PROFEZIA 20

KONTUZ ODOL BELTZ IRAKINAREN IZURRI BERRIAREN LAZTURAREKIN

ARTZAIN APOSTOLU SHERRIE ELIYAHU

1998KO MAIATZAREN 25EAN

* * * * * * *

2 KRONIKAK 36:16

Baina haiek Jainkoaren mezulariei iseka egin, beraien esanak gutxietsi eta barre egiten zieten profetei. Jaunak bere herriaren kontra zuen haserrea gainez egiteraino handitu zen eta ez zen salbabiderik izan.

EZ DAUKA EZ GIZONEZKOEN EZ ANDRAZKOEN IZENIK

Aspaldi ohartu nizun, Elisheva, Ministerio honi ez ipintzeko ez gizonezkoen ez andrazkoen izenik, Ministeriorik egon aurretik ere. Zure espirituan ipini nuen, honako ezer ere ez luke izango egina zure eskuz, honako ezer ere ez luke izango egina zure ahoz. YAHUVEHREN ahotik jaio zen. YAHUSHUA zuen MASHIACHREN ahotik jaio zen. RUACH ha KODESHEN ahotik, zuen IMMAYAHREN ahotik jaio zen. Zure eskuz izango balitz, aspaldidanik lur jota egongo litzateke. Aintza Shkhinyahren haizeari esker lur guztian zehar putz egiten dabilena, haize Santua suspertzekoa. Ez da zure arnasagatik, bestela behea jota egongo zinateke.

ISAÍAS 42:8

NI naiz Jauna, horixe dut Izena: ez diot NIRE ospea inori utziko, ez NIRI zor zaidan gorespena idolei emango.

* * * * * * *

SARRERA

YAHUSHUAK hitz egin zidan nik orain zuei adierazten dizkizuedan hitz beraiek. HARK ez du onartuko beste ezer gure bizitzetan lotsa dakarrena egiteko HARK deitu digunari eta HAREN Izenean egiteko. Ez da bakarrik Bildotsa izango, baizik eta Judaren Lehoiak erauzi gauza edo gizaki lotsagarri hori gure bizitzetatik santu gorde gaitezen eta onargarriak HAREN aurrean. Ze, zenbat ministerio erortzen ari dira lotsa, bekatua eta uztarria desorekatuan horrela sartu direnak, bertzeak bertze!

NIK ez dut ezer galdu. Zuk ez duzu ezer galdu, ez genuenez sekula eduki, hasteko. Satanasen gezurra zen. Fedegabeekin uztarrian bazaude eta haien izena ez bada aurkitzen Bildotsaren Biziaren Liburuan eta zure bizitza YAHUSHUA ha MASHIACHRI eman diozu, eta HARI zerbitzatzen diozu, eta HARI lehengo ipintzen diozu eta HAREN bozeramailea bezala hitz egiten baduzu, ziur egon, zerbitzatzen ari zaren Jainkoa bera Jainko jeloskorra dela eta HARK ez gaitu satanasekin partekatuko inondiko inolaz ere modu, mota edo erarik. Aita YAHUVEHK berak banatuko zaizue, zuen onerako, santu ez den horrengatik eta onargarria RUACH ha KODESHEN aurrean.

HARK egingo du hori laster orain zeren Terrah, zu gantzudura bizkortu egin duzu nire baitan zure profeziaren bitartez, eta topa ditudan zauriak berriro gogorrago egin naute, zuek guztiei egingo dituzten bezala. Gure haragian, suntsituta eta zapalduak eta txistua botata sentitzen gara, baina jarraitu behar dugu altxatzen YAHUSHUAREN Izenean eta ez gure haragian altxatu, baizik eta gura baitako Espirituan. Orduan, satanas izango da suntsitua, zapaldua gure oinen azpian YAHUSHUAREN Izenean sentituko dena.

* * * * * * *

PROFEZIA 20

Honela dio YAHUVEHK: iraganeko garaietan, NIK uztarria desorekatueneko NIRE haurrekin tratatzen nituen, NIRE zerbitzariak, NIRE Izenarekin deituak diren horiek eta satanasen haurrekin atxiki direnak uztarria desorekatueneko ezkontzen, adiskidetasunak, elkargoen, instituzioen, elizen eta bertze mota guztien bidez. Zuen kariaz NIK zuekin tratatu izan dut pazientziaz eta jasankortasunez. Itxaron nuen NIRE haurrak konturatu bitez NIRE RUACH ha KODESHEK non ez dagoen errespetatua, ezta maitatua ez ongietorria, bai ezkontzan, familian, adiskideekin, instituzioan edo NIREGANDIK ez datorren edozer. Zuek ez zarete benetan bat haiekin eta haiek ez dira sekula bat izan zuekin.

