PROFEZIA 28

ZEU AL ZARA NEURE EZKUTURIKOREN BAT?

EMANA APOSTOLU ELISHEVA SHERRIE ELIYAHURI

1999KO URTARRILAREN 25EAN

* * * * * * *

2 KRONIKAK 36:16

Baina haiek Jainkoaren mezulariei iseka egin, beraien esanak gutxietsi eta barre egiten zieten profetei. Jaunak bere herriaren kontra zuen haserrea gainez egiteraino handitu zen eta ez zen salbabiderik izan.

EZ DAUKA EZ GIZONEZKOEN EZ ANDRAZKOEN IZENIK

Aspaldi ohartu nizun, Elisheva, Ministerio honi ez ipintzeko ez gizonezkoen ez andrazkoen izenik, Ministeriorik egon aurretik ere. Zure espirituan ipini nuen, honako ezer ere ez luke izango egina zure eskuz, honako ezer ere ez luke izango egina zure ahoz. YAHUVEHREN ahotik jaio zen. YAHUSHUA zuen MASHIACHREN ahotik jaio zen. RUACH ha KODESHEN ahotik, zuen IMMAYAHREN ahotik jaio zen. Zure eskuz izango balitz, aspaldidanik lur jota egongo litzateke. Aintza Shkhinyahren haizeari esker lur guztian zehar putz egiten dabilena, haize Santua suspertzekoa. Ez da zure arnasagatik, bestela behea jota egongo zinateke.

ISAIAS 42:8

NI naiz Jauna, horixe dut Izena: ez diot NIRE ospea inori utziko, ez NIRI zor zaidan gorespena idolei emango.

* * * * * * *

PROFEZIA 28

Zure soldadutzako armak ez dira haragizkoak baizik eta boteretsuak satanasen gotorlekuak suntsitzeko. ORDENAGAILU ERAMANGARRIA izango da arma horietako bat etsaia azaltzeko, etsairengandik ohartzeko, etsaia gelditzeko NIRE Herria ezaguera faltagatik deuseztatua izatetik. ESAN NIRE HERRIARI GAURKO TRESNA HONETAN INBERTITU DEZAN ZE IHES EGIN BEHARKO DUTENEAN, EZIN DUTE BIDAIATU ORDENAGAILU HANDIEKIN. NIK sortu nuen ordenagailua garai honetarako eta asmo honetarako. Hau da ezaguera mugimendua areagotzen duena batera eta bestera. Horrela da nola leku baten egoteko gauza zareten eta halaber, beste toki batean, NIRE Herriari hitz egiten mundu guztian zehar. Ez uste une batez tresna hau ez dela boteretsua. Satanasek internet kontrolpean edukitzeko saioak egiten ditu NIRE Herria isilarazteko, baina berak ezin du ezer NIK baimentzen ez diodana.

Zuen denbora laburra da baina NIK konektatuko zaituztet informatikako ezagupenak dituztenekin. NIRE Herriko sarea ahots boteretsua izango da azkeneko garai honetan. NIRE informatikazko jakintsuak ezkuturik egon dira garai honenbesterako. YAHUVEHREN eta YAHUSHUAREN jakinduria dutenak ezkuturik egon dira garai honenbesterako. Haiek munduan lan egiten dute paganoen ibilbideak ikasteko, paganoen eta haien bideen aurka erabili ahal izateko garai aproposean. NIK NIRE Herria daukat eremu guztietan, axolagabe non beldur izan duzuen: poliziatik armadaraino, Herri Ogasunean ere, gobernuan ere, barazki dendan baita, internet hornitzaileen artean baita, bilatu NIRE Herria. Aurkituko duzue. Orain da garaia haiek altxa daitezen eta dirdiratu, eguzkia bezala emango dute haien dirdira.

Etsaiengandik hornituriko fakultateetan harturiko ezagutza erabiliko da etsaiaren aurka babesteko NIK deitzen ditudanak NIREAK. Haiek jakingo dute moduak legeen inguruan ezinezkoak usten zenituztenak. NIK dauzkat abokatuak, medikuak, NIK dauzkat maisuak eremu guztietan. Ez uste paganoek jakinduria gehiago dutenik. NIRE jakintsuak ezkutaturik mantendu dira denbora aproposa arte. NIRE jakintsuak jakituria dute NI, YAHUVEH eta YAHUSHUARENA eta edozer gauza arin ikasi dezakete arin, nahiz eta inoiz ez zuten hau ikastea pentsatu lehenik. Komunikazioa tresna baliogarria izango da azkeneko garai hauetan.

