PROFEZIA 109

NIK YAHUVEHK DIOT ESKERRIK ASKO ZUEN LEIALTASUNAGATIK

IDATZIA/MINTZATUA RUACH HA KODESHEN GANTZUDURAPEAN
APOSTOLU Elisabeth (Elisheva) Sherrie ElijahREN BITARTEZ
2009KO MARTXOAREN 27AN


2 KRONIKAK 36:16
Baina haiek Jainkoaren mezulariei iseka egin, beraien esanak gutxietsi eta barre egiten zieten profetei. Jaunak bere herriaren kontra zuen haserrea gainez egiteraino handitu zen eta ez zen salbabiderik izan.

EZ DAUKA EZ GIZONEZKOEN EZ ANDRAZKOEN IZENIK
Aspaldi ohartu nizun, Elisabeth, Ministerio honi ez ipintzeko ez gizonezkoen ez andrazkoen izenik, Ministeriorik egon aurretik ere. Zure espirituan ipini nuen, honako ezer ere ez luke izango egina zure eskuz, honako ezer ere ez luke izango egina zure ahoz. YAHUVEHREN ahotik jaio zen. YAHUSHUA zuen MASHIACHREN ahotik jaio zen. RUACH ha KODESHEN ahotik, zuen IMMAYAHREN ahotik jaio zen. Zure eskuz izango balitz, aspaldidanik lur jota egongo litzateke. Aintza Shkhinyahren haizeari esker lur guztian zehar putz egiten dabilena, haize Santua suspertzekoa. Ez da zure arnasagatik, bestela behea jota egongo zinateke.

ISAIAS 42:8
NI naiz Jauna, horixe dut Izena: ez diot NIRE ospea inori utziko, ez NIRI zor zaidan gorespena idolei emango.

* * * * * * *

SARRERA

Kasetetik kopiatua:

Elisabethek dio: zerbait entzuten egon naiz gertatuko dela martxoaren 27an. Pelikula hau zineman egongo zela, ongi, baina, edozein modutan ere, Nikok eta nik uste genuen egongo zela atzerako kontaketa horretan, ustez telebistan egongo zelakoan.

Niko: Ez, zeuk uste zenuen hori.

Elisabethek dio: Bai, baina garrantzitsua da ez dena izan zena. Zerbait berezia zegoen gaur. Komunioa izan aurretik zen eta galdetzen dugu Nikok dendara lasterka egin ahal duen gauza batzuk erostera, Aita ohoratzen duelako eta BERAK babesten gaitu eskatzen dugunean. Behingoan, BERAK (YAHUVEHK) hasi zen hitz egiten fedeari buruz eta esaten zebilen nola saritzen digun egiten duzunean zerbait YAHUVEHK diotsuna egin dezazun eta fedezko pauso bat ematea dakar egitea. Borrokatu behar duzu zure haragi guztiaren aurka, borrokatu behar duzu zure beldurraren aurka, borrokatu behar duzu zure egoeraren aurka, baina obedituko duzu YAHUVEHK esaten dizunean fedezko pauso hori eman dezazun. BERAK dio: itxaron ikusi arte ea NIK bedeinkatu ez ote natzaizun inoiz litekeen amestu zenuena baino gehiago.

Gero, hurrengoa esan zenidana, HARK esan zuen Niko eta ni gurekin bezala, ez genuen inoiz eduki etxe eder bat bizitzeko. Bakarrik beti, ai Jainkoa, ez gindoazen denboraldi laburrak ere, tokietan bizitzen ginen, eta ugazabak egin zigutena, edo autobus batean bizi izaten ginen, edo beti batera eta bestera arineketan. Izugarria zen. Izugarria zen. Ez geunden bedeinkatuak Amerikan egon ginenean. Izan ezik fedezko pauso handiena eman genuenean. Ongi, nire begietan ez geunden bedeinkatuak Ameriketan. Eman genuen gure fedezko pausorik handiena, nahiz eta Nikoren eta nire barnean irrikan geunden Alaskara joateko, Danny nahi izan zuen Alaskara joatea baina hori zen toki bat nik ez nuena nahi parte izatea. Nire fedezko pausorik handiena eman nuen altxatu nintzenean goiz hartan. Nikok esan bezala, nik ez nuen inoiz egingo YAHUSHUAK esango ez baninduen eta BERAK esan zuen Alaskara joan behar genuela.

