PROFEZIA 32

KONTUZ URREZKO IRRIKAREN ERNABERRITZEAREKIN

EMANA APOSTOLU ELISHEVA SHERRIE ELIYAHURI

1999KO APIRILAREN 14AN

* * * * * * *

2 KRONIKAK 36:16

Baina haiek Jainkoaren mezulariei iseka egin, beraien esanak gutxietsi eta barre egiten zieten profetei. Jaunak bere herriaren kontra zuen haserrea gainez egiteraino handitu zen eta ez zen salbabiderik izan.

EZ DAUKA EZ GIZONEZKOEN EZ ANDRAZKOEN IZENIK

Aspaldi ohartu nizun, Elisheva, Ministerio honi ez ipintzeko ez gizonezkoen ez andrazkoen izenik, Ministeriorik egon aurretik ere. Zure espirituan ipini nuen, honako ezer ere ez luke izango egina zure eskuz, honako ezer ere ez luke izango egina zure ahoz. YAHUVEHREN ahotik jaio zen. YAHUSHUA zuen MASHIACHREN ahotik jaio zen. RUACH ha KODESHEN ahotik, zuen IMMAYAHREN ahotik jaio zen. Zure eskuz izango balitz, aspaldidanik lur jota egongo litzateke. Aintza Shkhinyahren haizeari esker lur guztian zehar putz egiten dabilena, haize Santua suspertzekoa. Ez da zure arnasagatik, bestela behea jota egongo zinateke.

ISAIAS 42:8

NI naiz Jauna, horixe dut Izena: ez diot NIRE ospea inori utziko, ez NIRI zor zaidan gorespena idolei emango.

* * * * * * *

HITZAURRE

Profezia honek hitz egiten du, ez bakarrik urrezko hautsaren agerpenari buruz gorputzan agertzen dena, baizik eta haginei buruz, urrezkoak bihurtzen direnak, Kosovoko gerrari buruz ere. Baina hitz egiten egon zitekeen gaur egungo gerrari buruz Irak eta Afganistan artekoa, ze oraindik egokia izango litzateke. YAHUSHUARENGAN neba batek idatzi zidan eta galdetu egin zidan Profezia 32 honi buruz. Aita YAHUVEHK esan zigun berriro hedatzeko inJesus.com helbidean eta Malaysiatik niri bidalitako posta berria gehitzeko. Malaysian makina bat ditugu YAHUSHUA grekoz Jesukristo deiturikoa, Ministerio honetan esandako egien esker.

Profeziak Malaysia, Afrika, India, Ingalaterra guztian daude, herrialde gutxi batzuk aipatzearren soilik. Irakeko eliza batek baditu profeziak eta haren kideekin partekatzen ditu. Mesedez, otoitz egizue kristau eta judu mesianikoen alde Irak herrialdekoak, gutxiengo bat ezkutua dago eta neba batek idatzi zidan orain dela urte bat, horko Artzaina zela. Zen hitza erabiltzen dut ez baitakit bera edo bere eliza oraindik bizirik ote dirauten albisteetan ikusi dudanaren ondoren. Hauxe dakit: berarekin zeruan topo egingo dut, nahiz eta sekula ez izan berarekin lurrean biltzeko paradarik.

Maitasuna eta bedeinkazioak YAHUSHUAREN Izenean, Elisheva Sherrie Eliyahu.

AZKENEAN AURKITZEN DEN OHARRARI BURUZ

Profeziaren azpian iruzkinak daude eta urrezko Irrikaren ernaberritzea nabaritu zuen gizaki baten hizketako atal bat. Abraham, Isaak eta Jakoben Jainkoak zuengana bidali nau. NI NAIZ YAHUVEH da BERE Izena. NI NAIZ bidaltzen nau, bai juduengana, bai jentilengana, salbu direnenengana, atzean geratu direnengana, salbu ez diren haiengana. Entzun dezazula RUACH ha KODESHI hemen idatzitako berbei buruz hitz egiten eta dena YAHUSHUAREN, YAHUVEHREN eta RUACH ha KODESHEN Izenari Aintza ekar bezala. Belarriak dituenak entzun beza Espirituak dioena elizetara, beste guztiak gor jarrai dezatela.

Hitz eginda zerbitzari honen bitartez Elisheva Sherrie Eliyahu Artzainaren bitartez, 1999ko apirilaren 14an.

PROFEZIA 32

NI NAIZ eta NIRE Seme YAHUSHUA ez gara dentista aintzatuak. Kreazioaren Jainkoa gara. Ez ditugu gizakiaren ibilbideak kopiatzen. Bilatu egia otoitzean, zeren atzipetu nahian dabiltzan horiek ere badaude. Hau sorginkeria, magia, alkimia eta xarma baino ez da, metala urre bihurtzearen magia. Kontuz agintari espiritualak eta herria naturaz gaindiko moduan jasotzen duena urrezko enpaste hauek (batzuek trikimailutzat hartzen duten arren) haien ahoetan. SATANASENGANDIK SEINALEAK JASOTZEN DITUZTE IRRATIA BEZALA, EZINGO DUTE RUACH HA KODESHEN BENETAKO AHOTSA GEHIAGO BEREIZTU. Haien arima saldu dute urrezko ahokada baten truke DAMUTZEN EZ BADIRA ETA ATERA. Saiatu ahalegin guztiekin Jainkoaren aurrean onetsia aurkeztea. Non dago hau NIK eman dizkizuedan Eskritura Santuetan?

