PROFEZIA 21

SHOCK BATERAKO PREST AL ZAUDE? GABRIELEK JADA JO DU BERE ADARRA!

Apostolu Sherrie Elijah

1998ko abuztuaren 7an


2 KRONIKAK 36:16
Baina haiek Jainkoaren mezulariei iseka egin, beraien esanak gutxietsi eta barre egiten zieten profetei. Jaunak bere herriaren kontra zuen haserrea gainez egiteraino handitu zen eta ez zen salbabiderik izan.

EZ DAUKA EZ GIZONEZKOEN EZ ANDRAZKOEN IZENIK
Aspaldi ohartu nizun, Elisabeth, Ministerio honi ez ipintzeko ez gizonezkoen ez andrazkoen izenik, Ministeriorik egon aurretik ere. Zure espirituan ipini nuen, honako ezer ere ez luke izango egina zure eskuz, honako ezer ere ez luke izango egina zure ahoz. YAHUVEHREN ahotik jaio zen. YAHUSHUA zuen MASHIACHREN ahotik jaio zen. RUACH ha KODESHEN ahotik, zuen IMMAYAHREN ahotik jaio zen. Zure eskuz izango balitz, aspaldidanik lur jota egongo litzateke. Aintza Shkhinyahren haizeari esker lur guztian zehar putz egiten dabilena, haize Santua suspertzekoa. Ez da zure arnasagatik, bestela behea jota egongo zinateke.

ISAIAS 42:8
NI naiz Jauna, horixe dut Izena: ez diot NIRE ospea inori utziko, ez NIRI zor zaidan gorespena idolei emango.

* * * * * * *

DANIEL 12:1-3
Garai hartan, Mikael, aingeruen buruzagia eta zure herriaren zaindaria, agertuko da. Larrialdi garaia izango da, nazioak nazio direnez geroztik parekorik gabea. Orduan, salbatu egingo da zure herria, biziaren liburuan beren izena idatzia duten guztiak, alegia. Iratzarri egingo dira hilobietan dauden asko; batzuk, betiko bizitzarako, besteak betiko lotsarako. Jakintsuek ortziak bezala distiratuko dute, eta besteei bide zuzenetik ibiltzen lagundu dietenek, izarrak bezala betikotasunean.

PROFEZIA 21

OIHUKATU INTERNETETIK!
OIHUKATU ZABALTZETATIK!
ALDARRIKATU KALEETAN ZEHAR, ETA ELIZETAN! IRRATIAN ETA TELEBISTAN!
YAHUSHUA MESIAS BIDEAN DATOR!


GABRIELEK JADA JO DU BERE TRONPETA. Soinu uhinak oztopatuak izan dira orain zeruetan orroka guda jazotzen ari denarekin. Miguelek eta satanasek eta zeruko aingeruak borrokan dabiltza, ona txarraren aurka, baina onak beti irabazten du. Batzuek entzun dute shofarra eta beste batzuek ez.

Haatik, egiaz diotsuet oharra eman dudala adarra entzun duten horiei, Gabrielen shofarra banaka batzuengandik oraingoz entzuna izan arren bakarrik, NIRE Emaztegaiarentzat zen prestatu bedi, Senargaia etortzear baitagoelako. Ez arduratu Gabrielen Shofarren adarra ez entzun arren, ze oraindik denboraldi akordatu baterako da. Zeren, ez al naiz NI dakiena zein urrun dagoen zerua lurretatik? Honen kalkuluak aurretik ordenatu ditut.

Berehala, egizu agindu eta deitu dizudana egiteko. Diruz bedeinkatu dieten horiek, itzultzen naizenean eta zuen dirua pilatzen aurkitzen dizuedanean, egun euritsu baterako, eta profetak eta apostoluak premiak pasatzen utziz, nortzuk hitz profetikoak munduaren zehar hitz egin behar dutenak eta NIRE etorrerari buruz eta prestatzeko premia, aiene horixe egin duten horiek!

