PROFEZIA 120

EZ ERRENDITU! EZ JOAN! SUKKOT ZAHARBERRITZEAREN PROFEZIA HEBREAR ITZULTZAILEARI, JUDU MESIANIKOEI ETA SINESLE GUZTIEI

IDATZIA/MINTZATUA RUACH HA KODESHEN GANTZUDURAPEAN
APOSTOLU PROFETA Elisabeth (Elisheva) ElijahREN BITARTEZ
2011KO URRIAREN 19AN SUKKOT


2 KRONIKAK 36:16
Baina haiek Jainkoaren mezulariei iseka egin, beraien esanak gutxietsi eta barre egiten zieten profetei. Jaunak bere herriaren kontra zuen haserrea gainez egiteraino handitu zen eta ez zen salbabiderik izan.

EZ DAUDA EZ GIZONEZKOEN EZ ANDRAZKOEN IZENIK Aspaldi ohartu nizun, Elisabeth, Ministerio honi ez ipintzeko ez gizonezkoen ez andrazkoen izenik, Ministeriorik egon aurretik ere. Zure espirituan ipini nuen, honako ezer ere ez luke izango egina zure eskuz, honako ezer ere ez luke izango egina zure ahoz. YAHUVEHREN ahotik jaio zen. YAHUSHUA zuen MASHIACHREN ahotik jaio zen. RUACH ha KODESHEN ahotik, zuen IMMAYAHREN ahotik jaio zen. Zure eskuz izango balitz, aspaldidanik lur jota egongo litzateke. Aintza Shkhinyahren haizeari esker lur guztian zehar putz egiten dabilena, haize Santua suspertzekoa. Ez da zure arnasagatik, bestela behea jota egongo zinateke.

ISAIAS 42:8
NI naiz Jauna, horixe dut Izena: ez diot NIRE ospea inori utziko, ez NIRI zor zaidan gorespena idolei emango.

* * * * * * *

HITZAURREA

Profezia honek zaharberritze, indarra eta atsedenezko gantzudura dauka. Honenbestez, abaildurik bazaude borrokagatik eta nekaturik, YAHUSHUA freskatu dakizun Zaharberritze Sukkot Profezia honekin, YAHUSHUA gurtzen duten guztiak eta Santu bizi direnak.

Honek zaharberrituko ditu tropetako askori zeharo zafraturik izan direnak. Tropetako morala altxatua izan behar du. Ez dago tolerantziarik Israelen horienganako sinetsi eta jarraitzen diotenak YAHUSHUARI. Elisabethek dio: “Judu pertsegitu bat behar izan zen Judu pertsegitu honetan zirikatzeko gantzudura.” Nekaturik eta zafraturik bazaude, mesedez, irakurri eta entzun. Zaharberritze gantzudura dago honetan. Gantzudura handiagoa dago mintzaturiko Berban. Mesedez, entzun audiozko grabaketa bideoan edo irakurri ozenki ahal baduzu.

Mesedez, begiratu azkenean, miraria dago grabaketaren zintan. Bateriak zeukan nahiko indar gordetzeko Berbaren luzera bera. Telefonozko elkarrizketa hasieratik grabatua izango bazen, Berba osorik ez zukeen grabatua izango azkeneraino. Baina YAHUSHUA goretsia izan dadin! Grabaketa hasi zen YAHUVEHREN denbora perfektuan eta Berba osoa grabatua izan zen.

HASTEN DA GRABAKETA

Elisabeth: … zure oinak. Errepikatu nahi dut hau. Ikusten ditut zure oinak. Eta YAHUSHUAK dio edozein leku zapaltzen duzuna zure oinetakoen zoruekin, zure oinen zoruetan, dago YAHUSHUAREN Odola, zeuk jarraitzen baitituzu BEREN pausoak. BERA dabil zure oinetakoetan eta RUACH ha KODESHEN gantzudura zure gain dago. Zure aurpegian bertan, zure bisaian dago. Zure begietan dago.

