PROFEZIA 131

DONALD TRUMP EZTANDA ERAGITEN KRISPETA ANTZEKOAK

IDATZIA/ESANDA RUACH HA KODESHEN GANTZUDURAPEAN ELISHEVA ELIYAHU PROFETA ETA APOSTOLUAREN BITARTEZ

JASOTA EKAINAREN 29AN, 2016 / ARGITARATUA UZTAILAREN 9AN, 2016

* * * * * * *

2 KRONIKAK 36:16

Baina haiek Jainkoaren mezulariei iseka egin, beraien esanak gutxietsi eta barre egiten zieten profetei. Jaunak bere herriaren kontra zuen haserrea gainez egiteraino handitu zen eta ez zen salbabiderik izan.

EZ DAUKA EZ GIZONEZKOEN EZ ANDRAZKOEN IZENIK

Aspaldi ohartu nizun, Elisheva, Ministerio honi ez ipintzeko ez gizonezkoen ez andrazkoen izenik, Ministeriorik egon aurretik ere. Zure espirituan ipini nuen, honako ezer ere ez luke izango egina zure eskuz, honako ezer ere ez luke izango egina zure ahoz. YAHUVEHREN ahotik jaio zen. YAHUSHUA zuen MASHIACHREN ahotik jaio zen. RUACH ha KODESHEN ahotik, zuen IMMAYAHREN ahotik jaio zen. Zure eskuz izango balitz, aspaldidanik lur jota egongo litzateke. Aintza Shkhinyahren haizeari esker lur guztian zehar putz egiten dabilena, haize Santua suspertzekoa. Ez da zure arnasagatik, bestela behea jota egongo zinateke.

ISAIAS 42:8

NI naiz Jauna, horixe dut Izena: ez diot NIRE ospea inori utziko, ez NIRI zor zaidan gorespena idolei emango.

* * * * * * *

ESDRAS PROFETARENGANDIK

Denoi abisatzen dizuet. Datozen horiek Ministerio honen aurka eta Profezia hauek eta Elisheva eta nire aurka, “Haize Zakarra” Ministerioaren Ministro guztien aurka, nik abisatzen dizuet orain: “Ez gero hunki NIK gantzutuak, ez egin kalterik NIRE Profetei” (Sal 105:15; 2 Kro 16:22) ez dezan YAHREN Makilaren Haserrea zuengan etorri. Baina horientzat bedeinkatuak daudenak eta Ministerio honentzat bedeinkazioa direnak, eta leialak, Profeziak jasotzen dutenak, bedeinkazio ugari etorriko da zuek guztien gain, babesten duzuenok YAHRI dagokion guztia YAHUSHUAREN IZENEAN.

2016KO UZTAILAN

Dohakabea saiatzen ausartzen dena bi gantzutu hauei kalte egiten. Damutuko zaizu jaio zinen eguna. “Ez gero hunki NIK gantzutuak, ez egin kalterik NIRE Profetei” (ikusi Sal 105:15; 1 Kro 16:22). Hobe zenuke NIK, ABBA YAHUVEHK mihia errotik aterako banizu.

SARRERA

Profezia hau audioan grabatua izan zen. Hemen dago transkripzioa.

[Esdrasek otoitz egiten du hizkuntza Santuetan]

Elisheva: ABBA YAHUVEH, YAHUSHUAREN IZENEAN [otoitz egiten dugu].

Esdras: ZERUKO AITA, eskatzen dizut ikusezinak izan gaitezen, estaliak egon gaitezen YAHUSHUAREN Odol isuriarekin, zein arma guztien gaineko arma da (2 Kor 10:3-5; Ap 12:11). Eskatzen dizugu, ABBA YAHUVEH, mesede hau egin dezazun ZURE SEME SANTU YAHUSHUAREN IZENEAN.

Eta satanas, oraintxe bertan zuri hitz egiten dizut eta zure printzego eta deabru guztiei zuri atxikiak, lotzen dizuet konferentziaren deialdi honetatik. Lotzen dizuet interneteko konexio honetatik. Lurrean lotzen dudan guztia Zeruan loturik dago (Mt 18:18), hortaz, lotuta zaudete lur honetan, toki honetan YAHUSHUAREN IZENEAN.

