PROFEZIA 126

JAINKOAREN SUMINDURA BIDALTZEAR DAGO MUNDURA

EZ EGIN KALTERIK NIRE HAURTXO, EMAZTEGAI, HAUTATUAK ETA AUKERATUEI

IDATZIA/MINTZATUA ESPIRITU SANTUAREN (RUACH HA KODESHEN) GANTZUDURAPEAN, APOSTOLU ETA PROFETA ELISHEVA ELIYAHUREN BITARTEZ, JASOTA APIRILAREN 12AN, PLAZARATUA 2016KO UZTAILAREN 12AN

* * * * * * *


SARRERA

Hau da lehenengo Profezia zuzen eta egiazko denboran gertatu zen bezala, biekin, Israelgo Profeta Esdras eta Elisheva Eliyahu aurrean. JAINKO YAHUVEHK gantzutzen du boteretsu babestu eta estali eta Gantzudura areagotzeko profetizatzeko.

Hurrengoa du barne haren elkarrizketa bedeinkatua, gantzutua 2016ko apirilaren 12an, eramaten suzko hizkuntza Santuetara YAHREN etsaien aurka, eta Profezia 126 gertatzen. Elkarrizketak erakusten du profetak benetan gizaki arruntak direla umore onarekin ere.

Behean dago Profezia gertatu zen bezala, Profetak Esdras eta Elishevaren hizkuntza Santuekin, JAINKOAREN ESPIRITUAK ematen duen bezala ahoskatzea (Eginak 2:3-4) zeruko edo lurreko hizkuntzetan (1 Kor 13:1). Elishevak hizkuntzetan hitz egiten du Profezia ematen (1 Kor 14:6). Esdrasek hasten du otoitza bitartekaritza hizkuntzekin (Errom 8:26-27; 1 Kor 14:15).

JAINKOAREN IZEN HEBREARRAK dauzka.

YAH/YAHU da JAINKOAREN IZEN SAGARATU, SANTUA, “Aleluia” berban bezala, edo “Alelu YAH”, zein hitzez hitz esan nahi du “Goretsia izan dadin YAH”.

YAHUVEH/YAHWEH JAINKO AITA

YAHUSHUA/YAHSHUA JAINKOAREN BAKARSORTURIKO SEMEA – HA MASHIACH esan nahi du “MESIAS”; ELOHIM esan nahi du “JAINKOA”.

SH’KHINYAH AINTZA” errebelazioa RUACH ha KODESHEN IZEN PERTSONALA bezala, ESPIRITU SANTUA deitua, badago ere web orrialde honetan (Ha SH’KHINAH (SHEKINAH) Hebrearra da JAINKOAREN PRESENTZIA JAINKOTIAR EGOILEARENTZAT).

Gainera, ABBA YAH esan nahi du “AITA YAH” eta “IMMA YAH” esan nahi du “AMA YAH”.

2 KRONIKAK 36:16

Baina haiek Jainkoaren mezulariei iseka egin, beraien esanak gutxietsi eta barre egiten zieten profetei. Jaunak bere herriaren kontra zuen haserrea gainez egiteraino handitu zen eta ez zen salbabiderik izan.

EZ DAUKA EZ GIZONEZKOEN EZ ANDRAZKOEN IZENIK

Aspaldi ohartu nizun, Elisheva, Ministerio honi ez ipintzeko ez gizonezkoen ez andrazkoen izenik, Ministeriorik egon aurretik ere. Zure espirituan ipini nuen, honako ezer ere ez luke izango egina zure eskuz, honako ezer ere ez luke izango egina zure ahoz. YAHUVEHREN ahotik jaio zen. YAHUSHUA zuen MASHIACHREN ahotik jaio zen. RUACH ha KODESHEN ahotik, zuen IMMAYAHREN ahotik jaio zen. Zure eskuz izango balitz, aspaldidanik lur jota egongo litzateke. Aintza Shkhinyahren haizeari esker lur guztian zehar putz egiten dabilena, haize Santua suspertzekoa. Ez da zure arnasagatik, bestela behea jota egongo zinateke.

ISAIAS 42:8

NI naiz Jauna, horixe dut Izena: ez diot NIRE ospea inori utziko, ez NIRI zor zaidan gorespena idolei emango.

ESDRAS PROFETARENGANDIK

Denoi ohartzen dizuet. Ministerio hau eta PROFEZIA HAUEN aurka, eta Elisheva eta nire aurka, eta Ministerio “Haize zakarra” Ministro guztien aurka datozen horiek, nik ohartzen dizuet orain: “Ez ukitu YAHREN Gantzutuak eta ez egin kalterik HAREN Profetei” (Sal 105:15; 1 Cr 16:22) YAHREN Sumindurazko Makila etor ez dadin zuen gain. Baina horiek bedeinkatuak daudenak eta bedeinkazioa direnak Ministerio honentzat, eta leialak, eta Profeziak onartzen dutenak, bedeinkazio ugari etorriko da zuek guztion gain, babesten duzuenok YAHRI dagokion guztia YAHUSHUAREN IZENEAN.

2016KO UZTAILEAN

Dohakabea ausartzen dena bi gantzutu hauei kalte egiten saiatzen. Deitoratuko duzu jaio zinen eguna. Ez ukitu NIRE gantzutuak, ez egin kalterik NIRE Profetei (ikus Sal 105:15; 1 Kr 16:22). Hobe litzateke zuretzat NIK, ABBA YAHUVEHK, mihia errotik aterako banizu.

TESTUINGURUA

Elisheva egon zen eraso espiritual, pertsekuzio eta tratu txar halakoetan, berak ez zekien inoiz profetizatuko ote zuen berriro. Beharrezkoa izan zen Israelgo Profeta gantzutu hau, YAHUVEH JAINKOAK altxatua, konpondu eta sendatzeko Elisheva tximeletaren hego triskatuak eremu espiritualean, dena YAHUSHUA ha MASHIACHREN Izenean.