Enborrezko artola hori bedeinkaziotzat hartzen ez dudan arren 6 hilabeterako, gauza onak zetozkigun hortik hasita, BERAK norbait altxatu zuelako, Cathy.

(Nikok, nahi gabe, ezabatu zuen hurrengo pasartea audioarena, manipulatzen zegoelarik argitaratzeko. Beraz, segidan datorren pasartea ez dago audioan. Zer egin behar dut berarekin?)

Nahiz eta andre horrek etsaia den orain, lehenengo eta behin, ez genekien nola lortuko genuen Alaskara joateko dirua obedientzian. BERAK altxatu zuen beste emakume bat dirua bidali ziezagun, asko harritu gintuena. Andre gazte horrek salbatua berri zena eta egia aurkitu berri zuena Ministerio honen bidez, eta horrela da nola joan ginen Alaskara, eta fedezko pauso izugarria zen Alaskara abiatzea. Gero, esan ziguten Alaska utzi behar genuela eta ez genuen ulertzen nora joan behar genuen, zer egingo genuen. Altxatu zuen Cathy. Ameriketatik irtetea fede pauso handia izan zen.

(Audioan berriro Bigarren atala)

Gero BERAK esan zuen, ni otoitzean nengoela, bedeinkazioak ez zirela etorriko guk fede pauso bat eman arte, HARK esan zuenean: “Ez zarete inoiz itzuliko Amerikara”. Uste dut BERAK ez duela inoiz baimenduko, inork gu derrigortzerik hori egitera, baina, gu nahita ez gara inoiz itzuliko Amerikara. Hori izugarria da. Gure familia guztiak han daude, familia biologikoak hor daude, eta jakin ez garela inoiz itzuliko. Halere, HARK esan zuen: “Isuri ditut NIRE bedeinkazioak” eta egin du. BERAK bedeinkatu zigun ezin ugariago fede pauso erraldoi hura eman genuenetik eta Amerika utzi.

Baita Kathrynyah ere. Orduan BERAK hasi zitzaidan Kathrynyahri buruz hitz egiten eta bere fede pauso handia. Orain, begira zerekin saritua izan den, berak dauka bere Adam maitea. Eta gure aizta maitea gurekin topo egitea nahi zuen eta orain gurekin bizi da eta berak eman zuen fede pauso erraldoi hura. Gutariko bakoitzak, eta hori da lezioa gaur martxoaren 27an. YAHK promes bat egin du. Ematen duzunean fede pauso erraldoia BERAK esaten dizuna eman dezazun, BERAK bedeinkatuko zaitu, amets egitera edo eskatzera ausartzen zarena baino gehiago. Hori da ikasi nuena gaur 2009ko martxoaren 27an.

