PROFEZIA 121

YAHUSHUA AL DA SALBATZAILEA BAKARRIK EDO ZURE BIZITZAREN JAINKO JAUNA AHALGUZTIDUNA DA

IDATZIA/MINTZATUA RUACH HA KODESHEN GANTZUDURAPEAN
APOSTOLU PROFETA Elisabeth (Elisheva) ElijahREN BITARTEZ
2011KO MAIATZAREN 10EAN JASOTA
2012KO ABENDUAREN 29AN ARGITARATUA


2 KRONIKAK 36:16
Baina haiek Jainkoaren mezulariei iseka egin, beraien esanak gutxietsi eta barre egiten zieten profetei. Jaunak bere herriaren kontra zuen haserrea gainez egiteraino handitu zen eta ez zen salbabiderik izan.

EZ DAUKA EZ GIZONEZKOEN EZ ANDRAZKOEN IZENIK
Aspaldi ohartu nizun, Elisabeth, Ministerio honi ez ipintzeko ez gizonezkoen ez andrazkoen izenik, Ministeriorik egon aurretik ere. Zure espirituan ipini nuen, honako ezer ere ez luke izango egina zure eskuz, honako ezer ere ez luke izango egina zure ahoz. YAHUVEHREN ahotik jaio zen. YAHUSHUA zuen MASHIACHREN ahotik jaio zen. RUACH ha KODESHEN ahotik, zuen IMMAYAHREN ahotik jaio zen. Zure eskuz izango balitz, aspaldidanik lur jota egongo litzateke. Aintza Shkhinyahren haizeari esker lur guztian zehar putz egiten dabilena, haize Santua suspertzekoa. Ez da zure arnasagatik, bestela behea jota egongo zinateke.

ISAIAS 42:8
NI naiz Jauna, horixe dut Izena: ez diot NIRE ospea inori utziko, ez NIRI zor zaidan gorespena idolei emango.

* * * * * * *

AURREKO AZALPENA

YAHUSHUAK hitz egin zuen Berba hau YAHUSHUARENGAN alaba maite batentzat, deabruak bere txatxanetik banantzeko ahalegintzen zebilena. Iraganeko zaurien ondorioz, espirituan bere bihotzaren inguruan puntazko alanbrea zegoen, maitasun hartu-emana oztopatzen zuena. Alabaina, bera izan behar zuen YAHUSHUARI eskatuko zitzaiona puntazko alanbre hura kentzea. Beste inork ezin du hori egin beraren partez.

Hurrengo YAHUSHUAREN Berba gantzutua eta boteretsu, ederraren medioz, bera askatua izan zen uztarri eta esklabotzatik, YAHUSHUARI obeditu eta jasotzeagatik soilik, goretsia izan dadila YAH, hori egin zuenak.

Telefonozko elkarrizketa luzea egon zen, YAHUSHUARENGAN dagoen gure alaba maitearekin, Berba honen aurretik. Hurrengoa hitz egina zen, YAHUSHUAREN Berba hasi orduko.

Kathrynyah: Jauna agurgarria, otoitz egiten dugu santutasunagatik ZURE alaba maitearen bihotzean, oraintxe bertan, YAHUSHUA ha MASHIACHREN Izenean, eta bere txatxanen bihotzagatik.

Elisabeth: Zerbait entzuten dut. Zerbait entzuten dut bera oraintxe bertan otoitz egiten dagoen bitartean, hori baino ez egin dezakezu, alaba kuttuna. Zeu zara bakarra hau egin dezakeena oraintxe bertan. Aho biko ezpata hura hartu behar duzu, eta puntazko alanbrea dago, zure bihotzaren inguruan ipinita, jendeak lar hurbildu ahal ez daitezen, eta gero zeu haiengana lar hurbildu ahal ez zaitezen, puntazko alanbrea biei banandua edukiko ditu eta. Ulertzen duzu? Zeuk esan zenuen bezala da: “menderatu zenuen zu zeu berrogei egunerako epealdian”, baina puntazko alanbreak daude hor, eta zeuk, dio YAHUSHUAK, oraintxe bertan hartu behar duzu, benetan ahal egiteko gauza bazara: zeure burua ikustea puntazko alanbrea mozten zure bihotzetik. Egin dezakezu hori?