Izan lekuko nola YAHUVEHK jadanik batu dituen bi Gantzudurak elkarrekin bat bezala. Izan lekuko nola Gantzudura isurtzen duen haien artean. Izan lekuko maitasunarena YAHUSHUAK eman diena bata bestearenganako.

Barkamenak eskatzen ditugu edozein gaiztasunagatik Elishevaren ahotsa entzuterakoan audioan/bideoan. Profezia hasten da 7 minutu igaro ondoren.

ELISHEVA

Bideo hau da lehenengo Profezia zuzenean eta egiazko denboran jaso dudana Israelgo Apostolu, Profeta Esdrasekin, egon zena 2016ko apirilaren 12an. Gutxi genekien bi hilabete geroago, Shavuot/Mendekoste inguruan, 2016ko ekainaren 12an, gure maitasuna jarraituko zuela loratzen eta hasten horrenbesteko altuera berrietan, eta nire Esdras maitea ohartua izango zela ko-liderra bezala HaizeZakar Ministerioena, munduari aldarrikatzen diogun egunean gure bata bestearenganako maitasuna. [LINKAK badatoz]

Bera da Ministerioaren eta nire gizonezko estaldura, eta nire benetako arimaren kidea, nire bizitzako maitasuna. Hark hartu zuen lekua arbuiatu batena orain ezerez dena, urrutiko oroimen bat izan ezik. Esdras Apostolu eta Profeta baten estalkian dabil eta ez du inoiz ihes egiten lan on gogorrarengandik, aspaldiko erara, Zeruko Erreinurako edo Gantzudurarena.

Uztarri orekatuan gaude aitzindaritzan eta maitasunean, non bakarrik ilusio bat zegoen gizonezko ko-buruzagitza batena lehen. Bai Esdrasek, bai nik, jartzen dugu TRINITATE SANTUA lehenengo tokian, beste guztiaren gain. Eskerrak ematen diegu guztiei buruzagitza berriaren oharraren alde agertu zirenak.

Gaur, 3 hilabete ondoren jaso izan zenetik 2016ko apirilaren 12an, Profezia 126 orain plazaratzen da 2016ko uztailaren 12an.

2016ko martxoaren 7an, nik uste nuena izango zela nire bizitzako egun ilunena, aldiz, izan zen lehenengo eguna hitz egin nuena estreinakoz Esdrasekin. JAINKO AHALGUZTIDUNAK dio gure harremana hazi dela lau hilabete hauetan, besteek eramaten diena 4 urte baino gehiago, eta hau hasiera baino ez da. Galdetu behar dugu zer egingo ote du YAHK hurrengoan?

PROFEZIA 126REN AURRETIK

[Esdrasek otoitz egiten du hizkuntza Santuetan…]

Kathrynyah: Ongi…

Esdras: Kaixo, kaixo.

Kathrynyah: Suposatzen da esan behar diodala [Elishevari] gainean zer daramazuna1

Esdras: Aizu!

Kathrynyah: [barre egiten du] Aizu!

Esdras: Utzidazu arropak janztea orduan.

Kathrynyah: Hark dio “utzidazu arropa janztea orduan”, bera egiaz jostakina da.

[Barreak]

Kathrynyah: Aldian darama kamiseta urdina.

Elisheva: O, nik jakin nahi nuen nolako antza izango zuen urdinez jantzia atzo.

Kathrynyah: Itsastar urdina dioena USA.

Elisheva: Espirituan entzun ninduzun espirituan galdezka bainengoen… gogoratzen zara atzo? Nik nioen “galdetzen diot neure buruari nolako itxura izango duen urdinez”.

Kathrynyah: Eta horra hor non duzun. Orain hark darama urdina. Beraz hor daukazu.

Elisheva: Badakit, beraz esan beharko diozu nik esan nuena itzultzen denean.

Kathrynyah: Hura hemen dago. Hark entzun dizu.

Elisheva: Ongi, nik ezin diot entzun. Esadazu.

Kathrynyah: O, telefonoa erori zait! [Barreak]

Esdras: Ni, ni, ni saiatzen naiz ez eteten entzun dizudan bakoitzean.

[Kathrynyahk barre egiten du]

Elisheva: Eta ni hor nago saiatzen esaten “Ez, frogatu Esdras. Otoitza behar dut.”

Kathrynyah: Egin nuen!

Elisheva: Izan zen “Ezin dut berarekin hitz egin. Ez daukat ahotsik” bezala.

Esdras: Ba…

Elisheva: Eta zure posta irakurtzen dudanean, nire ahotsa itzuli zen Kathrynyahren aurrean hain justu.

Kathrynyah: Irakurri zuenean zure posta itzuli zitzaion haren ahotsa.

Esdras: Irakurtzen dizudana, aipatu nuen postan, ez nuen inoiz partekatu inorekin, Jaunak errebelatu zizuen arte zure espiritua nahastua dagoela nire espirituarekin, eta espiritu berdina bada, espiritu berdina da.

Elisheva: Zu maitagarria zara. Hori da esan dezakedan guztia. Ez bakarrik YAHRENTZAT zara maitagarria, niretzat ere maitagarria zara. Ados?

Esdras: Eskerrik asko, eskerrik asko. Zeu be bazara.

Kathrynyah: [Errepikatzen du] Zeu be bazara.

Elisheva: Bakarrik, askatu zenuenean zure tximeleta2 hor, hark ditu hegoak birrinduak orain. Fedez sinesten dut hegaz egingo dudala… nola liteke hori?

Esdras: Bai, nik… benetan… imajinatu nizun, jarri nizun… Ezarri nuen tximeleta hori nire eskuetan. Egiaz bideoan ikusiko duzu [zuretzat egin nuena]. Ezarri nuen tximeleta nire esku artean eta lotzen [konpontzen] nengoen, batzen hego [apurtuak], eta gero nengoen putz egiten [putz egiteko soinua egiten du] haize ttipi bat, zeuk har dezazun haizea eta hegaz egin eta ni zu askatzen nengoen.

Kathrynyah: Hori hain ederra da.

