PROFEZIA 33

MUNSTROKERIA! MUNSTROKERIA! MUNSTROKERIA!

EMANA APOSTOLU ELISHEVA SHERRIE ELIYAHURI

1999KO APIRILAREN 29AN

HITLER-EN GARAIAN BEZALA, HORRELA IZANGO DA BERRIRO

* * * * * * *

2 KRONIKAK 36:16

Baina haiek Jainkoaren mezulariei iseka egin, beraien esanak gutxietsi eta barre egiten zieten profetei. Jaunak bere herriaren kontra zuen haserrea gainez egiteraino handitu zen eta ez zen salbabiderik izan.

EZ DAUKA EZ GIZONEZKOEN EZ ANDRAZKOEN IZENIK

Aspaldi ohartu nizun, Elisheva, Ministerio honi ez ipintzeko ez gizonezkoen ez andrazkoen izenik, Ministeriorik egon aurretik ere. Zure espirituan ipini nuen, honako ezer ere ez luke izango egina zure eskuz, honako ezer ere ez luke izango egina zure ahoz. YAHUVEHREN ahotik jaio zen. YAHUSHUA zuen MASHIACHREN ahotik jaio zen. RUACH ha KODESHEN ahotik, zuen IMMAYAHREN ahotik jaio zen. Zure eskuz izango balitz, aspaldidanik lur jota egongo litzateke. Aintza Shkhinyahren haizeari esker lur guztian zehar putz egiten dabilena, haize Santua suspertzekoa. Ez da zure arnasagatik, bestela behea jota egongo zinateke.

ISAIAS 42:8

NI naiz Jauna, horixe dut Izena: ez diot NIRE ospea inori utziko, ez NIRI zor zaidan gorespena idolei emango.

* * * * * * *

PROFEZIA 33

Noranahi zoazela ere, NIK seguru eutsiko dizut, edozer gertatuta ere, jakizu NI zurekin nagoela eta seguru mantenduko zaitudala. Baimentzen du Senargaiak minaren bat jazotzea haren Emaztegaiari? Zu zara NIRE Emaztegaia. NI naiz Senargaia. Bai, berehala nator, baina zuk NI ikusi arte, ez uste ez noala babestuko eta gorde NIRE Emaztegaia. Ez al dio NIRE Hitzak: mila zeure alboan jausi arren, gorpuak inguratzen bazaituzte ere, NIK seguru gordeko zaitut?

SALMO 91:7

Zure eskerraldian mila, zure eskuinaldean hamar mila erorita ere, zu ez zaitu joko.

Gogoratzen zara israeldarrak eta egiptoarrak iluntasuna eta argiaz inguraturik zeudenean? Gogoratzen zara egiptoarrak izurriak zeuzkatenean eta israeldarrak ez zeukatenean bat ere ez? Batak besteen ondoan bizi ziren, ez da? Ostera, israeldarrak babestuak izan ziren. Horrela zen orduan, horrela berriro izango da.

MUNSTROKERIA HANDIA! MUNSTROKERIA HANDIA! MUNSTROKERIA HANDIA! Etorriko da NIRE Legeen harropuzkeria egin dutenen gain, NEURE Tora-ri txistua bota diotenen gain, eta Hitz Santua lohitu eta piltzarrak egin duten haien gain.

MUNSTROKERIA HANDIA! MUNSTROKERIA HANDIA! MUNSTROKERIA HANDIA! MUNSTROKERIA HANDIA! MUNSTROKERIA HANDIA! MUNSTROKERIA HANDIA! Etorriko da YAHUVEHREN Hitzari iseka egin zioten haien gain, ezin beherago jarri eta lelokeriatzat harturik!

MUNSTROKERIA HANDIA! MUNSTROKERIA HANDIA! MUNSTROKERIA HANDIA! Diozue errukia eta maitasunezko Jainkoa naizela, eta errieta eta era latzean hitz egiten dudanean NIRE Zerbitzarien bitartez, diozue: hori ez da nire Aita maitekor eta errukitsua. Ez al dut esaten zigortzen ditudala maite dudanak?

ESAERA ZAHARRAK 3:12

Maite duenari egiten baitio Jaunak agiraka, aitak seme kutunari bezalaxe.

Zaplaztada emango dizuet, joko dizuet esker-eskuinean, zapalduko dizuet. Zuen arimengatik baimenduko diot satanasi haragia hiltzera. NIRE maitasun eta errukiari esker, otoitz egizue NIRI garai hura heltzen denean, eta NIK salbatuko ditut zuen arimak.

MUNSTROKERIA HANDIA! MUNSTROKERIA HANDIA! MUNSTROKERIA HANDIA! MUNSTROKERIA HANDIA! MUNSTROKERIA HANDIA! MUNSTROKERIA HANDIA! Munduak sekula lehen ezagutu ez duen bezalakoa! Baina, entzuzue, ez ditut hitz hauek ematen NIRE Emaztegaiarentzat, NIRE haurtxoak, hautatuak eta aukeratuak beldur izan daitezen. NIRE ahotsa entzuten duten haientzat eta beldur direnentzat ez dira. Jakinduria da Jainkoaren beldur izatea. Jakinduria da orbangabea izaten saiatzea. Jakinduria da santutasunean bizitzen mantentzea eta fedegabetasuna ekiditea.