Aiene muturrekoa ipini dietenak edo saiatu muturrekoa ipintzen edo amore gabetzen edo oztopatu berba egiteko NIRE Apostolu eta Profetei! Aiene iseka egin duten horiek, NIRE Apostolu eta Profetei jipoitu honi buruz hitz egitearren! Ohartuak izan zarete! Orain, esazue besteei. NIK esan nion NIRE zerbitzari Sherrie Elijahri hau lehenengo eta esan nion frogatzeko mintzo den Espiritua eta besteei esateko pixkanaka. Hark izango zuela topatzen zebilen konfirmazioa, berak ezagutzen ez zituen haiengandik, baina NIK banekien entzuteko belarriak zeuzkatela. Hau haren doktrina eta irakatsitako sinesmenen aurka zihoan, Gabrielek tronpeta jo zuenean. Orduan, zuek, bizirik zaudetenak, harrapatuak izango zarete NIREKIN batzeko airean.

Hau egia da, baina ez dakizuena zerbitzari honen bitartez orain agertzen dizkizuedan agerkundeak dira. Zuen erlijioaren aurka joango da, bai, eta zuen doktrina. Baina NIRE Hitzak fidelak eta egiazkoak dira. GERTAKIZUEN HAUEN ARTEAN DENBORA-TARTEA DAGO. Lehenengo, Gabrielek Shofarra jotzen du, GERO GERRA HANDIA ZERUETAN, LUR HONEK IKUSTEN ARI DENA JADA: OINAZTUAK, ETA ENTZUTEN ARI DENA: NIRE TRUMOIEN ORROAK. LUR HONEK NABARITZEN ARI DA DURUNDI KATAKLISMIKOAK EMAKUMEA ERDITZEAR DAGOENA BEZALA. ZERUAK ERDITZEN ARI DIRA YAHUVEHREN SEMEA BERRIRO DATORRENA. Zeruak dardarazten ari dira emakumea erditzen bezala. Egongo dira:

Urakanak

Tornadoak

Sumendiak eta

Lurrikarak

Eta gero eta handiagoak proportzioan NIRE etorria hurbiltzen den heinean.

Beti izan dituzue gauza hauek, egia, baina orain aldaketa ikusiko duzue atmosferan, ze NI bakarrik naiz YAHUVEH Jainko Ahalguztiduna. NIK erakutsiko dut nola ezin dezakezuen fio izan egutegiaz, zein aro agertuko denari buruz. Erne begiratu planetei NIK aldatzen dudan artean sinesten zenuena, eta erakutsi sekula ikusi ez duzuena oraindik.

Beitu eguzkiari eta ilargiari eta izarrei ze, berriro, ezusteak dauzkat gordeta lur honentzat. Erakutsiko dut NI bakarrik naizela YAHUVEH Ahalguztiduna. NIK ezarriko dut ez naizela jada trufatua izango. Paganoa zioena ezinezkoa zela, NIK erakutsiko dut YAHUVEH Ahalguztidunarekin gauza guztiak posible direla. Paganoen sasijainkoak birrinduko dira. LURRA ZABALDUKO DA ETA BUDA IRENTSI. Erakutsiko dut zein sasijainko erkinetan ipini duten haien konfiantza paganoek. NIK ez dut izango beste jainkorik NITAZ aparte. Beste jainkoei gurtzen dieten horiek haien jainkoekin hilko dira damutzen ez badira gaur. Bihar beranduegi liteke. Ohartua zaude! YAHUSHUA ha MASHIACHREN aurrean ipintzen duzun edozer gauza sasijainkoa da, bai pertsonaren bat, lekua edo gauzaren bat. NI baino gehiago maite duzun edozer gauza, NIK kenduko dut. Nahum 1 argi eta garbi adierazten du NI Jainko jeloskorra naizela.

