PROFEZIA 21

HILAK ALTXATUKO DIRA

Apostolu Sherrie Elijah

1998ko abuztuaren 7an


* * * * * * *

PROFEZIA 21 BIGARREN ATALA
Hemen beste agerkunde gehiago dago hitz egiten ari naizen arteko Profeta honi eman niona. Prestatu shock baterako zuen irakaskuntza doktrinazkoa eta entzun gehiengoa ulertu ez duen egia. NIRE gantzudura azpian idazten dagoen Profeta honi ametsak eman behar nizkion hau baieztatzeko, baita haren seme txikiaren bitartez hitz egin ere.

Haatik, berak ez zuen entzun, haur berria YAHUSHUARENGAN bezala irakatsitakoa zapuzten zuelako. Prestatu zuen irakaskuntza erlijiosorako shock bat izateko. Eta kontuz! EZ GERO ISEKARIK EGIN ULERTZEN EZ DUZUENAZ. NIK gezurrik ezin duena esan Jainko bat naiz. Profeta honek NIRE gantzuduraren azpian idazten dabil. Berak ezin dizu gezurrik esan eta ez du inolako arrazoirik barregarri geratzeko beraren gain pilatua egongo litzatekeela. Besterik ezin du NIRE egiak hitz egin baino.

Berriki, gauza hauek erakutsi ditut Sherrieri uztailan eta baieztatu ditut beste batzuen bitartez, berak ausardiaz haiek hitz egiten zituen heinean, eta hausnartu eta frogatu mintzo zen Espiritua. Oi, NI egiaz diot NIRE Berban: “Eta hilak YAHUSHUARENGAN (Kristorengan) lehenengo altxatuko dira, eta zuek, bizirik zaretenak, harrapatuak izango zarete, Jaunarekin batzeko airean.” Baina hemen, hau da ulertu ez duzuen zatia. Entzun erne. SATANASEK ISEKA EGINGO DIO SANTUEN BERPIZKUNDEARI. GORPUTZ ESPIRITUALAK DATOZENEAN ETA GORPU LURRAKOEI ATXIKITZEN DIRENEAN, HAIEK BENETAN LURREAN IBILIKO DIRA, NI BERPIZTU NINTZENEAN BEZALA. Santuak berpiztuko dira, ez da horrela? SATANASEK FALTSIFIKATZEN DU NIK EGITEN DUDAN GUZTIA, ETA HORRELA EGINGO DU BERRIRO.

DANIEL 12:1-3
Garai hartan, Mikael, aingeruen buruzagia eta zure herriaren zaindaria, agertuko da. Larrialdi garaia izango da, nazioak nazio direnez geroztik parekorik gabea. Orduan, salbatu egingo da zure herria, biziaren liburuan beren izena idatzia duten guztiak, alegia. Iratzarri egingo dira hilobietan dauden asko; batzuk, betiko bizitzarako, besteak betiko lotsarako. Jakintsuek ortziak bezala distiratuko dute, eta besteei bide zuzenetik ibiltzen lagundu dietenek, izarrak bezala betikotasunean.

ZONBIAK
Orain hau diotsuet gauza hauek gertatzen ikusten duzuenean, ez izan beldur ZONBIEN ARMADENA, YAHUSHUA ha MASHIACHREN GURUTZEKO AHALMENEZ hilak izango direnak. Gogoratu jotzea egur batekin edo Gurutzea irudikatzen duen egurra. YAHUSHUARENGANAKO (Kristorenganako) hilak, NIRE aintzarako ibili eta testigantza emango dutenak, antzinako garaietan bezala ibiliko dira, eta zeruaren testigantza emango dute, EZ IPINTZEKO PIZTIAREN MARKA. Erakutsiko dute bizia dagoela heriotza ostean. NIRE Santuei entzungo diezue eta ikusi gorputz aintzaz beterikoetan hilezinak.

