PROFEZIA 34

JERIKOKO HARRESIAK JAUSIKO DIRA BERRIRO

EMANA GUR. ELISHEVA SHERRIE ELIYAHUREN BITARTEZ

1999KO MAIATZAREN 7AN

* * * * * * *

2 KRONIKAK 36:16

Baina haiek Jainkoaren mezulariei iseka egin, beraien esanak gutxietsi eta barre egiten zieten profetei. Jaunak bere herriaren kontra zuen haserrea gainez egiteraino handitu zen eta ez zen salbabiderik izan.

EZ DAUKA EZ GIZONEZKOEN EZ ANDRAZKOEN IZENIK

Aspaldi ohartu nizun, Elisheva, Ministerio honi ez ipintzeko ez gizonezkoen ez andrazkoen izenik, Ministeriorik egon aurretik ere. Zure espirituan ipini nuen, honako ezer ere ez luke izango egina zure eskuz, honako ezer ere ez luke izango egina zure ahoz. YAHUVEHREN ahotik jaio zen. YAHUSHUA zuen MASHIACHREN ahotik jaio zen. RUACH ha KODESHEN ahotik, zuen IMMAYAHREN ahotik jaio zen. Zure eskuz izango balitz, aspaldidanik lur jota egongo litzateke. Aintza Shkhinyahren haizeari esker lur guztian zehar putz egiten dabilena, haize Santua suspertzekoa. Ez da zure arnasagatik, bestela behea jota egongo zinateke.

ISAIAS 42:8

NI naiz Jauna, horixe dut Izena: ez diot NIRE ospea inori utziko, ez NIRI zor zaidan gorespena idolei emango.

* * * * * * *

JOSUE 6:20

Jo zituzten apaizek adarrak. Adar-hotsa entzutean, herriak izugarrizko irrintzia egin zuen, eta harresia behea jo zuen. Orduan, gudariek eraso egin zioten hiriari, nork bere aurrean zuen tartetik, eta hartu.

PROFEZIA 34

Antzinako garaietan bezala, beste behin Jerikoko harresiak suntsituko ditut, egin nuen legez. Nazioak eta ekonomiak zabuka ibiliko dira. Hasi da honezkero. Nazioak eta gizakiek NIK diodana ez dudala egingo diotenak, NIRE sumindura nabarituko dute lehen inoiz nabaritu ez duten eratan. Zeren iseka egina naiz NIREGANA sagaratuak direnak aitortzen dutenak, eta ostera, urrezko sasijainkoengana bueltatzen dira eta aitortzen dute NIK hitz egiten dudala eta agertzen naizela urrezko sasijainko hauen medioz, gizakiak eta demonioak eginak. Gurtzapen Etxeak, behin NI gurtu zidatenak, orain, NIRE Izena deitu arren, eta gurtzapen doinuak abestu, eta NIRE Izenean otoitz egin, urrezko agerpena ahoetan eta gorputzetan agertzen denean, NI ez nago hor. NIGANA gidatzen uste duteneko arimak, egiaz, beste batengana gidatuak izaten ari dira.

INTSENTSU

Ikusiko dute zer gertatzen den intsentsuko otoitzak eskaintzen dutenean, NIRE sudurrerako iraina direnak, su bitxi hau eskaintzen dutenean. Zerbitzari profetiko honen bitartez, ohartu dut, Elias Zaharrekoari esan nion gauza bera, hitz egin dezan eta Baalko profetak aurrez aurre jar ditzan, beraz, orain NIRE Elias Berrikoa erabiltzen dut gauza bera egiteko.