Ikusiko nauzue borrokan eta NIRE etsaiak suntsitzen. NIK banatuko dut NIRI dagozkidanak haien adimen, gorputz, espiritu eta arimetan. NIK badakit nork gurtzen duen YAHUSHUA egiaz eta nork daukan benetan RUACH ha KODESH erakusteko lurreko ontzietan bizilagun bezala. NIRI EZIN DA ZIRIA SARTU HITZ ERREPIKAKORRIEKIN EDO ERLIJIO BATEN EKINTZEKIN. NIRI iseka egin didate eta Santu den guztiari iseka eginda izan da, eta NIRE Izena madarikatzen da, etengabe zuen irratietan madarikatzen da, abestietan, telebistan eta etxe barruan NIRE haurrak bizi direnetan ere. NIRE aintzarako apartatuko nazioan, ume txiki batek Sortzaileari esateko lain ausarta eta lotsagabea “Jainkoarengan fio gara” eta haatik, iseka egiten ari zarete, NIRE RUACH ha KODESHI baimenik ez emanez egoteko zuen ikastetxeetan, epaitegietan edo gobernuetan. NIK ERAKUTSIKO DIOT AUZITEGI GORENARI NOR DEN GORENA BAKARRA. NIK erakutsiko dut zer gertatzen zaion ume bati diona “alde, ez dut gehiago behar YAHUVEH Aita hori.”

NIK erakutsiko diot Amerikari eta adibide bezala erabiliko dut, ze TXARRENA AZKENERAKO GORDE DUT. Zuen zigorra gordeta dago. ARRANOAK BABESTU BEHAR ZUEN HERRIALDEA KLIKATUKO DU. Oi! Oi! Baina NIK entzun ditzaket NIRE haurrak, NIRE benetako haurrak, NIRE seme-alabak, bai ume bai helduak, bai okela jaten dutenak bai oraindik NIRE bularretatik esnea edoskitzen dutenak. Eta haiek diote: “ez ni, ziur ni ez, ni Ameriketan bizi naiz, zer izango ote da nitaz?” Zuen batzuen begitatik malkoak darie izuez, besteak malkoak distirarazten dituzte aldizka.

Hau diot NIRE RUACH ha KODESH duten horiei eta lehenengo ipintzen nautenei eta ez direnak lotsatzen YAHUSHUAREN Izenaz edo birjaioak deitu izanaz, RUACH ha KODESH beteriko kristauak, entzun erne, eta NIRE ahotsa ezagutzen duten horiek, ulermen guztia gainditzen duen bakea sentituko dute, eta jakizue NI naizela, zuen Jabea YAHUSHUA ha MASHIACH, zerbitzari honen bitartez munduari berbetan.

Hau da zuen Salbatzaile YAHUSHUAK dioena HAREN haurrei RUACH ha KODESH beterikoak, entzun adi eta errazue entzuteko prest dauden guztiei. Moisesen garaian bezala, horrela izango da berriro. NIK BANANDUKO DITUT ISRAELDARRAK EGIPTOTARRENGANDIK.

NIRE bedeinkazioak eta NIRE madarikazioak, bedeinkazioak NIRI obeditzen nautenei eta madarikazioak NIRI desobeditzen nautenei. Ez al nuen hornitu haientzat leku bat, faraoi gaiztoak ezinezkoa egin zuenean hantxe bizitzea herrialde paganoan? Ez da hau ere gertatzen Ameriketan? Ez al duzue ikusten faraoi gaiztoak ere altxatzen gobernu moduan zuen askatasun kristauak kentzen? Onartzen dituzte legeak esanez ezin dela hitz egin NIK higuintze deitu ditudanen aurka, derrigortzen zaituzte ordaintzera higuintze horientzat zerga diruekin NIK dekretatu ditudan ez ordaintzeko, bizi motak argi eta garbi NIRE Hitzan adierazi ditudanak YAHUVEHRENTZAT higuintzeak direla.

Herri baten bizi zarete, Ameriketan, non NIRE Izena etengabe iseka eta madarikazio gauza den. Madarikazioa bakarrik NIRE Izena diru truk madarikatzen duten gain erortzen da. Ez zaituztet barkatuko honengatik, aktore (Woody Allen, adibidez) hauek ez badituzte damu malkoak isurtzen eta jendaurrean aitortu bekatu egin dutela. Ez al nuen gotorlekua hornitu Lotentzat ihes egin zuena? Loten emaztea bakarrik atzerantz begiratu zuenak suntsitua izan zen. Ze berak ihes egiten ari zeneko bizimodua nahi zuen. Beraz, sari berdina eman nion: suntsitzea!

