PROFEZIA 134
NIK YAHUSHUAK ERAMATEN DIZUET FEDEAREN IGOERA BERRI BATERA

PROFEZIA GALDUTA ZEGOENA AURKITUA! MINTZATUA RUACH HA KODESHEN GANTZUDURAPEAN ELISABETH (ELISHEVA) ELIJAH APOSTOLUAREN BITARTEZ HANUKKAH FESTAN 2008KO ABENDUAREN 11AN

2 KRONIKAK 36:16

Baina haiek Jainkoaren mezulariei iseka egin, beraien esanak gutxietsi eta barre egiten zieten profetei. Jaunak bere herriaren kontra zuen haserrea gainez egiteraino handitu zen eta ez zen salbabiderik izan.

EZ DAUKA EZ GIZONEZKOEN EZ ANDRAZKOEN IZENIK

Aspaldi ohartu nizun, Elisheva, Ministerio honi ez ipintzeko ez gizonezkoen ez andrazkoen izenik, Ministeriorik egon aurretik ere. Zure espirituan ipini nuen, honako ezer ere ez luke izango egina zure eskuz, honako ezer ere ez luke izango egina zure ahoz. YAHUVEHREN ahotik jaio zen. YAHUSHUA zuen MASHIACHREN ahotik jaio zen. RUACH ha KODESHEN ahotik, zuen IMMAYAHREN ahotik jaio zen. Zure eskuz izango balitz, aspaldidanik lur jota egongo litzateke. Aintza Shkhinyahren haizeari esker lur guztian zehar putz egiten dabilena, haize Santua suspertzekoa. Ez da zure arnasagatik, bestela behea jota egongo zinateke.

ISAIAS 42:8

NI naiz Jauna, horixe dut Izena: ez diot NIRE ospea inori utziko, ez NIRI zor zaidan gorespena idolei emango.

ESDRAS PROFETARENGANDIK

Denoi abisatzen dizuet. Datozen horiek Ministerio honen aurka eta Profezia hauek eta Elisheva eta nire aurka, “Haize Zakarra” Ministerioaren Ministro guztien aurka, nik abisatzen dizuet orain: “Ez gero hunki NIK gantzutuak, ez egin kalterik NIRE Profetei” (Sal 105:15; 2 Kro 16:22) ez dezan YAHREN Makilaren Haserrea zuengan etorri. Baina horientzat bedeinkatuak daudenak eta Ministerio honentzat bedeinkazioa direnak, eta leialak, Profeziak jasotzen dutenak, bedeinkazio ugari etorriko da zuek guztien gain, babesten duzuenok YAHRI dagokion guztia YAHUSHUAREN IZENEAN.

2016KO UZTAILAN

Dohakabea saiatzen ausartzen dena bi gantzutu hauei kalte egiten. Damutuko zaizu jaio zinen eguna. “Ez gero hunki NIK gantzutuak, ez egin kalterik NIRE Profetei” (ikusi Sal 105:15; 1 Kro 16:22). Hobe zenuke NIK, ABBA YAHUVEHK mihia errotik aterako banizu.

PROFEZIA 134

Orain, ENE seme-alabak, nik daramat zuen fedea maila berri batera. Begiratu zuen buruak igogailu batean. Begiratu non hasi zineten lehenengo, eta zenbat eta hurbilago heltzen zarenean Zerura, NIK eramaten zaituztet solairu berri batera, zuen fedearen igoera berri batera. NI irakasten nabil zuetariko bakoitzari. NI naiz zuen maisu partikularra. Zuetariko bakoitzak dauzkazue NIRE belarriak, NIRE begiak dituzue. Egin behar duzuen guztia da errenditu zuen bizitzak NIGANA eta esan: “ez dut nahi hau egiterik neure erara”.

NIK ezagutzen ditut zuen beldur bakoitzak. Ezin dituzue NIGANDIK ezkutatu, beraz aitortu ditzakezue, NIK ahal izateko zuen beldurrengandik arindu. Ez dago lotsarik beldurrean, oztopatzen ez duen bitartean egitea NIK esan dizuedana egiteko. Ez dago lotsarik tristuran, oztopatzen ez dizuen bitartean egitea NIK esan dizuedana egiteko.

NIK eman dizkizuet zuen lanpostu guztiak. Zuek deitzen diozue “lana”. NIK deitzen diot “deialdia”. Baina NIK diseinatu ditut planak eskema bezala zuen bizitzarako. Zuetariko batzuek ezin dituzue ikusi eskema argi eta garbi oraindik. Eskema bat irakurtzeko aditu bat behar da. Baina zuen fedearen laguntzaz, entzungo duzue NIRE ahotsa. Zuen fedearen laguntzaz, ikusiko duzue NIRE begien zehar. Ez baitago sakrifiziorik egiten duzuena NIRE Aintzarako, ez dena atsegingarria NIRETZAT, lurrin gozo bat bezala NIRE sudurrarentzat. Golardatuak izango zarete. Sari honek Zeruraino jarraituko dizue.

