PROFEZIA 22

MAITEAK EZ ZAITEZTE BIHURTU ZUEN NORBEREKIKO ETSAI TXARRENAK

MINTZATUA/IDATZIA ESPIRITU SANTUAREN GANTZUDURAPEAN APOSTOLU SHERRIE ELIYAHUREN BITARTEZ

1998KO ABUZTUAREN 7AN

* * * * * * *

2 KRONIKAK 36:16

Baina haiek Jainkoaren mezulariei iseka egin, beraien esanak gutxietsi eta barre egiten zieten profetei. Jaunak bere herriaren kontra zuen haserrea gainez egiteraino handitu zen eta ez zen salbabiderik izan.

EZ DAUKA EZ GIZONEZKOEN EZ ANDRAZKOEN IZENIK

Aspaldi ohartu nizun, Elisheva, Ministerio honi ez ipintzeko ez gizonezkoen ez andrazkoen izenik, Ministeriorik egon aurretik ere. Zure espirituan ipini nuen, honako ezer ere ez luke izango egina zure eskuz, honako ezer ere ez luke izango egina zure ahoz. YAHUVEHREN ahotik jaio zen. YAHUSHUA zuen MASHIACHREN ahotik jaio zen. RUACH ha KODESHEN ahotik, zuen IMMAYAHREN ahotik jaio zen. Zure eskuz izango balitz, aspaldidanik lur jota egongo litzateke. Aintza Shkhinyahren haizeari esker lur guztian zehar putz egiten dabilena, haize Santua suspertzekoa. Ez da zure arnasagatik, bestela behea jota egongo zinateke.

ISAIAS 42:8

NI naiz Jauna, horixe dut Izena: ez diot NIRE ospea inori utziko, ez NIRI zor zaidan gorespena idolei emango.

* * * * * * *

AURREKO KONTEXTUA

(Elisheva) Gu denak bekatariak gara graziaz eta errukiz salbatuak eta honela izango ez balitz, zergatik beharko genuke Salbatzailea? Senideen salatzailea da akusatzen dizuetena eta zuen gain ipintzen du erruaren estropezua. Jaunari entzuten diot esanez:

PROFEZIA 22

NIRE seme-alabak: zuen norbereekiko etsai okerrenak bihurtu zarete! Ez dagokizue zuen burua epaitzea baizik eta NIRE Aitari. Utzidazue esaten NIK zer barkatu ahal dudan eta zer ezin dudan, damutu zaitezte bekatuagatik. Ostera, bekatu haiek ahazmeneko itsasora jaurtiak daude. NIRE Odolak garbitu zituen bekatu haiek aspaldi. Haiek nola ekialdea mendebaldetik urruti hala daude.

Zuen pentsamendu eta duela gutxiko etenei buruz, HANDIENA DA MAITE DUDAN NORBAITI JIPOITZA EMAN DIOZUENA, ZUEK AUSARTZEN ZARETE AMESTERA EDO ULERTZERA BAINO GEHIAGO, norbait NIRE Odola isuri nuen harengatik, norbait zeinengatik NIRE Bizia eman nuen eta egingo nukeen gizaki hori bakarra izango bazatekeen, norbait harengandik jipoitua izan nintzen ezagutezina bihurtu arte, NORBAIT HORI ZEU ZARA. Orain amaitu esaten hautatu nizunean errakuntza egin nuela. Saiatzen zara NIRE kontuak esaten? Saiatzen zara esaten NIK burdin hondakinak egiten ditudala?

Saiatzen ari zara NIRI esaten Jainko AHALGUZTIDUN Jauna eta Salbatzailea baino gehiago dakizula? NIRI esateko nahian zabiltza NIK errakuntzak egiten ditudala? Saiatzen ari zara NIRI esaten NIK isuri nuen Odola ez dela nahiko zuri erabat garbitzeko? Zergatik deritxazu NIRI poza lapurtzea erakustearena ez direla harroak aukeratzen ditudanak NIRE partez mundu honetan hitz egiteko, xumeak direla? Hau jakiteaz harropuzten ibiltzeko ez-duinak sentitzen diren horiei dira. Badakizue hau. Bakarrik dakizuena gogorarazten nabil. Hautatzen ditut, ez haien norbereeko indarrez beterikoei, baizik eta ahulenak, ze orduan, ahulak YAHUSHUA ha MASHIACHREN bitartez bakarrik indartuak dira. Edozer gauza egin dezakezue YAHUSHUAREN Izenean. Ez nuen errakuntzarik egin hautatu nizunean NIRE Izenean hitz egin dezazun. NI NAIZ JAINKO AHALGUZTIDUNA ETA EZ DUT ERRAKUNTZARIK EGITEN.

