PROFEZIA 114

ZELANDA BERRIKO HAURTXOA BERPIZTU ZEN HILEN ARTETIK

IDATZIA/MINTZATUA RUACH HA KODESHEN GANTZUDURAPEAN
APOSTOLU Elisabeth (Elisheva) Sherrie ElijahREN BITARTEZ
2009KO IRAILAREN 18AN JASOTA
2009KO IRAILAREN 27AN PLAZARATUA


2 KRONIKAK 36:16
Baina haiek Jainkoaren mezulariei iseka egin, beraien esanak gutxietsi eta barre egiten zieten profetei. Jaunak bere herriaren kontra zuen haserrea gainez egiteraino handitu zen eta ez zen salbabiderik izan.

EZ DAUKA EZ GIZONEZKOEN EZ ANDRAZKOEN IZENIK
Aspaldi ohartu nizun, Elisabeth, Ministerio honi ez ipintzeko ez gizonezkoen ez andrazkoen izenik, Ministeriorik egon aurretik ere. Zure espirituan ipini nuen, honako ezer ere ez luke izango egina zure eskuz, honako ezer ere ez luke izango egina zure ahoz. YAHUVEHREN ahotik jaio zen. YAHUSHUA zuen MASHIACHREN ahotik jaio zen. RUACH ha KODESHEN ahotik, zuen IMMAYAHREN ahotik jaio zen. Zure eskuz izango balitz, aspaldidanik lur jota egongo litzateke. Aintza Shkhinyahren haizeari esker lur guztian zehar putz egiten dabilena, haize Santua suspertzekoa. Ez da zure arnasagatik, bestela behea jota egongo zinateke.

ISAIAS 42:8
NI naiz Jauna, horixe dut Izena: ez diot NIRE ospea inori utziko, ez NIRI zor zaidan gorespena idolei emango.

* * * * * * *

AZALPENA

Hau azalpena laburra da, Berba Profetiko honetan aipaturiko gizakiei buruz.

2007an izan zen, uste dut. Lea izeneko emakume batek, nirekin harremanetan jarri zen Zeelanda Berritik. Berak kontatu zuen nola testigantza hartu zuen ihaurri zituen profezia guztiena, benetako Sabbath zapatuarena ere. Bere senarra, Osana izenekoa, artzaina zen, Jainkoaren Batzarrak elizakoa, domeketan gurtzen zuena.

Leak aurre egin zitzaion bere senarra Osanari, berak ikasi zituen egiekin Ministerio honetatik. Osanak ukatu zituen egia hauek eta Leari isilarazi zitzaion. Leak utzi zuen bere gizona eta emakumeentzako gotorleku batera joan zen, eta Osanak aurkitu zion gotorlekuan, eta hara joan zen eta mehatxu egin Lea hiltzeko. Leak ez zuen amore ematen berak bazekiena egia zela. Unetxo baten ostean, Osanak ikusi zuen nola bere emazteak egia babesten zuen eta gizonak hartu zuen erabakia Leak ikasi zituen egiak berak ere jarraitzea.

YAHUVEHK eman zion Osanari kemengarri berba ugari Osana laguntzeko altxatzen, esperientzia honen ondoren, zeren Leak bakarrik suntsitzea nahi zuen. YAHUVEHK aldatu zuen Osanaren izena ere David izenera eta zioen deialdia zuela David batena bezala eta Goliaten hiltzailea izan behar zuela. Gauzak ikusgarri ziruditen familiarekin, edo horrela uste genuen, baina gauzak ez zihoazen hain ongi. YAHUVEHK profetizatu zuen nire bitartez garai hartan, Ministerio honen sukurtsala zegoela Zelanda Berrian, eta eraikin fisiko bat egongo zela jendea etor dadin gurtzera. Denok uste genuen gidariak izango zirela David eta Lea. Izan ere, haiek alokatu zuten eraikin ttipi bat eta hasi ziren Sabbath zerbitzuak ospatzen familia guztiarekin, eta gutxi batzuk batu zitzaizkien. Gauzak ondo zihoazela ziruditen, uste genuen.

Bi pertsona zeuden David eta Learen familiarekin bizi zirenak garai hartan, andre gazte bat eta gizona. Bazeuden ere Moera, Learen aizta, bere senarra Sam eta haien seme-alabak haiekin ere bizi ziren. Eta Learen ama eta aita bertan ere bizi ziren. Haiekin telefonoz berba egin genuen eta guzti haiek batzen ziren telefonoaren inguruan eta entzuten ziguten Niko eta niri hitz egiten. Eta guzti haiek oso pozik zeuden guri berbetan entzuteaz deitzen genuenean. Haien arazoak zituen, familia guztiak bezala, eta kontatzen ziguten eta otoitz egiten genuen haiengatik. Eta jasotzen genuenean berba bat haientzat YAHUVEHRENA edo YAHUSHUARENA, esaten genien. Hementxe hasi ziren gauzak malda behera joaten. Lea hainbat bider errieta egina izan izen baina berak ez zituen jasotzen errieta gehienak YAHUVEH eta YAHUSHUARENGANDIK zetozenak. Nik akatsa egin nuen Learekin hitz egiten hasi nintzenean, berak ordezkatzen zidala Zelanda Berrian esateaz, ni ezin nuelako han egon. Ongi, aurkitu nuen burura igo zitzaiola eta sartu zitzaiola harrokeria espiritua.

Gau batean, gehiago barik, jaso genuen Daviden deia eta zioen Leak bota zuela etxetik, eta Lea zegoela orain gizon honekin haiekin bizi zena. Lea eta gizon honek uste zuten arima parekoak zirela, eta uste zuten Bi Testiguak zirela. Gu izuturik geunden, zerbait esatearren. Hotel batean ostatu genuen David Ministerioaren lepotik, berak ez baitzuen dirurik ezta lekurik lo egiteko. Gero Leari deitu genion eta gizon honi telefonoz, eta galdetu genien ea David zioena egia zen, eta sinetsi ezinik, biak baietz zioten. Ezin genuen sinetsi entzuten genuena. Gizon honek eta Leak adulterioa egin zuten, haien etxean bertan. Esanaz batera arima parekoak zirela eta Bi Lekukoak zirela uste zutela, ni hasi nintzen hizkuntzetan hitz egiten. Eta ahakar egin zieten YAHUVEHK bene-benetan gogor Lea eta gizon honi. Ahakarren ostean, galdetu nien atoan damutzen ote ziren, baina Leak esan zuen ez zekiela, nahasturik zegoela. Gizon honek umildu zen eta YAHUVEHRI barkamena eskatu zion eta barkatua izan da. Bera ere askapenetik igaro da. Hau da desberdintasuna Lea eta gizonaren artean: gizona umildu zen eta andreak uko egin zuen.

