PROFEZIA 115

KONTUZ DIKTADORE TOTALITARIOAREKIN AMERIKARA DATORRENA ETA MUNDURA

IDATZIA/MINTZATUA RUACH HA KODESHEN GANTZUDURAPEAN
APOSTOLU Elisabeth (Elisheva) Sherrie ElijahREN BITARTEZ
2009KO IRAILAREN 30EAN JASOTA, YOM KIPPUR HASIERAN
2009KO URRIAREN 12AN ARGITARATUA


Berraztertua 2009ko urriaren 15ean. Bertsio editatu gabea Elisabethena halabeharrez argitaratua izan zen lehenik. Hau da otoitzaren Bertsio Editatua. Profezia bera zuzen dago. Nikok dio berriro “Sentitzen dut!”

Beheko Berban YAHUVEHK diotso Nikori nire argazkia ipintzeko Profezia honetan, eta nik ez nuen nahi egiaz nire argazkia hor egotea, beraz otoitzean nengoen eta YAHUVEHRI eskatzen zergatik nire argazkia agertu behar duen eta BERAK esan zidan: “NIK, YAHUVEHK, begiratzen dudanean zure aurpegia NIRE maitasunean, NIK begiratzen ditut etsai hauen aurpegiak NIRE suminduran.”

2 KRONIKAK 36:16
Baina haiek Jainkoaren mezulariei iseka egin, beraien esanak gutxietsi eta barre egiten zieten profetei. Jaunak bere herriaren kontra zuen haserrea gainez egiteraino handitu zen eta ez zen salbabiderik izan.

EZ DAUKA EZ GIZONEZKOEN EZ ANDRAZKOEN IZENIK
Aspaldi ohartu nizun, Elisabeth, Ministerio honi ez ipintzeko ez gizonezkoen ez andrazkoen izenik, Ministeriorik egon aurretik ere. Zure espirituan ipini nuen, honako ezer ere ez luke izango egina zure eskuz, honako ezer ere ez luke izango egina zure ahoz. YAHUVEHREN ahotik jaio zen. YAHUSHUA zuen MASHIACHREN ahotik jaio zen. RUACH ha KODESHEN ahotik, zuen IMMAYAHREN ahotik jaio zen. Zure eskuz izango balitz, aspaldidanik lur jota egongo litzateke. Aintza Shkhinyahren haizeari esker lur guztian zehar putz egiten dabilena, haize Santua suspertzekoa. Ez da zure arnasagatik, bestela behea jota egongo zinateke.

ISAIAS 42:8
NI naiz Jauna, horixe dut Izena: ez diot NIRE ospea inori utziko, ez NIRI zor zaidan gorespena idolei emango.

* * * * * * *

NOIZ SORTU ZEN

Nik, Elisabeth, otoitzean nengoenean Yom Kippur honetan YAHUVEHREN Tronuaren aurrean, kexuka nengoen ABBA YAHUVEHRI eraso bortitz gezurti iraingarrienak zetozela kristau deituriko horiengandik eta entzun nion ABBA YAHUVEHRI esaten: Zer esango zenieke NIRE Tronuaren aurrean egongo balira epaituak izateko? Eta BERAK ipini zidan nire bihotzean YAHUVEHREN eta Ministerio hauetako etsaien izenak emateko eta eskatzeko isilarazteko gure etsaiak. Nire haragiaren aurka borrokatu dut ez bainuen ezagutzen ABBA YAHUVEHK nahiko zuela argitaratzea otoitz hau munduaren aurrean, baina YAHUVEHK esan du BERAK nahi duela etsaiek jakin dezaten haien izenak BERARENGANA eramanak izan direla Yom Kippur honetan. Hau da sekula egin ditudan gauzarik eredugarriena, zeren gorrotatzen dut etsaiek ikus nazaten hain zaurkor, baina halere, obeditu dut.

OTOITZA HASTEN DA

[Elisabeth:] Hau Yom Kippur da, ABBA YAH. Eta ZURE aurrean etorri naiz Yom Kippur egunean, ABBA YAH. Eta esan berri dizut malkoetan, esan nuen: “Negarrez nago ZURE aurrean”, Nikok berrirakurtzen zuen artean Profezia, Zeruko Aita. Eta berba bat oker idatzia izan da, Zeruko Aita. Zein zen Profeziaren izena? Zen zen irakurtzen zenuen Profeziaren izena?

[Niko:] Uste dut dela “Oi, Israel, non dago zure Odolezko Sakrifizioa?”

[Elisabeth:] “Oi, Israel, non dago zure Odolezko Sakrifizioa?” eta berba bat zegoen oker letreiatua, Zeruko Aita. “Izan ezik” egon behar ez lukeenean, hor egon behar luke “baietsi”.

[Niko:] Ongi, esaldi osoa testuingurutik aterata egon da. Oker idatzita … esaldi osoa.

[Elisabeth:] Beste batek kopiatu zuen. Ez zuten pausarik ipini hor. Berba bat oker letreiatua zegoen eta ni nengoen … Eta “baietsi” (B-A-I-E-T-S-I) esan beharrekoan, ipini dute “izan ezik” (I-Z-A-N E-Z-I-K). Eta aldatu zuen. Negar baten nengoen YAHREN aurrean eta esaten nengoen “Nik ez nuen eskatu Profeta izatea”. HAU GRABATUA NAHI DUT, AIZUE!

Bai, BERAK esaten dit eskatu nuela. Baina niri dagokidanez, YAHUVEHRI hots egiten nengoen eta jendeak hau ulertu dezaten nahi dut. Ez nago harropuzturik. Etengabe negar egiten dut YAHUVEHREN aurrean. Hain beldurturik nago berba bat oker izateaz! Eta Yom Kippur honetan, negar baten nengoen eta oraindik horretan nabil. Madarikazioa, gorrotatzen dut etsaiak ni horrela ikustea.

Baina esaten nengoen: “ABBA YAHUVEH, eta YAHUSHUA ha MASHIACH maitea, aurkeztuko naiz ZURE Tronuaren aurrean eta arduraduntzat hartua izango naiz aho honetatik esanda izan diren berbagatik, baina badakit hori ZUGANDIK dela.

Baina Berba bat idatzia oker badago, berba bat kanpoan uzten bada …

“… ZUK nahiko bizkor hitz egiten baituzu, niaz hitz egiten duzunean. Hizkuntza Santuetan otoitz egiten dut eta aldi berean nire adimena entzuten ari da ZUK esaten duzuna, baina nire ahoak batzuetan arazoak izaten ditu abiadura horretan jarraitzeko, ingelesez ipintzen gauza izateko (1 Korintoarrei 14:6-13). Eta egon liteke bigarren mailako berba bat falta dela: “-norena” edo “a”. Edo itxaron ninteke entzuteko zer esango duzun, eta esan ninteke “eta”.

“Eta dohain hau oso labain da. Hau, hau, hau ulertzen ez dudan dohaina da. Dohain hau oso berdingabea da. Ez dut ezagutzen inork daukanik. Topo nahi izan dut egin beste batekin daukana urte guzti hauetan.”

Eta ZURI hots egiten nengoen eta nik, Nikok irakurtzen zuenean hau, eta entzun genuen berba bat oker kopiaturik, orain itzultzaile guztiak eragozpen guzti honen zehar jo behar dute, itzultzearena Profeziara, zein zenbaki?

[Niko:] Uste dut 63 dela.

[Elisabeth:] (63 dela uste du). Dena dela eta … esan nahi dut munduaren aurrean: jakizue, egiten naizela ahal bezainbeste ondo. Ekiten dut esaten gauza beldurgarria dela Profeta izatea, gauza ikaragarria. Badakit Bibliak dioela dohaina dela dohain guztien artean, hau da jendeak egon beharko lukeela otoitz egiten lortzearren, baina esan behar dudan guztia da, ikaragarrizko gauza bat dela.

Eta nik ekin hots egiten, eta ekiten dut ABBA YAHRI esaten: “Ez nuen hau eskatu, ez nuen hau eskatu. Ez nuen eskatu Profeta bat izatea. Ez nuen eskatu ZURE bozeramailea nazioetara izatea. Hau beldurgarriegia da.”

BERAK ekiten dit gauza bera esaten. “Baina, Oi, bai, eskatu zenidan, Elisabeth. Zeruan izan zen. Zeuk eskaini zinen honetarako eta egun batean erakutsiko dizut” (Jeremias 1:5). Baina oraintxe bertan, nire haragian, hauxe besterik ez dakit: Profezia berri bat emateko ia prest nago, zeren Berbak irteten hasi zitzaizkidan eta gutxien espero nuenean.

Sekula, egundo, egundo, egundo, egundo norbait idatzi didanak esan dit. Neba maitekorra Caesar idatzi dit, (eta bera Singapurrekoa da) eta esan zidan: “Edozer gauza egiten duzuna, Elisabeth, (irakurri nuen Yom Kippur egunean, asko maite dut. Neba berria da YAHUSHUARENGAN niretzat. Profeta da ere, baina oso apala, eta ez du nahi profeta deitua izatea ere. ) Eta esan zidan: “edozer gauza egiten duzuna ere, ez gurtu dohaina. Ez idolotzat hartu dohaina.”

Hau, dohain hau ez da idoloa. Nik ez dut ezta eskatzen ere, bakarrik gertatzen da. [Berba Profetikoak eta Profeziak] haiek etortzen zatzaizkidate. Nire inguruan egoten direnak badakite: berbak jariotzen hasiko zaizkit nire ezpainetatik, eta beti da, nik gutxien espero dudanean. Eta bart, amaitu nuen esaten YAHUVEHRI “hiru minutu lehenago izango balitz, miraria izango zen.” (Nire senarra audioa entzuten ibili zen ikusteko zer zegoen oker).