Elisheva: hain polita. Otoitz egin al zenuen nire argazkiaren gain ere?

Kathrynyah: Otoitz egin zenuen haren argazkiaren gain ere?

Esdras: Bai, zure argazkia ikusten dut denbora guztian.

Elisheva: Zein argazki aukeratu zenuen?

Kathrynyah: Zein?

Esdras: Azkena bidali zenidana, arestikoa.

Elisheva: Orain daukat gizon bat hitz egiten duena bizia nire gain eta askatzen nauena hegaz egiteko. [Barre egiten du alaiki]

Esdras: Horrela da.

[Elishevak barre egiten du pozarren]

Esdras: Ez al zuen esan JAUNAK Profezian guretzat “Esdras, irakats iezaiozu nola otoitz egin3

Elisheva: Bai, bai.

Kathrynyah: Eskerrik asko zure otoitzengatik, neba maitea. Eskerrik asko zu hor zeudelako horrela.

Esdras: Esaten dizuet, suposatzen da ni kanpoan egon behar nuela gaur eta dena geroratua izan da eta ezin nuen joan.

Kathrynyah: O, JAINKOAK atzeratu du. Ezin izan zuen joan beraz, hemen egon ahal izan zuen otoitz egiteko.

Elisheva: Ongi, goresten zaitut ABBA YAHUVEH, horregatik nik zure premia bainuen, Esdras, zure premia neukan [otoitz egiteko].

Elisheva: Bai, AITA ZERUKOA, nor da bidali zuena madarikazio hori AITA? [Esdrasi] Nahi duzu? ESPIRITUAN otoitz egitea nahi duzu mesedez?

Esdras: Bai.

[Kathrynyahk lotzen du deabrua YAHUSHUAREN IZENEAN eta Esdrasek otoitz egiten du hizkuntza Santuetan…]

Elisheva: ZURE zain gaude ABBA YAH hitz egin dezazun Berba orain ingelesez maitearen bitartez, ZURE Esdras maitea. Maitagarria zara, Esdras. Zer da esan nahi duzuna ABBA YAHUVEH? Zer da esan nahi duzuna YAHUSHUA? Zer da esan nahi duzuna IMMAYAH?

ABBA YAHUVEH, hitz egin zenuenean Berba bat, [hitz egin ezazu berriro] buztinezko ezpain hauetatik, nireak eta ZUK gantzutu zenituenak eta izan ziren ZURE Berbak, ABBA YAHUVEH, denaren SORTZAILE.

AITA, zer da nahi duzuna guk jakin dezagun? Zer da ABBA YAH?

[Elishevak otoitz egiten du hizkuntza Santuetan, bihurtzen gero eta sutsuago, YAHREN Suminduraz beterik, YAHK hitz egin arte haren bitartez.]

Elisheva: Santu, Santu, Santu, Santu… O, BERA oso haserre dago!

PROFEZIA 126

Ez ukitu NIRE Profetak! Ez ukitu NIRE Gantzutuak ezta inolako kalterik egin NIRE Profetei (1 Kro 16:22; Sal 105:15)! Hark [Paul Hellem] NIRE sumindura piztu du.

EZ IEZAIOZUE MINIK EGIN NIRE EMAZTEGAIARI! NIK EZ DIOT TRATU TXARRIK EMATEN NIRE EMAZTEGAIARI!4

Dohakabea ukitzen duena NIRE EMAZTEGAIAREN buruko ilea! Ez dakizue? NIRE haserrea, NIRE amorrua da mantentzen duena infernua pizturik. Egun honetan sugarrak bakarrik beroago bihurtu dira. Ez egin kalterik NIRE haurtxo, Emaztegai, Hautatuak eta Aukeratuei!

Dohakabea mundu hau! Txarra deitzea NIK Santu deitzen dudana! DOHAKABEA MUNDU HAU! Aiene! Aiene! Aiene! Ez da denbora luze barru orain5. Mundu honek nabarituko du NIRE sumindura. Eta ez da izango bakarrik oina ostikada ABBA YAHUVEHRENA, baizik eta izango da NI, YAHUSHUA eta IMMAYAH.

Utzi NIRI frogan jartzeari! Utzi NIRE pazientzia frogan jartzeari! Zein urruti infernurantz oker zaitezkete eta ez erori. UTZI NIRI FROGAN JARTZEN!

Ez dut hitz egiten ohar hau NIRE Haurtxo, Emaztegai, Hautatuak eta Aukeratuei, horiek ODOL ISURIAN garbituak, onartzen duten horiek NIRE DOHAINA Kalbarioan. Zuei! Zuei! Zuei NIK besarkatzen zaituztet! Ez duzue zertan beldurrik izan behar.

Hitz egiten dut etsaiei, gaitzetsiak (2 Tim 3:8; Tito 1:16),6 satanasen zitala. Hitz egiten diet “epelei” (Ap 3:16) haien buruak kristautzat dutenak baina LOHITZEN dute ere KRISTOREN Izena.

2 TIMOTEO 3:8

Janes eta Jambres aztiak Moisesen aurka jarri ziren bezalaxe, liluratzaile hauek ere, buru usteleko jendea eta sinesmenean porrot egina baita, egiaren aurka jartzen dira.

TITO 1:16

Hitzez aitortzen dute bai, Jainkoa ezagutzen dutela; baina egitez ukatu egiten dute; higuingarri eta errebelde dira, egintza on baterako ere gauza ez.

APOKALIPSIA 3:16

Baina epela zarelako, eta ez hotza ez bero, nire ahotik behera botako zaitut.

Hartzen dituzue NIRE Hamar Aginduak eta bola batean bihurtu eta gero diozue “Hau zaborra baino ez da. Dena egina izan zen Kalbarioko gurutzean. Begira, nire arima ez da galdua izango. HARK ordaindu zuen prezioa. Orain bekatu dezaket nahi bezainbeste. Ez daude araurik. YAHUSHUA, Jesukristo deitzen dioguna, da dena maitasuna. BERA dena maitasuna da. HARK ez digu botako infernura.”

