PROFEZIA 123

SUNTSIPENA DATOR SUNTSIPENA HEMEN DAGO

IDATZIA/MINTZATUA RUACH HA KODESHEN GANTZUDURAPEAN
APOSTOLU PROFETA Elisabeth (Elisheva) ElijahREN BITARTEZ
2013KO AZAROAREN 13AN


2 KRONIKAK 36:16
Baina haiek Jainkoaren mezulariei iseka egin, beraien esanak gutxietsi eta barre egiten zieten profetei. Jaunak bere herriaren kontra zuen haserrea gainez egiteraino handitu zen eta ez zen salbabiderik izan.

EZ DAUKA EZ GIZONEZKOEN EZ ANDRAZKOEN IZENIK
Aspaldi ohartu nizun, Elisabeth, Ministerio honi ez ipintzeko ez gizonezkoen ez andrazkoen izenik, Ministeriorik egon aurretik ere. Zure espirituan ipini nuen, honako ezer ere ez luke izango egina zure eskuz, honako ezer ere ez luke izango egina zure ahoz. YAHUVEHREN ahotik jaio zen. YAHUSHUA zuen MASHIACHREN ahotik jaio zen. RUACH ha KODESHEN ahotik, zuen IMMAYAHREN ahotik jaio zen. Zure eskuz izango balitz, aspaldidanik lur jota egongo litzateke. Aintza Shkhinyahren haizeari esker lur guztian zehar putz egiten dabilena, haize Santua suspertzekoa. Ez da zure arnasagatik, bestela behea jota egongo zinateke.

ISAIAS 42:8
NI naiz Jauna, horixe dut Izena: ez diot NIRE ospea inori utziko, ez NIRI zor zaidan gorespena idolei emango.

* * * * * * *

PROFEZIA 123

Seme maitea, jaramonik egin barik ez dadin pasatu hau. Hedatu otoitz hau, denak jakin dezaten, Ministerio honetako otoitz gerlariak haien premiak altxatzen dituztela NIRE aurrean egun honetan. Ez begiratu bakarrik suntsipenari, baizik eta goretsi nazazu, zeren NIRE aingeru Santuak denborarekin lan egiten dute. Ezin dituzue ulertu mirariak egiten ari direnak. Hilak zirela uste izan diren horiek agertuak izango dira. Baztertuak dauden horiek elkartuak izango dira haien familiekin. Ez begiratu bakarrik suntsipenera, baizik eta jakizu hau: Bildotsaren Bizi Liburuan idatziak dauden horien izenak, NIRE aingeru Santuak gordetzen dituzte, babestu, eta bai, batzuk etxera eramanak dira baina ez dute minik sentitzen.

Beraz, Elisabeth, Shabbat egun honetan, irudi hauek begiratzen dituzun artean, ez begiratu suntsipena, zeren NI ekaitzean nago, NI zirimolan nago. NIK beharrezkoa dena egingo dut, zeren NIRE sumindura bururatu dezakezuena baino izugarrizkoagoa da: NIRE Izena blasfematua izaten ari da. NIRE Seme kuttunaren Izena blasfematua izaten ari da. NIRE RUACH ha KODESH gozoa, ESPIRITU SANTU polita, zuek diozuen bezala, blasfematua izaten ari da. Hau NIRE suminduraren alea baino ez da. Hau NIRE amorruaren eredua baino ez da. Ohartzen dizuet eta ohartzen dizuet eta ohartzen dizuet: Suntsipena dator. Ematen dizkizuet profezia bat beste profezia baten atzean eta ohartzen dizuet suntsipena datorrela. Ez al naiz YAH batek BERE Hitza gordetzen duena? Hau lagina baino ez da. Itxaron mundu guztia haserretu arte. Itxaron sumendiak erupzioan sorrarazi arte kate erreakzio bezala.