Irakurle, adi egon oraindik ez ote den heldu zure elizetara zirikatzeko, ze etorriko da, zeren satanasek alboratu eta MARKATU nahi du berari dagozkienak, eta HAIEK KONTURATU GABE, HASI DIRA MARKATUAK IZATEN. Ez berrerosketara daraman marka, baizik eta amarruaren hasiera da, PIZTIAREN MARKARA gidatuko duena. Piztiaren Marka izango da hain erraz onartua, orain urrezko marka hau den moduan (hagin enpasteak urrezkoak, edo urrezko haginak, edo urrezko hautsa). PIZTIAREN MARKA DATORRENEAN, JENDEAK USTE IZANGO DU BEDEINKAZIOA DELA, non, izan ere, beraien arimak kondenatu duten betiko sua eta sufrera. NIRE Elias Berrikoa adierazten dituenean NIRE Hitzak, bera ukatua eta haren izen ona kendua besteengandik NIRE bedeinkazioak baino ez dituztenak nahi entzutea eraikitzen dutenak, eta ez zeintzuk diren NIRE madarikazioak NIK hitz egiten ditudan berbak entzuteari uko egiten dioten haientzako.

Gehiengoak uko egiten dionez entzun eta besteei ohartzeari, NIK baimenduko dut satanas jarraitzea MARKATZEN eta berarenak direnak atzipetzen, haien ahoak urrez betetzen infernutik bidalitakoa, eta gezurra sinestera eramaten, uko egin ziotenez hausnartu eta ikasteari onetsiak izateko. Egia ezeztatu zuten, beraz, sinistu dezaten baimentzen diet ENGAINU HANDIA, zeren mezulariak gorroto dute haiengana bidaliak ohartzeko eta era guztietan kalumniatzen dituzte, haiei madarikazioak botatzen, horregatik, baimenduko dut satanasek bete ditzan ahoak, non egia ezeztatua izan zen, mundu honetako urrezko zalekeriarekin. NIREGANA etorriko dira egun batean, eta NIK esango diet, haiek esaten didaten bitartean: Jauna, Jauna! Eta NIK esango diet: Aldendu NIGANDIK, gaizkileak! Ez dizuet inoiz ezagutu!

Ihes egizue urrezko agerraldi honetatik elizetan dagoena herrialde anitzetan. Hau amarruen hasiera baino ez da, etorriko direnak NIREAK direla diotenei eta, ostera, ez direnak. Agintariak NIREAK direla adierazten dutenak, eta haatik, konturatu gabe, demonioekin beteak izan dira, agerraldi demonioena azaltzen dutenak, eta NIRI jarraitzen ari direla uste dutenak, eta alderantziz, mundu honetako diruzalekeriaren jainkoaren atzetik doaz, zeinen izena satanas da. Parte hartzen jarraitzen duten haiek NIK horren aurka ohartu dudan hartan, kalumniatzen eta gorrotoa erakusten jarraitzen dutenak, haiei NIRE oharrak baino ez dituztenak hitz egiten, NIRE sumindura nabarituko dute inoiz amets egin ez zuten eratan. Behin NIRE laguna deitu nienei, orain NIRE arerioak deitzen diet, urrezko hautsak zuen begiak itsutu ditu. Ohartzen dizuet orain: zuen eskuak altxatzen dituzuen neurrian ohartzen duten profetengana, NIK altxatuko dut NIRE eskua eta zapalduko dizuet, NIRE benetako mezulariengandik urruti, NIRE mezuekin bidaliak, eta ez beraienekin.

Zer daukate irabazteko NIRE benetako Profetak, adierazten dituztenean hitzak gehiengoak entzutera uko egiten diotenean? Haiek benetan ez dute inolako soldatarik jasotzen, ezta profetak aitortzen dutenen partez, zeren hain gutxik lagunduko diete, garaia heltzen denean premiazko izan dadin. Baina ENE mezulari hauek, zintzoak, haien Sortzailearen konfiantza irabazi dute. Berbetan bedeinkatu diotenak Profeta honi, NIK jarraituko dut haiek babesten, eta NIREA dena zurea da, eta zurea dena NIREA. NIK babesten ditut eta bedeinkatzen bedeinkatu eta otoitz egiten dutenak bedeinkazioen alde NIRE mezuak esaten dituztenen gain, Profeta honek orain egiten duen bezala. Partekatuko ditut NIRE sekretuak haiekin eta etsaiak jo aurretik NIK ohartuko dut, haiek bidetik aldendu ahal daitezen eta besteei ohartu gauza bera egin dezaten. Eskritura Santuei buruz hitz egiten da testuingurutik kanpo, profeta eta agintari faltsuen medioz. IRAKURRI EZAZUE NIRE HITZA!!!