O, O, O, O! Zuek ergelak! Jende inozoa!

Prezio bat dago ordaintzeko, guzti horiengatik zapaltzen dutenak YAHUSHUAREN ODOLA hankapean. Prezio bat dago ordaintzeko madarikazioengatik, gorrotoarengatik, gezurrak eta kalumniengatik bidali dituzuenak Profeta honi HaizeZakarraren bidetik. Prezio bat dago ordaintzeko.

Hobe duzue damutzea!

Zuetariko batzuentzat beranduegi da. Entzungo duzue mezu hau eta bakarrik itzuliko diozue berari gorroto gehiago.

BAINA NIK DAUKAT PROFETA BAT. Eta hark ausardiaz esango du. Beraz, ezin duzue esan ez zinela ohartuak izan. NIRE benetako Profetak hitz egingo dute. Zuk ez diezue muturrekoa jarriko.

Eta Esdras, NIK deitu dizut. Zuk ere hartuko dituzu NIRE Berbak. Eta non beste garai batean bueltatzen zinen eta joan malkoekin begietan, NIK JARRIKO DUT SUA HOR, non ez zegoen lehenago.

NIK batu bainituen Gantzudura bi hauek elkarrekin. Eta inork ez du errotik aterako. Eta ez du axola norbaitek ulertzen badu. NIK badakit ipini dudana emakume honen eta gizon honengan.

Zuk bakarrik hitz egin NIRE Berbak. Hori da dena egiteko erantzule zarena. Ez zara arduradun haiek haiekin zer egiten duten. Zuk bakarrik hitz egin NIRE Berbak, dagoena Profezietan, itxita dagoena Liburuan [ESPIRITU SANTUAREN (RUACH HA KODESHEN) SEKRETUAK].

Egiazko begiekin ikusteko horiek zabalduko dute giltzarekin Egiak Liburu horretan IMMAYAHRENGATIK. HARK emango du Jakinduria. HARK emango du errebelazioa bilatzen duten guztientzat eta NIRI entzutea nahi dutenak.

NI NAIZ NAIZENA. Eta ez dut barkamenik eskatzen inolako gizon edo emakumeari. Egingo da NIRE modura. Eta ohartzen diot lur honi zuen matxinadagatik: ordainduko duzue.

Jasotzen duten horiek Ministerio honen Egiazko Berbak baztertuak dira,7 babestuak izango dira eta bedeinkatuak. Zeren begira, ez dira emakume edo gizon baten hitzak, baizik eta Zerutik bidaliak dira.

Ohartuak izan zaitezte madarikazio bakoitzagatik, aztikeria bakoitzagatik, errituala bakoitzagatik, demonio bakoitzagatik saiatu zinetena bidaltzen. Ohartuak izan zaitezte okultismoa praktikatzen duzuenok: birbidalia izango zaizue milioi bat aldiz areagotua! Baina ez da izango lur honetan. Izango da infernuan, infernua Suzko Aintzirarekin konbinatua!

Hobe duzue ahoa estaltzea, hobe duzue beste aldetik arineketan egitea, gustatzen ez bazaizkizue NIK diodazen Berbak.

O! O! O! O! O! NIRE Haurtxo, Emaztegai, Hautatuak eta Aukeratuentzat, O! O! O! NIRE Emaztegaiarentzat, NIRE Emaztegai liluragarri, liluragarri, ederra: Ez da luzaro izango NIK, YAHUSHUAK NIRE albora zu ekarri orduko. Eutsi gogor NIRE arropako azpildura!

EUTSI GOGOR ETA EZ GERO AUSARTU ASKATZEN!

Batzuetan pentsatuko duzue borrokatu beharko duzuela NIRE aurka bedeinkazioengatik baina honek bakarrik laguntzen du zuen fedea haz dadin. NIK ez dizuet utziko, NIK ez dizuet abandonatuko. Hots egin NIRE IZENEAN soilik. Zeren maite zaituztet maitasun batekin ezin duzuena hasi ere ulertzen. Eta zuen golardoak zain dituzue hemen Zeruan.

Kathrynyah: Goretsia izan dadin YAHUSHUA!

PROFEZIAK DARRAI

O, maite zaituztet! Maite zaituztet! Maite zaituztet! Maite zaituztet! Zuek zarete arrazoia zergatik NIK Kalbariora joan nintzen, zuek NIGANA bihur zenezaketen. Guzti horiek nori hitz egiten diedan orain, BILDOTSAREN Biziaren Liburuan, zuek izan zineten arrazoia zergatik NI Kalbariora joan nintzen.

Eta ez dizuet inolako gauza onik zuengandik atxikiko, eusten baduzue eta bueltatzen ez bazarete. Zuek bedeinkatzea nahi dut.

Eta zuek lan egiten duzuenok uztaren arloan, zuek HaizeZakarran lan egiten duzuenok, EUTSI GOGOR! Ez gero askatu! Zeren amodiozko zeregina egiten duzue ABBA YAHUVEH, NI, YAHUSHUA eta IMMAYAHRENTZAT.

Eta nago oso, oso, oso pozik otoitza bitartekaritzekin “YAHUSHUAREN demonioen zapaltzaileak”. Eta gehiago dago horiek bakarrik baino zeinen izenak ezagunak diren. Zeren haiek mundu guztiaren zehar sakabanaturik daude: 500.000 gerlariak horma horretan, NIK profetizatu bezala aspaldian. Eta gerlari gogorrak dira, familia eta hizkuntza guztikoak!

Zeren hitza mintzatuak eraman du Ministerio hau mundu guztiaren zehar. Eta gehiago izango dira egunak pasa ahala. Atzematen8 dituzue gizakiak lehenago ezin izan zenutenak atzeman.

Zeren ISRAELGO EMAZTEGAIAK hots egiten du. EMAZTEGAI bat dago LIBANON. Emaztegai bat dago! Emaztegai bat dago! Emaztegai bat dago! NIRI hots egiten nauena, santutasunean dabilena NIRE aurrean mundu honetako toki gehiagotan, eta batzuek ez zarete atzemanak izan oraindik, zuengatik itxaroten dutenak.

