PROFEZIA137

IMMAYAHREN OBAUBA

MINTZATUA RUACH HA KODESHEN GANTZUDURAPEAN APOSTOLU ELISHEVA ELIYAHUREN BITARTEZ 2016KO ABUZTUAREN 29AN

2 KRONIKAK 36:16

Baina haiek Jainkoaren mezulariei iseka egin, beraien esanak gutxietsi eta barre egiten zieten profetei. Jaunak bere herriaren kontra zuen haserrea gainez egiteraino handitu zen eta ez zen salbabiderik izan.

EZ DARAMA EZ GIZONEZKO EZ EMAKUMEZKO IZENIK

Aspaldi ohartu nizun, Elisheva, Ministerio honi ez ipintzeko ez gizonezkoen ez andrazkoen izenik, Ministeriorik egon aurretik ere. Zure espirituan ipini nuen, honako ezer ere ez luke izango egina zure eskuz, honako ezer ere ez luke izango egina zure ahoz. YAHUVEHREN ahotik jaio zen. YAHUSHUA zuen MASHIACHREN ahotik jaio zen. RUACH ha KODESHEN ahotik, zuen IMMAYAHREN ahotik jaio zen. Zure eskuz izango balitz, aspaldidanik lur jota egongo litzateke. Aintza Shkhinyahren haizeari esker lur guztian zehar putz egiten dabilena, haize Santua suspertzekoa. Ez da zure arnasagatik, bestela behea jota egongo zinateke.

ISAIAS 42:8

NI naiz Jauna, horixe dut Izena: ez diot NIRE ospea inori utziko, ez NIRI zor zaidan gorespena idolei emango.

2016KO UZTAILAN

Dohakabea saiatzen ausartzen dena bi gantzutu hauei kalte egiten. Damutuko zaizu jaio zinen eguna. “Ez gero hunki NIK gantzutuak, ez egin kalterik NIRE Profetei” (ikusi Sal 105:15; 1 Kro 16:22). Hobe zenuke NIK, ABBA YAHUVEHK mihia errotik aterako banizu.

ESDRAS PROFETARENGANDIK

Denoi abisatzen dizuet. Datozen horiek Ministerio honen aurka eta Profezia hauek eta Elisheva eta nire aurka, “Haize Zakarra” Ministerioaren Ministro guztien aurka, nik abisatzen dizuet orain: “Ez gero hunki NIK gantzutuak, ez egin kalterik NIRE Profetei” (Sal 105:15; 2 Kro 16:22) ez dezan YAHREN Makilaren Haserrea zuengan etorri. Baina horientzat bedeinkatuak daudenak eta Ministerio honentzat bedeinkazioa direnak, eta leialak, Profeziak jasotzen dutenak, bedeinkazio ugari etorriko da zuek guztien gain, babesten duzuenok YAHRI dagokion guztia YAHUSHUAREN IZENEAN.

PROFEZIA 137

Ongi dago, haurrak! Soilik poztu zaitezte! Honek erakusten dizue zenbat satanas gorrotatzen duen NIK eman dizuedan maitasuna zuek bioi. Hura zuek hitz egin dituzuen berben beldur da.

Esdras, hark badaki NIK eman dudana arma bat beste inolakoa ez dena eta esan dizuet hasieratik maitasuna zela. Baina konbinatu zenutenean senar eta emazte berbekin, INOLAKO ARMARIK EZIN DU ETORRI HAREN AURKA. Egun honetan askatua izan baita. Ez du axola Internet ote duzuen. Bakarrik ikus dezazuen nahi dut nola NIK gantzutu nizun Esdras, orduan kantak jotzeko NIK esan nizun segidan, eta maitasuna, Esdras, esertzen zinen artean oso ezindua, nahi zenuen bakarrik zure besoetan hartu eta kontsolatu. Eta ahal baduzue bideo hau ikustea, zure aurpegian ikusiko zenuke, eta ostera, NIK jarraitzen nuen esaten, lehenengoa da obauba hori kantatzea, hori obauba zuzena Zerutik da.

Badakizue IMMAYAHK ematen dizuela bakoitzari zuen obaubak? Beti ezin duzue entzun. Gutxitan entzun ahal izaten da eta bakanka ezagutzen duzue inoren obaubak. Baina Esdras, aprobetxatzen dut aukera hau, deabruak Internet hartu duenez, Berba hau hitz egiteko zuei bioi. Esdras, NIK eman nizun Elishevaren obauba. Batzuetan otoitz egiten duzu eta oso atsekabetua zaude eta negarrez egon zenezake eta behingoan bakea etortzen zaizu eta zuk ez dakizu ezta nondik datorren ere. Da “sh ENE seme” bezala, eta bake maitekorrak hartzen zaitu. Hori da zure IMMAYAH eta ANDRE HURA zuri abesten dabil obauba bat eta ANDRE HORI zu kulunkatzen dabil HAREN besoetan.