Eskatzen dizut, ABBA YAHUVEH, bidali ditzazun dagokien tokira, ZUK prestatu duzun tokira [haiek] bera eta haren deabru guztientzat (2 P 2:4), Epaiketa egunera arte YAHUSHUAREN IZENEAN (Mt 8:29).

Elisheva eta Esdras: Amen.

[Esdrasek otoitz egiten du hizkuntza Santuetan; Elisheva elkartzen da]

Elisheva: [Marmar] Zer da esan gure duzuna, ABBA YAHUVEH? Zer da ZUK esan nahi duzuna, YAHUSHUA?

[Hizkuntza Santuak]

Elisheva: Zer da esan gure duzuna, ABBA YAHUVEH? Zer da ZUK esan nahi duzuna, YAHUSHUA? Alelu YAH [Hizkuntza Santuak]

ABBA YAHUVEH, YAHUSHUAREN IZENEAN eskertzen dizut eta goresten orain. [Txutxu-mutxu] Mesedez, emadazu Berba bat Donald Trumpi buruz YAHUSHUAREN IZENEAN. [Hizkuntza Santuak]

Zain gaude, AMA (RUACH ha KODESH), zain gaude. Zer da ZUK esan nahi diguzuna? Zer da ZUK esan nahi duzuna? [Hizkuntzak areagotzen dira…]

PROFEZIA 131

NIK, YAHUVEHK, diot: NIK eraiki dut Donald Trump denbora honetarako eta ordu honetarako.

Elisheva: Aizu!

PROFEZIAK DARRAIO

Elite satanikoa Etxe Zuria betetzen duena hainbeste odol daukate haien eskuetan (Salmo 94:20-23), hiltzailearen odola, ez jaioen odola, baina NIK altxatu dut Donald Trump, nork bizitzaren santutasuna estimatzen du. Eta haren gogoa da eta NIK eman diot gogo hori: Garbitzea eskuetako odol hori! Aldatu abortuaren legeak! Itzuli eskubideak Estatuei!

SALMO 94:20-23

Lagun izanen ote dituzu juje hiltzaileak, legea mespretxatuz zorigaitza sortzen dutenak? Zintzoari oldartzen zaizkiote, hiltzeko, hobengabeari, heriotzera kondenatzeko. Bainan nik Jauna dut gotorleku, harroka den Jainkoa, geriza. Beren bidegabekeriaren ordaina emanen diote, beren gaixtakeriengatik suntsituko ditu: gure Jainko Jaunak suntsituko ditu!

Elisheva, NIK aldatu nuen zure bihotza.

Zuk bakarrik ikusi zenuen non biraoak bete zituzten haren ahoa. Zuk ikusi zenuen nola den mundu honetako gauza materialak gurtzen dituena. Baina gero, NIK erakutsi nizun bezala amets batean Profeziak, bera etortzen zen eta irakurtzen zituzten eta NI erakartzen nabil orain ere zuk hitz egiten zaren artean.

NIGANA BELAUNIKATU DADIN, NI, YAHUSHUA.

Zeren nahiz eta beste batzuk begiratzen diote [negatiboki] eta zuk esan aurretik otoitz bitartekariei otoitz egin dezaten harengatik, zeuk ere, bakarrik ikusten zenuen haren ahotik irteten duen zikinkeria, baina NIK hura jaikitzen nabil eta erabiltzen gizon bat ez duena ezagutzen zuzentasuna oraindik. Eta halere, NIK jarri dut berarengan zuzentasunaren irrika (Mt 5:6).

MATEO 5:6

Dohatsu Jainkoaren nahia egin gose eta egarri direnak, Jainkoak asea emanen baitiote.

Hark egin nahi du zuzena dena. Gelditu nahi du ez jaioen hilketa. Adierazpen-askatasunaren eskubidea gura du berriro. Ez du nahi sexu aldaketaren agenda. Abominazioa da!