Hauek dira esan behar ditudan Berbak, noiz Esdras, zeuk suspertu zenituen Profezia berriak egun honetan. Hau da arrazoia zergatik deabrua saiatu zen Profeta hau hiltzen egun honetan. Hark ez zuen nahi Profezia hau sortu dadin NIRE alaba, NIRE deialdiaren neskasoaren ezpainetatik.

Beraz, Esdras, jarraitu egiten deitua izan zarena egiteko, zeren orain ez dago bat soilik, baizik eta bi daude.

Eta gehiago daude bidean zehar.

Hebrear itzultzaileak daude. Eduki zuen begiak zabalik haien bila. Zeren liburu hau suposatzen da egon behar duela Hebrear hizkuntzan, NIK profetizatu bezala egongo zela Asiako hizkuntzan.

Eduki zuen begiak zabalik guzti horientzat jasotzen dutenak Liburu hau Egiatzat Israelen, guzti horiek berba egin dezaketenak Hebrearra eta ingelesa ondo ezagutzen dutenak. Haiek jarriko dira zuen alboan. Haiek ohoretzat hartuko dute zuek laguntzea. NIK deitzen diet egun honetan.

NIK jadanik ezagutzen ditut zuen izenak. Hitz egiten dut eremu espiritualean eta deitzen dizuet.

Ongi egina, ongi egina, ongi egina, NIRE alaba leiala. Ongi egina, ongi egina, ongi egina, NIRE seme leiala.

Segi bide hartatik. Jarraitu ibilbide horretan, zeren abentura berri bat hasi berri da. Jarraiki NIRI hots egiten. Segi Jakinduria hori eskatzen. Eta NIK fidelki gidatu, gantzutu eta emango dizuet Jakinduria gehiago zuei esku-zabalki.

Baina aiene, aiene, aiene, aiene, AIENE zuen etsaiak! Ohartzen dizuet, etsaiak. Aiene, aiene, aiene, aiene jartzen den guztiak NIRE Haurtxo, Emaztegai, Hautatuak eta Aukeratuen aurka!

Eta hau entzuten duen guztia eta dio “O! Ez dut nahi YAHREN etsai izan”, orduan, hobe duzu damutzea, zeren NIRE SUMINDURA mundu honentzat bidaltzear dago.

Hobe duzu belaunikatzea eta YAHUSHUARI hots egin beranduegi izan aurretik. Damutu zaitez! Damutu zaitez! Damutu zaitez! Onartu HAREN DOHAINA Kalbarioan, YAHUSHUAREN ODOL ISURIAREN eske, [BERA] zure MASHIACH izan ahal dadin eta babestu eta barkatu eta askatuko dizu.

Hauek dira esan behar ditudan Berbak deabrua haserre marruma egiten duenean saiatzen Profeta hau isilarazten berriro. Aldiz, NIK bakarrik eragiten dut hark gogorrago oihukatu dezan. Ezin da NIRE Profetak isilarazi.

O, NIRE etsaiak, gogoan izan hau!

Profeta bat NIRE laguna da! Haiei egiten diezuen guztia, da NIRI egingo bazenidate bezala. Eta NI NAIZ YAHUVEH.

Egun honetan entzun duzue, ez bakarrik NI, ABBA YAHUVEH, baizik eta entzun duzue NIRE SEME YAHUSHUA. Orain, zer egingo duzue hitz egin dizuedan Berbekin? Dena hitz eginda IMMAYAHRENGATIK. Zer egingo duzue?

Zeren orain, arduradun zarete mintzatuak izan diren Berbengatik.

Berbaren amaiera

BERBAREN OSTEAN

Elisheva: [sakon arnasa hartzen du] Hori da dena.

Kathrynyah: Goretsia izan dadin YAHUVEH! Goretsia izan dadin YAHUSHUA! Goretsia izan dadin IMMAYAH!

Esdras: Eskerrik asko! Amen.

[Elishevak barre egiten du]

Kathrynyah: Eskerrik asko AITA!

Elisheva: Hobe duzu hori entzun izatea, Esdras, entzun duzu?

Esdras: Zer esan duzu?

Kathrynyah: Entzun duzu hori?

Esdras: Bai [Barre egiten du]

Kathrynyah: Bai.

Esdras: [Barre egiten du] Goretsia izan dadin JAINKOA!

Elisheva: [Barre egiten du] AITA, eskertzen dizut eta goretsi. Zerbait benetan handia gertatu da gaur. Hau Profezia berria da. 2016ko apirilaren 12a. Hau Profezia berria da.

Kathrynyah: Handietsia izan dadin YAHUVEH! Handietsia izan dadin YAHUSHUA! Handietsia izan dadin IMMAYAH!

Elisheva: Eta dena da gizon bat etorri zelako, orain Israelen dagoena.

Kathrynyah: [Errepikatzen du] Dena gizon bat etorri zelako, orain Israelen dagoena.

Esdras: Sinestezina, sinestezina!

Elisheva: Begira, nik entzuten dut. Ezin dut azaldu nola funtzionatzen duen dohain hau. Ezin dut azaldu. Bakarrik… batzuetan BERAK… Hainbeste dago hor datorkidana era batera. Ez dago azaltzeko modurik. Baina Esdrasek suspertu du Gantzudura, eta itxaron genuen, eta itxaron genuen, eta itxaron genuen Berba bat sortu dadin. Hark hizkuntza Santuetan otoitz egin zuen, joan ginen Tronuaren aurrera eta nik esan nuen: “Zer da ZUK [YAHUVEHK] esan nahi duzuna?” Eta itxaron genuen, eta itxaron genuen, eta hark [Esdras] otoitz egin zuen hizkuntzetan berriro. Eta gero itxaron genuen… eta nik nioen [nire barnerako] “O, Jainkoa! Ez al da egongo Berba bat ZUK esan behar duzuna?” Eta ZU zara esan zenidana otoitz egiteko, esan zidan zu edukitzea [Esdras, hizkuntzetan] otoitz egiten, eta noski, badakigu nola gertatu zen. Nik ez neukan ezta ideiarik ere, beti bezala. Eta orduan, HARK hitz egin zuenean, HURA oso haserre zegoen…

Esdras: Bai.