Jainkoaren Berba hartu eta paganoen aurpegietan eutsi esanez: “Honela dio Jaunak”: Begiratu eta ikusi, zure albokoaren etxea suntsitua izango da, izurriak, gaixotasuna, heriotza, hondamena eta txirotasuna etorriko dira eta beitu nola babesten dudan NIREAK diren haiei. Gordetzen ditut NIRE Pazkoan sartu direnak, NIREAK direnak, NIRE Pazkoan sartu zirenak, zuek ihes egingo duzue berehalako epaiketaren munstrokeriarengandik. Errauspen handia dator! Lurrak dardaratuko du eta izuaz ikaratuko da. Eguzkiak eklipsatu liteke NIRE distira lurrerantz hurreratzen naizen artean? Labak arin-arinka isuriko da, ezin du gehiago YAHUVEHREN sumindura barnean itxi. Oi, baina zuek ikusiko duzue NIRE aingeruak kanpamendu egiten NI maite nautenen inguruan. Ez duzue zertan beldurrik izan behar. NIRE ahotsa entzuten dutenak ez dute zertan beldurrik izan behar. Joateko garaia heltzen denean, jakingo duzue.

Ez al nuen ireki Itsaso Gorria? Egin nuen orduan, eta berriro egingo dut. Faraoi okerrak eta haren tropak Israelgo haurren atzetik joan ziren bezalaxe, bakarrik aske izatea nahi zutenak santutasunean bizitzeko eta NI gurtzeko. NIRE haurrei babestu nituen, haien etsaiak hondatu nituen. Orduan egin nuen, eta berriro egingo dut. Israeldarrak desobeditu zuten eta atzeratuak izan ziren esandako lurrean sartzeko NIRE zigorragatik.

ELIZA KATOLIKOAREN HONDAMENA

Begirazue Babiloniako emagalduaren gain datorren hondamena. Gogoratzen duzue Hitler? Esan dudan bezala NIRE Profetei, ikasi Hitler-engandik eta ikusiko duzue, iraganean izan zena, etorkizunean izango dela. Oi! Oi! Oi! Odolezko errekak eriongo dira.

Zuek, kristauak deitzen zaretenak, zuen ahoak urrez beterik: INFERNUTIK BIDALITAKO URREA DA! URREA INFERNUTIK BIDALITAKOA! URREA INFERNUTIK BIDALITAKOA! Aluak zarete! Aluak! Beraz, satanasek har lezake eman dizuedana. Ez al zuen Hitler-ek atera juduen ahotik urrezko haginak? Satanasek iseka egin eta barre egiten du. Lehen zen moduan, berak berriro egingo du. Ezagutzen nautenak badakite hau ez datorrela NIGANDIK. Apalak izatea agintzen dizuet. Zergatik nahiko nukeen NIK zuek arrandiatu dezazuen urrez beteriko ahoarekin? Ez ote da hau harrokeria? Gutxiesten ditut hau irakasten duten agintariak eta NIRE herria galdu arazten dutenak. Jakingo duzue dakizuela, zuek, agintari espiritual gaiztoak, NIRE aurrean jaukitu beharko duzue egun batean eta entzungo didazue esaten: “Alde NIGANDIK zuek, gaizkileak! Ez dizuet inoiz ezagutu!”

Makurtu eta damutu zaitezte. ATERA URREA ZUEN AHOETATIK, SATANASEK ERROTIK ATERA BAINO LEHEN, Hitler-ek egin zuen bezala. Berriro ere egingo dute.

DESEUSTATZE KANPAMENDUAK

Anti-Kristok deituko ditu deseustatze kanpamenduak. Lehen, berak 6 milioi judu hil zituen. ORAIN 666 MILIOI JUDU ETA KRISTAUAK IZANGO DIRA.

Samaldak epelak egongo dira haien fedean, baina haien bizia kendu izana aurretik, pospoloaren sugarra bezala amatatua, sutan egongo dira YAHUVEHREN maitasunaz. Orain ez daukatena, gero edukiko dute. Ez litzateke errazago izango orain zure adimena, gorputza, espiritua eta arima sakrifikatzea, zure borondatea NIRI emanez, NEURE moduan egiten? Ostontzian nahiago duzue itxoitea etorriko diren munstrokeriak jasatera? Ez al ote diot NIRE Hitzan epelei NEURE ahotik okatuko dietela?

APOKALIPSIA 3:15-16

Ezagun-ezagunak ditut zure egintzak. Ez zara hotz ez bero. Ai hotz edo bero bazina! Baina epel zarelako, eta ez bero, ez hotz, botagura emateraino nazkatzen nauzu.

