PROFEZIA 125

SATANASEN ELITEAK ERABILIKO DU IRAILAREN 27KO ODOLEZKO ILARGI GORRIAIDATZIA/MINTZATUA RUACH HA KODESHEN GANTZUDURAPEAN
APOSTOLU PROFETA ELISABETH ELIJAH NIKOMIAREN BITARTEZ
2015KO IRAILAREN 27AN

Satanasen eliteak erabiliko du odolezko ilargi gorria 2015ko irailaren 27koa.


2 KRONIKAK 36:16
Baina haiek Jainkoaren mezulariei iseka egin, beraien esanak gutxietsi eta barre egiten zieten profetei. Jaunak bere herriaren kontra zuen haserrea gainez egiteraino handitu zen eta ez zen salbabiderik izan.

EZ DAUKA EZ GIZONEZKOEN EZ ANDRAZKOEN IZENIK
Aspaldi ohartu nizun, Elisabeth, Ministerio honi ez ipintzeko ez gizonezkoen ez andrazkoen izenik, Ministeriorik egon aurretik ere. Zure espirituan ipini nuen, honako ezer ere ez luke izango egina zure eskuz, honako ezer ere ez luke izango egina zure ahoz. YAHUVEHREN ahotik jaio zen. YAHUSHUA zuen MASHIACHREN ahotik jaio zen. RUACH ha KODESHEN ahotik, zuen IMMAYAHREN ahotik jaio zen. Zure eskuz izango balitz, aspaldidanik lur jota egongo litzateke. Aintza Shkhinyahren haizeari esker lur guztian zehar putz egiten dabilena, haize Santua suspertzekoa. Ez da zure arnasagatik, bestela behea jota egongo zinateke.

ISAIAS 42:8
NI naiz Jauna, horixe dut Izena: ez diot NIRE ospea inori utziko, ez NIRI zor zaidan gorespena idolei emango.

* * * * * * *

SARRERA

Otoitzean zehar Komunioaren ostean nire adiskidearekin Profeta Kathrynyah, goiz honetan, telefonoan nengoela, jaso nuen beste Profezia bat, izan behar dena 125. Profezia 124 zigilatua dago plazaratua izan arte etorkizunean. Agindua daukagu hau ipintzeko jendaurrean lehenbailehen, beraz gure blogean plazaratzen ari gara. Eta eskerrak ematen diogu ABBA YAHRI BERE errukiarengatik gureganako!

AMETSA

Nik ametsa izan nuen non nire senarrak leihoak estaltzen zituen. Gero, hau otoitzera eraman nuen Kathrynyahrekin. Profeziak jarraitzen ditu arau hauek Zerutik. Mesedez, partekatu besteekin, bereziki horiek dakizunak Santutasunean bizi direla YAHUSHUARENTZAT (Jesus Hebrearrez):

  • Ez begiratu ilargira.
  • Geratu leku itxi batean (sartu etxe barrura zure maskotak ere), eta ekin bitartekari otoitzean babesaren bila satanasen egitasmoen aurka.
  • ITXI, ESTALI ETA GANTZUTU ZURE LEIHOAK.
  • Itxi zure leiho-tapak eta itxi errezelak. Hitzez hitz estali zure leihoak zerbaitekin. Leihoak errezelik gabe badituzue, estali ditzakezue oihalekin edo ebaki zinta bat zabor-poltsetara. Eduki leihoak itxita eta estalita.
  • Zigilatu zuen leihoak otoitzean gantzuduraren olioarekin. (Erabil dezakezue oliba olioa, edozein olio duzuena, baita ura, besterik ez baduzue. Bakarrik otoitz egizue irudikatzen duela Bildotsaren Odola, YAHUSHUA, Irteera 12 bezalaxe, gero ipini hainbat kopuru zuen leihoetan)
  • Nahiko serioski hartu behar dugu gau honetan gantzutzeko, aldez aurretik, gure etxeak, ateak, leihoak eta Salmo 91ko otoitzak oso serioski hartzeko.
  • Ezarri badizute lan egitea zure lantokian eklipsearen bitartean, eskatu ez joatea gaixotasunagatik behar bada, eta geratu etxean, edo behintzat toki itxi batean otoitz egiteko aproposa. Bizi bazara uztarri desorekatuko etxe batean, gantzutu zaitez zeure burua eta inguratzen zaizun esparru hurbilena.
  • Eklipsea da irailaren 27 edo 28an zure ordu esparruaren arabera. Kontsultatu web orrialde hau jakiteko bizi zaren ordu muga. Hasten da irailaren 28an UTC/GMT 00:11 (gauerdi inguruan 12:11 AM UTC) eta amaitzen da 5:22tan (5:22 AM UTC). Eklipse nagusia da UTC 2:47 AM.
  • Nahiz eta eklipsea ez izan ikusgai zure herrialdean, ez du esan nahi gaitza ez dela joan, beraz, ekin otoitzean.


