PROFEZIA 1

EPAIKETA YAHUVEHREN ETXEAN HASTEN DA

Emana Gur. Sherrie Eliyahuri 1996ko abenduaren 31n

* * * * * * *

2 KRONIKAK 36:16

Baina haiek Jainkoaren mezulariei iseka egin, beraien esanak gutxietsi eta barre egiten zieten profetei. Jaunak bere herriaren kontra zuen haserrea gainez egiteraino handitu zen eta ez zen salbabiderik izan.

EZ DAUKA EZ GIZONEZKOEN EZ ANDRAZKOEN IZENIK

Aspaldi ohartu nizun, Elisabeth, Ministerio honi ez ipintzeko ez gizonezkoen ez andrazkoen izenik, Ministeriorik egon aurretik ere. Zure espirituan ipini nuen, honako ezer ere ez luke izango egina zure eskuz, honako ezer ere ez luke izango egina zure ahoz. YAHUVEHREN ahotik jaio zen. YAHUSHUA zuen MASHIACHREN ahotik jaio zen. RUACH ha KODESHEN ahotik, zuen IMMAYAHREN ahotik jaio zen. Zure eskuz izango balitz, aspaldidanik lur jota egongo litzateke. Aintza Shkhinyahren haizeari esker lur guztian zehar putz egiten dabilena, haize Santua suspertzekoa. Ez da zure arnasagatik, bestela behea jota egongo zinateke.

ISAIAS 42:8

NI naiz Jauna, horixe dut Izena: ez diot NIRE ospea inori utziko, ez NIRI zor zaidan gorespena idolei emango.

* * * * * * *

PROFEZIA 1

Izugarria eta ikaragarria da Jainko biziaren eskuetan erortzea. NIRE suminaldia NIRE maitasuna bezain handia izan liteke, baina inor ez du horretaz mintzatzen. 1997 urtean NI agertuko naiz, ez maitasunezko Jainkoa bezala, baizik eta barre egin eta NIRE ahalmena ukatzen dituztenentzat, edo NIRE maitasuna ukatzen eta NIRE ardiak bidegabetzeko ahaleginetan … haiek dastatuko dute Ananias eta Safiraren egunak berriro. Jakinduria YAHUVEHREN izua da. NIRE ardietako askok NI gutxietsi naute. Haiek gauzak egiten dituzte eta graziaren menpe daudela uste dute. Makurkeriak egiten dituzte jakinez makurrak direla eta NI iraintzen nautela.

Baina haiek uste dute NI itsu eta gor nagoela. 1997 urtean erakutsiko dut suzko Jainkoa naizela eta NIRE ministroen bideetan trabatzen dagoena NIRE haserrean agortua izango da. YAHUSHUA ha MASHIACHEN Ebanjelioa gelditzen ausartzen direnak gehien sufrituko dutenak izango dira. Orban edo tximur gabeko elizaren bila nator eta berriro diotsuet: ohartu eliza! Eliza ez da artzaina, ez da eraikina. Eliza herria da, NIRE ardiak. Nahiko izan dut gizakiekin, norberaren izenaren arabera haien ministerioak deitzen dietenak. Haiek ez dute inolako eskubiderik higuintze hau egiteko. Haiek ez zuten prezio gorenena ordaindu; haiek ez dira behar bezain Santu hori egiteko. NIK, YAHUSHUA ha MASHIACH, ordaindu nuen prezio hau Kalbarioan.

Kutsagabe eta hobezinak izan ezik, bestela ez dute inolako eskubiderik ministerio bat haien izenaren arabera deitzeko. NI bakarrik naiz kutsagabea eta hobezina, ez gizakia, ‘denek egin baitzuten bekatu eta denak aurkitzen dira geroztik YAHUVEHREN aintzarik gabe’. Zuek NIRE begietan bekatu gabe zarete NIRE Odolak zuen bekatuak garbitzen dituelako. Ez da kutsagabeak zaretelako zuen hobezinari esker. Zu bekataria zara NIRE grazia eta errukiari esker salbatua zarena. Kalbarioko Odolak zuen bekatuak garbitzen ditu, egia, baina ministerio batek NI irudikatzen nau eta zuen Aita YAHUVEH, eta ministerioa santutasunaren alde deitua izan behar du, ez gizakiaren alde.

