PROFEZIA 18

KONTUZ ILUNPEKO ERREZELAREKIN INFERNUTIK DATORRENA

EMANA APOSTOLU SHERRIE ELIYAHURI

1998KO MARTXOAREN 26AN ARRATSALDEKO 3:54

* * * * * * *

2 KRONIKAK 36:16

Baina haiek Jainkoaren mezulariei iseka egin, beraien esanak gutxietsi eta barre egiten zieten profetei. Jaunak bere herriaren kontra zuen haserrea gainez egiteraino handitu zen eta ez zen salbabiderik izan.

EZ DAUKA EZ GIZONEZKOEN EZ ANDRAZKOEN IZENIK

Aspaldi ohartu nizun, Elisheva, Ministerio honi ez ipintzeko ez gizonezkoen ez andrazkoen izenik, Ministeriorik egon aurretik ere. Zure espirituan ipini nuen, honako ezer ere ez luke izango egina zure eskuz, honako ezer ere ez luke izango egina zure ahoz. YAHUVEHREN ahotik jaio zen. YAHUSHUA zuen MASHIACHREN ahotik jaio zen. RUACH ha KODESHEN ahotik, zuen IMMAYAHREN ahotik jaio zen. Zure eskuz izango balitz, aspaldidanik lur jota egongo litzateke. Aintza Shkhinyahren haizeari esker lur guztian zehar putz egiten dabilena, haize Santua suspertzekoa. Ez da zure arnasagatik, bestela behea jota egongo zinateke.

ISAIAS 42:8

NI naiz Jauna, horixe dut Izena: ez diot NIRE ospea inori utziko, ez NIRI zor zaidan gorespena idolei emango.

* * * * * * *

SARRERA

YAHUSHUAREN familia txit agurgarria,

Gaur hartu dut hau negarrez nengoela, atzo erailiko bi mutikoengatik, gehiago barik, izan ezik bertze mutikoak hilketa eta anabasa espiritu gaiztoekin menderatuak zirelako. Hamaika urteko honek eta hamahiru urtekoa ez dute ulertzen ere haien adineko mutiko errugabeei zer bultzatu zitzaien tirokatzera, jolastu zutenekin horiek eta barre egin zutenekin eta orain, basoko oreinak bezala, baina, oreinak ere badute ihes egin eta ezkutatzeko aukera. Satanasek berak agertu zitzaien mutiko hauei ulertu ezin dugun modu batean.

Bai, otoitz egin, baina egizue otoitz, gobernu honek, mundu honek daukan babesmen bakarra, YAHUSHUA ha MASHIACH da HAREN Izena, eta Biblia Santua laster ikastetxeetan baztertua izango da. Behin berriz Hamar Aginduak eskola publikoetan azalduko dira. Ez hil inor. Esaten dugu eta gerora gobernuak gure seme-alabei esaten die, baina erail dezakezue haur errugabeak, haurra seguru amaren sabelean egotekotan, urrun begi barrandaritik, legezkoa da haur errugabe, babesgabe hori erailtzea. Amaren erabakia da.

* * * * * * *

PROFEZIA 18

Honela dio YAHUVEHK:

Nola ausartzen zara! Nola ausartzen zara! Nola ausartzen zara! Zuk galdetzen didazu nola NIK baimendu dudan horrelakorik! Diozu non dago YAHUVEH haur hauen erailketak gertatzen direnean. Baina NI kaleratua izan naiz eskola publikoen sistematik. NIRE Izena ez da aipatzen biraoetan izan ezik. Zergatik behar da NIRE babesa NIRE presentzia behar ez bada? Zergatik uste duzu ikaragarriagoa haur errugabea amaren sabelean negarrez torturatua izaten denean abortua egiten zaion artean? Bakarrik NIK entzun ahal ditudalako haren garrasi uzkurrak? Ikastetxeko jolas aretoan haurren garrasi eta negarrak bazter guztietan entzuten zirenean, ez al duzu ikusten gauza bera dela?