Leak ezeztatzen zuen ahakar hau YAHUVEHRENA jasotzen eta hasi zen esaten ez zela YAHUVEHRENA. Harrokeria eta Jezabel espiritua menderatu zuten andrea. Jarri zen Ministerio honi buruz berbetan txarra izango balitz bezala. Hitz egin zuen bere familia osoarekin eta saiatu zen familia guztia Ministerio honen aurka ezartzen eta adierazten zuen ni profeta faltsua nintzela. Une hartan, sinetsi nuen Ministerio honen sukurtsala ustez Zelanda Berrian egon behar zuena, hilik zegoela. Ez nuen uste beste edozelan gertatuko zenik.

Baina Learen aizta, Moera, ez zion jaramonik egin. Goretsia izan dadin YAHUSHUA! Moerak ezagutzen du YAHUVEHREN ahotsa eta berak ezagutzen du Ministerio honen fruitu ona. Moerak ikusi zuen nola Ministerio hau ez zen bedeinkazioa besterik ez familiarentzat. Moerak ez zion utzi ziria sartzen lakirio honetan eta zioen bera, Sam eta umeak tokialdatuko zutela haien etxea lortzeko. Tokialdatu zuten baina gauzak ez zihoazen ondo Moera eta Samen artean. Samek Ministerioari errua bota zion familia zatitzearren eta antzeko gauzak eta Sam azkenean etxetik kanpo bizitzera joan zen. Hortaz, Moera bakarrik umeekin bizitzen zegoen aurrerantzean. Honek baieztatu zuen nire sinesmena Zeelanda Berriko sukurtsala ez zela burutuko, edo halaxe uste nuen.

Azkenik, Samek otoitz ugari egin ostean, berak berriro onetsi zituen Ministerio honek irakasten dituen egiak eta damutu zen beren ibilbidetatik. YAHK frogatu zuen ondoren Sam, eta Sam gainditu ostean frogak, baimendu zitzaion etxera bueltatzea Moera eta umeengana. Sam eta Moerak gainditu zituen YAHUVEHK eman zizkien frogak eta orain honek gidatzen gaitu Berba Profetiko honetara.

Profezia Santuak RUACH ha KODESHENGANDIK datoz Hizkuntza Santuen gaitasuna erabiliz nire bitartez. Otoitz egiten dut denbora har dezazun, hizkuntza Santuen gaitasun hau entzuteko, zeren erakusten du, ez dela berba bat idatzia soilik, baizik eta YAHUVEHREN, YAHUSHUA ha MASHIACHREN eta RUACH ha KODESH lirainaren naturaz gaindiko miraria. Eginak Liburuak deskribatzen du gaitasun hau Hizkuntza Santuetan hitz egitearena, gizonen eta aingeru santuen hizkuntzetan berba egitea bezalaxe. RUACH ha KODESHEN gaitasun hau, Espiritu Santua ere deitzen zaiona, Apostoluen gain jaitsi zen areto gorenean, arrunki ezagutzen dena Mendekoste Eguna gisa. Entzungo didazu hunkitzen emozionalki eta borrokatzen jarraitzeko Mezu Profetiko honekin, YAHUVEHK ohartzen nauenean ukatua izatera berriro. Profeta izatea ez da herri-harreraren txapelketa. Kasu horretan, YAHUSHUA ha MASHIACHK eta beste benetako profeta guztiak galduko lukete txapelketa hori.

Penagarria da aipaturiko etsai hauek behin alaba eta seme deitu niena eta asko maite, ukatu nuen amore ematen YAHUVEHK esan zigun arte Lea dohakabea bihurtu zela. Bera bekatuan aurkitua izan zen, aitortu zuen, baina uste du denak ahaztu bakarrik egin beharko luketela eta oraindik Ministerio honen artzaina izatea nahi zuen Upperhutten, Zelanda Berrian. Jeloskor zegoen deialdiarengatik bere senarraren bizitzan eta erabaki zuen bere deialdia ostea eta arrakasta izan zuen, Jezabelek atzipetu eta desbideratu egin zion Akabi bezain ziur. Lea bihurtu zen profeta faltsua eta berak zeukan beldur zioten jendea. Berari gurkerak egiten eduki zituen, bera satanasen botereaz beterik zegoela. YAHUVEHK jarraitu zuen mezu profetikoak hitz egiten berari damutu dadin eta aldendu gaiztakeriatik eta aldatu dezan egindako txarkeria. Ostera, bihurrikeriak bete zuen bere bihotza, esaten zitzaionean Ministerio honek ezin zuela eduki gidari bat, Ministerio honen izena zeramala eta ez izan santu.

Mezu profetiko ugari eman behar nizkion, YAHUVEHK zioela berak ezin zuela kargu hartu gidari bat izatearena. Bera harrokeria eta matxinadaz beterik zegoen. Ekiten zuen beti bera izango zela agintaria, bera aukeratua zelako lehenik. Azkenean ulertu zuen eta orduantxe, debekatu zion Osanari artzaina ere izatea. Hau oso auhengarria zen, zeren Osana behin artzaina ordenatua izan zen, Jainkoaren Batzarrak eliza handi batena. YAHUVEHK hari mezu profetikoak hitz egin zionean Osanari, YAHK aldatu zuen izena Davidera eta zioen bera erraldoi adeitsua zela, bera nahiko altua baita eta indartsua, eta beste garai batean, tratu txarrak emailea zen, baina adeitsua bihurtu zen eta denon aurrean negar egin zuen erraztasunaz. Maite genuen haur espirituala bezala, eta berak behin maite zigun ere. YAHK atera zuenean tratu txarrak emailearen espiritua berarengandik, satanasek ikusi zuen aukera umiltzeko honi, beste garai batean, YAHREN gizon boteretsua zenik. Eta Lea, bere emazteak tratu txarrak ematen zizkion eta umildu, ekiten zuen artean etxeko mandoa eramaten, eta eragiten denak beraren beldur egon daitezen.