(Bedeinkazioak. Berak gantzudura dauka jakiteko noiz itzuli. Nire senarrak ordezkatu du web orrialdearen arduraduna orain. Berak gantzudura hau dauka eta gustatzen zait. Ez dakit zergatik hainbeste urte zeramatzan. Zein urte? 2002. 2002an egon zen berba bat oker itzulia, oker letreiatua eta ez zen puntu et komarekin egon beharko luketenean.

Baina YAHK niri hitz egiten didanean, ni Zaharreko Profeta bezala naiz. Gehienetan ez naiz gelditzen. Hizkuntzetatik ingelesera noa hain zuzen. Beraz, saila da banatu ahal izatea, non YAHK nahi duen berbak banantzea.

Behin hau esandakoan, nahi dut zuek jakin dezazuen orain edozer irteten dena, erregutu nuela eta hots egin YAHUVEHREN Tronuaren aurrean esanez: “ez nuen eskatu Profeta izatea, hau izugarria da.”

Egiaz, mezuak ez daudenetan bitartean [Berba Profetikoen artean], ni naiz asaskaldiko hasperen sakon bat hartzen, zeren orduan, ezin nau inork harrikatu. Nik esaten nuen, “Mesedez, ez harrikatu mezularia”. (Zeren, sinets nazazue, harri ugari jaurtikitzen didate. Ez dira harriak, haitzak dira, eta gezurtiak lerrokatzen dira, eta gaizki esaleak (Mateo 5:11-12). Eta ZUETARIKO HORIEK EZ ZABILTZATENAK MINISTERIO HAU BABESTEN, ORDEA, BADAKIZUE EGIA DATORRELA MINISTERIO HONETATIK.

INPUTATUAK BEZALA JAUKITU BEHARKO DUZUE YAHUVEHREN AURREAN! Lana askoz gogorragoa eragiten duzuelako. E-POSTEN OLDEA IPINTZEN IBILI BEHARKO ZENUKETE. ESATEN EGON BEHARKO ZENUKETE “TOLERATU EDO TXINTIK ERE EZ ESAN”, “ERAKUTSI FROGA”, zeren, badakizue zerbait? Haiek ezin dute erakutsi ni profeta faltsua naizenik!

Haiek hartzen dute nire “izena” eta esaten dute “hau da bere egiazko izena”. Gizaki kirtenak! Lehen ezkonduta egon nintzen eta dibortziatua nago eta orain berriro ezkonduta. Nire testigantzan daukat. Nola ausartzen zarete? Nola ausartzen zarete gezurrak onestera? NI EBANJELARIA NAIZ. Mundu guztiaren zehar joan naiz eta bidaiatzen dugun arrazoia da Ebanjelariak garelako. Eta nire testigantzan daukat. Ihes egiten nengoen gizeraile zen senar izandako batengandik … Dena daukat nire testigantzan. Hain itsu bazara eta ezin baduzu hori irakurri, eta ZUETARIKO HORIEK GEZUR HAUEK SINESTEN DITUZUENAK, INPUTATU BEZALA JAUKITU BEHARKO DUZUE! INPUTATU BEZALA JAUKITU BEHARKO DUZUE!

Yom Kippur egun honetan sentitzen dut, nire barnean dagoen guztiarekin batera, ohartu behar dizudala. Pertsona bakar bakoitza etorri dena Ministerio honetako webgunera urte guzti hauetan eta elikatua izan dena: zuek zoazte zuen eliza antolatuetara, zuen zoazte zuen domeketan eta ipintzen duzue zuen eskaintza ttipia dirua botatzeko lekuan, ziurtatzeko hamarrena ematen duzuela.

Baina zure haragi espirituala lortzen duzuen lekura, YAH hitz egiteko lekuaren menpera zaudetenera, (zeren seguru ez dena zuen eliza antolatuetan Profetak hitz egiten duten edo zerbait berririk esaten dizueten), ez duzue ematen ezerez. Zuek uste duzue dohain dela, interneten dagoelako. Ez duzue kontuan hartzen guri kostatzen zaigun kostua. Ez duzue kontatzen oinazea kostatzen zaiguna. Ez duzue kontuan hartzen pertsekuzioa. Ez duzue horretatik ezerez kontuan hartzen! Zuek bakarrik hartu eta jan eta lasterka! Ez duzue eragozpenik hartzen ere babesteko, ikusten gaituzuenean gurutzaturik jendaurrean. BALITEKE GUTXIAGO ARDURATZEA?

Badakizue zergatik? Zuei ez zaizuelako ezer kostatzen. Aldiz, NIRI DENA KOSTATU ZAIT, ETA NIRE OSASUNA KOSTATU ZAIT. [Elisabeth negar baten dago].

Yom Kippur egun honetan malko artean diotsuet YAHUSHUA itzultzear dagoela, baina BERA ez da etortzen horientzat eliza antolatuetan eserita daudenentzat, hain handiuste zuek zoaztelako elizara igandean. BERA ez dator zuen bila, BERA lehenengo ez bazabiltzate ipintzen HARI zuen maitasun eta zuen bizitzetan. Ez duzue ikusiko. Ez duzue ikusiko. BERAK utziko zaizue Tribulazio Handian.

Zuen barne galdetuko duzue zergatik, zuetariko horiek ez zenutenak ezer egin ni aldezteko, zuetariko horiek ez zenutenak ezta atzamarra altxatu ere laguntzeko sustatzen Ministerio honi. Hainbeste hizkuntzetan gaude jada: 14 hizkuntzetan gutxienez, eta gehiago datoz. Baina zuetariko horiek ez duzuenak ezer egin, ezta kemenezko berba bat ere ez, deusez, konturatzen zarete YAHUVEHK epaituko dizuela honengatik? Konturatzen zarete, nahiz eta zeruraino joatea lortzen duzuen ere, sariak kenduko zaizkizuela “ona egin” gauzak ez zenituelako egin BERARENGATIK hemen lurrean?

Ez dakit YAHK zer esatear dagoen. Beraz, nik nahi nuen hau grabaturik, zeren, zenbat eta hizkuntza gehiago lortzen dugun, Oi, hainbeste arima datoz YAHUSHUA ha MASHIACHRENGANA! Eta gezurtiak lerrokatzen ari dira, izen onaren kentzaileak, satanasen zerbitzariak, satanasen haurrak.

Jaso dezaket satanistengandik. Aizu, haiek bidaltzen dituzte haien madarikazioak eta haien aztikeriak, eta egiten dituzte haien erritualak eta haien sakrifizioak eta bidaltzen dute haien gorrotozko postak eta nire bizia mehatxatu. Oi, zabor hau, haien aztikeria! Zarama guzti hori!

Baina, badakizue norengandik den gogorren jasotzea? Izenari hots egiten dioten horiek eta otoitz egiten Jesu Kristoren Izenean. Zerurako bidean daudela dioten horiengandik, haiek dira gogorrenak, zeren ez baitira, haiek ez baitira ezta kristauak ere. Izena baino ez dute, ez daukate harremanik YAHUSHUAREKIN. Ez dute Kristorik haien barnean. Ez daukate gantzudurarik, bestela jakingo lukete, edozein Ministerioa interneten egon dena 1995tik fruitua ona ematen YAHUVEHRENA dela.

Eta ni Artzain ordenatua, lizentziatua naiz. Bost axola. Nire benetako ordenazioa zerutik dator. Eta bai, agian zeure eskuak inposatuak eduki zenituzten eta “ni apostolua naiz”, Bost axola, mundu honetako begietan. Horrek ez du ezer esan nahi, bakarrik beste baten eskuak inposatuak eduki eta jaso haien ordenazioak. NIRE ORDENAZIOA APOSTOLUA ETA PROFETA IZATEARENA DATORKIT ZERUTIK (Galaziarrei 1:15-16).

Eta badakizue zer? Zein da bere izena? Zein da bere izena? Zein da tipo horren izena, Zelanda Berrian? Beti ahazten zait.

[Niko:] Andrew Strom.

[Elisabeth:] Andrew Strom eta zure Ikastetxe Profetikoa! Har dezakezu zure Ikastetxe Profetikoa eta badakizu non sar dezakezun!

Ezin duzu inori irakatsi profeta izaten (1 Joan 2:27) eta ezin duzu inori dirua kobratu Profeta izateko (Mateo 10:8b; Mateo 21:13). Gezurti zara. Gezurtia izan zara ezagutu nizunetik 1995ean eta ipini zenidanean zure jopuntuko zerrendan.

ZEU ZAUDE YAHUVEHREN JOPUNTUKO ZERRENDAN ANDREW STROM!

Zuk diozu: “Kontuz horiekin predikatzen dutenak Hamar Aginduak obeditu behar dituzuela […]* eta sinesten dutenak eta besteei esaten dutenak “Zapatua ohoratzen ez badute eta Santu gordetzen, kontuz”, arineketan egizue edozeinetatik Tora predikatzen duena! Alde haiengandik!

*[Han Elisabethek dio: Zer da salatuko didatena, [Niko] laztana?]

Ongi, begira, Andrew Strom: Zeu satanista zinen orduantxe eta satanista bat zara orain!

Hau nahi dut idatzia 14 hizkuntza desberdinetan: ANDREW STROM SATANISTA DA!

Entzuten didazu? ZU SATANISTA BAT ZARA!

Badakit hasi zinela sorginkerian, eta badakit hori zure testigantzan. Eta Pamela Martinek ipini dit bere jopuntuko zerrendan. Bera zure laguna zen, andrea oraindik hor dago Texasen.