Ekiditeko moduak daude munduak egitera saiatzen dena NIRE Herria isilarazteko, hor daude. NIK ez dut orain moduak agerraraziko, baina zuek nabarituko dituzue entzuten dituzuenean. Hauxe diotsuet: haiek eraiki ditzakete haien Babel dorreak, aldiz NIK hornituko dut moduren bat NIRE haurrek beti kontaktuan mantendu dezaten. Konfiantza izan NIGAN eta ikasi itzazue NIRE bideak. Jakitun izan zaitezte NIRE Herria ezkutatua egon dena, RUACH ha KODESHEN gaitasun ezkutuak ditu, bakarrik ibili da, beste baten aholkurik gabe hari irakasten diona, eta ostera, RUACH ha KODESHI esker irakatsiak izan dira.

BIDAIATZEA BIHURTUKO DA GEROZ ETA SAILAGO, NAZIO BATETIK BESTERA JOATEA, HERRIALDE HORREN BAIMENIK GABE. Baina ziur diotsuet NIK badaukadala NIRE Herria jada lan egiten eremu hauetan eta NIRE Herriak ihes egingo du ihes egiteko garaia heltzen denean. Baditut hegazkinak, pilotuak eta hegazkin-zerbitzariak. NIRE egitasmoa dut indarrean. NI ustekabean ezin dezakeen harrapatuko Jainkoa naiz, axolagabe arerioak zer uste duen. NIK plangintza dut eta NIRE plangintza zuretzat onerako da, ez zure txarrerako. NIRE egitasmoa NIRE haurtxo, Emaztegaia, Hautatuak eta Aukeratu maiteentzat bedeinkazioetarako da, hamaika bedeinkazio, denak ezin direnak izendatu ere.

NIRE egitasmoak NIRE arerioentzat madarikazioetarako dira, hainbeste ezingo dute denak izendatu. Prestatu zaitezte, arerioak, madarikazioak zuen gain etortzen ari dira! Deituko dizkiote “hondamendi naturalak” baina ez dago ezer naturalik YAHUVEH HASERRE baten eskutik datozen hondamenditan. Zuek harropuzten zarete zuen gainontzekoaz, baina ez da gainontzekorik egongo, NIRE suminduragatik, nahasgabea eroriko dena, baina ez duena NIRE Herria minduko. NIK babestuko dut NIRE Herria, Noeren garaian egin nuen bezalaxe, Loten garaian bezala, Moisesen garaian bezala.

Arerioak amorruaz eta haserreaz haginak karraskatuko ditu, ze ikusiko dute ezer ezin duela gelditu edo oztopatu YAHUSHUA obeditzen dutenei eta konfiantza dutenak haien Artzain Ona bezala. Ez dira egongo otsorik NIRE Ardiak ustekabean harrapatu ahal dutenik. NI otsoen aurretik noa eta berbak hitz egiten ditut NIRE Profeta eta Apostoluei aldiz aurretik ohartuz, non eta noiz otsoak erasoko duten. Beitu, otso hauek ez dira betortz zorrotzako otsoak soilik, haiek ernegatuak dira eta, behin hozka egiten dutenean, haien hozkada hilkorra da. Beraz, ez da hozkada soilik, baizik eta zeure arima eta bizia arriskuan daude.

SUGEAK

Zuri inguratzeko bidalitako sugeak ez dira bat soilik, baizik eta anitz. Sugeak zuri inguratzea saiatuko dira eta haien haginkada ez da suge batena soilik, baizik eta kobrean datza pozoia ziztatzen zaituena zure espirituan, esanez YAHUVEHK eta YAHUSHUAK ezin dutela zaindu HAIEN ardiak, alferrik dela, ziztatuko dizute pozoi gezurtiarekin, esanez: “Konfiantza izan gobernuan, ez zure Jainkoarengan.” Orduan, erabiliko dituzte boa hertsatzaile sugeak zuri ahal diren modu guztietan, ekonomikoki, espiritualki, adimenetik marruskatzeko. Gobernuak boa hertsatzaile bezala marruskatuko dizu aldi berean, kobra erabiliz gezurren pozoi edentsua ziztatzeko, fedean gogorrenak ere beldurrez dar-dar eragiteko.

Baina NIK hitz egiten dut orain zerbitzari honen bitartez esateko, ENE kuttuna, ez duzula beldurrik izan behar ez otsoena ez sugeena. Esan dizut beti izan dudala herria Jainko Handia NI NAIZ gurtu, zerbitzatu eta obeditzeko eta beti horrela egingo du. NI, YAHUVEH eta NIRE Seme YAHUSHUA, isilean begiratzen dugu eta etsaiak zer egiten duen arakatzen dugu eta GURE Profeten bidez jakinarazten dugu eta haiek, haien txandan, ez bakarrik ohartu, baizik eta kementzen dizuete, orain bezala, zuei jakinarazteko NIRE garaian, NIK esango dizuet noiz irten, zer egin, nola ekidin boa hertsatzaileak eta kobra hilkorrak.