INGUMA GIZAJALEAK
Satanasek esango du, ez direla kristauak bakarrik hilobietatik berpiztu direnak, baizik eta kristauak ez direnak ere, eta erakutsiko du izu handia emanez, NIRE hitzak egun honetan entzun ez dituzten guztien gain. Begiratuko diete haren inguma gaizto gizajaleei, hilobietako gorpu lurrekoekin atxiki direnak, leize hondogabetik irteten kaosa ekartzera, mirari hau jaramonik egin gabe gera dadin. Baina satanasen hilen armada ez dira egiaz amak, aitak, aiztak, nebak, senarrak eta emazteak paganoenak, baizik eta HAGINKA EGITEN DUTEN DEMONIOAK ETA HAUEK BIZIDUNEI BESTERENGANATUAK IZANGO DIRA, baina beste behin, bakarrik paganoak honen ondorioak izan litezke.

Beraz, jo haiei egurrezko zati batekin (Beisbol jolasteko batea) YAHUSHUA ha MASHIACHREN Izenean. ERRIETA EGIN ETA LOTU, BOTA KANPORA DEMONIOAK. Esan:

YAHUSHUA ha MASHIACHREN Odola zuen aurka dago. Satanas eta demonio guztiak nigandik ihes egin behar duzue.

Eta egingo dute. Paganozko hilak behera jauziko dira. OVNI’en irradiazioak ez zuen sortu kaos hau. Infernuko plangintza da eta ohartuak izan zarete egun honetan Profeta honen bitartez, zeinek eskatu zidan, ez uzteko hau esaten NIRE momentu heldu arte. NIRE MOMENTUA DA ORAIN.

Orain beste shock dator. Prest al zaude? Bai, zu harrapatua izango zara NIREKIN airean batzeko. Benetan harrapatua izango zara zure Salbatzailearekin NIRE besoetan. Baina, lehenengo, gogoratzen dizuet: ez al nintzen NI ibili lurrean berrogei egunen zehar NIRE berpizkunde ostean, NIRE gorputz glorifikatuan? Zu YAHUSHUA ha MASHIACHREN gorputza zara eta beraz, gauza bera egingo duzu berriro, NITAZ testigantza emanez eta paganoei ohartzen EZ DEZATEN IPINI PIZTIAREN MARKA, erakusten zerua egiazkoa dela. YAHUSHUA ha MASHIACH benetakoa da. Heriotza ez da azkena baizik eta hasiera, bai salbamenarena, edo kondenazioarena.

Gero, berrogei egun pasatutakoan, zeinetan zuen gorputz aintzazkoetan ibiliko zareten, barrote artean ezingo direnak eutsi, janarien edo uraren premiarik ez dutenak izango, baina har ditzakezue nahi izanez gero. Ez al nuen NIK arraina jan? Ez al nuen NIK gorputz bat Tomasek saihetsean haztatu zuena? HORRELA ZUEK ERE. Ez al nituen paretak zeharkatu? Atea itxita zegoen lehenengo aldiz joan nintzenean NIRE dizipuluengana, gogoratzen zarete? HORRELA ERE ZUEK PARETAK ZEHARKATUKO DITUZUE. EZ LITZATEKE ZUENTZAT EZINEZKORIK IZANGO 40 EGUNEN ZEHAR. Gorputz aintzazkoak ez dutenak atsekabetu egingo dira, ze jakingo dute, YAHUSHUAK egiaz hitz egin zuen esandakoan: “NIRI IKUSTEN DIDAZUEN BEZALA HODEIETARANTZ IGOTZEN, HORRELA GERTATUKO ZAIZUE ZUEI.”

NIK berba horiek esan nituen NIRE RUACH ha KODESHEN medioz NIRE dizipuluei. Orain haiek hitz egiten nabil berriro NIRE dizipulu Sherrie Elijahren bitartez. Alaitu zaitezte NIRI dagozkidan horiengatik. A zelako sari handia benetan lur honentzat zuei ikustea zuen gorputz aintzazkoan eta arerioarentzat jakitea ezin dizuela sekula berriro hil!