Akometamendu ugari jaso ditu saiatzen den bitartean lerro finean ibiltzen ahal izateko hautespe hauek irabazteko, beraz, haren pentsamenduetako asko gordetzen ditu berarentzat. Baina NIK esaten diodanean, eta badator, ez izateko ardurarik jendeak zer pentsatzen duenagatik eta gelditzeko saiatzen ibiltzen soka nasaian, mantendu dadin esaten uste duena, ikusiko duzue gizon bat bizialdatua.

Zeren gizon honek ez ditu haren eskuetan hiltzaile baten odola. Izan ere, ezarri nahi ditu Etxe Zuriko horiek barroteen atzean.

Elisheva: Ikusten dut krispeten ikuskizuna. Hura izango da, bera horrela da. Paratzen dituzu garauak kazpel batean eta YAHUSHUAK dio BERAK astinduko dituela, HARK kazola inarrosten dabil. Eta non egia garau banaka batzuk soilik zeudenean baimendurik, beteko du kazpel hori goraino gainditu arte krispetekin, zeren hori da nola den eta hark zarata handi egiten du. ABBA YAHK dio…

PROFEZIA DARRAI

Hura gantzutua izan da azantz egiteko. Ezin zaio isilarazi. Haiek saiatu dira.

Hari beldurtzen saiatu dira. Ahalegintzen dira hari lotsa ekartzen. Isekatu dute bera. Zikindu dute bere izen ona. Saiatzen dira agerrarazten beheago dagoela hautespenetan. Arean ere, hura altuago dago.

Elisheva: Izan ere, ABBA YAHUVEH da bedeinkatu duena. Zeren berriro YAHUSHUAK dio…

PROFEZIAK DARRAIO

Haren gogoa da berridaztea hainbat lege eta itzuli Estatuei boterea, inoiz ez zuena kendua izan behar. Beraz, Elisheva, ematen dizut manamendu hau egun honetan. Zuk eta Esdrasek, oh ardura gabe nork ofenditzen duzuen, esango diezue.

Ez dago besterik!

NIK hitz egin nuen bezala asto batengandik (Zenbakiak 22:22-35; 2 P 2:16) eta NIRE gogoa betea izan zen, nahiz eta iruditu dagoela “zaldi altu” baten gainean, NIK YAHUVEHK, badakit nola beheratu.

Halakotz, eduki Haize Zakarra Ministerioa bedeinkaziotzat dutenek has daitezela beraren alde otoitz egiten. Zeren zu bezala, Esdras, erakarria izan zinen otoitzen medioz, (munduan zehar horiengatik), NIK eman nionean agindua Elishevari otoitz egiteko Kaleben alde etor dadin (berak galdetu zuen “Nola deitzen da?” eta NIK nioen: “deitu diezaiokezu Kaleb soilik” baina orain berak badaki zure izena Esdras dela) eta orain berak ulertzen du, manamendu berdina NIK ematen dudala Ministerio honi egun honetan: Otoitz egizue Donald Trumpen alde! Egin dezan ahal duen guztia garbitzearren Etxe Zuriko odola!

Elisheva: Hainbeste odola dago! BERAK niri ematen ari zaizkit ikuskari bat.

PROFEZIA DARRAIO

Haiek zerbitzatzen diote molok jainkoari (Lev 18:21; Dt 12:31). Sakrifikatzen dituzte ez jaioak. Eta Amerikan egiten dena izan da kate erreakzioa dagoena mundu honen guztiaren zehar.

LEVITARRENA 18:21

Ez duzu zeure haurrik Molok jainkoaren ohoretan hilen, zeure Jainkoaren izena profanatuz. NI NAIZ JAUNA YAHUVEH.

DEUTERONOMIOA 12:31

Ez joka Jaunarekin zuen Jainko YAHUVEHREKIN; herri heiek bezala, zeren Jaunak higuin eta hastio duena egin baitute beren jainkoen ohoretan beren seme-alabak jainkoarentzat erretzerainokoan.