Bagenekien bera ez zela gauza Ministerio hau ordezkatzeko. Ez genion inori bidali taldea biltzen zen helbidea, zeren YAHK haiek denok frogatzen zebilen. Entzun nuenean, berak agintzen zieten emakumeei bere zerbitzuetara zetozenak, estali dezaten haien buruak eta ezar daitezen paretara begira otoitzean, esan nion ez dagoela auhenka egiteko hormarik bat baino ez Jerusalemen, eta hau ez duela oinarri biblikorik. Altxatu zenean eta aitortu bere adulterioa prediku-lekuan berarekin, adierazten YAHUVEHK eman ziola seinalea haiek izango zirela Bi Lekukoak, eta bera dibortziatuko zuela bere senarra eta gizon honekin ezkondu, eta YAHUVEHK onesten zuela, hori azkena izan zen. Eta ni erabilia izan nintzen ahakar egiteko hari azkeneko aldiz mezu profetiko batean. Hain haserre jarri zen, Moerari matrailekoa eman zion, nork saiatu zen hari irakurtzen YAHUVEHREN mezu profetikoa, bultza egiten eta lurreratzen beheraino, zatikatzen mezu profetikoa Moerak gantzutu izan zuena.

Ministerioko talde hau, Sam, Moera eta haien seme-alabekin batera, asko jasan zuen urtebete eta hilabete bat hartan, ostera, YAHUVEHK jasotzen du Aintza, BERAK bizitzara berrekarri zuen Ministerio honen sukurtsal fisikoa, uste genuena ez zeukala itxaropenik eta hilik zegoela. Liburu bat egongo da azaltzen duena jasan genuen guztia garai hartan, YAHUVEHK horrela adierazten badu. Berak egin zituen gauzak eliza horretan lotsa eman zitzaigun, eta ostera, ez zuten inoiz eraman Ministerio honen izena, itxoin genuelako YAHUVEHK esan arte prest zeudela, gidaritzaren kargu hartzeko Zelanda Berrian. Nikok eta nik norbaiten premia izan genuen han, gu bertan egon ezin genuen aldi guztietarako.

Ministerio hau da Ministerio Santua eta satanasek ez digu lotsa ekarriko guri zerikusia izaten bere ministerioarekin. Espiritu gaiztoak agertu zirenak berarengan gertatu ziren sorginkeria, bera Moeraren etxera joaten baitzen eta hots egiten zuen gaixotasuna familiaren gain. Lea gaiztoa da, eta alabaina, auhengarria da ez zela beti horrela izan. Moera eta Sam Zelanda Berrian bizi dira, hirian bertan, eta haiek eta haien seme-alabak Grace, James, John, eta YAHUSHUARENGAN neba bat Ministerio honen kidea dena, Gene izenekoa, bedeinkazioa handia dira Ministerio honentzat. Orain eraikinaren bila gaude eta haien testigantzak hedatzen ibiliko gara, baita haien tenplu sabatikoaren helbidea. Bakarrik YAHK daki gu denok jasan dugun guztia Samoako herrialdea atzematearren Ministerio honen egiekin, eta elikatzen haragi espirituala, Profezia Santuak direnak. Hau irakurtzen duen norbait Zeelanda Berrikoa bada, eta ondasunak baditu emateko Eliza Berriari, mesedez, jar dezan gurekin harremanetan eta esan diezagun. Eskerrik asko.

Esan bezala, hau azalpen laburra da gertatutakoarena. Ziur aski liburu osoa bat idatzi nezake gertatu zen guztiarekin, baina otoitz egiten dut ulertu ahal izango duzula Berba hau orain, azalpen honen ondoren.

Ni telefonoan nengoen, nire aizta maitea Kathrynyahekin, otoitzean Zelanda Berriaren egoerari buruz, eta Berba Profetiko hau etorri zen.

PROFEZIA 114

[Elisabeth: ? Aiene, Jainkoa! Niko igo hona. ? Erditzen penako min gogorretan nago.]

Oi, nola atsekabetu naizen! Nola egin dudan negar! Nola negar egin dudan jasan behar izan duzuen minagatik erditzerakoan! Erakutsi dizut, Elisabeth. Erakutsi dizut, zuek guztioi berarekin negar egin duzuenok, haurtxoa (eliza Haize Zakarra Zeelanda Berrikoa) ez zen hil. Behatu zuten haurtxo honi laster jaioko zena eta zioten: finko hilko dela. Hori da maite eta elikatu zenituenak haurra bezala. Maite zenituen zureak balira bezala. Seme, deitu zieten, alaba deitu zieten. Santu deitu zieten. Uste zenuten hoberena zirela, NIK errebelatu zintuztedan arte: maskarak zeramatzaten. (Esaera Zaharrak 26:26)

ESAERA ZAHARRAK 26:26

Gorrotoa ezkutatzen saiatzen bada ere, haren txarkeria herri osoaren aurrean agertuko da.

Oi, hori, beste garai batean Osana zen gizona, NIK aldatu nuen bere izena Davidi! Eman nizkion profeziak bata bestearen atzean altxatzeko zatiturik zegoenean, baina berak traditu zitzaizuen, traditu zitzaidan bezala. Zeren, irentsi zituenean Jezabelen gezurrak, berak saldu zuen bere bizitzaren gaineko deialdia, zeren bera bere emaztearen beldur dago, NI, YAHUVEHREN beldur dagoena baino gehiago. Hasieran zuen etsaia zenez, NIK [gero] eman nizuen maitasuna beragatik zuen seme izango balitz bezala. Baina gogoratu ezazue hau, ttipiak, edozeinek traditzen dizuena zuei, traditzen du NI, YAHUVEH (Mateo 25:40, 35).

MATEO 25:35, 40

Gose bainintzen eta jaten eman zenidaten, egarri, eta edaten eman; arrotz eta etxean hartu ninduzuen. Eta erregeak erantzungo die: “Benetan diotsuet: Nire seniderik txikien hauetako edozeini egin zeniotena, neuri egin zenidaten.”

Leari egia zeneramakioten. Besarkatu eta maitatu zenuten alaba bezala. Aholkatu zenioten, baina bere bihotza bihurtu zen tukutsu eta bekaizkeriaz beterik, saiatu zineten artean kementzen, berak uste zuen gauza izango zela zuen tokia hartzeko. Diktadorea bezala bihurtu zen eta gobernatu zuen bere etxea burdinezko ukabilaz. Andre horrek profanatu zuen NIK esandako guztia zuengandik, abisuak etortzen ziren artean, bata bestearen atzetik. Baina matxinada sartu zenean berarengan, jeloskortasuna eta bekaizkeria eta haserrea (berarengan sartu zirenean), bera demonioen legio batera zabaldu zen, eta sakonki errotuta bihurtu zen mota guztietako bekatuetan, adulterioa barne. Zuek ohartu zenuten! Zuek otoitz egin zenuten! Zuek negar egin zenuten. Aukera bata bestearen atzetik eman zitzaion eta orain egiaz hitz egindakoa, berak hartu eta hitz egiten du gezurrak izango balira bezala. (Isaias 5:20)

ISAIAS 5:20

Ai, zuek, gaitzari on eta onari gaitz esaten diozuenok, iluna argi eta argia ilun, samina gozo eta gozoa samin bihurtzen duzuenok!

