PROFEZIA 130

YAHUSHUA AGERTZEN DA ELISHEVA ELIYAHUREN AURREAN SARONGO ARROSA BEZALA

YAHUSHUAREN MIRARIA AUDIOAN GRABATUA ETORTZEN APOSTOLU ETA PROFETA ELISHEVA ELIYAHUREN OHERA 2016KO UZTAILAREN 5EAN

2 KRONIKAK 36:16

Baina haiek Jainkoaren mezulariei iseka egin, beraien esanak gutxietsi eta barre egiten zieten profetei. Jaunak bere herriaren kontra zuen haserrea gainez egiteraino handitu zen eta ez zen salbabiderik izan.

EZ DAUKA EZ GIZONEZKOEN EZ ANDRAZKOEN IZENIK

Aspaldi ohartu nizun, Elisheva, Ministerio honi ez ipintzeko ez gizonezkoen ez andrazkoen izenik, Ministeriorik egon aurretik ere. Zure espirituan ipini nuen, honako ezer ere ez luke izango egina zure eskuz, honako ezer ere ez luke izango egina zure ahoz. YAHUVEHREN ahotik jaio zen. YAHUSHUA zuen MASHIACHREN ahotik jaio zen. RUACH ha KODESHEN ahotik, zuen IMMAYAHREN ahotik jaio zen. Zure eskuz izango balitz, aspaldidanik lur jota egongo litzateke. Aintza Shkhinyahren haizeari esker lur guztian zehar putz egiten dabilena, haize Santua suspertzekoa. Ez da zure arnasagatik, bestela behea jota egongo zinateke.

ISAIAS 42:8

NI naiz Jauna, horixe dut Izena: ez diot NIRE ospea inori utziko, ez NIRI zor zaidan gorespena idolei emango.

* * * * * * *

ESDRAS PROFETARENGANDIK

Denoi abisatzen dizuet. Datozen horiek Ministerio honen aurka eta Profezia hauek eta Elisheva eta nire aurka, “Haize Zakarra” Ministerioaren Ministro guztien aurka, nik abisatzen dizuet orain: “Ez gero hunki NIK gantzutuak, ez egin kalterik NIRE Profetei” (Sal 105:15; 2 Kro 16:22) ez dezan YAHREN Makilaren Haserrea zuengan etorri. Baina horientzat bedeinkatuak daudenak eta Ministerio honentzat bedeinkazioa direnak, eta leialak, Profeziak jasotzen dutenak, bedeinkazio ugari etorriko da zuek guztien gain, babesten duzuenok YAHRI dagokion guztia YAHUSHUAREN IZENEAN.

2016KO UZTAILAN

Dohakabea saiatzen ausartzen dena bi gantzutu hauei kalte egiten. Damutuko zaizu jaio zinen eguna. “Ez gero hunki NIK gantzutuak, ez egin kalterik NIRE Profetei” (ikusi Sal 105:15; 1 Kro 16:22). Hobe zenuke NIK, ABBA YAHUVEHK mihia errotik aterako banizu.

SARONGO ARROSA EZTIENA ETORRI ZEN GU ASKATZEKO

* * * * * * *

Kathrynyah: Maite zaitugu.

YAHUSHUA: Elisheva, alaba maitea. Ikusten zaitut. Saiatzen ari zara.

Elisheva: O Jauna! Hain usain ederra dago negar egingo dudala!

YAHUSHUA: Saiatzen ari zara hainbeste egiten era batera eta asko gustatzen zait. NI hemen nago. Logela honetan ibili naiz. Zure ohean eseria nago Tatianari hitz egiten ari zaren artean, eta Kim eta Tatiana egiten duten bitartean zuk eskatutakoa egin dezaten, eta Justini deitu diozu eta eman NIRE errieta Berbak NIRE alaba kuttuna babesteko eta desegiteko egindako gaitza.

Beraz, Elisheva, NIRE bakea eman nahi dizut eta esan nahi dizut hemen nagoela, eta hau da lehenengo aldiz usaindu duzula NIRE urrina, eta Sarongo arrosa da hemen dagoena. Eserita nago zure ohean, berbak gaur, entzun dituzu NIK esan ditudan Berbak. Askok gorrotoko dizute Berba hauengatik eta haiek altxatuko dira baina ez izan beldur zeren Elisheva, erakutsi dut egun honetan NI hemen nagoela.