Erailketa espiritua sartu zen satanasen eremuan jolasten zebilen haurrenengan. Ez al nuen esan zure bihotzean zegoen guztia agerian geratuko zela? Neska-mutikoak derrigorrez odolaz eta erraiz elikatuak izaten ari dira telebistatik, pelikulen bidez eta jolasten dituzten olgetekin. Haurrak derrigorrez indarkeriaz, heriotzaz, hondamenaz, homosexualitateaz, pornografiaz, gorrotoaz eta bihurrikeriaz, bakar batzuk esatearren, elikatuak izaten ari dira. Irakasten zaie santutasuna ez dela beharrezkoa gaur egunerako. Zuk didazu nola NIK baimendu nuen? EZ ZATEKEEN GERTATUKO IRAKATSIAK IZANGO BALIRA NIRE IZENEAN ALDARRIKATZEN.

Anabasa honen lekuko zirenak testigutza emango dute, NIRI deitu zidatenean, NI han nengoela. NIRE aingeruek haien alde borrokatu zuten eta haien hegalekin. Haur hauek denak zeruan daude, bai, abortatuak izan zirenak eta ikastetxeko areto hartan hil zirenak. Baina NIK baimendu nuen hau erakusteko zer gertatzen ari den irakaskuntza publikoaren erakundean, anti-Kristoren espirituak bultzaka ari den artean, santu den guztia eskolatik irten dadin.

Prezioa ordaintzen duzu, Amerika, eta etsenplua jarraikitzen duten herrialde guztiak, eta iraungo du abortu zentzugabeak gelditu arte. Baimenduko dut satanas zuen neska-mutikoenetan agertzea, irakatsiak ez direnak izan NIRI oihuka egiten. Baimenduko dut satanasi musika eta hedabideak erabiltzea zuen neska-mutikoak usteltzeko, NIGANDIK aldenduz eta zuengandik, eta baimenduak izango dira gerra deklaratzeko gurasoen, helduen eta agintedun gizakien aurka. Ze zuek irakatsi zenietenean ez errespetatzen Santua dena, eta zeintzuk diren NIRE Legeak, satanasi zabaldu diezue demonioz bete zitzaten. Horrek nahastu eta zorabiatuko du Amerika eta irakaskuntza sistema.

Errugabe eta entretenigarri hasi zireneko olgetak, elkar harremanak izaten irakasten zietenak, orain batak besteari zauritzen dira ikusteko nork hil lezake aurkakoa. Ez al dio NIRE Hitzak zure bihotzean bekatzen duzunean, jadanik NIRE aurka bekatu duzula? Zure irudimena ez da zurea. Irudimen bakoitza, pentsamendu bakoitza, preso eraman behar da NIRE inspekziorako. Zure anaiaren aurka bekatu egiten badu, bekatua da. Hamar Aginduetako handiena da “maitatu zure albokoari zeure burua bezala.”

Horrek barneratzen du: ez hil inor. Betiere, zuen seme-alabetan, haiek onak hiltzen dituzte txarrak bezala olgetan. KONTUZ! NIK galdetu nion zerbitzari honi bezala: Zerekin elikatzen ari da satanas zuen seme-alabei hedabideei bidez, haien jolaskideen bidez, jolasen bidez edo irakurtzen dituzten liburuak, eta musikaren bidez? KONTUZ! Satanasek badaki NI mundura etorri nintzela haur errugabea bezala, eta orain, umeei zigortzeko nahian dabil, haien arimak gaiztotzeko eta azkenean infernura berarekin eramateko.

Zuen neskatoak haurdun geratzen ari dira eta esaten zaie ondo dagoela, bakarrik egizu abortua, esaten zaie. Ezta pentsamendu bakar bat neskato errugabeentzat nori ez zitzaien irakatsi SEXU PROMISKUITATEA BEKATUA DA eta arimaren hondamenera darama. Ez pentsamendu bakar bat amaren sabelean dagoen haur errugabe horren torturari buruz. Ama neskato gaztea ahal izan arren, NIRE aurka bekatu egiten du, YAHUVEH Jainko Ahalguztiduna, eta bekatu egiten du ez jaioen haurraren aurka, jaiotzea baino ez zuena nahi, hark exekutatzen du ostera. Ez dago desberdintasunik erailketarako erabilitako pistola baten artean eta erailketarako erabilitako mediku batena. Dena da erailketa NIRE begietan. Amak haren gorputza, arima eta espirituaren aurka ere bekatu egiten du. Haren adimenak ez du sekula ahaztuko, NI barkatu ahal izan arren, hark eskatzen badit eta gaiztakeria honengatik aldentzen bada.

