PROFEZIA 135
ERDAINKUNTZA ETA ABRAHAMEN ITUNA

MINTZATUA RUACH HA KODESHEN GANTZUDURAPEAN APOSTOLU ELISABETH (ELISHEVA) ELIJAHREN BITARTEZ 2016KO AZAROAREN 27AN

2 KRONIKAK 36:16

Baina haiek Jainkoaren mezulariei iseka egin, beraien esanak gutxietsi eta barre egiten zieten profetei. Jaunak bere herriaren kontra zuen haserrea gainez egiteraino handitu zen eta ez zen salbabiderik izan.

EZ DAUKA EZ GIZONEZKOEN EZ ANDRAZKOEN IZENIK

Aspaldi ohartu nizun, Elisheva, Ministerio honi ez ipintzeko ez gizonezkoen ez andrazkoen izenik, Ministeriorik egon aurretik ere. Zure espirituan ipini nuen, honako ezer ere ez luke izango egina zure eskuz, honako ezer ere ez luke izango egina zure ahoz. YAHUVEHREN ahotik jaio zen. YAHUSHUA zuen MASHIACHREN ahotik jaio zen. RUACH ha KODESHEN ahotik, zuen IMMAYAHREN ahotik jaio zen. Zure eskuz izango balitz, aspaldidanik lur jota egongo litzateke. Aintza Shkhinyahren haizeari esker lur guztian zehar putz egiten dabilena, haize Santua suspertzekoa. Ez da zure arnasagatik, bestela behea jota egongo zinateke.

ISAIAS 42:8

NI naiz Jauna, horixe dut Izena: ez diot NIRE ospea inori utziko, ez NIRI zor zaidan gorespena idolei emango.

ESDRAS PROFETARENGANDIK

Denoi abisatzen dizuet. Datozen horiek Ministerio honen aurka eta Profezia hauek eta Elisheva eta nire aurka, “Haize Zakarra” Ministerioaren Ministro guztien aurka, nik abisatzen dizuet orain: “Ez gero hunki NIK gantzutuak, ez egin kalterik NIRE Profetei” (Sal 105:15; 2 Kro 16:22) ez dezan YAHREN Makilaren Haserrea zuengan etorri. Baina horientzat bedeinkatuak daudenak eta Ministerio honentzat bedeinkazioa direnak, eta leialak, Profeziak jasotzen dutenak, bedeinkazio ugari etorriko da zuek guztien gain, babesten duzuenok YAHRI dagokion guztia YAHUSHUAREN IZENEAN.

2016KO UZTAILAN

Dohakabea saiatzen ausartzen dena bi gantzutu hauei kalte egiten. Damutuko zaizu jaio zinen eguna. “Ez gero hunki NIK gantzutuak, ez egin kalterik NIRE Profetei” (ikusi Sal 105:15; 1 Kro 16:22). Hobe zenuke NIK, ABBA YAHUVEHK mihia errotik aterako banizu.

PROFEZIA 135

Egon zaitezte bakean, ENE haurrak, NIRE esku-ahurretan baitzaudete, NIRE hegaletako aterpean zaudete. Gizon gazte guzti hauek bihotzean erdainduak daude eta orain jarraitzea nahi dute eta NIREKIN itun berri bat egitea, Abrahamek egin zuen bezala. Zergatik? Zergatik? Zergatik baimenduko nuke NIK zerbait oker joatea, zure eskuak gantzutuak baitaude, Esdras?

O, ENE semea, Esdras! NIK bedeinkatuko dut zure eskua ukitzen duen guztia. Erabiltzen duzun edozein tresna, otoitz egizu bedeinkazioa haren gain. Gogora ekarri seme bakoitzari YAH pozik dagoela berarekin. Haiek haien maitasuna erakusten baitute beste modu batera beste itun baten menpean datozen bitartean, haiek jadanik badaukatelako YAHUSHUAREN Odolezko Ituna.