Negar egiten ditudan haiengatik margo “Minutu bat gauerdirako” erretratatuak daude: plantak egiten dituzten eliza. ERLIJIOAK ALDENDUKO ZAITU NIRE EMAZTEGAIA IZATETIK. Harremana maitekorra, esanekoa NIREKIN bide bakarra da bedeinkazio honetan sartzeko. Oi, atsekabea, eta malkoak, eta negar zotinak eta intziriak, haien argiontzietan olio gabeko bost birjinak presaka irteten direnean lortzeko, Senargaiaren zain zeuden bost birjinak olio freskoarekin haien argiontzietan lortu zutena! Haiek nahi izango dute zuek daukazuena ETA EZINGO DUTE EROSI EDO HARTU NIGATIK HIL BARIK.

NIRE zain ez daudenak, ez dute sinesten NI etorriko naizenik NIRE Emaztegaiaren bila. Uste dutenak NIRE Emaztegaiak Tribulazio Handia eta Sumindura Handi zeharkatu beharko duela, sentitzen dut esan beharra: EDUKIKO DUZUE SINESTEN DUZUENA. Baina honek ez du esan nahi ez zaretela salbu izango, bakarrik esan nahi du NIK zuei askatzea nahi nuela baina zuek ez zeudela prest. BERROGEI EGUN PASATUTAKOAN, NIRE EMAZTEGAIA ETXERA ERAMANGO DUT ETA BESTA EGINGO DUGU BILDOTSAREN EZKONTZAREN AFARIAN. NIRE EMAZTEGAIA AINTZADUNA BORROKATUKO DU HILEKOEN ARMADA GAIZTOAREN AURKA, lurrean dagoen bitartean, ze haiek badakite gurutzean dagoen ahalmena.

Horregatik deitzen dira NIRE Emaztegaia, horregatik naiz NI haien Salbatzailea. Haren ezkonberriaren soinekoa da zuri distiratsua eta ez du izango odola eta mundu honetako sumindura gainean. Bakarrik NIRE Odola elurra baina zuriago garbitzen du. EGIZUE OTOITZ PROFEZIA HAU HITZ EGIN DION ZERBITZARI HONEN ALDE, ZEREN ARERIOA SAIATUKO DA HAREN AHOA BETIKO IXTEN HAINBESTEKO AUSARDIAZ ATREBITZEAGATIK HITZ EGITEN.

OTOITZ EGIZUE SHERRIE ELIJAHREN ALDE (ELISABETH) JARRAI DEZAN HITZ EGITEN MUNDUAK EZINEZKOA DERITZONA. Ez duzue asko entzun berarengandik, ze jada hura saiatu da haren ahoa isilarazten. NIK jarraituko dut NIRE ardiei hitz egiten eta herrialdeei, aberatsak eta txiroak, nazio guztietako agintariei. Zenbat eta gehiago saiatu ahots hau isilarazten, gero eta altuago oihukatuko dut beraren bitartez.

Handiago izango da sumindura edozeinentzat iseka egiten duena hainbesteko ausardia behar izan zuenez berba egiten uztea. Handiagoa izango da bedeinkazioa esandakoa hartu dutenentzat Sherrie Elijah Profeta honen bitartez.

Honela zen idatzita 1998ko abuztuan 7a goizeko hamarretan. Honela zen mintzatua eta gertatuko da. Gauza hauek esan ditut ohartzeko eta NIRE haurrak beldur izan bitez eta YAHUSHUA ha MASHIACHREN Ebanjelioaren arerioak jakingo dute noren beldur izan eta zertaz izutu. YAHUSHUA ha MASHIACH erruki eta maitasunezko Jainkoa da ETA GERRAZKO JAINKOA. Ez naiz gudan sartzen NIRE haurren aurka baizik eta bakarrik NIRE ARERIOAK BESTE JAINKO ETA JABE BATI DEITZEN DIOTEN AURKA. Ohartuak zaudete!