Elisheva: Ikuskari arraro xamar hauek dauzkat, Esdras. Berriro ikusten diot [sutezko] mahuka. Hau da YAHK ipinitako nahia haren bihotzean, garbitu Etxe Zuri hori eta ikusten diot [sutezko] mahuka batekin eta ez… hainbeste odol. Hark dauka [sutezko] mahuka eta garbitzen ari da Etxe Zuriko zoruak eta odola irteten ari da ateetatik. JAINKOAK altxatzen dabilkio!

JAINKOAK, ABBA YAHUVEHK dio…

PROFEZIAK DARRAIO

NIK jada, NIK haren bihotza aldatzen ari naiz. Jadanik hasi naiz.

Eta Elisheva, NIK adierazten baditut Berbak gehiago eta egingo dut, une aproposa denean, baina NIK hitz egiten badut NIK erakutsi dizudan baino gehiago, erabilia izango litzateke beraren aurka. Zeren edozein “obaminazioa” egiten ari zaiona alde, bera aurka dago. Trufa egiten diote jaiotzaren ziurtagiriarengatik. Iseka egiten dute bera haren jarreragatik sexu aldaketari buruz.

Baina NIK, YAHUVEHK diot: NIK aldatu dut haren bihotza denbora guzti honen zehar, bera herriaren aurrera zihoanean, bera benetan herriarenganako interesa duenean, NIK, YAHUSHUAK, diot: Haren bihotza garbitzen nabil, haren bihotza garbitzen nabil. Bera ez da zeharo NIGANA errenditu. Baina gogoan izan NIK emandako manamendua Ministerio honi:

HAS ZAITEZTE OTOITZ EGITEN!

Gogoan izan Esdras, zeu ez zinen ezta salbu ere NIK eman nionean Elishevari amets hura, NIK eman nionean maitasun hori zureganako. Begira egin dudana zugatik! Begira nola areagotu zaitudan! Begira nola NIK aldatu nizun zure bihotza!

Eta NIK hau diot, jendearen otoitzak, makurtzen direnak eta belauniko jartzen direnak eta damutu: zintzoen otoitzak dira asko lortzen dutenak (Jakobe 5:16). Bakarrik NIRE eskuarengatik bizirik iraun du. NIK aingeru Santuak bidali baititut ziurtatzeko bera bizirik irteten dela. Zeren egon dira erasoak [haren biziaren aurka] ez direnak inoiz bete, ez zituzten sekula ere lortu deabruak nahi zuena egina izan dadin.

Gogoratu hau! Ez dut amaitu Donald Trumpekin!

Isekatua izan zenean Biblia ez ezagutzearren, bera Biblian bila joan zen. Bera Eskrituretan bilatzera joan zen. Eta haietako batzuk berak gorde zituen haren bihotzean (Salmo 119:11), eta hau da noiz garbiketa hasi zen.

SALMO 119:11

Gogoan atxikitzen dut ZUK hitzemana, ZURE kontra bekatu ez egiteko.

Elkarrizketatzaileak zioenean: “emazkiguzu Eskritura batzuk. Zeuk diozu kristau zarela”, bera joan behar izan zuen topatzera. Eta NIK gidatu nion NIK nahi nuen tokira irakur dezan. Eta Elisheva, NIK eman nizun ametsa: berak irakurriko ditu Profezia horiek. Berak nahi izango du ezagutu esanahia. Berak galdetuko du.

NIK aldatu nuen zure bihotza, Elisheva, non aspaldi batean zeuk begiratzen zenioten esanez “abominazioa da, begira, hain harropuztua, biraoak botatzen ditu berba bi bakoitzen artean.”

Baina gogoratzen dizut, Elisheva, NIK, YAHUSHUAK, ordaindu nuela PREZIOA Kalbarioan Donald Trumpen alde.

Da NIK, YAHUSHUAK, nork garbitzen duena bihotza. Eta zuen otoitzak, eman zenituenean “YAHUSHUAREN Demonioen Zapaltzaileei”, NIK aldatu behar izan nuen zure bihotza, maitasunezko bihotzeraino Donald Trumpenganako, zuk bitartekaritza eta otoitz egin aurretik haren alde.

Behatu, ez da Amerika aldatu soilik. Amerikak usteldu du mundua. Ez da Amerika berriro handia egitea, zeren Amerikak ez da inoiz izango handia berriro. Haiek bekatuz usteldurik daude.