Ba berriro, NI profetizatu zure bitartez eta diot: Kontuz! Ohartu haiei, gizaki akastuna jausten denean (eta jausiko da), haren izena duenaren ministerioa jausten da eta ardiak etsaiaren kanpamenduan sakabanatzen dira. Esaiezu, NIRE zerbitzaria, ohartu haiei. Ez ezazue higuintze hau NIRE begien aurrean egin. NIK esan bainuen: “Izan Santu, NI Santua naiz eta.” Goreneko profeta eta ministerioak eta guzti NIRE gantzudura daramatenak harrokeria leloan daude eta haiei ez dagokiena ministerio gantzutuak deitzen diete … haien izenen arabera. Horregatik, haiek jausiko dira baina NI han egongo naiz haiek birjasotzeko zigortuak izan ostean.

Baina ohartu haiek. Zigorkatua den haurra baina ez da, baina askotan oharturik izandakoa. NIK zigortzen ditut maite ditudanak. NI bildotsa naiz NIRE Odola Kalbariokoaren oparia onartzen dutenentzat. NI Judaren leinuko lehoia NIRE etsaientzat naiz. NI gerlaria naiz eta ez inozoa. Baten NIRE bestaldeko masaila ipini nuen, baina berriro natorrenean NIRE etsaiei NIRE sumina dakarkiet. Aiene, NIRE etsaiak aitortzen direnak eta NIRE zerbitzarien bitartez eginkizun onak ari naizenak egiten ausartzen direnak desegiten! Lehoiak urratu eta erauzi egiten du ehizakia klikatu aurretik. Horrela ari da arranoa, zuen zeruko Aita irudikatzen duena. Nire sumina 1997 urtean ikusiko duzue.

Baina NIRE haurrak ez dute beldurrik izan behar, benetan maite nautenak, gurtu nautenak, eta lehenengo jartzen nautenak haien bizitzetan. Garbiketa egitera noa tenpluetan. Erakutsiko dut NI oso izuturik egoteko moduko Jainkoa naizela. Oraindik ere, NIRE haurrei Santutasuna galdatzen dien Jainkoa naiz. Ez dut kanpoko itxura adierazi nahi, hau hutsalkeria eta gizakiak eginiko santutasuna. Benetako Santutasuna barrutik dator. BADATOR ETA JADANIK HASI DA GERRA ZIBILA AMERIKETAN.

Baina hobe gerra zibilik ez balego NIRE elizetan. Hobe dute aurreiritzietan ez egotea, zein kanpoko itxuragatik nahiz arrazagatik. Zeren eta NIRE haurrek biltzen direnetan, hobe dute GORRIA soilik ikustea, NIRE Odola. Utziozue zuen elizak koloreen arabera zatikatzeari. NIK ez dut kolorerik ikusten. NI arraza guztiak batez naiz. Utziozue kanpoko antzagatik elkar epaitzeari, aurreiritziko espiritua dagoen tokian, NIRE RUACH ha KODESH ez baita luzaro geratuko, ez baita egongo. Berriz, espiritu txarrak sartzeko eskubidea izango dute. Ohartuta zaudete.