Aizta apala zegoen. Berak ikusi zuen hau dena. Berak badaki zer zen Lea Tavitaren ukabilaren menpean egotea. Bera ez zen sentitzen duin, ezta bere senarra, baina bazekiten, bazekitela, bazekitela egia Ministerio honetan zegoela. Egia da Ministerio hau: zeren NI, YAHUVEH, eta NIRE Seme sorturikoa, maitea, YAHUSHUA zuen MASHIACH, eta RUACH ha KODESH lirainak hitz egiten dute berba bakoitzarengandik eta aitortzen dute ahotsa JAINKO AHALGUZTIDUNA bezala.

Beraz Leak erabili zuen Ministerio hau egia berba egiteko bere familiari. Zuekin haserretu zenean bere bekatua agertu zelako eta orain denak dakite, bera saiatu zen esaten: “ez gehiago sinetsi Ministerio honetan. Ez gehiago sinetsi profeziak. Ez gehiago entzun Elisabethi. Aldiz, entzun iezadazue niri.”

Hain harropuztua bihurtu zen, pauma bezala oilartzen dena, gero eta ozenkiago oihukatzen begi guztiak berarengana bueltatu daitezen, urrutitik zure izen ona kentzen, aitzurtzen bere hilobia gezur belzgarri bakoitzarekin. Ahazten zaio noren Izena daraman Ministerio honek. Ahazten zaio nork hitz egiten duen egia, eta ez da emakume hutsal batek, zeren NI, YAHUVEH, da. NIK babesten dut NIREA dena. Satanasek pentsatu zuen berak beheraraziko bazion emakume honi, ez legokeela egongo elizarik aurkitu ahal denik Zelanda Berrian, hitz egingo zituena NIK hitz egin ditudan Ministerio honen egiak.

Oi, haiek deitu zioten haurraren heriotza, hil zena amaren sabelean! Elisabeth, zenbat amets izan dituzu lardaskatu dituzunak, zeinetan haurra hil zen? Negar egin zenuen zure senarraren besoetan eta esan zenuen: Zeelanda Berriko haurtxoa hilik dago, zeren nire alaba Lea hil egin da egun honetan. Bera zen zeukana bere senarra ustez eramango zituela berba hauek Zeelanda Berrira. Baina ahazten zaizu, NIK daukadala berpiztearen boterea (Joan 5:21; 11:25).

JOAN 5:21

Aitak hilak piztu eta bizia ematen dien bezala, Semeak ere bizia ematen die berak nahi duenei.

JOAN 11:25

Jesusek esan zion, orduan: Neu naiz piztuera eta bizia, niregan sinesten duena, hilda ere, biziko da.

NIK hitz egiten dut bizia hila zegoenaren gain eta altxatzen dut berriro, lehen baino hobea izan dadin. Eta NIK deitzen diet benetako gidariei, NIK denbora guztiaren zehar banekienak gaindituko zutela froga.

Sam eta Moera: NIK begiratu nuen zuen bihotz apaletan galdezka ni? Eta NIK deitzen zaituztet eta ustekabean harrapatzen egun honetan. Gogor lan egin zenuten eta asko eman, eta sakrifikatu zenuten eta jasan hainbeste oinaze, arrangura eta difamazioa zuen aurka bueltatu zenean, eta zuen izena botata dago gorotza gisa, NIK deitzen zaituztet eta diotsuet: altistea zarete altisteen artean. Eta NIK deitzen zaituztet, prest egon zaretelako NIGATIK pairatzeko. Borrokatu duzue zuen aiztaren aurka, biologikoa esan nahi dut, orain bera ez baita aizta bat. (Mateo 12:48-50; Lukas 8:21)

MATEO 12:48-50

YAHUSHUAK berriz, erantzun zion: nor da nire ama eta zein nire anai-arrebak? Eta bere ikasleengana eskua luzatuz esan zuen: Hauek ditut nik ama eta anai-arreba. Izan ere, zeruko nire Aitaren nahia egiten duena, horixe dut nik anaia, arreba eta ama.

LUKAS 8:21

YAHUSHUAK, berriz, erantzun zien: Hauek ditut nik ama eta anai-arreba: Jainkoaren hitza entzun eta betetzen dutenak.

Andre hura da etsaien etsaia (Mateo 10:36).

MATEO 10:36

Eta nork bere etxekoak izango ditu etsai.

Bera da etsai guztiaren etsaia.

Hauxe diotsuet: Sam eta Moera fidagarriak dira. Salatzen dizuete familiaren zatiketa. Baina noiz ulertuko dute zuzenki? NIRE Semea YAHUSHUA ha MASHIACH da dakarrena ezpata banatzailea (Mateo 10:34; Lukas 12:51).

MATEO 10:34

Ez pentsa munduari bakea ekartzera etorria naizenik; bakea ez, baina banaketa ekartzera etorria naiz.

LUKAS 12:51

Munduari bakea ematera etorria naizela uste al duzue? Egia esan, bakea ez, banaketa baizik.

Eta lehenengo profezia hau plazaratzen dena munduaren aurrean, da lehenengo egia NIK sortu nuena. Eta da lehenengo egia hedatzen dena orain agertzen duena haurtxoa bizirik irten dela eta ez dela hil. Aukera honetaz baliatzen naiz esateko hurrengoa izango dela eraikin fisikoa non egongo den batzarra. Gidaritza honen zuzendaria, NIK orain dekretatzen dut zerutik, zeu zarela, NIRE Sam, Sanson baten indarra daukazuna eremu espiritualean, eta zeu, NIRE Moera maitea, emakumea apalagoa ezin da aurkitu, eta ostera, oso gantzutua.

Orain, Elisabeth, esaten dut Berba bat hunkitu zintuena. Hau da zirikatu zuena gantzudura, Kathrynyahi irakurtzen zenion bitartean, hedatua izan behar zuena, eta ustekabe hau esango dizut. Beste behin gogorarazten dizut: bidalia zara Mendekoste Elizetara, zeren Mendekoste Eliza batean Espiritu Santuaz beterik izan zinen. Mendekoste Eliza batean izan zen non lehenengoz eman zenion zure bizia YAHUSHUA ha MASHIACHRI, NIRE Seme Bakar-sorturikoa.