YAHUSHUARENGAN alaba maitea: Bai, ahal dut.

Kathrynyah: Orain hitz egin dezakezu?

YAHUSHUARENGAN alaba maitea: Ados, nire artazi Santuak puntazko alanbreak mozten dituztenak eramaten nabil eta mozten ari naiz nire bihotzeko alanbre guztiak eta puntak eta edozer gauza oztopatzen ari den besteengana hurbiltzea eta jendea nigandik baztertua mantentzea. Emadazu haragizko bihotza, YAHUSHUA.

Elisabeth eta Kathrynyah: Amen.

Kathrynyah: ABBA YAHUVEH, eskerrak ematen dizkizut otoitz hau erantzuteagatik. Otoitz egiten dut ikusteko mirariak gertatzen YAHUSHUA ha MASHIACHREN Izenean.

Elisabeth: Eta gauza bera otoitz egiten dugu txatxanaren alde, zeren berak gauza bera egin du, eta horregatik dira elkarrenganako txatxanak. Berak gauza bera egin du. Bere bihotz inguruan puntazko alanbreak ditu eta gauza bera esango diot.

Kathrynyah: Ongi, hori da.

Elisabeth: Beraz, ez nuke izango errebelazio hori hau otoitz egin izango ez bagenu. Eta alaba maitea, badakigu askapena dagoela datorrena. Baina hau da hasiera oraintxe bertan. Ados? Beraz deituko diot zure txatxanari oraintxe bertan eta ez dut nahi berarekin apurtzerik ere, asko maite dut. Ez da bakarrik nire amodioa.

[Elisabeth hasten da hizkuntza Santuetan berbetan]

PROFEZIA 121

ENE alaba maitea, gau honetan NIRE gustukoa izan zara zure haragia ematen zenuenean esanez: “ez da izango nire erara, baizik eta ZURE erara, YAHUSHUA. Ez dut nire bidea ibiliko, baizik eta ebatzi dut ZURE bidean ibiltzea, YAHUSHUA”. NIRI atsegin zatzaizkit, ENE kuttuna. Zeren egia da inork ezin zaitu maitatu NI bezala, baina ez izan zalantzarik honetaz, NIRE maitasuna zureganako besteengan ipini dudala. Eta zenbat gehiago egingo dut zure txatxanen medioz, prest bazaudete onartzera zuek bietatik NIK maitasun hori agertzeko. Edozer gauza satanasek egitasmo honen aurka borrokatu du, ENE kuttunak, ez duzue ulertzen zein handi den NIRE borondatea bete dadin? Zeren berak bakarrik NIRE egitasmoen aurka borrokatzen du. Bera saiatzen da banatzen NIK esan dudana elkarrekin ipinia izatea, baina ez naiz zuetako borondateen inoren aurka joango. Ez dut baimenduko hau santutegia gehiago banantzea, zeren entzun zuen ama espiritualari. Zeren elkarrekin pairatuko duzue eta banandurik jausiko zarete, beraz, mantendu zaitezte elkarrekin, elkarrenganako premia duzue. Ez dakizue aurten zer gertatuko den.

Baina, ENE alaba kuttuna, NI izan nintzen, berba horiek zure ahoan ipini zituztena: “Arkan geratuko naiz, hemen baita, seguru nagoen tokia.” Ez du esan nahi ekaitzek ez dituztela ateak makilatuko eta itotzen saiatu, baina esan nahi duena da NI NAIZA zurekin dagoela arkan. Eta ez dut baimenduko ekaitzak zuri itotzea.