Sherrie (Elisabeth), zuk ez duzu jakin zer mekanografiatuko zenuen, hitz batetik bestera. Emaiozu Profezia hau entzuteko belarriak dauzkanari, besteak gor jarrai dezatela. Orban eta tximur gabeko eliza baten bila nator. Eusten nauena da berriro ekartzen egon beharko nukeena da: NIRE eliza, NIRE herria, NIRE artzainak, NIRE ministroak. Harrokeria gorroto dut. Zazpi bekatu hilkorren arteko bat da. Hala ere, NIRE artzainek beraiek gantzudura daramatenak, uste dute eliza eraikitzen ari direla, elizaren ugazabak direla eta ardien menderapena dutela. NIK soilik naiz Artzain Ona bakarra. Zuei dagokizue atzamarra izatea NIREGANA, YAHUSHUARENGANAKO bidea erakusteko.

Harrotasuna, harrotasun ugaria sartu da NIRE gantzudura isuri dudan elizetan. Nork dauka kongregazio handiena? Diru gehien daukanak? Honek okadak ematen dizkit. Nork irabazten ditu arima gehiago? Jeloskortasunak eta diruzalekeria NIRE tenplu berberetan daude. Honek goragalea ematen dit. Zuek diozue: Noiz dator YAHUSHUA? NIK diot: Itxaroten egon naiz, elizak, tenpluek garbi ditzaten. Utziozue elkar liskarrean ibiltzeari. Azaldu NIRE ardiak klikatzen dabiltzan otsoak. Haiek prediku-lekuen atzean daude eta denak hain arduraturik daude haien elizaz inor ez du ardurarik hartzen NIRE ardienaz.

Nork eraiki lezake tenplu handienak? Nork hedabideetan zaletasun gehien pizten duena? Profeta honen bitartez diotsuet: entzuiozue. Epaiketa YAHUVEHREN etxean hasten da. Gero jentilekin arituko naiz. Hau higuingarria deritzot. Zuek guztiok NIRE besoetan kulunkatzea gure nuke, eta nolanahi ere, zuek liskarretan zabiltzate eta elkar irainduz zuen generogatik. NIK erabakitzen dut NIK erabiltzeko erabakitzen dudana. Apalenak era ahaltsuan erabiliko ditut.

NIK ontzi hau erabiltzea ebatzi dut, hark sinesten baitu taldeko ahulena dela, baina NIK berriro diot, NIK apalak eta bihozberak erabiliko ditut, inork ez duenak uste NIK erabiliko nukeenak, NIRE ahalmena hobeto agertzen da gizaki apalenetan. Besteak badakite haiena ez denik eta ez dira harrokerietan sartzen, zeren eta badakite NIRE gantzudura dela bakarrik, eskuburdinak, uztarriak apurtzen dituena, kateak, girgiluak eta loturak. Ez da zuen indarrez edo ahalmenez, baizik eta NIRE Espirituagatik. Honela dio YAHUSHUAK: NIK erabaki nuen haur bezala etortzea, guztien arteko ahulena, erakusteko ez duzuela kanpoa begiratu behar, begiratu barnea. Gantzudura ez dio jaramonik egiten genero, arraza edo adinari.

RUACH ha KODESHEK (ESPIRITU SANTUAK) esanak bete dutenak, prest dauden ontziak erabiltzen ditu, eta ez horiek diotenak “erabil nazazu ederra naizelako, besteak baino santuagoa naizelako”. Ez ditut erabiliko haiek urrezkoak haien burua ikusten dutenak. NIK erabiltzen ditut buztinezko ontzi zatituta direnak baina YAHUSHUA ha MASHIACHEN gerlari ahaltsuak. 1997 urtean, NIK egotziko ditut gehiengo osoarentzat izaterik gabeko edo apalak egon direnak. Ez bakarrik NIK deituak, baizik eta hautatuak, haien fedearen esker hautatuak, zerena hasiera eta amaiera ematen diot NIK. NIK ez dut ezer hasten, gero porrot egiteko. NIK zuen Jainkoa naiz, ezin duena porrot egin.