[2013ko azaroaren 11ko oharra: Berba honen hasierako hedatzea esaldi hau zioen: Ez al naiz YAH bat BERE Hitza ez duena gordetzen? Izan behar zuen orain dioena, ez bat zegoen soberan. Hau kopiaketaren akatsa izan zen, ni presaka bainengoen hitza lehenbailehen hedatua izan dadin. Barkamena eskatzen dut. Ortografiazko beste akats batzuk sendatu ditut, hasierako hedatzetik ere. Niko]

NIRI iseka egitea nahi duzue? Gura duzue deitzea obamanazioa denari, onargarritzat, praktikatu daitekeen zerbait bezala. Haiek botatzen didate Santutasuna bueltan NIRE aurpegira! Esan dut NIRE Hitza ohartzen duela, profezia bat hurrengoaren ondoan, NIK hitz egin dut: Suntsipena dator. Zein da ulertzen ez duzuen zatia? NI Jainko bat naiz Santutasuna galdatzen duena. Uste duzu hanka egin dezakezula otoitz hutsal batekin? Ez uste esan dezakezula: Oi, Jainkoa bakarrik maitasuna da! NI NAGO ZIRIMOLA HORRETAN. NI NAGO UHOLDE HORRETAN. NI NAGO TORNADO HORRETAN. NI NAGO ELUR BISUTS HORRETAN. Hortaz, hau datorren suntsipenaren erakustaldia da.

Ez begiratu bakarrik suntsipena, baizik eta kontuan hartu egizue mirariak egingo ditudanak era berean, zeren Santu diren horientzat, herrialde berean bizi arren, NIRE hegalpeko aterpean ezkuturik zaudete. NIRE aingeru Santuek babestuko dizuete. NIK hornituko dut zuen premietara. NIK erabiltzen dut Ministerio hau Asia atzemateko. Ezin duzue imajinatu zenbat belaunikatzera etorri diren eta makurtu duten haien buruak eta aitortu dute YAHUSHUA MASHIACH bezala. Ezin duzue imajinatu nola erabiltzen dudan Ministerio hau, eta hizkuntza desberdin guztiak, eta gehiago bidean. Beraz, suntsipena datorrenean, badakite norengana bueltatu, badakite nori hots egin eta NIRE eskua haien gain dago eta maitekor eusten diet. Suntsipen gehiago dator. Hollywood irri egin ahal dezan, Hollywood iseka egin ahal dezan. Ez dute ihes egingo odol beltz irakinezko izurritik! NIK deitzen dudan hori obamanazioa, satanas iseka egiten Adam eta Evaren kreazioari!

Ohartu duzue, dio jendeak. Elisabeth, profezia berri bat nahi dugu egun honetan. Zer besterik dago esateko? Zenbat urte egon naiz hitz egiten zure medioz? Eta zenbat hizkuntza entzuten dituzte orain ohartutako hitzak? NIK ez dut ezer, ezer, ezer egiten, lehenengo NIRE Profeta Santuak ohartzeko bidali aurretik, eta ohartu nuen. Ez dut bakarrik Estatu Batuak ohartzen, mundua ohartzen dut. NI naiz YAHUVEH, eta NITAZ ez da isekarik egiten. NI denaren Sortzailea naiz, eta hau lagina baino ez da.

Ahuzpez makurtu zaitezte NIRE aurrean beranduegi izan aurretik. Onartu NIRE Seme YAHUSHUA, zuen Jauna, Jainkoa eta Salbatzailea bezala, beranduegi izan baino lehen. Eskerrak eman nazazue zuen janariagatik orain, bestela, kenduko dizuet. Eskerrak eman nazazue zuen familiengatik, NIK haiek eraman baino lehen. Izan zaitezte eskertiak NIREGANAKO. Aspertua nago mundu honetako eskergabetasunaz. NIREAK direla esaten duten horiek ere, aspertua nago zuen eskergabetasunaz, zuen kexaz. Utzi kontuan hartzeari NIK ematen ez dizuedanari, zeren oraindik ez da ezarritako garaia. Alderantziz, kontuan hartu NIRE maitasuna zer denaz, eta nola bedeinkatzen dizuedanaz, zeren suntsipena dator, mundu honek inolako gauzarik ikusi ez duen bezalakoa, eta hau lagina baino ez da. Hau egite dut mundua astintzeko, zuei astintzeko esnatu zaitezten. Zuen Sortzaileak asko maite zaituzte. NIK astintzen dizuet esnatu zaitezten, eta NIK erabiltzen ditut lurrikarak, NIK erabiltzen ditut zirimolak, NIK erabiltzen ditut tornadoak, NIK erabiltzen ditut uholdeak, NIK erabiltzen ditut elur bisutsak, NIK erabiltzen ditut idorteak, NIK erabiltzen ditut gaixotasuna ere, NIRI hots egin nazazun.