Satanas beldur da zuetariko batek otoitz egiten duenean, zenbat gehiago elkarrekin bildu ditudan guztiak hor otoitz egiten dutenean, zeren bakoitza gantzutua dago. Baina oraindik hau esan behar dut: JAZARRALDI ESPIRITUAREKIN INORK EZ DU IRAUNGO, ZEREN JAZARRALDIA SORGINKERIA MOTA BAT BEZALAKOA DA eta norbaitek esaten badu: “Galdatzen dut nire erara egina izatea.” Orduan, beren bidetik bidali beharko diet, legenar bezalakoa baita. Beraz, ENE alaba, jazarraldi espirituaren aurka borrokatu duzu. Zuek denak borrokatzen duzue jazarraldi espirituaren aurka, eta bakarrik jakizue, NIRE Izenaren eta NIRE Odolaren bitartez irabazi dezakezuela jazarraldi espirituaren aurkako guda. Zeren satanas da lehenengoa erreboltatu zena, luziferrek esan zuen bere erara egingo zuela. Orain NIRE haurrak diren horiek galtzen saiatzen da, jazarraldi espirituaren usain kirasdunekin, zeinen medioz, demonioen legio bat letorke tormentatzera, jabe izatera eta tinkatzera.

Ez utzi jazarraldi espirituari sartzen. Ikusten duzuenean, bota ezazue kanpora. Deabruaren aurpegian egizue barre. Ikusiko duzue! Ikusiko duzue! Ikusiko duzue! Eta hau YDZ guztiei dagozkie hitz hau ematen ari naizena: Barre egizue deabruaren aurpegian!

Hitz egiten duen espiritua probatzeak esan nahi du pentsamendu bakoitza preso eramatea. NI, YAHUSHUA da hitz horiek emango nizkizuekeena? NI, YAHUSHUA, da pentsamendu horiek emango nizkizuekeena? Ikusiko duzue, ENE altxorrak, zenbat aldiz aitortu beharko duzuen izatea, bai zuen haragia, bai satanas. Baina edozelan ere, NIK ez banu hori hitz egingo, ez ezazue jaso. Oi, nola maite zaituztet! Asko eman dizuet eta askoz gehiago daukat zuei emateko, NITAZ konfiantza izaten baduzue.

Haurra, eman zure harrokeria. Prest egon zaitez, zure bihotzeko punta alanbre horiek mozteko. Zeren NIRE nahia da zuek biok biltzea ministratu dezazuen bata bestearen ondoan. NIRE nahia da bikote guzti hauek erabiltzea, beste bikoteei ministratzeko. Zuek guztiak ekoitziak izan zineten NIRE eskuarengatik. Zuek guztiak pairatu duzue NIRE Izenarengatik. Zuek guztiak borrokatu duzue elkarrekin, barre egin duzue elkarrekin, negar egin duzue elkarrekin. Asko inbertitu dut. Ez da egon baterakidetasunik etorri izan dena santutegi honetara.

Gau honetatik hasita, denak obeditzen baduzue, NIK, YAHUSHUAK, erakarriko ditut arimak horra.

ENE alaba kuttuna, inolako maitasunik ase lezake NIREA bezala, baina utzi nazazu zuri maitatzea besteen medioz. Ez sekula pentsatu, bi arima elkartzen direnean, perfekzioa lurrean denik. Zeren ez dago lurrean perfekzioa harreman batean, NI hitz egiten izan ez ezik, NI agertzeko baimena izan ez ezik, NIRE maitasuna ematen duena izan ez ezik, zuen maitasunarekin konbinatua. Zuengatik, gorrotozko hitzak esango dituzue. Zuengatik, zaurizko hitzak esango dituzue. Zuengatik, berekoiak zarete.

Eman zure premiak eta begira besteari NIRE begien zehar. EZ DUT BAIMENDUKO INOLAKO ERRESPETU FALTARIK EMAZTEGAIARENGANAKO. Ez izan errespetu gabeak elkarrenganako, NIREAK izatearren prezio handia ordaintzen duzue eta. Zuek guztiak daukazue NIRE Emaztegaia izateko nahia bera, Henok bat bezalako testigantza edukitzeko, NIRE albora erakar niezazuekeen.