Zati batez ikusgai izango da Europatik, Hego/Mendebalde Asiatik, Afrikatik, Ipar Ameriketatik, Hego Ameriketatik, Pazifiko Ozeano, Atlantiko Ozeano, Indiako Ozeanotik, Artiko eta Antartikotik. Mesedez, otoitzean egon zaitezte (ez begiraka).

ISAIAS 26:20

Ea, ENE herri, sartu etxean eta itxi ateak barrutik. Gorde zaitez alditxo batean, Jaunaren haserrea igaro arte.

Elisabeth: Besterik al dago, Zeruko Aita?

Kathrynyah: Eskerrik asko gu ohartzeagatik aldez aurretik.

Elisabeth: Ongi, ongi. Zerbait entzuten ari naiz… Ni grabatzen ari zara?

Kathrynyah: Bai.

[Hizkuntza Santuak eta hasten da Profezia]

PROFEZIA 125

ENE haurrak, ENE haurrak, ENE haurrak!

Ilunpea ikusten duzuenean edo entzuten duzuenean iluntasunari buruz ilargia estaliko duena, geratu zaitezte leku itxietan zeren, ilargia gorri bihurtzen denean, ordua da NIRE Santuak altxa eta bitartekaritza eta otoitz egin dezaten ilunduraren aurka.

Otoitz egizue goibeldura espiritualaren aurka, madarikazioak, gizakia gizakiaren aurkako gizagabetasunaren aurka, zeren sinetsi zenuten fidagarriak izango zireneko gobernuak mundu honen guztiaren zehar, ustez herria babesten dutenak, orain agindu berria ematen dizuet: otoitz egizue babesaren alde [guzti honetatik]. Zeren satanasek egitasmo bikaina du.

Ez izan atzipetuak! Hau ez da NI, YAHUVEHREN sumindura.

Hau da eliteren sumindura haiek “memeloak” deitzen dieten horien gain. “Despopulazioa” hitza arinki esaten du elite honek. Kontuz elitearekin! Zeren satanasek askatuko ditu demonioak eliteak betetzeko era berrian. Eta haien pentsamenduak ez dira izango gizateria zaintzeko, eta onberatasun guztia kendua izango da.

Kontuz mundu honetako eliterekin. Eta zuek esango duzue: Baina, nortzuk dira elite hauek? Haiek dira aberatsenak aberatsen artean. Haiek jada satanasi zerbitzatzen diote. Diote “inor baino hobeak” direla.

Gizon adimengabeak eta emakume adimengabeak, zuek eduki nahi duzue haiek daukatena. Haatik, ez zarete konturatzen biltegiratua daukaten guztia da infernua eta Suzko Aintzira. Batzuei deitzen diezue “zinemako izarrak”. Batzuek gobernuko postu altuetan daude. Batzuek bilioidunak dira. Eta milioidunak askotan ugarituak.

Ez noa izenak esatera. Ez noa hitz egiten duenaren bizia arriskuan ipiniko. Eliteren susmoa baino ez dizuet eman: justiziaren hondatzaileak. Batzuek nazioaren legeak ere dekretatzen dituzte, kargu politiko altuetan.