Beraz, askok hautaketa okerrak hartu dituzte eta gero NIRI errua bota. Zeren haiek zaurituak direnean eta Aitarengana datozenean esanez: Aita, beitu NIRE zauriak odoletan, beitu zer egin didaten nik maite ditudanak, fio izan nintzen horiek, hitzarmena egin nuen haiekin. Aita, zergatik lagatzen duzu hau gertatzen? Axola ez al zaizu? Oi, NIRE ttipiak, bai, berriro, bai, baieztatzen dizuet axola zaidala eta errango dizuet NIRE besoak zabaltzen ditudan artean zuek NIGANA arineketan zentozen eta zuek eskalatzen duzue zuen Aita Jainko YAHUVEHREN sabelera eta NIK kulunkatzen zaituztet NIRE besoetan, malko mingotsak negar egiten utziko dizkizuet, luzaroan gordeta eduki dituzue eta askatzen dituzuenean, azkenean ulertzen duzue ez nintzela NI hitzarmena bildu zuenak, fedegabetasunarekin atxiki nizuenak.

Zu zeuk zara hitzarmena bildu zenuena mundu honetako bekatuarekin, zeuk bat egin zinen bekatuarekin, ezkontzea erabaki zenuenean, galdetu barik NIRI hau ote den ezkonlagun aproposa zuretzat, hau ote den NIK ordenatu nuena mundua sortu aurretik zuretzat. Bekatuarekin hitzarmena egin zenuenean, pagano artean agintariak egin zenutenean, paganoak jarraitzea erabaki zenutenak, zuek itxi zenituzten begiak, beraz, zuen Aita YAHUVEHK irekiera derrigortu behar izan du urratuz ikus dezazuen lehen ez zenutena ikusten.

Zuek satanasekin hitzarmena bildu zenuten, zeren zuen seme-alabak galtzen direnean eta NI ukatu eta heziak izan zirenean nola maneiatu, NIK esan nuen: zaharrak direnean ez dira handik aldenduko, eta haatik, zuen seme-alabak ikusten dituzue, jainkotiar hezi zenituztenak eta galdetzen duzue zuen buruari: zer gertatu da? UTZI ZENUTEN ZUEN SEME-ALABAK FEDEGABETASUNEKIN HITZARMENA EGITEA IKUSTEN DUTEN TELEBISTAREKIN, ENTZUTEN DUTEN MUSIKA ERE, JOLASTEN DITUZTEN OLGETAK, ADISKIDEAK HAIEN JOLASKIDE DEITZEN DIETENEI, ETA JOATEN DIREN IKASTETXEETAREN BIDEZ ETA HORREGATIK DA.

Paganoei baimena ematen diezue zuen seme-alabei irakasteko dohaineko irakaskuntza mundutarraren truk. Gero, NIGANA zatozte eta Eskritura aipatzen duzue: “Irakatsi semeari joan behar duen bidea eta zaharra den arren, ez da handik aldenduko.” Eta ostontzin, lehenagoa baimendu zenutenean, huts egin zenuten heziketan. Azterpen Biblikoa gelditu zenutenean eta fio izan zenutenean haiek beraien otoitzak egingo zenituztela, ezkondu zinenean eta ez zenuen galdetu nor zatekeen hitzarmena bildu zenueneko aita edo ama, entzuten duzunean NIRE ahotsa esanez: Banandu! NIRE errukia aurpegira itzuli zenidaten eta gero banandu behar zarete zuen arima ostu nahian dabilenengatik. Hau ez bada egiten borondatez Santutasunaren aldeko jarrera bezala, orduan, NIK hemen erakutsi dudana egingo dut eta beste era askotara, YAHUVEHREN eskua izango da erauziko zaituena hitzarmenetik uztarria desorekatueneko etsaiekin. Ez noa gehiago NIRE zerbitzariak, haurrak eta NIRE Emaztegaia satanasekin partekatuko. Zeren NIRE ahotsa entzun izan baduzue esanez: Urrundu gaiztakeri egile honetatik!, eta zuek gogortzen baduzue zuen bihotzak esanez: “Ba hau nire laguna da, hau nire senarra da, hau nire emaztea da, hau nire semea da, hau nire eliza da, hau nire lana da,” eta ez baduzue obeditzen, tristura ematen dit zer egin beharko dudanagatik.

Hau da nazioa abortua legezkoa dela diona eta orain jendea gosez hiltzen da, gero eta garestiago bihurtzen denean gaixoei zaintzea eta eutanasia sekula baino ohikoa izango da. Laster legeak onartuko dira medikuei derrigortzeko hiltzera bestela medikuntzan ekin aritzeko eskubidea kenduko zaie. Medikuak: hobe da zuentzat jaregin NIRE haserrea zuen gain erori beharra baino bizitza batekin akabatu duzuelako, ez zenukeena akabatzeko eskubiderik. Bakarrik NIK daukat eskubide hori, NIK orain profetizatzen dizuedana: ordu honetan, gaixo terminalak edo balio-urritasun handikoak edo adinekoak dira, baina ontzi honen bitartez diotsuet, biziro laster atzeratuak eta buruko gaixoak izango dira eraildakoak.

KEVORKIAN MEDIKUAK EZ DA GIZATIAR. Gizatiar dirudi baina begiak ikusteko eta belarriak entzuteko dituztenak ikus dezakete demonioa haren begietatik iseka egiten eta haren buruaren itxuragatik, garezurra dirudiena ere. Benetan, Heriotza Medikua deitzen da eta heriotza eta suizidiozko espiritua berak ekarri duena Estatu Batuetara eta mundura eta gantzutu ditudan horiei bizitzak salbatu ditzaten, medikuen eskuetatik, eta bizitzak salbatzeko ezaguera duten haiek derrigortuak izango dira haiek kentzeko.