Nola pentsa dezakezu, NIRE Hitza irakurtzerakoan, edozeinek norbere burua “kristautzat” jotzen duena, NIREKIN haizean harrapatua izango denik?

BILDOTSAREN EZKONTZAKO EMAZTEGAIA

Emaztegaia, zeinen bila natorren, prest egongo da, esandakoa betetzen duena eta zintzoa, era guztietan NI maitatzen, gorputza, espiritua eta arima, jantzia dagoeneko, orban barik eta zimur barik.

EFESOARREI 5:27

Horrela prestatu zuen beretzat Eliza distiratsua, zikinik eta zimurrik edo antzeko deusik gabea, santu eta kutsugabea.

Zein Emaztegai itxoitera arazten du bere Senargaia? Gonbidatuak dira atzean geratzen direnak. Senargaiak ez dio Emaztegaiari itxoiten. Emaztegaia prest dago BERA agertzen denerako.

deuseztatze kanpamenduak ez dira NIRE Emaztegaiarekin beterik egongo. NIRE Emaztegaia denik inor ez da hor aurkituko, baina gonbidatuekin beterik egongo da. Emaztegai bat baino ez dut.

Kortaratuak zaudetenean, abereak bezala metatuak, marruskatuak bata besteen ondoan, ez eskumara ez eskerrera mugiezinik, bizirik zareten bitartean, URREA AHOTIK ERAUZIKO DIZUETE, URREA AHOTIK ERAUZIKO DIZUETE, eta bitxiak gorputzetatik. Hau da lortzen duzuena, agerbide, mira eta mirarien atzetik joatearren. Profeta hau bidali nion zuei ohartzeko. Satanas zuei atzipetzen ari da, amuan beita zarete. Begirazue eta intziri egizue, agintari espiritualak bezala, norengan NIK behin konfiantza neukana, NIRE herria zirikatzen duzue beita lez amuan infernuko masailezurretan. Agintari espiritualak gaiztoak urrez azaleztatzen dituzte poltsikoak. Infernuak jenderen ahoak urrez betetzen ditu. Era berean, gaizkileak errotik atera dezakete juduei egin zieten moduan. Ereiten dena, uztatzen da.

GALAZIARREI 6:7

Ez engainatu zeuen buruak. Ez dago Jainkoari barre egiterik. Bakoitzak zer erein, huraxe bilduko du.

Zuek, Israelen, hauxe berriro jarraitzen duzuenok: ez ote duzue ikasi urrea ez irrikatzen ahotik errotik aterata izan ahal ditzaten? Makurtu eta damutu zaitezte gaur!

IHES EGIZUE DESBIDERATZEN DIZUETEN AGINTARIENGANDIK!

Pazkoa afaria egin ez zuten haientzat, jakin barik nola aurrera eraman, edo gogorik gabe hori egiteko, ikas ezazue orain: NIRE EPAIKETAKO PAZKOAREN PREMIA DUZUE!

Beste parada bat ematen dizuet, errukia eta maitasunezko Jainkoa naizelako. Amets batean Profeta honi berba egin nion, beraz, ezingo duzue esan zuen Aitak ez dizuela ohartu. Maite ditudanak zigortzen diet. Horrela zen lehen, horrela izango da berriro. Zuen erabakia da. Obedienteak izatea orain nahi al duzue? Bestela NIRE zigorra jasatea edo NIRE ukamena gero? Lehen zen moduan, horrela izango da berriro.

(Sherrieren Oharra: Ametsa izan nuen, non ni beste Seder bat artezten nengoen Pesaj-koa. Behar duzuen guztiak gutxiengo sinpleak dira. Ikusi nuen ogi matzoh, sagar konpota, errefau pikantea, perrexila, lutxarbi, mahats zukua edo ardoa. Ikasi onetsia agertu zaitezen. Argibide gehiago interneten. Irakurri ezazue Moisesen kondaira, sinetsi berehalako munstrokeriako Pazkoa duzuela. Irakurri ezazue Profezia 31.)

KOHELET 1:9

Gertatu zena gertatuko da berriro, lehen egina eginen da gero ere. Deus ez berririk eguzkipean.

AZKENEKO OHARRA

Honela idatzia dago, honela berba eginda dago. Emanda gantzudurapean, otoitzean, alaba honi, Gerlaria, Emaztegaia eta Zerbitzaria YAHUVEH, YAHUSHUA eta RUACH ha KODESHENA, 1999ko apirileko 29an, arratsaldeko 7:13.

Mesedez, askatasun guztiaz kopiatu dezakezu eta hau hedatu egoki iruditzen zaizun moduan bere osotasun guztian. Baimena ematen ez diedan bakarrak iseka egingo dioten horiek dira eta haien gain madarikazioa ekartzen. Odola ez dago gehiago nire eskuetan. Gur. Elisheva Sherrie Eliyahu.

* * * * * * *