NIGAN itxoin soilik, ze NI, Jauna, zuen Jainkoa, sekula ez nabil ez goizegi ez beranduegi. NIK askatuko dut NIRE Herria mirarizkoa irudituko zaizuen modu batean. Bai, egongo dira martirizatuak izango direnak eta izaten ari direnak, baina haien odola lurrera jausten da eta bakarrik beste batzuk altxatzen ditu hitz egin eta burutzeko ekintza handiagoak NIRE Seme YAHUSHUAREN Izenean. Ez atsekabetu NIK baimentzen ditudanengatik NIRE kausaz hiltzera. Baizik eta hobe eginez, deitoratu sarraskia eta tortura egin zuenagatik. Betikotasuna izango dute jasateko egin dutenagatik, NIRE haurrei egin dietenagatik, zeintzuk haien biziak eman zuten NIGATIK. Haiek infernuan modu berean torturatuak izango dira betikotasun guztirako. Martirizatuak direnak bizitzan jasaten dute, baina betikotasunean zehar, ez dute berriro jasango. Haien sariak handiak dira zeruan.

Emaztegai orban eta zimur gabe baten bila nator. IKASI EZAZUE NOLA NI LAKETU, IKASI EZAZUE NOLA NIRI OBEDITU, IKASI EZAZUE ORAIN SAKRIFIZIOZKO ALDAREAN DENA IPINTZEN. NIK itzultzen dizuedana bedeinkazioa izatera doa, NIK kentzen dudana, ez zen sekula planeatua zuek izan dezazuen, ze bakarrik kalte eragingo du. NI Jainko ona naiz. NI naiz zure zeruko Aita eta NIK adi behatzen dut NIRI deika dabiltzanak hitz egiteko, erakusteko zer egin, nora joan. Ez uste une batez ere, zure otoiak entzunak ez direnak. Bakarrik oraindik ez dela garaia erantzunak adierazteko.

NIK itxoiten dut, zuk itxoiten duzun bezala, patxadaz. Itxaroten dut egunero arima gehiago YAHUSHUARENGANA bueltatzen diren artean haien askatzaile eta berrerosle bezala. Ezin dut gehiago itxoin ze ETSAIAK ALDI BEREKO ERASO MUNDIALA HASTEKO ASMOA DU. Ez dut baimenduko NIRE haurrak NIRE ahotsa entzuten dutenak atzipetuak izan daitezen. Entzun ezazue adi etsaien ahotsa, eta ikusiko duzue entzuten duzuenean hedabideetan (irratia, telebista kateak), hau ez da zure Sortzaile eta Salbatzailearen ahotsa. ENTZUZUE ERNE ETA BEGIRA BEGIEI HITZ EGITEN DUTENEAN, EZ EZAZUE ENTZUN BAKARRIK ZUEN BELARRI FISIKOEKIN, BAIZIK ETA ERABILZUE ZUEN BELARRI ESPIRITUALAK, ETA BEITU, EZ ZUEN BEGI FISIKOEKIN, BAIZIK ETA ESKATU RUACH HA KODESHI ERAKUTSI DIEZAZUEN ZUEN BEGI ESPIRITUALEKIN.

Mundu honetan dena ez da dirudiena. Mundu honetan gezurren eta suntsipenaren sasijainkoak nazio anitz eraentzen ditu. Baina Egiaren Jainkoa YAHUVEH eta YAHUSHUA da eta NIK ipini dut gurtzen, zerbitzatzen eta obeditzen nauten haien guztietan RUACH ha KODESH eta RUACH ha KODESHEK banatuko du egia gezurren artetik. RUACH ha KODESH babestuko zaituzte datorren suntsipena eta hondamenarengandik. Ez itxi zuen begiak bakarrik iluntasunera, mundu honetako gauza okerretara begiratzen, baizik eta horren ordez, hausnartu pentsamendu onak, babesa, NIK egin nituen mirariak NIRE haurrak salbatzeko. Moisesen garaian bezala, horrela egingo dut berriro. Era berrian, tresna berri eta gaur egungoekin, baina haatik, NIK babestuko ditut NIRE haurtxoak, Emaztegaia, Hautatuak eta Aukeratuak. Ez bakarrik babestu, baizik eta bedeinkatuko dut NIRE Emaztegaia maitea sekula amestu ere egin ez duen moduetan. Bakarrik NITAZ fio izan zaitezte.

