PROFEZIA 29

HAIEN ZORITXARRA ARDIZ JANTZITAKO OTSOENA!

EMANA APOSTOLU ELISHEVA SHERRIE ELIYAHURI

1999KO OTSAILAREN 4AN ARRATSALDEKO 2:12TAN

* * * * * * *

2 KRONIKAK 36:16

Baina haiek Jainkoaren mezulariei iseka egin, beraien esanak gutxietsi eta barre egiten zieten profetei. Jaunak bere herriaren kontra zuen haserrea gainez egiteraino handitu zen eta ez zen salbabiderik izan.

EZ DAUKA EZ GIZONEZKOEN EZ ANDRAZKOEN IZENIK

Aspaldi ohartu nizun, Elisheva, Ministerio honi ez ipintzeko ez gizonezkoen ez andrazkoen izenik, Ministeriorik egon aurretik ere. Zure espirituan ipini nuen, honako ezer ere ez luke izango egina zure eskuz, honako ezer ere ez luke izango egina zure ahoz. YAHUVEHREN ahotik jaio zen. YAHUSHUA zuen MASHIACHREN ahotik jaio zen. RUACH ha KODESHEN ahotik, zuen IMMAYAHREN ahotik jaio zen. Zure eskuz izango balitz, aspaldidanik lur jota egongo litzateke. Aintza Shkhinyahren haizeari esker lur guztian zehar putz egiten dabilena, haize Santua suspertzekoa. Ez da zure arnasagatik, bestela behea jota egongo zinateke.

ISAIAS 42:8

NI naiz Jauna, horixe dut Izena: ez diot NIRE ospea inori utziko, ez NIRI zor zaidan gorespena idolei emango.

* * * * * * *

AZALPENA

Emakume hau, Barbara, norbere burua artzaintzat hartzen duena, gau batez nire web orriaren arduraduna izan zen, eta jendeei Amway aldera eraman zuen YAHUSHUARENGANA izan beharrean.

Ministroak: kontuz zerga eza estatusa onartzen duten horiekin eta gobernuak erosiak direnak, jendeari ez ohartzeko nazio honetan egiten denaren aurka. RUACH ha KODESHEK esan zidan benetan zerga eza izango dela haien sari bakarra. Gutxi barru, ez da egongo zerga ezik, zer egingo duzue orduan?

PROFEZIA 29

Ministra eta Ministerio honen etsaiak, ardiz bezala zetozenak, eta otsoen betortzak erakutsi zituenak, eta Ministra eta Ministerio honi suntsi nahiak eta irudikatzen duen, madarikatuko duzue eguna (honela dio YAHUVEHK, YAHUSHUAK eta RUACH ha KODESHEK) Ministerio honen izena ostu zenuena nahasteko Haurtxoak, Emaztegaia, Hautatuak eta Aukeratuak. Ez duzu eskubiderik, ezta NI, Jauna, YAHUVEH edo YAHUSHUA ez dizut eman eskubiderik zure ministerioari “Espiritu Santuaren Suaren Ministerioa”. Damutu zaitez gaur, Barbara Engle Santua osteagatik eta NIRE sumindura zure gain pilatzeagatik, zure asmoak eta ministerioa gaiztoak dira. Zeu zara Judas hori, zeini buruz aspaldi Eliyahuri abisatu niona. Itzuli zazpi bider ostu duzun guztia. Kendu ostu duzun izena edo zure arima galduko duzu jarraitzen baduzu suntsipenaren bidetik zoazenetik. Horrelako gauzak egiten dituen inork ez du bizirik iraungo, eta infernuko suteak miaztuko dizute zeure aurpegia eta gorputza betikotasunerako. Itzuli. Utzi ostu duzun guztia.

Kontuz! NI isekatu ez litekeen Jainkoa naiz. Erabili nuen NIRE zerbitzaria, NIRE zerbitzari maitea, zu frogatzeko, zu ohartzeko baina uko egin zenion entzuteari. Zuk irakurri zenituen eta mekanografiatu profeziak, entzun zenituen NIRE epaiketak paganoen gain eta gizakiaren eskuekin eraikita ez den Ministerioa suntsitu nahian dabiltzan gain, baizik eta Jainko Ahalguztidun YAHUVEH, YAHUSHUA eta NIRE RUACH ha KODESHEN eskuekin. Ausartzen zara ministerio baten izena lapurtzera NIRE ESPIRITU SANTUAREN Suaz mintzo dena. Hau egin duzulako, gaur damutzen ez bazara eta gaiztakeria hau utzi, zure arima galduko duzu. Hau da NIRE azkeneko oharra zuentzat Barbara eta Paul. Bakarrik NIRE suntsipenerako zaudete prest. Bueltatu zuen ibilbide txarretatik. Gogoratu Jakob maite nuela, Esau gorrotatuz! Icabod da zuen izena.