Ez al nion NIK esan gizon bati ahal zuen guztia egiten zuena NIRE gogoko izateko, eta obeditzeko, eta ostera, etorri zenean esanez: Zer egin behar dut zure dizipulua izateko? Ez al zarete gogoratzen YAHUSHUAK zioen: Saldu daukazun guztia eta jarrai nazazu. NIK esan nuen hori banekielako bera gizon oso aberatsa zela eta haren begiak aberastasunean zeudela, eta NI maite ninduen arren eta NIRE legeak obeditzen zituen arren, beste jainko bat zuen NIRE aurrean, eta hori zen haren ondasuna. Ez al dio NIRE Hitzak, gizona bueltatu eta joan egin zela, uko egin ziolako NIK eskatu niona egiteari? Gizon honek NIRE dizipulua izan zitekeen, baina hautatu zuen urre honen zalekeriaren aberastasuna hari liluratzeko, eta haren aberastasuna berak gurtzen zuen Jainkoaren aurretik ipini zuen. Zuetariko zenbatek gauza bera egiten duzue?

Zuetariko hau egiten ez duzuenak, NIK badakit nork otoi egiten duen: Aita, erakuts nazazu nola diru hau erabili naitekeen ZURI Aintza ekartzeko. Nola erabili ninteke bedeinkazio hauek ZUK emandakoak ZURI Aintza ekartzeko? Ezagutzen ditut zuen bihotzak eta gogoko ditut. Ez dituzue ipini mundu honetako ondareak zuen Jainkoaren gainetik eta zuei deitzen dizuet NIRE dizipuluak. Zuen altxorra non dagoen, bertan dago zuen bihotza. Ezin duzue ugazaba biri zerbitzatu. Bata maiteko duzue eta bestea gorrotatu, edota gorrotatu bata eta maitatu bestea. Ez nabil eskatzen dena saldu dezazuen eta ni jarraitu, baizik eta hobe oparia atsegina bezala eskaini didazuen. Horrela egiteagatik bedeinkatuko dizuet. Jarraitu eraikitzen zuen bihotzak zeruan eta ez lurrean, bata betikoa baita, eta bestea denboraldi baterako.

Eskaintzen dizuedan urrea frogatako urrea da zeharkatzen dituzuenenak. Ez naturaz gaindiko enpastea zuen haginetako zuloetan. Ez sakabanaketa urrezko zipriztinenena zuen gorputzean. Ez al dio NIRE Hitzak argi eta garbi: zuen fedearen frogak urrea baino baliotsuagoak direla? Orain baztertzen dira liburu zaharrak NIK behin NIRE gurtzapen tenpluak deitu nizkionean. Ez dute ulertzen NIRE Legeak ez direla aldatu, eta NI NAIZ Jainkoa ez dela aldatu? NIRE Semea ez zen etorri aldatzera NIK lege bezala dekretatu nuena. NEURE Tora ez da aldatzen inolako gizon, andre edo umegatik. NI NAIZ berdina atzo, gaur eta beti, betikotasun guztirako.

Lurra guztia dardaratuko du, ze NI NAIZ hasi da ostikadak ematen lur honi eta oin batekin baino ez da. Lur honi ostikadaka hasten denean OIN BIEKIN izango da inolako nazio, edo hiri edo herrialderik ez dena pasatuko oharkabeko era batean astinketaz. Baina beste behin ere, NIREAK direnak eta zapatuak gordetzen dituztenak Santuak, Espirituan eta Egiaz gurtzen nautenak, ez zaie helduko. NIK babestuko zaituztet. Konturatu zaitezte benetan NI NAIZ nor den. Oraindik ez naiz hasi benetan putz egiten mundu honetan, baina ikusiko duzue zer gertatzen den zeruaren eta lurraren eta haien arteko edo inguruan dagoenaren Sortzaileak putz egiten duenean, NI NAIZEN arnasarekin HASERREAN eta SUMINDURA bizian.