Eta ez zaitut ahaztu, Pamela Martin. Ez zait ahaztu zeuk egin zenuena.

Eta ez zait ahaztu Andrew Stromek esan zuela ez zegoela Jainkoaren berba garbirik, dena haragia baino ez zuela izan behar, eta horregatik berak mespretxatu zidan 1995ean.

Eta ez zait ahaztu Pamela Martin telefono hartan zeuk esan zenidan Andrew Stromen beldur zinela, berak botereak zeuzkalako, eta zeuk esan zenuen botere satanikoak zirela.

Badakizu Andrew Strom? Badakizu Craig Martin? Ez zaituztet ahaztu. Ez zaitu ahaztu zuetako bat ere ez. Eta hau nahi dut grabatua: orain berak erasotzen nau.

[Niko:] YAHUSHUA ez da ahaztu haietaz.

[Elisabeth:] YAHUSHUA Yom Kippur egunean ez da ahaztu zuetaz. YAHUVEHK nahi du hau dena idatzia. BERA ez da zuetaz ahaztu.

Zu, Malcolm Heap izenekoa, zu, “gorotz piloa”! Zuk, idazten duzuna liburu bat Elijahri buruz eta orain aldarrikatzen duzuna Elijah zarela! Zuk, webgune hauek ipintzen dituzunak eta nigatik txarto berba egiten eta ni lohitzen!

Zu, aholkulari kristau deituriko Stephen Rossi, Senior. Zu, behin neba deitu nizuna eta aholkatu! Zu, zeinentzat Profezia 111 zen bedeinkazioa bezala, eta zuk madarikaziotzat listua bezala bota zenuena, madarikazioa bezala, ez duzulako nahi dibortziorik (diru gehiegi kostatzen dituelako)!

Ez zara kristau aholkularia, zu satanas mozorrotua zara! Zu Judas zara! Eta dekretatzen dut hori munduaren aurrean, eta ez hori bakarrik, (ez dut dekretatzen baina benetan) arazoetan zaude zeren, Yom Kippur egunean (ez nekien honelako ezer gertatuko zenik, nik bakarrik hizkuntza Santuetan hasi nintzen otoitz egiten), YAHUVEHK nahi du oharrean ipini nakizun. Ezagutzen duzu Judasen azkena? Ba, badakizu Steve Rossi Senior? Hori da zure azkena.

Zure semea, zure odolezko semea, orain Ministerio hau zerbitzatzen du gazteentzako Ministroa bezala. Stephen Rossi Junior da gure semea, gure semea! Maite dugu, aholkatu dugu eta bera gazteen Ministroa da, eta berak ez da zu bezalakoa batere ez. Eta berak ez du aitortuko zure odola gehiago. Berak bakarrik dauka YAHUSHUA ha MASHIACHREN Odola beraren zehar.

Etsaiak ohartzen nabil.

Zeph Daniels ohartzen nabil. YAHUVEH gogoratzen da zutaz. BERA gogoratzen da zutaz Yom Kippur egun honetan, zeu horren guztiaren zatia baitzara. Eta badakit beste hainbeste daudela …

Aizue! Zuen laguntasuna behar dut. Santuak Ministerio honek bedeinkatu ditudanak edonola, erakutsi. Erakutsi! (Zeren erakutsi beharko duzue egun batean YAHUVEHREN aurrean! ZER EGIN ZENUEN JAIKITZEKO GURE ZAMETATIK ZERBAIT? ZER EGIN ZENUEN EDOZEIN MODUTAN, ITXURAN EDO ERAN GURI LAGUNTZEKO? LAGUNDU ZENIGUTEN? OZTOPO IZAN ZINEN GURETZAT? KEMENDU ZENIGUTEN?) Esan nahi dut, berbak atseginak dira, eta eskertzen ditugu berba kemengarriak, baina laguntasuna behar dugu.

LAGUNTASUNA BEHAR DUGU. LANA OSO HANDIA DA!

Nazio anitz atzematen ari gara orain. Ohartzen saiatzen gara Sherry Shrineri buruz. Ohartzen saiatzen ari gara Linda Newkirki buruz …

Linda Newkirk. Norbaitek idatzi digu esanez: Berak bahiturik mantentzen du gizakiak. Hantxe dago bera erakusten bere botere demoniokoak, satanikoak.

Nola arraio erosi dezakezue zuek, jendea, liburuak Linda Newkirkirenak? Nola arraio hausnar dezakezue andre horrek dioen zerbait Bibliarekin “jaiotza ematen gaztetxoari”? “haurdun egoten 17 hilabetez”? Oi, neure Jainkoa, aizue! Zer gertatzen zaizue? Emakume honek arriskutsua da. Bera satanas mozorrotua da.

Eta Sherry Shriner! Oi, neure Jainkoa! Hortxe kanpoan zaude orgone lurperatzen. Orgone! Hori da arakatze, bere orgone “berezia”. Bere orgone berezia alienijenak urruti ustez mantentzen dituena, urruti ustez demonioak mantentzen dituena, suntsitzen dituena espazio-ontziak zeruan.

Hainbesterako kirtenak zarete? Sentitzen dut, baina ABBA YAHUVEH haserre dago. Zuk kristau izenaz aurkezten zara eta ez dago Kristorik zuregan. Emakume baten menpe zaude zuri orgone saltzeko zure landan ereiteko, mundu guztiaren zehar ereiteko.

Ez al duzue konprenitzen? Ez al dituzue irakurri Profezia Santuak? Gaixotasuna erakarri duzue zuengan, demonioak erakarri duzue zuengan, hau egitean, alienijenak erakarri dituzue zuengan. Ez arduratu, OVNIAK datozenean, haiek jakingo dute zu non zauden. Inputatua izango zara egin duzun guztiagatik.

Esatea edozer gauza aurre egin lezakeela demonio baten aurka, YAHUSHUA ha MASHIACHREN Izena eta Odolaz aparte, zu bene-bene-benetan itsua zaude eta zure belarriak bene-benetan gor daude. Bestela, kontrol mentala eta manipulazioa mentalezko espiritupean zaude, eta horrela zaude, Sherry Shriner eta Linda Newkirk jarraitzen badiezu.

Hedatuko ditugu eskutitzak heldu zaizkigunak ohartzen Linda Newkirki buruz. Emakume honek arriskutsua da, arriskutsua!

Berak jendea ditu datorrena bere egoitzara, berak esan ostean betoz, eta berak seguru mantenduko dituena. Giltzaz ixten ditu estalgune batean, berak lo gunea deitzen duena, eta gero berak ziurtatzen du atea ixtekoa kanpotik egotea, horrela bahitu ahal izateko.

Esaten ari natzaizu, aizue! Inputatuak egongo zarete. Esan nahi dut: zergatik da profeta hau jaiki behar duena eta jendea ohartu deabruzko etsai hauei buruz? Zergatik ni izan behar naiz? Eta zerrenda hain luzea da!

Rick Joyner eta mugimendua “Jainkoaren Agerizko Haurrak”. Zuek ezin duzue ezta hasi ere konprenitzen zergatik horren izena den “Hedadura Goizeko Izarra”. Bere buruari deitzen dio … Nor da goizeko izarra jausi zena zerutik? Norbaitek ulertzen al du hori luzifer zela? Ez al duzue konprenitzen “Jainkoaren Agerizko Haurrak” mugimendu hori zeri buruz den guztia? Haiek dekretatzen dute jainko direla, altu oihukatzen! Esnatu, aizue! Esnatu!

NI ANTZINAKO PROFETA BAT BEZALA NAIZ ETA KOKOTERAINO NAGO! KOKOTERAINO NAGO ERGELKERIAZ! KOKOTERAINO NAGO BELARRI GORRAZ! KOKOTERAINO NAGO BEGI ITSUAZ! EZKATAK EROR DAKIZKIZUEN BEGIETATIK ETA IKUS DEZAZUEN ZER GERTATZEN DEN! Eta hori da esan behar dudana Yom Kippur honetan.

Badakit YAHK mezua daukala agertzen hasi dela. Hasi nintzen hizkuntza Santuetan hitz egiten, baina hau EPAIKETA EGUNA DA ere. Hauxe da.

Gauza hauetako batzuk … gauza guztiak izendatu ditudanak, ez batzuk, esan ditudan guztiak, nire bihotzean ipiniak izan dira. YAHUVEH HASERRE DAGO. BERA HASERRE DAGO!

Non daude beste itzultzaileak deituak izan direnak Ministerio honen partaide izateko? Zergatik ez duzue eskaintzen zuen denbora? Jasotzen ditugu postak esanez: “Oi, deitua izan naiz zuen itzultzailea izateko, baina kostatuko zaizue “honenbeste” diru.” ZER? Guk ez dugu ezer kobratzen Profezia hauengatik ingelesez. Orduan, zergatik zuk, uste duzuna Ministerio hau egia hitz egiten duela, zergatik esango zenuke nik ordaindu behar dizuedala honenbeste diru?

Gure itzultzaileak gogor lan egiten dute. Egun osoko lana dute, halere, hainbeste denbora ematen diote hartzen Profezia Santuak eta Ministerio honetako mezuak hartzen, eta hizkuntza desberdin guzti hauetan jartzen. Ezin dizuet ezta hasi esaten zenbat jasaten duten hau egiteaz, zenbat denbora igarotzen duten hau egiteko, zenbat loaldi galtzen dituzten. Ezin dut ezta hasi ere.

Baina haien sariak jarraituko dizkiete zeruraino. Topo egingo dute arimekin, gu topo egingo dugun bezala, eta eskertuak izango dira zuzen, haiek gure alboan daudenean. Badakigu lur hau uzten dugunean, utziko dugula sari guztienetatik handiena: arimak eraman genituela YAHUSHUA ha MASHIACHRENGANA, Santutasuna predikatu dugula.