NIK profetizatzen dut orain zerbait oso ikaragarria begiratzeko, baina ERAILKETAK GERO ETA OHIKOAGOAK BIHURTUKO DIRA. Gurasoek haien seme-alaben beldur izango dira. Seme-alabak haien gurasoak kontrolatuko dituzte, bihurrialdi hau areagotzea baimentzen den artean. Estatuak esango dute zuen seme-alaben jabe eurak direla. Estatuek legeak onartuko dituzte seme-alabak gurasoengandik diziplinatuak izan ez dituztenak baimentzen. Gurasoen eskubideak pixkanaka-pixkanaka indargabetuak izan dira, harik eta laster, zuek, gurasoek, ez duzue inolako eskubiderik edukiko arte. Ez utzi hau jarraitzen! Satanasek ezin du hartu zuek ematen ez diozuena. Berreskuratu zuen seme-alabak NIRE Izenean! ATERA ZUEN SEME-ALABAK GAIZTAKERIEN ZULO HAUETATIK!! Hezten dituzue haien arimen kontura.

Zatoze NIRE bila, NI erraz aurki nazakezuen artean, eta beste modu bat erakutsiko dizuet zuen seme-alabak hezteko, bai eremu espiritualaren gauzetan, bai eremu fisikoetan. Ostera ere, NIK bueltatuko dizkiet santutasuna eta moralitatearen nahia. ILUNPEKO ERREZELA BAT DAGO IRAKASKUNTZA SISTEMA PUBLIKOETAN ETA ILUNPEKO ESTALKIA INFERNUKO HANTXE BERTANGO LEIZEETATIK, eta herrialde honetako gazte askoei estaltzen ari da, ez nautenak gurtzen haien Jauna eta Salbatzaile lez. Umeak gurasoen bekatuagatik jasaten ari dira, ez zietelako irakatsi nor den YAHUSHUA ha MASHIACH. NI naiz haien babes bakarra. Satanasi ongietorria eman zaio zuen ikastetxeetan eta fedegabetasuna ugari da haietan.

Altxatu, gurasoak! ATERA ZUEN SEME-ALABAK IKASTETXEETATIK, NON EZ DUTE BAIMENTZEN NIRE SANTUTASUNA ZUEN SEME-ALABEN FORMAKUNTZAREN PARTE IZAN DADIN! Altxatu, gurasoak! Eta esaiezue gobernuari eskubidea daukazuela neska-mutiko hauei diziplinatzeko! NIK maite ditudanei diziplinatzen diet. Berriro Jainko Ahalguztiduna YAHUVEHREN izua ezagutu behar dute eta haien gurasoen izua. Izu begirunezkoa, adeizkoa, haien karakterra eraikitzen duena eta arima elikatzen duena, jakinaren gainean arauak daudela eta, arauak hautsiz gero, ordaindu beharko duzula.

Ikastetxeak ordaintzen ari dira orain. Gobernuak ordaintzen ari da orain. Gurasoak ordaintzen ari dira orain. Legeak onartzeko saiakerak egiten ari dira eta gertatuko da, zuek baimenduz gero bakarrik, debekatuko dizuetela zuen seme-alabei jipoialdi bat ematea. Bereziki, nazio honetako eta munduko gazteriak ordaintzen ari dira orain. NIRE premia dute eta aldiz, guraso gutxik irakasten diete NI naizela Bide, Egia eta Bizia bakarra. SANTUTASUNA BEHARREZKOA DA eta azpimarratu behar da hartan azkeneko garai hauetan. Lege honi beldur iezaiozue! Borrokatu lege honen aurka! Ze uste baduzue zuen seme-alabak bihurriak direla orain, bakarrik zantzua eduki duzue bihurrikeria honena. Odola ez dago erail zituzten haien eskuetan bakarrik, odola dago Irakaskuntza Kontseiluan, odola dago gobernuaren eskuetan. Odola Ameriketan dago eta ez da NIRE Semearen Odola, YAHUSHUA ha MASHIACH orain estaltzen duena nazio hau, baizik eta milioi haur errugabeen odola, egunero erailak direnak, eguneko 24 orduz.