Zintzoen otoitzei buruzkoa da NIRI hots egiten nautenak eta eskatzen ari direnak “ABBA YAHUVEH, egizu zerbait, lagun iezaguzu politikoki, emaguzu ahots bat lege hauek aldatzeko”.

Beste garai batean gutxiengoa soilik sinesten zuenean eta orain haiek derrigortzen dute ager dadin, gehiengoa dela eta hau doa denetik aborturaino, homosexualitateraino, sexu aldaketaraino, moralitatearen [aurkako legeak], adierazpen askatasuna, gezurrak. Donald Trump egiara itzuli nahi du. Nahi du egia hitz egina izan dadin.

Eta badaude belaunak dar-dar egiten dutenak berak benetan badituelako eginkizunak politikari askok jartzeko barroteen ostean eta hau da benetan haren bihotzaren nahi bat.

Beraz, NIK amaitzen dut hau beste behin.

Bitartean Elisheva, zuk ohartu zenuen Obamari buruz, zuk ohartu eta ohartu zenuen, gizona hautatua izan aurretik, eta aldaketa etorri zen, baina izan zen txarrerako aldaketa eta Amerika madarikatua izan zen modu batean sekula lehenago izan ez zena.

Orain manamendu hau ematen dizuet Esdrasekin zuen alboan, biak, batzartu herria Haize Zakarra Ministerioa bedeinkaziotzat duena, has daitezen otoitz egiten Donald Trumpen alde, egon dadin lehenengo aurrekoaldean.

Zeren bera zaldi-lasterketa batean dago eta hedabideak ere ez daude egia esaten berari buruz: zenbat jende laguntzen ari den. Zergatik? Etxe Zuriak hedabideen jabe delako. Baina hauxe ere aldatzera doa.

Elisheva: [ikuskaria ikusten du] Benetan ikusten dut zaldi-lasterketa eta bera benetan lehenengo dagoela dirudi, benetan horrela da. ABBA YAHUVEH, nik inoiz, inoiz pentsatu nuen horrelako otoitzik esango nuela.

Baina benetan otoitz egiten dugu gure bihotz guztiarekin Donald Trumpen salbamenerako; bera benetan Etxe Zurian egongo dela (eta nahiz eta behin bera kanpoan utzia izan zen, baina ZUK niri esaten ari zara prentsa negatiboa ere lagundu ziola lehenengo horretan jartzeko).

Hortaz ados jartzen naiz.

PROFEZIAK JARRAITZEN DU

Bera dator Ministerio honetara. Berak entzungo ditu Profezia hauek, bereziki horiek bizitzaren santutasuna babesten dutenak. Bera abortuaren oso aurka dago. Berak benetan maite ditu haurtxo ttipi horiek sabeletan.

Elisheva: Eskerrik asko YAHUSHUA kuttuna. Sinesten dugu fedez ZEUK jarriko diozula Etxe Zuri horretan. ZEUK emango diozu [sutezko] mahuka eta hark garbituko du odol hori.

PROFEZIAK JARRAITZEN DU

Ez da bakarrik ez jaioen odola. Da gerra guzti hauek hasiak izan direnak. Hauek guztiak dira, o hainbeste odol, hainbeste odol (Salmo 106:37; Er 1:16)! Aizu! Aizu! A zelako gaiztoak diren politikariak!

SALMO 106:37-38

Beren seme-alabak opari eskaini ziozkaten deabruari. Odol hobengabea ixuri zuten, beren seme-alaben odola kanaandar sasijainkoeri oparitan eskainiz: lurraldea odolez busti zuten eta profanatu.

ERRAN ZAHARRAK 1:16

Lasterka baitoaz gaiztakeria egitera eta presaka odola isurtzera.

Honengatik da, Elisheva, diotsudala: Donald Trumpek ez du jokatzen politikari baten jokoa. Hark hitz egiten ditu herriak esango lituzkeen berbak, horiek zeini geratzen zaie nolabaiteko moralitatea, eta horiek maitatzen dutenak haien lurraldea. Hark ez du hitz egiten politikari bat bezala.