Hortaz, hori da esan behar dudana Yom Kippur honetan. Orain, ikusiko dut zer besterik daukan YAHUVEHK esateko nigandik, zeren hau dena, hau dena YAHREN bihotzean dago oraintxe bertan … hau dena.

YAHUSHUA itzultzear dago. Tribulazio Handia ia gure gainean dugu, eta ai zure zoritxarra hor zaudetena Jim Bramletten “5 Usoetan”. Jim Bramlett: arazo larrietan zaude. A zelako arazo larrietan zauden! YAHUVEHREN aurrean jaukitu behar duzu. Eta arduraduntzat hartua izango zara aldi bakoitzeko norbaitek zeharo irrikan zegoenean: “Hau da YAHUSHUA datorren eguna”, “hau da bahituraren eguna”.

Eta zuetariko bakoitzak 5 Uso Forumen hau egin duzuna Jim Bramlettekin batera, zuetariko guztiak esan duzuenak “Hau da eguna …”

Artzain hori … Zein da artzain horren izena, laztana?

[Niko:] F.M. Riley.

[Elisabeth:] Oi, F.M. Riley, zu, Bataiatzailea, zu. Benetan YAHUVEHREN aurrean jaukitu beharko duzu era handi-handian. Zuk, irakasten diezuna gizakiei bekatu egin dezaketela eta ez duela axola zer egiten duten, ez duela axola adulterioaren egintzan badaude ere, ez duela axola zer egiten duzun, nahiko dela … nahiko dela hau …

Begira, hau zure ebanjelioa da, ez Bibliako Ebanjelioa, F.M. Riley. YAHUVEH haserre baten aurrean jaukitu behar duzu. Aurkituko duzu. Aurkituko duzu, zeren, egin duzuna, zuk irakatsi diezu gizakiei bekatu egin dezaketela, eta haatik, oraindik bahituak izan eta zerura joan. “Ongi dago, salbamenaren otoitza esatearen baldintzapean soilik, ez axola, bizi zaitezte zoriontsu, bahitura datorrenean, ez zarete egongo Tribulazio Handian.”

F.M. Riley, ikusi zaitut 5 Usoan ematen datak, bata bestearen atzetik.

Marilyn Agee, badakit nor zaren. Zurekin hasi nintzen 1995ean. Gauza bera egin duzu zuk. “Hau da bahituraren urtea. Hau da hilabetea. Hau da Rosh Hashanah. Hau da Mendekoste eguna … ez dakit zeren zuk, Marilyn Agee eman dituzu hainbeste datak!

5 Usoan zuek guztiak hainbeste datak dituzue eta jendea hondaturik dago. Sinesten duten bakoitzean, batzuek salbu izango dira beldur direlako atzean uzteak izatearen, beraz, bizkor belaunikatu eta belauniko jausiko dira esanez: “Ez dut nahi atzean uztea izatea”.

F.M. Rileyk esan zuen “hau” da data. Jim Bramlettek esan zuen “hau” da data. Marilyn Ageek esan zuen “hau” da data. Horra, zuek guztiok inputatu bezala jaukitu beharko duzue, zeren arima baliotsu hauek, hori gertatzen zen bakoitzean, joan eta belaunikatu eta damutzen ziren YAHUSHUAREN aurrean, eta haien biziak BERARI ematen, eta gero eguna igaro … bahiturarik ez …

Zergatik arraio sinetsiko dute YAHUSHUA beste ezertarako, BERAK haien bekatuak barkatu dituela edo beste ezer, zuek gezurrak esan ondoren eta haiei bahitura faltsua promes egin? Zuek data zehatz bat promes egiten diezue. Eta ai zuen zoritxarra 5 usoetakoak! Egun honetan, YAHUVEHK denoi diotse 5 usoetan parte hartu duten guztiei.

Izen batzuk izendatuko ditut. Donna Cothran. Ez dakit zergatik, baina YAHK zure izena esaten du. Zuk Ministerio honen partaide zinen. Kemenezko berbak zeniostazen. Orain esertzen zara 5 usoan eta gezurrak sinesten dituzu. Orain parte hartzen duzu gezurretan eta arduraduntzat hartua izango zara. Ez dakit zergatik YAHK ipintzen dituen gizaki batzuk nigan [nire adimenean esateko] oraintxe bertan. Ez dut ulertzen baina entzungo duzu mezua. Guztiak, guztiak: 5 uso, kontuz 5 usoaz! Irrikan jartzen dizute kamusada handi baterako, eta HAIEK DENAK ARDURADUNTZAT HARTUAK IZANGO DIRA.

YAHUVEHK ez du hau hutsalki hartzen. BERAK ez du hau arinkeriaz hartzen, denon aurrean ipini eta esaten duzuenean “hau” da data. Ministerio honek ez du hori egiten.

Esan didate, ziurtasunez esan didate (eta YAHUVEHREN aurrean nago oraintxe bertan esaten dudanean, aingeruak, aingeru Santuak etorri ziren nigana esanez, haiek itzuliko zirela eta esango didatela data. Ez da ezer nire haragizkoa. Nik ikusi ditut, ukitu ditut haien hegalak. Nire testigantza hemen dago.

Badakit BERAK deitu nauela BERE Deialdiaren Neskasoa. Badakit, badakidala, jakin badakidala. Iseka egin nazakezue nahi beste, etsaiak. Ez da niretzat egin nuen izena. Hori hain tuntuna da! Baina badakit egon behar duela aldarrikatzailea egon behar duela hots egiten duena: “HORRA, SENARGAIA DATOR!” Eta badakit badakidala jakin badakit YAHUSHUAK niri esan didatena, gertatuko dela eta aingeru Santuak itzuliko dira. (Eta ni ez nabil jarraitzen besterik YAHK esan duena baizik: YAHUSHUA ITZULTZEAR DAGO ROSH HASHANAH FESTAN. IZANGO DA SABBATH BATEAN, ETA HANDIETSIA IZAN DADIN YAHUSHUA, EZ DUGU EGUZKIAREN EGUTEGIA JARRAITU BEHAR, BESTELA IZANGO LITZATEKE 2020AN! ESAN DIGUTE JARRAITZEKO ILARGIAREN EGUTEGIA (Zenbakiak 28:11a, 14b), YAHK hasieratik ezarri zuena).

Horrenbestez, gauza guzti hauek daude YAHREN bihotzean Yom Kippur honetan. Ez nekien izango nuela Yom Kippur mezua. Ez nekien ezer honetaz. Bakarrik hots egiten eta esaten nengoen: “Ez nuen profetarik izan behar, gauza beldurgarria da”, eta hurrengoa dakidana hizkuntzetan otoitz egiten nagoela da.

Orain, ikusiko dut ABBA YAHK zer daukan esateko. Hauxe, “Ai etsaien zoritxarra!” Ai, ai, ai, ai ABBA YAHUVEHREN etsaien zoritxarra! Kristautzat hartzen baduzu zure burua ere, ez baduzu harremana, maitekor, esaneko harremana YAHUSHUA ha MASHIACHREKIN, orduan, hauxe diotsut. (Edozeinek harrikatzen dabilena, edozeinek txarto berbetan eta gezurrak esaten Ministerio honi buruz dabilena oraintxe bertan, edonor, edonor, edonor gauza hauek egiten ari dena eta ez babesten Ministerio hau, ikusten duzuenean hau gertatzen eta ez sustatzen Ministerio hau eta ez guri kemena ematen): hauxe dakit, ABBA YAHK diola ZUEK EGOZGARRITZAT HARTUAK IZANGO ZARETELA.

Arduraduntzat hartuak izango zarete. GURE LAGUNTZAREN ESKARIEI JARAMONIK EGIN EZ DIZKIOZUEN BEZAINBESTE BIDER, RUACH HA KODESHEN BULTZAKADA SENTITU DITUZUEN BEZAINBESTE BIDER ESANEZ “BENETAN SUSTATU BEHARKO ZENUKE MINISTERIO HORI, GUTXI EDUKI ARREN, ZERBAIT EGIN BEHARKO ZENUKE MINISTERIO HORI LAGUNTZEKO”, ITZULTZAILEAK ZARETENAK, ENTZUN DITUZUEN BEZAINBESTE BIDER “EZAGUTZEN DUZU HIZKUNTZA NAHIKO ONDO. HAU EGITEKO GAUZA ZARA. HAU EGITERA DEITUA ZARA”, BAINA ZUEK HALERE ISILARAZTEN DITUZUE AHOTSAK …

HORI DA YAHUVEHK ETA YAHUSHUAK ESAN ZUTENA, HORRENBESTE BIDER HAIEK ESTALIKO DITUZTE HAIEN BELARRIAK ZUEK OTOITZ EGITEN DITUZUENEAN (Isaias 59:2). ZURE ESKUA GURI LAGUNTZETIK EUTSI DUZUEN BEZAINBESTE BIDER, DA HORRENBESTE BIDER YAHUVEHK EUTSIKO DUELA BERE ESKUA ZUEI LAGUNTZETIK. ETA ZUEK TRIBULAZIO HANDIAN EGONGO ZARETE.

Esan nahi dut… nahiago nuke orain jasatea eta YAHUSHUA ha MASHIACHREN benetako Emaztegaiak jasaten du oraingoz. Pertsegituak gaude. Baina Tribulazio Handian, ezin duzue imajinatu, ez duzue ideiarik ere zain daukazuen oinazeaz. Ez dakizue ondo! Eta jokatu dezakezue zuen eliza olgeta ttipiak, esan dezakezu: “Oi, baina kongregazio baten partaidea izan behar dut, eta domekazko eliza batera joan beharra dut, haiek niri inolako haragi espirituala elikatzen ez didaten arren, esne mezu berdina ekiten badiot entzuten arren, bekatuaren aurka predikatzen ez baduten arren. Joan beharra dut igandezko eliza honetara, begira, bestela, ez dudalako izango harremana Jainkoarekin. Beste jendearen menpean egon behar dut ziurtatzeko elizara noala, horrela ikus dezakete elizara noala.”

