PROFEZIA 16

EZ BOZATU NIRE PROFETEI

PROFEZIA EMANA APOSTOLU SHERRIE ELIYAHURI
1998KO OTSAILAREN 6AN

* * * * * * *

2 KRONIKAK 36:16

Baina haiek Jainkoaren mezulariei iseka egin, beraien esanak gutxietsi eta barre egiten zieten profetei. Jaunak bere herriaren kontra zuen haserrea gainez egiteraino handitu zen eta ez zen salbabiderik izan.

EZ DAUKA EZ GIZONEZKOEN EZ ANDRAZKOEN IZENIK

Aspaldi ohartu nizun, Elisheva, Ministerio honi ez ipintzeko ez gizonezkoen ez andrazkoen izenik, Ministeriorik egon aurretik ere. Zure espirituan ipini nuen, honako ezer ere ez luke izango egina zure eskuz, honako ezer ere ez luke izango egina zure ahoz. YAHUVEHREN ahotik jaio zen. YAHUSHUA zuen MASHIACHREN ahotik jaio zen. RUACH ha KODESHEN ahotik, zuen IMMAYAHREN ahotik jaio zen. Zure eskuz izango balitz, aspaldidanik lur jota egongo litzateke. Aintza Shkhinyahren haizeari esker lur guztian zehar putz egiten dabilena, haize Santua suspertzekoa. Ez da zure arnasagatik, bestela behea jota egongo zinateke.

ISAIAS 42:8

NI naiz Jauna, horixe dut Izena: ez diot NIRE ospea inori utziko, ez NIRI zor zaidan gorespena idolei emango.

* * * * * * *

PROFEZIA 16

NIRE Profetei erasotzen dietenean, NIRI erasotzen didate. NIRE begian atzamarra sastatzen didate. Erasotzen eta gerra adierazten dute YAHUVEH, NI NAIZ Handiaren aurka. YAHUVEH denak Jainko berdina adierazten dute. Ez dago Jainkorik bat baizik, Aita. NIRE Profetei erasotzen dietenean, bidaltzen dienari erasotzen ari dira eta gantzutu. Kontuz! Ze NIK badakit zein Espirituarekin eginak diren NIRE benetako Profetak eta RUACH ha KODESHEKIN (Espiritu Santuarekin). NIRE RUACH ha KODESH haien baitan ipini dut. NIK suspertuko ditut bereizmen gaitasunak. Zuek erabiliak izango zarete ardiz jantzitako otsoak azaltzeko, NIRE Profetei atzipetu, adoregabetu eta isilarazteko dabiltzanak. Haiek diote: Ez entzun ezer txarrik, ez mintzatu ezer txarrik, ez ikusi ezer txarrik. Baina zuek ezagutzen duzue NIRE ahotsa. HIRU TXIMINOEN MADARIKAZIOARI AHAKAR EGIN. Begiratu otsoei haiek direnagatik.

Zure aiztari bidali diot zure zauriak bendatzera NIK ezarri nizkizunak. Maite zaitudalako, ENE kuttuna. Zuk ez duzu hitz egiten NIREGANA gehiago hurbiltzeko baino, baina kontuz norengandik ikasten ari zaren, bereizi Espiritua. Zure aizta, Sherrie Eliyahuk ezagutzen zaituena eta NIK ezagutzen dudana, eta haren Espiritua eta fruitua erakutsi dizkizut. Hemendik aurrera, fruituaren ikuskatzailea izan zaitez. Bitartekaria izan eta ohartu etsaiak zaurituak izaten diren haiei, zu zauritua izan zinen bezala. NIK baimendu nuen, zuri erakusteko zer nabaritzen den, haien minarekin zu identifikatu ahal zintezen. Errieta egin zuri errieta egiten dizuten otsoei. Bila nazazu eta NIK orain idazten dena konfirmatuko dut. Bila nazazu eta NIK emango dizkizut hitzak egiteko. Toki hona ekarri dizut, belarriak entzuteko eta begiak ikusteko dauzkaten haiei ministratzeko. Bertze guztiak gor jarraituko dute. NIK mezu ugari eman dizkizut. Partekatu eman dizudana, badakizuna partekatzeko dela, aizta honek jakingo baitu NIREGANDIK datorrela.