Ez uste Eliyahu dela hitz egiten duena ze NIK profetizatzen dut zuen erabateko suntsipena, zuen ibilbide gaiztoak lagatzen ez badituzue. Aspaldi ohartu nizuen eta orain berriro ohartzen dizuet. Zuen txakurra bakarrik agerbide bat zen. NI, Jauna, Jainkoak, bizia ematen dut eta NIK, Jaunak, Jainkoak kentzen dut. Zein zatikorrak zareten! Damutu zaitezte gaur bertan! Kendu Espiritu Santuaren Suaren Ministerioa, zeinen izena NIK ez nizuen eman. Zu aitortzen zara ametsen bilatzailea lez, baina NIK, Jaunak, Jainkoa zerbitzatzen duzuna diozuna, bihurtuko naiz zuen amesgaizto okerrena, entzuten ez badiozu NIRE Profetari orain zuei hitz egiten dizuenari. Itzuli zazpi bider ostu duzuena. Itzuli berari Ministerioaren Izen Santua ostu duzuena. Bakarrik infernuko sua ikusiko duzue gaur egiten ez baduzue. Froga nazazue eta ikusiko duzue, hitz egin dudana egingo ez ote dudan. Froga nazazue eta ikusazue ez ote dudan ekarriko suntsipena zuen eskuekin eraiki duzun guztiari. Ez duzue ikasi iraganean? Ez dudanez gero nahi inor gal dadin, berriro ohartzen dizuet.

Ez pilatu zuen altxorrak lurrean baizik eta eraiki itzazue zeruan. Honela esaten da, honela idazten da, honela gertatuko da, ze hauexek bata eta bakarren Jainko NI NAIZEN Hitzak dira. NI NAIZ izango da zuen etsai okerrena bezala gaurko egunetik hasita, uzten ez baduzue eta itzuli zazpi bider ostu duzuen guztia. Ez bota errua zure senarrari, Pauli, Eva letxe. Bazenekiten egiten ari zenutena oker zegoela. Nabaritu zenuten NIRE bihozmina depresioa moduan eta ostera, ez zineten damutu. NIRE sumindura agertu nizuen zuen txakurraren bizia ukitzen, erakusten zein zatikor den bizitza, baina ikusi zenuten ere nola itzuli dezakedan bizia heriotza dagoenean, gaixotasuna osasuna dagoenean, txirotasuna aberastasuna dagoenean, tristura alaitasuna dagoenean.

Zure emasabelak antzu jarraituko du eta esan dudana uste duzun guztia gertatuko da, itzultzen ez baduzue Eliyahurengandik lapurtu duzuen guztia, eta kendu Espiritu Santuaren Sua zuen ministerioren izenetik. NIK ez nizuen eskatu horrelako gaiztakeriarik egin dezazuen, orbandu Ministerio Santua hau, bakarrik Santutasuna irudikatzen duena eta iseka egin NIK Eliyahuri eman diodanari. Obeditzen ez baduzue, zuen bedeinkazio guztiak, baita ttipienak ere, madarikazioetan bihurtuko dira, idazten duzuen edo ikusten duzuen bakoitzean Espiritu Santuaren Suaren Ministerioa, zuen onurarako eta osperako ostu zenutena. Oraindik jasoko duzue beste madarikazioa, zuen patua faraoiaren modukoa izan arte. Irten plantak egiten dituzten elizatik, Barbara eta Paul Engle. Eliyahuk ez zekien zuek egiten zenuten guztia, baina NIK erakutsi nien besteei. Lanpeturik zeundeten artean, agerbideak eman nizkizuen laga dezazuen egiten zenutena, ostera, zuek ez zenieten jaramonik egin agerbide hauei. Beste behin diotsuet: Damutu zaitezte egin duzuenagatik. Itzuli Ministerio honen izena. Ezabatu zuen fedegabetasuna NIRE Semearen isuritako Odolarekin, utzi doktrina txarrak eta beste onuraren sasijainkoak. Egun honetan ohartuak izan zarete, YAHUVEH, YAHUSHUA eta RUACH ha KODESHEN partez, zeinei zuek diozue zerbitzatzen diezuen.

1999ko otsailaren 4a arratsaldeko 2:12. Zein da zure arimaren prezioa? Ohartutzat jo ezazue eta kontuz, berreskuratuko ditut bedeinkazioak NIK eman nizkizuenak, gaur bertan damutzen ez bazarete. Eliyahu bidali nizuen, frogatuak ahal izan zaitezten, jakinez berak NIRE Hitzak esango zituztela NIK esaten nituenean. Ezin duzue esan ez zinetela esanak izan. Honela dio Armadetako Jaunak: Damutu zaitezte sinesten duzuen eta irakasten duzuen doktrina faltsuaz. Entzuteko grina, begi arretagabeak eta urren zaletasuna aldendu dizkizuete Kalbariotik.

Berba eginda eta idatzia NIRE Zerbitzariaren bitartez, Elisheva Sherrie Eliyahu, 1999ko otsailean 4an arratsaldeko ordu biak eta hogeita bi minutu.

* * * * * * *