Begira, hori dena eliza olgeta da, ez da? Eserlekuen berogailua zara, ez da? Zuk, uste duzuna beste norbait eduki behar duzula zu santu mantentzeko, eliza behar duzula, artzaina behar duzula, ziurtatzeko santu mantentzen zarela, zu arazoetan zaude. ZUK EZ DUZU EZTA HARREMANA ERE YAHUSHUAREKIN ORDUAN. ZU ARAZO LARRIETAN ZAUDE.

Zer egingo duzu Tribulazio Handian, non bakarrik gobernuaren eliza egongo den hantxe? BAKARRIK PIZTIA GURTZEN DUTEN HORIEK, HAIEK DIRA BAKARRAK IZANGO DUTENAK ELIZA ALBOAN. Orain ezin duzula bizi elizarik gabe? Ezin duzula bakarrik ibili YAHUSHUAREKIN orain? Arazo larrietan zaude! “Oi, haurrideak izan behar ditut!”, eta nahiz eta ohartua zauden, oraindik ere beste elizaren bila zoaz.

Eta Tenplu Judu Mesianikoak … jendea ohartu beharra dut. Nire senarrari esan nion hau. Zama daukagu gure gain, zama berria gure gain eta hori hauxe da:

YAHUSHUAK ohartu du eliza antolatuei buruz. Baina orain, zeintzuk dira Babiloniako elizak? Zure artzainarengana zoaz eta zuek, esertzen zaretenak zuen eliza antolatuetan eta ohartu diezuenak eta esan diezue: “Begira, hau ez da benetako Sabbath”, baina zure artzainak laztandu dizu burua eta esan du: “ongi dago, edozein egun balio du” eta Eskritura hori Pablok hitz egin zuena hartu eta okertu dute behin eta berriro, berba hori etorri da esanez Pablok Juduei hitz egiten zien esan zuenean: “ez zaitzatela, beraz, inork gaitzets jaiegunaz,” baina behin eta berriro eta berriro, zuek onartu duzue gezur hori. Zuek sinisten duzue gezur hori. Zuek fio zarete artzain horretaz.

Baina orain, Judu Mesianikoak. Zuek atera duzue YAH izena YAHUSHUAREN Izenarengandik. Ipini duzue “Yes” izena hantxe. Zer da “Yes” bat? Aitaren Izena ez da “Yes”. Baina ABBA YAHUVEH Aitaren Izena ustez sartua dago BERE Seme Bakar-sorturikoaren Izenean eta deitzen da (Y-A-H) YAH.

Zenbat Tenplu Judu Mesianikoak jarraitzen dituzte erritual Ortodoxoak eta gizakiak egindako tradizioak? Zenbat daude erabat, erabat hain urruti aldentzen bide Judu Ortodoxoetan eta ibilbide legezaleetan? Ahazten zaie jendeari esatea, Yom Kippur egunean orain bezala, espiazioa daukagula gure bekatuengatik. Ez daukagu atsekabetu behar egun honetan. Lasaituak izan genezake jakinez: YAHUSHUA da gure MASHIACH. BERA da Odolezko Espiazio Perfektua. BERA da Odolezko Espiazio Perfektu Bakarra egina izan dena gure bekatuengatik. Barkatuak gaude. Gutariko horiek bene-benetan sinisten dugunok BERE Odol isuriaz Odol-garbituak garela, lasaitasuna dugu gaur; ez daukagu gure bularrak zertan jo behar esanez: “Oi, ai, ai, ai nire zoritxarra, bekataria naiz!”

No, aldi banaka eta guztietan egiten dugunean zerbait iraintzen duena gure ABBA YAHUVEH, aldi banaka eta guztietan bizkor esaten dugu: “Oi, YAHUSHUA, mesedez, barka zakizkigu! Ez dugu bekatua aldiz aurretik asmatzen. Ez dugu nahita bekaturik egiten. NAHITA BEKATU EGITEN DUZUENEAN, ARAZOAN ZAUDETE. YAHUSHUAREN Odolari iseka egiten diozue eta Bibliak dio: “Santu izan zaitezte ni Santu naizen bezala”. Beraz, ez zaitezte joan korrika edozein Tenplu Judu Mesianikora. Hobe duzue kontuz ibiltzea. Eta Rabbi deituriko hauetako batzuek ez dakite hoberik. Ez dute ulertzen. Irakatsiak izan ziren izena “Yeshua” zela, niri irakatsi zidanez bezala “Yeshua” zela hasieran. Ez nekien hoberik. Hortaz, esaiezue modu onean eta esaiezue zehatz-mehatz. Eta nahi baduzue haiei eskuratzea niri emandako Profezia bat, aurrera!

Baina ez harritu zuen aurpegietara itzultzen bazaizue, zeren rabbi deituriko hauek, haiek ez dute sinisten emakume batek agintaria izan litekeenik. (Aizue, Nikok eta nik aurkitu genuen hori modu latzean). [Hitza “aurkitu” faltan zegoen, lehenengo kopiatik].

Baina, badakizue zer? Nik ez diot inori rabbi deitzen. Nik RABBI BAT BAINO EZ DAUKAT eta BERE Izena da YAHUSHUA ha MASHIACH. BERA da GORENENA Abade Gorenen artean. BERA da Bakarra, Bakarra titulu hori merezi duena. Beraz, ohartzen dizuegu. Ohartzen dizuegu Tenplu Judu Mesianiko batera zoaztenean: ez espero, EZ espero aurkituko duzuenik aurkitzen duzuena Ministerio honetan, eta ez duzuenean aurkitzen, falta barik joan agintari horrengana eta falta barik abisatu. Ziurtatu aurkitzen duzuela, haiek bakarrik esaten dutenean: “Jainkoa, Jainkoa, Jainkoa,… “ zein Jainkoari zerbitzatzen dioten. (Nikok eta nik aurkitu genuen hau modu latzean ere. Gure testigantza honi buruz izango da argitaratua YAHREN denboran, beste denarekin bezala).

Beraz, hau da YAHUVEHK ipini duena nire bihotzean 2009ko Yom Kippur egun honetan.

Zein da gaurko data, laztana? Irailaren… ?

[Niko:] Gau honetan da 29a.

[Elisabeth:] Ongi, 29aren gaua da eta Europan gaude, eta Yom Kippur denboraldiaren hasiera da (iluntzean).

Orain, ABBA YAHUVEH, eskatzen dut, mezua emango duzu mesedez? ZUK hasi zinen mezu bat esaten eta gero, ZU hasi zinen niri esanarazten ibili naizen moduan. Barkamena eskatzen dizut iraindu badut inor. Gizaki batzuei kirten deitu diet, baina uste dut ZEUK ipini zenidan berba hori nire ahoan, haiek badirelako: haiek jokatzen dute ERGELKERIA ESPIRITUAZ gezurrak sinestean, dakitena egia dela ez babestean.

Eta orduan ABBA … [Elisabeth hasten da otoitz egiten Hizkuntza Santuetan]

KONTUZ DIKTADORE TOTALITARIOAREKIN AMERIKARA DATORRENA ETA MUNDURA

TOTALITARIANISMOREN DEFINIZIOA

Gobernu autokratiko modernoa. [gobernaria botere mugagabea izaten duena, despota bat] non Estatua sartzen den gizartearen alderdi guztietan, biztanleen eguneroko bizitza haien barne. Gobernu totalitarioak saiatzen da kontrolatzen, ez bakarrik arazo ekonomiko eta politikoak, baizik eta populazioaren jarrerak, baloreak eta sinesmenak, ezabatzen Estatua eta gizartearen arteko bereizmena. Biztanlearen betebeharra Estatuarekiko, bihurtzen da komunitatearen lehenengo arazoan, eta Estatuaren helburua da, dagoen gizartearen ordezkatzea gizarte perfektuaz.

Normalean totalitario bezala deskribatuak izan diren Estatuen artean:

Sobietar Batasuna Stalin menpean

Alemania nazia

Txinako Errepublika Popularra Mao menpean

Ipar Korea gaur egun.

TOTALITARIANISMOREN EZAUGARRIAK

Desberdintasun askoren artean gorabehera Estatu totalitarioen artean, hainbat ezaugarri dituzte baltzun, besteak beste, garrantzitsuenak hauek biak dira:

1. Ideologia bat dagoela biziaren alderdi guztiak gidatzen duena eta zehazten dituena bitartekoak azkeneko helburua lortzeko, eta

2. Alderdi bakarra masiboa, zeinen bitartez, jendea mobilizatzen dena indarra eta sustapena lortzeko. Alderdia zuzenduta dago, normalean, diktadore batengatik. Antzina, erromatar magistratua, izendatua Estatua gobernatzeko larrialdietan, erabilera modernoetan, gobernatzaile autokratiko edo absolutista bat, hartzen dituena botereak konstituziotik kanpo. 501 urtetik K.a. kargua kendu zen arte, 44 urtean K.a., Erromak izan zituen 88 diktadore.