Begira, azkeneko denbora hauetan, deabrua saiatuko da faltsifikatzen edonola ahal duen bezala. Gaiztoek baitaukate haien “zeruko erregina” baina NIK diotsuet BAT baino ez dagoela, eta HORI da zuen Zeruko AMA. Horregatik NIK errebelatzen dizkizuet sekretu hauek orain, besteak uler bezate. Horregatik gehitzen dut orain ere, 89 eta 90, errebelazio gehiago RUACH HA KODESH nor denari buruz, horientzat onartuko dutenak, ESPIRITU SANTU GOZOA, AMA bezala. Hau bedeinkazioa izango da eta orain aprobetxatzen dut aukera hau, NIK, YAHUVEHK, PROFEZIA berri bat zuei emateko, errebelazio berri bat Zerutik, zeren Esdras, partekatuko duzu obauba hori eta hau da zeri satanasek beldur dion. Inork ezin du bikundu. Hau beste froga da NIK deitzen dudanean arima biritxia eta arima biritxia, bata Santua dena eta esan nahi dut Santua, esanekoa, haien lehentasunak argi dauzkatenak NI, YAHUVEH, YAHUSHUA eta IMMAYAH. NIK partekatzen ditut sekretuak bereziki horiekin NIK deitzen ditudanak NIRE lagun onenak: zu eta Elisheva dakizkizue gauzak datozenak zuzen Zerutik.

Eta hori horrela, Esdras, hark premia zuenean lasaitzeko, une batean hark uste zuenean okerrena zela haren bizitzan, baina martxoaren 7a onena haren bizitzan bilakatu zen eta hau NIK eman nizuen maiatzean, hau dena igaro zenuenean berarekin, NIK bidaltzen dudanean ostikadaka okerrena haren bizitzan eta dakart onena haren bizitzan. Hori zara zu, Esdras, eta NIK erakutsi nizun zerbait inork ez duena inoiz ezagutu, eta zu hasi zinen abesten eta Elishevaren obauba zen. Hura negarrez egon zenean, zuk lasaitu zenuen.

Eta YAHUSHUARENA den guztia, YAHUSHUA jarraitzen duena, ESPIRITU SANTUA daukana barnean, zuen IMMAYAH, dauka norberaren obauba. Hau da partekatu nahi dudana zuekin, zuek ahal izan zaitezten besteak kementzeko. Hau da zenbat zuen AMAK maite zaituzten. Hau da zenbat zuen Zeruko AITAK maite zaituzten. Ez du partekatzen lurreko amak obaubak? Abesten al ditu obaubak? Ama maitekorra? Orduan, zergatik uste duzue zuen Zeruko AMAK ez zuela edukiko obauba bat zuentzat?

O, baina Esdras, zu berezia zara, esan zenuen bezala baita, ez dakizu ezta nondik etortzen zaizkizun berbak. NIK gozatzen naiz sekretuak partekatzen NIRE lagunekin. Ez al diot ez dudala ezer egiten partekatu barik NIRE sekretuak profetekin? (Amos 3:7)

AMOS 3:7

Ez, JAINKO JAUNAK ez du deus egiten, BERE zerbitzari profeteri BERE xedea agertu gabe.

Baina badaude batzuek altuago daudenak profeta baino. Badaude batzuk altuago daudenak apostolu baino eta NIK deitzen dizuet zuei bioi NIRE lagun onenak, NIRE lagun onenak fidagarriak baitira. NIRE lagun onenak frogatuak izan dira eta froga oraindik etortzen denean, NIRE lagun onenak gaindituko dituzte haien frogak.