Prestatu, zeren eta 1997 urtean, diotsuet gaiztoaren aberastasuna zintzoen eskuetara joango da NIRE Izena eta NIRE Odolaren bitartez, YAHUSHUA ha MASHIACHARENA. NIRE ardiak izango dira lanpostuak eta aberastasuna dauzkatenak. Etsaien semeek ikusiko dute hau eta hortz-karraskaka jeloskortasunaz eta amorruaz arituko dira, baina NIK honako hau egiten dut erakusteko NIRE Eskriturak gezurrik ez direla. Deuteronomioa 28ko bedeinkazioak NIRE semeentzat oraindik gordeta daude eta NIK izenez ezagutzen diet eta buruko ilez.

Prestatu, zeren eta NIRE semeentzat hau da RUACH ha KODESHEN (Espiritu Santuaren) isuri handiena da dagoeneko. Uste dutenak ez direla ospetsuak, ederrak, eskolagabeak direnak, dakitenak ezin dutela ezer egin NIRE RUACH ha KODESHEN gantzudura izan ezik, baztertuak, jipoituak, ahaztuak, amore emateko esanda izan direnak, ez zuela merezi esan dietenei.

Baliabide ekonomikoak izan ez dituztenak Jauna Ahalguztidunari begiratuko dute eta NIK zeruko leihoak zabalduko ditut eta hainbeste bedeinkatuko diet, haiek derrigortuta aurkituko dira besteei emateko, haiek ere ugari bedeinkatuak izan dezaten. Eta hau kate erreakzio bezalakoa izango da. NIRE Hitzak dio: “adiskide maite, espirituaz ongi doakizun bezala, beste gauza guztietan ere ongi joan dakizula eta osasuna izan dezazula.”

Erakutsiko dut NIRE Hitzak ezin duela NIREGANA hutsik itzuli. Kontu izan nor baztertzen duzuen baliogabea bezala! Artalde txikia duen artzainak, baina RUACH ha KODESHEK kontrol guztia izan dezan dihardu, jaramonik egin gabe zenbat ardi doazen agerbideak, miresgarritasunak, mirariak ez dituen elizetara, RUACH ha KODESHEN konbikzioa ere ez dagoelako.

Kontuz ebanjelistak baztertzerakoan zuen begi aurrean ezezagunak baitira, eta haien dirua erabiltzen dutenak Ebanjelioa hedatzeko eta arimak salbatzearren! Kontuz iseka egiteaz, jipoitzeaz edo baztertuaz Profezia batekin datorren Profeta, eta zuek ez duzue nahi Profezia sinesterik okerreko generokoa delako, edo inor ez direlako eta ospetsuak ez direlako! Kontuz gazteei iraintzeaz profetizatzeko altxatzen nabilenak eta bai, nagusiei ohartarazteko Jaun Ahalguztidunaren ahotsa entzun dezaten!

Harrotasunetik irten. Haiek bidaltzen ari bainaiz. Iraintzen diezuenean, igorri dien Jainkoari ari zarete iraintzen. Haiek NIRE mezulariak baino ez dira, beraz, ez ezazue mezularia harrikatu. Ezdeusak izango dira NIK altxatuko ditudanak, ezezagunak, haien bitartez NIRE agerbideak, miresgarritasunak eta mirariak NIK egingo ditut eta YAHUVEHREN bozeramaile bihurtuz. Haiek ez baitira baliogabekoak, bakarrik harroen begietan. Haiek badira norbait NIRE begietan, zeren eta ahal dut eta ahaltsu erabiliko diet NIRE gorespen, ohore eta aintzarako. Haiek ez didate NIRI hori ostu besteak ahaleginetan ibili diren bezala.