Beraz, negar eta auhenka egin Asian ikusten duzuen suntsipenagatik, Filipinetan orain, zeren Asiak ezagutu du suntsipen hau aurretik, baina baita ere, negar eta auhenka egiten duzuenean, goretsi nazazue ekaitzen erdian, zeren NIREAK diren horiek, NIRE eskuetako ahurrean daude. YAHUSHUARI dagozkionak BERE esku ahurrean daude.

Horrenbestez, jarraitu ohartzen. Erabakitzen dudanean, hitz egin eta guztion aurrean profezia hau ipintzen dudanean berriro. [Profezia 55: Ohartu jendeari: Suntsipena dator] NIK aurretik esan dut suntsipena datorrela dagoeneko. Astinduko dut astindua izan litekeen guztia, oinarri guztiak imajinatu ez ditzakezuen eratan. Bakarrik ziurtatu zuen etxea harea gainean ez dagoela, hondoratzen dena, eta haitz sendoan eraikia dagoela: YAHUSHUA ha MASHIACH, NIRE Bakar-sorturiko Semea, zuen Salbamenerako itxaropen bakarra.

NI ez naiz iseka egina izango. Ohartu nizuen. Esan nizuen NIRE sumindura bakarrik gogorrago bihurtzen dela atzeratzen den bakoitzean. YAHUSHUAREN Emaztegaia egunero hots egiten du: Noiz etorriko zara? Lehenengo suntsipena, eta hau lagina baino ez da. Beraz, aurrera, jarraitu NIRI iseka egiten zuen homosexualitate legeekin. Aurrera, jarraitu haurtxoak erailtzen amen sabeletan; hau suntsipenaren lagina baino ez da.

Hain jainkotiar eta aberats zarela uste duzuna, zeuk, Kanye West, nor bere buruari “Jesus” deitzen diona: Suntsipena dator. Fedegabetasuna, pornografia, sexuaren ustelago dena, baita aberetasuna ere, ziur egon zintezke honetaz: Suntsipena dator. Ez duzue isekarik egingo luzaroan. Aurrera! Onartu lur honetako legeak, baina prezioa ordaintzen egongo zarete, eta hau lagina baino ez da. Itxaron ikusi arte datorrena zerutik. Itxaron ikusi arte irri egiten diozun hori zerutik etortzen. Ziur egon zintezke honetaz. NI naiz YAHUVEH. NI naiz Sortzailea, eta NITAZ ezin da isekarik egin ondorio larririk gabe.

NIRE etsaia izan nahi duzu, Oi, zu, aberats eta ezaguna Hollywoodekoa? Erakutsiko dizut etsaia. NIK barre egin eta zuri iseka egiten dizut. Zu, zure urrezko komunekin: JAURTIKO DIZUT ISURBIDETIK. Zuk, urrearen bilduma egiten duzuna, eta zure altxorrak metatzen dituzunak eta zeure bunkerrak eraikitzen dituzunak lurpean. Zientziologia (barrezka) iseka egiten dizut. Suntsipena dator. Uste duzu ukigaitza zarela? Ez duzu ideiarik ere zer daukadan prest zuretzat.

