin zuen Jainkoa BERA dela berriro hori egiten ari dena?

Bila nazazue aurkitua izan naitekeen artean. NI ez naiz iseka egina izateko Jainkoa. Ikusiko duzue aurrean datozen egunetan. NIK berba egingo dut zerbitzari honengandik, elikatzen zaituena ume bat izango bazinete bezala, koilarakadarik koilarakadara, ze hauxe irakurtzen dutenak, askok ezin dute haragia iruntzi oraino edo horrelako erabakirik egin. Puska txikiak emango dizkizuet digeritzeko, ez puska handirik, ze asko ez duzue kontuan hartu eta horrekin trangatu zarete, edo erregurgitatu duzue, ez zelako atsegina entzuteko. Gehiagoren gogoa dutenak, ze okela digeritu zuten, NIK esaten diet: Itzuli eta berrirakurri NIK esandakoa, zerbitzariari ere gauza bera egiteko irakatsi diot. Benetan diotsuet: DENAK galdu duzue zerbait, eta NIRE RUACH ha KODESHEN bila bazabiltzate, ikusiko duzue, zer galdu duzuen.

Hitz hauekin uzten dizuet: EGIN DUZU AHAL IZAN DUZUN GUZTIA ZERBITZARI HONI LAGUNTZEKO HAREN LEPOAN IPINI DUDAN MINISTERIOAN? HARTU AL DITUZU NIK HITZ EGINDAKO EGIAK ETA, JANARI BIKAINEZKO LAGINKETA BEZALA, BESTEEI EMAN DIZKIEZU DASTATZEKO? Datorrenari buruz hitz egin dut beraren bitartez behin eta berriro. Orain ikusiko duzue gertatzen NIK esandakoa. Entzuteko belarri espiritualekin eta begi espiritualekin ikusteko horientzat, jakingo duzue, etortzear dagoena, zer egin, zer espero. Gor eta itsu jarraitzea erabakitzen duten horientzat, segituko duzue iseka egiten, aterperen bila jarraituko duzue eta ez da egongo.

Argi eta garbi esan dut: Zer daukate erkidetasunean fededuna eta fedegabea? Mundu honetako gauzak usteltzen dute ez badira orekatzen santutasunarekin. Berriro diot: BILA NAZAZUE ORAINDIK ENTZUN NAZAKEZUEN ARTEAN. BILA NAZAZUE NIRE HITZEAN. Ezagutu ezazue nor den NI NAIZ. Xerkatu NIRE RUACH ha KODESH eta ezagutu ezazue nor den YAHUSHUA. BERA HAREN Emaztegaiaren bila dator. ZEU AL ZARA EMAZTEGAIA EDO EMAZTEGAIAREN GONBIDATUREN BAT? Gonbidatuak izan zirenekoren bat al zara, eta aldiz, gonbidapena ukatu zuena zaborrontzira jaurtiz? NIRE Semearen etorri bat baino gehiago daude BAINA EZKONTZA-OTORUNTZA BAT BAINO EZ DAGO, EZKONTZA BAT. Zein zara zeu? Gogoratu: NI NAIZEK badaki nork onartu duen YAHUSHUA Jauna eta MESIAS bezala. NI NAIZEK badaki, ze idatzia izan zen dagoeneko Bildotsaren Biziaren Liburuan, mundu hau osatua izan aurretik. NIK badakit zein erabakia hartuko zenukete, hartu baino lehenago. NI NAIZ Ahalguztiduna, eta DENAREN JAKITUNA eta DENA IKUSTEN DUENA.

EKLIPSE

Ilunpea beheratzeko zorian dago lurreko beste hainbat tokien gain, demonioak askatuko ditu norabide guztietan. DATORREN EKLIPSEA BESTE AGERBIDEA DA TXARRA GUDAN DAGOELA ONAREN AURKA. Satanas, YAHUSHUA eta NIRE aingeruak borrokatzen ari dira eta NIK ipini dut agerbide hori zeruan. Zantzua dago erreinu espiritualean. Aitortzen ez nautenak Jainko Ahalguztiduna bezala ere, eta beste atzerritar jainkoengana makurtzen direnak, badakite eklipse hau beste inolako modukoa dela. SATANASEK IPINIKO DU GIZAKIAREN ADIMENEAN, KONKISTATZEKO ETA LAPURTZEKO, OSTUTZEKO, HONDATZEKO PENTSAMENDUA NEURRI HANDIAN.

