PROFEZIA 110

ENE ARDIAK, EZ ARDURATU EZTA KEZKATU ZEREN NIK UXATZEN DITUT OTSOAK

IDATZIA/MINTZATUA RUACH HA KODESHEN GANTZUDURAPEAN
APOSTOLU Elisabeth (Elisheva) Sherrie ElijahREN BITARTEZ
2009KO APIRILAREN 5EAN JASOTA
2009KO APIRILAREN 10EAN


2 KRONIKAK 36:16
Baina haiek Jainkoaren mezulariei iseka egin, beraien esanak gutxietsi eta barre egiten zieten profetei. Jaunak bere herriaren kontra zuen haserrea gainez egiteraino handitu zen eta ez zen salbabiderik izan.

EZ DAUKA EZ GIZONEZKOEN EZ ANDRAZKOEN IZENIK
Aspaldi ohartu nizun, Elisabeth, Ministerio honi ez ipintzeko ez gizonezkoen ez andrazkoen izenik, Ministeriorik egon aurretik ere. Zure espirituan ipini nuen, honako ezer ere ez luke izango egina zure eskuz, honako ezer ere ez luke izango egina zure ahoz. YAHUVEHREN ahotik jaio zen. YAHUSHUA zuen MASHIACHREN ahotik jaio zen. RUACH ha KODESHEN ahotik, zuen IMMAYAHREN ahotik jaio zen. Zure eskuz izango balitz, aspaldidanik lur jota egongo litzateke. Aintza Shkhinyahren haizeari esker lur guztian zehar putz egiten dabilena, haize Santua suspertzekoa. Ez da zure arnasagatik, bestela behea jota egongo zinateke.

ISAIAS 42:8
NI naiz Jauna, horixe dut Izena: ez diot NIRE ospea inori utziko, ez NIRI zor zaidan gorespena idolei emango.

* * * * * * *

URTEURRENA

Amightywind egon da interneten 14 urtez baina 21 urte betetzen ditu 2009ko apirilaren 10ean. Ministerioa egon da 21 urtez baina egon da interneten bakarrik 14 urtez. Espero dut hau argituko dituela urtebetetze eta urteurren guztiak ospatzen direnak. Urtebetetze eta urteurren bakoitza Ministerio honek betetzen duena garaipena da YAHUSHUA ha MASHIACHRENGAN, zeren deabruak saiatu da Ministerio hau gelditzen, NI jaio aurretik ere.

PROFEZIA 110

Niko, oihukatu nahiko altu denak ikus dezaten garaipena Ministerio honek lortu duena 14 urteetan zehar interneten. Letra handiekin ipini data apirilaren 10a, etsaiak esan zuelako suntsitua izango zela Indianan, Ministerio honen erditze minen tokia. 2009ko apirilaren 10ean ez da bakarrik bizi baizik eta mundu guztiaren zehar lilitu da eta hazi da 21 urte bete arte. Hau ez da inolako gizon edo emakume baten garaipena, baizik eta hau zuen ABBAREN garaipena da, zuen YAHUSHUAREN garaipena da, zuen RUACH ha KODESH kuttunaren garaipena da, zuen IMMAYAH.

Beraz, ez dut nahi inork ikertu behar izatea hau. Nahi dut hain justu etsaien aurpegian, zeren hau garaipen handiko eguna da. Elisabeth, NIK ipini nizunean internet honetan, zein gutxi! Zein gutxik eta zein baztertuak ziren emakume Profetak! Zuek prestatu zenuten landa eta NIK erabiltzen dizuet egiteko sekula egin ez dena, zuek hizkuntza santuetan profetizatzen duzue eta. Ezin duzue asmatu honek duen eragina etsaiaren gain, eramana denez hedabideetan zehar munduko toki guztietara. Zure ahotsa, NIRE gantzuduraz beterik, NIRE botereaz beterik, gordeta, ez bakarrik inprimatua, ez bakarrik ordenagailuetan eta CDetan, baizik eta ipodetan, kasetetan, zeren ez da bakarrik idatzitakoa, baizik eta mintzatua da.