PROFEZIA 120

Atsegin zaitut, ENE alaba. Ez zalantzatu deitzeari JAINKO JAUNA AHALGUZTIDUNA, NIRE ESPIRITUA baitago zure barne. Zu NIREA zara. Zu garbitua zaude Odolaz, zu erosia zaude Odolaz. Eta zu NIREA zara: adimen, gorputz, espiritu eta arima YAHUSHUA ha MASHIACHRI dagokie. NI naiz zure MESIAS. ([Elisabeth:] Oi, a zelako beroa daukadan!) Eta orain betetzen zaitut olio berriarekin zerutik ibili zaitezen gantzudura handiago batean, hitz egin dezazun ausardia handiagoaz, Joan Bataiatzailea bezala. Zure buruko kokotetik zure oinetakoen zoruetaraino, zeruko mana freskoa, NIK ematen dizut jaten.

Zu zara NIRE kuttuna, NIRE kuttuna NIREA DA. Oi, NIRE laztana! Lagundu, lagundu, lagundu. ELIKATU NIRE ARDIAK ETA BILDOTSAK. Lan egizu Profeta honen alboan, denbora oso laburra baita.

NIRE Odolak blaitzen du Israelgo lurra. Tanta bat da behar den guztia bekatuak garbitzeko. Eskerrik asko lotsaturik ez egotearren NITAZ. Eskerrik asko prest egotearren NIGATIK pertsegitua izatera. Eskerrik asko NI onartzeagatik, nahiz eta horrek dakarren zure familia utzi dakizun. Zuen familiaren jatorriko horiek, baina ez NIRE familiako jatorrikoak. NIRE Odolezko familiak besarkatzen zaitu. NI tartean, NIK daukadanez Profeta hau zuen aizta deitzen dizuena egun honetan. NIRE Odolezko familia, betetzen duten horiek Zeruko Aitaren borondatea, onartzen dizute eta maitatu, ezagutzen dizute nor zarenagatik NIREGAN. Gogoratu hau beti.

Maite zaitut eta eskerrak ematen dizut. Bai, zure JAINKO JAUNAK, zure SALBATZAILEA, zure MESIASEK maite zaitu. Inoiz, inoiz, inoiz ez baimendu inork kendu diezazun hori. Hitz egiten dizut gaueko patxadan. Errebelazioak ematen dizkizut. Eta errebelazio gehiago izango dituzu. Gogoratu, ENE kuttuna, Judasek etorriko dira, eta Judasek joango dira. NIK izan nituen NIRE Judasek. Zuek dituzue zuenak. Elisabethek ditu berarenak. Denak, denak, denak jarraitzen nautenak, ez badira pertsegituak NIRE Izenean, hobe dute galdetzea: Zergatik ez? Zeren zerbitzaria ez da Jabea baino handiago. Hori da dena. Denak ez naute maitatzen [hau da, ez naute maitatzen denak]. Ez espero denak maite zaitzateten, NI oraindik pertsegitua naizen artean. Mundu honetan gorrotatua naiz maitatua naizena baino gehiago. Mespretxatua naiz onartua naizena baino gehiago. Baina NIK ordaindu nuen prezioa Kalbarioan, eta Israel, Oi, Israel! Zenbat denbora? Zenbat denbora? Zenbat denbora? Zenbat denbora itxaron behar dut zuk onartu zakizkidan, maite nazazun?

Oi, NIK badakit zenbat denbora izango den! Eta badakit Israelek ordainduko duen prezioa. Eta izango da prezioa hain astuna, haiei arduraduntzat hartzen zaie gehiago, NI ibili bainintzen Jerusalemgo kaleetan zehar. NIRE Odola, NIRE Odola, NIRE Odola lurrean barneraturik dago. Oi, nola atsekabetzen naizen! Nola deitoratzen naizen! Baina badago gerakin bat! NIK uzkin bat daukat. Gutxi dira baina NIREAK dira. Eta zuek dauzkadan bezala, horrela ere beste batzuk daude Israelen. Eta sakabanaturik daude mundu guztiaren zehar eta zutunduko dira eta babestuko dute. Eta babesten ari dira Santua dena, eta azaltzen ari dira eta errieta egiten maltzurra den guztia eta ohartzen dute mesias faltsua bidean dagoela, baina ez da gertatuko NIK eraman arte NIRE benetako Emaztegaia.