Inork ez du eskubiderik bizitza bat kentzeko, bizia ematen duena baizik eta NI, YAHUVEH, bizia ematen duen bakarra naiz, eta agintea dut amaitzeko. NIRE legeak dekretatu izan ezik, zuen gain ez hartu bekatu hau, zeren ez da gorputza bakarrik hiltzen dena, baizik eta arima bat, zerura edo infernura doana. Haiek diotenentzat: Aiene, ba behintzat zerura joan ziren!, baina, bukatu al zuten sortu nituen egiteko hori? Bete ote zuten haien misioa lurrean? Nola jakin dezakezue?

Haurrak, NIRE haur zoragarriak, ba al dago ezer politagorik haur bat baino? Hainbeste gizakia bada edo animalia? NIK hartu nuen denbora edertasuna eta errugabetasuna isurtzeko haurrengan eta haatik erailak dira. NIRE haur kuttunak erailak dira seguru dauden artean amen sabeletan. Orain, ezezagun batek hau egiten badu, mundua harriduraz arnasestuka jartzen da izuturik erailketak gertatzen direnean, eta haurra amaren sabeletik moztuta denean ekintza satanikoetan, ez, askoz ere okerragoa da! NIRE haurrak haien ama beraien bitartez erailak izaten ari dira.

Haiek NIK ipini nuen esnea haien bularretan elikatu eta janaritu ahal dezaten txikiei, haiek NIK amazko maitasuna ipini nienak ez jaioek babestu dezaten, eta ostera, hauetatik zenbatek haur errugabeak “ama” deituko zietenak, saldukeriak egiten diete, sor itzazue umeak eta ugaldu agindu nien beraiengandik. INORK EZ DIE DERRIGORTZEN HAIEN HAURTXOAK HILTZERA, HAIEK TXARTASUNA ETA PREMEDITAZIOAREKIN EGITEN DUTE. Egiten dute, nahiz eta NIK NIRE gerlariak ipini ditut abortatzeko eritetxe aurrean, NIRE maitasunari buruz testigantza ematen eta bertze bide bat badagoela. EGITEN DUTE BIHURRIALDIAN KREAZIO GUZTIAREN AURKA eta berriro ematen dut bertze profezia ikaragarria hitz egiten ari naizen bitartez. Munduak lelotzat hartuko dio gertatu arte NIK hitz egiten dudana eta ZUEK IZANGO ZARETE NIRE HAURTXOAK HILTZEN DITUZUENAK ZUEN ABORTATZEKO ERITETXEETAN, ZUEK HAIEN GORPUTZADAR ABORTATUAK SALTZEN DITUZUENAK ETA KOSMETIKOAK EGITEN DITUZUENAK ETA BERTZE ASMO GAIZTOETARAKO ERABILTZEN DITUZUENAK, zuek, amak, baimentzen duzuenak haurren gorpuak lurperatuak izan ez daitezen ere, baizik eta zarama artera jaurtiak, zuek, kalea zeharkatzen duzuenak edo NIRE haurrengandik ezkutatu, NIRE hitzak mintzo direnak, erregutuz ez dezazuen horrelako ekintza gaiztorik egin. Satanasek otoitzaren boterearen beldur da, hartaraino berak bere herria erabiltzen du sakrifizio bezala eritetxeak bonbardatzeko eta medikuak erailtzeko, azken finean, egin ditzaten legeak diotenak NIRE Zerbitzariek ezin dutela hurbil egon haiengandik prest daudenak haien amarekin fio ziren haurrekin erailketa ekintza hau eta NIREGAN zeukanak konfiantza NIK babestuko nituzkeela gaitza horretatik.

Oi zenbat bider damutu naiz aukeramena zuei eman izana! Baina gero, NIK banekien zer gertatuko zen, zerbitzatzen duzuen Jainkoa Denaren jakitun da, ez da horrela? NIK profetizatzen dut orain zerbitzari honen bitartez, Sherrie Eliyahu, suntsiketa zulo handiak egongo dira zabalduko direnak abortatzeko eritetxe bakoitzean lur guztiaren zehar, eta hori gertatzen denean, Kreazioaren Jainkoa dela jakingo duzue, eta ez gizakiaren eskuak eragiten duena.

Eritetxeetako erailketa fruitu gaizto honekin parte hartzen duten gizaki guztiak hil egingo dira, eta lurra zabalduko da, eta lurrikara handi batek arrangura zurrumurrua botako du eta abortatzeko eritetxeak lurraren barrura jausiko dira, lurraren barnera, eta gero lurrak haien gain itxiko da. Eritetxean aurkitutako guztiak infernuko erraietara beheratuko dira, behinolako garaietatik ez dudana egin modura. Munduak astinduko du burua ze aitortu beharko dute hau ez zela lurraren bonba bat, baizik eta zeruko eta Kreazio guztiaren Jainkoaren bonba. YAHUVEH Jainko Handiak egingo ditu gauza hauek eta gehiago, zeren gaiztakeriaz beteriko nazioa da hau, eta zuen pornografiaz eta zuen prostituzioaz eta gaiztakeri mota guztiaz.