BERAK gogorarazten dit nire erraldoi-erraldoi fede pausoa. Ahaztu zitzaidan zati hori, baina Niko irten eta nire atera etorri zenean, eta hori fede pauso hain erraldoia zen, berak bere ezkongabeko bizia zuenean, ustez dena egitasmoaren menpe, eta hemen gaude zorionez ezkondurik 7 urte geroago. Nire erraldoi-erraldoi fede pausoa zen beste gizon batean fio izatea berriro. Ez nuen inoiz konfiantzarik izan gizon batean, hasteko, Niko eta Adam iritsi ziren arte. Baina Ministerioaren webgunean agertu behar izan nintzenean, urteurren honetan, gure lehenengo musuaren aurretik, bera nire Nikomia zelaren inolako seinalearen aurretik, eta nik jakinarazi behar izatea eta mundu guztiari esan aurretik: nire Nikomia etorri da. Ez nuen zertan gehiago bilatu behar. Nire kontuen kontrol guztia eman nion, guztiarena, eta uste nuen zoratu egin nintzela. Esan nuen: “Ongi, YAH, ZURI obeditzen nabil.” Eta ez naiz inoiz damutu horretaz. Bakarrik eskerrik asko, ematen dizut, ABBA YAHUVEH, ZURE promesarengatik, ZURI entzuten gauden artean benetan, eta ZUK esaten diguzunean eman dezagun fede pauso hori, ZUK leial izan behar zara eta babestu eta egingo duzu, eta bedeinkatuko diguzu ugaritxo.

(Audioan Hirugarren atala hementxe hasten da)

Fede pauso bat daukat Danielekin eman nuena Nikori esan nionean: gezurra esan ninteke eta Lisa onartu izatea eta ezeztatu bera ez dela ZURE Espiritukoa, YAHUSHUA. Dena dela, behin esan nuen onartuko nuela nire alaba bezala, jakinaren gainean, egiten ez banu, nire semea galduko nukeela. Baina nire fede pausoa da bera itzuliko dela nik obeditu nuelako. Hori da esan behar dudan guztia horri buruz. Aintza guztia ematen dizugu ABBA YAHUVEH. ZU oso leiala zara.

Nire senarra supermerkatura doan guztietan, ate honetatik irteten den bakoitzean, fedea dugu seguru bueltatuko dela nire besoetara berriro. Pozten gara ate hori jotzen duenean, ez dugu hutsalki hartzen, YAHK esan zigun horrela ez hartzeko. Beraz, Aitta YAH, eskertzen dizugu eta goresten. Orain otoitzean eramango dugu irten eta gauza batzuk eros litezkeen, zeren Aitta YAHK dio hau egiten dugun guztietan, ABBA YAHUVEHK dio ohoratzen diola, atsegin zaiola obeditzen ari garela eta ez arinki hartzen. Beraz, hau da esan behar dudana.

(Ez nuen esan kasetean, baina nire fede pausoetatik handienetako bat izan zen ABBA YAHUVEHK esan zigunean Afrikara joan behar genuela. Inondik inora ere ez, neholere ez nuen nahi nik Afrikara joaterik. Hori Alaskara joatea baino okerrago zen. Nire buruan ikuskariak nituen belarrezko etxola batean bizitzeaz, aire giroturik gabe eta oso haserre nengoen. Baina orduan, gure YAHUVEH maiteak eman zidan Berba bat eta gogorarazi zidan BERAK deitzen didala BERE aire girotu-haurtxoa eta BERAK zainduko gintuela eta bedeinkatuko obeditzearren. YAHUVEH leiala da, zeren hau da hasi ginenean bedeinkatuak izaten eta jarraitu dugu bedeinkatuak izaten, egunero gehiago obeditzen dugun heinean. Hainbat eta fede pauso handiago, harik eta bedeinkazio handiagoak. Aire girotua izan genuen egon ginen leku guztietan, handietsia izan dadin YAHUSHUA!)

Elisabeth hasten da otoitzean hizkuntzetan:

Galderari ea Niko joan zitekeen, BERAK esan zuen: “Izan bakea, ENE alaba, bera joan ahal du.”

PROFEZIA 109

Zuek eskertu didazue NIRE leialtasunagatik, ENE kuttunak, baina NIK eskertzen dizuet zuen leialtasunagatik. Zuetariko 5en leialtasunagatik, zeren zuetariko 5ak eman didazue zuen bizitza eta esan duzue: erabili nahi duzun moduan, erabili ZURI Aintza ekartzeko, erabili ZURE Seme YAHUSHUARI Aintza ekartzeko. Zuek 5 sakrifizio biziak zarete NIRETZAT. NI tai gabe zuen gogoetan nago. Ipini ninduzuen zeuen egitasmoetan. Diozue: zer nahi duzu nik egin dezan, ABBA? Eta hau atsegin zait. Zuek zintzotasunez, zintzotasunez ahalegintzen zarete obeditzearren eta NIRE atsegin izaten era guztietan eta arimak atzematen NIRE Semearen Aintzarako. Zuek zintzoro gurtu eta goresten duzue. Ez diguzue gutxiesten.