Honenbestez, bakarrik hartzen dut unetxo hau esateko eskerrik asko. Bidaltzen dut Profeta NIREA hau esateko “eskerrik asko”. Ezta malko bat ere isuri duzuena, egin denean NIRE Izenarengatik, ez dago zeruan gordeta botilatxo liraina batean, harribitxien txertatzeekin eta mota guztietako alajekin. Eta arik eta pertsekuzio gehiago, hauxe diotsuet, ENE maiteak, ENE Emaztegai kuttuna, zenbat eta indartsuagoa lurrina. Usain gozoa dago zuen malkoen botilatxo honetan. Sakrifizioa izan da NIRETZAT, zuen YAHUSHUA, zuen zeruko AITA eta RUACH ha KODESH zoragarriarentzat.

Oi, zenbat denbora, zenbat denbora, zenbat denbora, zenbat denbora, zenbat denbora, zenbat denbora itxaron dut NIRE Emaztegaia besarkatu ahal izateko! Baina ez da askoz luzaroago izango. Ez da denbora asko gehiago. Egongo zarete NIRE besoetan! Entzungo duzue NIRE ahotsa! Bakarrik ez errenditu! Ez alde egin! Bidaldi hau etorri zarete eta ez errenditu! Ez joan! Ez amore eman munduko gezurrekin! Zenbat eta munduak gehiago esaten dizuen fedegabeak zaretela, jakizue Santuak zaretela. Arik eta gehiago iseka egin eta barre jarraitzen dituzulako Toraren Legeak, jakizu NIREA zarela. Zenbat eta gehiago babesten duzun Sabbath, Shabbat, esanez: Ez da domeka! Jakizu NIREA zarela. Ez errenditu! Ez zoaz! Pertsekuzioa oso gogorra izan arren, astunagoa bihurtuko den arren, gogoratu ezazue NOREN Izenarengatik pertsegituak zareten. Gogoratu NORENGATIK gorrotatuak izaten zareten.

Oi, haiek erabiliko dute zure izena eta zure izena profanatuko dute eta esango dute mota guztietako txarkeriak haren aurka, baina ez da benetan zure izena gorrotatzen dutena, Da NORI irudikatzen duzun. Da nor zaren NIREGAN. Dira ematen dituzun mezuak zerutik zuzen datozenak.

Hortaz, ez errenditu, ez zoazte! NIK mendeku hartuko baitut etsai hauengandik eta otoitz egingo diete mendiei beraiei ezkutatu diezaieten, Tronuan esertzen denarengandik. Eta Bildots Santua sakrifikatua izan zen, gurutzatua eta berpiztu zen. YAHUSHUA ha MASHIACH da NIRE Izena. Eta diotsuet: Ez errenditu eta ez alde egin NI zuekin bainago.

Atzeman NIRE herria. Atzeman NIRE herria. NIK ez dut bakarrik hitz egiten Israelgo herriari, baizik eta munduko jendeari hitz egiten dut. Atzeman NIRE herria. Jarraitu elikatzen NIRE ardiak eta bildotsak. Jarraitu lotsatu barik zuen testigantzaz, zeren zuen testigantza ez da nor zareten, ZUEN TESTIGANTZA DA NOR NAIZEN NI ZUENGAN. Hori da deabruak gorrotatzen duena. Hori da zuen etsaiek gorrotatzen dutena.

Baina testigantza horrek erakusten du nor naizen NI, zeren NIK aldatzen ditut biziak. Eta handiak, handiak, handiak, handiak, handiak, handiak, handiak dira sariak zeruan prest egon diren horientzat, prest haien izen onak ematera, haien izenak, prest egon dira pertsegituak izatera NIRE Izenarengatik. Handiak, handiak, handiak, handiak, handiak dira zuen sariak itxaroten dizutenak zeruan.