Barkatu NIK barkatzen diezazuedan bezala. Hartu borragoma. Besteen bekatuak ez daitezen egon tintaz idatziak, lapitzaz egon daitezen. Orain ezabatu. Begiratu zure burua ezabatzen sekula egongo ez balira bezala. Ez al da NIK zuen bekatuak ezabatzen ditudan modua NIRE Odol isuriaz, hain urruti ekialdea mendebaldetik dagoen bezala? Esaten al dizuet NIK: “gogoratu: egun hartan, une hartan eta ordu hartan, zeuk bekatu egin zenuen NIRE aurka”?

NIK maite ditut zuetariko bakoitza. Zuek osatzen duzuenak YAHUSHUAREN Demonio Zapaltzaileak garrantzi handikoak zarete NIRETZAT. NIRE Izena ipini genizuen. Zuen doinua eman dizuet [Etsaiaren eremura noa] zeren etsaiaren eremura zoazte eta berreskuratzen ari zarete etsaiak ostu zizuen guztia, zeren satanas zuen oinpean dago eta etsaiak gailenduak daude. Ez zaitezte joan zuen begiak ikusten duten arabera. Ez daukazue ideiarik ere zer egin dudan etsaiaren eremuari.

Guztiz bereziak zarete, YAHUSHUAREN Demonioen Zapaltzaileen artean dirauten horiek eta etorri behar duten horiek. Hain bereziak zarete NIK aingeru Santuak bidali nituen, Ministerioaren Departamentu berezia horren sorkuntza dekretatzeko, eta etsaiek iseka eta trufa egiten dute esanez: “Inor ezin du Santu izan.” Haiek epaitzen dizuete, haiek nor direnen arabera, ez baitago santutasunik beraiengan. Haiek ez daude irrikan Santutasunagatik. Haiek ez daude NIRE ahotsa entzuteko premian. Belarriak estaltzen dituzte, entzuten dutenean, eta Profeta honi mota guztietako izenak deitzen diote, eta edozeini NIK diodan berbak errepikatzen dituenari.

Baina ez zuek, ENE laztanak, ez benetako Emaztegaia. Zuek ezagutzen dituzue NIRE Hitzak. Ezagutzen dituzue eta maite zaituztet eta, handiak, handiak, handiak, handiak, handiak dira zuen sariak zeruan. Egin behar duzuen guztia da gailendu. Garaileak izan zaitezte eta eraman pentsamendu guztia preso. Eta entzuten duzuenean pentsamenduren bat NIGANDIK dakizuena ez dena, ahots batekin NIREA ez dena, har ezazue eskuekin bezala, eta YAHUSHUAREN Izenean egiozue errieta, espiritu iruzurti gezurtia. Eta errieta iezaiozue satanasi eta begiratu zaitez zu zeu pentsamendu horrekin orain bihurtu dena, bidali zuen demonioan eta moztu itzazu eskuak, NIRE aho biko ezpatarekin moztu itzazu! Eta jaurti eta bota esanez, “ez dut edukiko zure gezurrik bat ere ez, satanas.” Zeren zuentzat dauzkadan egitasmoak onerako dira eta ez txarrerako: NIRE ahotsa entzun dezaketen horiek, gonbidatuak barne.

Hots egidazue. Izan NIGAN konfiantza. Ez fio izan zuen ulermenean, baizik eta zuen ibilbide guztietan, aitortu nazazue eta NIK zuzenduko dut zuen bidea. Izan NIGAN konfiantza. utziozue zure modura egiteari eta egizue NIRE modura, zuen Jaunaren gisan, zuen Salbatzaile, zuen Jabe, zuen Gobernatzailea. Ez dut galduko bat. Ezagutzen ditut guztiak, zeinen izena Bildotsaren Bizi Liburuan idatzita dagoen, lur hau sortu baino lehen, eta ez dut galduko izen bat.