Kontuz elitearekin!

Beraz, ilargi hau zantzua baino ez da. Zeren, NIRE sumindura mundu honenganako ez da etorri oraindik, baina egingo du (Apokalipsia 6:16) eta NI, NI bakarrik, ilargi honen SORTZAILEA, NIK, YAHUVEHK, ipiniko dut beste odolezko ilargi bat gutxien espero duzuenean. Ez da izango zientzialariek uste duten bezala.

NI naiz YAHUVEH! Ez al nuen denbora gelditu? (Josue 10:13; Isaias 38:8) Eskritura Santuek ez dute gezurrik esaten.

JOSUE 10:13

Eta eguzkia gelditu egin zen, eta ilargia toki berean tinko egon, herria bere etsaiez mendekatu zen arte. Gertakari hau “Zintzoaren Liburuan” dago idatzia. Eguzkia geldi egon zen ortziaren erdian eta egun osoan ez zuen sartzeko presarik izan.

ISAIAS 38:8

Akazen mailadian, jaitsiak dituen hamar mailak igoaraziko dizkiot eguzkiaren itzalari. Eta eguzkiaren itzalak ordurako jaitsiak zituen hamar mailak igo egin zituen.

Nola geldi lezake lurraren biraketa denak hegaz iraitzi gabe?

Ostera, NIK, YAHUVEHK, gelditu nuen denbora. Benetan sinesten duzue ezinezkoa dela NIK ekartzea beste eklipse bat ilargiaren gainean? Eta ilargia odoletan bihurtuko da. (Joel 2:31)

JOEL 2:31

Eguzkia ilunpean bihurtuko da, eta ilargia odolean, egun handia eta izugarria etorri aurretik YAHUVEHRENA.

NI NAIZ YAHUVEH, GUZTIAREN SORTZAILEA!

NIRE sumindura oraindik goraka doa. NIRE errukia oraindik deika dabil (Esaera Zaharrak 1:20; 8:1): “Zatozte YAHUSHUA ha MASHIACHRENGANA ahal duzuen artean, BERA bakarrik baita BITARTEKARI BAKARRA”.

ESAERA ZAHARRAK 1:20

Kaleetan aldarrika dabil Jakinduria, ibilbideetan oihuka.

ESAERA ZAHARRAK 8:1

Jakinduria deika ari da, zuhurtziak oihu egiten du.

Ez da gizon bat jantzi batekin apaindua. Bera janzten da arropekin, baina ez da NI, YAHUSHUAREN justizia. Betikotasun guztia dauka ordaintzeko onartzeagatik gizon eta andreen gurtza. Sekula inoiz ez du esaten: “¡Begira zakizkiote YAHUSHUARI! Altxa zuen buruak non zuen benetako askapena hurbiltzen zaizuen!” (Lukas 21:28) Badakizue ondo pasatzen duela gizakiaren gurtza eta adeitasunarekin (Joan 5:41; 12:43).

LUKAS 21:28

Hau guztia gertatzen hastean, izan bihotz eta altxatu burua, laster baituzue zeuen askapena.

JOAN 5:41

Ez dut gizakiengandiko ohorerik onartzen.

JOAN 12:43

Izan ere, giza ohorea maiteago zuten Jainkoarengandik datorrena baino.

Kontuz elitearekin! Kontuz bere buruari deitzen dionarekin papa! Kontuz Vatikanoarekin!

Gorde zaitezte elitearengandik! Zeren haiek ez dira elite NIRE begietan. Haiek dira satanasen elitea. Haiek satanasenak dira, adimen, gorputz, espiritu eta arima, eta horregatik esan nuen joango zirela infernura eta Suzko Aintzirara.

Oi, baina NIK badaukat NIRE elitea! Haiek garbituak daude NIRE Seme YAHUSHUAREN isuriko Odolean, zuen MASHIACHRENA. Haiek dira sinesleak eta jarraitzaileak eta babesleak deitzen dizkiozuenen Hamar Aginduak. NIK ez dut begiratzen haien diru sarrerei. Haiek dira NIRE elitea. Haiek dira NIRE eliteko indarrak ilunpearen aurka jarkitzen ziotenak.