Ikusiko duzue, ENE bihotzekoak, ikusiko duzue NIRE Aintza, NIRE Aintza, NIRE Aintza. Zuen begiekin ikusiko duzue. Ez dago urruti. Ez adoregabetuak egon ikusten dituzuen artean datak ipintzen dutenak nola datozen eta doazen. Bakarrik entzun eta ikusiko duzue. Errebelazio berriak zuengana etorriko zaizkizue.

Jaiki batak besteengatik. ORAIN EZ DA BAKARRIK EGOTEKO GARAIA. NIK dakart NIRE Emaztegaia biltzera munduko azkeneko muga batetik bestera interneten bidez. Bestela, zuek biok orain hitz egiten duzuenok, ez ziratekeen ezagutuko. Eta ordea, biok gela berdinean egongo bazina bezala da, Espiritu bat zaretelako.

Jakingo duzue nortzuk diren NIREAK. Borrokatuko dute zuen alboan. Babestuko dute Santu den guztia. Azalduko dituzte ardiz jantzitako otsoak. Ez zaitezte atzipetuak izan. Adierazten duten guzti horiek Jesu Kristoren Izenean hitz egiten dutela, denak ez dute benetan NIRI buruz hitz egiten. Edozeinek alderdia hartzen duena Ministerio Santu honen aurka, Ministerioa bera YAHK ordenaturikoa, ai haien zoritxarra etsai horiena aldarrikatzen dutenak Santu den guztiaren aurka! JAINKO AHALGUZTIDUNAREN aurkako taldean jartzen zaretelako.

HEBREAR ITZULTZAILEA

Beraz, ENE kuttunak, jakizue NEUK hautatu dizuedala. Jakizu hebrear itzultzailea zarela eta gehiago datoz etorriko direnak baina geroratu dute. Hortaz, hau da zuen saria egun honetan. Berba bat nahi zenuten. Baduzue Hitz bat.

Elisabeth, zeuk esan zenuen: “ez dakit zer esango dudan”. Hori zuzena da, ENE alaba, hauexek ez baitira zure haragizko berbak. Hauek dira zerutik datozen Berbak, bedeinkatzeko hebrear itzultzailea eramango dituena NIRE Berbak hebrear herriari [eta] lan egingo duela buru-belarri. Eta NIK bedeinkatuko dut [itzultzailea] ugari.

Maite zaitut! Maite zaitut! Sekula, sekula, sekula, sekula, sekula ez duzu ahaztu behar maite zaitudala. Ezagutzen ditut guztiak eta bakoitzak isuri dituzun malkoak. Ezagutzen ditut guztiak eta aldi bakoitzak zure izena madarikatua izan dena lur honetan, baina ez da NIREGANDIK, zeren NIK bedeinkazioak bidaltzen dizkizut.

NIK prestatzen dut mahaia zure aurrean zure etsaien presentzian eta NIK BEDEINKATZEN NATZAIZU!!! Eta infernu guztia amorratzen da ezin dutelako isilarazi zure YAHUVEH BIZIDUN AHALGUZTIDUNAREN ahotsa, beraz karraskatzen dituzte hortzak amorruaz!!! NI ez nago gehiago Sakrifizioko Bildots hura torturatua dena. Hori izan zen behin. Orain NI naiz Judaren leinuko Lehoia eta NIRE ETSAIEK IRENSTERA NATOR!!! Zeren NI eta NIRE Aitak bat gara. Biok bedeinkatzen dugu eta biok gorrotatzen dugu. Deuteronomioa 28, bedeinkazioak eta madarikazioak:

Bedeinkazioak OBEDITZEN duten horientzat

Madarikazioak DESOBEDITZEN duten horientzat

Zuek zabiltzate NIRE bedeinkazioetan, betetzen duten horiek Zeruko Aitaren borondatea, dabiltza NIRE bedeinkazioetan. NI frogatzen nabil. NIK badakit nor den duin ihes egiteko Tribulazio Handitik. Zuek denok froga batean zaudete. Orain daukazue Profezia bat erabat berria, Elisabeth Elijah. Itxaron duzu eta itxaron, eta etsaiek beldur izan ziren, baina NIK itxaron nuen eta itxaron ahots hau entzun zenutela arte, hebrear itzultzailearena, gantzudura zirikatzeko zure barnean.