Eta orain hitz egiten diet, ez bakarrik zuek 5ei, baizik eta hitz egiten diet YDZ (Otoitz Bitartekariak YAHUSHUAREN Demonioen Zapaltzaileak), zeren haiek gauza bera egiten dute. Hau da marka, hau da zigilua YAHUSHUAREN Emaztegaia deitzen diren horiena. Zintzoak dira. Leialak dira. Haiek ez dute amore emango. Haiek ez dute atzerantz joango. Haiek babestuko dute zuzena dena. Haiek errieta egingo diote txarto dagoenari.

A zelako ezkontza edukiko zenukete zuek biok jakingo ez bazenute bata besteari leial zaretela? Elisabeth, Niko ez dagoenean zure alboan, ez duzu zertan arduratu behar edo kezkatu bere begirada beste emakume batean ipiniko ote den, berak desio izan zitekeenik. Eta gauza bera gertatzen da zurekin, Niko, zeren badakizue zintzo zaretela bata besteari. Ez dut kezkarik izan behar zuen begirada joan lezakeelako jainko faltsu batera, zeren NIK badakit leialak zaretela. Hortaz, zuek eskertzen didazue NIRE leialtasuna. NIK eskertzen zaituztet zuen leialtasuna.

NIK eskertzen zaituztet aldi guztietan zuen planak egin zenituztenagatik esanez: “nik egingo dut hauxe edo horixe, egun honetan,” eta eskertzen zaituztet zuen leialtasunagatik, NIK hausten ditudanean zuen egitasmoak esanez: “Ez, ENE haurrak, era honetan egingo duzue.” Zuek zintzoki halere gorespena ematen didazue esanez: “ABBA YAHUVEH, ZEURE erara izan dadin”. Zuek leialtasunez ahalegintzen zarete atsegin izan eta obeditzearren. Beraz, orduan, ENE haurrak, galdera hau egiten dizuet: zergatik ez nuen nahiko NIK zuek bedeinkatzea era guztietan? NIK eskatzen dizuedanean eman dezazuen fede pauso handiena, zergatik ez nuen NIK zuek babestuko zintzoki, bedeinkatu, NEURE erara egiten duzuen artean?

Mezu hau denoi diotsuet, guzti, guztiei, NI, YAHUVEH eta YAHUSHUA eta RUACH ha KODESH liraina, zuen IMMAYAH, ipintzen diguzuenak lehenik zuen bizitza eta maitasunean. Diotsot YAHUSHUAREN Emaztegai guztiari. Eskerrik asko zuen leialtasunagatik. Esker anitz zuen zintzotasunagatik etengabe satanasi errieta egiten diozuenak. Ez duzue amore emango bekatuarekin. Zuen begiak beti zeruan daude. Eskerrik asko zuen fideltasunagatik eta benetan diotsuet, NIRI zintzo zaretenez, NI zintzo naiz zuekin. NIRE begia beti zuen gain dago. NIRE belarria makurturik dago hitz egiten duzuen berba bakoitzarengana.

Bakarrik NIK ez dudalako erantzuten zuen otoitzetara atoan, zuek uste duzuen eran NIK erantzun beharko nukeela, ez uste ez dizuedala entzuten. Erantzungo dut. Batzuetan da bai, batzuetan erantzuna da ez, eta askotan erantzuna da: itxaron, ez da NIRE garaia oraindik. Baina zin diotsuet ez nagoela gor. NI, YAHUVEH, ez nago itsu, eta zuei kezkatzen zaizuen guztia, NIRI kezkatzen nau. NI, YAHUVEH, naiz zuen Sortzailea, eta NIK badakit zer den onena zuentzat, zuek ez dakizuenean zer den onena zuentzat ere. NIGAN zintzotasunez fidatzen zaretenez, NIK leialki ez dizuet huts egingo.