Elisheva: harekin [Paul Hellemekin] gaur asko mindu nauenarekin. Eta…

Esdras: Aizu!

Elisheva: Hau ohar bezala jartzea nahi dut. Bai. Dohakabeak gure etsaiak!

Kathrynyah: Amen.

Elisheva: Hori da dena.

Esdras: Amen.

Elisheva: Dohakabeak horiek…!

Esdras: Aizu!

Elisheva: Erantzungo duzu esan dituzun berba bakoitzarengatik. Erantzungo duzu KREAZIOAREN JAINKOAREN aurrean. Ez nauzu ezagutzen. Ez dakizu ezer nitaz. Eta hala ere, okerrena esan duzu… Nire aurpegia jarri duzu… eta jartzen duzu [bideo] porno batean… ausartzen zara horrenbeste egiten? Izar porno bat hartu eta esan ni naizela? Ezin duzu ezta ulertu ere.

BERBA PROFETIKOA9

Ezin duzu ezta ulertu ere, ABBA YAHK dio orain, TORTURAK zain dauzkazunak. Zuk ausartzen zarena esaten eta bideoak egiten ni naizela “eliza satanikoaren apostolu bat”, ezin duzu ezta ulertu ere, ABBA YAHK diost, torturak itxaroten dauzkazunak, zeren hitz egin zenuen berba bakoitza, izan zen Zeruko Tronuaren aurrean.

Elisheva: Eta nire AITA YAH, YAHUSHUA eta IMMAYAH…

Esdras: Aiene!

Elisheva: HAIEK badakite. 30 urte baino gehiago HAIENA izan naiz. HAIEK badakite.

Esdras: Amen.

Elisheva: Eta dohakabea zu! Aiene, aiene, aiene! Gizon!10 Espero dut nire otoitza, eta hau diot mundu osoaren aurrean: ezagutu nahi dut unea noiz tortura hau hasten den. Ezagutu nahi dut. Ez dut nahi luzaroan begiratzea, baina hori Lazaro eta gizon aberatsa bezala zen. Hark ikusi zuen gizon aberatsa ura eskean ibiltzen, bakarrik tanta bat mihian. Nik jakitea nahi dut nire AITA YAHK egiten dizuna zuri. Zeren, zuk uste duzu garaipena lortu duzula. Uste duzu ni beheratu nauzula. Baina, badakizu zer? Ez dago ezer egin diezadakezuna nire AITA YAHK ez dizuna utzi egiten. Eta hori zen zure epaiketarako. Aitzurtu duzu zure maila behean infernuko leize-zulora [nora] beheratuko zaren.

Kathrynyah: Amen.

Elisheva: Beraz, zuek jendea nahi duzuenok jarraitzea egiten bideo hauek, jarraitzea nire izen ona lohitzen, jarraitzea hitz egiten oker guzti hori Ministerio honen aurka… zuek kirtenak zarete.

Kathrynyah: Amen. [Barre egiten du]

Elisheva: Arineketan alde egin behar zenuten.

Esdras: Bai.

Elisheva: Eta zuentzat hau entzuten duzuenok eta haserretuko, iradokitzen dizuet isildu zaitezten.

Kathrynyah: Amen.

Elisheva: Hobe alde egiten baduzue arineketan!

Esdras: Amen.

Elisheva: Nire AITA YAH ez baitabil olgetak jolasten. HARK badaki nor dagokion eta noren izena idatzia dagoen BILDOTSAREN Biziaren Liburuan, Zeruan.

Kathrynyah: Amen.

Elisheva: Horiek dira esan behar ditudan Berbak.

Esdras: Amen.

Elisheva: 2016ko apirilaren 12an.

Kathrynyah: Amen.

Elisheva: YAHUSHUA bidean dago.

Esdras: Aiene!

Elisheva: [Otoitz egiten du hizkuntza Santuetan] Alelu YAH, ABBA YAH, eskerrik asko ni gogortzearren egun honetan. [Barre egiten du] O, bai! Eskerrik asko ni gogortzearren egun honetan. Eskerrik asko, eskerrik asko YAHREN gizon honengatik ZUK ekarri duzuna gure bidetik guri laguntzeko modu batean, inork sekula lagundu ez digun modu batean lehenago, nire bihotzeko nahia baita Israel atzematea.

Esdras: Amen.

Elisheva: Eta herri Hebrearra, herri Judua sakabanatua dagoena mundu honen guztiaren zehar, baina ez gara hor gelditzen. Ez gara hor gelditzen.

Esdras: Bai.

Elisheva: Hau nazioarteko Ministerioa da eta herri guztiak maite ditugu, familiak eta hizkuntzak…

Esdras: Handietsia izan dadin JAINKOA!

Elisheva: … zeinen izenak idatziak daude BILDOTSAREN Biziaren Liburuan eta YAHUSHUAK ez du bat ere galduko.

Esdras: Amen.

Elisheva: [Barre egiten du pozarren] Hau da gure lehenengo Profezia elkarrekin.

Kathrynyah: Hark dio “Hau da gure lehenengo Profezia elkarrekin”.

Esdras: O! [Barre egiten du]

Elisheva: Da zuk tximeleta aske utzi ondoren.

Kathrynyah: [Errepikatzen du] Da zuk tximeleta aske utzi ondoren.

Esdras barrezka: Hura benetan libre izan zen.

[Elishevak barre egiten du]

Kathrynyah: [Errepikatzen du] Hura benetan libre izan zen.

Elisheva: Nire lehenengo Profezia izan zen, ez nekienetik profetizatuko ote nuen gehiago.

Kathrynyah: Beti hori diozu, sentitzen dut baina [barre egiten du] beti hori esaten ari zara.