Zeren “zintzoen otoitzak dira asko lortzen dutenak” (Santiago 5:16), ez zuzengabeen otoitzak.

SANTIAGO 5:16

Aitortu batak besteari zeuen bekatuak eta egin otoitz elkarren alde, senda zaitezten. Indar handia du zintzoaren otoitz sutsuak.

Deuteronomioa 28a dira NIRE Hitzak. Zuen erabakia da daramazkizuen NI, YAHUVEHREN bedeinkazioak obedientziagatik edo NI, YAHUVEHREN madarikazioak zuen bihurrikeria eta zuen desobedientzia eta zuen arbuioarengatik Santutasunean bizitzeko.

Eta YAHUSHUA ha MASHIACHREN Izenean, NIK entzungo ditut zuen otoitzak. NIK barkatuko dizuet. NIK izango dut errukia. Beraz, zatozte NIGANA, apalki, oraindik denbora dagoen artean.

Mundu honek legezkotu du NIK higuintzea deitu diodana (Lebitarrena 18:22). Baina mundu hau ez da legegilea.

NI, YAHUVEH, NAIZ LEGEGILEA!

LEBITARRENA 18:22

Ez zara gizonezkoekin emakumeekin bezala etzango: higuingarritasuna litzateke.

ELISABETHEN OTOITZA

Elisabeth: ZURE Aintzarako, ABBA YAHUVEH! ZURE Aintzarako, YAHUSHUA! ZUEN Aintzarako! Errieta egiten diogu elite [gaiztoari] oraintxe bertan YAHUSHUA ha MASHIACHREN Izenean. Satanasen eliteak: larderiatzen dizuegu!

Eskatzen dizugu, ABBA YAHUVEH, aska ditzazun Deuteronomioa 28ko madarikazioak. Eraman ditzatela bigarren azala bezala! (Salmo 109:17-19) Eskatzen dizugu, ABBA YAHUVEH, mendekua har dezazun. Zeren ZEUK zenioen: “Mendekua NIREA da, dio YAHUVEHK (Deuteronomioa 32:35: Erromatarrak 12:19), ZEUK ordainduko duzu.”

SALMO 109:17-19

Madarikazioa zuen gogoko: betorkio gainera! Bedeinkaziorik ez zuen opa: urrun bekio! Madarikazioa zeraman soingaineko: sar bekio barruraino ura bezala, gorputz guztira zabaldu olioa bezala! Estal beza, beraz, soinekoak bezala, lot beza etengabe gerrikoak bezala!

DEUTERONOMIOA 32:35

Mendekatu eta merezia emango diedan arte, Israelen etsaiek lur jo dezaten arte. Hurbil dago haien hondamendia, berandu gabe etorriko da haientzat prestaturik dagoena.

ERROMATARRAK 12:19

ENE maiteok, ez egin mendekurik zeuen kontura. Utzi Jainkoari zigorra ematea, Liburu Santuak hau baitio: “NEURI dagokit mendekua, NEUK emango diot bakoitzari berak merezia. Hau dio Jaunak.”

ZURE Aintzarako, ABBA YAHUVEH. Eskertzen dizugu eta goresten zaitugu ZURE babesarengatik gau honetan, ilargi ohi ez bezala handia datorrenean, eklipsea, eta odol gorritzen denean, ABBA YAH. Eskertzen zaitugu babesarengatik demonioengandik askatuak izango direnak. Eta horiek su bitxiarekin eta okultismoan dabiltzanak, erabiliko dute bidaltzeko haien madarikazioak eta aurrera eramateko haien erritualak.

Ahakar egiten diogu! Ez dugu onesten! YAHUSHUA ha MASHIACHREN Izenean! Ekiten dugu Salmo 91ko Eskrituretan, ez zaigula hurbilduko inolako izurririk gure etxebizitzetara. ZEUK eman dituzu Aingeru Santuak gu babesteko. Eskertzen dizugu eta goresten zaitugu, ABBA YAHUVEH, etsaia nahastearren.