Horrenbestez, berriro esan nahi dut: milesker zuen leialtasunagatik. Ekin NIGAN fio izaten. Jarraitu bermatzen, ez zuen adimenean, ez duzuenean ulertzen zer gertatzen den munduan ere, ez dakizuenean zer egin ere, jarraitu leial izaten NIK erakutsiko zaituztedala zer egin. Jausten zaretenean ere, ENE ttipiak, NI hor nago zuek jasotzera zintzoki eta zaindu zuen zauriak. NI leiala naiz, ENE ttipiak, NIRE sumindura isurtzeko zuen etsaien gain. Zuen begiek ez dakusatelako soilik zer egiten dudan, ez uste ez naizela leiala zuek babesteko. Jarraitu zintzotasunean eta jakizue hauxe: YAHUSHUA ha MASHIACHREN Odolak ez du inoiz galduko BERE boterea, sendaketa, askapena, barkamena, berpizkundearen boterea. Jakizue hauxe: Hitza haragia bihurtu zena ezin du gezurrik esan. Berba bakoitza Eskritura Santuetan da “bai” eta “amen”. NIRE Berba ez zaizkit etorriko hutsik, beteko du NIK deitu diodana egitea lortzeko.

Hortaz, bakarrik esan nahi zuen, eta 2009ko martxoaren 27 egun honetan, NIK ematen dizuet mezu Profetiko berri bat, oreina uragatik aiosketan dagoena bezala diren horientzat. Haiek datoz Ministerio honetara Ur Bizi freskoaren bila. NIK esan dezaket eta profetizatu gertatuko den horri buruz, baina ez daukazue hori entzuteko premiarik orain. Bakarrik behar duzue entzutea, gerta ala gerta, edozer gauza ikusita ere, datorrena datorrela zeruaren gain, edozer gauza dela eta lurra astintzen duena, edozein dela eta zuen aurka osatzen den arma, bai deabruaren eskutik, bai gizakiaren eskutik, bai alienijena baten eskutik, jakizue hauxe: NIK babestuko ditut zintzoki NIREAK diren horiek. Hots egidazue larritasunean. Hots egidazue. Hots egidazue YAHUSHUA zuen MASHIACHREN Izenaren bitartez. NI leiala naiz entzuteko zuen aiotsak. NI leiala naiz zuek askatu eta babesteko.

Hau beharko duzue aurten. Hau beharko duzue, gogoraraziak izan zaitezten, gerta ala gerta, NI leiala naizela. YAHUSHUA zuen MASHIACH leiala da. RUACH ha KODESH gozoa, zuen IMMAYAH, ANDRE HURA leiala da. Leialak diren horientzat GUK, GUK hornituko dugu ihesbidea zuentzat ez dagoela dirudienean. Mantendu zuen begiak, ez bagetan eta ekaitzean, bestela itoko zarete. Ez ipini zuen fedea zuen nazioaren dibisan bestela behea jota egongo zarete. Gorde zuen fedea NIGAN. Gorde zuen fedea YAHUSHUAN zuen MASHIACH. GU zuen hornitzaileak gara. GU zuen gotorlekua gara. GU gara elikatzen dizuegunak zeruko manarekin. GU gara ematen dizuegunok Ur Bizia edan dezazuen.