Hemen nago, ez nago inoiz urruti. Estreinakoz urte guzti hauetan zuk usaintzen duzu NIRE lurrina eta gantzudurak estaltzen zaitu, eta NIRE maitasuna eta NIRE presentzia. Hainbeste sakrifizio egin dituzu eta hala ere, hauxe diotsut: NIK bakarrik areagotu nituen bedeinkazioak bakoitzari, ez bakarrik buruzagitza baizik eta Ministerio hau bedeinkatzen duten guztiak.

Hortaz, ematen dizut beste ezaugarri zoragarri berria eta mirari bat eta grabatua dago oraintxe Tatiana eta Kimekin hemen. Gutxien espero duzunean, zain duzu ezustekoa. Zeren NIRE ezaugarri zoragarri eta mirarietan zabiltza eta YAHUSHUAREN Demonioen Zapaltzaileak ia prest daude igotzeko maila berri bat, NIK bidaltzen ditudan artean Esdras ekartzen duena Elisheva bera doan edonora.

Horregatik, prestatu zaitezte, prestatu zaitezte, zain egon ezustekoa Zerutik, eta prestatu zaitezte, eta arrosaren urrina areagotzen du gantzudura zuregan orain, eta NI etorri naiz zuri esateko soilik jabaldu zaitezen. Ematen dizut NIRE SHALOM, ematen dizut bakea ulermen guztia gainditzen duena eta ematen dizut Berba berri bat. Esan nizun ahal bezain agudo joan beharko zenuela ibilera mantentzeko.

Prestatzen dut zure aurrean oturuntza mahaia. Zu erdian zaude eta usaintzen duzu NIRE Presentziaren usain gozoa modu berrian, eta ez dago lurrinik lurra honetan konpara daitekeenik NIRE koloniarekin, eta Tatiana, NIK barkatu dizut. NIK baimendu nuen hau zuri jakinarazteko ez zela ezer aldatu. Zuk otoitz egiten duzu eta itxaroten duzu ezaugarri bat. ¿Aldatu al da ama biologiko hori?

Ez, ENE alaba, bera saiatzen da zu liluratzen. Berak ezin du aldatu zure galoiak berak horrela ez duelako erabaki. Badakizu zure ama eta zure aita badaudela, badakizu nork aholkatzen dizun eta maitatu. Badakizu nork gidatzen zaituen Zerura. Ez da bakarrik NIRE Elisheva, ez da bakarrik Kathrynyah, baizik eta orain da Esdras ere, zeren zuk beti nahi izan zenuen aita baten maitasuna eta orain Tatiana, denbora gutxi barru, berak besarkatuko dizu eta gogoratu: ez duzu bakarrik jasotzen bat, jasotzen dituzu ama baten eta aita baten maitasuna, zeuk ikusten duzunean zure begiekin, eta berak besarkatzen dizu eta ez izan lotsarik negar egiteko.

OHARRAK

Hau ohar gehitua da mirari honi buruz: YAHUSHUAK hitz egin zion Elishevari mirari hau gertatu ondoren, eta ziotson begiratzeko gure web orrialdeko lehenengo argazkiari (garai hartan 2016ko uztailaren 6a, begira beheko argazkia ere). YAHUSHUAK erakutsi zion Elishevari nola bera eta Esdras inguraturik dauden arrosekin eta biak daramate HAREN lurrina. YAHUSHUAK zioen: NI etorri nintzenean zugana, Elisheva, era berean ere NI estaltzen nengoen Esdras NIRE lurrinarekin eta Presentziaz eta ematen are Shalom gehiago, beraz, premia duzunean, berak gantzudura gehiago dauka zu baretzeko.

Fisikoki jakin barik zer gertatzen zen une hartan mirari honekin, Esdras Apostoluak zioen: “Nik fisikoki nabaritu nuen zerbait jartzen zela nire eskuan eta begiratu nuen nire besoa eta beso aurrekoa eta nioen: Aizu! Hori da sentsazio arraro xamarra nabaritzen dudana oraintxe bertan. Eta jakin nuen zerbait jarria izan zela nire gain, eta nire sorbaldan, nabaritu nuen zerbait jarria izan zela nire sorbaldan. Badakizu norbaitek jartzen duenen arropa zure gain, benetan nabaritzen duzu, eta hori da nola zen. Benetan nabaritu nuen YAHUSHUAK jarri zuena nire gain.”