Baina kemendu nahi dut. Zure etxea eraikia badago haitz sendoan eta ez hondoratzen den harean, zure aingura YAHUSHUA ha MASHIACH bada, eta egunero NIRE gustukoa den egiteko bizi bazara, NI eta NIRE Semea eta RUACH ha KODESH gozoa zure bizitzako lehenengo amodioak badira, Oi, NIRE laztana! Ez duzu zertan beldurrik izan behar, zure Aitatxo hemen dago. Altu mantentzen baduzu Santutasun maila eta altu hitz egiten baduzu fedegabetasunaren aurka, ez duzu zertan beldurrik izan behar, ze zure Aitatxo YAH hemen dago. Gorrotatua izatera prest zaudenean NIRE Seme YAHUSHUAREN Izenagatik, eta pertsegitua zara eta mota guztietako izen gaiztoak deitzen dizute, ziur egon zaitez zeure Aitatxo YAH hemen dagoela. NIK dena ikusten dut. NIK dena dakit. NIK dena entzuten dut. NIK jausten den malko bakoitza ikusten dut. Hain ederrak deritzet! Botilatxoak bezala dira harribitxiekin txertatuak zeruan, eta etxera zatoztenean, zeu bakarrik zinelakoan ustez aldi guztiak eta ni ez nizuela entzuten negar egiten, erakutsiko dizkizut botilatxo horiek. Irekiko ditut eta ikusiko duzue ematen dituzten urrin gozoa, eta gogoratuko duzue NI han nengoela denbora guztian.

[Eguneratze 2013ko azaroaren 16an: Nik, Niko, profezia hau irakurtzen nengoen Elisabethi Sabbath egunean. Eta irakurri nuenean botilatxoen buruzko zatia, berak gelditu arazi zidan eta esan zuen: Aiene, botilatxo bat ikusi berri dut! Ez da batere antzekoa hemen lurrean dagoenarekin. Botilatxoa izango zen sei oinkako altuerakoa, gizon bat bezain altu.” Esan nion botilatxo hura bere botilatxoa izan behar zuela, urteetan zehar isuri dituen beste malko guztiekin. Barre egin genuen, baina benetan uste dugu Elisabethena izan zela berak ikusi zuena. Hunkigarria!]

Zeren justiziagatik negar egiten duzuenean, NIRE Profetak egiten duen bezala orain [Elisabethek negar egiten du YAH beraren bitartez hitz egiten ari den artean], malko horiek ipintzen dira botilatxo batean, eta bakoitzaren harribitxiak desberdinak dira, NIK bakarrik baitakit zuek ordaintzen duzuen prezioa, baina ez errendatu, ez zaitezte joan, zeren handiak, handiak, handiak dira zuen sariak zeruan itxaroten dizuetenak. Eta zuen zeregina lur honetan amaituta dagoenean, NIK emango dizuet ongi etorria, eta esango dizuet: “Lan Ona”.

Ohartzeko lain maite dut eta egiten ibili naiz urte askotan zehar. Irakurri Eskritura Santuak. NI YAHUVEH Bera naiz, bai bedeinkatzen duena, bai madarikatzen duena, bai zauritu, bai osatzen duena. NI YAHUVEH Bera naiz hilak berpizten dituena. NI naiz YAHUVEH Bera ematen dituena epaiketa nahiz salbamena. NI ez naiz aldatu. NIRE Seme YAHUSHUA ez da aldatu. RUACH ha KODESH gozoa ez da aldatu. Espiritu Santuak konbentzitzen du (bekatuaz). Zuen erabakia da obeditzen ote duzuen, zeren GU, TRINITATE SANTUA, ez gara aldatu.

Profeziaren azkena.

HITZ-ATZE

ELISABETH HITZ EGITEN


Hitz hau sortu zen gaur Sabbath egunean, nire senarra eta ni iratzartu ostean. Jan aurretik, bera sartu eta esan zuen: Zein da gaurko Eskritura? Zeren nire telefonoan [Smart phone] hainbat aplikazio biblikoak ditut eta agertzen dira, eta horregatik, normalean denbora hartzen dugu ikusteko zer dioen, eta NIK hori ikusi orduko eguneroko egunkariak ditut, Erresuma Batukoak. Nolanahi ere, egunkari bat argitaratzen dena daukat, eta Filipinetako argazkiari begiratu nion eta negar egiten hasi nintzen. Ama bat ikusi nuen bere seme hil zorian zegoela, bere seme hila besoetan eta bere inguruko suntsipena. Beraz, nire senar maitea eta ni otoitz egiten hasi ginen, eta bera hasi zen otoitz egiten nola ABBA YAH babestuko zuela Bildotsaren Bizi Liburuan dauden horiek eta esan zuen: “Babestuak ez baziren suntsipena horretatik, orduan badakigu zerura joan zirela.”