Ez al nuen ba gotorlekua hornitu Noerentzat? Zergatik ez nuen ba gotorleku segurua hornitu NIRE RUACH ha KODESH beteriko haurrentzat? Zergatik zalantzatuko zenuen NIRE maitasuna, haiek ez zutenean horrela egin?

Oi nola atsekabetzen nauzuen horrela egiten duzuenean! Ez al naiz gauza zaintzeko NIRI eta NIRE Aitari dagozkigun guzti horiek lurra honetan? Utzi eizue NITAZ zalantzatzeari. Moises garaian, ez al nien derrigortu paganoei haien zilarra eta urrea ematera santu ziren haiek esku hutsik eta txiro irten ez daitezen? Gaiztoen ondasuna zintzoentzat gordeta dago.

Ez eizue entzun iragarpen ekonomikoak. Hauek paganoen iragarpenak dira, ez NIRE haurrenak. YAHUSHUA, YAHUVEH eta RUACH ha KODESHEN Aintzarako, NIK NIRE Herria bedeinkatuko dut, sekula amets egitera ez ziren ausartuko moduetan, ez haien norberekeriarako. Hau ematen ari naiz, NIRE Apostolu eta Profetak munduari oihukatu ahal izan dezaten: GABRIELEK HAREN ADARRA JO DU.

NIRE ahotsa entzun dezakezuen haurrak: AGINTZEN ZAITUZTET AUSARDIAZ BERBA EGITERA ATREBITZEN DIREN NIRE APOSTOLU ETA PROFETEI HORNITZEA. Uste duzu hau ez dela Eskritura? Ez al nuen alargun bati agindu ogi biribil bat baino ez zeukana berarentzat eta bere semearentzat azkeneko otordurako, elikatzeko NIRE zaharreko Profeta Elijahri (Elias)? Baina hark sinetsi zuen, profeta bati bedeinkatuz gero, orduan aurrera egiten duzula. Era askotan, diru aldetik aparte, bedeinkatu nuen alargun hau.

Elijah zaharrekoa ere bere semearen bizia salbatzeko izan nuen, heriotzatik bueltan ekartzeko. NIRE Profetak ezingo dute lanik egin zuek lan egiten duzuen moduan, ze, nork alokatuko luke langile bat YAHUVEHREN ahotsa entzun dezakeena? Haien bizitzen beldur izango dira eta gainera, haien bekatuak agertuak izango dira. Beraz, ELIKATU NIRE APOSTOLU ETA PROFETEI ELIKATU DUZUEN MODUAN NIRE BESTE MINISTERITZAK. Apostolu eta Profeten ahotsa isilarazten diezuenean esanez ez direla nahiko garrantzitsuak hornidura emateko, NIRE ahotsa isilarazten duzue entzun izatetik ahots altu, argia eta beldurgabea.

Benetako apostolu eta profetak haien biziak egunero errenditzen dituzte aldarean, gorrotatuak eta ukatuak NIRE Izenaren kausaz eta, haatik, zuetariko hain gutxik hornitzen duzue Apostolu edo Profeta batentzat ere! Haiek gorriak pasatzen dituzte zuek ministerio duinagoentzat hornitzen duzuen artean.

GABRIELEK JADA JO DU SHOFARREN ADARRA. SOINU UHINAK OZTOPATUAK IZAN DIRA ORAINGOZ, ZERU EREMUKO GUDA ORROAKAZ, BAINA, OI HAIN DENBORA LABURRA, ETA ESPERO DUZUENA AGERTUKO DA HAREN EMAZTEGAIAREN BILA! PREST EGONGO AL ZARA? ALDARRIKATU NIK ESATEN DIZKIZUEDAN SEKRETUAK BELDUR BARIK.