Esan zenuten haurrak erailtzea legezkoa dela, harik eta amaren sabeletan egon eta guk haien garrasi isilak eta intziriak ezin izango ditugu entzun, NIK bakarrik entzun ditzakedanak. Benetan diotsuet: GARRASIAK ETA INTZIRIAK ENTZUN DITZAKEZUEN HAURREENGANDIK ETORRIKO DIRA, PAGANOEN HAURRAK, IKUSI DITZAKEZUEN HAURRAK, OSO ERRUGABEAK DIREN HAURRAK, baina ez bestelakoak emasabeletan erailak diren haurrengandik. Erailketa berdina da, bihurrikeria berdina da, eta fedegabetasun espiritua berdina da. NIK dena ikusten dut! NIK dena entzuten dut! Nazio honek haur eraildakoagatik damutu izan ezik, ume erailak gehiago ikusiko dituzue. Ez uste NI iseka egiten jarraitzeko moduko Jainkoa naizenik.

Zuen elizak NIRE maitasuna predikatzen dute eta hala ere, uzkurtzen dira NIRE haurrei irakastera NI naizela biak, maitasunezko maitasuna Ahalguztiduna eta sumindura Ahalguztidunaren Jainkoa. Antzinako garaietan, NIK haurrak izan nituen herriko plazan harrika hilak, haur bihurriak, zeinen gurasoek ezin zituen menderatu eta bihurrikeria gehiagora zaramatzatenak. NIK izan nituen gurasoak lehenengo harria bota zituenak. Orain, legeek babestu egiten dute umeari ipurdikoa eman izatetik ere ipurdian, zein NIK sortu nuen asmo horretarako asmoz. Orain, badaude legeak eskumuturrean txaloak emanda aske ateratzeko, espetxean denbora laburra igarota. Ulertu hau, benetan diotsuet: HAUR HORIEK BERRIRO ERAILKO DUTE GAIZTO ESPIRITU HORREK HAIENGAN BAITAGO ORAINDIK ETA HURRENGOAN LARRITASUN HANDIAGOAN IZANGO DA, espiritu gaizto arao egina ez bada. Zuen erreformategiek behar dute YAHUSHUAK demonio hauek bota ditzala. Haiek ez dute ulertzen ere ez zirela eurak tiroz hil zutenak, edo antolatu, haiek peoiak ziren xake-joko batean eta eurak pausoak baino ez zituzten sentitu.

Amerika, damutu zaitez! Ze INFERNUTIK DATORREN ERREZELAK PENTSARAZTEN DIZU SEKRETUAN EGITEN DUZUNA EZ DELA AZALDUKO. Homosexualitatea da beste bizimodu bat irakatsi nahi duzuena, baina INFERNUKO ERREZELA DA EGIAREN ARGIA IKUSTEA GALARAZI DIZUENA. Hau higuingarrikeria da NIRE aurrean. NIK bidali nizuen SIDA esnatzeko deiadar lez eta ez zenidaten jaramonik egin eta sendaketa aurkitzeko ahaleginetan zenbiltzaten. Hori baino izurri askoz ere larriagoa bidaltzen ari naiz: ODOL BELTZA IRAKINAREN IZURRIA. Hau etorriko da, zilarrezko koilaretan derrigorrez zuen seme-alabei homosexualitate espirituarekin elikatzen dieten guztien gain. Hasiko da Ellen Degenerateekin (Degeneres) eta Etxe Zurian sartu da. NIRI iseka egiten zabiltzate!

Ikusezina naizelako uste duzue ez dudala entzuten ez ikusten esan eta egin duzuena. Ezkontzaren santutasun sakratua trufatua izan behar duela uste duzue. NIRE Hamar Aginduak ez dutela baliorik uste duzue garai eta sasoi honetarako. NI HASERRE NAGO eta NIRE aurpegian zuen fedegabetasunaz harropuzten zaretenei hauxe diotsuet: ikusiko duzue iseka egin ahal ez den Jainkoa naizela. Jasanen duzue! Zuen seme-alabek jasanen dute! Zuen herriak jasanen du! Baina ez NIRI dagozkidan horiek. NIK babestu, ezkutatu, bedeinkatu eta gidatuko diet NIRE haur guztiei, haien bihotzak, bizitzak, espirituak eta arimak Kreazioaren Jainkoari eta Salbamenaren Jainkoari eman dituztenak.