Eta berriro esan nahi dut: esker mila zuen leialtasunagatik, jasotzen duzuen mezu honengatik. Esker aunitz zuen leialtasunagatik. Nahiz eta, zuen begi fisikoekin ez duzuen ikusi zerua oraindik, halere sinesten duzue, zeren GUK saritzen dugu jo eta ke zerbitzatzen gaituzten horiek. GUK saritzen dugu jo eta ke obeditzen diguten horiek. Sariak daude Santu izateagatik eta ondorioak daude maltzurra izatearren. NI naiz YAHUVEH eta NIK fidelki mendekua hartuko dut NIRE etsaiengandik. Ez uste gehiago barik libratzen direnik NIRI iseka egin ondoren. Mundu honek ikusiko du berehala zer gertatzen zaion herri bati NI utzi eta iseka egin nauenari. Baina, NIRE segitzaile maiteak, behatu gorantz, behatu gorantz, YAHUSHUAREN Emaztegaia. Behatu gorantz zeren benetan, zuen askapena hurbiltzen ari da. v Berbaren amaiera

HITZ-ATZE

Eskerrik asko, Eskerrik asko, Eskerrik asko, Eskerrik asko, Eskerrik asko, Aleluia. Handietsia izan dadin ZURE Izen Santua, ABBA YAHUVEH! Handietsia izan dadin ZURE Izen Santua, YAHUSHUA maitea, gure MASHIACH! Handietsia izan dadin ZURE Izen Santua, ESPIRITU SANTU gozoa, gure IMMAYAH, gure AMA JAKINDURIA! Goretsia, goretsia, goretsia, goretsia izan dadin ZURE Izen Santua!

ZEUK esaten zenidan, eta esaten zenidan, eta esaten zenidan martxoaren 27an, martxoaren 27 eta nik nioen: laztana, zer gertatu zen martxoaren 27an? Gutxien espero genuenean, Komunioaren ostean, gura Aittak eman zigun Berba eder bat eta eusten diogu ZURE leialtasunari, ABBA YAHUVEH. Ez du axola zenbat astintzen duzun mundu hau, zintzoki, uste dugu ez duzula baimenduko gu astinduak izan gaitezen. Ez duzu baimenduko gure fruitua astindua izan dadin. Fidelki, fidelki, fidelki, sinesten dugu ABBA YAHUVEH, ZUK babestuko gaituzula.

Oi, eskerrik asko, Aitta, Berba honengatik. Eskerrik asko kementzearren horiek, Zeruko Aita, beraien lana galdu dutenak, horiek, Zeruko Aita, ezin dutenak ordaindu haien kontu-agiriak, horiek ez dakitenak non biziko diren, horiek harrapatuak izan direnak gaixotasunagatik, egonezina, mina beraien familietan, Zeruko Aita, eta haiek oso ahul daude, eta ez dakite zer egin. Eskerrik asko ZURE leialtasunagatik, ABBA YAHUVEH, eta YAHUSHUA maitea, gure MASHIACH. Oraintxe bertan, fedea etorriko zaie haiengana, Zeruko Aita, ez dakitenak zer egin, haiei. Horiek uztarri desorekatu ezkontza batean eta ez dakite zer egin, Zeruko Aita. Dibortzioaren hegalean daude, Zeruko Aita, eta ez dakite zer egin, Zeruko Aita. Eskertzen dizugu ZURE leialtasunagatik, Zeruko Aita, YAHUSHUAREN Izenean, gure MASHIACH maitea. ZUK erabiliko duzu ezpata banatzailea banatuak izatea behar duten ezkontzetan, Zeruko Aita, eta elkartuko dituzu elkartuak izateko premia duten ezkontzak YAHUSHUAREN maitasunaren bitartez, gure MASHIACH.