Gizakiak uste du atmosfera kontrola dezakeela eta hodeiak pozoiaz ereiten dituzte, haizea pozoiaz ereiten dute, ura pozoiaz ereiten dute, janaria pozoiaz ereiten dute, jantziak ere pozoia daramate gaixotzeko eta zuek ez dakizue. Erabiltzen dituzuen detergenteak, kosmetikoak, garbitasun produktuak pozoiak daramatzate. Medikuak ere pozoitzen diete ustez osatzen duten haiei. Medikuek orain hiltzen dute NIK jakinduria eman niena salbatzeko. Satanas, mundu honetako jainkoa, ahal diren modu guztietan pozoitzen dizuete, eta zuek, ergelak, ez duzue ikusten ere zer egiten duen herrialde honetako agintariekin, zeren zuen adimenak, gorputzak, espirituak eta arimak pozoituak daude. Zuen elizetako agintariek pozoitzen dituzte zuen espirituak, gezur pozoitsuekin zuei desbideratzen, eta Eskriturak okertzen eta agerbide, mirak eta mirariekin. Hain gutxik nahi dute aske egingo dien Egia entzutea!

Orain berbak esango ditut beste behin ere ez dituzuenak nahiko entzun eta, haatik, ohartzen dizuet, denbora heldu orduko, ez harrikatu NIRE mezularia. Non daude NIRE beste profetak, NIRE ahotsa entzuten dutenak, eta uko egiten diotenak mundu honetako haragia iraintzen duten mezuak adierazteari? Hau egiteagatik epaituko dizuet, eta ez hitz egiteagatik ohartuz tenpluak eta elizak hondatzen dituen agerraldi honi buruz, agerbide, mira eta mirari faltsuekin. Inauteritako giroa! Bakarrik NI NAIZEK ez du ongi pasatzen! Non daude NIRE Profetak mundu honi ohartzeko esan nien Santu eta aldenduak mantentzeko? Non daude NIRE Apostolu eta Profetak eta besteak “Jarraitu Agintaria” ez dutenak jolasten, eta ohartzen dutenak ez hartzeko parte MARKA honetan demonioena ipintzen dena haginetan eta gorputzean kongregazioetan zipriztintzen dena sinetsaraziz santuagoak eta abantailatsuak hau ez dutenak baino? INOZOAK! Satanasek prestatzen zaituzte eta zuek konturatu ere ez. Hitlerrek urrea errotik atera zuen ahoetatik lehen, eta anti-Kristoa berriro egingo du. Zuek, hau sinisten duzuenak, atzipetuak izan zarete eta urrezko kalentura duzue, egia albo batera utziz, infernutik datozen gezurren truke.

Orain NIRE haurrei berba egiten diet gaitza hau gaitza bezala aitortzen dutenak. Zuek NIRE Josue izan behar duzue eta berak egin zuena egin, eta zuen bidean edozein gaitza aurkezten dena ere zuek preso egiteko, ibili horren inguruan sei egunez behin. Zazpigarren egunean, ibili inguruan ZAZPI bider, jo Shofarren adarra baten bat edukiz gero, gero oihukatu NIK esaten dizuetena esateko. Arrakasta ikusiko duzue, horrela eginez gero eta obeditu NIK esaten dizuetena egiteko. Ziurtatu zuen bihotzak garbiak direla eta mundu pagano honetako altxorrik ez dituenak ezkutatzen, Jerikokoa bezalakoa. Irmotu zintzotasuna eta preso eduki zituenak, sinisteko fedea izan eta santutasunean bizitzen bazarete NIRE aurrean, ARRAKASTA ikusiko duzue, sekula amestu egin ez duzuen moduetan.