Zuek, paganoak, higuingarrikeriak NIRE begietan egiten dituzuenak, eta hedabideetan ipintzen duzue eta zuen abestietan ere, denak izan dezaten abortatzeko, eutanasia eta homosexualitate aukera nahi duzuenak, zuek, gurasoei kentzen diezuenak errespetuan eta begirunezko izuarekin haien seme-alabak hezteko eskubidea, aurkituko duzue NI NAIZ YAHUVEHREKIN (Jainkoarekin) eta NI naiz sumindura maitasuna naizen beste, eta ikusiko duzue zer gertatzen den zigor hau datorrenean zuen gain beste inondik ez baizik eta NIRE eskutik. Ihes egiteko inora ez NIREGANA baizik. Izurri berri hau dagoeneko hasi da: neke handia, kalentura handia, zuen odola itxura beltzarana izanen du, ez da immune izanen, zuen odola zuen ahoetatik isuriko da. Odoljarioan!

Zuengatik Kalbarioan isuritako Odol Santuari iseka egin zenioten, eta orain, NIK zuei iseka egingo dizuet odolarekin zuen odoletan fedegabetasuna erakutsiko duena. Erregutuko duzue hiltzeko baina heriotzak ez da erraz iritsiko. Damutu zaitezte orain! UTZIOZUE NIRE EZ JAIOEN HAURREI ERAILTZEARI! Utziozue gazteria eta mundu hau usteltzeari zuen fedegabetasuneko hatsarekin! Damutu zaitez orain, Amerika! Begira nola buruzagitzat hartzen duzuenak ez dira gehiago buruzagiak. Damutu zaitez, orain! Infernuko leherketak, zuen hedabideetan madarikatzen dutenak Santu den guztia, gazteak errepikatzen dituztenak eta ez dute ulertzen ere nola haserretzen nauten, gelditu behar dira. NIRE sumindurazko MAKILAREKIN joko dizuet damutu arte.

NIREAK diren horiek eta zuek badakizue nortzuk diren, zuek harremana duzue zuen Salbatzailearekin, eta maite nauzue eta lehenengo ipintzen didazue zuek egiten duzuen guztian. Faltsua ezagutzen duzue satanasek iseka egiten didanean Garland hirian, Texas. Ez zarete atzipetuak, badakizue zuen YAHUSHUA laster itzuliko dela, eta iseka eta faltsukeria gertatzen direnean, zuek ez zarete atzipetuak izanen. Zuek, NIRE altxor kuttunak, baliogarriagoak hitzak adierazi ahal ditzaketen baino, zuek badakizue zein Izenean konfiantza eduki dezakezuen zuek eta zuen arimak askatzeko. Zuen seme-alabak onik egonen dira NIRE eskuaren ahurrean eta NIRE bertze eskuak babesten diete txita jaioberriak balira bezalaxe. Babestuko ditut NIRI dagozkidan horiei, NIREAK izatea nahi dutenak, zuen zain nago. Ez dut batere gogorik zuei jotzeko NIRE jasaiteko MAKILAREKIN. NIRE MAKILA eta haga zuei lasaitu, babestu eta gidatzeko da.

NIRE MAKILA NIRE haurrak babesteko da harik eta mendekua haien etsaien eta NEUREAREN gain isurtzen dudan artean. NIRE MAKILA zigor bezala erabiltzen da, zuek jipoiak eman behar dituzuen bezala zuen seme-alabei, NIK ere horrela jipoiak eman behar ditut NEURIEI batzuetan, premia dagoenean. NIRE sumindurazko MAKILA dago bakarrik gordeta erabat bihurrikerian dauden haientzat. Kasu! MAKILA Ameriketara dator! Kasu! Sumindurazko MAKILA mundu honetako bertze herrialde batzuetara dator, dekretatu dutenak bertze sasijainko bati bakarrik zerbitzatuko diotela! NIRE nahia da, zuei NIRE artzain-makilarekin gidatzea nahi dudala, babestu eta gidatzen zaituena, eta bakarrik etsaia jotzen du aldentzeko, otsoei onak bezala jantzita datozenak eta aldiz, gaiztoak dira.

ENE haur kuttunak, jakizue erlijioak ez zaituela salbatuko, bakarrik harremana maitekorra YAHUSHUA ha MASHIACH, YAHUVEH eta RUACH ha KODESHEKIN salbatuko zaizue. Bakarrik egia, ez dagoela salbaziorik YAHUSHUA ha MASHIACHREN Izenean bitartez, NIK Kalbarioan zuentzat isuritako Odolaren bitartez, eta Hitza Santuaren bitartez izan ezik, salbatuko zaizue, esaten denean YAHUSHUA ha MASHIACHREN Izenean. Bakarrik damutzea eta bekatutik aldentzea eta ahalegintzea bizimodu santua eramaten eta NIRI obeditzen salbatu natzaizue. Jakinda ez zaretela hobezinak, baina egunero NIRE gogoko izateko ekin zarete eta egiten duzue NIK nahi dudana zuek egin dezazuen. Bertze guztiei NIK erraten dizuet: NOLA AUSARTZEN ZARETE?