Elisheva: Aizu! Eta oraindik usaintzen ditut arrosak. ¡YAHUSHUA nigana zatoz! Hemen egingo dut lekua ZURETZAT. Utzi beharko dut nire makillajea. Hau da… aizu! Etzanda bezala nago arrosen lorategi batean. Aizu! Nahi dut munduak entzun dezan hauxe. Hau ametsezkoa da! Hau da… ¡O ez! Ba al dut (nire grabagailua) isioturik? Bai, isioturik daukat.

Kathrynyah: Goretsia izan dadin YAHUSHUA! Eskerrik asko, maite zaitugu, maite zaitugu, maite zaitugu.

Elisheva: Sentitzen naiz nire, nire guztia, hau da, da, ez nuen astirik izan kolonia ipintzeko gaur. Badakizu, ni izerditan nengoen gantzudurapean, aitortzen dut. Aizu, mundua, ados! Bero handia daukat.

Kathrynyah: BERAK asko maite zaitu.

Elisheva: Ez dakit esaten, uste dut negar egingo dudala. Ez dakit ea negar egingo dudan, ez dakit ea barre egingo dudan. Bost norabide desberdinetan goaz gaur eta BERAK dio baretu zaitez soilik. Ez dakit zer egin.

Tatiana: Ni negarrez nago zuregatik.

Kim: Amen!

Kathrynyah: Goretsia izan dadin YAHUSHUA!

Elisheva: Goretsia izan dadin YAHUSHUA! O, bai! Ahaztu nuen, YAHUSHUA kuttuna, eskerrik asko. Oso ohoratua sentitzen naiz. Ez nuen inoiz usaindu ZURE urrina eta O, nire Jainkoa! Zurea izan naiz neskato gaztea nintzenetik eta sekula inoiz… Da etzan bezalaxe arrosen lorategi usaintsuenean, ZURE arropak, izan behar dira ZURE jantziak, YAHUSHUA maitea, eskerrik asko. Da ZURE Presentzia, da ZURE Gantzudura.

Ez dakit ezta zer esan ere. Oso liluraturik nago. Benetan ez dakit zer esan. Oso omendua sentitzen naiz. Tatianarekin elkarrizketan nengoen erosketagatik. Saiatzen nengoen, eta esan nahi dut Profeziak egiten ari gara bata bestearen ondoan. Uhm jasotzen dugu emate masiboa eta zuzendu behar ditugu nahasketa pixka bat.

Web orrialdearen managerrekin hitz egin nuen. Saiatzen ari gara gauza batzuk itzultzen. Uhm, profezia berriak. Egiten ari garena, jasotzen ditugu gauza ugari jarraitzen dutenak era berean hau guztiaren erdian eta ZUK etorri eta esertzen zara nire alboan eta diozu baretu zaitez soilik.

Denak: Barreak

Kathrynyah: BERAK zioen, BERAK zioen gorrotatua izango zinela Berba berri honengatik baina BERAK esan zuen: ez arduratu. NI egongo naiz zurekin. Eta BERAK zioen: Ezustekoaren zain egon zaitezte.

Elisheva: Eta ezustekoaren zain egon. Ongi, benetan nik ez nuen espero hau, ados, baina benetan sentitzen naiz onetsia eta Esdrasek entzuten duenean, aizu! Aldi bakoitzean, aldi bakoitzean berarekin berba egiten dudanean, eta Kathrynyahk lekuko izan da, nola zure fede maila jaso litzake mirariak ikusten ditugunak gure begiekin. Ez da inoiz egon garaialdirik ezaugarri zoragarria eta miraria YAHUSHUAK ez zegoenik egiten.

Ez dut inoiz antzekorik ikusi, mutikoak, ikusiko dituzue zuen begiekin, baina lehenengo YAHUSHUAREN Demonioen Zapaltzaileak agertu beharko dute fede maila berri batera, zeren azkeneko garai hauetan, jendea sinetsi egin behar du. Haiek ez dituzte jarraitzen ezaugarriak, alatzak eta mirariak, zeren deabrua faltsukeriaz dator eta guk ezagutzen dugu hori antikristo deiturikoa baizik eta YAHUSHUA. Zuek YAHUSHUAREN atzetik zabiltzate eta are eta gehiago HARI jarraitzen duzuen, gero eta gehiago besarkatu eta obeditzen diozue.