Zigarro paketeak da mantentzen zaituena preso? Alkohola edo pornografia da? Norbaitek mantentzen zaitu preso? Zer da, ENE haurra? Zein Jerikoko harresia nahiko zenuke suntsitzen ikustea? Baina, kontuz! Ze gogoratu HERIOTZA heldu zela Jerikora. HERIOTZA etorri zen NIRE arerioetara eta desobeditu zutenei ere. Martxa egin zutenei ARRAKASTARA bidali nien. Irakurri NIRE Liburua: Josue 6. Jerikoko harresiak suntsituko dira, fedea dutenak sinisteko haiek ikusiko dutela berriro ere, ez emakume baten eskutik edo gizon batengatik, baizik eta Jainko Ahalguztidunagatik, NI NAIZ. NI NAIZ bezalakoa ez dago besterik.

LURRIKARA

Orain hurrengo lurrikarari buruz berba egiten dut, profetizatu zena gertatuko zela lurra hondatuko zuela, egundo lehenago bezalaxe. Orain askatzen dut Profeta hau hitz egin dezan NIK esan niona duela egun batzuk. Zer egingo dut? Ostikadak eman NIRE BI OINEKIN orain mundu honetako gaiztakeriari eta gaiztakeriako gizonari utzi NIRE agendatik aurreratzea? Zer egingo dut? Baraua ikusi dut eta otoitzak ikusi ditut atzeratzeko NIK baimentzekotan nengoena. Baina, ez al dio NIRE Hitzak: NIRE herria apalduko balitz eta ahuspeztu, NIK osatuko dut bere lurra? Askok ez dabiltza hau egiten, eta hau atsekabetzen nau baina, zer egin beharko nuke gerragatik gutxik atsekabetzen direnen alde eta herri honetako gaiztakeriagatik deitoratzen direnak? Zer egin beharko nuke? Uzten badut pasatzen, orduan, NIRE Herria, NIGAN konfiantza duena NIK ez dudala egingo eta gertatzen bada, pentsatuko du haren barauak eta otoitzak alferrik izan direla. Satanistak ere, Baali belaunak tolesten dituztenak, badakite boterea dagoela barauan batasunean. Zenbat ahalmen gehiago NIRE herria, NIRE Izenarekin deitzen dena, honela egiten badu? Ez al dio NIRE Eskritura gauza batzuk bakarrik baraua eta otoitzekin aldatzen direla?

Haatik, honela jokatzen ez badut eta NIRE haserrea erakutsi, ostikadaka nazioei munduaren zehar aldi berean, iseka egingo diote NIRE Profetei eta profeta faltsuak deituko diete. Jonas bezala estigmatizatuak izango dira, bera izan zenean, Niniveko herria sinistu zuenean bera faltsukeria profetizatu zuela. Bera NIREKIN haserretu zen. Ostera, benetan diotsuet: maiatzako 8an suntsipen handiari buruz profetizatu zutenak ez zuten gezurrik esan. Aldiz, otoitzak, barauak, bihotz garbiak eta malkoei esker, epaiketa atzeratu egin dut, baina epe labur baterako soilik. Ostikadak egongo dira, baina ez esandako neurrira arte, ez oraingoan. Egitearen gerorapena ematen zaizue, erabilzue zuhurtasunez. Ez gero ohartu zizuen NIRE Profetei izen ona lohitu edo isekarik egin. Alderantziz, oso eskertiak izan zaitezte. Haiek ohartuko ez bazukeen, orduan maiatza beste edozein hilabete bezala izango zitzaiokeen lurrazalean oraindaino.