Elisheva: Askoz gehiago dago nik esango nukeena oraintxe bertan baina egiten badut, berak galduko luke. [Elishevak barre egiten du] Hori da esango dudan guztia. Badaude gauza batzuk Profeta bati ez zaizkiola baimentzen esaterik. Ez dut egingo!

Baina ABBA YAHK erakutsi dizkit gauzak hari buruz. Eta Donald Trump benetan, benetan, benetan erakarria izaten ari da YAHUSHUARENGANA. Uhm bere alaba ezkondu zen Judutasuna, berak badauka maitasuna herri juduenganako. Eta hau da ABBA YAHK ematen didana baimena esateko.

PROFEZIAK JARRAITZEN DU

Hark benetan maite du Israel. Bera benetan, benetan, benetan izango litzateke laguna Israelenganako.

Elisheva: ABBA YAHK dio…

PROFEZIA JARRAITZEN DU

Eta da bere alaba nork eraman zuen maitasun hori izatera Israelenganako.

Elisheva: Eta jarraitzen dut entzuten Eskritura hau: “Eta haurtxo batek ditu zainduko” (Isaias 11:6).

Ongi, ABBA YAH, ba al dago zerbait ZUK esan nahi duzuna? Gaur, edozein dela data, ados jartzen gara. Ipiniko dugu zerbait, ZEUK esaguzu, esaiozu Esdrasi zer idatzi. Eta nik ados ezarriko naiz zeren bera hitz gutxitako gizona da.

Elisheva: [hitz egiten du entzuten duena esaten Zerutik] Eta guk ados jarriko gara. Eta herriari galdetuko diogu eta ipiniko dugu bideoan, Haize Zakarra Ministerioak laguntzen duela Donald Trump gure otoitzekin: LEHENENGO haren salbamenagatik; eta gero ABBA YAH, ZUK erabili ahal diezaiozun garbitzeko Etxe Zuriko odola.

Berbaren amaiera.

Elisheva: Hori da entzuten dudana.

Esdras: Eskerrik asko! Goresten zaitugu, ABBA YAHUVEH. Eskerrik asko YAHUSHUA! Eskerrik asko IMMAYAH konfirmazioagatik bera dela ZUK eraikitzen ibili zaren Presidentea. Eta nik hitz egiten nengoen Elishevarekin eta hari esaten eta hau sortu zen. Eta hori da egia.

Elisheva: Bai

Esdras: Beraz, laguntzen diogu 100%, ABBA YAHUVEH, ZURE nahia baita bera izan dadin lehendakaria bezala, lohikeria guztia garbitzeko egin dena Etxe Zuri horretan. Hortaz, eskertzen dizugu ABBA YAHUVEH errebelazio honengatik eta Hitzarengatik jendaurrean. Bedeinkatzen dugu ZURE IZEN SANTUA, ABBA YAHUVEH, errebelazio honengatik eta Berbarengatik jendeari. Bedeinkatzen dugu ZURE IZEN SANTUA, ABBA YAHUVEH, YAHUSHUAREN IZENEAN. Amen.

Elisheva: Eta otoitz egiten dugu AITA, jendeak ulertuko duela. Hau da ZURE asmoa. Hauxe da, hauxe da, hauxe da ZURE egitasmoa. Arriskuan ipintzen gara hemen, AITA. Nik banekien. Nik banekien. Nik banekien. Nik banekien ‘obaminazioari’ buruz aldiz aurretik eta nioen herriari.

Baina orain AITA otoitz egiten ari gara Donald Trumpen arimaren salbamenagatik. Jendeak oso, oso serioski hartu behar du eta benetan otoitz egin gizon honen alde. Zeren bera jada badago, gogoak ditu ZUK ipini dituzunak haren bihotzean eta ez da konturatzen ere zenbat aldatu den, YAHUSHUAREN IZENEAN.

Horrenbestez, hau da… [barre egiten du] beraz niganako zati batek dio “O AITA nik banago adar batean kordokatzen ari dena buruzagitza [oharra] berriarekin” eta ZUK diozu, ZUK bakarrik diozu “Irten pixka bat harantz adar horretan Elisheva eta Esdras. Baina goretsia izan dadin YAHUSHUA, ZUK eragiten duzu adarra ez apurtzea. Horregatik, aintza ematen dizugu AITA, eskertzen dizugu eta goresten.