Eta ergelak hil beharrean, izango da elitea bera ZEUK epaituko duzuna. Hori nahi dutena jartzea mundu honetako errugabeen gain, aldiz, itzuliko da mundu honetako elitearen gain: satanasen eliteak, satanasen emaztegaia, satanasen zerbitzariak eta dizipuluak.

Eskerrik asko, ABBA YAHUVEH. Eskerrik asko gu babestearren! Eskerrik asko! Eskerrik asko YAHUSHUAREN Odol isuriarengatik! Eskerrik asko ikusezinezko indar eremuarengatik, kupula hura gure etxe inguruan zehar dagoena! Eskerrik asko, ABBA YAHUVEH!

ZEUK zeniolako “Hara, ENE herria, eta ezkutatu zaitezte, ENE haurrak, unetxo batez (Profezia 60, Isaias 26:20), ZURE sumindura igaro arte.” Eskerrik asko gizakiarenganako gizagabetasunarengandik gu babestearren!

Eskerrik asko askatzeagatik Aingeru Santuen legioak, iluntasunak estaltzen duen bitartean ilargia eta agertzen denean odol gorritan. Eskerrik asko, ABBA YAHUVEH, askatzeagatik legioak Aingeru Santuenak lur honen gainera, estali eta babesteko benetan ZUREA, YAHUSHUA, den bakoitzari.

Ez dut eskatzen babesa epelentzat, ZUREAK diren plantak egiten ari direnak.

[Berbetan gantzudura indartsu baten azpian]

PLANTAK EGITEN DITUZTENEN ELIZA: ALDE NIGANDIK! ALDENDU ZAITEZTE NIGANDIK! EZ DAUKAGU ZERIKUSIRIK ZUEKIN!

Gu, Odolaz erosiak izan gara, YAHUSHUA ha MASHIACHREN Odolaren truk. Eta gure asmo bakarra bizitzan da Santutasunean bizitzea BERAREN aurrean. Ez gara perfektuak. BERA bakarrik da perfektua. Baina hauxe dakigu: ez diogu frogatzen YAHRI nahita bekatu eginez.

Beraz, eskerrik asko, ABBA YAHUVEH, eskerrik asko, YAHUSHUA maitea, eskerrik asko, IMMAYAH preziatua, preziatua, gure ESPIRITU SANTUA zoragarria, zoragarria, eskerrik asko.

Banatzen ari zara garia lastoarengandik (Mateo 13:24-30). Eta eskertzen dizugu, ABBA YAHUVEH, gu ZURE garia garela, eta ez edozelako gari genetikoki eraldatua, guk irudikatzen dugu zeruko garia.

Eskerrik asko gure aurpegiak betetzen dituen argitasunarengatik, ESPIRITU SANTU gozo, gozoa ikusteko moduan. Eta ez argi faltsua [gaiztoena] fluor-argia baita. Guk daukagu argi benetakoa.

Zerbitzatzen diogu Argi Gidariari, gure ARTZAINA, gure MESIAS, gure JAUNA, JAINKO eta SALBATZAILEA, YAHUVEHREN Seme Bakar-sorturikoa, GURUTZATUA eta BERPIZTUA, gure YAHUSHUA ha MASHIACH kuttuna, gure SENARGAIA berehala datorrena.

Eta eskerrak ematen dizugu! Goresten zaitugu, YAHUSHUA kuttuna, gu gantzutu, bedeinkatu, gidatu, bereizmena eman diguzulako nor ongilea den eta nor gaizkilea denari buruz, ZURE aurrean zintzotasunez bizitzeko gogoa, ZURI aintza ekartzeagatik. Hamar Aginduen babesleak: eskertzen dizugu, gure YAHUSHUA maitearen elitetzat hartu diguzulako, gure MASHIACHREN otoitz bitartekariak aurre egiten dugunok mundu honetako gaiztakeriaren aurka. Hori da dena.