Honi deitzen diote “ernaberritzea” baina infernuko suteak haien oinetan miazkatzen ari dira. Jakizue NIRE bideak ez direla munduko bideak. Zuek arineketan zoazte batetik bestera, paganoak ere egiten dute urrearen truke, eta zuek agerbideak, mirak eta mirarien atzean zoazte eta, ez al dakizue anti-Kristok hauxe bera erabiliko duela askori atzipetzeko? Ez al dakizue agerbideak, mirak eta mirariak jarraitzen dietela sinesten dutenei? Ez zuek agerbide, mirak eta mirarien atzean. NIRE zerbitzari leialenak bazter batean utziak dira txerria muturrean urrezko eraztunarekin letxe.

Zuek gauza hauek egiten dituzuenak erakusten duzue zuen benetako fruitua. KONTUZ arduradun baitzarete. Nola ausartzen zarete NIRE benetako zerbitzariei iraintzera, ohartu eta gogoratzen dizuetenak, hautatuak ere atzipetuak izango direla, ahal balitz. Hau baliteke bakarrik inork ez badu nahi ohartu eta esan. Ez diezue gorrotorik izan behar, baizik eta eskertiak haien ausardiagatik. Ez, baina garai hauetan, ona txartzat hartzen da, eta txarra ontzat hartzen da. NIK ez dut premiarik hagin enpasteak urrean aldatzerik arimak salbatzeko edo urrezko hautsa zuen gain sakabanatzerik. YAHUSHUAREN Odola behar da zuek estaltzeko, ez urrezko hautsa.

Hau balitz behar zen guztia, NIK ez nuen emango NIRE Seme YAHUSHUA oparia bezala Kalbarioan. Zuek agintari espiritualak, erokeria honekin salatzen ditudanak, DAMUTU ZAITEZTE GAUR! Ez hartu parte urrezko Irrikaren ernaberritze honetan. Aurkitu nortzuk diren belagileak elizetan, hau sartzen dutenak elizetan eta tenpluetan eta bota kanpora. Itsuak zarete beste itsu batzuei gidatzen. Biak infernuko hesteetan jausiko dira, herria agerbide, mirak eta mirarietara eramatearren, eta ez berrerosketara. YAHUSHUA da HAREN Izena. ENE herria, ihes egizue honelakoak ikusten dituzuen tokietatik. Errieta egin satanasi eta ihes egin. Zuen gain desohorea dakarzue agerbideen gose eta egarri duzuenean eta satanasek ematen dizue nahi duzuena.

Zer egingo duzue satanasek dioenean: ekartzazue zuen txanponak eta nik bihurtuko dut metala urre multzo batean? Ez duzue oraindik ulertzen zuen diruzalekeriak zuen begiak itsutzen ari dela? Ez duzue bereizten honi eskaini diren elizak barrea eta anabasako trufatzaile espiritua haien elizetan? Ez duzue ikusten beste engainu mota bat dela, zuek orban gabe eta zimurrik gabe egotea galarazten duena? Hau beste iruzurra da zuen begiek NIRE etorreratik desbideratzeko. Atzipetuak izan zaretenak eta ez zaretenak damutu, ez zarete NIRE Emaztegaia.

NIRE ardi galduei deitzen diet NIREAK direla aitortu dutenak eta ostera, beste artzain baten besoetara arineketan doazenak, “artzain faltsua”, behin NIRE ardiak deituak izan zirenak gidatuko dienak hiltegira. NIREGANA datozen hauek SALBATZAILEA deika egiten dute horrela agerbideengatik, metala urrean bihurtzeko edo urre hautsa ikustearren. Ez al zarete konturatzen bakarrik maitasuna, NIRE benetako maitasunak salbatuko dituela zuen arimak? Ez al zarete gogoratzen NIK agerbideak, mirak eta mirariak egin nituela Moisesekin, eta faraoi gaiztoak bazeuzkala haren magialariak, belagileak eta xarmatzaileak gauza bera faltsifikatu zutenak?

Satanasek atzipetu nahian ibili zen orduan eta berdin egiten du gaur egun. Urrezko sasijainkoa erabili zuen orduan, urrezko sasijainkoa erabiltzen du orain. Zuek, farisear espiritua duzuenak haragiaren atzetik zoazte, eta ez NIRE RUACH ha KODESHEN atzetik. Zuek, beste garai batean pozarekin begiratu nizuenak, orain antojuaz aldentzen naiz. Diozue ministerio honengatik edota zutoinean ipini duzuen horren esker, ustez gehiago direla direna baino. Zeruko ekintza dela diotenez, bereizi gabe zein espirituari buruz hitz egiten duten, egiatzat onartzen duzue, infernuko putzuko gezurra izan arren.

Aiene NIRE herriari bekatu egiten irakasten dieten horiek eta NIRE RUACH ha KODESHENA ez dena onartzen dutenak! Karrajuetan biraka zaituztetenak eta zaunka txakurrak bezala, eta barrezka anabasako isekan aitortuz Jainkoaren poza dela, beraiek dira. Zuei, agintariak,, oso azkar lurreratuko natzaizue, NIRE artaldea desbideratu duzuenak ohartuak izan aurretik. Hau ohartzat har ezazue, baina oso gutxik onartuko dute NIRE ahotsa entzutea, ze beste baten ahotsa entzun dute orain satanasen bitartez hitz egiten diena. Zuek, agintariak, arduradun zarete. Dakizuenarena arduradun zarete. Zuek, agintari faltsuak, NEURE herria desbideratzen duzuenak, orain NIRE Hitza erabiltzen duzuenak beraiek zarete, aitortzeko YAHUSHUA orain herriaren artean bideratzen ari dela. IRTEN HONELAKO GAUZA GUZTIAK EGITEN DIREN ELIZETATIK egun honetan salatu diedana, edo NIREAK ziren elizetatik, bestela, zuen izenak betiko ezabatuak izango dira Bildotsaren Biziaren Liburutik.