Hortaz, egun hau ez da bakarrik lurrean ospatzen, baizik eta zeruan ospatzen da, ez bakarrik zuen jaiotza fisikoa, baizik eta Ministerioaren jaiotza interneten, eta apirilaren 10ean kontatzen dira 21 urte giza denboraren arabera. Egun batean, zeruan, eta ez dago urruti, lagundu zizuten guzti horiek, ikusiko dituzte leialtasuneko emaitzak ttipiari, ttipi txiker hazia hasi zena hasiera ñimiñoarekin. NIK ez dut bakarrik erabiltzen orain, baizik eta erabilia izango da Tribulazio Handian, eta NIRE egiek jarraituko dituzte askatzen gizateriari, haiek sinisten duten heinean.

Orain, Elisabeth (irakur ezazue Elisabethen Testigantza), badakizu zergatik etsaiak beti nahi izan duen zeuk hil zaitezen, eta ez zenean satanasen eskutik, zeure eskuz zeuk saiatzen zenutena. Baina YAHUSHUAREN Izena eta Odolaren bitartez, zuen MASHIACH, ez duzu garaipena zeuk bakarrik, baizik eta entzun eta sinisten duten guztiak.

ENE seme maitea Niko, ENE Neeky (ez daukat ideiarik ere nola letreiatu hau baina honela du antza), dena NIRE egitasmo onaren zatia zen zeuri ekartzea egin nuenean, zeren zama astunegia bihurtu zen Elisabethek eramateko, eta NIK egingo ez banu, bera aspaldi errendituko zen. (Irakur ezazue gaurkotua: ez errenditu eta joan) NI ez nintzen hor gelditu. NIK erabili nion bera jaio dadin YAHUSHUAREN Demonioen Zapaltzaileak (YDZ) eta baita horretan berak prezioa ordaindu behar izan zuen, NIK bidali ahal izan aurretik aingeru Santuak (Irakur ezazue Elisabethen sendaketari buruz, Mikel aingeru gorenaren hegala ukitzeaz) bere bidean. Orain beraiek (YDZ) gaiztoaren indarren aurka aurre egiten dute, bitartekari otoitzak eginez egunero, gutxienik ordubete aldi bakoitzean. Hauek dira Otoitz Gerlari Gantzutuak, eta handiak, handiak, handiak izango dira haien bedeinkazioak, baldin eta fidelak NIREGANAKO jarraitzen badute.

(Elisabeth: Eskerrik asko, ABBA)

Hortakotz, ipintzen zaituztet etxe baten, non alboan, landa batean, ardiak batera eta bestera dabiltzan, zuei oroitzeko NI, YAHUSHUA, naizela zuen Artzain Ona, eta hornitzen dudan bitartean, gogoratu beti, ardi horiek bezala zuen ondoan ez daukatenez ardura edo kezkarik, haiek konfiantza dute baserritar horrengan larre muskerretara, horrela NIK ere gidatu zaituztet larre muskerretara. NIK babesten zaituztet. NIK uxatzen ditut otsoak edo edozein zuei kalte egitera saiatzen dena. Ardi horiek ez daukate ardurarik eta bildotsak ez daukate ardurarik, honela ere zuek, etxe horretan bizi zarenak, eta zuen kideak direnak, ez dute izango ardurarik. Hemen da, ENE laztanak, NIK berriztatzen duena zuen arima, zuek lasaitzen zareten bitartean ENE larre muskerretan, eta ez zaretenean kanpoan ibiltzen batera eta bestera, eta zurea bilatzen saiatzen zaretenean.