Agerbideak eta mirak egingo ditut NIRE sumindura adierazteko NIRE aurpegian ausartzen den edozeini Sodoma eta Gomorra espiritu honen arrandia egitera. Telebistako kateak pornografiari esker eta NIREGANAKO iseka guztiei esker aurrera egin dituztenak eta irrati hedabideak, kontuz!, ze Babel dorrea eraiki duzue eta uste duzue inork ezin duela bota baina NIK botako dut. Kreazio guztiaren Jainkoak erakutsiko dizue zenbateraino erkinak diren zuen dorre eta estazio igorleak.

Gutxiengoan zegoen homosexualitatea orain harrokeriaz ikusten duzue NIRE haur santuen eta haien seme-alaben aurrean, eta paganoen seme-alabak ere diote: “Beste bizimodu bat baino ez da, baldin eta amodioa denean, nori ari gara kalte egiten?” Errango dizuet nori egin diozuen kalte, NIRE sumindura zuen gain pilatu duzue, dekretatu zuen Jainkoak eta Moisesi Hamar Aginduak eman zizkionak, eta horrelako gauzak debekatu zituenak, eta agindu zuenak, andre batek beste batekin oheratzen dena, edo gizon bat beste gizon batekin oheratzen dena, HERIOTZA zigorra har ditzaten, horrela gaitza hau ez barreiatzeko.

Animaliekin sexu zituenak exekutatuak egin behar ziren. Oi, baina orain nazio gaizto honek NIRE aurpegian gaiztoa den guztiaren arrandia egiten du. Egizu egin dezakezun guztia ongi sentitu arazten dizunez gero, da haien goiburua. Pornografia, homosexualitatea, adulterioa satanasen segada da, zeren prostituzio eta lizunkeria gehiagoren sexu-gose aseezina dauka, eta azkeneko ekintza gainditzea saiatzen da. Satanasek gizakia gero eta gehiago orbandu nahian dabil espiritu hauen medioz. SATANASEK EZ DU INOR MAITE, EZTA HARI GURTZEN DIOTENEI ERE. Bekatu hauen bidez bairatzen die eta bai, bekatuzko plazerekin ordaindu ere, baina azken finean, zuen arimak kostatuko zaizkizue tematia bada, eta bekatu hauengandik aldentzen ez bazarete, betiko madarikazioan bukatuko da, eta jada ohartuak zaudete.

Bertze behin NIK profetizatzen dut NIRE zerbitzariaren bitartez. Hobe zenukete otoitz egitea belarriak entzuteko eta begiak ikusteko eskatuz, berehala datorrena ikusteko. Mina eta gaixotasun berria ikusiko duzue, askoz ere okerragoa izango dena IHESA baino, lehen aipatu baitut baina ez nahiko ozen. Orain, zuk abisatu behar diezu mezu hau entzuten dutenei, egurrezko koilara dutenentzat eta NIRE haurrei janaria ematen ari direnak koilararekin, esanez ez dagoela ezer txarrik lehen aipaturiko gauzekin. Izurri berria dago bidean, santu den eta gauza hauek praktikatzen ez dituen inori ez dio ukituko, beraz ez duzue beldurrik izan behar. Sexuren bidez kutsatuko den izurria izango da, eta mundu bekatari honek NIK ipini nuen amuari haginka egin dio.

SEXU DROGA BERRIA

Haien sexu-goseen gaiztakeria aseezinak direnak ezagutuz, beraz, Kreazio guztiaren Jainkoak, NIK, YAHUVEHK, baimendu nuen droga honen asmakizuna. Sexu droga berri honen gizakiak edozein prezio ordainduko ditu horren truk, eta sexu indarra izango du sexu bikotekide gehiagoren maitasuna lortzeko. Bertze batzuenganako lizunkeria izango dutena, bai sexu berdinenganako edo ez, bai ezkonduak edo ez, bai astebeteko ordaina kostatu arren, zeren orain prezio batekin hasten da, baina gero atxikiak bihurtzen dira eta jada ezin dute sexutan jardun. Mendekotasun hau elikatzen duten heinean, haien soldata osoa ordainduko dute pilula honen truk.

Droga gelditzen denean, edozein arrazoi dela kausa, sexu plazereko hainbesteko nahia egongo da eta ez da egongo jardun egiteko modurik hori barik, beraz, krimena itzelak egingo dira droga honen ondorioz, jendeak eros ahal dezan. Orain, berriro, NIRE haurrak ez dute zertan beldurrik izan behar, ze orain agintzen dizuet, ez izan parte horrekin inondik inola ere ez. NIK dekretatu dut sexua santu dela, uztarria berdineko batekin izaten bada ezkontzan, hemen daude zure bedeinkazioak. Baina tentalditik arineketan aldendu, zeren IRAGARKI UGARI EGONGO DIRA DROGA HAU ZEIN SEGURU DEN ESATEKO. Profetizatu dut nolakoa izango den mendekotasuna jada, nola jendeak etxeak galduko dituen, ezkontzak apurtu egingo dira eta bai, NIRE haurren arteko batzuek utziko naute prostituzio espirituaren ondorioz droga honen baitan dagoenagatik. Baina orduan, ez al dakit NIK zeintzuk diren egiaz NIRE ardiak? Bai, badakit. Baina abisatu eta hitz egin ozenki oraindik denbora dagoen artean.