Mundu honetan urrearen aurrean makurtzen zarete eta uste duzue bata bestea baino hobea dela haren ondasunaren arabera. ERGELAK! Bai, ERGELAK deitzen dizuet! Ez al zuten osatu israeldarrak urrezko sasijainkoa desberdina ez dena? NIRE alaba astakirten alditsu Jerusalem ere zorakeria honetan parte hartzen duenez eta NIRE zerbitzariak behin konfiantza haiengan nuena, astakeria hau irakasten dutenez, zuek sinisten duzue NIRE eskuetako ekintza bezala. Galdetu zeuen buruei nola makurtu eta gurtzea urrez haginak enpastatzen dituen jainko faltsuari, desberdina izan ote litekeen urrezko zekorretik. Galdetu zeuen buruei, NIK Aginduak eman nituenean Moisesi harlauzetan idatziak, NIRE atzamarrarekin idatziak, harrian ez urrean. Galdetu zeuen buruei zergatik ez nituen idatzi urrearen gainean. Haatik, aldi berean satanasek NIRE herriko bihotzak bete zituen eta haiek urrezko sasijainkoa gurtu zuten. Hauxe ez da desberdina.

Zuek, agintariak, zenbat salbatzen direnaz harropuzten zarete urrezko Irrikaren ernaberritzeari esker, eta ostera, ez duzue pentsatzen NIK jendearen benetako asmoak ezagutzen ditudala eta ikusten ditudala haien bihotzak? Ez dakizue satanasek berriro urrezko sasijainkoa erabiltzen duela NIRE herriari eramateko gurpen faltsura, eta zuek sinisten duzue NI gurtzen ari zaretela eta NI NAIZI aintza ematen, eta ostera, NI iraintzen ari zaretela? ALDENDU NIGANDIK HONELAKO GAUZAK EGITEN DITUZUENAK! DAMUTU ZAITEZTE GAUR bestela zuen arimek ordaindu beharko dute! Salaketa gehiago ditut zuen aurka, agintariak, kongregazioak eta elizak, NIREAK zaretela diozuenak. Denbora honetan paganoen begiak ere badituzue urrezko Irrikaren ernaberritzean, eta ordez, honetaz salatzen dizuet.

Zergatik belaunikatzen zarete, barautu eta bitartekotza egin gau eta egun, basakeriengatik egiten direnak satanasek berak orkestraturiko gerra batean? Ez al dakizue NI NAIZ epaituko duela gogor OTAN erakundean parte hartzen duten guztiak eta honelako basakeriak egiten dituztenak? Zuen begiak urrean daude eta ez gizon, emakume eta haur errugabeetan, egunero bonbardatzen eta erailtzen dituzuenetan. Artzainak, profetak, apostoluak, ebanjelistak, maisuak, kontuz! Behin NIRE Hitzak esan zenituenak eta orain olgeta jarraitzen duzuenak “jarraitu agintaria”. NI NAIZ da zuek jarraitu behar duzuen agintari bakarra. NI NAIZ ez dio inolako gizon edo andreari jarraitzen. Beraiek jarraitu behar diote NI NAIZI. NI NAIZ ez dago lotsarako autografoen bila dabiltzanen ospean.

NIRE zerbitzariek herriari zerbitzatu behar diote. Berriz, haiek bekatu egitera erakarriak dira gobernuko eroskeriaz isilik geratzeko. Gobernuak zerga eza eskaintzen du eta ohartzen dizue, hitz egiten baduzue, diruaz ordaindu behar duzuela. Diru truk muturrekoa jartzen diozue zeuen buruei. Erakusten duzue zein jainkoari zerbitzatzen duzuen ez duzuenean berba egiten homosexualitatea bekatua dela, abortua bekatua dela, gerra hau bekatua dela. Munduko bideak bekatuak dira. Mundu honen laguna den edozeinek ez da NI NAIZEN laguna edo NIRE Seme YAHUSHUARENA. KONTUZ!

Erregutzen dizuet orain, zuei agintari espiritualak deitzen zaretenak, zuek munduko danborraren erritmoan zabiltzatenok: zergatik ez dituzue NIRE ahotsa entzuten, fedegabetasunen aurka berba egin dezazuen esaten dizuetenean? Isilik geratzeaz, NIRE herriari bekatu egiten irakasten diozue, eta zuen agintari politikoak egiten dituztenaz axolagabe, diozue NI NAIZEK nahi duela, haiek ez dezatela borrokatu fedegabea denaren aurka, ezta gauza hauek egiten dituzten nazioko agintarien aurka iritzia ematea. Otoitz egizue haiek damutu daitezen! Baina ez utzi agintari espiritualak, edo agintari politikoak infernuko sakonetara gida zaizkizuen. Hurkoren odolak ez dezatela zuen soinekoak lohitu. Ez izan itsutuak mundu honetan satanasek eskaintzen duen ospe eta ondasunagatik!

Badago ernaberritzea, bai, baina ernaberritze handia infernurantz doazen pausoenetakoa, fede-ukamenetakoa NIRE egiarengandik. Satanasek ernaberritzea bazeukan, beraz, kontuz ernaberritzeko inauteri faltsuarekin, eskatzen dizuet, agintari espiritualak. Denak ez dabiltza biraka infernuko danborrarekin. Badaude haiek, zerbitzari honek bezala, eta beste batzuek ausardiaz aitortuko dutenak, ihardukiko dute, eta premia egongo balitz, haien biziak NIGATIK emango dute. Ohartzen dizuet: Jakob maite nuen, Esau gorrotatu. NIRE Jakob direnei isilarazten saiatzen zaretenean, arriskuan zaudete Kainen espiritua bezalako batean bihurtzeko. Arriskuan zaudete NIRE maitasuna zuenganako gorrotoan bihurtzeko.