Hortaz, orain bidaltzen zaitut eta hauxe diotsut: eskaini behar dituzu zure besarkada besoak Mendekoste Elizari, artzainari, nora Sam joan zen, zure izena babesten zuena artzain honek eskatu zuenean: esadazu egia Haize Zakarra Ministerio honi buruz, entzun baitugu Leak esan duena. Ba al da bera, [Elisabeth], benetan profeta faltsua? Salatzen diote familia zatikatzea, baina sentitzen dut bultzakada etorri eta zuri galdetzera egia.

Eta Sam, Sanson boteretsua bezala zara NIRE begietan. Berriro diot, zeren eremu espiritualean, NIK ez zaitut deitzen Sam. NIK deitzen zaitut Sanson, eta oraingo honetan, aldatzen zaitut izena. Baina ez izan beldur, ez arduratu, ez kezkatu. Zure azkena ez da izango Zaharreko Sanson Bibliakoarena. Ematen zaitut izen hau konturatu zaitezen gogorra izan behar zarela eta ausarta izan behar zara.

Eta Elisabeth, hauxe diotsut: arbuioa eta minaren beldur izan arren, eskaini behar dituzu zure besoak luzatuak, zuk eta Nikok, biok, artzain honi Sansoni zioena: “Eskerrik asko egia esan didazulako”, Lea Tavitaren bekatuak agerian geratu ziren bitartean.

Orain berak badaki eta besteei esaten die. NIRE gogoa da, artzain honek izan ez dezan aukera esateko ez zenutela saiatu berarekin harremanetan inolaz ere jarri. Zuek iharduki. NIRE nahia baita, Mendekoste Eliza honek jaso ditzan Ministerio honen egiak NIK inpartitu zaitudanak. Beren erabakia izango da eta zeuk ezin duzu menderatu, besarkatzen badizu [bueltan] edo aurpegian listua botatzen badizu. Baina NIK epaituko diot. Izango da bedeinkazioa edo madarikazioa izango da, berak egia entzun baitu.

Orain, bera arduraduntzat hartua dago honengatik. Garbituko al du zure izena? Babestuko du Ministerio hau? Lan egingo du ukondoz ukondo eta kide egingo da zuekin? Baimenduko du NIRE Sanson eta NIRE Moera ezar daitezen prediku-lekuan eta hitz egin dezaten NIK Ministerio honi eman diodan egia? Utziko al du gizakiak egindako doktrina? Besarkatuko du atseden eguna (Sabbath)? Prest egongo da titulua ematera eliza antolatua mehatxatzen dionean?

Esango ote du: ebatzi dut ABBA YAHUVEHRI jarraitzea? Izango da BERAK dekretatu duen bezala. Kentzen baduzue ezarritako izena Mendekoste Elizaren izena NIGANDIK. Ebatzi dut, ni ez noa inolako gizonaren atzetik; erabaki dut, ni YAHUVEHRI jarraitzen diot; erabaki dut egia predikatzea eta YAHUSHUA ha MASHIACHK egia hitz egiten du Ministerio honetatik. Elisabeth (Elisheva) Sherrie Elijah ez da profeta faltsua. Baina Lea, satanas etsaiaz beterik zaude, eta demonioen legioak hitz egiten du zure ahotik (Joan 8:44), difamatzen duzuen artean behin maite zenuena zenioena. Dena zure bekatua agerian geratu delako denak ikus dezaten.

JOAN 8:44

Zuek deabrua duzue aita, harenak zarete, eta zeuen aitaren gogoa nahi duzue egin. Hura hiltzaile izan da hasieratik, eta egian oinarritua ez dagoenez, ez du sekula egiarik esaten. Gezurra dioenean, bere-berea duenetik ari da, gezurti baita, eta gezurraren aita.

Beraz, Samoako artzain honi, NIRE Sanson eta NIRE Moera, eramango diozue berba hau berari. Eramango diozue Nikoren eta Elisabethen maitasuna berarenganako. Berak horrekin egiten duena, NIK jadanik badakit.

Begira, ENE altxor maiteak, hots egin arren, eta negar eta esan: Oi, YAHUSHUA, mesedez, zatoz! Tronpeten jaialdia datorrenean. Baina ez da garaia oraindik, NIK bakarrik erabili nizuen jaiotza emateko. Oraindik ez duzue atzeman Zelanda Berria (Isaias 42:10), eta beste hizkuntza ugari daude etorriko direnak (Profeziak itzuliak hizkuntza anitz gehiagora) (Mateo 24:14; Erromatarrak 11:25; Eginak 1:7).

ISAIAS 42:10

Kanta Jaunari kantu berria, goretsazue lurraren azken bazterretan ere; goretsazue, itsasgizon eta piztia guztiok, goretsi urrutiko bizilagunok.

MATEO 24:14

Mundu guztian hots egingo da Jainkoaren erregetzaren berri on hau, herri guztiek haren berri izan dezaten. Orduan, etorriko da azkena.

ERROMATARRAK 11:25

Senideok, ez zaituztet ezjakinean eduki nahi Jainkoak honetan guztian duen asmo ezkutuaz, harro ez zaitezten. Israelgo zati baten itsukeriak, jentil-herri guztiak salbamenera heldu arte iraungo du.

EGINAK 1:7

YAHUSHUAK erantzun zien: Aitak bakarrik du hori erabakitzeko ahalmena, eta ez dago zuen esku zein aldi edo unetan gertatuko den jakitea.

NIRE denbora perfektua da, eta ez dut arima bat galduko. Ministerio honen egiak entzutera deitutako guztiak ez dute edukiko inolako aitzakiarik, NI, YAHUVEHREN aurrean jaukitzen dutenean.

Oraindik etsaiak daude formazioan errenkada batean. Eta satanasek betetzen ditu haien bihotzak Ministerio hau suntsitzeko. Baina hausnartu honetaz: bakarrik horiek Ministerio honen suntsipena nahi dutenak, bakarrik horiek, NIRE Deialdiaren Neskasoa Elisabethen heriotza nahi duten horiek, haiek ez da posible beteak izan daitezen NIRE Espiritu Santuaz. Ez da posible haiek NIREAK izan daitezen (2 Timoteori 2:19) eta garbituak izan daitezen NIRE Odolean Kalbarioan. Haiek NIRE etsaiak izan ziren, lur honetara etorri aurretik. Haiek traditu zidaten lehen eta haiek traditzen naute orain. Kristauak deitzen diren guztiek ez daukate Kristo haiengan; hauek dira satanasen sinagoga (2 Korintoarrei 11:12-14).