Zerbitzari hau aukeratutako lehena izan da ausardiaz adierazteko eta ondorioen beldurrik gabe. Sherrie Eliyahuk ez dauka droga honen ezaguerarik NI orain berbetan nagoenaz aparte. NIK baimendu nuen gaitz honen etorria NIRE haurrak berriro ikus dezaten NI ez naizela erraz iseka egin ahal zaion Jainkoa. NIK mundu bekatariari hautatzeko aukera emango diot baina prezio batekin dator. Orain, bertze madarikazio bat dator sexu mirariaren droga honen gain, mundu bekatari honen sasijainko berria. Zeren eskasia egongo da droga honena, horrela esango dute, eta azkenean lortzea sailagoa izango da. Gero, erailketak ikusiko dituzue sexu droga honen ondorioz. Baina azkena eta madarikazio okerrena guztien artetik, homosexualen eta bisexualen eskuetara heltzen denean eta haiek harreman bisexualetara ematen direnean. Orain profetizatzen dizuet izurri bati buruz, lehen hitz egin nuena, askoz ere okerrago izango dena sintoma aldetik IHESA baino, askoz ere hilkorragoa eta mingarria eta NIRE ABISUAREN OSTEAN DROGA HAU HARTZEN DUEN INORK EZ DA LIBRATUKO.

ODOL BELTZ IRAKINAREN IZURRIA!

Zeren madarikazioa egongo da odolean eta kalentura bortitza, gosea eta janezina. Odola ahotik isuriko da eta odola beltza bihurtu izan balitz izango da, gorputz atal zabaletatik odoljarioarekin. Gizonak eta emakumeak kutsatuko dira hori daukanarekiko edozeinekin sexu harreman BAT izateagatik. Bertze behin diot, hau izango balitz NIRE Profetak adierazten duena eta zuen espirituak nabarituko zuen honezkero ekintza hau: BAT, entzuten didazue erne? BAT, bertze behin errepikatuko dut, sexu harreman bat da nahiko den guztia eta izurri hau zure gain etorriko zaizu era berean, sexu droga miresgarri honek ezustean eta bizkor mundura etorri zaion bezala, eta EZ DA EGONGO SENDABIDERIK, nahiz eta hil ohean damutzen badira ere.

NIK IHESA sendatu dut, ze errugabeak ere hartu dute kutsatutako odola eta NIK sendatu nituen haietako batzuei, nahiz eta gaixotasun hau animaliekin, tximinoekin, sexu izatetik sortu zen. Gizakiak iseka egiten, NIK santu izan dadin ahalegindu nintzenaz: tximinoekin sexu harremanak izaten! Harritzekoa al da, gizonak gizonarekin harremanak dituena, bertze ekintza zitala, higuintzea NIRE begietan, homosexualitatearen bidez kutsatzea? Baina, gero, gaixotasunak odolaren bidez bidaiatzen du. Horrela egingo du izurri berri honek, zeren YAHUSHUA ha MASHIACHREN Odola ukatua izan zen eta Salbamena dago Odol horretan. Beraz, zergatik ez ninduke NIK madarikatu behar NIRI iseka egiten didaten horien odola, NI NIRE Semea YAHUSHUA eman nuenean, haien odol oparia izan dadin, jakinaren gainean gutxik eskertuko zukeela?

NIK HIESATIK sendatu egin ditut, baina azkeneko garaiaren izurri honetatik INOR EZ DA SENDATUKO. Damutu eta YAHUSHUAREN Odola Salbatzailea onartu arren, haiek salbatuak izango dira, baina hala eta guztiz ere, hilko dira, ze ereindakoa uztatuko dute. Nahiz eta gorputza hil, arima zerura joango da, baldin eta haiek egiaz bekatutik itzuli dira, YAHUSHUA maite izaten eta zerbitzatzen, jakinez BERAK bekatuen prezioa ordaindu zuela eta garbitu, HAREN Odol Salbatzailearekin lohigabe utziz.

Honela egiten dutenak hilko dira, haatik, haien arimak salbatuko dira. Eta jakiteko egiaz damututa dauden, odol beltz irakinaren izurri hau jasaten dutenak ikusiko dituzue NIRE lekukotasuna ematen eta ohartzen sexu bekatua uzteko eta bizimodu fedegabezkoa. Baina INOR EZ, errepikatzen dut, eta hau berria da. Bertze behin eta NI ez naiz errepikatzen profezietan honako hau bezalakoetan, baina erne egon egiten dudanean, ze hau modu berri bat da ere profetizatzen ari naizena egun honetan. INOR EZ DA SENDATUKO! Hau da azkeneko denboraldiko izurria, entzun izan duzuna aipatua. Hau da gizonezkoak eta andrazkoak hiltzeko irrikan egongo direnak eta hain buruaz beste egiteko saiatu ere.