Eta berak hori esan bezain laster ni hizkuntzetan otoitz egiten hasi nintzen eta hitz hau gertatu zen.

Jendea, ez alferrik galdu, (irritxoa) ez, ez, mesedez. Hau da Sortzaile Santua aldatu ez dena. Eskritura Santuko berbak ez dira aldatu. Bakarrik lur honetako legeak onartzen dituztelako gure Sortzaileari iseka egiteko, kreazioari iseka egiteko, Santutasunari iseka egiteko, ez erori harrapagailuan. Zeren satanas da gaitza gobernatzen duena eta aberatsa da, Hollywood bat bizimodu gaizto hauek areagotzen dituena. Miley Cyrus hau eta bera bihurtu den obamanazioa.

Mutikoak, ez begiratu Kardashians, Kartrashians, Whoretrasians, ez iezaiezue begiratu eredu bezala. Hau ez da zu izan nahi duzuna, zeren haiek daukaten guztia da infernua betiko.

Gure Sortzailea ez da iseka egina izango. Beraz, aurrera etsaiak! Urratu eta zarratatu beste profezia, baina haientzat izenak dauzkatenak Bildotsaren Bizi Liburuan, eta Sortzailearen ahotsa entzun dutenak egun honetan nire medioz hitz egiten, bakarrik buztinezko ontzi apala, mesedez, mesedez, mesedez, zeruko abisu hau erne har ezazue. Suntsipena dator eta suntsipena hemen dago, bakarrik denboraren arabera. [Profezia 102]

Denbora arazoa baino ez da gu etxera joan gaitezen, Aleluya! Eta gure zeregina eginda egotea eta mereziko du, nire aizta eta neba maiteok. Ez du axola zein pertsegituak izan garen, ez du axola zer zeharkatu behar dugun, arima bat baino ez atzeman badugu YAHUSHUA gure MASHIACHREN Aintzarako.

2013ko azaroaren 9a da. Hitza bukatu zen arratsaldeko ordu bitan eta beste behin, bakarrik altxatu eta nire senarrak ipiniko du otoitz bat esan zuena piztu zitzaiola gantzudura eta YAHK emango dizkio hitzak berriro zuek ezagutu dezazuen, Filipinaseko lagun maiteak, Asia maitea, maite zaituztegu, gure aiztak eta nebak YAHUSHUARENGAN, zeinen izenak Bildotsaren Bizi Liburuan idatziak daudenak. YAHUSHUAREN Demonio zapaltzaileak, bitartekaritzako otoitzen gerlariak, Ministerio Santu honegatik bedeinkatua den guztioi, mesedez, altxa iezaiezue. Baina hauxe dakigu. Gure Aitatxok horrela esan zigun: Bildotsaren Bizi Liburuan dauden izenak BERE esku ahurrean daude eta mundu honetako ezerez gerta dakiguke gure Aitatxo YAHK baimentzen ez duena, BERE egitasmorako eta zerbait ona irten behar du hau guztiarengandik.

Hortaz, albisteak begiratzen dituzuenean, nik egin nuen bezala eta irudiak begiratzen dituzuenean, ez duzue hots egin behar eta galdetu zergatik, zeren badakigu orain. Baizik eta kontuan hartu mirari guztiak gure Sortzaile maiteak dauzkanak aingeru Santuak egiten, eta BERAK egindako promesak, Salmo 91koak bezalaxe.

Honela da mintzatua, honela da idatzia, RUACH ha KODESHEN gantzudurapean, Apostolu Profeta Elisabeth (Elisheva) Sherrie Elijahri

Iraintzen gehienei, eta bedeinkazioa besteentzat, Alaba, Gerlaria, YAHUSHUA ha MASHIACHREN Emaztegaia / Jesu Kristo