Esdras, zuk egingo duzu bideoa eta da, esan bezala, zu hor zinen aita bezala, Ministerioaren buruzagitza zure semeekin egoteko, haien kirurgian sartu aurretik. Eta BURUA EZTALIRIK JARRAITZEN DUTEN BEZALA, begira nola jarraitzen ari diren erdainkuntzarekin. Zuk bakarrik hitz egin haiek uler ditzaketen berbak, Esdras. Egizu nahiko erraz ume batek ulertzeko gauza izan dadin bezala, hauek baitira Elishevari beti eman dizkioten arauak.

Eta Esdras, zuk egiten duzunean erdainkuntzari buruzko bideo hau, egizu entzuten duten guztiak, ezin zutenak hor egon zuk eskuak haien gain ipini ahal izateko eta emateko bedeinkazio berezi hau, jakin dezatela hauxe: haiek obeditzen nauten artean eta sartzen direnean Abrahamen Itun honetan, da haiek hantxe bertan egongo balira bezala.

Adore eman Ministerioari idatz dezaten. Guzti haientzat erdainduak daudenak bihotzean eta erdainduak haragian, YAHUSHUAREN Odolezko Itunpean eta NI, YAHUVEHREN Abrahamenganako Itunean, hori da bedeinkazio bikoitza. Hori jasotzea nahi dutenentzat, Gantzudura bikoitza da!

Zuk ez diozu erdainkuntzak inor salbatzen duenik, erasoko duten haientzat. Zuk beti irakatsiko duzu bakarrik YAHUSHUAREN Izena eta Odola direla bekatuen barkamena. Baina Abrahamen Ituna da urrats bat haratago eramatea, hau da, “Nik egin nahi dut ZUK ordenatu duzun guztia nik egin dezadan, ABBA YAH”, gizon gazteak eta gizon adinekoak dioten bitartean, zeinek NIREAK diren.

Hau bakarrik, NIK bidaliko ditut NIRE semeak, batzuek ez dakitenak ezta NIREAK direnik ere oraindik, lurreko 4 kantoietatik, entzun dezaten Ministerio honi buruz, bai mintzatutako berbaz, sozial hedabidez edo ordenagailutik, hauxe diotsuet: haiek etorriko dira.

Gogoko zaitut, Esdras, eta itzultzen zarenean, irakatsiko duzu erdainkuntzari buruz (Hasiera 17:1-27) eta banan-banan, haurrak ez direnak benetan haurrak baizik eta gizon gazteak, beste gizon gazteak izango baitira haien eredua jarraituko dutenak, haiek osatuak direnean eta azaltzen dutenean arrazoia zergatik nahi izan zuten Abrahamen Itunaren menpean ere. Eta zuk, Esdras, irakaskuntza egingo duzu horretaz, esan bezala, eta Adamen bideoa hor egongo da, jendeak ez baitu ulertzen zergatik beharrezkoa den, haiek YAHUSHUAREN Odolpean daudenean.

Gero haragiaren erdainkuntza etorri zen NIRE Legeei obeditzen, egon ahal zaitezten Abrahamen Itunpean (Hasiera 17:1-27). Zuen haragia sakrifikatu zenuten, prest egon zineten mina jasateko, bakarrik igarokorra dena, eta odola ikusten duzuenean ere, gogoan izan hau ez dela Abrahamen Ituna bakarrik, baizik eta hau oroimenezkoa dela, zuentzat isuritako Odolarena Kalbarioan.

ENE semea, NIK diot: Ongi egina! Oso pozik nago zurekin Abrahamen Ituna irakasteagatik.

(Hasiera 17:1-27). Oso pozik nago zuekin, zeren orain haiek guztiak ibiliko dira gantzudura berri batean. Prest egon ziren haragiaren mina jasateko Espirituari obeditzearren eta NI oso pozik nago haiekin. Honek hartzen du barne edozeinek elkarrenganako eredua jarraitu duena, bidea erakusten zenuenean eta ikaskuntzarekin. Orain guztiei irakatsi behar diezue HaizeZakarrean.