Beraz, etsaiak etorri eta etsaiak joaten direnean, Judasek etorri eta Judasek joan, egiten duzuenean ahal duzuen guztia, burua horma kontra gogor jotzen ari zaretenean, baina ezin duzue gizaki hori NIRE aurrean belaunikatzea lortu, jausi eta aitortzeko NI, ustez ez naizela bakarrik bere Salbatzailea, NIK izan behar dudala bere Jabea, NI NAIZ JAINKO AHALGUZTIDUNA, YAHUVEHREN Bakar-sorturiko Semea, eta NIRE pausoen atzetik joan behar zarete, ez zeureak. Zuen pausoen atzetik bazenbiltzate, haiek daramazkizuete zuzen infernura, horregatik NI etorri nintzen mundu honetara, pausoak zuei emateko jarrai ditzazuen.

Hortaz, hauek dira zuei esateko dauzkadan hitzak, ezusteko oparia NIRE YAHUSHUAREN Demonioen Zapaltzaile preziatuentzat, zeren, NIRE gogoko zarete, NIRE gogoko zarete, NIRE gogoko zarete. Oso gogor lan egiten duzue uztako landa horretan. Langileak gutxi dira baina ez duzue kexatzen. Elisabethek esango du: “hau egin beharra dago eta hori egin beharra dago”, eta zuetariko inork ez du kexatzen. Zuen eskua goldean ipintzen duzue, eta axola gabe zer datorren zuengana, garaileak zarete. BAKARRIK GARAILEAK DIRA YAHUSHUAREN DEMONIOEN ZAPALTZAILEAK. Gogoratu hori. Huts egiten duten horiek ez dira behar adinako onak.

Horrenbestez, hitz hauekin uzten dizkizuet bedeinkazioa izan daitezen zuentzat. Maite zaituztet. Ez da asko falta NIK zuek ikusteko. Bakarrik eutsi gogor NIRE gainjantziaren ertzari. Ez askatu. Axolagabe zer ikusten duzuen mundu honetan, ez askatu. Bakarrik eutsi gogor. Erlijio espirituak ez ditzazuela ostu NIK eman dizuedana. Zalantza edo ardurazko edo beldurrezko edo izuzko espirituak ez dezazuela ostu NIK eman dizuedana.

Inolako erlijiorik ez zaituzte salbatuko. Bat ere ez! Bat ere ez! Bat ere ez! Bakarrik maitasunezko eta esaneko harremanak NI, YAHUSHUA ha MASHIACHREKIN salbatuko du zuen arima.

Eskerrik asko, alaba. Eskerrik asko gantzudura piztearren NIRE Deiturazko Neskaso honetan. Badakit, Elisabeth, zalantzatu zenuela berba hauek esateko ere, berba horiek kutsatuak izan direlako satanasen gezurrekin. Baina NIRE Deiturazko Neskasoa zara, eta Hitzak eta Profeziak entzun litezke mundu guztiaren zehar. Eta satanas zeuk hau dakizu. Ezin duzu hau gelditu NIK dekretatu dudalako. Eta hizkuntza gehiago agertuko dira. ENE Alaba, gau honetan, NIK gantzutu zaitut modu berrian. NIK gantzutzen zaitut orain bihotz berri batekin eta puntazko alanbrea moztuta eta kenduta izan da. Ez baimendu inoiz berriro haztea. Ez begiratu atzerantz inoiz, bakarrik begiratu aurrerantz eta, zeure borondateari jarraitzen duzuen bitartean ezeztatzen, pentsamendu bakoitza preso eramaten jarraitzen baduzu, preso nahi bakoitza, begira NIGANDIK ote den. Gehiago haziko zara RUACH ha KODESHEN gantzuduran eta denoi diot, entzuten duzuen guztiak Berba hau orain.

Berbaren azkena.

AZKENEKO IRUZKINA

Elisabeth [hasperen] Bukatuta dago. Denbora guzti honetan zehar, arnasa hartu izango ez banu bezala da. Zeruko haizea da.

Mintzatua RUACH ha KODESHEN gantzudurapean, Apostolu Elisabeth (Elisheva) Sherrie Elijahri.

Iraintzen gehiengoari, eta bedeinkazioa beste batzuentzat, Alaba, Gerlaria, YAHUSHUA ha MASHIACHREN / Jesu Kristoren Emaztegaia.