EUTANASIA

Eutanasia ohikoa izango da eta kanposantuetan ez dute nahi izango gorpuak lurperatu. Horren ordez, errausketa aginduko da. Madarikazio honen orbana odolean eramaten da. Ze Santutasunari uko egin ziotenean eta fedegabetasunera bueltatu zirenean, legeak onartuz homosexualitatea legezkoa dela baieztatzeko, gutxiengoan zegoena areagotzen, eta orain homosexualitate espirituari balazta kendu zaio.

Gaixotasun honek ez du bereizmenik egingo paganoen artean, berdin aberatsak badira zein txiroak. Etxe Zuria ere ukitua izango da izurri honekin. Sintoma hauek ikusten dituzuenean, oroit zaitezte profetizatua izan zela egun honetan: 1998ko maiatzaren 4a. Aiene NIRE haurretatik edozeinek uste duela har lezakeela sexu droga hau eta NIK ulertuko dudala! EZ, zuk uztatuko duzu erein duzuna, ze hau ez da mundura bidalitako bedeinkazioa, madarikazioa baizik. Orain, adierazi NIK esan dudana.

Iseka egiten diotenak lehendabizi hartuko dute. NIRE zerbitzariaren aurka aldarrikatzen dutenak mintzo delako eta ohartarazi NIRE mezuak lehenengo hartuko dute. NIRE aurka altxatzen direnak esanez Jainko maitekorrak ez lukeela hori egingo lehenengo hartuko dute, ze NIK agindu nuen sexua santu izan dadin. Ministerioak eta ministroak behin NIRE hitzak esan zituztenak, jausten ari dira eta jausi dira eta jarraituko dute jausten. Sexua da bakarrik atxikiak daudenentzako ezkontza santuan, zeren espiritu biak bat bihurtu dira. NIK bedeinkatuko dut NIK elkarrekin ipini nuena.

Zuetariko haiek ezkontza ez-santuetan, zeinei ez dizkiet eman irtenbiderik eta zuek derrigortuta zaudete ezkontza horietan egoteko, haatik, denboraldi batez, NIK esan nuenean zuek babestuta egongo zaretela izurri honetatik, horixe zen esan nahi nuena. Ze satanasek gogoko du ezkonlaguneko beharrei ekin egin dezazuen eta, zuek zareten ezkonlagunari NIK ez diodanez uztarria kendu oraindik, hark saiatu eta botako zukeen izurri hau zuen gain, zeren NIK esan nuen ez zela egongo sendaketarik eta baten baino ez da behar, eta, BADAKIZU ZURE OHEKIDEA SEXU DROGA HARTZEN OTE DABILEN?

Baina orain berba egingo diet ezkontzan daudenei fedegabetasunekin. Ez arduratu babestuko zaituztet eta. Hau da salbuespen bakarra goian aipaturiko madarikazioei, zeren, ez al nuen esan NIREA dena babestuko dudala eta zuek ez daukazue kontrolik zuen emazteak edo senarrak egiten duenarena? Hori bai, bortxatua bazara madarikazio honek dakarren bategatik, NIK babestuko zaitut. Izurri honek ez zaizu hurbilduko, ze irakurri NIRE Hitza, irmotu harengan eta jakizu zenbat maite zaitudan. Madarikazio hau ez dago adierazita NIRE haurren aurka.

Sexua bihurtuko da paganoen sasijainkoan eta jada hasia da baina ez zuena. Eta gogoratu hau: zuek ez zarete luzarorako iraungo ezkontza hauetan. NIK irtenbidea ezarriko dizuet. Askok alargun geratuko dira eta senarrak ikusiko du emaztea bere begi aurrean hiltzen. DIBORTZIOA BAKARRIK LOTURA GEHIAGO JARTZEN DU NIRE HAURRENGAN, haatik, erabakitzen badute dibortziatzea, egin dezatela, NIK hornituko dizuet ez dituzuen ezagutzen moduetan. NIK honela hautatzen badut, bikotekide jainkotiarra ekarriko dizuet, NIRE borondatearen arabera, zuen bizitzarako. Pertsona bakoitzarekin bestelakoa da. Denbora oso laburra baita. Azkenik, jakizue hauxe: izurri honek ez dagoela adierazita NIRE haurrei, gogoratu. Zuek NIRE ondoan bazabiltzate, babestuak izango zarete. Ez gero NIRI utzi, mundu honetako sasijainkoaren truk!

Ez ukitu droga hau, sexu mirariarena deiturikoa! Miraria izango da, baina miraria etorriko da Salbatzaile maitekorraren moduan, NIREA den guztia babesten duena, baina izurri honek eta mendekotasuna mundu honetan triskantzak egiten dituztenean. Izurria da desobeditu izan delako penaltia.