Zuek ez zenituzten ministerio arrakasta hauek eraiki. RUACH ha KODESHEN ahalmena eta gantzudurari esker arrakasta izan zen. Utziozue NIRE aintza hartzeari. Zuek ez zarete sendagileak, askatzaileak, Ahalguztidun YAHUVEHK da askatzen duen bakarra. 1997ko elizarenganako mezua da apal bihurtzeko YAHUVEHREN aurrean. Mezu hau profeta, ebanjelista eta artzainei adierazita dago. Ez daukazue batere indarrik NIRE gantzudura gabe. NI Jainko jeloskorra naiz. Kendu gizakiaren izena NIRE ministerioetatik. Ohartuak izan zarete! Gorespena, eta aintzat hartzea eskubidea duen bakarrari ministerioa bere izenaren gain deitzeko, zuen jabe eta Salbatzaile, zuek zerbitzatu eta gortu duzuena zuen esanez. Ez dut NIRE aintza beste inolako gizakiekin erdibanatzen.

Doktrina faltsu bat barreiatzen hari da azkeneko egun hauetan eta NIRE gantzudura isuri den elizetan. Harrotasun eta erlijio espiritu batek gezurra hedatu du artzainak esaten ari direna: “Guk bakarrik esan dezakegu nork ahal duen otoitz egin eta nork ezin duen otoitzik egin. Debekatuta daukazue besteen alde otoitzik egitea nire baimenik gabe.” Ezta YAHUVEH Ahalguztiduna zeru eta lurraren sortzaileak ez luke horrelakorik esango.

NIRE Hitzak argi eta garbi dio: “Egin otoitz elkarren alde.” NIK ez ditut bereizkeriarik egiten, beraz, nola onartuko nuen NIK horrelako zerbait? KALERATU ARTZAIN FALTSU HAUEK NIRE ETXETIK. Esaiezue YAHUVEHREN Hitza ezagutzen duzuela. Utziozue gezur hau sinistu eta hedatzeari. Bai, batzuek badaude zu madarikatzen bedeinkatu beharrean saiatuko luketenak, baina madarikazioak hartan ekin dabilenaren buruan etorriko dira otoitzez mozorroturik. Espiritu okultista NIRE ardiak birrintzeko asmotan dabiltzanak saiheska berriro ere bidali duenarengana itzuliko da.

RUACH ha KODESHEK bada oso trebatua otoitz egiten dieten haien alde babesteko. Utziozue saiatzeari egundo zuek egiteko asmorik egon ez denik. RUACH ha KODESHEN lana da hori. Artzain Onaren lana da hori eta soilik NI naiz Artzain Ona. NIK NIREA den oro zaintzeko gauza naiz. Kendu zuen begietatik haga epaitu aurretik norbaitek gai den beste baten alde otoitz egiteko. Epaiketa YAHUVEHREN etxean hasten da. Garbiketa era ahaltsuan aurrera eramango dut 1997 urtean, jentilak epaitu aurretik. Bekatua bekatua da. Fedegabetasuna oraindik fedegabetasuna da. NI ez naiz zuen garaiaren arabera aldatzen den Jainkoa. NI bat bera naiz atzo, gaur eta beti.

Artzainek jarrera hartzeko ausardiarik izatea ukatzen dutenez esateko: damu zaitezte! Eta Jainkoaren Berbak dio hau bekatua dela. Zergarik eza estatusa galtzeko beldur dira, eta gobernuei isilarazteko baimena ematen die beldur direla bide. Orain izango dute NORENGANAKO beldur eduki: NI, YAHUSHUA. Zuek isilik geratu baitzineten eta ez zenuten argi eta garbi hitz egin honela: damu zaitezte, bestela infernuko suak suntsituak izango zarete! Zuek artzainak beldur izan zenuena behingoan zuengana etorriko zaizue. Ez duzue gehiago zuen zergarik eza estatusa izango. Gobernuari kentzeko baimena emango diot, beraz, berriro, beldurrik gabe bekatua zer den azalduko duzue. Hau izango da zuen agerbidea Profezia hau NIREGANDIK datorrela, hau gertatzen dela ikusiko baituzue. Sustapena beste inongo tokitik ez dator iparretik baizik, hau da, zerutik.