Zuek birao egiten diozue RUACH ha KODESHI, ausartzen zaretenean esatera satanasen ekintza RUACH ha KODESHEK egindakoa dela. Frogatu hitz egiten duen espiritu bakoitza. Frogatu agerbide, mira eta mirari bakoitza. NI NAIZEN Hitzarekin bat dator? Urrezko hautsa zuei eta zuen jantziak zipriztintzen dizuena, urrezko hautsa infernutik bidali dizuetena, izara lez zuei estaltzeko eta zuen begiak itsutzeko eta koma espirituala sakon batera zuei eramateko, zeinean ezin duzuen bereizi zuzena eta txarrarengandik. Eskatzen dizuet, agintari espiritualak, behin konfiantza zuengan nuena, baina ezin dut gehiago.

Zergatik ez zaudete ihardukitzen eta zuen herria ihardukiarazten gerra honen aurka? Zergatik aitortzen zara basakeria hauek egiten dituzten agintari politikoen laguna? Ez al dakizue arduradunak aurkituko zaretela iritzia ez emateagatik beldurren ondorioz zerga eza estatusa galtzeko? Zuek, agintari espiritualak, gobernuaren eroskeria onartu duzue eta isilik geratzen zarete. Zuen oinordetza galdu duzue, Esau bezala, urre eskukada baten truke. Harik eta handiago ministerioa, harik eta gehiago egin zenuketen NIRE herria altxa dezan hitz egitera eta paganoei ezetz esatera. Ostera, erosketa baten ondorioz, isilik jarraitzen duzue, eta errugabeen erailketak baimentzen dituzue, eta odola zuen eskuetan dago, agintari espiritualak, eta haiei jarraitzen dieten guztiak, eta hamarreko eta eskaintzekin laguntzen dietenak.

Ez gero espero NIGANDIK bedeinkaziorik, ze ordua heltzen denean, NIRE askapena eskatzen duzuenean, gogoratu non zaudeten, errugabeak zuen ahotsen premia zutenean haiei defenditzeko. Gerra diruzalekeriagatik! Gizakiak Jainkoaren papera jokatzen eta NIRE herria isilik darrai. Zer egingo duzue, zuek, isilik jarraitzen duzuenak eta begiratzen duzuenak gizonen, emakumezkoen eta haur errugabeen bonbardaketa? Orain, haien odola zuen jantzietan daramazue. Ai denak zerbait egingo balute ozenki berba egitearren, eliza guztiak honen aurka iritzia agertuko izan balute, otoitz egingo balute, barautu eta bitartekari lanak egin, ateak itxi gabe NIRE askapen eskua ikusi arte!

Amerika, oi koitadua! Ze urte askotan zehar gerrako odol isuria ez da zure kostaldeetara heldu, baina orain zuen gain eskatu duzue. Oraindik borreroen eskua eusten nabil, gutxiek errukia eskatzen dutenei esker. Baina datorrenean, ez da egongo aurretiko oharrik. Joko du gauaren isiltasunean eta abisurik gabe. Hain harropuztua zaude, beste inongo herrialderik ez dizulakoan kolpea itzuliko, baina, oi Amerika koitadua! Ze zartadaren ordua heltzen denean, ez da izango esku batek jotzen dizunarena, baizik eta esku anitz joka zeu sartu zaren gauzetatik. Ez dituzu kiderik aurkituko begi bistan inon ere ez, zeren haiek haien herrialdeetan borrokan ibiliko dira. Aiene zuek, ENE haurrak, gerra honen alde azaltzen zaretenak! Zuen dirua odoletan blai dago.

Zuen agintari espiritualak, astero elizan edo tenpluan ministratzen dizuetenak, eta ordez, ez daramatenak herriari barautu, otoitz egin eta bitartekaritza egitera honen aurka, bi okerrak ez dute osatzen zuzen bat. Nola dezakezue, alde batetik erailketa gaitzetsi, eta bestalde, txalokatu zuen nazioa sarraskiak egiten dituena denean? ITXURAZALEAK! Nola esan dezakezue gure ordezkari politikoei bermatu behar diegula, haiek egiten dituztena oker dagoenean? Bai, NIK ipini nituen agintari politikoak haien karguetan. Faraoi gaiztoa ere ipini nion gobernari ustela bezala. Moisesi esan al nion hari obeditzeko bera fedegabea zen artean? Ez al nien israeldarrei esan gobernari fedegabe honengandik ihes egin dezaten?

Ez al nion Moisesi esan gobernari fedegabe honi ohartzeko? Ez al nuen faraoi gaiztoa sortu, eta, bai, Hitler eta Mussolini ere, NIRE sumindura eta hondamenerako NIRE aurrean egin zituzten okerrengatik? Hauxe diotsuet, agintari espiritualak eta isilik geratzen diren guzti haiek: ez zarete bestelakoak Holokaustoan isilik geratu zirenengandik. Hauxe diotsuet, agintari politikoak, isilik geratzen zaretenak, jakinda egiten ari dena oker dagoela, ostera, beldurrez itsasontzia kulunkatzeko. Zuen itsasontzia kulunkatuko da, baina NI NAIZEN sumindurazko eskutik izango da. Ez dut bakarrik kulunkatuko, zuen biziak itzuliko ditut eta behean mantenduko dizuet.

DAMUTU ZAITEZTE GAUR! Azaldu zaitezte gaur. Ez gorrotatu mezu hau ematen dizuena! Bera bakarrik NIRE borondatea obeditzen dabil. Norbaitek azaldu behar du, Moises bezalakoa izan, esanez UTZI NEURE HERRIARI JOAN DADIN! Garaia heltzen denean, eta Israel tropaz inguraturik ikusten duzuenean, orduan izango al da zuek hitz egingo duzuela? Zuen herrialde bera entzuten duzuenean NIRE alaba Jerusalem mehatxatzen, orduan izango al da zuek hitz egingo duzuela? Zuen herrialdearen beraren misilak haren alderantz destatzen dutenean, orduan izango al da zuek hitz egingo duzuela?