GERRA ESPIRITUA

SATANASEK ASKATUKO DU GERRA ESPIRITUA NIRE HAURREN GAIN ESKALA HANDIAGOAN. OHARTUAK ZAUDETE. EZ ESAN NI NAIZEK EZ ZIZUELA OHARTU. Ez izan beldurrik, bakarrik dei egidazue eta NIK askatuko dizuet NIRE ESKU AHALGUZTIDINAGATIK. BAINA BAKARRIK BABESTUKO DITUT NIRE SEMEAK ISURITAKO ODOLAZ ESTALIRIK DAUDEN HORIEI. Barkazio bat bakarrik dago bekatuagatik, Odola bat, Santua eta Orbangabea dena, bekatuaren hatsa garbi lezakeena. Inor ez da akasgabea, denak estali behar dira YAHUSHUAREN Odola Santu Salbatzailearekin, bide bakarra NIRE graziako Tronura. Datozen hilabeteak bakarrik okerrera joko dute munduaren begietan, baina NIRE haurtxoentzat, NIRE eskuaren ahurrean daudenak, NIK aterpetuko ditut eta babestuko NIRE beste eskuarekin.

Ez ahalegindu edo ez kezkatu, ez egon irritsu ezertaz, ez bermatu zuen ezagueran, baizik eta zuen bide guztietan, aitor nazazue, NIRI otoitz egizue, bila nazazue, obeditu NIRI, eta NIK ez ditut desliluratuko, horrela egiten duten NIRE jarraitzaileak. Ezkutatu NIRE hegalpeko aterpean gaitza hau pasatu arte. JAR EZAZUE YAHUSHUAREN ODOLA ZUEN ADIMENEAN, GORPUTZEAN, ESPIRITUAN ETA ARIMAN. IPINI EZAZUE ZUEN ATE ETA LEIHOETAN DEMONIOAK SARTU AHAL EZ BEZATE. ESAZUE FEDEAN ETA GERO EUTSI GOGOR YAHUSHUAREN KAPAKO ERTZARI, HAREN JUSTIZIAZKO JANTZIA ETA EZ ZAITEZTE ASKATU. Gizakiaren arimako ilunpea eklipsean irudikatua egongo da, bekatuaren ilunpea lurra estaltzen duena, ilunpea non NIRE argia ongietorria ez den. Oi, atsekabetuko naiz egin behar dudanagatik! Ordez, aurretik ordenatua zegoen, aurretik esana, ohartaraziak izan zarete NIRE HITZA ikasten baduzue.

Loten garaian bezala, NIK hondatzear nago nazio bat harrotzen dena harrokeriaz, bekatuaz, desobedientziaz, erailketaz, lapurretaz, maltzurkeriaz, askakeriaz eta harrotasunaz. Lege anitz orain Amerikan ezarriak dira antikristo ohoratzeko, ez YAHUSHUA (Jesu Kristo). Ez dakizue, baina Amerika ke toxiko gasezkoa bezalakoa da NIRE sudurrarentzat. Horrela dira zuen agintari politikoak. Zuzena egiten saiatzen diren agintari politikoak amaitzen dira isilaraziak edo larderiatuak izaten eta bukatzen dute txarra egiten. Hori ez da agintaria. Zeru guztiak estaltzen du sudurra zuen bekatuaren hatsa dela eta, hortaz satanas arrandiaz agertzen da NIRE aurpegian egunero. Zuen arbasoak begiratzen dute eta badakite zer egingo dudan nazio honi, zein umea letxe galtzontzilloetan kaka egiten duen, eta NIK aldatu behar diot eta, ostera, NIK igurtziko dut kaka zuen aurpegietan, haserretu bainauzue.

Ez duzue lotsarik. NIK hitz egiten dut agintari politikoei, legeak onartzen dutenak NIRE herria gidatuko dutenak eta, hain zuzen ere, ostera, haiek irakasten dute herriari haren barruko jantzietan kaka egiten eta ez lotsatzea. Irakatsi nizuen NIRE Legeen bitartez, NIRE Tora, zuen nazioak gidatzeko ezarriak, eta, LUR GUZTIKO ZEIN HERRIALDEAK ERABILIKO DITU LEGE HORIEK HERRIA GOBERNATZEKO? Lur guztian, NIRE Izena goresten duen nazioa ere eta NIREA dela aitortzen duena, ISRAELEK, EZ NAU OBEDITZEN. Haren arreta erakarri behar dut, haien profetak aurresandako modu batean. EGINGO DUT HITZA EMAN DUDANA EGITEKO GUZTIA. OI! OI! OI! NIRE SUMINDURA ASKATUKO DUDAN GAINEKO NAZIOAK!