Beraz, hauek dira, hauek dira esatera nindoan Berbak Elisheva, zure Internet kendua izan aurretik, dena Esdras zuk esan zeniolako zenbat zuk maite duzun hari, eta zuk deitu zenion zure emaztea, eta hori izan zen zure Interneten azkena. Baina NI ez naiz izango gelditua. Uler dezazuen nahi dut, oraindik besteei kemendu ahal izateko. Eta profetizatu dudan guztia profezia pribatu horretan maiatzean emanda, ikusi duzue betetzen, zuen maitasuna eraikia izan baita giltzarrian, konfiantza eta maitasunean eta bakarrik gogorragoa egiten da eta nahi dut guztiek jakin bitez, zeren gertatzen egongo dena mundu honetan, o, oso, oso laster, Estatu Batuak erregutzen ari baita gerra bat. Elite satanikoa, edozer hauteskunde hau geldiarazteko eta Donald Trump porrotean egon dadin arazteko. Obauba bat behar izango duzue. YAHUSHUA nor den jakiteko premia izango duzue. HAREN IZENA deitzeko premia izango duzue. Egizue orain beranduegi bihurtu aurretik!

Zenbat pertsona ari dira umiltzen? Zenbat pertsona ari dira haien aurpegietan beheratzen? Zenbat pertsona ari dira eskatzen “Sendatu lur hau, garbitu bekatua”? Zenbat pertsona ari dira alderdia hartzen moralitatearen alde? Zenbat pertsona ari dira eskatzen NI, YAHUVEHRI, kentzeko NIRE sumindurazko aurpegia? Zenbat pertsona? Hauxe diotsuet: Ez behar bezain beste!

Horiek NIREAK direnak, horiek garbituak daudenak YAHUSHUAREN ODOLA isurian, horiek jarraitzen dutenak eta obeditu YAHUSHUARI, horiek gurtzen dutenak YAHUSHUA, horiek NIRE Legeak obeditzen dutenak, hau baitakite: Legeak ez zieten salbatu. YAHUSHUAREN ODOLA eta IZENAK salbatu zituzten baina oraindik nahi izango dute aginduen betetzaileak izatea, erdainkuntza egina bihotzean eta obeditzen lehenengo Legea NI maitatzea haien adimen osoz, haien arima osoz, haien gorputz osoz, haien izaera osoz. Hau da lehenengo Legea: “Maitatu JAINKOA, zure JAUNA”. Hori da NI, YAHUVEH. Hori da YAHUSHUA. Eta hori da IMMAYAH. Beste edozer edota edonor baino lur honen gainean.

Hori da bihotz erdainkuntza, non nahi izango duzun beste Legeak jarraitzea, ez bakarrik 10 Aginduak, baizik eta Toraren Legeak, horiek suposatzen direnak bete behar direla denboraldi honetan. Eta hau promes egiten dizuet: OBEDITZEN DUZUENEAN ESATEN DUDAN BERBA BAKOITZA, GOZETIAREN GARAIA ETORTZEN DENEAN, BERRIRO EGONGO DA MANA BEHEAN. NIK BIDALIKO DITUT NIRE AINGERU SANTUAK ELIKATZEKO HORIEK PREMIA DUTENAK ELIKATUAK IZATEKO.

Ari natzaizue hau dena esaten zuei emateko obauba-mota desberdina, asko ez baita falta. Izan ere, BATAILA DAGO SAKARAZIKO DUENA BOTOI GORRI HORI LEHENENGO. Orain ohartzen dizuet.

Elisheva, NIK eman nizun ametsa. Zeuk deitu zenion “Gosez Hiltzear Dagoen Haurraren Ametsa”. Atera ezazu aurrera berriro. Norbait egin bedi bideo bat horretaz, oso hurbil baitzaudete, eta zeu gorputz aintzadun batekin zinen eta radiazioa ikusi zenuena jendearen aurpegiak gesaltzen, eta hauxe diotsuet: LASTERKETA DAGO ORAIN EA NOR IZANGO DEN LEHENA BOTOI GORRI HORI SAKATZEKO. Nor deituko dio gerren gerra? Estatu Batuak izango ote da? Errusia izango ote da? Ipar Korea izango ote da? Txina izango ote da? Nor izango ote da?

Gauzak gertatzen ari dira hegalen artean eta ez nabil besterik aipatzen edo bideo hau zentsuratua izango luke, baina dena hasi zen obauba batekin. Eta Esdras, NIK erakusten dut obaubak benetakoak direla, zuk abestu zenionean hori Elishevari. Bera zeharo jota zegoenean, eta zu hor zegoen, ENE seme, eta zu hor egon zara hasieratik, gorputz aintzaduna izango baituzu, Elishevak bezala, eta NIK erabiliko zaituztet, zuek biok, modu batean mundu honek ez duena sinetsiko ezetz. Zoazte eta irakur ezazue Gosez Hiltzear Dagoen Haurraren Ametsa, eta ziurtatu bideo bat egiten dela ahal bezain pronto. Eta otoitz egizue Donald Trumpen alde inoiz egin ez duzuen bezala, hark benetan ez baitu nahi gerra. Etxe Zurian gerra zaleak orain planak egiten ari dira, beste nazioak, beste lurraldeak orain planak egiten ari dira.