Zuen agintari espiritualak bazterrean koldartzen direnak, haien ahoak muturrekoak ipinita, onartu duzuelako urrearen erosketa estalia zuen urrezko hautsean, epelak fedezko itxurakoak, baina barneko federik gabe. Zuek NIRE Hitzak herriari irakurtzen diezuenak, eta ostera, ez duzue hitzen arabera egiten, fedea ekintzarik gabe hilik dago. Zuek zuen gorespenak abesten didazue eta ostera, diot: KANPORA ZUEN GORESPENEKIN, ZEREN EZ DIDAZUE BESTE INOLAKO GORESPENIK AZALTZEN, SOINUAN ZUEN ESPAINEKIN BESTELAKORIK IZAN EZIK. ZUEN BIHOTZAK URRUN DAUDE NIGANDIK. Maitasunari buruz berba egiten duzue eta, aldiz, diotsuet, agintari espiritualak, non dago zuen maitasuna? Maitatzen banauzue, obeditzen nauzue eta herriari irakatsiko zenioke obeditzen. Azaldu zaitezte, Juan Bataiatzailea bezala eta ez izan beldurrik zuen biziengatik.

Kontuz! Damutzen ez bazarete, egunen baten NEUK esango dizuet: Alde NIGANDIK, gaizkileak! Ez dizuet inoiz ezagutu! Jakob maite nuen, Esau gorrotatu. Kontuz ibili, NIRE maitasuna zureganako, ez dezatela gorrotoa bihurtu. Kontuz! Kainek uste zuen eskaintza ona ematen zidala ere, eta jeloskorragatik Abel erail zuen, konturatu zenean, haren eskaintza sakrifiziokoa ez zela nahiko. Zergatik dituzue zuen kongregazioaren begiak haien haginetan eta haien urrean? Erakutsiko dizuet nola agertzen diren Judako Lehoiaren haginak oso haserre dagoenean! Zuek niri iseka egiten didazue zuen gorespenarekin herria sasijainko urre-kolorekoarengana daramana eta inguratzen dizkizuen erailketenganako logaletzen dutenak, eta alderantziz, haien begiak norberenganako haginetan edo besteen ahoetan. Uste duzue ez ditudala entzuten errugabeen ahoko orroak?

Oi nazioak eta gizakiak gaizkileak babesten parte hartzen dutenak, eta hiltzen dutenak NI gurtzen nautenak! OI EDOZEIN NAZIO EGITEN EZ DUENA AHAL DUEN GUZTIA JERUSALEM BABESTEKO! Ezkutatu dut Israel, NIRE alaba aldakorra izan arren, bera NIRE alaba da, eta asko maite dut, eta jeloskor gordetzen dut, eta babestuko dut NIREA dena. Haren begiak itsutuak izan dira, eta orain, urrezko hautsa are gehiago itsuaraztea saiatzen da, baina NIK NEUK malkoekin haren begiak igurtziko ditut, argi eta garbi ikus dezan, eta berak ikusiko du Salbatzaile YAHUSHUA etortzen eta Israel berrerosten. Oi, Jerusalem! Oi, Jerusalem! NIREGANA bilduko dizuet eta NIRE herri inguruan ipiniko ditut NIRE besoak! Eta edozeinek zure aurka etortzera ausartzen denari, aurkituko du zer den Jainko Ahalguztiduna hondatu nahian ibiltzea, Abraham, Isaak eta Jakoben Jainkoa dena.

NI NAIZ da NEURE Izena eta ez dut NIRE Aintza ezertaz edota inoaz partekatzen. Maite nauzue, haatik, ez NIRE Seme YAHUSHUA, lurrean jaio zena, zuen lurraldean, zuen haragiko izterretatik. Hala eta guztiz ere, zuek oraindik gutxiesten duzue sekula ezagutuko duzuen Salbatzaile bakarra. Aldiz, hau aldatzen ari da eta NIRE RUACH ha KODESH Jerusalem gain erraztatzen dabil, eta etsaiak ezin du gelditu. Oi, Israel, ez amore eman NIK gerraren beldurrera, edo gerrako zurrumurruetara edo hondamenera! Sinistu NI NAIZEK salbatuko zaituela eta askatuko dizula arerioaren eskuetatik, eta haur bitxien eskuetatik. Sinistu NIK askatuko dizudala eta NIRE haur guztiak nazio guztietan, su bitxiaren eskuetatik. Ez atzipetu! Bota kanpora belagileak zuen eliza eta tenpluetatik. Bota kanpora NIRE haurren urrezko sasijainkoaren gurtzaileei! Agintariak, damutu zaitezte gaur, fedegabetasunen aurka iritzia aurkeztu ez egiteagatik!

Mezu hau NIRE Zerbitzari Eliyahuren bitartez hitz egiten dut, eta nahiz eta mezuak ez dituen zuen belarriak laztantzen, Abraham, Isaak eta Jakoben Jainkoaren eta zeruko YAHUSHUAREN Aitaren partez dator. NI NAIZ da NEURE Izena eta NI NAIZEK berba egin du egun honetan, beraz, erregistratua gera dadin lurrean, zeruan bezala.