Oro har, politikan parte hartzea, bereziki botoa, derrigorrezkoa da. Alderdiaren agintaritzak gobernuko sistemaren kontrolaren monopolioa mantentzen du, haren barne, sistema politikoa, militarra, komunikazioak, ekonomia eta heziketa. Desadostasuna desagerrarazten da sistematikoki eta herria izuturik bizi da polizia sekreturen menpe. Autokraziak aro desberdinetan zehar saiatu dira haien manupekoen bizitzen kontrola egiten, erabilgarri dagoen edozein modutan, polizia sekretua eta indar militarraren erabileraz ere. Halere, BAKARRIK GAUR EGUNGO TEKNOLOGIAZ, GOBERNUEK LORTU DITUZTE BITARTEKARIAK GIZARTEA KONTROLATZEKO. Horrenbestez, totalitarismoa da, historikoki, oraintsuko gertaera.

2009KO ABENDUAREN 5A

2009ko abenduaren 5ean, YAHUVEHK Elisabethekin berbetan zegoen bera lo zegoenean eta BERAK zioen:

Diktadura Totalitarioa, Diktadura Totalitarioa, Diktadura Totalitarioa. Elisabeth, ohartu iezaiezu. Estatu Batuetako Presidentea deitua izatea arazten duena nahi du Amerika gobernatua izan dadin Diktadura Totalitario batengatik. Osakidetzako harrera onena izango da bakarrik aberatsentzat. Bakarrik egongo dira giza mota bi:

1. Aberatsak eta klase ertaintzat harturiko horiek. Klase ertainak zerbitzatuko dio aberatsei, eta

2. Txiroak arian-arian desagerraraziak izango dira,

a. Derrigorrezko txertaketak

b. Abortu ezinbestekoak eta

c. Osakidetzako asistentziaren ezeztapenaren medioz.

Gobernuak kontrolatuko du dena eta erabakiko du nor biziko den eta nor hilko.

PROFEZIA 115

Elisabeth, ez gero atrebitu! Ez gero atrebitu! Ez zaitez atrebitu barkamena eskatzen hitz egindako Berba batengatik, zeren Berba bakoitza NIK ipini nuen zure ahoan!

Liburu bat argitaratu dezazun agindu dizut Profeziekin haietan. Agindu dizut argitaratu dezazun liburu bat RUACH ha KODESH nor den buruz, sekretuan NIK eman nizun errebelazioa. Baina behin eta berriro, gauzak geroratu dira oraino ere.

Oraingoz, agindu berri bat ematen dizut: gauza hauek hedatu behar dira orain audioan. Hau da modu azkarrena herriari helarazteko, denbora laburra baita eta NIRE herria infernuratzen da ezagueraren gabeziagatik (Oseas 4:6), NIK inpartitu dudanaren ezagueraren falta, NIK hitz egin dizkizuedan mezu Profetiko Santuetan. Berehalako eginbeharra dago, Tribulazio Handia orain arnaska dabil gure eztarrietatik behera.

NIK, YAHUVEHK, iluntze hau begiratzen dut, begiratzen nuen bezala beste egutegi bat gordetzen zituenak [Egutegi Tradizionala Judua]. Haiek beste data dute baina mezu hau ez dago beranduegi. Saiatzen naiz esaten ezagutzen ditudala beraien bihotzak. Oraindik barau egiten dute NIRE aurrean. Oraindik aiots egiten dute haien bekatuengatik eta ohartzen diet: Hurbildu zaitezte YAHUSHUARENGANA sekula baino gehiago.

Zeren total…

[Elisabethek ezin du ahoskatu hitza. Berak dio: “Oi, Aita ABBA YAHUVEH…”]

Diktadura “totarianoa” Total…

[Niko] Totalitarioa

Diktadura totalitarioa

[Elisabeth: “entzun dezaket berba baina zaila da esatea”.]

… mundu osoa hartzen saiatzen dena. Badakite lortzen badute Amerikan, mundu osoa okupatuko duela. Kontuz “tolt”…

[Elisabeth: lagundu zakizkit, laztana]

[Niko] Totalitarioa

Kontuz Diktadore Totalitario honekin, zeren ez dizute emango aukerarik. Kentzen dizute adierazpen-askatasuna. Kentzen dizkizute hedabideak egia irakatsiko lukeenak. Bozatuko dute egiazko albisteen kazetariak abisatu nahi dutenak gobernuak zertan ari diren. Zentsuratuko dute idazten den guztia.

Amerika, Estatu Batuetako Presidente bat daukazu zeinen umanta da Hitler. Botere berdinaren bila dabil. Konplexu mesianiko (MESIAS) bera dauka, berak bere burua Mesiastzat hartzen du. Diktadore Totalitarioa da bere bihotzean. Aldaketa promes egin zizuen, hori da aurkeztu zen estakuruaz. NIK ohartu nizuen Profezia Santuen bidez, aldaketa ez zela onerako izango baizik eta txarrerako.

Orain beheratzen dituzue buruak eta astintzen dituzue zeuen buruak harriduraz, profetizatu dudana gertatu delako, eta orain DAUKAZUE SEKULA PRESIDENTE IZENDATUA IZAN DEN PRESIDENTERIK TXARRENA. NIK ez nuen hortxe ipini. Zuen hautaketa izan zen. NIK, YAHUVEHK, bakarrik baimendu nuen. Zeren zuetariko horiek hari botoa eman zeniotenak, beheratu zuen buruak lotsaren-lotsaz, NIK erruduntzat hartzen zaituztet, hitz egiten ez baduzue eta errieta egiten ez baduzue egin duzunari eta txarkeria hasi baino ez du egin.

Amerika ez da jada aske eta ausarten nazioa gehiago. Ez dago gauza bat ere amore eman duzuen bekatutzat [orain] legeztatua ez dena. Beste garai batean, moralitatearen alde jarri zineten. Beste garai batean, errieta egin zenieten beste nazioei torturatzen zutenak. Orain, zuek zarete torturatzaileak. Beste garai batean, bete zenuten Genevako Konbentzioa. Orain iseka egiten diozue. Edozer gauza onesten da Amerikan. Munduak Amerikari begiratzen dio eta behatzen du beraien begien aurrean, nola baketsu manifestatzen diren horiek, kolpekatuak eta espetxeratuak diren, nola BARACK HUSSEIN OBAMAK JARRAITZEN DUEN AGENDA SOZIALISTA BAT, non Amerikan, beste garai batean jarri zen sozialismo, komunismoaren aurka. Orain, sorbaldak altxatzen dituen presidentea daukate esanez: “Hortaz, zer dauka txarrik komunismoa?”

Oi, Amerika, zeuk egin duzuna! Zure lehenengo arbasoak negar egingo lukete horregatik! Hain sutsuki borrokatu zenuen askatasuna lortzearren, baimendu zenuen gutxiengo batek kendu zekizun. Zuen haurrak orain doktrinatuak daude homosexualen bizimoduak onar dezaten ikastoletan, eta irakasten zaie: “zer dauka txarrik?” Zuen haurrei orain irakasten zaie ikastetxeetan ez dela existitzen Sortzaile halakorik ezer, dena eboluzioa zela.

NIK ohartu nizuen Profeta Santu honen bitartez: “ATERA ZUEN HAURRAK ANTIKRISTOREN GOTORLEKUETATIK!” [Eskolak] Orain dela zenbat urte? Zeren NIK ez dut ezer egiten errebelatu barik lehenik Profetei. NIK ohartzen dut Epaiketak etorri aurretik.

KANADA

Abisatu nizun, Kanada, ez joan zure aizta Amerikaren pausoen atzetik, eta orain zabiltzate biak batera.

Hauek dira esateko ditudan Berbak Yom Kippur honetan. Ikusiko dituzu gauzak, nahiago zenituzkeenak ez ikustea; entzungo dituzu gauzak, ezingo dituzunak sinetsi, satanasen zerbitzariak orain nagusitu baitira. Ez dago elizarik, ez dago erakunderik, ez dago lanposturik, ez dago sinagogarik, ez dago gobernurik, non ez diren aurkitzen satanasen zerbitzariak.

Ikastetxeak orain, eskolatzen dituzte umeak eta diotsete ez dagoela moralitatea halakorik. A zelako egun tristea, gehiago jaiki ez zitezen eta babestu dakitena egia dela! Ministerio hau da ahotsa basamortuan bezalaxe. Profeta Santu honek da emakume bat basamortuan bezala eta berak hots egiten dizue: “Damutu zaitezte, oraindik denbora dagoen artean”.

Berriro diot, Tribulazio Handia, Larritasun Eguna Jakobentzat arnaska zuen eztarrietatik beherantz dago, eta, zenbat oharkabeak dira honetaz! Bizitzen duzue zeuen bizitzak betiko biziko bazinete bezala. Egiten dituzue plangintzak hain urruti hainbat urte aurretik, baina, ez naiz NI bakarra konta ditzakeena zuen egunak? Aurrezten duzue erretiro batentzat ez dena etorriko. Zergatik ez duzue inbertitzen Zeruko Erreinuan? Ez al dakizue hori dena gauza bakarra iraungo duena? [Bakarrik] egin zenutena NI, YAHUVEHRENTZAT, eta handiesten NIRE Seme YAHUSHUA ha MASHIACHREN Izena [iraungo du].

BADAGO JADA GOSETIA, MUNDU GUZTIAREN ZEHAR SAKABANATUA DAGO. GOSETIA DA NIRE BENETAKO HITZENA (Amos 8:11).

AMOS 8:11

Honela dio Jainko Jaunak: Hara, badatoz egunak lurrera gosea bidaliko dut, ez ogi-gosea, eta ez ur-egarria, Jaunaren hitza entzuteko gose-egarria baizik.