Zenbat bider esan behar dizut? Noiz entzungo didazu? Hautatu nizun eta banekien zer nolakoa zinen eta, bai, tentatuko dizkizun etenak, zu jaio aurretik. Banekien zein demonioen aurka borrokatuko zenituen, satanasek zuregana bidali aurretik ere. Badakit ere nahikoa duzula NIRE grazia gauza guztietan. Badakit ere, Saulok esan zuen bezala: ENE haurra, ZENBAT ETA IRRIKATSUAGO NIRI KAUSITZEN, GERO ETA DEMONIO GEHIAGO BIDALTZEN DITU SATANASEK ERASOTZEN. Ba erne egon eraso hauen aurka. Eraso hauei amore emateko jarreran ez zaitezte ipini. Erabilzu Jaunaren jakinduria NIK eman dizudana, badakizu zer esaten ari naizen, bestela, galdetu. Zeren Profeta honek hitz egiten dizuna gauza guzti hauek nabaritu ditu era desberdinetan. NIRE benetako Profeta guztiak, Bibliako garaietan ere, ez-duinak sentitu ziren. Horrela ez bazen, orduan, NIK alferrikakotzat hartuko nizuke, NI gabe nahikoa zarela uste baduzu.

Adi egon, ENE seme eta alaba maiteak. Utzi ezazue hil saioak egiten NIK bizia eta bizi ugaria eman diodanari. UTZIEIZUE ZOROTASUN ESPIRITUA HARTZEARI. Zorotzat hartzen dizutenak ez dute ulertzen NIK esan eta erakutsi dizuedana. NIRE asmorako hautatu nizun. Hau ez da sokatira. NIK IRABAZIKO DUT eta zuk galdu, horren zalantzan jarraitzen baduzu egia dela jakinda. Ohartua izan zara MAITE DIZUT ETA. Deitu dizut eta zorotzat hartzen dizutenak daude NIK hitz egiten dizutela sinestearren eta besteak ezin dituzten ikusten gauzak erakusten diozulako. zorakeria bakarra zuregan da sinestea zigortzen ari natzaizula aspaldi barkatu eta ahaztutako bekatuetatik. Bakarrik satanasek eta zeuk joaten zarete hara arrantzan egitera, ez zure Salbatzailea. Utziozu arropak garbitzeari jada garbi daudenak. Ez duzu uste NIRE Odola nahikoa dela? Zuk predikatzen duzu, ORAIN SINESTU.

Badut oraindik hamaika gauza esateko eta egingo dut, baina oraingoz digeritu NIK esandakoa ze egia da. NIRE armadura eman dizut ihardukitzeko, NIRE Hitza ihardukitzeko, NIRE Odola garbitzeko, eta NIRE Izena eta Odola sendatzeko, eta zure adimena, gorputza eta espiritua oinazetzen dituen demonioak botatzeko. ostentzean, satanasek gorroto du botere hau, gantzudura eman baitizut otoitz egin dezazun. Zergatik ez duzu sinesten otoitz egiten duzuna? Gorra naizela uste duzu? NIRE besoak laburregiak direla uste duzu zu askatzeko? Uste duzu NIRE Odola, Izena, Hitza eta armadura ez direla nahikoak? Zuek, ENE laztanak, kuttunak, AMORRATU NAUZUE EZ SINESTEAGATIK NIK HITZ EGIN DUDANA.

Orain badakizue hauexek egiak direla, beraz, eutsi tinko eta utzi begiratzeari olatuei zuen bizitzako itsaso nahasietan, ze horregatik da depresioan eta batzuetan bekatuzko pentsamenduetan itotzen ari zaretela. Alderantziz, NIGAN mantendu zuen begiak, zuen Jauna eta Salbatzailearengan, YAHUSHUA ha MASHIACH eta zatozte eta gabiltzan uraren gainean elkarrekin. Behar beste bizkorra zara jakiteko, ez dudala esan nahi fisikoki baizik eta espiritualki. Zatoz, hartu NIRE eskua eta sinetsi eta ez zalantzatu. Itzi atzean zure iragana behin betiko. Goldeari heldu eta egizu lan NIRE erein lurrean eta ez begiratu atzerantz. Gauza bat azkenik, baieztapenaren bila zabiltza bilatu dituzun batzuengandik eta, nola liteke haiek zu laguntzea?