AZKENEKO OHARRA

1999ko apirilaren 14a, goizeko 6:46. Honela hitz eginda dago. Honela idatzia dago. Hauxe da entzun dudan mezua jakinarazteko. Apal-apal berba egiten dut eta Jainko YAHUVEHRI, YAHUSHUARI barkamena eskatzen diot, zerbait osoan entzun ez badut, edo, ofenditu ez egitearren, berba batzuk zentsuratu baditut. Izugarria da hain jainkotiar ardura edukitzea NI NAIZ Kreazioaren Jainkoaren Hitzak esatea. Jauna NI NAIZEK esan dit, arduraduntzat hartzen nauela NIK esaten dudanarena eta esaten ez dudanarena.

Mesedez, Apostolu eta Profeten alde otoitz egizue, ni bezalaxe, hitzak berba egiteko arduraren zama daramagunak, jendeak ez dituena nahi entzuterik. Beste behin ere, joera orokorreko elizetatik kanpo aurkitzen naiz, barnerantz begira. Nik EZ dut ikusi urre hau inoren ahoan, baina aizta bat ezagutzen dut, erasotua dena eta biraolaria deitzen diote RUACH ha KODESHEN aurka hitz egiten duelakoan, esaten didanak “urrezko Irrikaren ernaberritzea” deitzen dela, ez dena inolako ernaberritzerik, inola ere ez. Israeldarrak urrezko zekorren inguruan dantzatu zutenean, norbaitek ausartu zen altxatzera esanez: Ezetz! Hau ez da Jainkorik! Haien urrea harrapatu eta sasijainkoa osatu zuten, aldi berean, Jainko YAHUVEHREN benetako mugimenduan BERAK Legeak idazten zituen HAREN atzamarrarekin harlauza batean!

RICHARD ROBERTS

Bakarrik Richard Roberts, TBNkoa, eta beste profeta eta ministro ospetsuek bakea ematen dizuetelako hau zeruko agerbide, mira eta miraria dela, YAHUVEH eta YAHUSHUA errealitatea dela, ez zaitezte izan atzipetuak, ze gogoratu ENGAINU HANDIA. Ez zaitezte izan atzipetuak. Bibliak dio “fede barik ezinezkoa da Jainkoa laketzea.” Non dago beharrezkoa den fedea urrezko Irrika honetan? Mesedez, zeure arima galdu aurretik, konturatu zaitez ez daukadala ezer irabazterik honen aurka hitz egiteaz. Bakarrik nire zeruko Aitaren borondatea obeditzen nabil. Askatasuna daukat ere, ni ez nagoelako zerga ezan. Ez dut nire oinordetza saldu zerga eza estatusen truk. Ministro anitz Esau bezala aritzen dira, eta ez dira konturatzen ezta konturatuko dira ere beranduegi izan arte. Hauexek dira elizen eta agintarien aurka ditudan karguak. Zein da zuen erantzuna kargu hauei? Zeruko begi guztiak zuen ekintzetan daude. Orain ezin duzue esan ez zaretela oharturik izan.

Abraham, Isaak eta Jakoben Jainkoak hitz egin du zerbitzari honen bitartez, Sherrie Eliyahu. Egun honetan arduraduntzat hartua zara mezu honekin zer egiten duzunena eta berarekin. Mezu hau kopiatu daiteke eta hedatu osotasunean, dagoen bezala, gehitu edo kendu barik. NI NAIZEN eta YAHUSHUAREN zerbitzari apala jarraitzen dut, Sherrie Eliyahu Artzaina.

Idatzi edo bidali posta zure elizan edo tenpluan ni ministratzeko interesaturik bazaude. Eman berri dizudan mezu hau, nik ez nekien idatziko nuenik. Hitz egina dago gantzudurapean, eta mezu profetikoaren atala da, sua bezalakoa dena nire hezurretan, erretzen irteteko. Beste behin, joera orokorreko elizetatik kanpo aurkitzen naiz, baina Ezekiel 3:17-21 esaten dit, zuei ez badizuet ohartzen, eta besteei, ofenditzen duen mezuaren bidez, odola egongo da nire eskuetan. Zuei ohartzen, besteei ohar diezazuen, odola ez dago nire eskuetan.

Nik otoitz egin nuen: mirari hau benetan YAHUSHUARENA bada, esnatu nazan nire haginetan zuloak beterik. Jainkoak baitaki mirari honen premia daukadala. Diru premiagatik eta beldurragatik, mirariaren zain egon naiz, edo gorputz aintzazkoa zeinen haginek ez dute izango premiarik txantxar konpontzeko. Nik nahi dut zuek jakin dezazuen zin egin niola YAHUSHUARI internetetik hedatuko nuela, hau BERA izango balitz. BERAK erakutsiko zukeen miraria egiten. Baita satanasi errieta egin nion esanez ez duela ezer nigan eskatzeko. Zertan esan ere ez, ez daukat nire ahoan urrezko haginik ezta zuloak beterik.

Apostolu Elisheva Sherrie Eliyahu

JASOTAKO IRUZKINAK PROFEZIA HONI BURUZ

Chateko elkarrizketa urrezko Irrikaren ernaberritzea aztertu duenaren batekin.

[Gur] Aizu! Ikusi nuen zure orrialdea urrezko hautsaren ernaberritzeari buruzkoa. Galderak egin al diezazkizuket hori buruz?

[Ivan] Bai

[Gur] Ikusi duzu?

[Ivan] Ezagutzen dut ikusi duenaren bat. Hauxe da gehien daukadana.

[Gur] Ulertzen dut. Ez dakit zer eragiten duen. Nola libratu naiteke horretaz? Nik ez dut sekula eskatu.

[Ivan] Zer gertatu zitzaizun?

[Gur] “Aberastasuneko diruzalekeriako” eliza batean jaso nuen.

[Gur] Antikristoren espiritu bitxia dago zeinekin elkarturik dago. Daniel 11:36.

[Gur] Eskuetako ahur eta atzamarretatik dario olioarekin batera.

[Ivan] Bai, horrela entzun dut.