¡Eskerrik asko ZURE leialtasunagatik, Zeruko Aita, itzularazteagatik haurrei, Aita, beste behin, Santutasunaren bidetik bebiltza, Zeruko Aita. Eskerrik asko ZURE leialtasunagatik, YAHUSHUA maitea, gure MASHIACH, YAHUSHUAREN Odol isuriagatik, eta Salbamena dator otoitz egin dugun horien etxeetara haien senideen salbamenaren alde. Eskerrik asko ZURE zintzotasunagatik, ABBA YAHUVEH, gobernuengandik babesten gaituzulako, nazio hauetako gobernu ustelak, Zeruko Aita. ABBA YAHUVEH, YAHUSHUAREN Izenean, gure MASHIACH maitea, eskerrik asko ZURE fideltasunagatik eta ZURE egintzaren esparrua babesten gaituena, Zeruko Aita, eta ikusezinak izan gaitezen eragiten, Aita, YAHUSHUAREN Odol isuriaren bitartez, gure MASHIACH, etsaiek ikusi ez gaitzaten eta gu egongo gara ezkutaturik eta ikusezinak izango gara.

Eskerrik asko deuseztatzearren etsaiak daukan paper hutsa gure gain, Zeruko Aita. Eskerrik asko eta goresten zaitugu, ABBA YAHUVEH, oraintxe bertan. Badakizu zein paper arazoari buruz nabilen, Zeruko Aita. Ezagutzen dituzu gobernuek gordetzen dituzten sekretuak, Zeruko Aita. Esan nahi dut paper lana, Zeruko Aita, agertzen dena Santu den guzti horien aurka, Zeruko Aita, zeren haiek arakatzen dute eta erregistratu haien izenak, ABBA YAHUVEH, datu-basean, Zeruko Aita, markatuak akabatuak izateko, Aita. Eskerrik asko, ABBA YAHUVEH, aingeru santuak bidaltzearren bitartekariak oraintxe bertan, inguratzeko eta babesteko eta gangatik haien etxeen gain, Zeruko Aita. Eskerrik asko, ABBA YAHUVEH. Lot askatu zenuen bezala, Noe eta bere familia askatu zenuen bezala, Daniel lehoien abere-zuloan askatu zenuen bezala, eta Xadrak, Mexak eta Abednego labe gorian. Eskertzen dizugu ZURE zintzotasunagatik, ABBA YAHUVEH, babestearren guzti horiek egiaz bene-benetan YAHUSHUARENAK direnak, gure MASHIACH.

Eskerrik asko ZURE fidelitateagatik babesten gaituzunean pozoia botatzen dutenean airean, Zeruko Aita, lorratz kimikoak deitzen denaren medioz mundu guztiaren zehar populazioa gutxitzeko. Haiek uste dute sekretuan egin dutena ez dela ezaguna. ZUK, ABBA YAHUVEH, esan duzunean, gauza hauek ikusten dituzunean, hots egizue YAHUSHUAREN Odola, zuen MASHIACH, OTOITZ EGIZUE ARMA BUELTAN PILOTOARENGANA, OTOITZ EGIZUE ARMA BUELTAN ASMATU ZITUENARENGANA POZOI HAUEK, OTOITZ EGIZUE ARMA BUELTAN GOBERNU HORIENGANA BAIMENTZEN DUTENAK, BIDALTZEN DITUZTENAK. YAHUSHUA, GURE MASHIACH MAITEAREN ODOLA IZAN DADIN ANTIBIOTIKOA BEZALA. NAHASTU ETSAIA, eskertzen dizugu eta goretsi. BIDALTZEN DUGU NAHASMENA ETSAIAREN ESPARRURA. HAIEK USTE DUTE ANTIBIOTIKOA DUTELA, ETA EMATEN DUTE BERAIEN LAGUN ETA SENITARTEEI. OI, BAINA YAHUVEH, ZEUK IPINI ZENUEN HERIOTZA INJEKZIO HORIETAN, ZEUK IPINI ZENUEN HERIOTZA PILULA HORIETAN. ALDIZ, SANTUAK DIRA BABESTUAK IZANGO DIRENAK, zeren haiek ezin gaituzte zauritu, ZEUK baimentzen ez baduzu. Beraz, leialak zaretenok, lorratz kimiko pozoitsuak ikusten dituzuenean airean, gogoratu zaitezte otoitza esateaz: “Hots egiten dut YAHUSHUAREN Odola, gure MASHIACH, honen gain. BUELTARAZTEN DUT ARMA HAU BERRIRO PILOTUAREN GAIN, KIMIKOAK FABRIKATU ZUTEN GAIN ETA GOBERNUEK BIDALI ZUTENEN GAIN.