Hauek dira esan behar ditudan Berbak. NIK Shalom hitz egiten dut. Otoitz egiten ditut orain bedeinkazioak. Hauxe diotsuet: NIK, YAHUVEHK, otoitz egiten ditut bedeinkazioak YAHUSHUARI dagozkion haurren gain, IMMAYAHZ beterik, RUACH HA KODESH gozoa. Eutsi gogor YAHUSHUAREN gainjantziaren ertzari, zeren oso azkar jada, sentituko duzue hori inoiz probatu ez duzuena!

PROFEZIA SIGILATUA (78) laster errebelatua izango da. NIK debekatu niona Elishevari bai gogoratzea ere, 24 ordu baitzirauen dena amets batean. Hura esnatzen zen eta hark berriro harrapatzen zuen, eta berriro, eta NIK ohartu nion ez saiatzeko ezta gogoratzen ere, baina NIK hau esango dut: EZ DA EGONGO GIZAKI BAT LUR HONEN AZALEAN, EZINGO DUENA ESAN EZAGUTZEN ZUTELA NORBAIT HIL ZENA. HAU DA ZEIN HURBIL DAGOEN GERRA NUKLEARRA!

Zuek tentatu didazue eta tentatu didazue, o ENE etsaiak! Jaurti duzue bueltan moralitatea NI, YAHUVEHREN aurpegira! Saiatu zarete bizia imitatzea ere eta bizi animatua. Zuek ez zarete JAINKOA! NIK erakutsiko dizuet nor den JAINKO AHALGUZTIDUNA! YAH BAT BAINO EZ DAGO! YAHUSHUA BAT BAINO EZ DAGO! ETA IMMAYAH, ESPIRITU SANTU BAT BAINO EZ DAGO!

Zuek planak egiten dituzue eta uste duzue jendea laborrian dagoela, haiek koma-egoeran daudela. Zuen pozoiarekin hartzen dute arnasa, haien begiak enfokatzen lelokerietan, POKEMAN GO hau bezala, IREKITZEN ARI DA PORTALAK INFERNURA, GONBIDATZEN DEMONIOAK SARTZERA. Ohartuak izan zarete! Orain, zer egingo duzue horrekin?

Ohartu nuen bezala HARRY POTTEREN LIBURUEI BURUZ, ZUEN SEME-ALABAK DEMONIZATUAK IZANGO ZIRELA eta NIK galdetu nizuen: zer egingo duzue? Obedituko duzue? Edo utziko duzue eskolak irakats dezaten? Ez gero etorri YAHUSHUARENGANA eta eskatu zuen haurra askatua izan dadin, zuek nahita baimendu zenutenean!

NI NAIZ YAHUVEH. Eta NI ez naiz aldatzen. Eta NI naiz YAHUSHUA. Eta NI ez naiz aldatzen. Axolagabe zein urte den! GURE BERBAK tinko diraute, eta GUK egingo dugu GUK esaten dugun dena, eta lurra planeta: NIK uko egiten diot Sodoma eta Gomorra eta Zazpi Hiriei barkamena eskatzera.

Zuek iseka egiten diozue baita kreazioari ere, beraz orain KREAZIOAREN JAINKOAK iseka egingo dizue, errukia eskatzen duzuenean! YAHUSHUARENAK ez diren horiek: EZ DUZUE AURKITUKO ERRUKIRIK.

Beraz hemen dago PROFEZIA berri bat, dena satanasek nahi zuelako NI baino aurretik eta geldiarazi hurrengo PROFEZIA hau. Damutu zaitezte zuen bekatuengandik! Beheratu buruz-behera! Bakarrik YAHUSHUAREN Izenean dago Salbamena! Ararteko bat baino ez dago, NIRE Tronuaren aurrera datorrena eta hori da bakarrik YAHUSHUAREN Izenean, eta bakarrik HAREN ODOL isuriaren medioz.

PROFEZIAREN AMAIERA

Esdras: Eskerrik asko Zeruko AITA. Eskerrik asko YAHUSHUA. Eskerrik asko IMMAYAH Berba zoragarri honengatik, kemenezko Berba eta errebelazio ugari. Eskerrak ematen dizugu ABBA YAHUVEH, eta aintza ematen dizugu YAHUSHUAREN Izenean. Amen.

* * * * * * *