Satanas zure gaitasun profetikoen beldur da. Baina egizu otoitz eta NIK aitortuko ditut hitzak berak teilatuetatik eta internetetik oihukatuko dituela. Elkarrekin NIRE Profetei itzuli araziko diezue, desbideratuak, bozatuak, itsutuak, gortuak, isilaraziak, lotuak, adoregabetuak izaten ari direnak eta ezetsi dutenak. Profeta hau bidaltzen ari naiz NIRE Hitzak mintzatzeko eta zuei kementzeko eta deitutakora itzuli arazteko. Makina bat entzungo dute NIRE ahotsa eta haien Espirituan konfirmazioa izango dute, NIK hitz hauek adierazten ditudan artean. Mintzatu eman dizudana. Ez egon gehiago bozatua. NIRE aintzarako, hitz egin ozenki eta jo alarma, berdin entzutea erabakitzen badute, edo ez, Profetaren ofiziora errepikatzen dizut deia. Estalgabetu zure belarriak, zure begietako bendak kendu eta ahoko muturrekoa be kendu. Deslotu zaitezte eta egizue gauza bera besteei. Elikatu haiei zu elikadura hartzen duzun neurrian. Kontsolatu eta kemendu haiei. HIRU TXIMINOEN MADARIKAZIOA AZALDUA IZANGO DELAKO eta madarikazio hau ipintzen ari direnak NIRE Profetengan, esanez mendekuari buruz ez hitz egiteko edo YAHUVEHREN Epaiketari buruz, damutasunari buruz ez hitz egiteko, YAHUVEH bakarrik kementzen du, HARK ez du errietarik egiten, … Gezurrak! Gezurrak eta gezur gehiago!

NIK NIRE Profetak bidaltzen ditut bedeinkazioak bidali aurretik, edo Jainko Ahalguztiduna YAHUVEHREN sumindura. Adierazi dizut hau kementzeko eta zuei eskatzeko itzuli zaitezten egiteko eta esaterako gantzutu dizuedana egin dezazuen. Asti gutxi dago, beraz ohartu jendea. Oihuztatu kemenez, honela ohartuak ez zirela izan, ezin ahal izango dute esan. Profezia eskolak hasten dituzten profetei buruz ohartu, irakatsi ezin dutena irakasten. Bakarrik RUACH ha KODESHEK gantzutu lezake gizon edo emakume bati, edo, bai, ume bati ere NIRE suzko hitzak adierazteko.

Ohartu Craig Martin, Andrew Strom eta Pam Clark buruz, ohartu haiei. Profezia taldeak deituriko hauek gezurrak esaten ari direlako eta NIRE PROFETEI MADARIKATZEN HIRU TXIMINOEN MADARIKAZIOA ERABILTZEN. Kontuz liburuekin, zeinen idazleak NIRE Profetei galtzeko ahaleginetan dabiltzanak dira. Ohartzen dizuet askok harrapagailuetan erori baitira, errakuntzazko doktrinak irakatsi izanda. Haiek damutu behar dute NIRE Hitza okertu eta hutsitzeagatik. Badago “honela dio Jaunak” eta haiek orain hartzen ari dira hori.