Badaude horiek Zerua bakarrik lortuko dutenak haien azken arnasarekin. Baina NIRE Emaztegaia, zuri ez zaizu kontatzen haien artean. Zuk golardoak dituzu jarraitzen dizkizunak, NIRI zerbitzatzen bainauzu oso leialki.

Hanukkah honetan poztuko zarete, irakatsiak izan zareten moduan, NIRE kontxesia dela. Ez al naiz NI, zuen YAHUSHUA, zuen MASHIACH, zuen ARGI GIDARIA?

Judu Ortodoxoak ospatzen dute Argiaren Festibala eta ez dute ulertzen ere NI nor naizen. Esaiezue, Elisabeth. Ministerio honek indartsu oihukatu dezan argi eta garbi. Oliozko lanpara bat itzali ez zena baino gehiago izan zen. NI NAIZ OLIOZKO LANPARA BIZIDUN HORI. NI NAIZ OLIO BIZIDUNA. Eta ezin du inork kendu NIRE bizia. Gogotik NIK eman nuen eta berreskuratu eta berriro bizi izan nintzen.

Errebelazioa eman dizut. Ministerio honek adierazi du eta jarraituko du adierazten. Ohoratzen nau NIRE jaiotza lur honetan ospatu nahi izatea eta esan nizun Sukkot garaian izan zela. Irakatsi haiei.

NIK altxatu nituen YDZ, NIRE Izena daramatenak, YAHUSHUAREN Demonioen Zapaltzaileak. Internet baita, ezin dezakezu esan arrazoia baina deitu behar diezu otoitz topagune batera, bereziki zu estaltzen, Profeta, babes otoitzekin.

O NIRE maiteak! Jar ezazue zuen fedea NIGAN. Utz nazazue tenkatzen oraindik egon ez zareten bideetan.

O zenbat maite zaituztet! O zenbat faltan botatzen dut NIRE Emaztegaia! Eskaini diezazuket bilioi bat dolarreko palazio bat lur honetan eta, aukerarik izango bazenute, esango zenukete: “Har ezazu ZURETZAT, YAHUSHUA. Bakarrik nire zeruko palazioa nahi dut ZURE aurpegia begiratzeko, urrezko kaleetatik zehar ibiltzeko, inguraturik egoteko Santutasunaz.”

Itxaron, ENE seme-alabak! Itxaron, ENE seme-alabak bakarrik tartetxo bat! Itxaron, ENE haurtxoak! Itxaron, ENE Emaztegaia! Orain ez da asko falta eta NIRE alboan egongo zarete. Bakarrik egizue deitu dizuedana egin dezazuen, denbora laburra baino gutxiago baita. Jarraitu NIRE ardiak eta bildotsak elikatzen, barreiatu ez daitezen.

Zuek guztioi diotsuet hauxe: Ez erori suposizio bekatuan eta suposatu badakizuela zer egiten ari naizen.

Badago gauza bat jakingo duzuena: zuentzat egin ditudan planak dira soilik zuen onerako eta ez dut baimenduko gaiztakeria zuei ukitu diezazuen.

Jadanik esan dizuet: GANTZUTU ETXEA, ez bakarrik barruan, baizik eta kanpoan eta gantzutu autoaren sarrera. Serioski har ezazue hau. Ez jakintzat hartu etxearen gantzutzea. Honek ez du sekula gelditu behar. Hau arma bat da zuentzat emandakoa. Honek blokeatzen du kanpoan etsaia. Isuri olio pixka bat autoaren sarrera tokian. Hau ikasketa berria da eman dizuedana eta eskatu NIRE aingeru santuen legioak inguratu eta gorde dezaten etxea.

Adam, jarraitu elikatzen NIRE ardiak eta artxoak. Polonia sutea baita inoiz itzalia izan ez dena. Bakarrik Zerura heltzen zarenean, Adam, ikusiko duzu zenbat merezi izan duen zure lan gogorra, poloniar pertsona bat bestearen ostean pertsonalki etorriko dira eta esango dizute. O, Adam! Hainbeste gogoko zaitut! Eta NIK gordetzen dut zure maitasuna, Adam, o oso jeloskorki! Kathrynyah, O Kathrynyah! Hainbeste gogoko zaitut! Eta NIK gordetzen dut gure denbora elkarrekin oso jeloskorki!

Honela da mintzatua eta idatzia YAHUSHUAREN alaba, gerlari, Emaztegaiaren bitartez 2005eko Hanukkah Jaialdian 2005.

Elisabeth (Elisheva) Elijah (Eliyahu)

Berbaren amaiera

Elisabeth: Eskerrik asko. Hau da entzun dudan guztia. Goretsia izan dadin YAHUSHUA, ABBA YAHUVEH. Aleluia! RUACH HA KODESH liraina, eskerrik asko, eskerrik asko.* * * * * * *