2 TIMOTEORI 2:19

Hala ere, Jainkoak ezarritako oinarri sendoak tinko dirau eta idazkun hau darama: Ezagutzen ditu Jaunak bereak dituenak eta “ihes egin beza gaiztakeriatik Jainkoaren izenari dei egiten dionak.”

2 KORINTOARREI 11:12-14

Horrela egin dut eta egingo ere, ni adina badirela-eta harro dauden horiek aitzakiarik izan ez dezaten. Horrelako horiek sasiapostolu dira, gezurrezko langile, Kristoren apostolu itxura baino ez dutenak. Eta ez da harritzekoa: satanasek berak argizko aingeru itxurak hartzen baditu.

Horiek haien buruak Judu deitzen diotenak eta ez direnak, haiek dira satanasen sinagoga (Apokalipsia 2:9; 3:9).

APOKALIPSIA 2:9

Ezagun-ezagunak ditut zure atsekabea eta pobretasuna; halere, aberats zara. Badakit nola iraintzen zaituzten, Judu direla esan arren, satanasen elkarte besterik ez diren horiek.

APOKALIPSIA 3:9

Horra, satanasen elkarteko batzuk emango dizkizut nik eskura, Judu direla esan arren, gezurrontzi huts direnetariko batzuk; zure oinetan ahuspez jartzera behartuko ditut, maite zaitudala jakin dezaten.

Beraz zuk negar egiten duzu eta hots egin zure izena difamatua delako, eta gezurti bata bestearen atzean errenkadan ezartzen denean, baina gogora dakarkizut, ENE alaba, Elisabeth, norena zaren, eta zeu NIREA zara. Gogorarazten zaituztet, Oi, etsaiak!, mendekua NIREA da, NIK ordainduko dut (Erromatarrei 12:19; Deuteronomioa 32:35).

ERROMATARREI 12:19

Ene maiteok, ez egin mendekurik zeuen kontura; utzi Jainkoari zigorra ematea, Liburu Santuak hau baitio: Neuri dagokit mendekua, Neuk emango diot bakoitzari berak merezia. Hau dio Jaunak.

DEUTERONOMIOA 32:35

Mendekatu eta merezia emango diedan arte, Israelen etsaiek lur jo dezaten arte. Hurbil dago haien hondamendia, berandu gabe etorriko da haientzat prestaturik dagoena.

Bakarrik aitzurtzen zabiltza zeure burua beherantz infernuko mailara arte, nora beheratuko zaren. Hartzen duzun arnasaldi bakoitzarekin, hurbiltzen ari zara zeure hilobira, NIK entzuten baitut esaten duzun berba bakoitza, batez ere, Ministerio honen ontasuna dastatu zuten horiek (Hebrearrak 6:4-6).

HEBREARRAK 6:4-6

Izan ere, behin fedean argituak izan direnek, Jainkoaren dohaina dastatu eta Espiritu Santuarengan parte izan dutenek, Jainkoaren mezu ederra eta datorren munduaren indarra probatu dituztenek, fedeari uko egiten badiote, ezinezkoa dute berriro bihozberritzea, Jainkoaren Semea gurutziltzatzen ari baitira eta mundu guztiaren aurrean isekatzen.

Eta eman zizutenez berba bat zure bekatuen errua eragin zizuna (Leak egin zuena gauza bera egin zenuen) eta traditu zenion [Elisabethi] berriro.

Behin eta berriro diot, ezta malko tanta bat ere ez da jausten NIRE Santuengandik isuria dena, NIK ez dudala harrapatzen eta ipintzen NIRE botilatxoan (Salmo 56:8).

SALMO 56:8 (9)

Idatz ezazu nire kexua, jaso zeure botilatxoan nire negar-malkoak.

Eta NIK erakutsiko dizut egun batean zure malkoen tantak. Erakutsiko dizut zenbat maite zaitudan. NIK etiketatu ditut botilatxo bakoitza. Eta edozein etsai sorrarazi zituenak malko-tanta horiek jausi zirenak, haiek jaukitu beharko dute. Zeren edozeinek hitz egiten duena NIRE Andre Santuaren aurka, Ministerio honen medioz plazaratu ditudan Egia Santuen aurka hitz egiten duena eta beste Ministerioen medioz, haiek jaukitu beharko dute, eta NIK erakutsiko diet botilatxo horiek. Eta Lea, apalategia beterik dago, zeuk eragindako malkoen botilatxo guztiez.

Ai NIRE etsaien zoritxarra! Aiene Ministerio honen etsaiak! Aiene horiek haien buruak kristauak deitzen dutenak! Zuek ez zarete kristauak! Ezin nauzue atzipetu! Izena daukazue. Zuek etiketatzen duzue zeuen buruak kristauak, baina izen hori profanatua izan da behin eta berriro. Horiek abortuen alde daudenak, horiek homosexualitatearen alde daudenak, jartzen dira prediku-lekuaren atzean, ausartzen dira NIRE Berba irakurtzera ere, eta haien buruak deitzen diote kristauak. Bene-benetan hauxe diotsuet: haietako inolako otoitzik entzuna da (Isaias 1:15; Zakarias 7:12-13).

ISAIAS 1:15

Zuek otoitzerako eskuak altxatzean, beste aldera begira jartzen naiz; nahiz eta zuek eskariak ugaldu, ez dizuet entzuten, eskuak odolez beteak baitituzue.

ZAKARIAS 7:12-13

Gogortu egin zuten beren bihotza, Jaun ahalguztidunak, bere espirituaz, antzinako profeten bidez ematen zizkien irakaspen eta hitzak ez entzuteko. Orduan, haserre gorritan jarri zen Jaun Ahalguztiduna, eta esan zuen: “Nik dei egitean entzun ez zutenez, Nik ere ez diet entzungo beraiek niri dei egitean.”

NIK badakit nortzuk diren NIRE Santuak. Haiek dira nori etsaiek erasotzen dieten. Baina, ai, etsaien zoritxarra! Zeren lehen abisatu nizuen, eta berriro abisatzen dizuet: Ministerio hau erasotzen duzuenean, erasotzen duzue Alef eta Tav (Zakarias 2:8).

ZAKARIAS 2:8 (12)

Jaun Ahalguztidunak aginpidez bidali nau larrutu zaituzteten nazioei adieraztera: “Zuek ukitzen zaituztenak, Neure begi-ninia ukitzen du.”

Erasotzen duzue NI, YAHUVEH. Erasotzen duzue NIRE Bakar-sorturiko Seme YAHUSHUA zuen MASHIACH. Baina BERA ez da zuen MASHIACH, zuek bakarrik adierazten diozue halaxe.