Haiek NIRE Profetei isiltzeko eskatzen diete, YAHUVEHK ez duela horrela hitz egiten eta. NIRE Profetei itsu egon bitez eskatzen dute, YAHUVEHK ez baituela horrelako ikuskapenak ematen. NIRE Profetei isil bitez eskatzen diete, YAHUVEHK ez baituela YAHUVEHREN sumindurari buruz hitz egiten edo damutasuna edo epaiketa. NIRE Profetei eskatzen diete gauza onak bakarrik hitz egin bezate eta ezerez jendeari haserretzekorik. Gezurrak batak bestearen atzetik! Esanez haien eginkizuna profetei irakastea dela eta, hala ere, NI NAIZ gantzutu eta irakasten duen bakarra NIRE RUACH ha KODESHEKIN. Kontuz liburuen salmentarekin dirua lortzen dutenekin eta NIK eman ez nien ezagutza saltzen dutenekin. Kontuz, ENE Profetak, Profeten ahoak ixteko ahaleginetan dabilen gezurtiarekin. Kontuz, ze, zer egingo duzu NIRE Profeta benetakoak barik NIRE Hitzak adierazten dituztenak? Azkeneko garai honetan, Profeten ahoak ezin ahal dira bozatu, txakur bat bezala. Aske izan behar dira, beldur barik hitz egiteko, eta NIK dekretatzen dudana, gertatuko da.

Zaindu zaitezte NIRE profeta, eta apostolu eta artzain, maisu, ebanjelista maiteak bozatu nahian dabiltzanekin. Kontuz, Jainko Ahalguztiduna YAHUVEHREN sumindura zuen gain eroriko da eta YAHUVEHREN Aingeruak jazarriko dizute. Utziozue NIRE Profeta kuttunak bakean. Haien eginkizuna ez da haien ardura eta NI naiz bidaltzen diedana oparia bezala mundu honetara. Entzuteko moduan berba egin behar banu, marmar ere, hainbesteko boterea egongo litzateke marmar hartan, haize horren indarra gelditzeko lain ez litzateke egongo ezer. NIRE sumindura izekitzen da NIRE Profeta kuttunei min eragiten dietenen aurka. AIENE, AIENE, AIENE! Erantzungo duzue bakoitzak pertsonalki eta uztatuko duzue erein duzuena.

Ez gero bozatu gehiago NIRE Profetei! Ez dira txakurrak muturrekoa ipiniak izateko. Suzko haginkada eragin dutena NIRE Hitzak mintzatzearren, ez direnak haien hitzak eta haien haginkada ez da haien haginkada, NIREA baizik. Deiadar egiten den sumindura ez da haien sumindura, ez haien sumindura, ez haien epaiketa, NIREA baizik. Ez eizue entzun inori, mezu honetan aipatutakoak bezala, ez dagoela ezer benetako “Honela dio Jaunak” bezala dioena. Irakasten dute beti dagoela haragia ere. Berba NIRE RUACH ha KODESHENGANDIK badator, orduan da hori hain justu. RUACH ha KODESHEN gantzuduraren bidez diktatua eta dena Espiritua da eta ez da haragirik nahastua. Haragia profeta faltsua da.

Profeta hau gantzutu dut, orain haren bitartez berbetan nabilena, NIRE profetak kanporatuak izan direnak, ziur faltsuak zirelako, deitzeko itzulera. Baina egun honetan, nori sinetsiko diozue? Gizakiari edo Jainko Ahalguztiduna YAHUVEHRI? Gantzutu dut zuen zauriak bendatzeko, zuei NIRE maitasuna, kontsolamendua eta NIRE egia ministratzeko. Itzuli! Oi gerlariak, NIK gantzutu ditudanak ozenki eta kemenez oihuztatzeko! Gantzutu dudan honi utzi ama bezala izaten profeta gazteentzat eta profeta jipoituentzat. Sherrieri deitu diot elikatu, kemendu, bendatu zuen zauriak, irakatsi, maitatu eta borrokatzeko zuen alde, lehoi emeak bezala borrokatzen moduan haren lehoikumeengatik arriskuan. Haren ahoan marruma ipiniko dut, NIRE marruma, eta etsaiak alde egingo du, zazpi norabide desberdinetan barreiatuz.