Nola ausartzen zarete NIRI errua botatzen zuen gain ekarri duzuen gaiztakeriagatik eta zuen seme-alaben gain ekarritakoagatik? Infernuko ilunpeak uztatu dituzue eta ez dago askapenik YAHUSHUA ha MASHIACH Kalbariokoaren Izenaren bitartez izan ezik. NI naiz zuen argiaren sorburu bakarra, baina, zenbatek aldarrikatuko didate NIRI salbu izateko? Behin ere, NIK baieztatzen dut ohar hau NIRE Zerbitzari Profetikoaren bitartez, Sherrie Eliyahu Artzainaren bitartez, ez bera nor delako, baizik eta NI NAIZ nor naizelako, NIK, Jainko Ahalguztidun YAHUVEH Handiak hitz egin dut. Entzuteko belarriak dauzkaten horiek, entzun eta ikasi; gor eta itsu daudenak, espiritualki itsuago eta gorrago bakarrik bihurtuko dira.

1998ko martxoaren 26an, arratsaldeko 3:54, emana buztinezko ontzi apal honi, Profeta Elisheva Eliyahuri.

BUKAERAKO OHARRA

Hau nire web orrialdeko managerrari irakurtzen nengoela, hotzikara nabaritu nuen nigan zehar, telefonoz mintzatzen ari ginenean, heldu nintzenean, mundu honi joko dion izurri berriaren zatira, SIDA baino askoz ere okerragoa. Orduan, hizkuntzak hasi ziren, gerrazko hizkuntzak. Gero, nire begiak itxi zirenean, ikusi nuen ekaitz hodei beltzen arteko beltzenetako bat. Konturatu nintzen, HAREN suminduraren ekaitz hodeia zela eta HARK nire ahotik HAREN hitz haserrekorrak ostots egin berri zuen. Hurrena, oinaztua dator. Haren xedeak kolpekatuko ditu. Aiene bihurriak, abisu hau ez dutenak nabaritzen! YAHUSHUAK bidaltzen nau haren bozeramaile bezala ohar hau adierazteko haren errukiari esker, haiek damutu bitez. Gero, madarikazioa dator. Kontuz Ahalguztidun YAHUVEHREN MAKILAREKIN! Bueltatu zuen arbasoen Jainkoarengana! Bueltatu, Amerika, YAHUSHUA ha MASHIACHRENGANA, beranduegi izan aurretik!

Beherago, bertze profezia bat dago YAHUVEHK hitz egin duena baieztatzeko, berriki HARK eman zidan profeziari buruz, “Kontuz, ilunpeko errezela etorri da.” Datorren hitza, bertze pertsona batek pasatutakoa da. ILUNPEKO ESTALKIA GURE IKASTETXEEN GAIN: YAHUVEHK erakutsi dit ilunpeko estalkia ilunpetik bota izan dena gure ikastetxeen gainera.

Erregutu eta barau egin behar dugu bada estalki honen eragiketa ze YAHUVEHK dio: NIRE herriaren otoitzak entzuten ditut bihotzez guztiarekin egiten dutenean otoitz. Hondamen gehiago dago agertuko dena, gu horren aurka eremu espiritualean, ez eremu fisiko naturalean, otoitz egin eta borrokatu egin izan ezik. Zer egiten du etsaiak gu hondatzeko? Barrutik eragin. Barne arazoetatik axolatzeko gehiago daukagu, kanpoko mehatxuetatik axolatu behar dugun baino. Otoitz egizue eta bitartekatu orain belaunaldi honen alde. Ona da otoitz egun berezi bat apartatzea, hala ere, NIRE bitartekariek ez dute itxaron behar, garaia hurbil dagoelako Espirituaren Ezpatarako, NIRE Hitza dena, aterata izateko, eta otoitzak Espirituan, has ditzaten NIRE ttipi hauen partez.