NIRE Emaztegaia direnak aitortzen dutenak eta itxoiten didaten guztiak, ez diet etxera eramango NIREKIN egun horretan. NIRE Seme YAHUSHUAK bakarrik onartuko du Emaztegaia orban eta zimurrik gabea.

Erlaxapen ezaxola batean bizi zara, bekatuan, aldiz, YAHUSHUAREN isuritako Odolpean estaltzen ari zara?

Uste duzu ez duzula obeditu behar NIRE Aginduak eta Santutasunaren beharkizuna, ze YAHUSHUAREN gurutzean bertan behera utzi ziren?

Horrela bada, orduan, zu ez zara NIRE Emaztegaia.

NIRE Emaztegaiak baitaki NIRI maitatzea NIRI obeditzea dela. NIRE Emaztegaiak ez nau frogatzen ikusteko infernurantz zenbateraino hurbil lezakeen eta oraino zerua irabazi. NIRE Emaztegaiak ez du itxoiten ikusteko NIK zigortzen ote dudanik jakiteko honela bekatu egin duela. NIRE RUACH ha KODESHEK akusatzen die eta damutzen dira NIK zigortu baino lehen.

NIRE Semearen Izenarekin haien buruak deitzen duten horientzat eta salbu direla diotenak eta, hala ere, bekatuzko bizitza daramatenak, ez zabiltzate inor engainatzen zuen buruak izan ezik. DAMUTU ZAITEZTE GAUR BERTAN! NIRE Emaztegaiari libratuko diot datorren lazduratik baina ez zuri, nahasten zarena YAHUSHUA ha MASHIACH Kalbariokoaren isuritako Odolarekin olgetan. Uste duzu zure bekatuak estaltzen dituzula zure bekatuetan hausnartzerakoan? Uste duzu elizara joateak kentzen duela bekatu hori besteen aurrean santu itxura duzulako? Ez du esan nahi santu zarela NIRETZAT. DAMUTU ZAITEZ! Lazdura egunak datozenak erakutsiko dute nortzuk benetan NIRE bila dabiltza eta nortzuk NIREGANDIK ezkutatzen ibili direnak. Ez ahaztu ezagutzen ditudala zuen bihotzak. Ezagutzen ditut zuen adimenak. Ezagutzen ditut zuen asmoak zuek mutik ere esan barik. NI, YAHUVEH, sortu nizuna, zure ibilbide guztietan ezagutzen zaitut. Ez da NIRE aurrean ezer ezkuturik. Gogoratu Ananias eta Safira. Haiek uste zuten gezurra esan zitekeela RUACH ha KODESHI. ANANIAS ETA SAFIRAREN EGUNETAN BEZALA, HORRELA IZANGO DA BERRIRO. NIRI ISEKA EGITERA AUSARTZEN DIRENAK ISEKA EGINAK IZANGO DIRA. (Eginak 5:1-11)

YAHUSHUA ha MASHIACHREN Odola Kalbarioan, edo salbatuko du edo, Kalbarioko oparia ukatzeaz edo arbuiatzeaz, kondenatua zaude. Bata edo bestea, batzuentzat, oparia Kalbarioan emandakoa bedeinkazioa da eta betikotasuna ezagutuko dute zeruan. Beste batzuentzat, NIRE oparia NIK eman nuena Kalbarioan, madarikazioa bezala izango da, ze zerurako bide bakarra arbuiatu zuten, barkamenerako bide bakarra. Hau egiterakoan, satanas eta infernua onartu zuten eta eskaintzen duen guztia. Aiene horiek, azkeneko garai hauetan satanasen bideak onartzen dituztenak eta fedegabetasunezko bizimodua daramatenak, zeren zuen biziak antzuak izango dira eta bedeinkazio bakoitza duzuna moztuta izango da! Baina ahalegintzen diren horientzat eta NIRE Aginduak gordetzen dutenentzat, ez dutenak beste jainkorik YAHUVEH eta YAHUSHUA izan ezik, eta bakarrik RUACH ha KODESHEN ahotsa entzuten dutenak eta ez doazenak lilurapen espirituei segika, zuen bizia bedeinkazio beterik egongo da lurrean eta zeruan. Ez dizut sekula utziko ezta abandonatuko. Bakarrik sinistu. Ez alboratu zure fedea nahiz eta datorren Epaiketa Eguna ikusten duzun.

Honela idatzia dago, honela berba eginda dago, 1999ko urtarrilaren 25ean gaueko hamabietan, idatzia, hitz eginda, zerbitzari honen bitartez, Alaba, Gerlaria, YAHUSHUA MESIASEN Emaztegaia, Apostolu Elisheva Sherrie Eliyahu.

* * * * * * *