Hura erasoa izan da ze, profetizaturiko bezala, 500.000 bozeramaile NIREAK altxatuko dira eta denak oihukatuko dute ahobatez. NIRE Profetak bilduko dira eta ahobatez oihukatuko dute eta, antzina bezala, NIRE Laudorioa, Ohore eta Aintzarako izango da, NI berdina naizelako testigantza eta ez naizela aldatzen. Jerikoren hormak lurreratu ziren moduz hautsa bihurtuz, Davidek Goliat hiltzen bezala, ez saiatu ulertzen, bakarrik sinetsi NIK esaten dudana beteko dela. Paretan kokatua edukiko zaitut Nehemias bezala, baina zure sasoiak mundu guztian zehar egongo dira eta ez zara geldituko tenplua eraikitzen NIK esan arte eginkizuna amaitu dela. Zure lana bukatuko da NI itzultzen naizenean, ez berak egiten duen ezergatik, bazik eta berak NIRE Judaren Lehoiko marruma adierazten duelako.

Arineketarako prestatu zaitezte, etsaiak, ardiz jantzitako otsoak, baina ostera, NIRE ardiak irensten ari zarete. BAINA EZ GEHIAGO! Bat altxatu dut azalduko dizuena eta zuen asmo ezkutu guztiak. Ez haren indarrean, baizik eta Jainko Ahalguztidunaren indarrean denak arineketan egingo dute. Hark elikatuko dizue eta kemendu berriro konfiantza izan dezazuen gerlariak izateko deituak zaretela paretan, NIRE mezuak burrunbatuz tronpetaren soinu ozenarekin bezala guztientzat. Jar zaitezte paretan eta adierazi NIK esaten dizuedana esateko.

Ez zaitezte paretatik jaitsi inolako gizona, emakume edo demonioarengatik. Ez izan beldur haien aurpegiena! Ez izan beldur haien sumindurarena! BELDUR IZAN NIRE SUMINDURARENA! Ez baduzue egiten NIK agintzen dizuedana egiteko, jazarraldian zaudete zerbitzatzen duzun Jainkoaren aurka. NIK adierazi dezazuen behar baitut. Zure aizta bezala adierazten ari da beste mezua, marruma izango dena mundu guztiaren zehar entzungo dena, ze berriro erabiltzen dut hitz egiteko besteak uko egin zutena. Haiek okerra ikusten dute eta esan zuten ez dela haien arazoa, beste batek adierazi beza. Etsaiak eta NIRE haurrak entzungo dute tronpeta jotzea, nahi badute edo ez. Entzungo dute! Ez eragotzi hitz egiten NIRE Profetei.

Elizak, laga eizue isilarazteari, kanporatzeari, aitortu ez duzuela nahi zuen bekatua agertua izatea eta damutu zaitezte. Ez isilarazi pentsatuz zuek erabakitzen duzuela nork hitz egin lezake edo ez. Artzainak, zuek atsekabetu duzue NIRE RUACH ha KODESH. Nortzuk zarete zuek NIK bidaltzen dituztenei zentsuratzeko? Diozue ez duzuelako nahi edozeinek NIRE Profetak bezala ministratzea dela. Hala ere, NIREAK badira, NIK azalduko ditut. Agerbideak erakutsiko dizkizuet haiek NIRE Su Santuzko Berbak adierazten badute, edo su arraroa edo okultismoko sua. Hitz egin bezate! Ez, zuek ez duzue frogatu beharrik. Irakurri zer dioen lehenengo. Artzainak, zuek abusatu duzue. DAMUTU ZAITEZTE GAUR! Ezin al du RUACH ha KODESHEK bereizmena eman NIRE denena eta ez dena? Kontuz, RUACH ha KODESHI mina eragiten ari baitzarete. Jaukitu beharko duzue! Zuek jakingo duzue haiek profeta faltsua badira.