Ministerioentzat hornitu, xumeak badirudi ere handiekin konparatuz, diru laguntza handia dutenekin. Uste al duzu bedeinkatuko dizuetela zure diruaren premia ez duten ministerioei emateagatik? Zure diruak diruzaletasunagoak eta boteretsuagoak egiten die haien izen propioaz haien ospe propioaz. AGINTZEN ARI NATZAIZUE NIREGAN KONFIANTZA DUTEN PROFETA ETA APOSTOLUEI EMATEKO HORNITU DEZAZUEN NIRE HERRIAREN BITARTEZ HAZIA BIDALIZ. Hitz egiten ari naiz bitartekari honek ez daki nondik etorriko zaion hurrengo dolarra baina konfiantza du NIREGAN eta NIK hornituko dudala.

Hitz egitera ausartu delako ez dudana hitz egin beste profeta inorengandik orain arte, NIRE alaba, Sherrie Elijah, erasoa izango da esateagatik, eta iseka egina haren adiskideen partez ere. Handia izango da sumindura hori egiteagatik eta handia izango da saria esateagatik berak ezin duena berarentzat gehiago gorde. Moisesen garaian, ez al nuen hornitu Israeldarren semeentzat? Ostera, Israelen semeak esker txarreko portaera izan zuten.

Era berean, NIRE haur guztiak, momentu baten edo bestean, esker txarreko portaera izaten dute. Zuetariko zenbatek ziurtatutzat hartzen dituzue zuen bedeinkazioak NIK egunero ematen dizkizuedanak? Baina, zuek zuen seme-alabei barkatzen diezuen bezala, ez eskertzearen egunero zuen ardura haienganakoa, horrela NIK barkatzen dut ahazten zaizuelako ere. Moisesen garaian, ez al nuen ura hornitu haien egarrirako haitz batetik, haitz gogorra eta sikua? Haatik, Ur Biziak jariatu ziren mantendu zienak. NIRE haurrak gose ziren, beraz, ura eman nien haitz batetik eta berriro ere egin dezaket ETA EGINGO DUT, NIK EZ DUT JENDARTEKO BEREIZKERIARIK EGITEN.

Bakarrik sinetsi, eta sinetsi altxatuko ditudala, eta jada altxatu izan ditut apostolu eta profetak gauza hauek egingo dituztenak eta gehiago. BERRIRO ERE EGINGO DUT. NIRE Ur Bizia ez dutenak hartzen egarria pasatuko dute, hil eta infernura joango dira. NIRE Aintzarako bakarrik, UR BIZIA ATERAKO DUT HAITZETIK. Laga nituen NIRE haurrei gosea pasatzen basamortuan? Ulertzen duzue zenbat elikatu behar izan nituen? Arazorik izan al nituen? EZ! Gezirik bota gabe, txorien bila ibili gabe, NIK izan nituen txoriak haien bizitzak eskaintzen NIRE haurrak jateko okela izan dezaten aspertu zirenean manarekin, zeruko aingeruen ogiaz.

NIK elikatu nien zeruko janariaz haiek kexu zirenekin eta aspertu eta HORRELA ELIKATUKO DUT BERRIRO. Gero, kexu zirenean zeruko janariaz aspertuta, orduan, mundu honetako haragia eman nien, galkatu egin ziren hartaz eta milaka hil ziren. NI haserre nengoen haien esker txarragatik. Beraz, kontuz! Ze beste behin, ALDATZEN EZ DEN Jainkoa naiz. Oraintxe, ikasiak izan zarete egun honetan. Esaiozu Moisesi eta Itsaso Gorria zeharkatu zuten NIRE haurrei haien lepoak heriotzan zeudenean haien aurrean eta haien atzean, ETA HORRELA EGINGO DUT BERRIRO.