Beste behin ere seme bakoitza ibiliko da gantzudura gogorrago batean. Hor dauzkazuenak erdaindu berriak orain eta horrek berriro esan nahi du guzti, guzti, guztiak erdaindu berri izan direnak. Begira, ospitalean, araua zen umea erdaindua izatea, bakarrik egintzat jotzen zen. Ez zeukan zerikusirik Santutasunarekin, eta gero, arauak aldatu ziren, satanasek ez baitu nahi haiek ibili daitezen itun berri horretan, ez du nahi bezala haiek ibili daitezen YAHUSHUAREN Odol Itun berrian. Baina nabariaraziko duzue garrantzia eta testigantza partekatu ere nola demonioak ihes egin zuten, eta errazago egingo du NIRI obeditzeak, NI, YAHUVEH eta NIRE SEME YAHUSHUA eta IMMAYAH, RUACH HA KODESH gozoa.

Oso pozik nago zurekin, seme, hartu duzun erantzukizunagatik eta egin duzuna horiek guztientzat erdainduak izan zirenak. Eta NIRE seme kuttuna, nahi dut ere denbora har dezazun poloniar kongregazioari esateko garrantzia eta zein pozik nagoen NI, YAHUVEH, haiek orain Abrahamen Itunpean daudelako NIRE denboran. Seme, bateratuko duzu bideo hori eta irakatsi horren garrantziaz, ez baitzinen zu, Elisheva, irakatsi behar zuena honi buruz. Ez zinen zu, Elisheva, Tora irakatsi behar zuena. Zuk egin duzu egiteko esandakoa. Itxaron behar zenuen Esdras etorri arte egiteko eta betetzen laguntzeko NIK nahi dudana egina izan dadin.

Elisheva: Ba al dago besterik, ABBA YAH?

ABBA YAHUVEH, hau da ZUK naukazun modua otoitz egiten orain bakea, bakea, bakea, bakearen alde, gazte hauen gain eta bakea. Bakarrik nahi dut jakin dezazun jarraitzen dudala entzuten hau behin eta berriro, zein pozik YAH dagoen zuekin. HARK jarraitzen du niri esaten zuei esan diezazuedan zein pozik dagoen zuekin, zenbat maite zaituzten, nola eramaten ari zareten gizon gazte guzti hauek eta baita eskutik ere. YAHK zuzenduko du zure eskua, zu haien aita baitzara, haien aita espirituala eta HURA zu erabiltzen ari da, esan bezala, eta esan behar diezu YAHK diola zehatz-mehatz esan zenidana. Haien gogora ekarri aita dela haurtxoa eusten duena. Honek bihotza arinduko die. Eta bakarrik otoitz egizu haietako bakoitzaren gain, dio YAHK, bakearen alde bakoitzarentzat. Ikuskaria ikusten dut eta YAHUSHUA egongo da haietako bakoitzaren alboan, haietako bakoitza, mahai horretan etzanda dauden artean. YAHUSHUAK diost baiezta diezaiedan BERA egongo dela haietako bakoitzen ondoan.

NIK maite ditut guzti haiek are gehiago zuek maite dituzuena baino, eta ez dut baimenduko haien gain inolako kalterik, bereziki zure senarra Esdras. NIK, ABBA YAHUVEH, eta NIK, YAHUSHUA eta NIK, IMMAYAH gogoratzen dizuegu GUK maite zaituztegula, zuek guztiok, GURE seme guztiak eta GURE alaba guztiak. Gogoan izan otoitzean edukitzea, NIK bidali baitut Aingeru Santuen legioak zuek babesteko eta zuek guztiak zaintzeko.

Beraz segi itzultzaileak (Hebrear itzultzaileak) deitzen. Hortaz, elika diezaiekezue. Hortaz, horni diezaiekezue. YAHUSHUAREN Nazioarteko Emaztegaia sakabanaturik dago lurreko 4 kantoietan, baita gonbidatuak ere, zeinek egongo diren BILDOTSAREN Eztei Afarian.

Hau da zuei esan behar dizuedan guztia.

Berbaren amaiera emana Elisheva Eliyahuren bitartez

Honela da mintzatua eta idatzia YAHUSHUAREN alaba, gerlari, Emaztegaiaren medioz, 2005eko Hanukkah.

Elisabeth (Elisheva) Elijah (Eliyahu)

Berbaren azkena

Elisabeth: Eskerrik asko. Entzun ahal dudan guztia da. Goretsi YAHUSHUA, ABBA YAHUVEH! Aleluia RUACH HA KODESH liraina! Eskerrik asko, eskerrik asko, eskerrik asko!