Elisabeth, gogoratu hau: haiek esan dezakete Jesu Kristoren izena baina zeuk badakizu nork duen NIRE Espiritua barnean. BERA da zuen MASHIACH. Haiek bakarrik ahoskatzen dute beraiena bezala. Hauxe da Eskritura dioena haiek Judu aitortzen direla baina satanasen sinagoga dira: (Apokalipsia 2:9; 3:9).

APOKALIPSIA 2:9

Ezagun-ezagunak ditut zure atsekabea eta pobretasuna; halere, aberats zara. Badakit nola iraintzen zaituzten, Judu direla esan arren, satanasen elkarte besterik ez diren horiek.

APOKALIPSIA 3:9

Horra, satanasen elkarteko batzuk emango dizkizut nik eskura, Judu direla esan arren, gezurrontzi huts direnetariko batzuk; zure oinetan ahuspez jartzera behartuko ditut, maite zaitudala jakin dezaten.

Beraz, etsaiak, galdu duzue! Dekretatu dut egun honetan Ministerio honen jaiotza, eramango duena Izen hau Ministerio honena. Eta NIK dekretatu dut nork jarkiko duen zu eta Nikoren lekuan eta berbak hitz egingo duena: da NIRE Sanson, da NIRE Moera, eta ematen diot Samoako artzainari aukera bat hau denaren kidea izateko, berak dioenez NIGANAKO bihotza duela. Berak dio bakarrik egiaren bila dabilela. NIK ematen diot erantzuna bere otoitzari eta NIK badakit zer egingo duen, baina, Elisabeth, ez noa zuri esatera oraindik. Obeditu behar duzu, eta zu eta Niko, aurkeztu behar zarete buruzagitza gisa buruzagitzara.

Beraz, poztu zaitez egun honetan, Elisabeth. Hasi zinen mina sentitzen abuztuaren 27an, duela urtebete baino gehiago. Erditze minak oso mingarriak ziren. Fisikoki, NIK baimendu nuen zuk mina sentitu dezazun. Emakume bat erditzen bezalaxe zara eta NIRI hots egin zenidan 6 egunen zehar eta zazpigarrenean eragin nuen Leari deitu diezaiozun. Eta NIK hitz egin nuen zure ahotik, lehenengo eliza fisikoa egongo dela eraikin batean Zelanda Berrian jaioko dena. Eta NIK hitz egin dudana egun honetan, ikusiko duzu orain gertatzen, lehenengo Profezia Samoakoa jaio denean eta munduari plazaratu da, azkenik. Eta bedeinkazioak buruzagitza berri honi, bedeinkazioak zuei, Sanson eta Moera, zuen sakrifizioak eta zuen obedientziagatik, zuen maitasun leialagatik. Zeren, zure aita eta ama abandonatu zizueten, baina NIK, zuen ABBA YAHUVEHK, ez (Salmo 27:10) eta bedeinkatzen zaituztet egun honetan modu batean inoiz ez duzuena ezta amestu ere.

SALMO 27:10

Aita-amek zapuzten banaute ere, Jaunak hartuko nau.

Entzuten duzunean Berba hau, Nikok idazten duenean eta plazaratu munduaren aurrean, NIK ematen dizut bedeinkazioa inolako dirurik eros ez dezakeena. Zeren zuek frogatuak izan zarete eta aztertuak izan zarete suzko labean. Eta zu eta zure seme ederrak Grace, James eta John, irten dira urre garbiena bezala, uko egiten diozuelako sinesteari etsaiaren gezurrak. Ezeztatzen duzue Ministerio hau uztea, zuen familia zatikatu zuen arren. Baina NIK zatikatu behar izan nuen. NIK zuei deitu behar izan nizuen, bedeinkazioak jaso ditzazuen.

Dena gertatu behar izan zuen izan zen bezala. Banatu behar izan nuen garia lastoarengandik, harroak apalengandik, benetan NIRE egiaren bila dabiltzan horiek eta beste horiek nahiago dutenak gezurrak sinestea. Hortaz, NIK erabili nuen NIRE YAHUSHUA maitea, NIRE Bakar-sorturiko Semea, erabil dezan ezpata banatzailea, denak ikusi ahal dezaten eta inork ezin dezan ezeztatu NIK profetizatu dudana gertatu dela (Isaias 52:6).

ISAIAS 52:6

Baina laster jakingo du nire herriak nor naizen. Ekingo diodan egunean jakingo du neu naizela hitz egin diona. Hona hemen ni!

Berba hauek beraiek NIK, YAHUVEHK, hitz egin ditudanak izango dira hurrengo Berba itzultzen dena samoerara. Zeren, zein ongia egingo luke hau bakarrik joaten bada ingelesezko hiztunei? Hizkuntza bakoitza itzultze bakoitzarena dekretatuko du hau hizkuntza guztietan, zeren NIK, YAHUVEHK, hitz egiten dut bedeinkazio hau, eta NIK dekretatzen dudana, ezin dit inork kendu. Egina dago.

Horrenbestez, Lea, zeu ospetsua izatea nahi zenuen, horregatik, NIK ematen dizut eskatzen zenuena era desberdinean. Orain zure izena beheratuko da historian, eta zeuk beheratuko duzu zeure burua NIRE aurrean, zure izena aipatzen den bitartean madarikazioa bezala (Isaias 65:15).

ISAIAS 65:15

Zuen izena aipatuko dute nire aukeratuek norbait madarikatzean, eta esango: “Halaxe hilko ahal zaitu Jainko Jaunak!” Nire zerbitzarien gain, ordea, beste izen bat aipatuko da, guztiz bestelakoa.

Eta zu, Osana, zuk jaso zenuen NIRE Izena David NIK eman nizuena, zeuk izan behar zenuelako Zaharreko David bat bezalakoa, eta zeu izan behar zenuen Goliaten hiltzaile bat. Zeuk hil zenitzakeen demonioak haren [Learen] barnean. Zeuk kanporatu zenitzakeen, baina, alderantziz, zer egin zenuen? Arineketan alde egin zenuen beldurturik. Osana bat izatea nahi duzu? Eraman izena, zeren NIK ez zaitut sekula gehiago David deituko.

Kontuz NIRE etsaiak! Zurekin gauza bera egin zintzaket. Zure izena historiara beheratu dadin eragin nezake era batera nola ez duzun nahiko. Biblian bezala, umanten izenak aipatzen dira (Hebrearrak 11; Zenbakiak 32:12 eta abar), baita ere NIRE etsaiak (Judas 11; 2 Timoteori 2:17-19; Erromatarrak 9:13-17, eta abar).