Baina Israel, NIK maite zaitut. Entzuten didazu, Oi, Israel? Maite zaitut. Nahi dut zu salbatzea. Zure erabakia da. Beharrezkoa izango da pertsekuzioa, hau bezala norekin hitz egiten zaren oraintxe, pertsegitua izan da, eta beste asko gehiago. Baina badaukat NIRE Emaztegaia Israelen. Haiek dira NIRE Emaztegaia ezkutua. Ez dago bakarrik Israel fisikoa, baizik eta Israel espirituala dago. Eta NIK daukat NIRE Emaztegaia, zeren NIRE Israel espirituala Israelen ere badago.

Oi, ENE altxorrak! IRAKURRI KANTARIK EDERRENA. Begira NIRE maitasuna zuenganako. Begira NIRE maitasuna NIRE Emaztegaiarentzat. Ez dakizue zenbat nahi dudan zuek erakartzea NIRE albora. Eta ez da asko falta. Benetan ez da asko falta. Ikusten ditut zuen malkoak. Entzuten dut zuen tristura. Begiratzen dut negar eta aiots egiten duzuenean: “Ez dut nahi bizitzea lur honetan gehiago.”

Inguraturik zaudete gaitzaz alde guztietatik. Baina, nola uste duzue sentitzen naizela, NIRE Izena bera mespretxatua denean? Ez da asko falta. Bakarrik ez errenditu. Ez zaitezte aldendu. Egintza ona hasi nuena, NIK amaituko dut.

AZKENEKO ELKARRIZKETA

Elisabeth: HalleluYAH! Goratua dadila YAHUSHUA! Bai! [algara alaia] Oi, ABBA YAHUVEH, YAHUSHUA, RUACH ha KODESH liraina: Eskerrik asko! Eskerrik asko! Eskerrik asko! Eskerrik asko! Eskerrik asko! Eskerrik asko! Eskerrik asko! Eskerrik asko! Denak itxaroten zuten eta denak esaten zuten: “Elisabeth, aspalditik ez duzu izan beste Profeziarik. Non dago Profezia? Izan dituzu Profeziak gordeta.”

Elisabeth: Baina ABBA YAHUVEH, YAHUSHUAREN Izenean, eskertzen dizugu eta goresten dizugu oraintxe bertan. Hau da hurrengo Profezia, eta beharrezkoa izan zen Israelgo hebrear bat askatzeko, YAHUSHUA ha MASHIACHREN Izenean. HalleluYAH! A zelako beroa! Handietsia izan dadin YAHUSHUA! Yuju! Zer dio, laztana? (Nire senarrak erakusten dit zerbait) Ez dakit zer dioen. Zer dio?

Niko: Bateria keinuka dabil amaiturik dagoela.

[Elkarrizketa jarraitzen du, moteldurik, tarteune batez, bateria erabat amaitu arte.]

Elisabeth: Ba al dago zerbait?

Niko: Oraindik, esan nahi dut.

Elisabeth: Oi, ados, bateria keinuka dabil amaitzear dagoela tarte batean baina HalleluYAH! Kasetean daukagu, ezta laztana?

Niko: Uste dut.

Elisabeth: Ziurtatu dezagun mezua hor dagoela. Oi, mesedez, JAINKO AHALGUZTIDUNA!

(Grabaketa hementxe amaitzen da)

Mintzatua buztinezko ontzi batetik, baina YAHUSHUAREN Gerlari Boteretsua. Horrela izan zen mintzatua, horrela izan zen idatzia, egun honetan, 2011ko urriaren 19an, gauerdian, Sukkot seigarren eguna, Ilargi Berri ilgorako egutegiaren arabera.