Orain albiste txarrak, ze NIK denboraldi labur batez atzeratu dut NIRE Epaiketa. NIRE haserrea bakarrik ankerrago bihurtzen da, NIRE sumindura eusten bainaiz, baina bakarrik sutsuago bihurtzen da mundu honetako gaitzaren aurka. Zuen otoitzak bakarrik saihetsezina atzeratu dute, Ninive bezala. Ez gero isekarik egin, ze NIRE Profetei iseka egiten dietenak ikusiko dute zer gertatzen den NIK haiei iseka egiten dietenean. Trufatzaileak ez dira eskertiak egitearen gerorapen honekin, KONTUZ. Axolagabe besteek zer uste duten zutaz, NIK epaituko dizut hitz egiten dituzun berbagatik. Ez duzu egitearen gerorapenik edukiko, baizik eta, garai zehatzean, Zeruko Jainkoa hondatuko zaitu eta zure familia osoa zurekin iseka egiten dabilena eta daukazun guztia. NIRE maiteei emango dizkiet bedeinkazioak, ezta bururatu ere ez zaienei egiten gutxiestea, baizik eta goresten naute egitearen gerorapen honegatik.

Honela jokatzen dut, askok ikusi dezaten NI NAIZ Errukia eta Maitasunezko Jainkoa dela, Sumindurazkoa bezain beste. Honela jokatzen dut, otoitza eta baraua elkartuaren boterea ikus ditzazuen, YAHUSHUAREN Izenean, NIRE eskua mugitzen duena eta atzeratu NIRE Epaiketak datozenak. Baina, kuttunak, Epaiketa atzeratua den heinean, NIRE etorria baita. Itzultzerakoan, hondamen handia egongo da lur honetan, sekula egundo egon ez denik bezalakoa. Ez dira emango ohar gehiagorik, Profetak esaten dutena izan ezik, eta NIRE ERROILU SAGARATUAK zuek Eskriturak deitzen diezuenak.

FEDEGABEEKIN ELKARBIZITZEKO ARRISKUA

Abisu hau ere emititu behar dut orain NIRE zerbitzariaren bitartez. Amets batean esan nion 1999ko apirileko 20an, eta ostera, ez nion baimendu argitaratzeko oraindaino, konfiantzazko banaka batzuei izan ezik. Orain da jakinarazteko garaia. Ez gero NIRE mezulariari errietarik egin! Ze badihardut, zer irabazterik dauka bera mezu bat askatzeko, entzuteko azkura dutenak, entzuterik nahiko ez dutenak?

NIK ametsetan berba egin nion eta zuei hauxe esateko eskatu nion: garaia heldu da, noiz ARRISKUTSUA DEN ETXE BEREAN FEDEGABEEKIN ELKARBIZITZEA. Zeren ezkontideak elkar tradituko dira, seme-alabek tradituko dute gurasoak eta horrela hurrenez hurren. Uztarria desorekatuan zaudetenak, eta hala eta guztiz ere, elkarrekin bizitzeko konpontzen zarete, biak jainko desberdinei zerbitzatzen diete. Nahiz eta fedegabeak esan jainko baten fedea duela, ez da zuk zerbitzatzen eta gurtzen duzun Jainkoa eta lehenengo ipintzen duzuna. Otoitz ezazu ihesbide baten alde, emanda izan aurretik oparia izan zaitezen. Ihesbiderik ez duten haientzat, eta haatik, ihesbidearen alde otoitz egin dutenak, NIK egingo dut ihesbidea zuretzat. NIK ulertzen dut, bakarrik otoitzean mintza ezazu eta egingo dut lehen egin ez dudana. Jerikoko harresia suntsituko dut zuretzat eta fedegabea ez da gehiago oztoporik izango NI gurtu eta zerbitzatzeko. Benetan esan zenezake: nire etxekoek eta nik Jauna zerbitzatuko dugu.