Zure begiko lasto-izpia kentzeko, lehenengo haien bizitzetako haga kendu behar dute. Mundu honetan, tribulazioa izango duzue. Bai, baina NIK garaitua dut mundu hau. ORAIN SINESTU! NIRE zerbitzariari, Sherrie Eliyahuri, esan nizkion bezala berba hauek, orain diotsuet, berriro predikatu, irakatsi eta sinetsi. Beharrezkoa dut gehiagorik esatea? Utzi Joben kontsolatzaileekin inguraturik egoteari, zeren Jobi ez zioten lagundu bezalaxe, oztopoa baino ez ziren harentzat, eta borraka arazi zioten sinesten zuen fedearengatik eta bere Jainkoa defenditu arazi zioten, hauxe bera gertatzen ari zaizu zeuri ere. Beste ohar bat ematen dizuet eta hartu hitzez hitz: ZEURE ESKUZ HILTZEN BAZARA, JEHOVAH (YAHUVEH) HASERRE BATEN AURREAN AGERTUKO ZARA. Beraz, utzi zeure burua hiltzeko saioei eta NIK bedeinkatu dudana hondatzeari. Ohartua zaude: utzi izateari zure norbereeko areriorik okerrena.

Zeren satanasen eginkizuna egiten ibili zara eta hura datza eta barre egin. Orain zeure txanda da satanasen lepotik barre egitekoa. Ez zure indarrean, ez zure ahalmenean, ez zure gantzuduran edo izenean, baizik eta Izen guztien gaineko Izenean, Nazareteko eta Kalbarioko YAHUSHUA ha MASHIACH eta Jainko Ahalguztiduna YAHUVEH, nork lurra du HAREN oin-aulki. NIRE haur kuttunak zarete, seme eta alaba, gudari zein Emaztegai beste baloratzen dizuedanak. NI berriro nator. Sinetsiko al duzu behin berriz? Sinetsiko al duzu sari emailea naizela NIRI haien guztia eman zidatenena? NIRE sariak NIREKIN daramatzat ETA ZEURE IZENA DARAMATE HAIENETAN. Egiaz hautatzen duzu beste bati eman nitzan? NIK zu aukeratu dizut, baina denbora oso laburra da, ez dago norbereenganako gupidarako. Gupida izan NIRE etorrerako prest ez daudenenganako.

Gupidatu Larrialdi Izugarrian sinesten ez dutenak NIK hornituko dudanik haientzat eta salbatuko datorren sumindura handiarengandik. Tristura izan erlijio bategatik salbatuko ditudan sinesten duten horienganako, NIREKIN harremanez egon beharrean. NORBEREKIKO GUPIDA ZEURE ARERIOEN HANDIENETAKOA DA. ERRIETA EGIOZU GAUR NIRE IZENEAN. Elikatu NIRE ardiak berriro, esan dizudan bezala egin dezazun. Egun honetan, NIRE ahotsa entzun duzu, orain hari men egin. Hitz eginda egun honetan beste profeta batengandik, Sherrie Eliyahu (Elisheva), nork bere baitan sentitu dituen gauza guzti hauek, baina badakiena fedea ekintza dela eta ez sentimendua. ZUEK DENAK LANPETURIK MANTENDU ETA ELIKATU NIRE ARDIEI. PRESTATU NIRE EMAZTEGAIA. Orbanik eta zimurrik gabe egoten lagundu egiozue, satanasi beldurrez dardaraka eragiten diona aldarrikatuz.

Ze bene-benetan YAHUSHUA HA MASHIACHREN IZENA GARAIPENA DA eta berriro nator erakusteko. OIHUKATU INTERNETETIK! OIHUKATU ZABALTZETATIK! ALDARRIKATU KALEETAN ZEHAR, ETA ELIZETAN! IRRATIAN ETA TELEBISTAN! YAHUSHUA MESIAS BIDEAN DATOR! GABRIELEK JO DU BERE TRONPETA! Soinu uhinak oztopatuak izan dira orain zeruetan orroka guda jazotzen ari denarekin. Miguelek eta satanasek eta zeruko aingeruak borrokan dabiltza, ona txarraren aurka, baina onak beti irabazten du. Batzuek entzun dute shofarra eta beste batzuek ez.

Haatik, egiaz diotsuet oharra eman dudala adarra entzun duten horiei, Gabrielen shofarra banaka batzuengandik oraingoz entzuna izan arren bakarrik, NIRE Emaztegaiarentzat zen prestatu bedi, Senargaia etortzear baitago. Ez arduratu Gabrielen Shofarren adarra ez entzun arren, ze oraindik denboraldi akordatu baterako da. Zeren, ez al naiz NI dakiena zein urrun dagoen zerua lurretatik? Honen kalkuluak aurretik ordenatu ditut.

Amodio ugari YAHUSHUARENGAN, zerbitzaria, alaba, gerlaria, Emaztegaia, Profeta Sherrie Eliyahu, 1998ko abuztuan 7a.

* * * * * * *