Ez al dizuet esan hobe dela sama inguruan errotarri bat zintzilikatu eta itsasora bota, NIRE txikietatik bat zauritu baino? Soldaduak, jantzi zuen armadura eta sartu gudan, ze hau NI, YAHUVEH eta YAHUSHUAREN guda baita. Ontzi erabilgarri horiek erabiliko ditut, NIRE Espiritua hartzeko zabalik horiek, neurriz isuria zuei gaitzeko eremu espiritualean borrokatzeko. Ez beldurrik izan edo adoregabetu, ze NI, YAHUVEH, zuen Jainkoa, zuen aurretik joan da eta aingeru babesgarriak bidaltzen ditut neurri masiboetan, zuek konta ezin dituzuenak, txiki hauek babesteko eta NIRE haurrak zaintzeko, honela dio YAHUVEHK.

1992ko iraileko 3an ametsa izan nuen, beste orrialde web batean hedaturik izango dena, uste dut. YAHUSHUAK dagoeneko esan zidan etorri den izurri hori buruz, hala ere, nik ez nuen ulertu, eta kontatuko dizuet ametsa nire idazpenetik kopiatzen dudanean. Nik ez dut galdatzen agerkunde oro izaterik. RUACH ha KODESHEK zuetariko bati erakusten badio esanahi osoa, mesedez, bidali korreo elektroniko bat eta hedatuko dut esanahia, RUACH ha KODESHAREN gidaren arabera.

ODOL BELTZ IRAKINEN IZURRIAREN AMETSA

Ametsa ezin izan dudana sekula ahaztu eta ez niona zentzurik topatzen 1998ko martxoan 26an profezia 18garrenak aipatu zuen arte odol beltz irakinen izurria. Ametsa profezia baino urte batzuk lehenago zen.

Hamalau emakume ikusi nituen eta NIGANA talde batean arineketan zetorren. Haien ahoetatik odol beltza zerion iturria bezala. NIRI deiadarka zeuden esanez: “Otoitz egizu zure Jainkoari hil gintzake eta geure nekezia eta oinazea amaitu zitzaketen.” Eta neuk esan nuen: “Ez, ezin dut hori egin.” Eta kontrako noranzkoan joan nintzen haiengandik aldenduz. Segidan, Pat Robertson ikusi nuen eta bera hurbiltzen zidan beste noranzko batetik esanez: “Haien gupida izan, otoitz egizu Jainkoak haiei hil zitzaien.” Eta nik esan nuen: “Ez, ezin dut. Nire Jainkoak ez luke onartuko. Haren epaiketa da.” Eta arineketan aldendu nintzen Pat Robertsonengandik.

Ametsaren Amaiera.

SATANISMOKO KLUBA

Irakaskuntza goi-mailako ikastetxe bateko satanismoko kluba senideen haserrea eragiten du. Ikasleek diote eguerdiko batzordeetan ez dutela gurtzen beheko munduko jaunari.

San Mateo Goi-Mailako Eskolako ikasle batzuk, gatazka sortzeko nahian, satanismoan funtsatuko kluba antolatu zuten, filosofia hedonismoarekin lotuta dagoena eta magia beltzaren erritualekin.

Pentsaera Satanikoen Sozietatea deiturikoak, haren presidente batek, James Doolittle, aitortzen du berak hasi zuela kluba haren adiskidearekin Matt Heeney, “gatazkak sortzeko”.

Baina orain, bi gazteak Anton LaVeyren (satanasen elizaren sortzailea) instrukzioak ikasi dituzte.

Doolittlek esan zuen: “asmoa da gizakia antzinako estatu naturalera bueltatzea, erlijioarengandik lohitu gabea.”

Eskolan hedatutako liburuxka baten jartzen du, klubaren asmoa, eliza estatutik banatzea dela.

SENIDEEN PROTESTA

Poliziak etorri ziren San Mateo Goi-Mailako Eskolara gurasoen manifestazio batekin topatzeko prest, eskolak ematen zuen baimenagatik satanismoko klub bati protestatzeko.

Baina poliziak etorri zirenean ez zuten aurkitu zer eginik.

Pam Cachay gurasoak antolatu zuen kontzentrazioa eguerdian, 50 lagun inguru espero zuenez, ahaleginetan klub hori desegitea.

Cachay harrituta zegoen inor ez zuenean aurkitu topagunean. Alderantziz, klubak nazio guztiaren harrera izan zuen.

Cachay andreak dio bere alaba beste eskola batera bidaltzeko asmoa duela, klubaren ondorioz.

* * * * * * *