[Gur] Gorroto dut. Nola aska lezake norbaitek horrengandik?

[Ivan] Urrezko enpasteak jaso zenituen?

[Gur] Ulertzen dudanez, gure altxorrak zerukoak dira, Jesusek irakasten zuen bezala.

[Gur] Ez dut aztertu. Hagin bat baino ez daukat enpastaturik.

[Gur] Badakizu, aberastasun mugimendua diruzalekerian datza eta ez dago benetan Jainkoarengan zentraturik, ez da horrela?

[Ivan] Bai, profezia osoa irakurri behar dut.

[Gur] Bai, jaso nuen.

[Gur] Ez ditut nahi satanasen xelebrekeriak inolaz ere ez.

[Ivan] Profezia 32.

[Ivan] Utzi zenuen eliza horretara joaten?

[Gur] Urrezko substantzia jasotzen ari naiz berbetan ari garen artean.

[Gur] Oi! Bai, irten nintzen, toki judu mesianiko batera noa, non elikatzen nauten.

[Ivan] Urrezko hautsa oraintxe bertan gertatzen ari da. Nola egon da zure harremana Jainkoarekin?

[Gur] Maite dut Jainkoa, maite dut nire izate guztiarekin.

[Ivan] Zergatik uste duzu zuri gertatzen ari zaizula?

[Ivan] Satanasek urrezko hautsa erabiltzen du bere herria markatzeko.

[Gur] Agian gaiztoak nahi du, nik diruzalekeriara bueltatzea? Beitu, gorroto dut substantzia hau. Zeruko benetako urre guztia ere ezin da Jesusekin konparatu. Jesus da benetako altxorra.

[Gur] Troku, marka hau joan dadin nahi dut ORAIN.

[Ivan] Da, izango da piztiaren marka bezalakoa.

[Gur] Nola libra ninteke honetaz? Ez nuen inoiz eskatu ezta nahi ere. Jesus maite dut.

[Gur] Ez dut ematen edo hamarrekoa ematen itxoiten zerbait horren truk, Jainkoari zerbitzatzearren baino ez.

[Ivan] Esan diezazukedan guztia da Jainkoak esandakoa.

[Gur] Zer zen hori?

[Gur] Marka jaso nuen istripuz?

[Ivan] Damutu zaitez eta kendu arazi, ikasi eta agertu onetsia.

[Gur] Nola egin dezaket hau kentzeko? Asko damutu naiz eta ikasten dut, horrela da hausnartu nuela hau oker zegoela.

[Ivan] Ez dakit nola gelditu: barautu eta otoi egin.

[Gur] Kanporatua izan behar du? Liberazioa lez agian? 245

[Ivan] Tenplu mesianiko batera zindoazela zenioen.

[Gur] Bai

[Ivan] Rabinori esan al diozu?

[Gur] Linean daukat norbait liberazioak egiten dituena

[Gur] Nire kideari galdetuko diot, beharbada berak kanporatu lezake

[Ivan] Saiatu, ustez.

[Gur] Ongi, saiatuko dut (irribarrea) GBU

Mesedez, adostu gurekin Gurgarriaren askapenerako.

IRUZKINAK PROFEZIA HONI BURUZ

Gaia: Urrezko hautsa eta barrearen ernaberritzea

YAHUSHUAREN Emaztegai agurgarria,

Agur bero bat Jesusen Izenean. Jakitea nahiko nuke urrezko hautsaren eta barrearen ernaberritzeari buruz, desagertu ote diren. Ikusi duzue horietako norbait orain demonioetatik askatuak izaten ari direnak? Arrakastan bizi ote diren bibliko kristauen antzera?

Ernaberritze horiek hedatu dira nire herrialdean, Malaysia, eta nik neuk ikusi dut neska bat, beste eliza batekoa, urrezko enpasteak izan zituena, orain gris kolorekoak bihurtu direnak. Berari demonioak azaldu zizkion, eta askatua izan zen, Jesusen Izenean otoitz egin zenean. Atzerantz jausi zen.

Nik uste nuen, agerraldi faltsuak espiritu katoliko romanokoak zirela, agerraldi faltsuak eragiten dituztenak, mariaren ikuskariak, loturik daudenak, Maria eta anti-Kristorekin.

Barrearen ernaberritze hori zeukan andre batek ere azaldu zen eta askatzeko prozesuan zegoen. Berak botatzen zituen agerpen faltsua zuen guztia Jesukristo Jaunaren Izenean.

Honelako testigantzarik baldin badituzu, jakinarazi iezadazu.

Jainkoak bedeinka bekizula!

Ps. Michael, Malaysia

ERANTZUNA

Ernaberritze hau zu zeuk ikustea nahi duzu? Begiratu interneten eta egiaztatu zu zeuk. Ezin gara arduradun bihurtu ardiak otsoen kobazulora eramatearena. Sinisten ez badiguzu, arduradun bezala agertuko zara, dakizunarena eta entzun duzunarena. Ziurtatu markatu diguzula eta bueltatu.

1999KO APIRILEKO 16AN 12:12:27 ORDUAN – 0700

Hau zurekin partekatzea erabaki dut. Ez zuen inoiz Zelanda Berriko zerrendara iritsi. Zure Profeziak bakarrik egiaztatzen du Jainkoaren Espirituak niregan piztu zuena. Jainkoak bedeinka bekizula, aizta. Elli.

