PROFEZIA 30

KONTUZ NIK EGINGO DUT USTE EZ DUZUENA USTE EZ DUZUEN UNEAN USTE EZ DUZUEN MODUAN

EMANA APOSTOLU ELISHEVA SHERRIE ELIYAHURI

1999KO OTSAILAREN 8AN

* * * * * * *

2 KRONIKAK 36:16

Baina haiek Jainkoaren mezulariei iseka egin, beraien esanak gutxietsi eta barre egiten zieten profetei. Jaunak bere herriaren kontra zuen haserrea gainez egiteraino handitu zen eta ez zen salbabiderik izan.

EZ DAUKA EZ GIZONEZKOEN EZ ANDRAZKOEN IZENIK

Aspaldi ohartu nizun, Elisheva, Ministerio honi ez ipintzeko ez gizonezkoen ez andrazkoen izenik, Ministeriorik egon aurretik ere. Zure espirituan ipini nuen, honako ezer ere ez luke izango egina zure eskuz, honako ezer ere ez luke izango egina zure ahoz. YAHUVEHREN ahotik jaio zen. YAHUSHUA zuen MASHIACHREN ahotik jaio zen. RUACH ha KODESHEN ahotik, zuen IMMAYAHREN ahotik jaio zen. Zure eskuz izango balitz, aspaldidanik lur jota egongo litzateke. Aintza Shkhinyahren haizeari esker lur guztian zehar putz egiten dabilena, haize Santua suspertzekoa. Ez da zure arnasagatik, bestela behea jota egongo zinateke.

ISAIAS 42:8

NI naiz Jauna, horixe dut Izena: ez diot NIRE ospea inori utziko, ez NIRI zor zaidan gorespena idolei emango.

* * * * * * *

PROFEZIA 30

Gizakiaren bihotza ahitzen da beldurraren beldurrez ikusten dutenean zer datorren mundu honen gain 2000 urtean eta hurrengoetan. Ze iseka egiten dutenak ohartzen dutenei, dastatuko duzue datorrena. Kontuz, zeren, ez jo bermatutzat NIRE errukia, EZ ZAPALDU NIRE SEMEAREN ODOLA ZUEN OINPETAN PROFANATUZ, bekatu egiten eta esanez: “Oi, ederto, barkatua nago.” Ze badiotsuet EZ DAGO BARKAMENIK HAU EGITEARREN. Kontuz, zuetariko sinesten duzuenok iseka egiteko lain Jainkoa naizenik, kontuz, NIRE maitasuna, eta errukia eta jasankortasuna ziurtzat jotzen dutenak. Kontuz, dioten horiekin: Mendekua ez da NIREA, orekazko Jainko batek dio, zein amodiozkoa, zein gerrazkoa.

Mundu honek erein duena uztatuko du. NIRE Haurtxoak, Emaztegaia, Hautatuak eta Aukeratuak, santu bizi direnak, hau azkeneko eguna izango balitz bezala eta benetako Sabbath egunean ohoratzen nautenak eta Santu gordetzen dutenak, NIREGANAKO arreta izan, NI itzuliko naiz eta aurkituko dut NIRE Emaztegaia olioa duena haren argiontzian eta haren Senargaiaren zain, haren Salbatzailea. Eramango dut NIRE Emaztegaia bezala. Argiontzia bakarrik duten horientzat eta ez olioa, konturatuko dira, urrikalmenduaren itxura bakarrik dutela, baina ez dago barrutiko gupidarik. JOANGO DIRA ETA NIRE BILA IBILIKO DIRA BAINA EZ NAUTE AURKITUKO.

Inork ezingo du esan ez dela izan ohartua egun honetan.

Honela mintzatua izan da, honela idatzia izan da egun honetan, emanda Artzainari Elisheva Sherrie Eliyahu 1999ko otsailaren 8an.

* * * * * * *