Lebitarrena 26:25

Zenbakiak 14:12

Deuteronomioa 28:21

Jeremias 14:12

Jeremias 27:13

Ezekiel 5:12

Ezekiel 6:11

Ezekiel 7:15

Mateo 24:7

Lukas 21:11

Irakurri hau: Salbamenaren Jainkoa YAHUSHUA ha MASHIACH, zure Mesias, egun honetan, zerbitzari honen bitartez adierazi du, ez haren hitzak, ze haren hitzak, NIRE Izena eta gantzudura barik RUACH ha KODESHENA, ezin dute ezta txakurra ere izutu. Baina NIRE Hitzak, mundu honi berbaz existitzera ekarri zituztenak eta Jainko Ahalguztidun YAHUVEH bera NIRE ahotsa entzuten dutenei hitz egiten dietena, egun honetan, adierazi du. Amorruaz NIK aldarrikatzen ditut madarikazio hauek. Obeditzen dutenentzat badaude bedeinkazioak eta madarikazioak desobeditzen dutenentzat. Ohartu haiei, NIRE Profetak. Berba egin altu eta horrela ezingo dute esan NIK ez dietela ohartu.

Lukas 21:25-36

Lukas 21:26

Jakizue NIRE Hitzak ez datorkidala hutsik. Irakurri Eskritura hauek eta hausnartu haiek guztietan. Azkenean, NIRE Semea daukat gogorarazten dizuena, gizakiaren bihotza dela izuarengatik huts egiten diena, eta lurrarengana datozen gauzei begiratzeagatik, zeren zeruko botereak astinduak izango dira, Lukas 21:27; eta ikusiko dute Gizonaren Semea datorrela Aintza Handiko hodei batean. Eta gauza hauek gertatzen hasten direnean, begiratu, altxatu zuen buruak eta jakizue zuen berrerospena hurbiltzen ari dela.

Jeremias 14:10-18

Honela dio YAHUVEHK: Hauexek NIRE Hitzak dira, NIGANA hutsik ezin dituztena itzuli. Haiek beteko dute ekintza. NI ez naiz bakarrik errukia eta maitasunezko Jainkoa, baizik eta mendekua eta sumindurazko Ahalguztidun Jainkoa ere. Mendekua NIREA da, dio YAHUVEHK, ze NI NAIZ Ahalguztiduna Santutasunean eta irtenbidea ezarri dut NIRE Seme YAHUSHUAREN bitartez, baina BERA iseka egina eta trufatua da eta HAREN Izena madarikatua edo iraindua edo BERA ukatua da. Bakarrik HAREN Odola garbi lezake bekatua.

Hain gutxik ontzat hartu dute Odol hori eta onartzen dutenak ere, hainbeste zapaldu eta lurrera botatzen dute iseka egiten eta esanez: “orain, nik nahi dudana egin dezaket. Oin bat zeruan otoitz bat esanagatik eta oin bat infernuan mundu honetako bekatuetan parte hartu izateagatik!” Benetan diotsuet, ministroak, bizitza fedegabeak eraman dezakezuela ate itxietan uste duzuenak, eta banku kontu erreserbatuekin. NIK altxatzen ditudan haiek, kendu ere egiten ditut, eta bertze batzuk altxatuko ditut eta bedeinkazioak emango dizkiet, zuen izenean gordeta egon direnak. Ze fedezko itxura badaukazue, baina ez dago barruko federik. Denbora amaitzera doa. Zuen biziak ez baitira libratuak izango eta jendeak aurkituko ditu ezkutatu dituzuen sekretuak, zuen armairuko eskeletoak, egunero bizitzara dakartzazuenak.

Zuek, ministroak deitzen zaretenak, haatik, ez zarete ministro NIREAK. Ze NIRI berdin zait zein doktrina finkatzen duzuen, edo zein Eskola Biblikoan graduatu zineten, edo nork errespetatzen zaituzten. Santutasunaren alde irmo ez bazaudete, ez zarete NIRETZAT ministratzen. Ez zarete YAHUSHUA ha MASHIACHREN bidez ordenatuak. Ordenatuak zaudete eta defenditzen duzue satanasen doktrina eta ez duzue hitz egiten ofenditu lezakeen gauzaz. Beraz, ez duzue hitz egiten bizimodu bekatarien aurka, ezta homosexualitatea, ezta pornografia ezta abortua? (Zuk ez duzu hitz egiten ezkontzako santutasunaz eta fornikazioaren oharrak)

Zuek ez duzue hitz egiten santu bizitzeaz. Bakarrik “ongi sentituko erlijioa” da eta ez didazue batere harritu. Infernua izango zuen sari bakarra eta lurrean duzuen txaloa. Infernuko betiko oinazea jasango duzue, zuen gezurrak ez zizuten bakarrik desbideratu, baizik eta bertzeei infernura zeramaten zuekin batera.

Jeremias 15:1-3

Gaixotu behar diren haiek haien gaixotasunetan hilko dira eta denak jakingo dute gauza hauek gertatzen hasten direnean, benetako Profeta NIREA hitz egin zuela. Profezia hauek ez badira ezertara heltzen, orduan jakingo duzue faltsuki profetizatu zuela. Haatik, NIK diotsuet, berak esandako gauzak gertatuko direla, eta zuek biziko zarete laztura hau gertatuko dena ikusteko. Ostera, NIREAK direnak, ukatzen ez didatenak, Santutasunaren alde ezartzen direnak, axola gabe zein txarto iritzia den edo ordaindu beharko duzuen prezioa, NIK diotsuet: “sinetsi profeta batean eta horrela aurrerantz joango zarete,” eta orain berriro diotsuet: “sinetsi NIRE zerbitzari honi eta hori da NIRE RUACH ha KODESHEK berba hauek ematen dizkionak, entzun dezaten NIK berbetan nagoela, eta zu hau sinetsi duzunez, libratua izango zara datorren lazturatik.”