ZENBAKIAK 32:12

Jefuneren seme Kaleb keniztarra eta Nunen seme Josue izan ziren salbuespen bakar, hauek bai, hauek guztiz leial izan baitzitzaizkion.

JUDAS 11

Errukarriak horiek benetan! Kainen bidetik jo dute, diru-gosez Balaamen okerbidean sartu dira eta, Kore bezala, beren errebeldiagatik galdu.

2 TIMOTEORI 2:17-19

Horrelakoen irakatsia minbizia bezala hedatzen da; horietakoak dira Himeneo eta Fileto. Egiatik okertu egin dira, piztuera jadanik gertatu dela baitiote, horrela batzuen sinesmena galbidean jarriz. Hala ere, Jainkoak ezarritako oinarri sendoak tinko dirau eta idazkun hau darama: Ezagutzen ditu Jaunak bereak dituenak, eta “Ihes egin beza gaiztakeriatik Jainkoaren izenari dei egiten diotenak.”

ERROMATARRAK 9:13-17

Idatzia dagoen bezala: Jakob izan nuen maite, baina Esau gorrotatu. Zer bada, esango dugu? Jainkoa ez dela zuzena? Ezta inola ere, berak esana baitio Moisesi: Nik mesede egin diodanari, egiten diot mesede, eta gupida izan nahi diodanari izaten gupida. Arazoaren gorabehera ez dago norberak nahi izatean edota norbera saiatzean, Jainkoak errukia izatean baizik. Honela esaten dio Jainkoak faraoiari Liburu Santuan: Honetarako utzi zaitut bizirik: Nire ahalmena erakusteko eta mundu osoak nor naizen jakin dezan.

Zuen erabakia da. Zein izango ote da?

Guzti horientzat entzun dutenak eta irakurri dutenak eta irakurriko dutenak Profezia Santu hau, zuen erabakia da. Ministerio honen laguna al zara? Edo Ministerio honen etsaia al zara? Edozer izanda ere erabakitzen duzuna, gogoratu hau: zeuk erabakitzen duzu zein alderdian zauden, eta NIK, YAHUVEHK, bedeinkatuko ote zaizun edo madarikatuko egun honetan. Zure erabakia da.

Santuentzat: otoitz egizue bedeinkazioak egun honetan jaio berri den haurtxoaren gain, nori NIK jaiotza eman diodan Zelanda Berrian, eta buruzagitza berriaren gain, iharduki berri diodan emaitza munduaren aurrean.

Guzti haientzat hazia ereitea nahi dutenak Ministerio honi, NIK bedeinkatuko zaituztet zeharo eta ugari. NIK, YAHUVEHK, hitz egin dut egun honetan eta NIK bedeinkatzen dut haurtxo hau egun honetan. Eta orain gantzudura bat, RUACH ha KODESHEN sutearen gantzudura bat aienarazten ditu lurralde hau, berba hauek plazaratzen diren bitartean, nahiz eta gehienak ez dituzten irakurri ere eta [ostera] NIK erabiltzen dut neurria bezala gaiztakeria eta bekatuaren aurka, iragazten dena nazio honetan.

Mundu guztiaren artetik, NIK hautatu nuen Zelanda Berria izateko NIRE Sion berria bezala, zeren hau da NIK non aukeratu nuen Ministerioaren lehenengo sukurtsal fisikorako hozitu dadin. Eremu espiritualean, etsaiek karraskatuko dituzte hortzak amorruaz. Oi, baina Santuak irtengo direnak! Hauxe diotsuet, Niko eta Elisabeth: harriturik egongo zarete eta jakingo duzue, isuri zenuten malko bakoitza, traidorekeriaren oinaze bakoitza sentitu zenituenak merezi zuela. Hauxe promes egiten dizuet. Hauxe promes egin eta NIK, YAHUVEHK, ezin dut gezurrik esan. Hauxe promes egiten dizuet.

Aztertu Ministerio honi erasotzen dutenen fruitua. Ministerio honek daramatza arimak YAHUSHUA ha MASHIACHRENGANA, NIRE Bakar-sorturiko Semea. Aztertu ezazue fruitua! Aztertu ezazue fruitua! Aztertu ezazue fruitua! Nor? Nor? Nor satanas izan ezik erasoko luke Ministerio bat, bakarrik Santutasuna predikatzen duena, inoiz ez dio inori bekatura bultzatzen, goresten duena YAHUSHUA ha MASHIACHREN Izena mundu osora, ez hizkuntza batean bakarrik, baizik eta ahal bezainbestean. Eta itzultzaile gehiago agertuko dira. Hau ez da azkena. Hau da hasiera.

Beraz, poztu zaitezte, NIRE altxor maiteak, NIK ematen zaituztedala opari hau zuei. NIK jotzen dut tronpeta zerutik eta NIK dekretatzen ditut bedeinkazioak Zeelanda Berriko haurtxoarengan, bedeinkazioak santuen gain Zelanda Berrian, eta bedeinkazioak Ministerio hau bedeinkatzen duten edozeini eta buruzagi berriari NIK deitu dudana. Bedeinkazioak guzti haiei Ministerio hau babesten dutenak eraso bortitzengandik izen ona kentzen dituzten gezurretatik. NIK hitz egiten ditut bedeinkazioak, bedeinkazioak, bedeinkazioak, hirukoitz puska edozeinentzat Ministerio honen laguntzailea izan denari, kemendu dutenak, dirua bidali dutenak, altxatzen dituenak haien izenak otoitzean. NIK hirukoitz bedeinkazioak hitz egiten ditut zuentzat, hiru bider gehiago lehen zeneukatena baino.

Hauek dira NIK, YAHUVEHK, dauzkadanak Berbak esateko. Hau da ematen dizuedan gaitasuna, hurbiltzen zaretenean Tronpeten Jaialdira. NIK jotzen dut tronpeta lehenengo eta aldarrikatzen dut munduaren aurrean: haurtxoa, haurtxoa bizi da eta ez zen hil eta NIK eman diot jaiotza profetizatu nuenari. Beste behin erakusten, Elisabeth, ez zarela profeta faltsua. Eta ai haren zoritxarra hori deitzen dizunarena! Zeren torturen ugalketa izango dituzte, infernua eta Suzko Aintzira izango baita haien bizitokia. Eta NIK, YAHUVEHK, hauxe promes egiten dizuet.

Honela mintzatua da, honela idatzia da, 2009ko irailaren 18an.

Alaba, Gerlaria, YAHUSHUA ha MASHIACHREN Emaztegaia, Apostolu Elisabeth S. Elijah Nikomia.