Aukeratuak direla eta, NIK laburtuko ditut larritasunezko denbora, baina, hala eta guztiz ere, egingo dut egin beharra dagoena. Zeruetan guda areagotzen den heinean, guda ona eta txarren artean lurrean ere areagotzen da. NIRE ARDIAK EHUNTZETATIK BANATZEN ARI NAIZ, ILUNPEA ARGIARENGANDIK. Ez da atsegina izango zuentzat, NIRE Haurtxoak, Emaztegaia, Hautatuak eta Aukeratuak, zeren ahuntz batzuk maitatu dituzue, eta elkarkidetasuna edukitzea nahi izan duzue eta haiekin bizi, ezkontzea baita ere. ALDERANTZIZ, AGINTZEN DIZUET DIBORTZIATZEKO. Eskatzen dizuet harreman hauek sakrifiziozko aldarean ipini ditzazuen, esadazue gura duzuela NIK haiei salba nakien, ez du axola NIK beheratu behar diedana, NIK egin beharra daukadana. Honetaz serioski jar zaitezte. Esadazue NIRE borondatea nahi duzuela harreman hauetan eta eska nazazue kentzeko NIK ez dudana nahi zuen bizitzetan.

NIRE lotsarako, aitzakiak egin dituzue zuen NIREGANAKO maitasun epelagatik. Aitzakiak egin dituzue, obeditzeko edo santutasunean bizitzeko edo NIGANDIK ikasteko edo NIRI zerbitzatzeko gogo ezagatik. NIK EZ DUT AITZAKIRIK ONARTZEN. Esan dizuet ez duzuela izan behar erkidetasunik iluntasunarekin, behin eta berriro NIRE Hitzan. Eredua izan behar zarete NIRE Santutasunarena eta, bestalde, askok sorbaldak jasotzen dute eta ez dute gehiago zirkinik egiten lurreko gaiztakeriagatik.

Salbatzeko esaten didate, ilunpean bizi den ahuntzaren arima dutenei, ardia ez izateko gogoaz eta, ostera, EZ DIETE ERRIETARIK EGITEN HAIEN LAGUN, FAMILIA, EZKONKIDE EDO HAURREI OFENDITZEKO BELDURRAGATIK. NIRE HAURRAK IHARDUKITZEN DUTE HAIEN MAITEEN ERREAKZIOAZ BELDUR IZATEN ETA EZ NIAZ. ULERZUE, ENE HAURRAK: EDO HAIEI OFENDITZEN DIEZUE ORAIN, EDO HAIENTZAT IRAINA ZARETE BETIKO, INFERNUAN ERRETZEN DIREN ARTEAN. AUSARTU ZAITEZTE IRAINA IZATEN YAHUSHUAREN IZENEAN. Batzuek irainduak izango dira, besteak goiargi-etsiak izango dira, dena YAHUSHUA ha MASHIACHREN Izenean. ORAIN ARDURADUN IZANGO ZARA DAKIZUNARENAGATIK. Zer egingo duzu ezagutze honekin?

AZKENEKO OHARRAK

Hitz egina zen bezala, honela idatzia dago data honetan, 1999ko abuztuaren 10an, ardura hartua zerbitzari honek, Gur. Sherrie Eliyahu, ofenditzera ausartzen YAHUSHUA ha MASHIACHREN Izenean. Otoitz egiten ez zarela alferrik iraindua izango, baizik eta gure arimengatik argitua izango zarela. Berba hau bere osotasunean esan delakoan nago, niri RUACH ha KODESHEN gantzudurapean hitz egin zaidanaz. Apalki otoitz egiten dut, berba bakoitza entzun dudala, Jainkoak esatea nahi zuen bezala.

P.S. Mesedez, lagundu nazazu profezia hau beste batzuen eskuetara helarazten, hartuko dutenak erreakzio katea bezala, eta beste batzuei bidaliko dute. Mesedez, bidali beste interneteko guneetara ere, lagundu nazatela deitua izan naizena egitera. Esan YAHUSHUA Jaunaren Profeziak, zeren astia laburra da, oso laburra. Begira ezazue gorantz, geure erredentzioa hurbiltzen zaigu. Ibili zaitezte FEDEZ eta ez bistaz edo beldurrez! Anitz dira zintzoaren atsekabeak, baina nire Jaunak askatu nau guzti haiengandik. Irmotu zaitez HAREN Hitz Santuan, ez laga zuen Itxaropen Bedeinkatua!

* * * * * * *