HASIERA 17:1-27

Abramek laurogeita hemeretzi urte zituela, berriro agertu zitzaion Jauna eta esan zion:

  • NI JAINKO Ahalguztiduna naiz. Bizi NIRE zerbitzuan, eta joka zuzen. Ituna egingo dut zurekin: zure ondorengoak arras ugalduko ditut.

Ahuspez erori zen Abram, eta JAINKOA mintzatzen jarraitu zitzaion:

  • Hona egiten dizudan agintzaria: herri askoren sorburu izango zara. Aurrerantzean, ez duzu Abram izango izen, Abraham baizik, herri askoren sorburu egingo baitzaitut. Ugalduko ditut zure ondorengoak, nazioen sorburu egingo zaitut eta erregeak aterako dira zuregandik. Belaunez belaun eutsiko diot zurekin eta zure ondorengoekin egin dudan itunari, BETIKO BALIO IZANGO DU; zure eta zure ondorengoen JAINKOA izango naiz. Zuri eta zure ondorengoei betiereko jabegotzat emango dizuet Kanaan lurraldea, gaur egun etorkin gisa bizi zareneko lurraldea; zure ondorengoen JAINKOA izango naiz.

Honela mintzatu zitzaion JAINKOA Abrahami:

  • Gorde NIREKIKO ituna zeuk eta zure ondorengoek belaunez belaun. Hau da zuk eta zure ondorengoek NIREKIKO duzuen konpromisoa: zuetako gizaseme oro erdaintzea. Zeuen zakil-muturra erdainduko duzue: horixe izango duzue NIRE eta zuen arteko itunaren ezaugarria. Zuetako gizaseme oro, jaio eta zortzi egunera, erdaindu egingo duzue belaunez belaun; baita esklaboa ere, zuregandik sortua izan ez arren, etxean jaioa nahiz atzerrian erosia izan. Salbuespenik gabe erdainduko dituzue esklaboak, etxean jaioa ala diruz erosia izan. Honela, NIRE ituna zuen gorputzean geldituko da seinalatua betiko. Erdaingabea, hau da, bere zakil-muturra erdaindu ez duen gizasemea, herritik bota egingo duzue, NIRE ituna hautsi duelako.

JAINKOAK esan zion Abrahami:

  • Aurrerantzean ez diozu zeure emazteari Sarai esango, baizik eta Sara izango du izen. Honen bidez semea emango dizut. Bedeinkatuko dut, nazio askoren sorburu egingo eta harengandik erregeak aterako dira.

Orduan, Abrahamek, ahuspezturik, irri egin zuen. Pentsatu zuen bere baitan: “Ehun urteko gizakumeari sortu al lekioke semerik? Edota, izan ote dezake semerik Sarak bere laurogeita hamarrekin?” Horregatik ziotson Abrahamek JAINKOARI:

  • Ai, Ismaeli bederen bizirik eutsiko bazenio!

  • Ez – erantzun zion JAINKOAK.

  • Zeure emazte Sarak sortuko dizu semea, eta Isaak jarriko diozu izen. Ituna egingo dut harekin eta haren ondorengoekin betiko. Aditu dizut Ismaeli buruz esan duzuna ere. Bedeinkatu egingo dut: ondorengo ugari izango ditu, hamabi printze sortuko ditu eta herri handi baten sorburu egingo dut. Baina NIRE ituna burutu, Isaakekin burutuko dut, Sarak urtebete barru sasoi honetan sortuko dizun semearekin.

Abrahamekin mintzatu ondoren, alde egin zuen JAINKOAK. Egun hartan bertan JAINKOAK agindu bezala, bere etxeko gizaseme guztiak erdaindu zituen Abrahamek: Ismael bere semea eta esklabo guztiak, nahiz etxean jaioak nahiz diruz erosiak. Erdaindu zirenean, Abrahamek laurogeita hemeretzi urte zituen, eta Ismael semeak hamahiru. Biok egun berean erdaindu ziren. Abrahamekin batera erdaindu ziren etxeko gizaseme guztiak ere, nahiz etxean jaioak, nahiz atzerrian diruz erosiak.

* * * * * * *