Elisheva: [Barre egiten du] Arrazoia du. Hori egiten dut… ez beti. Baina zuk nire hegoak konpondu zenizkidan ostean eta askatu, izan zen [nik berriro profetizatu nuela]. Eskerrik asko, ABBA YAH. Eskerrik asko niri erakusteagatik.

IKUSKARIAK

Kathrynyah: … eta orduan zu hasi zinen otoitz egiten eta nik ikusi nuen [ikuskari batean] zuek biok izan zenituela beisbol bateak eta gurutzatuak zeuden, prest ariko bazinete bezala erabiltzen. Badakizu, ezpatak gurutzatzen diren bezala eta gero hasten zarete borrokan, horrelako zerbait.

Elisheva: Baina beisbol batea?! [Barre egiten du]

Kathrynyah: Jo [haiek, etsaiak] buruan, izango da.

Elisheva: [Barre egiten du] Ongi.

Kathrynyah: Eta orduan, JAINKOAK sua hitz egiten zegoenean Esdrasengan, nik ikusi nuen sua haren eskuan, eskua altxatzen denean bezala, eta sua zegoen eskuaren azkenean, badakizu, sugarra bezala. Horixe zen ikusi nuena.

Elisheva: Aizu, handietsia izan dadin YAH. Ikusten duzu zer lortzen duzun janzten zarenean urdinez?

Kathrynyah: [Errepikatzen du] Ikusten duzu zer lortzen duzun janzten zarenean urdinez?

Esdras: Bai. [Barre egiten du]

[Elishevak barre egiten du]

Kathrynyah: koloreei buruz da.

Elisheva: Bakarrik ergelkeriak esaten ari naiz, ABBA YAHUVEH, ZUK badakizu. Ongi dago.

Esdras: Bai [Barre egiten du]

Elisheva: Hau hasiera baino ez da noiz zu eta ni biltzen garen Gantzuduran.

Esdras: Bai, benetan.

Kathrynyah: Harrigarria!

Elisheva: Deabruak uste duenean zatikatuko nauela [hark hau entzuten ari da Zerutik] ABBA YAHK dio “Egin nuen gauza bakarra gaur izan zen tolestea”. ABBA YAHK zioen “Egin nuen gauza bakarra gaur izan zen tolestea”. Hori da dena. Arrazoia zergatik bakarrik tolestu nintzen gaur eta ez nintzen zatikatu, da gizon bat zegoelako [Esdras] nork Makila bat dauka eta bera da nire beste erdia Gantzuduran.

Kathrynyah: Amen!

Esdras: [autoritateaz] Amen.

Elisheva: Eta hori da esan behar dudana. Eta infernu guztia dardarka dago orain.

Kathrynyah: Ongi.

Esdras: Horrela da.

Elisheva: Deabrua gailendua izan da.

Kathrynyah: YAHUSHUA ha MASHIACHREN IZENEAN, ongi.

Esdras: Esan iezaiozu bost ematen ari naizela [bost altuak]. “Emadazu bost”11

Kathrynyah: Hark bost ematen ari zaizkizu, emazkiozu ‘bost’. [Barre egiten du]

Elisheva: Ongi, eta nola musu bat masailean?

Kathrynyah: [Errepikatzen du] Eta nola musu bat masailean? [Barre egiten du]

Esdras: Ongi dago.

Kathrynyah: Ongi, hura haren masaila pantaila ondoan jartzen ari zaizu.

Elisheva: [Barre egiten du] Ez dut nahi besoa zuri okertzea.

Kathrynyah: Ez, hark nahi du bost altua zuri ematea.

Esdras: Zu okertzen ibili zara, utz iezadazu esaten. [Txantxetan]

Kathrynyah: Ez, hark nahi du zuri bost altua ematea.

Elisheva: Zer da bost altua? O, niri ematea bost altu bat! [Barre egiten du]

Kathrynyah: Ongi, orain ulertzen du.

Elisheva: Goian jartzen dut nire eskua. Gure esku gantzutuak elkartzen dira.

Kathrynyah: Hark altxatzen du haren eskua zuri emateko bost altu bat. Hark dio… ongi, orain hark ulertzen du. Orain hark dauka…

Elisheva: Orain gure esku gantzutuak elkartzen dira.

Kathrynyah: Amen.

Esdras: Gogoan izan, uherdura/tribulazio guzti honekin igaro duzuna, zerbait ona irteten zen hortik. Garaipen eguna.

Elisheva: Amen.

Kathrynyah: Hark beti esaten zuen “bost urte ditut eta bizirik nago”.

Elisheva: Egia esan, hori baino gehiago daukagu orain. Esdras daukagu. Badakizu, eta bera hor goian [espiritualki] dago! [Barre egiten du]

Kathrynyah: Ahalguztiduna!

Esdras: Orain ulertzen dut zergatik nire egun osoa atzeratua izan zen eta ezin nuen hara heldu eta… izan zen arrazoi horrengatik, ziur.

Elisheva: Eskerrik asko hor egotearren nigatik.

Esdras: O, ez du axola.

Elisheva: Eta AITA, eskerrik asko hura hor edukitzearren nigatik. Zeren zu kanpoan egon izan bazina, ez zinateke hor egongo nigatik gaur. Eta Berba hau ez litzateke sortuko.

Esdras: Esan bezala, egiten dugun guztia “lehenagotik”12 ordenatua dago.

Elisheva: Amen, amen, amen, amen. Beraz, orain zu…, zu lekuko izan zara lehenengo Profeziarena zurekin. [Barre egiten du]

Kathrynyah: Hark zioen [lehentxeago] itxaron dugula luzaroan beste Profezia bat eta hark Profeziak ditu ez direnak izan askatuak.

Elisheva: Haren erruz [Paul Hellem].

Esdras: Ongi, hor gaude. Bai, ziur.

Kathrynyah: Ipurdi-buruarengatik.

Elisheva: Bai.

Esdras: Seguru.