Kathrynyah: Amen! [Elisabethek barre egiten du, pozarren]

Elisabeth: Eskerrik asko, ABBA YAHUVEH.

Kathrynyah: Ez da inoiz jakiten…

Elisabeth: Hau Profezia da, aizu! Hau Profezia da! [Barre egiten du, kartsuki eta zoriontsu] Eta ez luke tokirik izango, hartu izango ez bagenu Komunioa. Jakingo ez bagenu, niri deituko ez bazintzaizkit, honetako ezerez zen gertatuko.

Kathrynyah: Bai, badakit.

Kathrynyah: Mundu guztia beldur den gauean, Profezia berri bat askatua izan da egunean zehar. Ongi da, hitz egiterakoan eta BERA hitz egiten zegoelarik denborari buruz, ikusi nuen erloju bat zutunik.

Elisabeth: Espero dut grabatua izango duzula.

Kathrynyah: Bai.

Elisabeth: Ongi, jarraitu…

Kathrynyah: Eta gero ikusi nuen, nabaritu nuen zeru guztiarekin batera ni eta denak makurtzen zeudela, BERAK hitz egiten zuen bitartean. Benetan ikusi nuen, ikusi nituen denak makurturik.

Eta gero, puntu zeroan egongo bagina bezala [zen] hau hitz egiten zegoenean eremu espiritualean…

Elisabeth: Profezia berria sortu da! (Nire senarra sartu berri zen eta zioen: Zergatik zaude telefonoan? Eta nik nioen: “Profezia berri bat sortu da!” Barkatu, Kathrynyah. Jarraitu.

Kathrynyah: Amen, beraz ikusi nuen, badakizu, lurrikara baten epizentroa eta uhinak handik irteten dira. Arraildurak, arraildurak ez, dardaraldiak. Hori da ikusi nuena. Eta gero, YAHK hitz egiten zegoenean, zu otoitzean zeuden gaizkileak jausi daitezen, hori ere ikusi nuen. Nik nekuskien bi eite ilunak beherantz jausten, erortzen piramide antzeko zerbaitenagandik.

Elisabeth: John Hagee da haietako bat. John Hagee da eliteko bat. Eta Joel Osteen da eliteko bat.

Kathrynyah: Amen.

Adam: Uf!

Elisabeth: Bai, bai. Erlojua zutunik. Hori interesgarria zen. Beraz, badakizu aitona zer den? Hori da ABBA YAH.

Kathrynyah: Bai!

Elisabeth: Aitona, ZERUKO AITONA HANDIA, hori zoragarria da. Hori da zeharo hunkigarria. Ez nuen horrelakorik espero. Ez dakit “Asiako emaztegaia, aurkeztu zaitez!” 124 ote den orain plazaratua izan ez dena, edo horregatik eutsia izan ote den.

Kathrynyah: Grabatzen jarraitu beharko dut edo geldituko dut?

Elisabeth: Ez, jarraitu grabatzen oraingoz, jendeak ulertzeko gauza izan daitezen. Ez nuen hau espero. Ja, ja, ja!

Kathrynyah: Ongi, norberak ez du inoiz espero izaten.

Elisabeth: Badakit, ez dut sekula espero izaten! [Barre egiten du esaten duen bitartean] Ni, benetan hau, egiaz ez nau harritzen erasopean egotea. 28:01 AITA, eskertzen zaitut eta goresten oraintxe bertan NIRE ahoa bedeinkatzearren. Aintza ematen zaitut, ZERUKO AITA. Guzti horientzat ni isilarazten saiatu zirenak, nire ahoak, ZUK esan bezala, ZERUKO AITA, bakarrik ozenkiago oihukatzen du, ZEUK nahi duzunean halaxe egin dezan, YAHUSHUAREN Izenean.

Iraintzen gehiengoari, eta bedeinkazioa beste batzuei, Alaba, Gerlaria, YAHUSHUA ha MASHIACHREN/Jesu Kristoren Emaztegaia.