Maite guztiak, Haize Zakarra Ministerioa bedeinkaziotzat hartzen duten guztiak, ez du axola zein hizkuntzaren zaren, eskerrik asko hastearren otoitz egiten, otoitzean ABBA YAHREN nahia egingo dela egina Donald Trumpen eta gizona tolestuko duela haren belauna eta onartu YAHUSHUA MESIAS bezala.

Zeren egiten duenean, bera izango da Presidente bat beste inor ez bezala. Eta izango da, eragina izango du… erasango du mundu guztiko herrialdeak.

Eta ZURI eskertzen dizugu, ABBA YAHUVEH, YAHUSHUAREN IZENEAN. Goresten zaitugu, goresten zaitugu, goresten zaitugu. Goresten zaitugu ABBA YAHUVEH altxatzeagatik gizon bat ez lukeena inor inoiz susmatuko. Eta ZUK egiten ari zara. Eta nik jarraitzen dut ikusten zaldi-lasterketa hau, AITA, eta bera dago ziur aurreko aldean YAHUSHUAREN IZENEAN. ¡Eta hori da nik esan beharra nuena!

Esdras: Amen.

Elisheva: Zer ari zara…? O, bai! Kathrynyahk izan ditu ikuskariak!

IKUSKARI GEHIAGO

Kathrynyah: Ni galdezka nengoen [Elishevari] partekatu beharko ote dudan ikusi berri dudana, bakarrik pare bat gauza. Ikusi nuen bera [Elisheva] erreberentzia egiten YAHUSHUAREN aurrean eta BERAK zeukan HAREN eskua bere [andrearen] buru gainean.

Elisheva: O, eskerrik asko. Premia neukan.

Kathrynyah: Eta gero…

Elisheva: Ongi, Esdras hemen dago edonon ni nagoen tokian.

Kathrynyah: Beraz, entzuten nago eta ikusten dut moldeko ogia goiko partearekin eta dauka piperra [beltza] gainean. Goiko aldean karraskatua. Uste dut irudikatzen duela Donald Trump, nola goian, agian hazbete erdiko zatia karraskatua eta da zuria azpitik. Zentzurik ba al du?

Elisheva: Yes. Hartzen ari da piper geruza bat.

Kathrynyah: Baina piperra dago gainean orban ilunak direnak, badakizu?

Elisheva: Bai, ongi, bai.

Kathrynyah: Baina, azpitik zuria da. Hortaz, egiten dugu, altxatzen dugu ZUGANA, AITA.

Elisheva: Bakarrik otoitz egiten dut, AITA, YAHUSHUAREN IZENEAN. ZUK ezagutzen duzu amets sekretua ez noana errebelatzen munduaren aurrean. Agian aurki dezakegu [ametsaren] data baina nik esan nuenean YDZei has daitezela otoitz egiten…

Ez, ez noa… Donald Trump sekretu bat dauka ZUK niri fio izan didazuna. Otoitz egiten dut AITA amets hori bete dadin haren osotasunean YAHUSHUAREN IZENEAN. Eta Donald Trump bihurtuko da Ministerio honen laguna. Eta berak ikasiko du Profezien bidez hori ez duena ezagutu lehenago YAHUSHUAREN IZENEAN. Eta nik jasotzen dut amets horren zati bakoitza YAHUSHUAREN IZENEAN.

Esdras: Amen! Amen!

Elisheva: Zoragarria! Zoragarria, zoragarria, zoragarria! Norrek esango zukeen hori gertatuko zela!

GRABAZIOAREN AMAIERA

Hau gehitu nahi dut. Audiotik moztua izan zen. Otoitz egin eta bozkatu eta lagundu iezaiozue.

Honela hitz egina izan zen, honela idatzia izan zen YAHUSHUAREN IZENEAN 2016ko ekainaren 29an. Apostolu Profeta Elisheva Eliyahu

* * * * * * *