Maite ditut NIRE Izenarekin deituak direnak, NIRE Aginduak betetzen dituztenak, santutasunean bizi direnak NI SANTU NAIZEN bezala, NIRE Seme Maitearen Odola Salbatzailean garbituak, bazter guztietan Profezien barreiatzeari ekin dabiltzanak, gauza hauek adierazten dutenei zuen diruaz laguntzen diezuenak, zuen otoitzekin ere bai. Zeren haiek ezin dute jardun munduak jarduten duen bezala, haiek NIREKIN denbora pasatu behar baitute NIRE ahotsa entzuteko. Haien lana, zerbitzari honek eta bertze hainbestek egiten dutena egitea da. Munduak ez du uste aproposak direla mundutar lan baterako, ez lukete astirik izango betetzeko. Beraz, bertze batzuei altxatzen ari naiz lan egiteko gauza izango direnak eta hamarrenak emateko eta eskaintzak, ziurtatzeko NIRE Profetak elikatuak direla eta aterpetuak eta badutela dirua bidaiatzeko eta mezu hauek zuzenean hedatzeko NIRE gantzuduraren azpian, denbora zeharo laburra baita.

Beitu, esan nizuen minutu bat falta zela gauerdirako Profeta honen bitartez, baina ulertzen ez duzuena da, zer gertatzen den 59 segundotan, 58 kontua beherantz doan heinean, pertsekuzioaren suteak latzagoak bihurtzen direla. Elkarren premia duzue. Berriro diot, EZ DAITEZEN EGON LAUTADAKO BIZTANLE BAKARTI GEHIAGORIK. Aldiz, zuetariko hainbestek uste duzue ez duzuela inolako giza pertsonarik behar lepoak estaltzeko satanasek berarenak bezala galdatutako eremuetara sartzen zareten heinean. BATZARTU ZAITEZTE ELKARREKIN BEREZIKI AZKENEKO GARAI HAUETAN.

Ze hauxe diotsuet: ez dakizue gauerdiko zein ordutan natorren. Izango al da egiaz eguerdiko hamabitan edo eguerdiko ordu batean? Eta ordu asko daude argitu orduko, beraz, ze ordutan etorriko naiz? Erne egon eta otoitzean eta ea NIK ikusten bazaituztet zuen Zeruko Aitaren ekintza egiten, santutasunean bizitzen, zuen Aita Santua den bezala, ez dela izan banatorrela eta zuei lo aurkitzea lanean, ez dadin izan NI etortzea eta zuek nahi ez hain laster etortzea, ze zuen plangintzak eta zuen agendak baitituzue. Ez arduratu! Ez naiz etorriko zeuretzat!

Ohar hau eman dut ze berriro diotsuet gauerdiko ordua hurbiltzen ari da. Ez nezan etorri lapurra bezala gauerdian eta zuri zaintza behean aurkitu. Gaiztoak bakarrik gaiztoago bihurtuko dira, fededunak fededunagoak. Banantzen ari naiz, zerurako zuzenduak eta infernurako zuzenduak. Aurrerantzean, ezpata banatzailea dago eta ikusiko nauzue harremanak banantzen, lehen baimendu nituenak, baina ez gehiago! Beraz, ez hartu arraro xamartzat gauza hauek gertatzen direnean.

Maite zaitudalako, ohartu zaitut, kemendu zaitut eta, bai, egun honetan, gantzudura sinesten duten haiengan eta zuen Zeruko Aita bezala hartzen dutenak, zerbitzari honen bitartez berba egiten, NIRE RUACH ha KODESHEN gantzudura nabarituko dute barnean mugitzen eta indar gehiagorekin profetizatuko duzue, altuago eta ausardia gehiagorekin lehenago baino. Hau irakurtzen dutenentzat esanez: “Andre honek inuzentea da egiaz, ez da honetako ezer gertatuko.” Zuek izango zarete lehenak berotasuna sentitzeko eta NIRE sumindura eta mendekuaren konfirmazioa.

RUACH ha KODESHEN gantzuduraren bitartez mintzatua buztinezko ontzi honi, Sherrie Eliyahu beste inolako asmorik, erakusteko NIK NIRE Profetei bidaltzen ditudala damutasunezko hitzekin eta gaiztakeria uzteko izan ezik, gertatu ez dadin YAHUVEH Ahalguztidunaren sumindura akabatu dezazuen.

Honela geratzen da esanda, honela geratzen da idatzirik 1998ko maiatzaren 25 egun honetan, arratsaldeko 5:49an. Honela geratzen da mintzatua, honela geratzen da idatzia YAHUSHUA ha MASHIACHREN Izenean. Apostolu Sherrie Eliyahu.

* * * * * * *