Zeren YAHUVEH leiala da, eta janaria eta ura pozoitzen dutenean, airean uhinak ere bidaltzen dute heriotza, gaixotasuna. Eskertzen dizugu, ABBA YAHUVEH, ZURE fideltasunagatik aldeztuak izango garela hau guztiarengandik. Aldiz, arma hauek bidaltzen dutenak, haien gain itzuliko dira, zeren ez dago babesik ABBA YAHUVEHREN suminduraren aurka, BERAK promes egin baitu zintzoki babestuko gaituztela eta gure etsaiengandik mendekua hartuko.

Eskerrik asko, Aitta YAHUVEH, gu ezkutatzeagatik ZURE hegalpean, Salmo 91 dioen bezala. Eskerrik asko, ABBA YAHUVEH, gure begiekin ikusiko dugu maltzurren saria. Edozein etsai ZUREA, ABBA YAHUVEH, eta YAHUSHUA ha MASHIACH kuttuna, da gure etsaia. Edozeinek babesten duena txarkeria, toleratzen duena bekatua, jakin ala ez jakin, satanasi zerbitzatzen diote, eta YAHUSHUA, gure MASHIACHREN Emaztegai Santuaren etsaiak dira.

Zerbitzatzen dizugu zintzoki, ABBA YAHUVEH, YAHUSHUA maitea, gure MASHIACH, eta RUACH ha KODESH liraina, gure bizitzako egun guztiak hemen lur honetan, eta betiko zeruan betikotasunean. Goresten eta gurtzen dizuegunez hemen, zintzoki goretsiko eta gurtuko zaitugu betiko zeruan. Eskatzen dugu, ABBA YAHUVEH, eta orain ordezkatzen dut YAHUSHUA gure MASHIACHREN Emaztegaia, eta eskatzen dizuegu heriotzak ez ditzan gorputz hauek ukitu, izango dugula testigantza Henok bezalakoa, eta zerura eramanak izan aurretik, gure ABBA YAHUVEHREN atsegin zitzaion.

Egun denak eta bakoitzean, promes egiten dugu zintzoki ahaleginduko garela ZURI atsegin izatearren egunero are gehiago, ABBA YAHUVEH. ZURI ematea Gorespen, Ohore eta Aintza guztia, YAHUSHUA gure MASHIACHREN Izenaren eta Odolaren bitartez. Gurtzen zaitugu. ZU zara gure Handientza. Gurtzen dizugu. Maite zaitugu. Handiesten zaitugu, goresten zaitugu, ABBA YAHUVEH, YAHUSHUA maitea, gure MASHIACH, eta RUACH ha KODESH liraina, gure IMMAYAH, gure AMA JAKINDURIA, gure AMA SHKHINYAH, gure AMA AINTZA. ZU zara gauza guzti hauek, Oi, eder galant ESPIRITU SANTUA eta gurtzen zaitugu.

Eskerrak ematen dizugu gantzuduragatik ipini duzuna nire gain egun honetan ZURE ahotsa entzuteko, ezusteko era honetan, zure bihotzekoei esateko soilik “Eskerrik asko zuen leialtasunagatik”. Dena hasi zen eskertzen zintugunean ZURE leialtasunagatik eta ZEUK amaitu zenuen guri eskerrak ematen.

Eskerrik asko. Amen. Nire eskua gogortuta dago.

Mintzatua Apostolu Elisabeth (Elisheva) Sherrie Elijahren bitartez, 2009ko martxoaren 27an.

Profezia hau bedeinkazioa izan bada zuretzat, mesedez, bidali iezadazue posta bat jakinaraziz.