Hitz egiten dut guzti horiei baimentzen dutenak NI, YAHUSHUA, zuen MASHICH izatea, zuen Artzain Ona. NIK babestuko ditut NIREAK diren horiei. Ministerio hau bedeinkazioa dela deritzotenak NIRE eskutik, iltzez zulatutako eskuak zuen YAHUSHUARENAK, hartuko dituzue mirari eskuzabalak NIGANDIK. Sinistu egin bazituzten NIK esandako hitzak eta ez badira egon lotsaturik eta aurre egiten badiote edozein kontraesanari, haserre jotzen badituzte gezurren aurka, sinisten duten horretan sendo mantentzen badira eta gerra egin satanasen aurka eta bidaliak diren bere zerbitzarien aurka.

Ministerio honi fedegabea deitzen dion edonor, barruan dagoen benetako espiritua agertua izan da, eta ez dira NIREAK. Bai, NIK diot, Espiritu Santua ez dago haiengan. Ezin baitiozu deitu Santu denari, Santutasun maila bakarrik altxatzen duen horri, jendeari jakinarazten damutu dezan, beranduegi izan aurretik, goresten Izenak, zuen ABBA YAHUVEH, NI, YAHUSHUA, zuen MASHICH, eta liluragarri RUACH ha KODESHENAK. Honi edozeinek gaiztotasuna deitzen dionak, benetan hauxe diotsuet: haiek blasfematu dute, eta hobe lukete izuaz dar-dar egitea, zeren berba bakoitza hitz egin dutena, NIK entzuten dut. Eta Epaiketa egunean, beraien berbak esanak izango dira berriro, eta haiek makurtuko dute burua lotsaturik, eta haiek parada izanez gero, dena berriro egingo lukete beste era batera.

Baina gogoratu, ENE haurrak, NIK ez diot deitu honi gehiago barik “Azkeneko Paradako Ministerioa”. Edozein Ministerio honekin harremanetan ipintzen dena, dator aurrez aurre YAHUVEHREKIN, eta zuei egiten dizuetena, BERARI egiten diote. Zeren inolako gizonezko edo emakumezkorik jasotzen du Aintza Ministerio honengatik. Gorespen, Ohore eta Aintza guztia zuek deitzen diozuen horri TRINITATE SANTUARI.

Beraz, egun honetan da, eta apirilaren bostean da urteurrena NIK lehenengo aldiz esan nizuela: zeu zara NIRE Deialdiaren Neskasoa, eta NIK erabiltzen ditut zure medioz hitz egindako berbak mundu hau atzemateko, entzutea nahi duten horiek, eta bai, diot, baita entzutera behartuak diren horiek, eta entzungo duten horiek.

2009ko apirilaren 10a, nahi dut ospakizun hau oihukatua izatea luzera eta zabalera guztiaren zehar, 21 gizakiak kontatzen dituen bezala urteak, eta Ministerio hau hor dago oraindik, eta YAHUVEHREN Gorespen, Ohore eta Aintzarako da NIK hau dena hitz egiten nabilela.

Berbaren amaiera.

Elisabeth: Eskerrik asko, ABBA. Eskerrik asko, YAHUSHUA. Eskerrik asko RUACH ha KODESH polita. Dena baimendu genizuelako beste behin, eta nire senarra …

Niko: Kontuz, ez esan hori.

Elisabeth: (barrezka) Eskerrik asko. Bakarrik eskerrak ematen dizugu, ABBA YAHUVEH. Nire senarrak eskatu zidan otoitz egitea eta otoitz egin genuen. Eskerrik asko, Aitatxo, hau da benetan ospakizun zoriontsua, urtebete zoriontsua, eta dena da Alef eta Taven gorespen, ohore eta aintzarako, Alfa eta Omega, gure ABBA YAHUVEH, gure YAHUSHUA maitea, gure MASHIACH eta RUACH ha KODESH liraina.

Eskerrik asko. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Eskerrik asko.

Amen.

Emana Alaba honi, Gerlaria, YAHUSHUAREN Emaztegaia, gure MASHIACH, 2009ko apirilaren 5ean.

Profezia hau bedeinkazioa izan bada zuretzat, mesedez, bidali iezadazu e-posta bat.