NIK naiz bata sustatzen duena eta bestea beheratu. Askok beheratuak izango dira 1997 urtean, onurak eduki dituztenak RUACH ha KODESHEN gaitasunak salduz. Ez zegokizuen saltzerik. Ministerioan sartu direnak arin aberasteko modua delakoan eta ministerio puntarengo batzuek orain oso diruzaleak dira. Haiek edo damutu edo eroriko dira. Hau gertatzen dela ikusiko duzue. Bekatu sekretuan dauden ministroak, urte batzuk aurrerago bezala, azalduak eta lotsatuak izango dira, denak ikus dezaten. Zeren eta buruzagi espiritualarenganako espiritua, kongregazioko espiritua da. Agerraldi publikoa egin beharra dago eta YAHUVEHREN Hitza predikatzen ari direnei errietan egin, nolanahi ere, ez daude NIRE beldur, itsuturik haien ekintza onen bide nagoelakoan. Ez da ekintza onen bidez zerura heltzen dela, inor harro ez dadin. Asko eman zitzaionari, asko eskatuko zaio.

Artzainak, ebanjelistak, profetak, ministroak, NIRE semeak, zuek dakizuenagatik erantzuleak zarete. Batzuek bestek baino gehiago dakite, baina orduan, haiek erantzukizun gehiago izango dute, NI iraintzeko baino hobeto badakitelako. 1997 urtean, aztertu eta laga bekatuzko bizitza motak eta iraultza eta harrokeri espirituak. NI jakituna naiz, dena entzun eta ikusten ditudana. Haien buruak NIRE arditzat eta ministrotzat daukatenak erantzun beharko dute, santutasuna zer den jakin baitute eta fedegabetasunaren bidetik doazelako.

Soilik maitasunezko plantak egiten dutenak eta ez direnak arduratzen NIRE ardiagatik benetan ez zaielako gehiago ardura, beheratuak izango dira. Diruzalekeriagatik egon badira horretan, pobrezia ezagutuko dute. Epaiketa YAHUVEHREN etxean hasten da 1997 urtean era ahaltsuan, eta zuek, zintzo izan arren justu xamar salbu bazarete, harik eta zenbat gehiago fedegabeak beldur izan beharko luke? Froga egizue berba egiten dizun Espirituak eta ikusiko duzue RUACH ha KODESHEN ahotsa dela, profeta honen bitartez aitortzen duena, YAHUVEHEN Santuei errieta egiteko, bedeinkatzeko eta eraikitzeko, eta madarikaziozko tronpeta jotzeko YAHUSHUA ha MASHIACHEN ebanjelioko etsaiei.

Ez ukitu nire aukeratuak, ez egin kalterik nire profetei! Ez ezazue mezulari honi harrikatu mezu hau emateagatik. Zeren eta kaltea etorriko zaio hitz bat NIRE mezulariaren kontra igotzen duenari. Froga nazazue eta ikusi NI su kiskalgarria ote naizen. Infernuko sua NIRE iraina da zuen kontra kitzikatzen dena.

Kopiatu hau eta emaiezue entzuteko belarriak dauzkatenei, besteak gor jarrai dezaten. Ez dutelako sinesten soilik ez du esan nahi NIK ez dudala egingo esandakoa, gertatuko da. Ezekielek dio: ohartu haiei eta haiek entzuten ez badute, odola ez da zuen eskuetan egongo. Zuk ez badiezu ohartarazten eta Profezia hau baztertzen baduzu, orduan, haiek haien bekatuagatik hilko dira, BAINA ODOLA ZURE ESKUETAN GERATUKO DA. NIK NIRE profetak bidaltzen ditut, bedeinkazioa heldu baino lehenago. NIK NIRE profetak bidaltzen ditut, bedeinkazioa datorrela esateko, bedeinkazioa etorri aurretik.

* * * * * * *