Bakarrik sinetsi. Leku prestatu dut NIRE haurrentzat. Ez dut jakinarazi leku hau ezta apostolu eta profetei ere oraindik. Garaia ez da egokia ihes arazteko NIRE haurrei. Ezin da aintzaren hodeiaren aurretik joan eta ezin da atzetik joan. Egon behar da behean hain justu eta mugitu mugitzen denean, eta geratu geratzen denean. AINTZA HODEIA EMANGO DIZUET BERRIRO JARRAITZEKO ETA SUZKO HABEA ZUEN BIDEA ARGITZEKO GAUEZ. Ez arduratu argi indarreko elkarteaz.

Premia egonez gero, aingeruak bidaliko ditut zuei gidatzeko. Oraindik herria izango dut, oraindik NIREA dena babestuko dut. Bai, zuetariko batzuk pozik zuen biziak NIGATIK emango zenukete, baina NIK bakarrik zuen bizitza bueltatuko dizuet. Batzuk zeruan esnatuko dira, jakinaren gainean odol honek bakarrik Esteban gehiago altxatu dituela. Ze, gogoratu, Saulok Estebanen txamarra eutsi zuen, Esteban harrikatua izan zenean eta Saulo Pablo bihurtu zen. Martiri honek, Esteban, ikusi zidan zerua zabaltzen zen artean eta NIRE aintza haren aurpegia argitzen zuen. Beraz, ez sinetsi, mota berdineko martiriak altxatzen direnak, haien biziak jada eman dutenak, ez zutela gauza bera ere ikusi.

NIRE APOSTOLU, PROFETA ETA HAUR BATZUK HIL EGINGO DITUZTE ETA OSTERA BERPIZTU EGINGO DIRA BERRIRO, eta deabruak ezin du gelditu ezta giza espezieak. Mirari gehiago erakutsiko ditut azkeneko garai hauetan, Biblia osorik oro har deskribatzen dituenak baino. Prest al zaudete? Ukatzen nauten bandoan egongo zara edo aitortzen nautenean Jauna eta Salbatzaile bezala?

Triste da esatea, NIREAK ere, Pedro bezala uraren gainean ibili zena, haren bizia amaitu zenean, ukatu egin zidan eta alde batera utzi. HORRELA GERTATUKO DA ETA JADA GERTATU DA BERRIRO. Esker onekoak izan zaitezte orain daukazuenagatik, bestela etorri eta kenduko dizuet hori ere. GAUZA GUZTI HAUEK EGINGO DITUT BERRIRO ZURE BIZITZAREN ZEHAR, nahiz eta zu ez konturatu. Jakizu, egina izango dela. NI berdina naiz atzoko Jainkoa, gaurkoa eta betikoa. NI, Jauna, zuen Jainko YAHUVEH, YAHUSHUA eta RUACH ha KODESH EZ NAIZ ALDATZEN. KONTUZ LURRAREN HARAGIA ZERUKO MANA BAINO NAHIAGO IZATEAZ!

Hau dena egingo dut eta are gehiago NIRE Aintzarako, erakusteko NIK, Jainko Ahalguztiduna, azkeneko hitza daukadala, ez satanasek, ez anti-Kristok, ez profeta faltsuak eta ez gobernuak. Erakutsiko dut YAHUSHUA ha MASHIACHK (Jesukristok) BERARI dagozkion ardiak zaintzeko gauza dela. Moisesen oinetakoak ez ziren hondatu ere. HORRELA GERTATUKO DA BERRIRO. Fio izan NIRE Berbaz. Jakizue NI Jainko Ahalguztiduna naizela eta NIREKIN gauza guztiak litekeenak dira, ze NIRE haurrak entzungo dute Gabrielen Shofar Adarra. Batzuek jada entzun dute, atariko lez NIRE Profetei esateko aldarrikatu dezatela besteei kementzeko hurrengoan entzun dezaten. NIRE HAUR GUZTIAK BATERA ENTZUNGO DUTE.

YAHUSHUARENGAN maitasun ugari, zerbitzaria, alaba, gerlaria, Emaztegaia, Profeta Sherrie Elijah. Hasita goizeko hamarretan 1998ko abuztuan 7an eta bukatua hamarrak eta hamahiru minututan.