Zein gutxik dakiten NI nor naizen! Zein gutxik ulertzen duten zergatik YAHUSHUA etorri zen, nor den YAHUSHUA! Zein gutxik sinesten duten prezio bat ordaindu behar dagoela fedegabekeriagatik! Otoitz hutsala esatea baino gehiago da. Zure bizitza bizitzea, ekintzak eta fedea ipintzea otoitz horren atzean (Santiago 1:22).

SANTIAGO 1:22

Bete ezazu mezua, eta ez entzun bakarrik, zeuen buruak engainatuz.

Zenbat eliza gutxi jartzen dira bekatuaren aurka! Zein gutxik aldezten duten lagun hurkoa Epaitegira eramaten zaionean ikastetxe batean otoitz egin duelako! Zergatik ez ziren altxatu eliza guztiak eta bi gizon hauek babestu?

Jatetxe baten zerbitzaria ikusten duzuenean, bere fedearen sinboloa eramatea ahal ez duela, gurutzea dena, ikusten dituzuenean gurutzeak nahitaez kenduak erietxeetatik, zuek, kristau elizak aitortzen zaretenak, zergatik geratu zineten isilik?

Orain diozue ABBA YAHUVEH, nola baimendu zenezake gure askatasunak kendu diezazkiguten? Zergatik kendu digute erlijio eta adierazpen-askatasuna?

NIK diotsuet egun honetan: Zer egin zenuen harekin? Nola borrokatu zenuten harengatik? Zer egiten duzue orain? Zergatik ez zaudete zuek denok zerbait egiten? Ministerio honek bere zatia egiten du. Galdetu NIRI eta esango dizuet nola egin zuen zatia. Abortuak hain arrunt dira gaur egun, neska batek izan ditzakeela gurasoen baimenik gabe. Zer egingo zenuke honi buruz? Egin zenuen zerbait?

Zer egin zenuten protestatzeko sexu bereko ezkontzen aurka? Zer egin zenuten nazio hau blaitzen duen homosexualitatea gelditzeko? Irtenbiderik hartu zenuen? Babestu eta esan zenuen ABBA YAHK egin zituela gizon bat eta emakume bat helburu batentzat? Haurtxoak homosexualei ematen dizkie. Legearen behean adoptatu ditzakete. Bekatua legeztatua izan da.

Imajinatu nola izango den hurrengo belaunaldia. (2 Timoteo 3:1-5)

2 TIMOTEO 3:1-5

Jakin behar duzu azken egunetan une latzak izango direla. Izan ere, gizakiak berekoi, diruzale, harro eta handiputz izango dira; biraolari, gurasoentzat errebelde, esker txarreko eta erlijioaren aurkako; bihotz-gogor, anker, gaizki esale, lizun, basati eta onaren etsai; traidore, ausartegi eta itsu, Jainkoaren baino atseginen maitaleago. Itxuraz erlijiozale agertuko dira, baina ukatu egingo dute erlijioaren benetako indarra. Alde egizu horrelakoengandik!

Moralitategabeak, Jainkoaren beste ezagutza barik gobernua ez dena [Jainko bezala]. Dena balio du ongi sentiarazten badizu.

Hezigabeak, zeren gurasoei debekatzen zaie haiek diziplinatzea. Imajinatu infernurako ibilbidea, are zabalago eta nasaiagoa orain dena baino. Hau da profetizatzen dudana gertatuko dela Deialdiaren Neskaso honetatik.

Gosetea dator Amos 8:11 antzekoa. Zuek ahituak egon zaretenez NIRE Berbarengatik, hauxe diotsuet orain: PRESTATU ZAITEZTE DATOZEN EGUNETARAKO. Nola presta naiteke, diozue? Elikatu, elikatu zaitezte NIRE Egiaz. Ikasi nor garen NI eta YAHUSHUA eta RUACH ha KODESH. Elikatu zuen arima. Ez segurutzat jo Berba Santua. Elikatu zaitezte Profezia Santuekin NIK argitaratu ditudanak Zerbitzari honen bitartez, zeren Berba bakoitza egia da. Jakingo duzue egin behar duzuena. Moisesen egunetan bezala, horrela izango da berriro, baina NIK [ez] dizuet utziko itxaropenik gabe.

Itxaropena ematen dizuet orain. Datozen izurriak ez dira zuentzat, zeren zuek ipini dituzue Odolaren seinalea zuen ateburu eta ate-alboetan. Estaltzen dizue. YAHUSHUA ha MASHIACHREN Odola da, NI, YAHUVEHREN Seme Bakar-sorturikoa. Paganoak ilunpean ibiliko diren artean, zuek ibiliko zarete NIRE argi gidatzailean, betiko argi bakarra YAHUSHUA dena, zuen MASHIACH. NIK, YAHUVEHK, mana lurrean ipintzen dudan artean (Irteera 16), ez zalantzatu (Santiago 1:6-7) berriro egingo dudala zuentzat. NIRE zeruko mana jaten duzuen artean orain, ez zalantzatu elikatuko zaituztedala, haitza batek ura bota zuen bezain ziur Moises kolpekatu zuenean, NIK Ur Bizia isuriko diedan bezain ziur jasotzen duten horiei (Zenbakiak 20). NIK hornituko dut ura zuentzat, ez dagoela ezer dirudienean.

Xadrak, Mexak eta Abednego labe sutsura jaurtiak izan ziren bezain ziur, laugarren gizona agertu zela bezain ziur eta sugarren artean ibili zen haiekin batera, eta haiek ez ziren erreak izan eta askatuak izan ziren eta aske irten ziren, denak ikusi ahal zuten ez zeukatela ke kiratsik eta beraien loturak (Elisabeth, ikuskari batean ikusi zuen suzko ezpata bat loturak ebakitzen) ebakiak ziren artean, denak oihukatu zuten: Nor da laugarren gizona ibili zena sugar horretan (Daniel 3)?

Benetan diotsuet: YAHUSHUA ha MASHIACH zen eta BERAK orduan egin zuena, BERAK egingo du berriro zuentzat, santutasun eta obedientzian bazabiltzate NI, YAHUVEHRI eta egunero barkamena eskatzen baduzue zuen bekatuengatik YAHUSHUA zuen MASHIACHREN Izenean.

IKUSEZINA

NIK eragingo dut zuek ikusezinak izan zaitezten (Salmo 27:5).

SALMO 27:5

Bere aterpean gordeko nau zoritxar garaian, bere etxolako txokoan ezkutatuko, bere harkaitz gainera jasoko.

NIK nahastuko ditut nazioen gobernuak. NIRE bideetatik ibili, eta Yom Kippur egun honetan, konturatu zaitezte denak bekatu egin dutela eta NIRE Aintza haiengandik aldendu egin zela, zeren bat baino ez dago perfektua lur honetan ibili zena eta da YAHUSHUA ha MASHIACH, NIRE Seme Bakar-sorturikoa.

Beraz, negar egitea nahi baduzue, egizue negar etorriko denagatik. Egizu ahal duzun guztia salbu ez diren horiei, hots egin ez dutenak YAHUSHUA ha MASHIACHREN Izenean. Negar egizue jasan behar dutenagatik. Diotsuet IKUSTEN DUZUENEAN DIKTADURA TOTALITARIOA EZARTZEN DENA AMERIKAN, HORREK ADIERAZTEN DU ZEIN HURBIL DAGOEN TRIBULAZIO HANDIA ZUEN GAIN.

Errieta egizue gezurtiei, errieta egizue izen onaren kentzaileei. JAIKI ETA BABESTU MINISTERIO HAU JARRAITU NAHI BADUZUE NIGANDIK MEZU SANTUAK ENTZUTEN. LAGUNDU AHAL DUZUENEAN. Elikatu ahal duzuenean. Eskaini kemenezko berba bat, baina ipini egintzak zuen berben atzean (Santiago 2:14-15). Lagundu zama altxatzen, zamak handiak baitira. Ez izan gehiago beldur NIRE Berbak partekatzeko. NIK ipini nuen zuen bihotzean ohartzea ahal duzuen artean. Protestatu ahal duzuen artean.

Ai zure zoritxarra, Amerika, zeren SEINALEA ZARA, ZEIN HURBIL DAGOEN LARRITASUN DENBORALDIA JAKOBENTZAT! Zu erlojua zara, zeinekin NIK egokitu dut NIRE eskumuturreko erlojua [Israel], munduak behatzen duen artean eta behatu nola hiltzen diren zuen askatasunak. Ohartuak izan zineten. Ohartuak izan zineten, zeren NIK lehenik bidali nuen Profeta Santu hau Amerikari ohartzeko. Baina ezeztatzen dutenean entzutea, eta artzain gehienak hitzak mespretxatzen dituzte faltsuak bezala esanez: “Amerika beti biziko da. Amerika nazio handia da. Gu gure Presidentearen alde egin behar dugu, nazioaren legeen menpe egon behar gara, nahiz eta Eskritura Santuen aurka joaten diren ere.”

NIK esan nion NIRE Profeta Santuari: Amerikak ez du entzungo. Eta aldiz, NIK agindu nion bihoa eta deitu nion izateko Profeta bat nazioetarako. Erlojuak tik-tak egiten du, bereziki ikusten duzuenean Osakidetza zeinen gain borrokatzen ari dena. Lege proiektu hau EZ DA BIZITZARI BURUZKOA, Lege proiektu hau HERIOTZARI BURUZKOA DA. NOR BIZIKO DEN ETA NOR HILKO DEN. NORK IZANGO DUEN AUKERA MEDIKUENA ETA NORK EZ, NORTZUK DIREN KRISTAU BERJAIOAK YAHUSHUARI JARRAITZEN DABILTZANAK, HAIEK DITUZTE ZUEN IZENAK, HAIEK BADAKITE NOR ZARETEN ZUEK.