Zuetariko askori irtenbide ekonomikoa hornitu dizuet eta ostera, ez zarete mugitu NIK esan nuenean: IHES EGIZU ORAIN. Zuetariko askok nora joateko tokiak badituzue eta, aldiz, fedegabeekin geratzea erabaki duzue. Zuen ohea egin duzue eta han etzango zarete. Honek atsekabetzen nau. Zuetariko askok erregutu duzue negar baten ihesbideren bategatik eta ez duzue aurkitu. Hauexek dira NIK askatuko ditudanak haiek uste ez duten eratan. Ezta malko bat ere ez, zure etxean inguratzen zaituen gaiztakeriagatik, norbaitengandik zure etxean, ezkontideak edo seme-alabak, ez da pasatu oharkabe. Malko guztiak gordeta daude eta NIK xukatuko ditut zuen malkoak eta bedeinkatuko zaituztet sekula litekeenik uste ez duzuen eratan. EZ AL NAIZ NI ZUEN PAZKOA? Ez al nuen esan NIRE Hitz Santuetan: zer ote dauka zerikusirik argia iluntasunarekin? ENE haurra, egongo da iluntasuna edo argia, ezin litezke biak egon. Argia dagoen tokietan NI bizi naiz, iluntasuna dagoen tokietan satanas bizi da. Ozenki egizu berba eta erakuts nazazu zein Jainkori zerbitzatzen duzun. Zu jasankor zinenean, NI ere jasankor izan naiz, baina orain denbora bukatzear dago, eta urtea amaitzear dago, eta entzuten ez baduzu orain, datorren urtean otoitz egingo duzu. Obeditu nazakezu eta gaizkileengandik aldendu, beste behin ere, jendetzarentzat beranduegi izango da.

FEDEGABEEK ESKAINIKO DIZUETE SAKRIFIZIOAN eta NIK aurretik esaten dizuet orain gertatuko denaz. NIRE Zaharreko Profetari agindu nion, Eskritura Santuetan adierazten den bezala, NIRE abadeei agintzeko paganoengandik, dibortziatzeko beste jainko batzuk gurtzen dutenengandik, ez da horrela? Abadeek umeak izaten zituzten emakume pagano horiekin, eta ostera, NIK ez nituen ezkontza hauek dekretatu. Ikusi duzue etxe batek, norberaren aurka zatiturik, ezin duela iraun. Lehen izan zen bezala, horrela izango da berriro. Apaizek jarki zioten eta NIK NIRE Profeta neukan masailekoak emateko eta bizarra errotik ateratzeko. Berriro hori egin nakien nahi duzu? Bakarrik aldi honetan ez da profeta bat izango, baizik eta Jainko Ahalguztiduna NI NAIZ egiten duena eta askoz ere okerrago izango da. Ez ernegatu, ENE haurrak, aske izatea nahi dutenak eta ostera, ez dakitenak nola lortu.

NIK badakit zuetariko nortzuk hau egiteko gauza diren, eta nortzuk ez. NIK askatuko ditut gauzaez izan direnak, baina haiek NIRI berba egin behar didate. Deitu NIRI eta jar nazazu lehenengo ofenditzera ausartzen haiek lehen laidotu ez dutenean. NIRE herriak ez du beldurrik izan behar fedegabetuenarena, laidoztatzaileenarena, isekariena, ze mundu honek haietako batentzat hartzen badizu ere, NIK ez dut inoiz dekretatu fedegabetuekin bat zarenik. NIK askatuko dizut, NIK Josue Jerikon askatu nuen bezala, berriro. Sinetsi, ez bakarrik zure adimenaz baizik eta zure espirituaz. Jerikoko martxa bat egizu, NIRE eskuak askatzeko horrengandik. Otoi egizu eta NIK erakutsiko dizut NIRE askapena. LEHEN EGIN NUEN BEZALA, EGINGO DUT BERRIRO.

NIRE Zerbitzaria berba hau hitz egiten duena, gantzuduragatik prezioa ordaindu du, mezu profetiko hau adierazteko presoak YAHUSHUAREN Izenean askatu ahal izateko. NIK bakarrik dakit berak ordaintzen duen prezioa, eta beraren aurka altxatzen direnak, satanasek jendetzak askatzera behartua aurkituko da ezkontzetan eta etxeetan uztarria desorekatuan.