Ezaugarri, alatz eta mirari horiek bat-batean zure bizitzaren zati dira. Eta gaur da horren froga. Saiatzen naiz zerbait arrunt egiten, erosketak egitera joan bezala, baina ez dago ezer arrunt nire bizitzan. Eta YAHUSHUA kuttuna daukat zegoena hain justu hementxe bertan. Uste dut lurrina joaten ari dela, nahiz eta YAHUSHUA ez nau utziko. Ez dut nahi joan dadin. Aizu! YAHUSHUA, HURA ezin du hemen betiko geratu, ulertzen dut, ZUK beste zereginak dituzu.

Kathrynyah: HARK zioen YDZ igoko dutela maila.

Elisheva: Zer?

Kathrynyah: YDZ maila igoko dute

Tatiana: Goretsia izan dadin YAHUSHUA!

Elisheva: Aizu! Ez dut nahi BERA joaterik. Badakit ZU hemen zaudela oraindik, YAHUSHUA, baina HURA etorri zen, HURA etorri zen nigatik modu desberdin batean. Aizu! Baina orain lurrina joaten ari da, baina eskerrik asko YAHUSHUA, eskerrik asko bioi baina esan nahi dut, audioan egongo zaretela, badakizue, mutikoak. Ez dakit ea zuen ahotsak agertuko direnik.

Tatiana: Oso ohoratua sentitzen naiz entzun izan dudalako eta badakizu, YAHUSHUAK aipatu zuenean nire aitarenganako arazo guztia, aizu! Sinetsi ezin dudan bezala. BERAK hainbeste maite gaitu eta BERAK badaki non min egiten duen, eta guk ez dugu ezta esateko premiarik ere.

Elisheva: Ez, ez, eta ez hori bakarrik, nik senarra daukadala eta munduak uler dezan. Zain nago Zeruan ospakizunerako baina senar bat daukat, nor otoitz estaldura handiena den izan daitekeena, ados?

Eta badakit hori, zergatik arrosa lorategi hori, ez dakit zer zebilen egiten bera gaur, baina bera benetan otoitz egiten zegoen era desberdinean, da esan behar dudan guztia, zeren ezin nuen sinetsi, Kathrynyah. Uste nuen zu zinela lurrina barreiatzen edo zerbait hortik eta diot ez, nire ohetik bertatik dator.

Kathrynyah: Ikusi nuen argi bat zure buruaren gainean!

Elisheva: Ikusi, berak ikusi zuen argia nire buru gainean nik hau ikusi nuenean. Hark gaitasunak ditu. Suposatzen dut hobe dela arazo praktikoetara itzultzea berriro. Bozkarioa daukat. Begira zenbat denbora salbu izan naizen eta ez nion inoiz horrela usaindu, eta iraun zuen ni hasi arte, badakizu, zoritxarrez HURA ezin du hemendik egon eta hori egin baina eskerrik asko.

Kim: Amén

Elisheva: Shock baten eraginpean bezala nago, shock batean bezala. Ederra da. Ez dago ezer gogorragorik. Ez dago arrosarik konpara daitekeenik lurrin horrekin.

Kathrynyah: Zuretzat oparia izan zen zeren nik ez nuen usaindu.

Tatiana: Aizu!

Elisheva: Nire ohean zegoen! Nire ohean zegoen!

Kathrynyah: Hori zoragarria da!

Elisheva: Ohea jarraitzen dudana esaten hain bakartsu ez dago inoiz gehiago bakartsu.

Kathrynyah: Amen!

Tatiana: Hori da nik nahi dudana. Hori da gantzuduraren olioa nik nahi dudana jasotzen dudanean bat.

Elisheva: Zer esan du? Zer esan du? Zer esan du?

Kim: Gantzuduraren olioa berak nahi zuena lortzeko Sarongo arrosa eta YAHK aise eman egin du.

Elisheva: Zuek biok, horregatik jaso nuen, eskerrik asko, Tatiana. Ez dut uste inoiz usaindu dudanik hori, Sarongo arrosa, ez da hala?

Kathrynyah: Banaka batzuk baditut, bai.

Kim: Aizu! Ederra da.

Elisheva: Ongi, aita pozik egongo da. Dena erosketak egitera goazelako aitarengatik eta orain itzuli behar dugu gauza praktikoetara beraz moztu egingo dut hau.

Kathrynyah: Maite zaitugu.

Ezaugarri bat emanda Elisheva Eliyahu Apostolu eta Profetari.

Uztailaren 5ean 2016

* * * * * * *