Elisheva: Zeren hark…

Kathrynyah: Ezin dut izenik pentsatu nahiko txarrak berarentzat [Paul Hellem].

Elisheva: [Barre egiten du] Nik ere ezin dut.

Esdras: Nik uste dut gazta-buru ona dela.

[Grabaketa eten egina, baina emakumeek erantzuten dute izen bi hauek ez direla nahiko txarrak Paul Hellem gaitzetsiarentzat]

Elisheva: Zure aurpegia ikusteko premia dut. Nire urdinezko gizona hor ikusteko premia dut. Kolore hurak suspertu du Gantzudura.

Esdras: O, ongi!

Kathrynyah: Suspertu du Gantzudura…

Elisheva: Suspertu du Gantzudura…

Esdras: Bazenekien, amaituko dut honekin, hartzen baduzu “Jerusalem” izena, hartzen baduzu “Jerusalem” izena, USA dago Jerusalemen erdian hain justu.

Kathrynyah: Bai.

Elisheva: Bai, badakit.

Esdras: Estatu Batuak bedeinkatua izan zen bakarrik Jerusalemgatik, Israelgatik.

Kathrynyah: Bai.

Elisheva: Uste dut…

Esdras: Eta orain Israel abandonatzen ari dira.

Elisheva: Haiek etsaiak dira eta hala ere, ez dute nahi aitortzea etsaiak direnik. “Kontuz Troiako Zaldiarekin” [Profezia 57]. [YAHK hitz egin du] Profeziak dauzkazue Israelentzat. Nik ezin izan dut haiek atzeman Profezia horiekin, zuk ahal duzu. Ohartu haiei.

Esdras: Bai.

Elisheva: Eta heltzen zarenean Estatu Batuetara, ohartu haiei han ere.

Esdras: Bai, noski.

Elisheva: Profezia ugari daude Amerikarentzat. Ados?

Esdras: Bai, bai.

Elisheva: Ongi, utziko zaitut joaten. Eta… egin dezakedan guztia da eskerrak ematea. Ez dago besterik esan dezakedanik.

Esdras: Ongi.

Kathrynyah: YAHUVEHK bedeinka dakizula!

Elisheva: YAHUSHUAK bedeinka dakizula!

Esdras: Agur!

Kathrynyah: Agur!

Esdras: Eskerrik asko.

Grabaketaren amaiera.

Horrela dago mintzatua, horrela dago idatzia, YAHUSHUAREN IZENEAN, 2016ko apirilaren 12an, Apostolu, Profeta, Elisheva Eliyahurengandik.

* * * * * * *1 Elisheva elkartu zen bideoan deialdi honetara zeharbidez Kathrynyahren telefonoaren bitartez, eta irudiak ikus ezinik, jakingura zegoen Esdrasek aldean zer zeraman egun hartan jakin nahian. Hau da arrazoia ere zergatik Kathrynyahk jarraitzen duen errepikatzen beste biak esaten ari direna, ezin baitzuten bata besteari ondo entzun denbora guztian.


2 Elisheva da tximeleta. “Dakarkizut emakume oso delikatua, sentikorra, hauskorra, emozionala tximeleta bat bezala hegal birrinduekin, triskatuak, tarratatuak elkartzeko gizon batekin daukana NIRE ESPIRITU SANTUAREN GANTZUDURA hitz egiteko Osaketa, Maitasuna, Urrikalmendua, Bakea eta Barrea eta NIRE Gantzuduran konpontzen ditu haren hego tarratatuak, hegaz egin ahal dezan altu zeruan abesti gantzutuekin NIK emango dizkiotenak hari abestu ditzan (“nire hezurretako hezurra, nire haragiko haragia ematen dut” Profezia-Poema).


3 Ikus oharra azkenean lehengoa, baita aipamen bat Profeziazko Berba pribatuei.


4 Paul Hellem gaitzetsia Elishevari tratu txarrak eman zizkion hainbat urteren zehar, YAHK nahiko izan arte. “YAHUSHUAREN EMAZTEA” da deituen eta sinesle santifikatuen talde bat obeditzen dutenak YAH lehenengo ipintzeko agindua haien maitasun eta bizitzan, beste guztiaren gain (Isaias 54:5).


5 Hizkera arrunta gehi dezakeena asaldura edo urgentziazko konnotazioa.


6 Gaitzetsia definitu daiteke gizaki bat JAINKOARENGANDIK arbuiatua, salbamen itxaropenik gabe (Jer 6:26-30; Heb 6:4-8), blasfematu duena ESPIRITU SANTUAREN aurka (Mt 12:31; Heb 10:26-31), bekatu bakarra dena barkaezina (Lk 12:10) eta hortaz izan beharko zuen aurretik destinatua kondenaziora (Errom 9:22). “Gaitzetsia” erabili daiteke adjektibo bezala deskribatzen harremana estatu honekin.


7 Esanahi bikoitza: bai Ministerio honen egiak, bai jasotzen dituzten gizakiak, biak baztertuak dira, bereziak, santuak YAHRENTZAT.


8 Atzematen duzue orainaldian: YAHUVEHK hitz egiten du existitzera, atzematen horiek oraindik atzeman barik.


9 Elishevak hemen Profeta bezala hitz egiten du, eta hain gantzuturik dago, YAHREN Berba Profetikoak nahasten dira haren berbekin. Haren berbetatik bat ere ez “zen lurrera erori” (1 Samuel 3:19).


10 Amerikako esamoldea adierazteko haserrea edo urduritasuna.


11 Koskatu esku bat beste pertsona batenarekin, alaitasuna, ospakizuna edo agurraren keinua.


12 Konparatu Profezia 71ekin, Zigilatua egon dena orain errebelatua izaten ari da: “Bakarrik lurraren sorkuntza aurretik leialak ziren arimak NI, YAHUVEH eta YAHUSHUARI, orduan, onartuko dute, maiteko dute, obedituko naute eta borrokatuko fedegabetasuna eta borrokatuko dute satanas eta higuingarritasun guzti hauen aurka orain.”