Baraua eta otoitza berriro, eta Jerikoko Martxak, harresiak suntsituko dituzte. Baina NIRE herriak, hau egiten duena, ez da utziko txirotasun espirituan, ze irakurri berriro NIRE Josue liburua ikusteko nola NIK bedeinkatu nien, gaiztoen aberastasuna hartu eta zintzoei emanez. Aberastasuna hau ez da erabiltzen mundu honetako plazeretarako, baizik eta NIRE erreinurako, jarraitzeko laguntzen daukadan profeta gutxiei, zerbitzari honek bezala, ausartzen dena hitz egitera oraindik ezein profetarik ausartu ez dena hitz egitera, ondorioak gorabehera. Zuetariko zenbat ezkutatuko duzue NIRE Profeta eta dizipuluak ordua heltzen denean?

Nork egingo du Rahabek egin zuena Josue liburuan? Ez duzue beldurrik izan behar ze, ez nuen NIK esan Josueri emagaldua eta haren familia eta haren ondasun guztia eta zeukan guztia ez hondatzeko edo minberatu? Berak hiria hartu aurretik, harresiak jausi ondoren, Jerikoko harresiak eraikiak hiri gaizto hau babesteko eta, aldiz, NIK erabili nuen NIRE herria oihukatzeko GERRA IRRINTZIA eta HARRESIAK suntsitu ziren HAUTSA bihurtu arte. NIRE herria erabili nuen, NIRE ahotsa entzun zuena eta NIRI obeditu, ez zuena berba bat ere esan ibilaldian, lehengo behin sei egunez eta gero zazpi bider ZAZPIGARREN EGUNEAN eta gero irrintzi egin zuten gerran garaipeneko irrintzia. Batasuna garrantzizkoa denez, bateratuak iraun ezazue eta egizue Josuek egin zuen bezala.

Profeta honi agintzen diot orain egun baten zehar otoitz egiteko aldendurik elkarrekin oihukatuko duzuenean eta Jerikoko Martxa egingo duzue, zuen bizitzatik edozer NIRI ez didatena ematen gorespen, ohore eta aintzarik kentzea nahi duzuen gain. Ez dutenak behar ezer kentzerik ere, NIK agintzen dizuet Jerikoko Martxa honetan nahastu zaitezen zuen anai-arreben alde badutenak askatzeko premia. Utzi harropuztua izateari zeure bedeinkazioaz NIK kendu ez nizkizukeen eta beste bati eman. Ez da beharrezkoa fisikoki elkarrekin egoterik, bakarrik jakin behar da kendu beharra duzuena. Zuen etxe inguruan ibilaldia egizue, fededun eta fedegabe artean haien etxeak zatiturik dauzkatenagatik.

Otoitz egizu eta erakutsiko dizut nola lagundu askatzen zure anai-arrebei YAHUSHUARENGAN. Zeure baraua, otoitzak eta Jerikoko Martxa izango dira erabiliko direnak giltza bezala, sarrailak biratu araziko duena, luzaroan hor egon direnak, herdoilaz itxita antza dutenak, ostera, YAHUSHUAREN Izenean, horrela jokatzen baduzue batasunean, zabaldua izango da, eta NI NAIZEK zabaltzen duena, ez du inolako gizaki edo demoniorik berriro itxiko, bakarrik fedean sinetsi ahal baduzu askapen hau, azkenean ikusiko duzu. Apurtu zure preso anai-arreben sarraila eta askatu batasunean. Etxe guztiak uztarri desorekatuan eskaini iezazkidazue, Abraham Isaak eskaini zuen bezala, eta ikus ezazue zer egiten dudan zuen opariekin. Samaldak askatuak izango dira bakarrik sinistu ahal izateagatik.

Emanda Apostolu Elisheva Sherrie Eliyahuri.

* * * * * * *