Jasoko dituzue Osakidetzako harrera ez duzuena nahi, protestatzen ez baduzue orain, eta behintzat, eman botoa zeruan. Baina NIK daukat Bide bat. NIK beti hornitzen dut Bide bat NIRE benetako haurrentzat. Badago ihesbide bat, baina ez dut errebelatzen orain.

SUKKOT

Ez ahaztu Sukkot datorrela. Egizue ahal duzuen guztia gordetzearren. Ezin baduzue besterik egin, LO EGIZUE BEHEGAINEAN, ETA EGIZUE KANPADENDA IZARA BATEKIN. NIK ezagutzen dut zuen bihotza. Badakit zer egin dezakezuen eta ohoratuko dut eta bedeinkatuko zaituztet.

Hau egun ainubea da, ospela. Hain gutxik aitortzen naute eta behintzat otoitz egin! Beste egutegian egokitzen badute denbora ere [Egutegi Tradizionala Judua] Yom Kippur egunarentzat, zein gutxiri axola izan zaien! Zein gutxiri axola izan zaien! Zein gutxik makurtu zituzten haien buruak!

Eta eliza kristauenetan, zein gutxik irakatsi zuten zer den Yom Kippur!! Baina hori zuen erantzukizuna da. Eliza kristaua bazarete, eliza antolatuaren zatia, zuen erantzukizuna da haiei jakinaraztea. Artzainak errieta egiten badizue, badakizue orduan, joateko garaia dela, eta “Ikabod” idatziko dut elizako ate horretan. Hauexek dira berba laiotzak esan behar ditudanak.

Itxaropena! YAHUSHUA ha MASHIACH, NIRE Bakar-sorturiko Semeari jarraitzen dioten NIRE benetako Santuentzat, eta bihozmina eta hagin karraskak ezeztatu duten haientzat isuritako Odola Kalbarioan.

Beraz, egokitu zuen erlojuak eta begiratu Amerikari, eta jakingo duzue noiz ikusten dituzuenean desagertzen askatasun guztiak: TRIBULAZIO HANDIA HASTEN DA ASKATASUNETAKO AZKENA DOANEAN.

NIK, YAHUVEHK, hitz egin dut.

Horrela mintzatu dut, horrela idatzi dut, 2009ko irailaren 29an, gaueko 11etan. Alaba, Gerlaria, YAHUSHUA ha MASHIACHREN Emaztegaia, Apostolu Elisabeth S. Elijah Nikomia.

2009KO URRIAREN 12A

Niko, atsegin zait egin duzun lana.

Hauxe diotsut, Elisabeth: Badakit eginarazten dizudana egin dezazun sentitu eragiten dizu zaurkorragoa, zeren diozu sentitzen zarela biluzik egongo bazina bezala munduaren aurrean, ikusi eta entzun ahal dezaten zure ahotsaren emozioa. Erregutu duzu eta arren egin duzu ez baitzekiten NIK esango nizuela hedatu dezazun hau munduaren aurrean, ikus ahal dezaten zure bihotza, ikus ahal dezaten nola dardaratzen duzun ikaraz NIK esaten dudan Berba bakoitzarengatik. Ministerio hau maite dutela dioten horientzat eta, ordea, ez dute inoiz ezta atzamarra altxatzen ere, teklatuan zuri kementzeko, hauxe diotsuet, esan dudan bezala, da NI, zuen ABBA YAHUVEHK, ipini zuena izen bakoitza zure bihotzean esateko.

Agindu berri bat ematen dizuet. Niko, Epaiketa ugariago metatuko da NIRE etsai hauen gain eta edozeinen gain Ministerio hau erasotzen duena, NIRE etsaia da, zeren, zenbat bider eta zenbat modura esan behar dut?

Ministerio honen izenak dio norena den eta dagokio Alef eta Tav eta RUACH ha KODESHI. Beraz, erasotzen dizutenean, Elisabeth, hobe duzu hau jakin dezazun: ez dute erasotzen emakume apal bat soilik, erasotzen dute EGUNEZ ADINEKOARI, BETIKOTASUNEKOA, denaren SORTZAILEA.

YAHUSHUARI erasotzen diote, NIRE Seme Bakar-sorturikoa eta ausartzen dira izena kristau erabiltzera. Ausartzen dira Jesu Kristo Izena erabiltzera eta, aldi berean, zuri erasotzera. Jaukitu beharko dute gezur izen on kentzaile bakoitzagatik, eta zuek denok alboratu zaretenak eta ez duzuenak ezer egin, eta halere, ezagutzen duzue egia hitz egiten dela Ministerio honetatik, haatik, ez duzue ezer egin babestearren, ez duzue ezer egin laguntzearren, eta ez dut esan nahi oso leialak direnak, ematen dituztenak haien otoitzen denbora, kemena eta dirua. Badakizue esan dudala bedeinkatuko natzaizuela hiru bider gehiago, baizik eta hitz egiten ari naiz gehiengo isilari hona datorrena eta badakite aurki dezaketela haragi espirituala jateko, zeruko errebelazio berriak, eta bueltatzen dira haien eliza antolatuetara eta eserlekuen berogailuak dira, eta ipintzen dute haien eskaintza eskaintzen tokian denak ikus dezaten, zeren, izan ere, diote, ez al da dohain internet? Ostera, NIK eraiki dut Tenplu hau munduaren aurrean paretarik gabe.

Beraz, NIRE seme maite Niko, beste agindua ematen dizut orain. Nahi dut ikus dezaten difamatzen dutenaren aurpegia. Ipini argazki txikia. Horrela, haren ahotsa entzuten duten artean, beste erremediorik ez dute izango bere aurpegia behatzea baino. Zenbat epaiketa gehiago jarriko dut haiengan, ezeztatzen duten horiengan damutzera! Eta Elisabeth, hauxe ziurtatzen dizut: ezta malko bat ere isuri duzuna ez da alferrik jausi. Badakit egiten duzula ahal duzun hoberena ministratzeko NIRE ardi eta bildotsak. Ezagutzen dut agintaritza eta taldea elkarrekin ipini dudana. Itzultzaile bakoitza atzamarrez hautatu dut, eta NIRI obedientzian dabiltzan artean Santutasunean, jarraituko diet erabiltzen bedeinkazioa bezala, eta bedeinkatuko diet bedeinkazio hori izateagatik haiek guztientzat. Asko sakrifikatzen dute, dena maitasunaren izenean.

KATHRYNYAH – ADAM – STEPHEN

Ongi egina, ENE semea. Ongi egina, a zelako borroka izan den! Beste Profezia bat daukazu oraindik bidean, ez aipatzearren Elisabethen bihotzean jarri dudana, baina ongi egina, ENE haurra. Ongi egina, Kathrynyah. Ongi egina, Adam. Ongi egina, Stephen. Eman dizkizuet ardiak eta bildotsak, mirotz berriak zaintzeko betebeharrak, eta Elisabeth, zuk bakoitza elikatzen saiatzen zara, eta diot, eta ABBA YAHUVEH naiz: NIRE Seme YAHUSHUA, zuen MASHIACH aintzatua da, maite dituzuelako asko denoi eta bakoitzari NIK bidaltzen dudana zuengana. Maitatzen duzue, aholkatu, errieta egin, premiazkoa denaren arabera. Eta NEUK diot: “Ongi egina”.

Zuek, Profezia hauek itzultzen dituzuenok, eta egun osorako lanak dituzue, halere, eman dizuedan lana ipintzen duzue beste edozein gauza baino lehenago, NIK diot: “Ongi egina”. Handiak dira zuen sariak.

Zuek, Bitartekaritza Otoitz Gerlariak zaretenak, YAHUSHUAREN Demonioen Zapaltzaileak, ematen duzue egunero ordubete gutxienez. Lehenengo lerroan zaudetenak zarete, arrailduran zaudetenak eta diozue: “Gure artetik igaro beharko duzue Ministerio honen agintaritza atzemateko.” Eta NIK diot: “Ongi egina”. Badakizue nortzuk zareten.

Inork ez zizuen promes egin inoiz erraza izango zenik. Promes egin zizuten bakarra da merezi duela. Bere gurutzea hartzen duten guztiak, eta YAHUSHUA, zuen MASHIACHRI jarraitu, pertsegituak direnak BERE Izenarengatik, pertsegituak direnak ezeztatzen direlako bekatuari amore ematera, ongi egina. NIRE maiteak zarete. Eta egun batean jarriko zarete YAHUVEH Beraren Tronuaren aurrean, eta eskuratuko dizuete zuen sariak eta entzungo didazue esaten “Ongi egina”. Bedeinkazioa izan zara Ministerio honentzat, zure dirua partekatu duzu ere, ezin duzue, ezta hasi ere, konprenitzen zain dauzkadan sariak, zeren partekatuko duzue Profeta honek hitz egiten duena partekatuko dituen sari bakoitza. Bere alboan ipiniko zarete, bedeinkazioa izan diren guztiak, egia hau babestu duten guztiak, gezurtiei eta gezurrei errieta egin dizkieten guztiak, NIK, ABBA YAHUVEHK, diot: “Ongi egina”.

Beraz, hauexek dira gehitu ditudan Berbak. Niko, zeuk uste zenuen finitua zinela. Baina NIK, ABBA YAHUVEHK denbora izan behar nuen esateko “Ongi egina, ENE seme leiala.”

Berbaren amaiera

KATHRYNYAHREN IKUSKARIA

Berba hau hitz egina izaten zen artean, Kathrynyahk behatu zuen Txapela Orlegizko Soldaduen ikuskari bat. Hauexek ziren soldadu amerikar onenak eta YAHUVEHK errebelatu zitzaion Elisabethi haiek zirela YAHUSHUAREN Demonioen Zapaltzaileak.