ERANTZUNA

Gaia: Urrezko hautsa eta urrezko haginak

Gaueko 10:32an 1999ko maiatzeko 4an, K. Walters idatzi zuen:

Nik ez nuen mirari hau jaso, haatik, aho askotan begiratzeko parada izan nuen. A zelako ikuskaria! Gizarte Laguntzan haurtzaroko gehiengo partea, zortzi urrezko hagin berri izan zituen. Beste emakume batek urrezko lau hagin izan zituen edota enpasteak asteartean, eta zapatuan hamaika izan zituen (nik ikusi nion mirari honen bi epealdietan). Gizon batek bi eder, perfektu, distiratsu urrezko haginak izan zituen, eta haietako batek gurutzea haren gain inprimatua zeukan. Badakit sinestezina dirudiela, baina nik ikusi nuen nire begiekin.

ANDRES ETA KIDEAK

Andres eta Kide agurgarria:

Irizpen batzuk partekatzea gura nuke zeinekin oso harriturik nagoen. “Urrezko” gertakari buruzko argitalpena irakurri ondoren, eta “agerbide eta mirari faltsuen” garaiari buruz, Jainkoaren bizitokitik (Jainkoaren tenplutik) etorriko direnak, hauxe da, eliza, nik sinisten dudan horretan gure egunak direla. Irakurri nuen “mirari” honi buruz irrika daudela kristauak, eta galdetzen dut neure buruari: nola nik ez dut horrelako irrika sentitzen, Jainkoaren alaba bezala, baizik eta alderantziz, tristura nabaritzen dut nire barnean?

TACF buruzko erreportaia jarraitzen nuen bitartean, nire pentsamenduak 2 Tesalonikarrei 2ko pasarteetara joaten ziren eta nire barnerako galdetzen dut: zer uste dute kristauek deskribatzen dela kapitulu horretan (nola irakurtzen duzue?)? Nola hausnartzen dute SATANASEN ENGAINUA? Eta nola agertzen da? Uste duzue benetan profeta faltsua eszena tokian sartuko dela “infernuko itxurarekin” adieraziz “Kaixo, ni naiz profeta faltsua”? Uste duzue benetan bereiziko duzuela gezurra agertzen denean zure “ERDIAN” (Jainkoaren bizitokiaren erdian, Jainkoaren Etxean, hau da, elizan)? Kristau gehienak, uste dut, bereziki “agerbide eta mirarizko” mugimenduengana arineketan doazen horiek, ideia dute, “mirari faltsua” sulfuro usaina izan BEHAR duela, edo gogotik “itsusia” izan deabruarena izateko.

Ez atzipetu, nebak eta arrebak. Faltsifikazio satanikoa “Jainkoaren tenplu” BARRUTIK agertuko da, eta ez du berba egiten Jerusalemen eraikiko duten Tenpluari buruz, inolako momentuan, zeren:

Jainkoak ez da hor bizi azkeneko bi mila urteetan zehar, eta

Jainkoak ez da bizi eskuz eginiko tenpluetan.

Zergatik uste dut “urrezko haginen” gertaera eta “urrezko hautsarena” mirari FALTSUA dela? Miraria bera hain arrunt naturakoa da, eta haragizko lizunkeria erakartzen duena, eta biziaren harrokeria [1 Joan 2:16]. Nor da Kristo tentatu zuena, “mundu honetako boterea eta lilurapenekin”? [Mateo 4:8-10]. Urrezko haginak (axolagabe inprimaturiko gurutzea), beti izan dira produktu berezia mundu honetan, bakarrik ABERATSAK ordaindu ahal izan dutenak, “klase” motatakoren bat.

Ez diot hemen Jainkoak ez zukeela erabakiko horrelako gauzaren bat egitea, baina, benetan, ez dagokiola Jainkoaren izaerara uste dut, HAREN bihotza zatikatzen denean bihotzen eta espiritu apurturiko premiengatik, BERA primeran jostatzen aritzea “urrezko aingeru hautsa” zipriztintzen gurtzaile (itsuen?) malkoetan.

Esnatu, herria! Satanasen mirariak zuen ERDIAN agertuko dira, eta bera goraipatuko du bere burua, Jainkoa deitzen den guztiaren gain (edo Jainkoa-“ren” gain) eserita Jainkoaren herriaren erdian Jainkoa bezala (edo Jainkoarena bezala), Jauna Areazkogizona bezala, “urrezko” (engainu gogorra) area zipriztintzen zuen begi logaleetan. BADA GARAIA ESNATZEKO!!! Ez zaitez galdu.

Zerbitzatzen HAREN maitasunean, Elli, hau da, (Grace2u)

2 TESALONIKARREI 2:3-12

Ez zaitzatela inork inola ere engaina! Aurrez, fede-ukamenak gertatu behar du, eta gaiztakeri gizonak hondamenera kondenatua dagoenak, agertu behar du. Hau Jainkoaren izena duen edo adoragarri den guztiaren aurka jarriko den etsaia da, eta Jainkoaren tenpluan bertan esertzeraino eta bere burua jainko egiteraino iritsiko da. Ez ote duzue gogoan, zuekin nengoelarik gauza hauetaz hitz egiten nizuela? Badakizue zerk galarazten dion orain agertzea, ezarritako garaia heldu baino lehen. Zeren indar gaizto eta misteriotsu hori lanean ari da dagoeneko; baina orain erabat agertzea galarazten dion hura desagertu bezain laster, agertuko da gaiztoa. Jesus Jaunak, ordea, bere ahoko arnasaz hondatuko du eta bere etorrera argitsuaz ezereztuko. Satanasen eraginez, gaiztoaren etorrera ahalmen handiz, egintza harrigarriz eta gezurrezko mirariz gertatuko da, eta engainabide guztiak erabiliko ditu galbidean daudenak hondatzeko, hauek ez baitzuten salbatuko zituen egia maitatu nahi izan. Horregatik, indar liluragarria bidaltzen die horiei Jainkoak, gezurrari sinets diezaioten, eta egiari sinetsi ordez, zuzengabekeria gogoko izan zuten guztiak kondena daitezen.

* * * * * * *