Profeta faltsuaren agerbideak dira haren fruitua, ustelduta eta galdua dela, YAHUVEHREN Hitza okertua egongo da haien irudira moldatzeko, ez NIRE irudira. Harrokeriaz beterik egongo dira. RUACH ha KODESHEN gaitasunak saltzen ibiliko dira eskaintzailerik oneni. YAHUSHUA (Jesukristo) desberdin batengana eramango dute, gaiztoak ere NIRE Izena erabiltzen dute. Gaizto ugari irten dira NIRE Izenean NIRE Profetak hondatzeko baina haiek izango dira NIK hondatuko ditudanak. NIRE etsaiak, hain onak dirudi arren, NIK bakarrik ezagutzen dut zuen bihotza. Damutu zaitezte egun honetan, ohartuak izan baitzarete. Hitz egina egun honetan NIRE Profeta Artzaina Sherrie Eliyahuren bitartez arratsaldeko lauretan, 1998ko otsailean 6an. Beste behin ere, NIK denbora honela sarturik daukatenean, kontu izan, ze orain badakizuenagatik kontuak eman beharko duzue. Zer egingo duzue horrekin? NIK aldez aurretik badakit.

INSTRUKZIOA

Mesedez, behean dagoen ohar pertsonala sartu kopiatzen duzuenean hau, ze deabruak a zelako haserrea duen agertzen du, YAHUVEHREN Hitza hau emateagatik.

OHARRA

Azkenaldi honetan profeziaren bat jasotzen dudan bakoitzean, YAHUVEHK konfirmatu egiten du hitz egin dena. Honek bukatu zuen arratsaldeko lauretan eta arratsaldeko bostak eta hogeita bost minututan birritan erasoa izan nintzen mintzoz. Bata ministro batetik, nik laguna deitu izan nuena, web horri honetara eraman zizuena, nondik haren izena laster kenduko dut, RUACH ha KODESHI atsekabetu diolako. Berak idatzi zidan eskatuz bere izena korreo zerrendatik kentzeko profeziak banatzen ditudanean. Hark uste du, NI harroegi naizela ipintzeaz haren baimenik gabe. Sentitzen dut, Artzain Steve C. NIK uste nuen Espiritu berdinarenak ginela . Badirudi oker nengoela. YAHUVEHK izan bedi zure Epailea. BERAK bazekien zuk zer egingo zenukeen, beste YAHUSHUAREN gerlarien aurrean lotsarazteko nahian. Bedeinkatua izango zinela uste nuen, eta nahiko zenuela jakin YAHUVEHK zer esaten zuen. Zure izena guztiz ezabatzen ari naiz izenen agendatik. Ez duzu berriro NIGANDIK entzungo.

Baina ziur nago egun batean YAHUVEHK gogora araziko dizula zer egin zenuena egun honetan. Honengatik ezagutuko dituzue, daukaten maitasunagatik senideenganako, Zure fruitua agerian dago. Otoitz egiten dut damutu zaitezen. Eta bide batez, niri ahakar egiteko nahian zenbiltzanean, ez nuen nabaritu zuk inoren baimenik hartzen haiei e-postak bidaltzeko. Praktikatu predikatzen duzuna. Gainera, Biblian, noiz behar izan zuen Profeta batek baimena YAHUVEH Ahalguztidunaren Profeziak adierazteko? Bibliaren gehiengoa ez zatekeen izango idatzia. Profeta honek ezesten du bozaturik, loturik, isilarazterik, edo itsuturik izatea gizonarengandik, zein emakumearengandik, zein deabruarengandik bidaltzen dizkiena. Profeta honek saiatzen da argi ikusten eta argi entzuten RUACH ha KODESHEK dioena. Mesedez, YAHUSHUA, ez utzi inoiz mintzatua edo idatzia izan dadin ezer ontzi honengandik, ez dena benetan “Honela dio YAHUVEHK” berba bat.

Iraintzen batzuk ez dutenak nahi entzuterik, argitzen beste batzuk badutenak nahi. Profeta Sherrie Eliyahu, Hasiera eta Amaiera, Haize Ahalguztiduna, Espiritu Santuaren Suzko Eliza. Maitekor, zuen aizta, buztinezko ontzi apurturiko bat, baina gerlari ahaltsua eta YAHUSHUAREN Emaztegaia. 1998ko otsailaren 6an, arratsaldeko 4etan.

* * * * * * *